Titta

UR Samtiden - Grammatikfestivalen 2016

UR Samtiden - Grammatikfestivalen 2016

Om UR Samtiden - Grammatikfestivalen 2016

Talspråk är temat för årets grammatikfestival, med föreläsningar om allt från det svenska språket i Amerika till de engelska lånorden i chichewa. Inspelat på Göteborgs universitet den 18 mars 2016. Arrangör: Göteborgs universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Grammatikfestivalen 2016 : Jaså, näså, josåDela
 1. Tack, Benjamin.

 2. Jag har varit med på festen
  efter en grammatikfestival-

 3. -och lyssnat på några under tidigare
  år. Det är roligt att den växer-

 4. -även publikmässigt.

 5. Min bakgrund är att jag började läsa
  svenska språket-

 6. -här i Göteborg 1972.

 7. Då hade vi en grammatikkurs i början.

 8. På den tiden var det inte inne
  att läsa grammatik på gymnasiet.

 9. Det ansågs för svårt och tråkigt.

 10. Men vi hade en jättebra lärare,
  Rune Gustafsson.

 11. Att ha honom som lärare betydde
  att jag förstod en sak om språket-

 12. -som jag tycker att jag har förstått.

 13. Det var som om han öppnade
  ett fönster. Det här var intressant.

 14. I den lilla skolgrammatik
  som vi hade lärt oss-

 15. -handlade det mycket om
  att lära sig regler.

 16. De passade inte alltid.

 17. Om man tillämpade dem när man läste
  en tidning stämde det inte riktigt.

 18. Men han förklarade att reglerna
  egentligen är regelbundenheter.

 19. Med tiden tycker jag
  att jag har förstått-

 20. -att regelbundenheterna ändrar sig
  med tiden. Därför ändrar språket sig.

 21. Det gäller inte bara grammatik, utan
  även och ordförrådet och lexikonet.

 22. Jag har jobbat många år
  med att skriva definitioner av ord-

 23. -i många av de svenska ordböckerna
  som har kommit ut under senare år.

 24. Där hade vi ett skelett
  som också var-

 25. -att betydelseutveckling
  var regelbunden.

 26. Vi grep oss an verket
  med att utgå från det-

 27. -att man kan ha metaforer, metonymer
  och utvidgningar av olika slag.

 28. Men det stämmer inte riktigt.

 29. Nu kan det tyckas att våra lilla
  fråga om varför det finns "jaså"-

 30. -men inte "näså" och "joså"
  är trivial.

 31. Men den hänger faktiskt ihop
  med det här sättet att se på språk.

 32. Jag kommer att visa
  några talspråksexempel-

 33. -men egentligen är det så att den här
  teorin har jag förstått lite mer av-

 34. -framför allt genom att läsa lite
  av Per Linells tjocka böcker.

 35. De handlar om dialogisk teori.

 36. Dialogisk teori utgår från
  att det är ett meningsskapande-

 37. -som vi ägnar oss åt på många sätt,
  och språket är en viktig del.

 38. Och meningsskapandet pågår
  i konkreta situationer-

 39. -med de förutsättningar som finns.

 40. Sen har vi bland språket
  som potentialer

 41. -för att kunna uttrycka det vi vill
  och hoppas att vi förstår varandra.

 42. Det gör man inte alltid.
  Det vet alla att man inte gör.

 43. En del av skälen kanske beror på
  hur språket är strukturerat.

 44. Om man utgår från dialogisk teori-

 45. -säger man att det
  är meningsskapande i situationen.

 46. Det skulle i teorin kunna räcka
  med att man sa "huh"-

 47. -och förstod det utifrån situationen.
  Jag läste i DN förra veckan-

 48. -att det enda ord som finns
  i alla språk, det är "huh".

 49. Det stavades h-u-h,
  med frågetecken efter.

 50. Jag ser nickningar
  från några som bekräftar det.

 51. Det är intressant, men nu har vi
  andra sätt att uttrycka oss.

 52. Hur kan man då beskriva dem?

 53. Per och jag har skrivit en artikel
  om nåt som vi kalla meningspotential.

 54. Ibland har vi funderat på
  att använda "funktionspotential"-

 55. -för det som är mer sammansatt och
  handlar om avledningar, syntax, m.m.

 56. Men än så länge håller vi oss till
  "meningspotential" för alltihop.

 57. Det betyder
  att det finns regelbundenheter-

 58. -i både ord, konstruktioner
  och satser-

 59. -i alla språkliga uttryck.

 60. Men de är lite vaga i kanten.

 61. De är flexibla och föränderliga-

 62. -och det är utgångspunkten för det
  här. Jag ska förklara rubriken-

 63. -för dem som inte vet
  hur språkvetenskaplig teknik ser ut.

 64. De små stjärnorna framför "näså"
  och "joså" betyder att de inte finns.

 65. Per har googlat, och det finns inga.
  Inga riktiga, i alla fall.

 66. Det finns en ort som heter "Näså",
  och den dyker upp-

 67. -men det är med stort N.

 68. Om vi tar nästa bild...

 69. När vi har studerat
  ett antal responspartiklar...

 70. Jag ska bara... Så där.

 71. Responspartiklar är mycket vanligare
  i talat språk än i skrivet-

 72. -men hela bakgrunden till analys-

 73. -innebär att det kan användas
  i skrivet språk också.

 74. Men det är talspråkstema här i dag,
  så vi har en del talspråksexempel.

 75. Det finns en skala av engagemang
  och ställningstaganden-

 76. -som är en aspekt av de menings-
  potentialer för responspartiklar...

 77. Responspartiklar är till exempel
  "ja", "nej" och "jo".

 78. Och "jovisst", "jaha" och "jaså".

 79. Man reagerar på
  vad nån annan tidigare har sagt-

 80. -eller gjort, för den delen.

 81. Där har vi en sexgradig skala

 82. -för graden av engagemang
  och ställningstagande-

 83. -i förhållande till det påstående
  och yttrande som finns innan.

 84. Det första steget på skalan är-

 85. -att man egentligen bara hör
  att nån säger nåt.

 86. Man lyssnar egentligen inte.

 87. Den vanligaste responspartikeln
  är väl då "mm".

 88. Men om man läser en tidning
  och nån surrar omkring bredvid en-

 89. -kan man ibland bara säga "ja"
  eller så. Inte "nej", men "ja".

 90. Och man kan säga "mm".

 91. Så det betyder bara att jag hör
  att du säger nåt men lyssnar inte.

 92. Det andra steget på skalan mot högre
  engagemang är:

 93. "Jag hör vad du säger och har
  inget emot att du fortsätter."

 94. Det är lite mer inbjudande,
  men man har inte tagit ställning.

 95. Det tredje steget är: "Jag förstår
  (åtminstone på ett ungefär)."

 96. Man kan säga: "Ja, så är det kanske."

 97. I steg fyra är det ännu högre grad
  av engagemang och ställningstagande.

 98. "Jag inser innebörden av vad du säger
  och införlivar det med vad jag vet."

 99. Där har "jaså"
  en väldigt viktig roll att spela.

 100. Femte nivån är ett svar.
  Då svarar man ordentligt.

 101. "Ja" eller "nej" eller "jo", kanske.

 102. Lite beroende på formuleringen.

 103. Och så finns det en sjätte partikel,
  som är...

 104. Jag pratade med några väninnor i går
  och berättade om det här föredraget.

 105. Jag sa att ibland retar sig folk på-

 106. -om nån står i en intervjusituation
  och intervjuaren frågar:

 107. "Hur kändes det att vinna matchen?"

 108. Då svarar den intervjuade:

 109. "Nämen, det kändes bra."

 110. Då tycker man att man inte kan
  säga "nä", men det kan man.

 111. "Jamen", "jomen", "nämen" förekommer
  otroligt mycket i såna intervjuer-

 112. -och verkar ha olika funktioner.

 113. De är också en sorts gränsmarkörer-

 114. -som markerar att nu
  händer det nåt mer längre fram.

 115. Det är den här skalan
  för en del av meningspotentialen-

 116. -som är väsentlig
  för många av våra småord-

 117. -som brukar kallas interjektioner
  eller svar-

 118. -i en dialogsituation, framför allt.

 119. Vi kallar det kärnaspekt ibland.

 120. Några exempel på
  hur det här kan se ut.

 121. Det här är en väldigt förenklad bild-

 122. -av en transkription, en översättning
  från talat språk till skrift.

 123. Det finns en polis som heter P-

 124. -på rad 5 i det första exemplet.

 125. K är en medelålders kvinna
  misstänkt för snatteri.

 126. Hon börjar prata på rad 8.

 127. Det finns ett streck under den vokal
  som det är tryck på i betoningen.

 128. Polisen säger:

 129. "Tycker du att det här
  är bagatellartat?"

 130. "Det är bara och berätta som det
  är..." Det är tyst i en halv sekund.

 131. "...och då är saken klar."

 132. När han säger "då är saken"
  kommer kvinnan in.

 133. Hakparenteserna betyder
  att de pratar samtidigt.

 134. "Ja, bagatellartat vet jag inte.
  Det är egentligen fruktansvärt."

 135. På rad 8 kan man fråga
  varför hon säger "Ja, bagatellartat".

 136. Hon förnekar ju det som kommer
  efteråt, att det är bagatellartat.

 137. Hon håller inte med men svarar
  ändå "ja". Varför gör hon det?

 138. Det har säkert
  med situationen att göra.

 139. Hon godkänner att han frågar,
  men hon invänder.

 140. Ett tydligt exempel på den sista
  funktionen jag nämnde, funktion 6.

 141. Hon håller med formellt,
  men säger sen nåt helt annat.

 142. Ja?

 143. Att inleda med "ja" eller "nej" kan
  väl även vara ett sätt att vinna tid?

 144. Jo då. Det har ofta flera funktioner.

 145. Det här är bara
  en aspekt av funktion och betydelse.

 146. Det ligger en hel del i det du säger.
  Jag kommer in på kombinationer-

 147. -i meningspotentialen,
  för den innehåller flera aspekter.

 148. Inte just den som du sa, men jag
  håller absolut med dig om det.

 149. Ett andra exempel är fyra läkare
  som diskuterar dödshjälp.

 150. Det har jag sett
  under hela min yrkestid.

 151. Det är nog från en inspelning
  som gjordes på 1970-talet.

 152. Och det handlar om dödshjälp-

 153. -som ju är en aktuell
  diskussionspunkt nu också.

 154. Det är fyra personer.

 155. B är inte med här,
  men det är A, D och C.

 156. "Så även där är det väldigt mycket",
  säger A.

 157. D säger:
  "Det aktiva är stänga droppet..."

 158. "...det passiva
  att aldrig sätta in droppet."

 159. Det diskuterar
  aktiv och passiv dödshjälp.

 160. Och så kommer A in igen på rad 12
  och säger-

 161. -samtidigt med D:s yttrande,
  som kommer efter en liten paus:

 162. "Just precis det." Sen kommer en
  tredje person, C, in och säger-

 163. -en hel radda av just responser:

 164. "Jaha, just det, ja, mm."

 165. Betyder det nåt,
  att det är en hel radda?

 166. Jag har inte tid att gå in på det-

 167. -men det är en intressant punkt
  att titta på för att hitta-

 168. -betydelseaspekterna. Kan man radda
  de här responserna hur som helst?

 169. Det tror jag inte att man kan,
  eller jag har sett det.

 170. Det hänger ihop med vad de har
  för potential att betyda nåt.

 171. Det sista "mm":et tror jag är-

 172. -att man säger
  att man har tänkt färdigt.

 173. "Jaha" innebär
  att nu har man insett nånting.

 174. Det är på den nivån på responsskalan.

 175. "Just det, ja" är ett förtydligande
  av att man håller med.

 176. Och "mm":et är att man avslutar
  och har tänkt färdigt.

 177. Så det är en sorts gränsmarkör.

 178. "Just precis det", säger A,
  så de är överens så långt.

 179. Om vi tittar på det tredje exemplet
  så är det ett larmsamtal.

 180. Det handlar om nån
  som bedöms behöva åka till sjukhus.

 181. I är den som svarar i telefonen
  på larmcentralen-

 182. -och U är uppringaren.

 183. Och på rad 1-

 184. -så inser uppringaren
  efter ett tidigare samtal-

 185. -att det nog är Falun
  som han eller hon måste åka till.

 186. "Det är nog Falun som gäller."

 187. Informatörer säger lite i munnen
  på uppringaren.

 188. "Det är Falun, ja.
  Men du MÅSTE åka in dit."

 189. "...DIT." Jag sa fel. "Det är
  Falun, ja, men du måste åka in dit ."

 190. Och så säger uppringaren:
  "Jaha, okej."

 191. Det är också en radda av responser.

 192. "Jaha" är att man förstår.

 193. "Okej" är att man kommer att
  göra det. Det är ett bekräftande.

 194. "Okej" är en responspartikel
  som just nu utvecklas mycket.

 195. Jag återkommer till det i slutet.
  Sen säger informatören-

 196. -både "jaa", med lite längre vokal-

 197. -och "mm", som bekräftar att nu
  är det färdigt, nu är de överens.

 198. Sen har vi ett fjärde exempel.
  En intervju i ett tv-program.

 199. Här är det lite kontrovers.
  Det är intressant på det sättet.

 200. Intervjuaren i programmet är I,
  och G är "gräsrot".

 201. Det är väl ett tv-program
  där man letar folk på stan.

 202. Den sorten.

 203. Det handlar om intresset för
  kollektivtrafik, och I frågar:

 204. "Hur åker du hem?"
  "Bil", säger gräsroten på rad två.

 205. "Varför det?" säger intervjuaren.
  Gräsroten säger:

 206. "Det för lång tid att åka buss,
  vi bor söder om stan."

 207. Sen säger I, och det blir
  lite kritiskt, i tv och allt.

 208. "Busstationen
  är alldeles här intill."

 209. Då blir gräsroten lite orolig
  och säger först "jaså".

 210. Vilket är lite oväntat, kanske,
  om man bor där.

 211. "Jaså, ja, jo, det stämmer."

 212. Och då kan man fråga sig
  vad "jaså" egentligen betyder.

 213. Jo, "jaså" har tillsammans
  med andra meningspotentialer-

 214. -också betydelseaspekten att
  det är en nyhet som man upptäcker.

 215. Då är det lite oväntat
  i det här sammanhanget.

 216. Det förstår nog gräsroten också.

 217. Han säger först "ja",
  som är bekräftande.

 218. Sen säger han "jo", som är att
  han sa fel eller tänkte fel förut.

 219. Och så "det stämmer",
  och det går väldigt snabbt.

 220. I nästa exempel...

 221. ...finns "jaha" i lite samma
  funktion, att det är en nyhet.

 222. Ett behovsbedömningssamtal
  med en handläggare och en klient.

 223. Det ska inte stå "B" där.
  Det borde stå "H" på det som B säger.

 224. Handläggaren säger:
  "Och du är infödd göteborgare?"

 225. "Nä. Jag är född i Adolf Fredriks
  församling i Stockholm."

 226. Då säger bedömaren "jaha",
  eftersom det är en nyhet.

 227. Sen bekräftar K informationen
  med ett långt, förstärkt "jaa".

 228. En betydelseaspekt av nyhet finns-

 229. -i vissa responspartiklar.
  De tenderar att vara lite längre.

 230. "Jaså", "jaha", "nähä" finns.

 231. "Okej" används också
  i den funktionen.

 232. Det är andra lexikala uttryck,
  en förlängning och förstärkning.

 233. Även det här långa "jaa":et.
  Och "jaså" då.

 234. Då borde vi säga
  nåt om "jaså" mot slutet.

 235. Det är en sammansättning
  av "ja" och "så".

 236. "Så" är inte en responspartikel
  i sig.

 237. Det finns långa beskrivningar
  av "så"-

 238. -men i det här sammanhanget
  är det från början två ord-

 239. -som är sammanställda.
  I SAOB:s artikel från 1939-

 240. -ser man att de första exemplen
  som räknas som "jaså" är särskrivna.

 241. Och det förekommer fortfarande.

 242. Sen har det så småningom,
  från 1800-talet nån gång-

 243. -börjat skrivas ihop.

 244. Och "så" kan ju betyda
  att det stämmer, "det är så".

 245. Det kan vara båda bakåt och framåt.
  Man kan ta sats med ett "så".

 246. Men det har en positiv betydelse.

 247. Att det kan sättas ihop med "ja", som
  också kan ha en positiv betydelse...

 248. ...det är en del av förklaringen
  till varför man inte kan säga-

 249. -"näså" och "joså".
  De är tydliga ställningstaganden-

 250. -emot eller invändande.

 251. Här är mitt sista exempel,
  ett litet replikskifte.

 252. "God fortsättning", säger A,
  och B säger:

 253. "Det säger man inte nu i jul."

 254. Då är varianterna av svar "nähä",
  "jaså", "okej", men inte "näså"-

 255. -som man skulle kunna vänta sig.
  Men varför går då "nähä"?

 256. Det beror på att sammansättningen
  av "ja" och "så"-

 257. -handlar om
  ett positivt ställningstagande.

 258. "Nä" och "jo"
  kan inte ha den betydelsen.

 259. Och "så" förstärker det.

 260. Man brukar säga att sammansättningar
  får drag från de olika orden-

 261. -men "jaså" har också funktionen
  att vara ett ganska neutralt svar-

 262. -och nyhetsaccept.
  Då förlorar det en del av sin styrka-

 263. -så att det ibland ersätter det som
  skulle kunna vara "näså" och "joså".

 264. Det gör också "okej", och det är
  en del av fortsättningen-

 265. -på det som vi
  tänker studera framöver.

 266. Så långt har vi kommit.
  Det finns otroligt mycket att säga.

 267. För att återvända
  till meningspotentialer-

 268. -så funderade jag i går på
  hur man kan illustrera hur de ser ut.

 269. Jag har haft ett exempel
  som jag talade med Per om.

 270. Det handlade om meningspotentialerna
  var som små skelettdelar-

 271. -som fanns inuti betydelsen
  av ett ord, till exempel.

 272. Men det tyckte han inte om.

 273. Skelettdelar är ju ganska äckliga,
  och sen är de för hårda.

 274. Så nu har jag ett nytt förslag
  till en illustration.

 275. Jag försökte fotografera
  meningspotentialer i går.

 276. Jag frågade inte Per,
  för då hade han sagt nej, tänkte jag.

 277. Det här kan vara en liten
  utgångspunkt för meningspotentialer-

 278. -för responspartiklar.
  De tenderar att gå in och ur-

 279. -i varandras funktioner.
  I tabellen på handouten-

 280. -kan man se att många av dem
  fyller delvis samma funktioner-

 281. -på skalan av ställningstagande,
  till exempel.

 282. Nu är det ju inte så
  att det här är responspartiklar-

 283. -eller meningspotentialer. Ser ni
  vad det är? Det är ett vårtecken.

 284. Ja, det är grodägg.
  Men lite åt det hållet tänker jag-

 285. -att såväl grammatik som
  ordbetydelse behöver beskrivas.

 286. Det är ett jättejobb, som jag ska
  ge mig på när jag blir pensionär.

 287. Tack så mycket.

 288. Textning: Richard Schicke
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Jaså, näså, joså

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Dialog- och diskurspartiklar i svenskt talspråk har behandlats av flera samtalsforskare. Här berättar Kerstin Norén, professor vid högskolan Väst, om "jaså" och andra svenska responspartiklar. Inspelat på Göteborgs universitet den 18 mars 2016. Arrangör: Göteborgs universitet.

Ämnen:
Svenska > Språkbruk
Ämnesord:
Språkvetenskap
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Grammatikfestivalen 2016

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grammatikfestivalen 2016

Jaså, näså, joså

Dialog- och diskurspartiklar i svenskt talspråk har behandlats av flera samtalsforskare. Här berättar Kerstin Norén, professor vid högskolan Väst, om "jaså" och andra svenska responspartiklar. Inspelat på Göteborgs universitet den 18 mars 2016. Arrangör: Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grammatikfestivalen 2016

Diskursmarkörer i italienska

Sara Lindbladh, doktorand vid Göteborgs universitet, presenterar en del ur sin forskning av italienska diskursmarkörer. Hon förklarar varför dessa ord är så viktiga i italienskt talspråk och beskriver flera av de olika typer av funktioner som de kan fylla. Inspelat på Göteborgs universitet den 18 mars 2016. Arrangör: Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grammatikfestivalen 2016

Uttala engelska låneord i chichewa

Över åtta miljoner människor talar chichewa i Malawi, Moçambique, Zambia och Zimbabwe. Laura Downing, professor vid Göteborgs universitet, berättar här om hur låneord från engelskan används, böjs och görs om för att passa i språket chichewa. Inspelat på Göteborgs universitet den 18 mars 2016. Arrangör: Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grammatikfestivalen 2016

Hur standardiserar man älvdalskan?

Yair Sapir är filosofie doktor vid Högskolan Kristianstad. Han är född i Israel, har bott i Danmark och valde att forska i älvdalskan. Här berättar han om hur ett litet, hotat språk utan litterär tradition kan, eller bör, standardiseras. Inspelat på Göteborgs universitet den 18 mars 2016. Arrangör: Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grammatikfestivalen 2016

Att visita svenskan i Amerika

Henrietta Adamsson Eryd, doktorand vid Göteborgs universitet, har genom resor till USA forskat om det svenska språket i landet. Här delar hon med sig av inspelningar med svenskättlingar i USA och berättar om vad forskningen kommit att förklara om ett språks besök i ett nytt land. Inspelat på Göteborgs universitet den 18 mars 2016. Arrangör: Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grammatikfestivalen 2016

Skriv som du pratar?

Michelle Waldispühl, fil dr vid Göteborgs universitet, berättar om ord som hörs och skrivs ner och hur stavelser ändras beroende på vem som skriver. Namn, uttal och stavning präglar ett ords framtida användning. Inspelat på Göteborgs universitet den 18 mars 2016. Arrangör: Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grammatikfestivalen 2016

Överklasstockholmska

Precis som andra stadsdialekter kännetecknas stockholmska av social variation, det vill säga språkliga skillnader mellan olika samhällsklasser. Här berättar Jenny Öqvist, fil dr vid Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala, närmare om den "fina" stockholmskan - överklasstockholmskan. Inspelat på Göteborgs universitet den 18 mars 2016. Arrangör: Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grammatikfestivalen 2016

Göteborgsgrammatiken

Lars-Gunnar Andersson, professor vid Göteborgs universitet, berättar om de utmärkande dragen i göteborgskans ljudlära, formlära och satslära. De största avvikelserna från svenskt standardspråk finns i uttalet och ordböjningen, till exempel i paradigmen för böjningen av substantiv, starka verb och personliga pronomen. Inspelat på Göteborgs universitet den 18 mars 2016. Arrangör: Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & svenska

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Vetenskaplig metod

Att sammanfatta sin forskning

I en vetenskaplig text ska man alltid skriva en sammanfattning i slutet. Hur gör man det på bästa sätt? Harko Verhagen som är docent i data- och systemvetenskap och Maria Kuteeva som är professor vid Engelska institutionen vid Stockholms universitet berättar om det. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Ett läsande folk

Under 1800-talet slog romanen igenom som litteraturform och böcker lästes av allt fler. Vi hör historien om Martina von Schwerin som kallats den första moderna läsaren.