Titta

UR Samtiden - Grammatikfestivalen 2016

UR Samtiden - Grammatikfestivalen 2016

Om UR Samtiden - Grammatikfestivalen 2016

Talspråk är temat för årets grammatikfestival, med föreläsningar om allt från det svenska språket i Amerika till de engelska lånorden i chichewa. Inspelat på Göteborgs universitet den 18 mars 2016. Arrangör: Göteborgs universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Grammatikfestivalen 2016 : Hur standardiserar man älvdalskan?Dela
 1. Tack så mycket, Liz.
  Jätteroligt att vara här.

 2. Jag har inget typiskt svenskt namn-

 3. -och det är inte älvdalskt, utan
  jag är född och uppväxt i Israel.

 4. Jag bodde i Danmark som tonåring
  med familjen-

 5. -och fick ett intresse för de äldre
  stadierna av de nordiska språken.

 6. Då var det naturligt att, efter att
  ha gjort klart gymnasiet i Danmark-

 7. -och flyttat tillbaka till Israel
  och pluggat allmän lingvistik-

 8. -åka till Sverige och specialisera
  mig på svenska och isländska.

 9. Isländska är ju det gamla nordiska.

 10. Isländskan är det
  som ligger närmast fornnordiskan.

 11. Jag skrev min avhandling
  om ordbildning i isländska-

 12. -men av en ren slump
  så fick jag kännedom om älvdalska-

 13. -och redan ett år innan
  jag var klar med avhandlingen-

 14. -så åkte jag dit för att försöka
  fokusera på min avhandling.

 15. Det hände så mycket
  i Uppsalas studentliv-

 16. -så jag behövde en paus. I Älvdalen
  blev jag hämtad av tre systrar-

 17. -och jag skulle bo
  hos den ena och hennes man.

 18. De hämtade mig med bil
  och de pratade älvdalska sinsemellan.

 19. Jag förstod ingenting,
  och det tyckte...

 20. Jag skämdes lite, för jag
  var ju doktorand i nordiska språk-

 21. -och skulle ju kunna så mycket,
  men så var det icke.

 22. När jag kom hem till dem började de
  prata älvdalska med mig också.

 23. Jag sa att jag inte kunde älvdalska.
  "Du kom väl hit för att lära dig?"

 24. Jag bodde hos paret i två veckor
  och skrev på min avhandling.

 25. De pratade älvdalska med mig, och
  om jag inte förstod så översatte de.

 26. T.ex. "kripp", som betyder barn, när
  de berättade hur många barn de hade.

 27. Som Liz sa så är jag
  väldigt insatt i älvdalskan.

 28. Jag har samarbetat
  både med kommunen och talarna-

 29. -och myndigheterna.

 30. Staten, Europarådet.

 31. Ansträngningarna har burit frukt,
  även om det har tagit tid.

 32. Den senaste nyheten är att
  en första älvdalsspråkig förskola-

 33. -ska öppna till hösten,
  den första september.

 34. De är jättekul. Förhoppningsvis
  innebär det att språket lever kvar-

 35. -i de kommande generationerna.

 36. Det jag ska prata om i dag
  är hur man standardiserar älvdalskan.

 37. Jag inleder med varför man
  behöver standardisera älvdalskan.

 38. Räcker det inte att bara fortsätta
  använda språket som det är nu?

 39. Vilka utmaningar
  möter talargemenskapen-

 40. -när man vill standardisera språket?

 41. En kort bakgrund - vad är älvdalskan?

 42. Jag antar att många av er inte
  känner till älvdalskan så mycket.

 43. Och vilka språkliga nivåer
  berörs av en sån standardisering?

 44. Vad är det man ska ta itu med
  när man jobbar mes språket?

 45. Jag ska ta utgångspunkt i Haugens
  fyra standardiseringsprocesser-

 46. -och se
  hur dessa tillämpas på älvdalskan.

 47. Och sen blir det utrymme
  för slutord och diskussion.

 48. Varför måste språket standardiseras?
  Jag säger "språk" om älvdalskan-

 49. -och det är eftersom jag
  och en rad andra språkvetare-

 50. -som har jobbat med älvdalskan anser
  att det finns argument som talar för-

 51. -att älvdalskan ska betraktas som
  ett språk. Jag ska inte gå in på det-

 52. -för det blir en längre omgång.

 53. Traditionellt sett
  har det varit en talad varietet-

 54. -och nu ska det bli
  ett modernt språk även i skriften.

 55. För att göra den övergången
  så behövs en standardisering.

 56. Älvdalskans bevarande
  går genom standardisering.

 57. Förhållandena för älvdalskan
  har skiftat med tiden ganska markant.

 58. Från ett bondesamhälle,
  där folk levde ute på gårdarna-

 59. -med släkten, så är det
  ett modernt samhälle i dag-

 60. -där barnen inte tillbringar
  så stor del av dagen på gårdarna.

 61. Utan de går i skolan och på fritids.

 62. Det här skapar en väldigt stor
  frustration i Älvdalen-

 63. -för många föräldrar
  som jag har talat med-

 64. -ser det som sin plikt
  att bevara älvdalskan, berättar:

 65. "Vi pratar bara älvdalska
  med barnen"-

 66. -"och far- och morföräldrar pratar
  bara älvdalska med barnbarnen."

 67. "Men ändå så händer nånting när de
  börjar på förskolan och i skolan."

 68. "De tappar bort sin älvdalska.
  Vad ska man göra?"

 69. Det gör
  att kommunen nu tar itu med det här-

 70. -och känner att de har ett ansvar.

 71. I dag så möts folk
  på olika sätt än förr.

 72. Förut var det inom gårdarna
  och inom byn.

 73. Det finns flera byar
  i den gamla Älvdalens socken.

 74. I dag så har man
  två skolor i Älvdalen-

 75. -och då kommer barn dit
  från de olika byarna.

 76. Och då har man olika varianter.

 77. När de här barnen möts så behöver de
  mötas av ett enhetligt språk.

 78. För att bevara språket
  så måste man skriva ner det-

 79. -och älvdalskan har varit ett talat
  språk. Men i dag så räcker inte det-

 80. -för man har en väldigt stark press
  från riksspråket.

 81. Och ett skriftspråk kräver normer.

 82. Kommunikationen
  måste fungera väl mellan talarna.

 83. När man talar
  så är toleransen större-

 84. -men i skriftspråket så har vi...

 85. Folk måste veta hur de ska stava.
  Där kräver talarna normer.

 86. Lärarna behöver också normer.

 87. Vilka ord man ska använda, vilken
  stavning, vilken grammatik, o.s.v.

 88. Det ges ut tidningar och böcker
  på älvdalska-

 89. -och det är ingen fördel för barnen-

 90. -om de ser samma ord stavas
  på fem till tio olika sätt.

 91. De ska kunna
  känna sig trygga i sitt språk.

 92. Det hålls även språkkurser. Nu är det
  sommarkurser med Bengt Åkerberg-

 93. -som är 89 - "still going strong".

 94. Han säger varje gång
  "Om det här blir sista kursen, så..."

 95. Sist sa han att han skulle sluta
  säga så, för det håller ju inte.

 96. Vi hoppas
  att vi har kvar honom länge till.

 97. Språket används även på nätet,
  och då fick också en rad krav.

 98. Det finns språkkoder, om man vill att
  språket ska igenkännas elektroniskt.

 99. Då behöver man ha
  en skriftspråksnorm.

 100. Då kan man ha autocorrect
  och igenkännande av språket.

 101. Och vem standardiserar älvdalskan?
  Det är inte ett erkänt språk-

 102. -i Sverige, så det finns ingen
  officiell myndighet-

 103. -som jobbar med älvdalskan.

 104. Det blir de som ger ut
  grammatikböckerna och ordböckerna.

 105. Grammatikböckerna
  har Bengt Åkerberg stått för-

 106. -och ordböckerna
  har Lars Steensland stått för.

 107. Vi är tacksamma över
  att språket är så väldokumenterat-

 108. -så att vi inte
  behöver börja från "scratch"-

 109. 2004 bildades Råðdjärum,
  Älvdalska språkrådet.

 110. "Vi ska rådgöra", betyder det.

 111. Och där är vi sex ledamöter
  för tillfället.

 112. Vår första uppgift var att ta fram
  en enhetlig ortografi för älvdalskan.

 113. Det kändes som det absolut
  viktigaste. Den kom vi med 2005-

 114. -och den godkändes av Ulum Dalska,
  Föreningen för älvdalskans bevarande-

 115. -som fungerar
  som en paraplyorganisation-

 116. -och som en kommunikationskanal
  mellan talarna och alla andra.

 117. Och ortografin...

 118. Den har fungerat halvbra.

 119. Folk tycker inte alltid
  att den återspeglar deras eget tal.

 120. Vi återkommer till det senare.

 121. Vilka utmaningar
  möter talargemenskapen?

 122. Talad älvdalska
  har en stor variation-

 123. -och det beror på ålder,
  alltså kronolekter.

 124. Geografi, de olika bymålen.

 125. Olika grader av rikssvensk inferens.

 126. Man har ingen litterär tradition,
  så inget har hållit ihop språket.

 127. Språket har på gått och ont-

 128. -kunnat leva sitt naturliga liv
  ute i skogen.

 129. "Vikingaspråket i skogen"-

 130. -som tidningarna tycker om
  att beskriva älvdalska som just nu.

 131. Och när det inte finns en skola
  som styr språkutvecklingen-

 132. -eller nån språklig myndighet,
  så skapas generationsskillnader-

 133. -och det blir skillnader beroende på
  var man bor, geografiskt sett.

 134. Ändå får man säga
  att graden av rikssvensk inferens-

 135. -har varit
  den mest avgörande skiljelinjen-

 136. -eftersom vi ser att älvdalskan
  som barnen talar i dag-

 137. -skiljer sig markant-

 138. -gentemot älvdalskan
  som beskrivs för hundra år sen.

 139. Älvdalskan på 1600-talet
  känns inte så avvikande-

 140. -från det som talades för 100 år sen.
  Så de senaste 100 åren-

 141. -har varit ödesdigra för älvdalskan.

 142. Och det fonetiska systemet skiljer
  sig avsevärt från rikssvenskan-

 143. -så det är inte så lätt att bara
  ta rikssvenska stavningsprinciper-

 144. -och tillämpa dem på älvdalska,
  utan då blir det...

 145. När man skriver så finns det
  en avsändare och en mottagare-

 146. -och för att kommunikationen
  dem emellan ska fungera-

 147. -så krävs det att man har lite extra-

 148. -och som ni har sett så har vi
  lite extra tecken för älvdalskan.

 149. Språkets naturliga överlevering
  har brutits i många familjer.

 150. Det har varit skamkänslor
  över att prata älvdalska.

 151. På 60- och 70-talet
  fick många föräldrar höra-

 152. -att om ni talar med älvdalska
  med barnen-

 153. -så kommer det att förstöra deras
  möjligheter till jobb i framtiden.

 154. Det försämrar deras chanser att
  lära sig bra och ordentlig svenska.

 155. Det har ett antal familjer hörsammat,
  och helt slutat prata älvdalska.

 156. Det som händer på grund av
  den här stora variationen-

 157. -är att skrivsättet
  kan vara individuellt.

 158. Alla
  har sitt eget sätt att skriva på-

 159. -vilket inte är så bra om man
  ska bevara och dokumentera språket-

 160. -och använda språket i skrift.

 161. Vad är älvdalska?

 162. Jag ska inte gå in på det för mycket-

 163. -utan jag låter Lena Willemark
  läsa upp början på "Julevangeliet".

 164. Ni kan höra och se det på Youtube.
  "Julevangeliet" på Älvdalsmål.

 165. Då ska vi försöka gå tillbaka här.

 166. Älvdalskan tillhör ovansiljansmålen-

 167. -som är en del av dalmålen.

 168. Den är besläktad med Orsa- och
  Moramålen. Den är inte helt isolerad-

 169. -utan det som har hänt
  är att det har varit väldigt mycket-

 170. -rikssvenskt inflytande söderifrån,
  och gränsen mot Norge och Danmark-

 171. -fram till 1600-talet
  precis norr och väster-

 172. -om Älvdalen.

 173. Så man kan säga
  att Älvdalen och älvdalskan-

 174. -har hamnat i periferin, och det
  bymål som Lars Levander beskriver-

 175. -i sin avhandling från 1909
  är Åsenmålet-

 176. -som är den byn
  som ligger längst bort-

 177. -och som antagligen
  är mest konservativ.

 178. Älvdalskan talas
  av cirka 2 000 personer i dag-

 179. -varav cirka 60 är barn under arton.

 180. Den betraktas av en rad språkvetare
  som ett självständigt språk.

 181. Det som gör älvdalskan exotisk-

 182. -är inte att det är nåt slags
  fornnordiska eller ett vikingaspråk-

 183. -utan det är en kombination av mycket
  arkaiskt och mycket innovativt.

 184. Den kombinationen
  gör att språket blir rätt så-

 185. -annorlunda och oförståelig
  för många utomstående.

 186. Till exempel har vi "ǫ"
  med nasalkrok, som betyder "på".

 187. Det är det gamla "å" på svenska,
  som så småningom blev till "uppå".

 188. Samma som "an" på tyskan, med n:et
  bevarat, och "on" på engelska.

 189. Det är det enda nordiska språket
  där nasaliteten finns kvar.

 190. Kasussystemet finns delvis kvar-

 191. -beroende på vilka personer det är,
  vilken ålder och så vidare.

 192. Personböjningar på verb
  finns också kvar.

 193. Och innovationerna
  är den andra sidan.

 194. "Aus" betyder hus,
  och där har vi två innovationer.

 195. Dels så faller h:et bort,
  och dels så har vi en diftong.

 196. "Fåmm fel sjå" - vi får väl se.

 197. Där har vi första person pluralis
  utan pronomen.

 198. Och nåt som liknar västnordiska-

 199. -med ett bevarat nasalt "å" i "sjå".

 200. Om vi går vidare till Haugens
  fyra standardiseringsprocesser-

 201. -så ser vi "Selection" -
  det är då man ska välja ut-

 202. -vilken variant av språket-

 203. -som ska tjäna som standard.

 204. "Codification" -
  vilka principer som ska användas-

 205. -för stavning,
  grammatik och så vidare.

 206. "Acceptance" - graden av acceptans
  från talarnas sida-

 207. -och hur man får med dem på det här.

 208. "Elaboration" är när man väljer ut
  vilka domäner man ska jobba med.

 209. Vilka språkliga nivåer berörs av
  standardiseringen i älvdalskan?

 210. Grammatiken är väldigt väl beskriven.

 211. Bengt Åkerberg utgår ifrån
  sina morföräldrars språk-

 212. -men han tar även hänsyn till andra,
  mindre varianter av älvdalska.

 213. Så de tas också med i hans grammatik.

 214. Åsenmålet finns beskrivet i Levander.

 215. Så det här är deskriptiva
  snarare än normativa verk.

 216. Lexikonet - Steensland 2010,
  också ett deskriptivt verk.

 217. Ortografin är det första
  som man kan säga är lite normativ.

 218. Och...

 219. Levander använde landsmålsalfabetet
  för att återge älvdalskan.

 220. Åkerbergs ortografi i hans böcker-

 221. -är också rätt så
  fonetiskt och pedagogiskt-

 222. -men
  ser inte ut som ett riktigt språk.

 223. Det är för mycket information-

 224. -och det blir inte så roligt för
  mottagarna, som vi nu måste tänka på.

 225. Steenslands ortografi
  ligger närmare Råðdjärums ortografi-

 226. -så det är färre diakritiska tecken.

 227. Råðdjärum kom med en ortografi 2005-

 228. -där vi har ambitionen att den
  ska vara byneutral och enhetlig-

 229. -och att den ska vara användarvänlig.

 230. Talspråket har inte berörts, och
  det tycker jag inte att man ska göra.

 231. Det man har med sig hemifrån är bra-

 232. -och kan man berika språket i för-
  skola och skola så är det jättebra.

 233. Ordbildningen har inte berörts,
  men man bildar ofta sina egna ord.

 234. Ett främmande ord som milkshake
  kanske får heta "mjokskåkå".

 235. "Selection" -
  vilken variant ska vara standard?

 236. I Råðdjärum har vi försökt hitta
  en byneutral lösning-

 237. -och ofta så har vi använt
  majoritetsprincipen.

 238. Ibland har vi tagit med etymologi
  och stavning i grannspråken.

 239. "Codification" - vilka tecken
  ska man använda i stavningen?

 240. I det nutida alfabetet, "abiseð"-

 241. -har vi "ð",
  som det isländska tecknet-

 242. -och så har vi en rad nasala vokaler.

 243. Och bokstaven "ð" börjar redan synas
  runt om i Älvdalen-

 244. -även om det tog emot lite i början.

 245. Vi använder "tj" och "dj"-

 246. -och "ks" snarare än "x" -
  där har vi följt danskan och norskan.

 247. Och när det har varit
  komplementär distribution-

 248. -så har vi bara använt en variant
  som skulle gälla för alla talare.

 249. Så här ser det ut i praktiken.

 250. Det här är ur boken "Lisslprinsn",
  vars andra upplaga kom ut förra året.

 251. Det är inte så många diakritiska
  tecken, men ändå några stycken.

 252. "Acceptance" - tack vare jobbet
  som Ulum Dalska har gjort-

 253. -sen 1980-talet i Älvdalen-

 254. -så är dagens älvdalingar
  väldigt stolta över älvdalskan.

 255. Det kommer ju folk från andra länder
  för att studera deras språk-

 256. -och när man får en sån här input
  så är det ju väldigt roligt.

 257. Vi arbetar ständigt med talarna,
  så klart.

 258. Det ska vara en demokratisk process.
  Det är deras sak som ska befordras.

 259. Många är rädda för det okända.

 260. Hur ska man stava?
  Hur ska man öppna en förskola?

 261. Blir det älvdalsktalande barn
  och svenska barn-

 262. -som inte pratar
  och leker med varandra?

 263. "Elaboration" -
  vilka domäner ska gälla?

 264. I dag talar
  nästan alla älvdalingar svenska-

 265. -så vi behöver inte
  ha älvdalskan i domstolen.

 266. Vissa äldre har tappat sin älvdalska,
  så i äldreomsorgen behövs folk-

 267. -som kan älvdalska, och det var med
  i kommunens beslut från i tisdags.

 268. Man ska träna personal i älvdalska.

 269. En del små barn växer upp med
  älvdalska, och där kommer det igen-

 270. -med kommunen och förskolan.

 271. Men älvdalskan
  har tappat bort allt fler domäner-

 272. -och det behöver man återerövra
  så småningom.

 273. Standardiseringen ska helst vara klar
  innan revitaliseringen inleds.

 274. Om man inte har
  en färdig stavningsnorm-

 275. -så kan det vara så att folk upplever
  det här som nånting väldigt svårt-

 276. -och då kanske man inte
  orkar skriva på älvdalska.

 277. Så där får man vara försiktig.

 278. Mer litteratur behövs, fler
  kulturella aktiviteter och domäner.

 279. Några slutord. Intresset utifrån
  bidrar väldigt mycket-

 280. -till intresse inifrån Älvdalen.

 281. Det är viktigt att prata både med
  talare, myndigheter och språkvetare-

 282. -och att de pratar med varandra.

 283. Jag tycker att standardisering
  är ett bra sätt att bevara språket.

 284. Det kan ha vissa konsekvenser - det
  kanske blir en utjämning av språket-

 285. -när elever kommer från olika byar
  och använder samma skriftspråk.

 286. Det är bättre än alternativet, som
  är att älvdalskan försvinner helt-

 287. -om man kämpar för mycket för sitt
  eget bymål och sitt stavningssätt.

 288. Och man måste vara försiktig
  vid en standardisering-

 289. -för annars kan älvdalingarna tycka
  att de inte känner igen sitt språk-

 290. -som vi har sett
  i andra språksamhällen.

 291. Det var
  nästan allt jag hade att säga.

 292. I slutändan är det talarna
  som får utveckla sitt eget språk.

 293. Det är de som är ansvariga.
  Vi som är utanför-

 294. -får hjälpa till och ge råd-

 295. -men vi kan aldrig
  göra jobbet åt talarna.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Hur standardiserar man älvdalskan?

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Yair Sapir är filosofie doktor vid Högskolan Kristianstad. Han är född i Israel, har bott i Danmark och valde att forska i älvdalskan. Här berättar han om hur ett litet, hotat språk utan litterär tradition kan, eller bör, standardiseras. Inspelat på Göteborgs universitet den 18 mars 2016. Arrangör: Göteborgs universitet.

Ämnen:
Svenska > Språkbruk > Nordiska språk
Ämnesord:
Språkvetenskap, Svenska språket, Älvdalsmål
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Grammatikfestivalen 2016

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grammatikfestivalen 2016

Jaså, näså, joså

Dialog- och diskurspartiklar i svenskt talspråk har behandlats av flera samtalsforskare. Här berättar Kerstin Norén, professor vid högskolan Väst, om "jaså" och andra svenska responspartiklar. Inspelat på Göteborgs universitet den 18 mars 2016. Arrangör: Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grammatikfestivalen 2016

Diskursmarkörer i italienska

Sara Lindbladh, doktorand vid Göteborgs universitet, presenterar en del ur sin forskning av italienska diskursmarkörer. Hon förklarar varför dessa ord är så viktiga i italienskt talspråk och beskriver flera av de olika typer av funktioner som de kan fylla. Inspelat på Göteborgs universitet den 18 mars 2016. Arrangör: Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grammatikfestivalen 2016

Uttala engelska låneord i chichewa

Över åtta miljoner människor talar chichewa i Malawi, Moçambique, Zambia och Zimbabwe. Laura Downing, professor vid Göteborgs universitet, berättar här om hur låneord från engelskan används, böjs och görs om för att passa i språket chichewa. Inspelat på Göteborgs universitet den 18 mars 2016. Arrangör: Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grammatikfestivalen 2016

Hur standardiserar man älvdalskan?

Yair Sapir är filosofie doktor vid Högskolan Kristianstad. Han är född i Israel, har bott i Danmark och valde att forska i älvdalskan. Här berättar han om hur ett litet, hotat språk utan litterär tradition kan, eller bör, standardiseras. Inspelat på Göteborgs universitet den 18 mars 2016. Arrangör: Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grammatikfestivalen 2016

Att visita svenskan i Amerika

Henrietta Adamsson Eryd, doktorand vid Göteborgs universitet, har genom resor till USA forskat om det svenska språket i landet. Här delar hon med sig av inspelningar med svenskättlingar i USA och berättar om vad forskningen kommit att förklara om ett språks besök i ett nytt land. Inspelat på Göteborgs universitet den 18 mars 2016. Arrangör: Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grammatikfestivalen 2016

Skriv som du pratar?

Michelle Waldispühl, fil dr vid Göteborgs universitet, berättar om ord som hörs och skrivs ner och hur stavelser ändras beroende på vem som skriver. Namn, uttal och stavning präglar ett ords framtida användning. Inspelat på Göteborgs universitet den 18 mars 2016. Arrangör: Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grammatikfestivalen 2016

Överklasstockholmska

Precis som andra stadsdialekter kännetecknas stockholmska av social variation, det vill säga språkliga skillnader mellan olika samhällsklasser. Här berättar Jenny Öqvist, fil dr vid Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala, närmare om den "fina" stockholmskan - överklasstockholmskan. Inspelat på Göteborgs universitet den 18 mars 2016. Arrangör: Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grammatikfestivalen 2016

Göteborgsgrammatiken

Lars-Gunnar Andersson, professor vid Göteborgs universitet, berättar om de utmärkande dragen i göteborgskans ljudlära, formlära och satslära. De största avvikelserna från svenskt standardspråk finns i uttalet och ordböjningen, till exempel i paradigmen för böjningen av substantiv, starka verb och personliga pronomen. Inspelat på Göteborgs universitet den 18 mars 2016. Arrangör: Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & svenska

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Språkforum 2016

Svenska nyord i tiden

Språkvårdare Birgitta Agazzi tar oss med på en nyordsresa och presenterar nyord genom tiderna och några av svenskans färskaste tillskott. Inspelat den 11 mars 2016 på Nalen, Stockholm. Arrangör: Språktidningen och Vetenskapsmedia.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Ett läsande folk

Under 1800-talet slog romanen igenom som litteraturform och böcker lästes av allt fler. Vi hör historien om Martina von Schwerin som kallats den första moderna läsaren.