Titta

UR Samtiden - Grammatikfestivalen 2016

UR Samtiden - Grammatikfestivalen 2016

Om UR Samtiden - Grammatikfestivalen 2016

Talspråk är temat för årets grammatikfestival, med föreläsningar om allt från det svenska språket i Amerika till de engelska lånorden i chichewa. Inspelat på Göteborgs universitet den 18 mars 2016. Arrangör: Göteborgs universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Grammatikfestivalen 2016 : Skriv som du pratar?Dela
 1. Jag ska prata om
  vad medeltida pilgrimer-

 2. -och en modern kaffekedja
  har gemensamt.

 3. Har ni funderat på det när ni läste
  titeln vad det skulle kunna vara?

 4. Är det nån som har en idé?

 5. -Ni kan...
  -Det finns i många länder.

 6. Men fanns det också på medeltiden?

 7. Det kanske hjälper lite grann
  när jag berättar vem jag är.

 8. Jag heter Michelle Waldispühl.
  Jag är lektor i tyska.

 9. Jag kom hit till Sverige förra året
  till höstterminen.

 10. Innan var jag verksam i Schweiz.
  Zürich och Bern.

 11. Mitt... Det som intresserar mig...

 12. Just det, jag måste läsa lite. Det är
  min tredje presentation på svenska.

 13. Så jag behöver lite hjälp.

 14. Det som intresserar mig mest
  är historisk språkvetenskap.

 15. Jag skrev min avhandling om
  kontinentala runinskrifter.

 16. Jag gillar gamla germanska språk,
  som fornhögtyska-

 17. -gotiska och fornisländska.

 18. Mitt nya projekt handlar om
  medeltida nordiska personnamn-

 19. -som är antecknade i handskrifter på
  kontinenten. Tyskland och Frankrike.

 20. Nu vet ni.

 21. Det här föredraget
  kommer att handla om namn.

 22. Det ska handla om
  hur namn är stavade.

 23. Det står också
  i första delen av titeln.

 24. Vi ska fundera på hur stavningen
  hänger ihop med hur man pratar.

 25. Eller hur den inte gör det.

 26. Innan jag ska prata om
  medeltida namn och mitt projekt-

 27. -vill jag börja med
  ett modernt exempel.

 28. Det är det här. Vad står det där?

 29. Michelle? Ja. Är det svenska?

 30. Nej. Vad är det för språk?

 31. Eller skriftsystem, snarare.

 32. Tjeckiska? Turkiska! Precis.

 33. Det ser man här. Det finns två tecken
  där vi ser att det är turkiska.

 34. Först ett i utan prick.
  Det andra är det här. Ser man det?

 35. Nej, man ser det inte, eller hur?
  Nej. Okej.

 36. Det första är i utan prick.
  Det andra är tredje tecknet i mitten.

 37. Det är ett s med
  ett diakritiskt tecken. En cedilj.

 38. Om vi tittar närmare på
  hur mitt namn är stavat...

 39. Det är mitt namn Michelle
  som är stavat på ett turkiskt sätt.

 40. De som kan turkiska har kanske sett
  att det finns ett stavfel här.

 41. Det är nämligen det andra tecknet,
  i utan prick-

 42. -som egentligen borde ha varit
  ett i med prick.

 43. I utan prick är ett ljud
  som ligger lite bak i munnen.

 44. Jag vet inte om... Det är ungefär...

 45. Jag kan inte riktigt,
  men det borde vara så här.

 46. Vad hände här? Vi kan inte förklara
  varför det finns ett fel-

 47. -bara genom att titta på
  det som står där.

 48. Utan vi måste fråga oss
  vem som skrev, var-

 49. -och vad som hände här.

 50. Det hjälper att se
  vad namnet står på-

 51. -för att komma närmare en förklaring.

 52. Det är det här.

 53. Det här kan vi kalla för
  en skriftbärare.

 54. Det handlar om en kopp
  från en kaffekedja.

 55. Nu behöver vi världskunskap
  för att kunna förstå kontexten.

 56. Den som har varit nån gång på ett
  sånt kaffehus och beställt en kaffe-

 57. -vet att servitören
  frågar efter kundens namn-

 58. -och skriver namnet på koppen,
  för att senare när kaffet är klart-

 59. -utropa kundens namn.

 60. Så vi har en situation-

 61. -där person A, kunden,
  pratar och säger namnet-

 62. -och person B, servitören,
  lyssnar och skriver ner namnet.

 63. Så mycket jag har upplevt
  än så länge-

 64. -använder denna kaffekedja
  proceduren världen runt.

 65. Det hände alltså
  i ett sånt kaffehus i Istanbul.

 66. Det var jag som var kunden.
  Mitt modersmål är tyska.

 67. Men jag pratade engelska
  där i kaféet.

 68. Det var en servitör
  som också pratade engelska med mig.

 69. Men jag antar
  att han hade turkiska som modersmål.

 70. Han skrev ner det.
  Namnet skrev han ner på turkiska.

 71. Eller med
  det turkiska skriftsystemet.

 72. Detta skedde mig i verkligheten.

 73. Men jag har inga data om servitören.
  Jag insåg först några veckor senare-

 74. -att det skulle vara relevant för min
  forskning. Jag tog en bild på koppen-

 75. -eftersom jag tyckte att mitt namn
  såg roligt ut stavat så här.

 76. Nu har jag bilden kvar.

 77. En sak har jag inte nämnt:

 78. Nämligen vad stavningen i samband med
  funktionen namnet på koppen-

 79. -ska uppfylla i kontexten.
  Det som är viktigt här är-

 80. -att servitören vet hur han ska
  uttala namnet när kaffet är klart.

 81. Eller hur?

 82. Då är rättstavningen helt sekundär.

 83. Mitt namn såg roligt ut eftersom jag
  lägger vikt vid korrekt stavning.

 84. Det ska heta M-i-c-h-e-l-l-e.
  Inte så här.

 85. Men här uppfyller servitörens
  stavning funktionen bättre.

 86. Det är han som ska veta
  hur namnet uttalas.

 87. Som sagt,
  korrekt stavning är sekundär.

 88. Nu går vi äntligen
  tillbaka till 1100-talet.

 89. Då hände det att folk från Norden
  - Danmark, Sverige, Norge och Island-

 90. -var på pilgrimsresa
  till Rom eller Jerusalem.

 91. På denna resa kom de förbi
  olika kloster på kontinenten.

 92. Bl.a. klostret i Reichenau-

 93. -som ligger på en ö i Bodensjön
  i Tyskland. Södra Tyskland.

 94. De lämnade sina namn där
  i en s.k. liber vitae.

 95. Alltså livets bok.

 96. En liber vitae är
  en bok som användes i liturgin-

 97. -och hade en framför allt
  memorial funktion.

 98. Boken låg på plats i ett kloster.
  Man fick sitt namn antecknat i boken-

 99. -så att klostergemenskapen
  ska komma ihåg, eller memorera, dig.

 100. Du som hade ditt namn i boken
  var inkluderad i deras böner.

 101. Böckerna kan ha varit i bruk
  under långa perioder.

 102. I fallet Reichenaus liber vitae
  var det mer än 400 år.

 103. Det ser ni på handskriften. Det är
  bara en sida från handskriften.

 104. Det finns mer än 38 000 namn...

 105. 38 000 namn i den här handskriften.

 106. Det här är bara en sida.
  Här finns många namn förtecknade.

 107. Ni ser att det finns olika listor.
  Olika skrivare skrev listor.

 108. Några var noggrannare,
  några andra var mindre noggranna.

 109. Då blev det också
  några kaotiska listor.

 110. I boken finns nu
  mer än 700 nordiska namn.

 111. Men det vi ska göra i dag
  är att bara titta på tretton namn.

 112. Jag tog en lista
  med tretton isländska namn.

 113. Det är den här listan...
  Just det, man ser ingenting.

 114. Men den är markerad,
  den lista som finns här.

 115. Vi kan koppla namnbärarna
  till Island-

 116. -eftersom vi har en överskrift på
  listan. Jag vet inte om ni ser det.

 117. Längst upp finns det...

 118. Där står det "Hisland terra".

 119. Lite förkortat och naturligtvis
  i medeltidsstil.

 120. Det är alltså Island på latin.

 121. Låt oss titta lite närmare på
  ett namn.

 122. Namnet är antecknat som "Gulzenna".

 123. Jag har markerat det grönt i listan.

 124. Och sen stavat på
  ett modernt, normaliserat sätt.

 125. Eller inte normaliserat, men modernt.

 126. Det ni ser till vänster är
  hur namnet stavas-

 127. -i isländska källor från medeltiden.

 128. Nu kan ni fundera
  vad som hände här.

 129. Ett isländskt namn stavat "Gulzenna"
  i den här handskriften.

 130. Vi kan faktiskt se det parallellt-

 131. -till det som hände
  på kaffehuset i Istanbul.

 132. Det var en isländsk person
  som sa sitt namn på isländska-

 133. -och en tysk skrivare
  som jag döpt till Hand159A-

 134. -som antecknade namnet.

 135. Den tyska skrivaren använde sig
  av sitt eget skriftsystem-

 136. -både för att skriva tyska och latin
  på den tiden.

 137. Om islänningen också pratade
  andra språk vet vi inte.

 138. Kontexten som det hände i har jag
  redan förklarat. Namnet antecknades-

 139. -för att personen skulle bli
  en del av munkarnas böngemenskap.

 140. Som utgångsfråga hade jag inte bara
  vad en modern kaffehuskedja-

 141. -och medeltida pilgrimer har
  gemensamt. Utan också om man-

 142. -eller den här munken -
  skriver som han pratar.

 143. För att hitta svar på det
  måste vi utreda-

 144. -hur skrift kan representera
  det muntliga språket.

 145. För att göra det går jag tillbaka
  till kaffekoppsexemplet.

 146. Vi har sett att det turkiska skrift-
  systemet använder grafemet i mitten-

 147. -s med cedilj,
  för att återge ljudet "tj".

 148. Nu när ni tänker hur ni skulle stava
  mitt namn Michelle...

 149. ...på ert eget språk
  - de flesta pratar kanske svenska-

 150. -hur skulle ni stava det?

 151. Jag har försökt så här.

 152. Ser det konstigt ut?

 153. Jag som har tyska som modersmål
  skulle nog stava det så här.

 154. För på tyska är sch det vanliga
  sättet att stava ljudet "tj".

 155. Men nej, det stavas så här, förstås.

 156. Det är så mycket jag vet
  ett engelskt sätt att stava namnet.

 157. Jag har tyska som modersmål,
  jag använder tyska i skrift också.

 158. Men jag stavar inte mitt namn
  enligt det tyska skriftsystemet.

 159. Det är nån konventionaliserad
  stavning av namnet-

 160. -som är inlånad och som används.
  Exemplet visar väldigt bra-

 161. -att språkens skriftsystem är
  konventionaliserade på olika sätt-

 162. -och följer sina respektive regler
  i hur ljud representeras i skrift.

 163. Då har jag visualiserat det här igen.
  Tre olika sätt att stava "tj".

 164. Det svenska stämmer inte riktigt.
  Det skulle vara ett annat ljud där.

 165. Sj kanske.
  Men "Misjelle" säger man inte.

 166. Så jag var lite tveksam om vilket
  stavningssätt jag skulle välja.

 167. Hur som helst, det är punkt
  nummer ett som vi ska komma ihåg...

 168. ...när vi analyserar talspråk
  som är representerat i skrift.

 169. Olika språk har olika konventioner
  för vilka bokstäver-

 170. -grafem säger vi inom lingvistiken-

 171. -som används för olika ljud
  eller fonem.

 172. Punkt två är-

 173. -att förhållandet mellan ett ljud
  och en bokstav inom ett språk-

 174. -inte behöver vara 1-1.

 175. En bokstav kan stå för olika ljud-

 176. -eller ett ljud kan representeras med
  flera bokstäver och på olika sätt.

 177. Stavningen kan vara inlånad
  från ett främmande språk.

 178. Det kan också hända att talspråket
  har utvecklats på ett sätt-

 179. -men skriftspråket har förblivit
  konservativt.

 180. "Ski" - nu pratar vi tyska igen -
  är inlånat från norska.

 181. "Sp" i "sprache" - man säger
  "schprace", inte "sprache"-

 182. -är ett konservativt sätt att stava.
  Det har blivit en rättstavningsregel.

 183. Vid kombinationen "sp" stavar man
  alltid "sp" och inte "schp".

 184. Men man säger "schp".

 185. Skrift är ett eget system
  med egna regler.

 186. Det behöver inte överensstämma
  1-1 med uttal.

 187. Det finns utrymme för variation
  också i hur man uppfattar ett ljud-

 188. -och hur ett ljud kan vara
  i skriften.

 189. Tillbaka till munken
  som jag döpte till Hand159A.

 190. Hur stavade han de tretton isländska
  namnen? För att svara på denna fråga-

 191. -analyserade jag hans skriftspråk på
  det här viset som ni ser på sliden.

 192. Jag kollade upp hur namnen stavades
  i isländska källor från samma tid-

 193. -och jämförde med munkens stavning.

 194. Jag har gjort det med alla tretton
  namn. Då får vi det här resultatet.

 195. Till vänster ser ni
  den isländska bokstaven-

 196. -och till höger motsvarande
  som munken använde sig av.

 197. Jag kommer inte att förklara
  hela tabellen.

 198. Jag vill bara ta upp
  några slutsatser vi kan dra-

 199. -från denna analys. Detta resultat.

 200. Ja, vilka är det, då?

 201. Vi börjar titta på de bokstäver
  där vi har en överensstämmelse.

 202. Eftersom vi utgår ifrån
  att det var en muntlig situation-

 203. -mellan islänningar och en tysk munk-

 204. -kan vi påstå
  att där vi har överensstämmelser-

 205. -användes samma grafem för samma
  fonem i båda skriftsystemen.

 206. Att ett isländskt långt "a"-

 207. -stavades med bokstaven a. Ja...

 208. Det är lite svårt att prata
  bokstäver, men ni förstår.

 209. Och att det isländska "a:t"
  troligen lät likt ett tyskt "a"-

 210. -som stavades med samma bokstav.

 211. Samma gäller för b, d, l, m, n och o.

 212. Där det blir intressant är där det
  finns konflikter mellan systemen.

 213. Jag tar upp två dentala ljud-

 214. -som i engelskans "that" - "eth" -
  och "think" - "thorn".

 215. De två isländska bokstäverna
  och ljuden finns inte i tyskan.

 216. Inte heller i latinet.

 217. Här fick munken vara kreativ
  och hitta på nånting.

 218. Det är påfallande att han var helt
  konsekvent i sitt kreativa skriftval.

 219. Han skriver alltid d för "eth"-

 220. -och z för "thorn".

 221. Man måste säga här
  att första ljudet, "eth"...

 222. ...lät ganska likt "d" i vissa
  positioner i orden på isländska.

 223. Bokstaven d användes ibland
  i det isländska skriftsystemet.

 224. Men hur förhåller det sig med
  "thorn"? Att stava z är tyskt.

 225. Det finns ingen sån isländsk stavning
  i de här namnen.

 226. Från ett tyskt perspektiv
  är det intressant-

 227. -att skrivaren skiljer helt tydligt
  mellan grafemen s och z.

 228. Det betyder nämligen
  att han hörde en skillnad-

 229. -mellan ljuden "ð", "þ" och "s"
  när islänningarna pratade.

 230. Inte självklart
  från tyskt perspektiv.

 231. Nu för tiden blandar många ihop
  de två ljuden när de pratar engelska.

 232. Men vår munk hörde skillnaden
  och är systematisk.

 233. Alla "thorn" stavas med z.
  Det skulle även kunna betyda-

 234. -att det fanns en skillnad mellan
  hur de tyska bokstäverna s och z-

 235. -användes i
  det medeltida skriftsystemet.

 236. Z i tyskan i dag används
  för det mesta för ljudet "ts".

 237. Som i "zeit" eller "zwei".

 238. Men i forn- och medelhögtyska
  var grafemet flertydigt.

 239. Det användes för det mesta för
  två nya ljud som utvecklades från-

 240. -ett gammalt germanskt "t"
  genom en ljudutveckling-

 241. -som kallas för den andra, eller
  den högtyska, ljudförskjutningen.

 242. De nya ljuden är "ts" som i "zeit"-

 243. -men också ett slags "s"
  som i t.ex. "essen" - äta.

 244. I nutidens tyska
  finns det ingen skillnad-

 245. -mellan det gamla germanska s:et
  som t.ex. i "gras" och i "essen".

 246. Men här har vi möjligtvis
  ett bevis på-

 247. -att det fortfarande fanns skillnader
  på 1100-talet.

 248. En annan möjlig förklaring
  är dock att grafemet z i tyska-

 249. -var mindre tydligt definierat
  än grafemet s.

 250. Z var redan flertydigt.

 251. Det fanns kanske också utrymme
  att använda det för ljudet "thorn"-

 252. -som inte fanns i tyskan,
  men som lät lite s-aktigt.

 253. Nu har jag pratat om
  enstaka grafem och fonem.

 254. Nu i slutet ska jag komma till
  det här fenomenet längst ner.

 255. Jag valde tecknet till vänster
  för att uttrycka-

 256. -"ingenting motsvarar e".

 257. Det handlar om inskott av e
  vid flera tillfällen.

 258. Ett tillfälle är det här.

 259. Till exempel i sista ljudet
  av första namnledet-

 260. -i "Vigdís" och "Guðmundur".

 261. Till vänster ser vi
  det isländska stavningssättet.

 262. Munken skrev alltså "Uuiegedis"
  och "Gudemunder".

 263. Konstigt nog finns liknande namn
  i medeltyskan.

 264. Alltså Guotmunt och Wigdrud.

 265. Och där finns inga e.
  Hur kan vi förklara det här?

 266. Munken stavade troligen
  varje stavelse för sig själv.

 267. Han sa "Uuie-ge-dis" och stavade.

 268. Och "Gu-de-mun-der". Och skrev.

 269. Så det blev inskott av e.
  "Uuie-ge-dis" och "Gu-de-mun-der".

 270. Alltså två gånger.
  Och i slutet av namnet...

 271. Vid "Gudemunder"
  ser ni exemplet i mitten.

 272. Exakt samma sak hände
  vid andra maskulina namn.

 273. Andra mansnamn.

 274. Här instämmer jag med
  en tysk forskare som säger-

 275. -att det snarare är ett fenomen av
  det muntliga språket-

 276. -och hur namnen skrivs ner-

 277. -än den dåtida isländskans
  ljudstruktur.

 278. Nu kommer vi till slutet.

 279. Skrev munken som han pratade?

 280. Gjorde han det?

 281. Vad tycker ni?

 282. Jag skulle säga ja och nej.

 283. Vi ser...att...

 284. Vi har sett inflytande av
  det muntliga språket-

 285. -i inskottsvokalerna e,
  som jag just nämnde.

 286. Det muntliga språket avspeglas
  i vissa fall i de där namnen.

 287. Men förutsättningarna
  för hur de stavades-

 288. -ligger i skriftsystemet.

 289. Vi måste analysera
  skriftsystemets struktur noggrant-

 290. -för att kunna säga nåt om talspråk
  i tidigare språk.

 291. Och så gäller det
  att ta hänsyn till kontexten-

 292. -där nåt skrevs ner
  i historiskfonologisk analys.

 293. Vem skrev, var, och varför?

 294. Att det är viktigt har vi sett i
  exemplet från ett modernt kaffehus-

 295. -och de medeltida pilgrimernas namn.

 296. Tack så mycket!

 297. Textning: Jussi Walles
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Skriv som du pratar?

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Michelle Waldispühl, fil dr vid Göteborgs universitet, berättar om ord som hörs och skrivs ner och hur stavelser ändras beroende på vem som skriver. Namn, uttal och stavning präglar ett ords framtida användning. Inspelat på Göteborgs universitet den 18 mars 2016. Arrangör: Göteborgs universitet.

Ämnen:
Svenska
Ämnesord:
Skrivregler, Språkvetenskap
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Grammatikfestivalen 2016

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grammatikfestivalen 2016

Jaså, näså, joså

Dialog- och diskurspartiklar i svenskt talspråk har behandlats av flera samtalsforskare. Här berättar Kerstin Norén, professor vid högskolan Väst, om "jaså" och andra svenska responspartiklar. Inspelat på Göteborgs universitet den 18 mars 2016. Arrangör: Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grammatikfestivalen 2016

Diskursmarkörer i italienska

Sara Lindbladh, doktorand vid Göteborgs universitet, presenterar en del ur sin forskning av italienska diskursmarkörer. Hon förklarar varför dessa ord är så viktiga i italienskt talspråk och beskriver flera av de olika typer av funktioner som de kan fylla. Inspelat på Göteborgs universitet den 18 mars 2016. Arrangör: Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grammatikfestivalen 2016

Uttala engelska låneord i chichewa

Över åtta miljoner människor talar chichewa i Malawi, Moçambique, Zambia och Zimbabwe. Laura Downing, professor vid Göteborgs universitet, berättar här om hur låneord från engelskan används, böjs och görs om för att passa i språket chichewa. Inspelat på Göteborgs universitet den 18 mars 2016. Arrangör: Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grammatikfestivalen 2016

Hur standardiserar man älvdalskan?

Yair Sapir är filosofie doktor vid Högskolan Kristianstad. Han är född i Israel, har bott i Danmark och valde att forska i älvdalskan. Här berättar han om hur ett litet, hotat språk utan litterär tradition kan, eller bör, standardiseras. Inspelat på Göteborgs universitet den 18 mars 2016. Arrangör: Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grammatikfestivalen 2016

Att visita svenskan i Amerika

Henrietta Adamsson Eryd, doktorand vid Göteborgs universitet, har genom resor till USA forskat om det svenska språket i landet. Här delar hon med sig av inspelningar med svenskättlingar i USA och berättar om vad forskningen kommit att förklara om ett språks besök i ett nytt land. Inspelat på Göteborgs universitet den 18 mars 2016. Arrangör: Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grammatikfestivalen 2016

Skriv som du pratar?

Michelle Waldispühl, fil dr vid Göteborgs universitet, berättar om ord som hörs och skrivs ner och hur stavelser ändras beroende på vem som skriver. Namn, uttal och stavning präglar ett ords framtida användning. Inspelat på Göteborgs universitet den 18 mars 2016. Arrangör: Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grammatikfestivalen 2016

Överklasstockholmska

Precis som andra stadsdialekter kännetecknas stockholmska av social variation, det vill säga språkliga skillnader mellan olika samhällsklasser. Här berättar Jenny Öqvist, fil dr vid Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala, närmare om den "fina" stockholmskan - överklasstockholmskan. Inspelat på Göteborgs universitet den 18 mars 2016. Arrangör: Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grammatikfestivalen 2016

Göteborgsgrammatiken

Lars-Gunnar Andersson, professor vid Göteborgs universitet, berättar om de utmärkande dragen i göteborgskans ljudlära, formlära och satslära. De största avvikelserna från svenskt standardspråk finns i uttalet och ordböjningen, till exempel i paradigmen för böjningen av substantiv, starka verb och personliga pronomen. Inspelat på Göteborgs universitet den 18 mars 2016. Arrangör: Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & svenska

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Unga vuxna-dagarna 2016

Det våldsamma skrivandet

Författaren Malin Isaksson berättar om sitt arbete med att möta unga läsare och elever på skolor och hur hon utmanar dem att börja skriva. Vad händer i klassrummet mellan henne, läraren och eleverna? Vi får också höra henne läsa ur sin bok "Rör vid mig" och berätta om karaktärerna i boken. Moderator: Andreas Murray. Inspelat den 29 januari 2016 på Norra Latin, Stockholm. Arrangör: Andreas Murray & Maria Edlund, Krica och Sapu.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Ett läsande folk

Under 1800-talet slog romanen igenom som litteraturform och böcker lästes av allt fler. Vi hör historien om Martina von Schwerin som kallats den första moderna läsaren.