Titta

UR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

UR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

Om UR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

Föreläsningar om hur du i din yrkesroll och som medmänniska möter barn som utsatts för våld och övergrepp. Hur bemöter man barn som vittnen i polisförhör? Hur upptäcker skolpersonal barn som misshandlas i hemmet? Hur ska man reagera som vuxen vid misstankar om att barn far illa? Moderator: Anna Norén. Inspelat den 23-25 maj 2016 på Folkets hus, City Conference Centre, Stockholm. Arrangör: Nordisk förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt.

Till första programmet

UR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn? : BarnförhörDela
 1. Jag tror att många barn
  är nervösa inför barnförhör.

 2. De ska prata med främlingar
  i en obekant miljö.

 3. De ska prata om ämnen
  som är svåra för alla att prata om.

 4. Men jag tror innerligt
  att alla har rätt till en röst.

 5. Jag vet inte vilket barn som sa det, men
  enligt min erfarenhet-

 6. -så mår barn bättre
  efter att nån har lyssnat på dem.

 7. Ibland kan vi ingripa, ibland inte,
  men vi kan alltid lyssna på dem.

 8. Det här är svårt att prata om,
  men de har upplevt de här sakerna-

 9. -och det är den svåraste delen,
  så det är bra att berätta om det.

 10. Vi ska prata om utmaningarna
  med att vara barnförhörsledare.

 11. I USA leds vissa förhör av poliser,
  vissa leds av socialarbetare-

 12. -som är utbildade i både samtal
  inom socialtjänsten och i förhör-

 13. -och vissa leds av såna som jag,
  som inte är utredare-

 14. -utan experter på barnförhör.

 15. Jag har gjort det här i 23 år,
  så det är en del av min vardag.

 16. Jag tänkte visa er
  var vi står kunskapsmässigt-

 17. -vad gäller just barnförhör.

 18. I början var ämnet outforskat,
  så vi tänkte bara-

 19. -"Vi vet att det här funkar med barn",
  och så provade vi några olika saker.

 20. Nu ser läget annorlunda ut,
  men det är mycket vi inte vet än.

 21. Jag ska berätta lite
  om det vi kallar barnförhör.

 22. I USA kallas det "förhör"-

 23. -för att det handlar om att prata
  med ett barn om ett brottsligt ärende-

 24. -eller ett ärende som går till åtal.

 25. Men man pratar ju också med ett barn.

 26. Vi vet inte varför den här pojken har
  en papperskorg på huvudet i sitt förhör.

 27. Han kanske är rädd eller skäms,
  han kanske bara försöker skoja-

 28. -men för att skapa balans i förhöret-

 29. -måste man ta hänsyn
  till båda delarna i ordet "barnförhör".

 30. Man måste
  ta hänsyn till den rättsliga biten.

 31. Därför måste man ibland
  ställa svåra frågor-

 32. -eller be barnen
  att förtydliga med egna ord-

 33. -eftersom vi inte
  vill ge dem oriktiga svar.

 34. Men man måste också
  ta hänsyn till barnet.

 35. Vi förhör barn så unga som tre år.

 36. Ibland övertalas vi
  att förhöra tvååringar.

 37. Det fungerar aldrig, men vi försöker,
  särskilt när det gäller grov misshandel.

 38. Men treåringar har ofta språket-

 39. -för att kunna berätta
  åtminstone delar av sin upplevelse.

 40. I USA förhör vi
  barn upp till sjutton års ålder-

 41. -för det är då
  de tekniskt sett betraktas som vuxna.

 42. Vad gäller barnförhör
  så har vi en definition-

 43. -som skapades gemensamt av
  National Children's Advocacy Center-

 44. -och ett flertal av de stora tänkarna-

 45. -inom barnförhörsprogram i USA-

 46. -som NICHD, CornerHouse-

 47. -Yrkessamfundet för barnmisshandel och
  Nationella utbildningscentret.

 48. Tillsammans skrev vi artikeln
  som det refereras till i slutet-

 49. -för att berätta om
  vad vi är eniga om just nu-

 50. -och vad vi måste jobba vidare med.

 51. Vår första utmaning är minnet.

 52. När vi upplever nåt
  lägger vi inte märke till samma saker.

 53. Vi kan dela en upplevelse,
  men på grund av vilka vi är, vårt lynne-

 54. -våra tidigare erfarenheter,
  vår kultur och vårt språk-

 55. -så lägger vi märke till vissa delar
  i en upplevelse och inte andra.

 56. En utmaning när man förhör barn-

 57. -är att vi förhör barnen
  i början av utredningen.

 58. Vi har en anklagelse, en anmälan,
  polisen har varit på platsen-

 59. -socialtjänsten har startat en utredning
  och familjen har uppsökt sjukhuset.

 60. Vi vet inte vad som har hänt,
  så vi behöver information från barnen.

 61. Deras minnen fungerar inte
  som en kamera eller en bandspelare.

 62. De förvarar och skapar
  en uppfattning om upplevelsen-

 63. -och det är den de kan berätta om.

 64. Vi pratar ofta med barn,
  och de bästa förhörsledarna-

 65. -gillar att prata med barn
  och gillar att lyssna på barn.

 66. Att lyssna
  är den viktigaste delen i vårt arbete.

 67. Men barn är oftast vana vid-

 68. -att prata med vuxna
  som har insyn i det de pratar om.

 69. De känner till saker,
  kanske för att de närvarade-

 70. -eller om barnet kommer hem
  från skolan och pratar om sin dag-

 71. -så pratar de med föräldrarna
  som känner läraren och kompisarna-

 72. -och känner till barnets bakgrund.

 73. Så barn pratar oftast med vuxna
  som känner till sammanhanget-

 74. -och kan fylla i vissa luckor,
  så man behöver inte berätta allt.

 75. En utmaning i barnförhör
  är att vi inte har sammanhanget-

 76. -så det är krävande för barnen
  innan man ens når det jobbiga ämnet-

 77. -att prata med en främling-

 78. -som inte vet nånting
  om vad de pratar om.

 79. Man känner inte till personerna,
  omgivningen eller barnens bakgrund.

 80. Barn är inte vana vid
  att vuxna kommer till dem-

 81. -och låter dem vara berättare
  medan den vuxna ska informeras-

 82. -så det är en annorlunda upplevelse.

 83. Det kan vara svårt
  att prata med främlingar.

 84. Beroende på bakgrunden är vissa barn
  mer bekväma med att träffa en vuxen-

 85. -särskilt om den vuxna
  är duktig på att lyssna på barn.

 86. Andra barn är blyga
  och ovana vid att prata med en vuxen-

 87. -som inte är en auktoritetsfigur-

 88. -nån som pratar med dem,
  snarare än lyssnar på dem.

 89. Eftersom situationen är så allvarlig-

 90. -och eftersom vi inte har bakgrunden
  ber vi barnen att vara detaljerade.

 91. Vi ber dem att förklara, tydliggöra
  och beskriva, vilket är ovanligt.

 92. Ett av barnen i filmklippet
  nämnde att man ibland inte har orden.

 93. Barn kan känna så i förhör.

 94. De minns vad som hände, men
  hur sätter man ord på upplevelsen-

 95. -särskilt om det var
  skrämmande, förvirrande-

 96. -om det är pinsamt att prata om
  eller om de känner skuld eller ansvar?

 97. Att vi ber om detaljer är svårt för dem.

 98. Upphetsning hos barn-

 99. -uppstår när de upplever
  skrämmande eller stressande saker.

 100. Det är inte bara upplevelsen utifrån-

 101. -utan mycket sker på insidan också.

 102. Barnen kan ha hög puls,
  ont i magen, ont i huvudet.

 103. De får många inre reaktioner
  på att antingen bevittna våld-

 104. -eller på att falla offer
  för en fysisk eller sexuell handling.

 105. När jag förhör barnen-

 106. -och ber dem att tänka på händelsen och
  sätta ord på det-

 107. -så kan de inte göra det
  utan att återuppleva reaktionen.

 108. Så en del av balansen är-

 109. -att inte bara försöka få barnen
  att berätta detaljerat-

 110. -utan också observera
  och hantera deras reaktioner.

 111. Alla förhör spelas in. Jag pratar inte
  med ett barn om det inte spelas in.

 112. Banden granskas noga
  utifrån vilka frågor man använder-

 113. -och om man har sagt nåt
  som kan ha påverkat barnen.

 114. Det vill man ju inte göra,
  och det är ännu en utmaning.

 115. Det här citatet
  är från en fantastisk pedagog-

 116. -som vet mycket om barnförhör,
  Martine Powell, som bor i Australien.

 117. Hon säger:
  "Målet med samtliga förhörsprotokoll"-

 118. -"är att erhålla barnens
  egen beskrivning av händelsen."

 119. Det finns flera skäl
  till att barnen ska berätta själva-

 120. -och jag tänkte ta upp några av dem.

 121. Våra riktlinjer är
  att vi inte ska påverka eller föreslå...

 122. Förr försökte vi hjälpa barnen
  när vi märkte att det var svårt-

 123. -men det är inte bra
  av många olika skäl.

 124. Det har kommit
  oerhört mycket forskning-

 125. -de senaste tio åren,
  och den är så givande.

 126. Vår bibliotekarie skickar varje vecka
  minst tre nya artiklar-

 127. -som har med barnmisshandel
  och barnförhör att göra.

 128. Så forskarna där ute
  är väldigt produktiva-

 129. -och en av utmaningarna är
  att sprida kunskapen till yrkesutövare.

 130. Det är huvudsakligen
  två sorters studier som utförs.

 131. Den ena är fältstudier,
  där man använder inspelade förhör-

 132. -där man har haft en föredragen praxis-

 133. -eller kanske en oönskad praxis.

 134. Man studerar
  vilka frågor som används-

 135. -om förhörsledaren följer
  det rekommenderade protokollet-

 136. -och hur förhörsledaren
  interagerar med barnet-

 137. -för att uppmuntra det
  att tala fritt om händelsen.

 138. Hur får vi barn att berätta saker
  med egna ord utan att föreslå svar?

 139. Det har varit informativt,
  och det har riktat vårt fokus-

 140. -mot vissa av rekommendationerna
  för barnförhör.

 141. Men vad studierna inte ger oss...

 142. De visar
  om vi får information från barnen-

 143. -men inte om det är rätt information,
  för vi vet ju inte vad som hände.

 144. Det är där
  de analoga studierna kommer in.

 145. Det är strukturerade händelser-

 146. -som barn får delta i
  och de kan bli inspelade.

 147. Vid ett senare tillfälle
  kan de bli förhörda.

 148. Då ser vi vilken struktur
  som hjälper barn att förstå-

 149. -deras roll som vittne
  eller som informationskälla.

 150. Vi ser även
  vilka frågor som lockar fram-

 151. -de mest rättvisande svaren
  baserat på barnens upplevelse.

 152. Problemet med de här studierna
  är enligt somliga-

 153. -att man inte
  kan få nåt att likna övergrepp.

 154. Nej, och det vill vi inte heller.

 155. Så känslorna är inte desamma-

 156. -men det ger oss en möjlighet
  att studera många olika variabler.

 157. Inom en och samma studie
  kan man förhöra-

 158. -treåringar, femåringar, sjuåringar,
  tioåringar och femtonåringar.

 159. Man kan variera tiden
  mellan händelsen och förhöret-

 160. -för att se hur det påverkar.

 161. Ett barn kan delta
  i ett förhör eller flera förhör.

 162. Och vi vet de rätta svaren,
  så där har vi fått utmärkt information-

 163. -om hur frågor kan påverka barns svar.

 164. Så det är två metoder
  som har varit viktiga.

 165. Det område
  som vi har allra mest kunskap om-

 166. -är vad vi ställer för frågor till barn.

 167. Studierna är pålitliga och enhetliga.

 168. Vi har inga motstridiga resultat,
  som man brukar ha i vissa fall.

 169. Vi har fått reda på att öppna frågor,
  frågor som uppmuntrar barn-

 170. -att berätta om upplevelsen med
  sina egna ord, om de används rätt-

 171. -inte bara ger oss mer information
  från barnen på lång sikt-

 172. -utan även bättre information.

 173. Det är inte felfritt, men andelen fel
  i barnens svar på öppna frågor-

 174. -jämfört med andelen fel i svaren
  på slutna frågor är inte alls lika hög-

 175. -så det är relativt accepterat
  i barnförhörsvärlden.

 176. Så här kan man ställa upp frågorna.

 177. Det är ungefär som en tratt,
  och vi börjar högst upp på tratten.

 178. De öppna frågorna-

 179. -bjuder in barn
  att berätta om sin upplevelse.

 180. "Vad hände?
  Berätta allt om det som hände."

 181. Hur man nu än uttrycker sig
  låter man barnen berätta själva.

 182. Detaljfrågor, vem, vad, var, när, hur,
  är mer specifika.

 183. De är mer slutna,
  men det är ändå erinringsfrågor-

 184. -och barnen får svara
  utifrån egen erfarenhet med egna ord-

 185. -utan att man föreslår några svar.

 186. Sen har vi igenkänningsfrågorna-

 187. -och här har vi
  flervalsfrågor och ja- och nej-frågor.

 188. "Hände det nåt hemma hos dig i går
  eftersom polisen var där?"

 189. Det är en sluten, direkt fråga-

 190. -som kan vara nödvändig i förhör.

 191. Alla de här typerna av frågor
  ingår i ett förhör-

 192. -men litteraturen säger
  att de öppna frågorna-

 193. -borde förekomma oftast
  om vi vill ha riktig information.

 194. En annan sak
  som forskningen visar-

 195. -som är genomgående accepterat,
  både nationellt och internationellt-

 196. -är att man bör ha
  olika faser i intervjun.

 197. Vi vill ju skapa en relation
  och få barnen att känna sig bekväma-

 198. -men jag var terapeut innan...

 199. Jag var montessorilärare, terapeut
  och nu är jag barnförhörsledare.

 200. De frågor och metoder jag använder-

 201. -för att skapa en relation
  med ett barn i terapi-

 202. -är inte desamma som i barnförhör.

 203. Jag har två syften med att skapa
  en relation med barn i ett barnförhör-

 204. -och dem ska jag prata om snart.

 205. Avsikten med faserna är-

 206. -att skapa trygghet och relationer-

 207. -och få barnen
  att förstå rollen som vittne.

 208. De får ingen föreläsning om det,
  men samtalet är ju lite annorlunda.

 209. Hur kan jag på ett lämpligt sätt-

 210. -hjälpa dem att förstå sin roll?

 211. De ska inte försöka göra mig nöjd.

 212. Det finns inga "rätta" svar på frågorna.

 213. Det är bara ett annorlunda samtal.

 214. Vi använder också strategier-

 215. -för att uppmuntra barnen att berätta.

 216. Vissa barn är vana vid att bli hörda-

 217. -och berätta om sina upplevelser,
  medan det är helt nytt för andra barn.

 218. Deras roll med en vuxen är
  att svara på frågan som ställs-

 219. -och vara samarbetsvillig, rar, smart,
  eller vad man nu ska vara.

 220. Så man vill stärka
  deras narrativa förmåga-

 221. -och gå över till möjligen svåra ämnen.

 222. Det vill man göra på ett öppet sätt.

 223. När man väl
  har gått över till anklagelsen-

 224. -vill man få
  en detaljrik och tydlig beskrivning.

 225. Det är inte mitt jobb
  att få barnen att avslöja saker-

 226. -men det är mitt jobb
  att förhöra dem om anklagelsen.

 227. Alla barn vi förhör
  har inte råkat ut för nåt.

 228. Den sista riktlinjen
  är viktig för förhörsledaren.

 229. Vi ska inte ha förutfattade meningar.

 230. Vi ska vara öppensinnade
  och testa hypoteser.

 231. Varför säger eller gör barnet så?

 232. Misshandel kan vara en möjlig orsak-

 233. -men det finns andra möjligheter.

 234. Vi ska inte gå in i förhöret-

 235. -med förutfattade meningar,
  vilka de än må vara.

 236. Vi har gjort stora framsteg-

 237. -och vi har mycket mer forskning
  som ger oss kunskap om barnförhör-

 238. -men forskningen har inte gett oss allt.

 239. Ibland får vi använda
  vår yrkeserfarenhet-

 240. -för att veta vad som är bäst.

 241. Forskningen har gett oss verktyg
  för att förhöra barn som vill berätta-

 242. -och som har förmågan
  och motivationen att prata med oss.

 243. Vi vet mindre om
  hur man arbetar med motvilliga barn.

 244. Barn som är slutna, barn som är
  så traumatiserade att de inte kan prata-

 245. -eller som inte
  har orden för att förklara.

 246. Där behöver vi mer forskning,
  och vi har inte tillräckligt...

 247. Många av studierna
  har utförts på en viss sorts barn-

 248. -men vi vet ju att barn är så olika.

 249. I alla länder finns en stor mångfald-

 250. -som har att göra med
  ras, etnicitet, socioekonomisk status-

 251. -tidigare erfarenheter
  och till och med språk.

 252. Språket är en utmaning,
  för barn klarar sig bättre-

 253. -om de förhörs på sitt modersmål
  än om de arbetar med en tolk.

 254. Vi vet också
  att språket påverkar vad vi pratar om-

 255. -och hur vi minns saker,
  så där behövs mer forskning.

 256. Hur avgör vi om barn talar sanning,
  om vi kan använda dem som vittnen?

 257. Jag vet inte hur det är i Sverige,
  men i USA är ett av problemen-

 258. -att fastställa
  specifika misshandelstillfällen-

 259. -och försöka associera dem
  med en plats och vilka som var där-

 260. -men också att få fram en tidsram.
  "När skedde det? Var du sju eller åtta?"

 261. Tidsdelen är inte
  ett lika stort problem i vissa länder-

 262. -men i USA är den det,
  så där behövs mer forskning.

 263. Hur får man förtydliganden
  utan att föreslå alternativ?

 264. Om vi uppmuntrar barn att berätta-

 265. -och de yngre barnen
  berättar med egna ord-

 266. -så kan det vara svårt att förstå dem.
  Hur får vi dem att vara tydligare?

 267. Hur säkerställer vi
  att det som barnen berättar för oss-

 268. -inte är färgat
  av andra människor, av andra vuxna.

 269. Barnen kan tvingas
  att berätta eller att inte berätta.

 270. Hur kommer vi runt det?
  Det är också ett problem.

 271. Nya utmaningar uppstår också.
  En av de nya utmaningarna i USA-

 272. -och folk har pratat om det här också-

 273. -är att arbeta med flyktingbarn
  och barn som utsatts för trafficking.

 274. Vi får många fall efter att
  bilder har upptäckts på Internet.

 275. Barnen säger inget, men vi får reda
  på det ändå, så hur gör vi då?

 276. Så arbetet för forskarna lär inte sina.

 277. Jag ska prata mer om
  att uppmuntra barnen att berätta.

 278. Det vill vi göra av flera orsaker-

 279. -främst för att det är barnens historia.

 280. Det är ingen anmälan,
  det är inte bara detaljer-

 281. -det är historien om vad som hände.

 282. Vi har nog alla upplevt
  att vi har försökt berätta för nån-

 283. -om nåt fint, som en semester-

 284. -och så får man en massa frågor
  om delarna man inte vill prata om.

 285. Efter ett tag tröttnar man,
  för det var ju en semester.

 286. Man är ingen resekonsult,
  det var bara en semester.

 287. Oavsett upplevelsens natur
  så vill vi respektera barnens historia.

 288. De måste få berätta den med egna ord
  och få sin röst hörd.

 289. En annan orsak
  till att barnens historia-

 290. -är så viktig
  är att det är det vuxna reagerar på.

 291. Man har utfört studier med juryer i USA
  som visar-

 292. -att det som får dem
  att tro eller inte tro på barn-

 293. -är om de förstår
  historien om hur det gick till.

 294. De vill höra barnen berätta själva,
  och de vill höra hela historien.

 295. Hela historien
  innehåller många olika delar.

 296. Den ger oss inramningen och platsen.

 297. Vi får veta vilka som var där
  och hur händelsen började.

 298. Vi får höra vad som hände under tiden-

 299. -och vad folk sa
  och hur barnen tänkte och kände.

 300. De berättar hur de hanterade allt
  och ger oss historiens upplösning.

 301. Så om vi har ett barn
  som uppmuntras och har möjlighet-

 302. -att berätta historien om händelsen-

 303. -får vi mer information
  och lyssnarna blir mer mottagliga.

 304. Utmaningen är att vissa barn
  växer upp i narrativa miljöer-

 305. -och andra barn gör inte det, så hur...

 306. Det här med "börja från början
  och berätta allt som har hänt"-

 307. -vilket enligt forskarna är
  det bästa sättet att förhöra barn på-

 308. -fungerar bara med barn
  som förstår vad det betyder.

 309. Alla barn vet inte vad början är,
  fyraåringar förstår det oftast inte.

 310. "Vad är början?"
  De börjar var de nu än börjar.

 311. De följer inte heller händelseförloppet.

 312. Det behövs
  en inre kunskap och lite erfarenhet-

 313. -för att kunna berätta narrativt.

 314. Alla barn kommer inte till oss
  med en sån naturlig...

 315. Det är ingen förmåga, utan kunskap-

 316. -som man har fått av sin omgivning.

 317. Det är också...

 318. Det här är också viktigt
  för att barnen ska förstå-

 319. -att personen de pratar med
  inte vet allt om det de pratar om-

 320. -så de kan behöva fylla i luckorna.

 321. Trots att vi har kunskapen-

 322. -då forskningen säger att det här
  är det bästa sättet att förhöra barn på-

 323. -och att det är så här vi får
  mest rättvisande information-

 324. -så uppfostras inte barn till vittnen,
  utan till barn.

 325. De här barnen kommer till oss-

 326. -med olika kunskaper
  och olika erfarenheter-

 327. -om hur man pratar
  om nåt som har hänt dem.

 328. Vi rättar oss efter det
  och försöker ta reda på-

 329. -hur vi ska lösa det på så kort tid.

 330. Ett barnförhör varar vanligtvis
  mellan trettio minuter och en timme.

 331. Det finns nu studier som stöder-

 332. -att det går bra att ha flera förhör.

 333. I många år hade vi bara ett förhör,
  vilket gjorde det ännu mer stressigt.

 334. Vi förbereder noggrant-

 335. -allt som har med miljön att göra
  och allt som har med samtalet att göra.

 336. En sak jag ska få göra här,
  vilket jag verkligen ser fram emot-

 337. -är att besöka Allmänna Barnhuset.

 338. Att få komma
  till en miljö som i sig själv säger-

 339. -att det är en plats
  för familjer och barn-

 340. -som inte ska orsaka stress är viktigt.

 341. Härnäst har vi förhörsledaren.
  Vem leder förhöret?

 342. Vilka kompetenser har de och hur duktiga
  är de på samtal med barn?

 343. Barnen är ju så olika,
  och de har så olika bakgrunder.

 344. Alla är dessutom inte
  lika motiverade att prata med oss.

 345. Därför är det viktigt
  med en kunnig förhörsledare.

 346. Man ska vara en stöttepelare,
  inte i byggnaden-

 347. -utan i hur man
  interagerar med barnen-

 348. -när de berättar sin historia.

 349. Man ska hjälpa dem att beskriva
  och förtydliga så mycket de kan.

 350. Vi ska prata mer om det snart.

 351. Tidigare nämnde jag olika faser.

 352. Olika förhörsprotokoll kan se olika ut-

 353. -vissa har fem faser,
  andra har tio faser, vi har två faser.

 354. Men alla protokoll
  innefattar samma kriterier-

 355. -för vad som finns med i faserna.

 356. Fas ett av barnförhöret
  är den förcentrala fasen.

 357. Det är då man skapar
  en relation till barnen.

 358. Innan förhöret träffar jag barnen
  i fem-tio minuter i väntrummet.

 359. De har fått en rundtur,
  så de är bekanta med miljön.

 360. Föräldrarna har sett förhörsrummet.
  Barnen vet var föräldrarna ska sitta.

 361. Vi har försökt få dem
  att känna sig bekväma.

 362. När vi börjar förhöret-

 363. -är mitt jobb att skapa en relation
  och få barnen att känna sig trygga.

 364. Jag vill se till att barnen
  inte bara är där rent fysiskt-

 365. -utan att de är där mentalt,
  så att de kanske kan slappna av.

 366. En annan viktig punkt
  är som sagt att hjälpa dem att förstå-

 367. -hur samtalet skiljer sig
  från andra sorters samtal.

 368. Det gör vi på några olika sätt.

 369. Jag vill också ge dem en möjlighet-

 370. -att få öva
  på att prata på ett narrativt sätt.

 371. Därför får barnen detaljerat beskriva
  en händelse utan några övergrepp-

 372. -innan vi övergår till själva ämnet.

 373. Det hjälper dem att förstå
  hur vi pratar om saker där.

 374. Jag ska prata mer om det snart.

 375. Jag vill göra dem bättre på att berätta.
  Jag kan inte förvandla ett barn helt-

 376. -men mitt jobb är att hjälpa dem
  att bli de bästa berättarna-

 377. -som de kan vara,
  så att vi kan ta del av deras historia.

 378. Under tiden lyssnar jag intensivt,
  jag är uppmärksam-

 379. -jag observerar och låter barnen
  lära mig hur de pratar om saker.

 380. Vilka ord använder de?
  I vilken ordning berättar de?

 381. Hur reagerar de om jag
  ställer en fråga som är för invecklad?

 382. Jag försöker lära mig
  om deras utvecklingsförmåga och stil.

 383. Det tar bara ungefär tio minuter...

 384. ...så det är en väldigt kortfattad...

 385. ...konversation eller upplevelse
  som vi har i förhörsrummet.

 386. Sen går vi över till anklagelsen,
  till den centrala fasen.

 387. Det vill vi göra på ett öppet sätt.
  "Vad vill du berätta om? Vad hände?"

 388. "Varför är du här i dag?"

 389. Om barnen går över dit-

 390. -så vill jag uppmuntra dem
  att berätta med sina egna ord-

 391. -så att vi får
  deras version av händelsen.

 392. Sen kan vi se om vi behöver
  följdfrågor eller mer detaljer-

 393. -förtydliganden och förklaringar,
  så det är fas två.

 394. Hur genomför man då faserna-

 395. -och, framför allt,
  hur uppnår vi det vi vill i fas ett?

 396. Jag nämnde rundturen,
  att familjen visas runt i byggnaden.

 397. De får veta att vi spelar in förhöret
  och att jag har medhjälpare till hands.

 398. De kanske har träffat
  polisen och socialarbetaren.

 399. De hjälper mig att komma ihåg
  att ställa alla frågor som ska ställas.

 400. Vi går in i rummet,
  och jag pratar lite om rundturen-

 401. -om inspelningen och medhjälparna.

 402. Det första jag gör sen är att säga:

 403. "Jag vill lära känna dig,
  så berätta lite om dig själv."

 404. Hur barnen reagerar på det
  ger mig information om dem.

 405. Vissa barn håller låda i fem minuter
  om häftiga saker som de gillar att göra.

 406. Andra blir överraskade.
  "Vad menar du att jag ska säga?"

 407. Då måste man vara mer specifik.
  "Vad gillar du att göra på fritiden?"

 408. Jag vill hitta saker
  som barnen gillar att prata om-

 409. -och jag vill att deras röst
  ska vara den aktiva rösten-

 410. -medan jag visar
  att jag är en god lyssnare.

 411. Då får vi en "du pratar,
  jag lyssnar"-mentalitet direkt.

 412. Vi vill skapa en relation,
  och att skapa en relation-

 413. -handlar inte bara om
  att ställa öppna frågor.

 414. Det står i litteraturen.
  Det handlar också om beteende.

 415. De här hundarna pratar ju inte,
  men de ser ut att prata, eller hur?

 416. Den stora hunden
  är verkligen närvarande och lyhörd.

 417. Det intrycket
  vill jag förmedla de första minuterna.

 418. Sen säger jag att jag vill berätta lite-

 419. -om hur man pratar här,
  och då blir det förhörsinstruktioner.

 420. Jag säger: "Vi ska prata om saker
  som du känner till men inte jag."

 421. "När jag ställer en fråga,
  så är det viktigt att du svarar."

 422. "Men om jag ställer en fråga
  som du inte vet svaret på"-

 423. -"gissa inte, säg bara att du inte vet."

 424. Jag försöker hjälpa dem att förstå
  vad det innebär att vara ett vittne.

 425. Det är viktigt
  att ge riktig information.

 426. Sen säger jag till barnen:

 427. "I dag kommer jag att lyssna noga"-

 428. -"men om jag missförstår nåt,
  så måste du säga det."

 429. "Säg till om jag missförstår nåt.
  Du får rätta mig."

 430. "Det är väldigt viktigt
  att jag förstår vad du säger."

 431. Jag ger dem lov att rätta mig,
  för alla kan missförstå.

 432. Hur bra man än är på att lyssna,
  så får man alltid nåt om bakfoten.

 433. Jag vill att barnen ska veta att de
  får rätta mig och säga att de inte vet.

 434. "Om jag ställer en fråga
  som du inte förstår"-

 435. -"säg till,
  för ibland är frågorna dåliga."

 436. "Om du inte förstår, säg då det,
  så försöker jag använda bättre ord."

 437. Den sista saken vi säger är:
  "När vi pratar i dag är det viktigt"-

 438. -"att allt vi pratar om
  är saker som faktiskt har hänt."

 439. Litteraturen rekommenderar att man,
  åtminstone med barn i grundskolan-

 440. -inte bara ger dem instruktionerna-

 441. -utan också låter dem öva på det.

 442. Steg tre i den första fasen-

 443. -är oerhört viktigt,
  inte så svårt att förstå-

 444. -men svårt att lära sig,
  och det är narrativa övningar.

 445. Som övning ber jag barnen...

 446. Det kan handla om morgonen.
  Alla har en morgon, så man kan säga:

 447. "Vi ska öva på hur man pratar här,
  för man pratar lite annorlunda."

 448. "Tänk på morgonen,
  från när du vaknade"-

 449. -"och berätta allt som hände
  innan du kom hit."

 450. Nåt kan ha dryftats
  i början av samtalet-

 451. -som kan vara roligare,
  men man vill ha en nylig händelse.

 452. Om barnet säger
  "Vi vann vår fotbollsmatch i lördags"-

 453. -så har jag ju en specifik händelse.

 454. Barnet kanske precis
  har haft ett födelsedagskalas.

 455. Om man har en sån händelse,
  så kan det också fungera.

 456. Det jag vill är
  att barnen ska få möjlighet-

 457. -att öva på beskrivningar
  med nåt som är lätt att prata om-

 458. -innan vi gör det
  med nåt som är svårare att prata om.

 459. Vissa barn berättar i rätt följd
  och är väldigt detaljrika.

 460. Många barn
  som ska berätta om morgonen säger:

 461. "Jag åt frukost, var i skolan, kom hit."
  Då berättar de så om misshandeln sen.

 462. Man kan alltså hjälpa dem att förstå
  att man behöver veta mer.

 463. "Berätta exakt vad som hände
  mellan när du vaknade och skolan."

 464. "Tja, jag klädde på mig,
  åt frukost och borstade tänderna."

 465. "Berätta allt om frukosten."

 466. Då tittar de på en som om man
  är konstig, och det är man också.

 467. De ska förstå
  att man är en nyfiken person.

 468. "Var satt du? Vilka var där?
  Berätta allt om frukosten i morse."

 469. En av mina favoriter är:
  "Berätta allt om tandborstningen."

 470. De vet hur de borstade tänderna,
  och de kan berätta hur det gick till-

 471. -men de har aldrig fått frågan förr.

 472. Studier har visat
  att om man är så här detaljerad-

 473. -så blir barnen bättre på att berätta
  när man väl går över till anklagelsen-

 474. -eftersom de har fått
  lite erfarenhet av att berätta.

 475. Studier har också visat-

 476. -att en förhörsledare
  som har bra narrativa övningar-

 477. -instinktivt vet hur öppna frågor
  kan få barnen att förklara mer.

 478. Det hjälper alltså inte bara barnen-

 479. -utan det formar även
  förhörsledarens praktik.

 480. Det sista vi gör innan övergången
  är att fråga barnen vem de bor med.

 481. Det här är särskilt viktigt
  om anklagelsen gäller nån i familjen.

 482. Vi tar det i slutet av fas ett
  för att det kan leda till en övergång-

 483. -till det de är här för att prata om.

 484. Om det händer,
  så kör jag vidare på det-

 485. -men det ska helst inte ske
  innan jag har gått igenom-

 486. -förhörsinstruktioner
  och narrativa övningar.

 487. Målet med såna här förhör-

 488. -är att skapa
  en dynamik där den vuxna-

 489. -lyssnar mer och pratar mindre-

 490. -och där barnen
  känner sig bekväma i det.

 491. Sen har vi övergången till anklagelsen.

 492. Det blir mer invecklat här,
  för här har man inget manus.

 493. Kanske har inget hänt, kanske har
  lite hänt, kanske har mycket hänt.

 494. Som vår förste talare berättade
  så har barn ofta-

 495. -olika upplevelser
  av försummelse eller misshandel-

 496. -så att berätta om det
  är svårare för vissa barn än andra.

 497. Vi vill ha
  en öppen övergång till anklagelsen-

 498. -bjuda in till berättande
  och ställa följdfrågor-

 499. -för att få dem att förklara, beskriva,
  klargöra eller berätta mer om nån del.

 500. Vi har förtydligande frågor,
  och särskilt i USA-

 501. -vill vi höra om
  specifika misshandelstillfällen.

 502. Om ett barn misshandlats två gånger,
  så är det relativt enkelt att minnas.

 503. Men om vi har en fjortonåring
  som har blivit misshandlad länge-

 504. -så finns det en massa olika tillfällen,
  så då blir det svårare.

 505. Man får hantera det utifrån individen.

 506. Man ska också utforska
  alternativa möjligheter.

 507. Vilka andra orsaker kan det finnas
  till att barnet säger eller gör så här?

 508. Kan man fråga dem om det
  på ett sätt som inte är konfrontativt?

 509. Det vill vi försöka göra.

 510. Vi använder trattbilden
  för de sorters frågor vi använder-

 511. -och även för hur vi går över
  till att prata om anklagelsen.

 512. Vissa barn kommer till förhöret
  redo att berätta allt.

 513. Det betyder inte att det är lätt
  eller att det inte finns ögonblick-

 514. -när man ser att det är svårt för dem-

 515. -men de är redo att prata med oss
  om vi inte gör nåt som förhindrar det.

 516. De barnen kallar vi
  "aktivt avslöjande barn".

 517. Det forskningen
  har kopplat samman med såna barn-

 518. -är dels att de har
  en kognitiv och lingvistisk förmåga-

 519. -att sätta ord på saker och ting.

 520. De slår ofta larm,
  så vi får upp ögonen för det-

 521. -eftersom de pratar med en vuxen-

 522. -och berättar vad som har hänt
  och ber om hjälp.

 523. De får en stöttande respons,
  särskilt från vårdnadshavare.

 524. Litteraturen antyder
  att det oftast är modern-

 525. -men det kan vara
  en annan viktig vuxen som stöttar dem.

 526. Och om de har
  en mindre nära relation-

 527. -till förövaren,
  så berättar de oftare om det.

 528. Och det gäller även att vi inte
  sabbar allt när de kommer till oss.

 529. Så vi följer de här barnen
  när de vill berätta sin historia.

 530. Vi reflekterar och resonerar
  och uppmuntrar dem att berätta mer.

 531. "Du sa att nåt dåligt hände,
  berätta allt om den händelsen."

 532. "Vilka var där? Hur började det?
  Vad hände sen?"

 533. Vi använder
  deras ord i våra följdfrågor.

 534. Vi använder narrativa frågor-

 535. -för att få barnen
  att berätta med egna ord.

 536. Det kan ha en viss betydelse-

 537. -om man säger "kan du berätta"
  i stället för "berätta".

 538. Det kan kännas mer som en begäran-

 539. -men man
  vill uppmuntra dem att berätta mer.

 540. Om det är specifika händelser...

 541. Pratar man om ett födelsedagskalas
  så vill man höra om just det kalaset-

 542. -men alla barn har ett manus för kalas-

 543. -så många barn ger oss
  en manusförfattad beskrivning-

 544. -men kan vi nå fram
  till specifika händelser?

 545. I den här fasen
  har vi samma riktlinjer som innan.

 546. Vi ska lyssna mer och prata mindre.

 547. Även om vi vet att vissa barn...

 548. Jag vill upprepa att inte alla barn
  vi förhör har utsatts för misshandel-

 549. -men ibland
  har vi goda skäl att misstänka det.

 550. Även om vi vet att det har hänt,
  så är inte alla barn redo att berätta.

 551. Det finns många skäl
  till varför de kan vara motvilliga.

 552. Det kan handla om rädsla eller
  lojalitet mot familj eller förgripare.

 553. De har ofta
  invecklade relationer till dem.

 554. De kan ha blivit hotade-

 555. -antingen om att nåt ska hända dem eller
  att nåt ska hända andra.

 556. Äldre barn vet ofta instinktivt
  att det kan få följder om de berättar.

 557. Ser ni den lilla stenen?

 558. Ibland är spärren som den lilla stenen,
  ibland är den som den stora stenen.

 559. Inte alla barn i ett förhör...

 560. Ibland är det barnen med
  mest att berätta och minst ordförråd-

 561. -och som behöver mest hjälp
  som har svårast att prata med oss.

 562. Då kan vi känna så här-

 563. -särskilt om vi vet att nåt har hänt,
  som med den lilla skadade flickan-

 564. -men inte vem som är förövaren.

 565. Då kan vi behöva
  en mer specifik övergång.

 566. En av de mer nyanserade delarna
  av barnförhör-

 567. -är att lära sig
  att arbeta med det man har-

 568. -för att skapa övergångar
  som kan uppmuntra ett barn-

 569. -att prata om sitt liv
  och våga berätta saker-

 570. -utan att lägga ord i munnen på dem,
  för vi vet ju inte vad som har hänt.

 571. Vi använder mer specifika frågor
  och försöker lugna dem.

 572. Vi kanske har mer än ett förhör,
  så att barnen kan slappna av mer.

 573. Men vi ska aldrig pressa barnen-

 574. -eller få barnen
  att känna sig tvungna att berätta.

 575. Det är deras upplevelse och historia,
  och det vill vi respektera.

 576. Ibland är det som om de
  frestar med nåt som de tar tillbaka.

 577. Motviljan kan bestå hos de här barnen.

 578. Även om de gör övergången
  kan beskrivningarna vara begränsade.

 579. Det kan vara svårt att förstå allt.

 580. Att det är en process
  har vi vetat länge-

 581. -och forskningen visar
  att det fortfarande är så.

 582. För vissa barn
  tar det bara lite längre tid.

 583. Det är väldigt viktigt
  att förhörsledaren intar rollen-

 584. -som en person som är där
  för att lyssna och ta in allt-

 585. -och som är där för att låta barnen
  berätta om sin upplevelse.

 586. Jag har fler bilder,
  men Carl signalerar att tiden är slut.

 587. Jag ska se om det är nåt mer.
  De kommande bilderna handlar om-

 588. -utnyttjade barn
  och de utmaningar vi möter-

 589. -när vi ska förhöra dem.

 590. De har oftast inte
  slagit larm eller bett om hjälp.

 591. Ofta litar de inte
  på systemet och på vårt ingripande.

 592. De vet inte
  om vi kan hjälpa dem i deras liv.

 593. Jag stannar nog där. Tack så mycket!

 594. Jag vet inte
  om vi hinner med några frågor.

 595. -Vi har två-tre minuter till frågor.
  -Perfekt!

 596. -Är det nån som har en fråga?
  -Där har vi en.

 597. Jag är barnpsykolog.

 598. Kan ni reflektera lite
  kring likheterna och skillnaderna-

 599. -mellan barnförhör och samtal
  med barn inom socialtjänsten?

 600. Kan disciplinerna lära av varandra
  och var går gränsen?

 601. Okej, bra fråga!
  Man diskuterar det här mycket.

 602. Vi har arbetat med det i Brasilien
  för att det finns-

 603. -många starka åsikter
  om vem som borde prata med barn.

 604. Borde det vara psykologer eller poliser?

 605. Som barnförhörsledare
  är man nånstans mittemellan.

 606. Jag anser att man bör ha en bakgrund-

 607. -med kunskap om barns utveckling-

 608. -och insikt i hur kulturen påverkar
  utvecklingen och barns uttryckssätt.

 609. Man bör ha kunskap om trauman
  och hur det påverkar barn efteråt.

 610. Det kan vara till stor nytta.

 611. Som jag nämnde
  var jag terapeut tidigare.

 612. Men som barnförhörsledare
  ska man även ta upp anklagelsen-

 613. -och erhålla barnens information
  för att driva utredningen framåt.

 614. Ni vet ju mer
  om hur det här fungerar i Sverige-

 615. -men för att polisen
  ska kunna ingripa i USA-

 616. -eller för att socialtjänsten
  ska kunna ingripa mot en familj-

 617. -så måste man ha fastställt
  att det finns ett behov för det-

 618. -så barnen
  måste ställa upp som vittnen.

 619. Det är viktigt att det genomförs
  så professionellt som möjligt.

 620. Det ska inte vara nån annan vuxen
  som hävdar att barnet försummas-

 621. -eller att barnet behöver
  skydd eller ett ingripande.

 622. Så vi står mittemellan.

 623. En liknelse jag brukar använda är:

 624. Tänk er att ni åker till akuten
  med ett barn som behöver sys.

 625. Då vill ni att personalen
  ska vara snäll och vänlig-

 626. -men ni vill att såret ska sys.

 627. Vi säger inte till barnet:
  "Ring mig när du vill sys."

 628. Vi pratar inte bara om hur det känns-

 629. -utan man ingriper,
  så där ser jag en likhet.

 630. Jag tror
  att man kan uppnå bägge delarna-

 631. -men det är en invecklad uppgift.

 632. Översättning: Malin Kärnebro
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Barnförhör

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Hur utför man en bra intervju med barn som varit offer eller vittnen till våld och övergrepp? Linda Cordisco Steele från National children's advocacy center i USA har över 23 år i yrket. Här berättar hon om hur du går tillväga för att få en så korrekt vittneshistoria som möjligt från barn som misstänks vara utsatta för brott. Inspelat den 23 maj 2016 på Folkets hus, City Conference Centre, Stockholm. Arrangör: Nordisk förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt.

Ämnen:
Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Identitet och livsstil > Barn, Samhällskunskap > Lag och rätt > Kriminalitet
Ämnesord:
Brott mot barn, Förhör, Intervjuteknik, Juridik, Kriminologi, Rättsvetenskap, Samhällsvetenskap, Sociologi, Våld mot barn
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

Barndomstrauma påverkar livet

Barndomstrauma kan göra dig sjuk som vuxen, det menar läkaren och forskaren Vincent J. Felitti. Han är grundare av studien som kallas ACE (Adverse childhood experiences), som djupgående analyserat 17000 vuxnas barndomsupplevelser. Studien fann att personer med traumatiska händelser i barndomen har en mycket högre risk för självmord, ätstörningar och alkoholism. Inspelat den 23 maj 2016 på Folkets hus, City Conference Centre, Stockholm. Arrangör: Nordisk förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

Vi behöver prata om sexuella övergrepp

Många barn förstår inte att de blivit utsatta för ett övergrepp eller att det är fel. Det menar Åsa Landberg som är psykolog och psykoterapeut och arbetar på Allmänna barnhuset. Information är väldigt viktigt även till små barn som varit med om svåra saker. Här berättar hon om kampanjen "Dags att prata om sexuella övergrepp mot barn", en webbplats som tagits fram med hjälp av barn för barn. Inspelat den 23 maj 2016 på Folkets hus, City Conference Centre, Stockholm. Arrangör: Nordisk förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

Liten och trygg

Brottsoffermyndigheten har tagit fram en webbplats för barn om barns rättigheter och vuxnas skyldigheter. För de allra yngsta finns pedagogiska övningar genom spel och till de något äldre barnen via enklare samtalsguider. Uppdraget är att förse förskolepersonal med pedagogiskt material och en handledning om brott mot barn, berättar projektledare Hanna Netzell. Inspelat den 23 maj 2016 på Folkets hus, City Conference Center, Stockholm. Arrangör: Nordisk Förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

Barn med sexuella beteenden

Det är en myt att barn som varit offer för sexuella övergrepp senare förgriper sig på andra barn, säger Mimi Strange, chef för Januscentret i Danmark som tar hand om barn och unga med sexuellt gränsöverskridande eller oroväckande beteende. Barn tänker inte på sexualitet som vuxna gör, därför är det viktigt att utreda varför de har ett sexuellt utåtagerande beteende, menar hon. Medverkande: Mimi Strange, Jytte Kofod Andersen, Tove Weis, Stine Tofte, Maja Leth Laursen,Vanessa Rasmussen och Ida Haahr Pedersen. Inspelat den 23 maj 2016 på Folkets hus, City Conference Centre, Stockholm. Arrangör: Nordisk förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

Barnförhör

Hur utför man en bra intervju med barn som varit offer eller vittnen till våld och övergrepp? Linda Cordisco Steele från National children's advocacy center i USA har över 23 år i yrket. Här berättar hon om hur du går tillväga för att få en så korrekt vittneshistoria som möjligt från barn som misstänks vara utsatta för brott. Inspelat den 23 maj 2016 på Folkets hus, City Conference Centre, Stockholm. Arrangör: Nordisk förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

Hantera familjevåld

Forskning visar att ju äldre barnet är desto mer benäget är det att rapportera om våld i familjen. Men erfarenhet säger att det bara är toppen av ett isberg som kommer till samhällets kännedom, säger Nicky Stanley, socionom och professor från University of Lancashire i England. Här presenterar hon tre vanliga felsteg vid hantering av våld i nära relationer. Inspelat den 24 maj 2016 på Folkets hus, City Conference Center, Stockholm. Arrangör: Nordisk förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

Upptäcka våldsutsatta barn

Nästan var sjunde barn uppger att de blivit slagna någon gång. Tre procent blir slagna ofta eller vid upprepade tillfällen enligt Karin Blomgren från Rädda Barnen som här presenterar en ny rapport för hur man bättre kan upptäcka våldsutsatta barn i skolan. Inspelat den 24 maj 2016 på Folkets hus, City Conference Center, Stockholm. Arrangör: Nordisk förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

Sexuella övergrepp i förskolan - så påverkas personal och föräldrar

Hur tar man emot besked om att sexuella övergrepp skett mot barn i förskolan? Cecilia Kjellgren och Christina Carlsson forskar inom socialt arbete på Linnéuniversitetet och presenterar en fallstudie om föräldrars och personals reaktioner från en kommun där övergrepp skett i 30 förskolor. De berättar om den typiske pedofilen, om grooming och vilket stöd man som anhörig kan ge. Inspelat den 24 maj 2016 på Folkets hus, City Conference Centre, Stockholm. Arrangör: Nordisk förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

Samhällets stöd till barn med funktionsnedsättning

Respekt heter Barnombudsmannens årsrapport 2016 som handlar om barn med funktionsnedsättning. 97 barn har djupintervjuats om reflektioner kring sin diagnos och sin identitet. Hör en rad berättelser från en ung kämpande grupp människor som ofta glöms bort. Där föräldrar ofta är det avgörande stödet för att de ska fungera i samhället. Medverkande: Ellinor Triay Strömvall och Janna Törneman, Barnombudsmannen.Inspelat den 24 maj 2016 på Folkets hus, City Conference Center, Stockholm. Arrangör: Nordisk förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

Unga, sex och nätet

Här presenteras de senaste siffrorna om ungas sexvanor. Säljer unga mer sex idag när de ständigt är uppkopplade på nätet? Hur många unga skadar sig själva genom sex? Hur många barn har blivit offer för människohandel och barnäktenskap i Sverige? Medverkande: Carl Göran Svedin, professor på Linköpings universitet, Linda Jonsson, forskare på Linköpings universitet och Gisela Priebe, universitetslektor på Lunds universitet. Inspelat den 24 maj 2016 på Folkets hus, City Conference Center, Stockholm. Arrangör: Nordisk förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

Hur kan vi hjälpa våldsutsatta barn?

När våld är vardag och närhet till föräldrar skapar skräck istället för trygghet. Då gäller det att socialtjänsten och samhället kommer in och stöttar dessa barn, det säger Kjerstin Almqvist, professor och chef inom forskningsenheten på landstinget Värmland. Här listar hon det allra viktigaste utsatta och traumatiserade barn behöver. Inspelat den 24 maj 2016 på Folkets hus, City Conference Center, Stockholm. Arrangör: Nordisk Förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

De överlevde Utöya

Hur har barnen som överlevde terrorattacken på Utöya i Norge återhämtat sig? Och hur har skolan och polisen bemött offren? Om det berättar forskarna och lärarna Åse Langballe och Jon-Håkon Schultz som forskat om krishanteringen och beredskapen i samhället efter terrorattentatet på Utöya. Inspelat den 25 maj 2016 på Folkets hus, City Conference Centre, Stockholm. Arrangör: Nordisk förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

Barnen i slaskpärmen

Barn som finns med i Socialtjänstens system för barnavårdsärenden glöms bort. Vilka barn får inte samhällets stöd? Här berättar Ann-Charlotte Münger om vad som utmärker de socialtjänstärenden som hamnat i den så kallade "slaskpärmen", ärenden där barnen inte fångas upp trots att många av dem behöver samhällets skydd. Inspelat den 25 maj 2016 på Folkets hus, City Conference Center, Stockholm. Arrangör: Nordisk Förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

Våld och skydd hos Socialen

Hur vanligt är det att socialen griper in i familjer enligt lagen om vård av unga (LVU) för att det förekommer våld? Hanna Linell som forskar inom socialt arbete på Stockholms universitet föreläser om en undersökning som genomförts under ett år i Sveriges alla kommuner. Hon berättar om att det ofta är de unga själva som söker skydd och hur viktiga deras berättelser är för insatserna. Inspelat den 25 maj 2016 på Folkets hus, City Conference Centre, Stockholm. Arrangör: Nordisk förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

Tänder hos barn som far illa

Det mesta av tandhälsan som man får med sig upp i vuxen ålder grundläggs i barndomen, säger Therese Kvist, ST-tandläkare på Karolinska institutet. Föräldrarnas tandvårdstraditioner överförs på barnen. Studier tyder på att försummad tandhälsa är en indikator på våld i hemmet. När tandläkare anmält oro har det i de flesta fall redan funnits en orosanmälan om barnet. Inspelat den 25 maj 2016 på Folkets hus, City Conference Center, Stockholm. Arrangör: Nordisk Förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

Hur fånga upp anmälda föräldrar?

Hur gör man för att fånga upp föräldrar som blivit anmälda för våld mot barn? Psykologen Anna Mautner ger konkreta tips på hur man får föräldrar att ta emot hjälp eller erkänna att de behöver hjälp i sitt föräldraskap. Här presenteras också riktlinjer för att förebygga och förhindra våld i hemmet. Inspelat den 25 maj 2016 på Folkets hus, City Conference Centre, Stockholm. Arrangör: Nordisk förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Ett gott hem för alla

Lawen Mohtadi om Ett gott hem för alla

Författaren, journalisten och regissören Lawen Mohtadi berättar om kärnan i utställningen Ett gott hem för alla. Bilderna av fotograferna Anna Riwkin och Björn Langhammer fångar sin samtid. I dem går det att se en viss förändring när svenska politiker under 1950-talet börjar inse situationen. Reformer genomförs och romerna får medborgerliga rättigheter. Inspelat den 7 november 2015 på Moderna museet i Stockholm. Arrangör: Moderna museet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - ekonomi

Keynes - kapitalismens räddare?

Varje gång marknadsekonomin hamnar i kris blir den brittiske ekonomen John Maynard Keynes aktuell på nytt. Keynes lanserade sin teori om hur ett samhälle kan lyfta sig ur en ekonomisk kris på 1930-talet. Vi träffar Lord Robert Skidelsky, som är expert på Keynes, och Marika Lindgren Åsbrink, ekonomisk rådgivare till den socialdemokratiska partiledningen.