Titta

UR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

UR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

Om UR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

Föreläsningar om hur du i din yrkesroll och som medmänniska möter barn som utsatts för våld och övergrepp. Hur bemöter man barn som vittnen i polisförhör? Hur upptäcker skolpersonal barn som misshandlas i hemmet? Hur ska man reagera som vuxen vid misstankar om att barn far illa? Moderator: Anna Norén. Inspelat den 23-25 maj 2016 på Folkets hus, City Conference Centre, Stockholm. Arrangör: Nordisk förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt.

Till första programmet

UR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn? : Samhällets stöd till barn med funktionsnedsättningDela
 1. Jag är Ellionor Triay Strömvall
  från Barnombudsmannen.

 2. Jag heter Janna Törneman
  och är utredare på Barnombudsmannen.

 3. Jag träffar många våldsutsatta barn
  och barn med funktionsnedsättningar.

 4. Vi har blivit inbjudna
  för att presentera vår årsrapport.

 5. Vi har förstått att här finns folk
  från våra grannländer-

 6. -och jag kan bara kort säga att vi
  varje år presenterar en rapport-

 7. -med ett speciellt fokusområde -
  i år barn med funktionsnedsättning.

 8. Den presenterade vi för regeringen
  22 mars i år och den får ni se i dag.

 9. Vår rapport fick namnet "Respekt"-

 10. -och vi hoppas att ni förstår varför
  när vi är klara med presentationen.

 11. Det står "Respekt" även på Bliss,
  som en del av er kanske känner igen.

 12. Det är ett språk som används som stöd
  för de med kommunikationssvårigheter.

 13. Hela framsidan av rapporten
  är täckt av olika Blissymboler-

 14. -som fått mycket uppmärksamhet.

 15. Vi valde ämnet
  för att vi i tidigare arbeten-

 16. -har stött på barn med funktions-
  nedsättningar i olika sammanhang.

 17. I år ville vi ta ett helhetsgrepp
  om de här barnen.

 18. En annan anledning var den kritik
  vi fått från Barnrättskommittén-

 19. -och Funktionsnedsättningskommittén.

 20. Det finns ju en konvention som inte
  är lika känd som barnkonventionen:

 21. Konventionen om rättigheter för
  personer med funktionsnedsättning.

 22. Båda har varit viktiga utgångspunkter
  för oss i det här arbetet.

 23. Vi träffade barn på olika platser.

 24. Grundsärskolan, LSS-boenden och hem.
  Vi ville ta det här breda greppet.

 25. Vi ville få in olika berättelser.

 26. Det gjorde att vi träffade barn
  med många typer av nedsättningar:

 27. ADHD, Down's syndrom, rörelsehinder
  och synnedsättning bland annat-

 28. -för att få det här breda greppet.

 29. När vi satt med det här materialet...

 30. Vi träffade 97 barn i åldern 8-22 år
  med olika funktionsnedsättningar.

 31. Skulle det bli en rapport
  eller flera olika rapporter?

 32. Det här är inte en homogen grupp.

 33. De har olika livsvillkor och drömmar.

 34. En flicka i rullstol har inte samma
  livsvillkor som en 17-åring med ADHD.

 35. Dessutom jobbar vi enligt en metod
  som heter Unga direkt-

 36. -som går ut på att vi bara har en
  fråga: "Kan du berätta om ditt liv?"

 37. Sedan får de styra samtalet.

 38. Vi hänger med och ställer
  följdfrågor. "Hur kände du då?"

 39. Det kunde ta vilken väg som helst.

 40. De får prata om skola eller träning.

 41. Kunde det då bli en rapport?

 42. Vi märkte,
  när vi tittade på materialet-

 43. -att vissa områden
  utkristalliserade sig.

 44. De pratade om samma saker
  oavsett vem man var.

 45. Det är det vi ska presentera i dag.

 46. Vi har delat upp rapporten i områden:

 47. Strategier, stöd, skola och våld.

 48. Vi pratar om funktionsnedsättning,
  men vissa invänder mot definitionen.

 49. En flicka, Ida, säger:

 50. "'Funktionsnedsättning' säger att vi
  saknar nånting, men vi är döva."

 51. "Vi har vårt språk, vår kultur.
  Vad är det vi saknar egentligen?"

 52. Nån pojke kallade sig handikappad,
  trots att man inte ska säga så.

 53. Han orkade inte fundera på det.

 54. En del säger bara att de har ADHD.

 55. Vi har använt oss av det för att det
  är den definitionen som står i lagen.

 56. Barn- och funktionsnedsättnings-
  konventionerna är vår utgångspunkt.

 57. I artikel 23 i barnkonventionen-

 58. -nämns barn med funktionsnedsättning.
  De har rätt till ett fullvärdigt liv.

 59. Det är en viktig utgångspunkt,
  men alla artiklar gäller förstås.

 60. De har samma rätt till fritid
  och utbildning som andra barn.

 61. När vi började sätta oss in i
  det här stora, mastiga materialet-

 62. -så blev vi ganska rejält drabbade,
  hela arbetsgruppen.

 63. Det var en fantastisk inblick
  i 97 individers liv-

 64. -när man har en funktionsnedsättning.

 65. Det ville vi lyfta fram, så en del
  handlar om det inifrån-perspektivet.

 66. Det var inte självklart att vi skulle
  se likheter, men det gjorde vi.

 67. Vi slogs av flera gemensamma nämnare
  i materialet.

 68. De kommer till världen med speciella
  livsvillkor. De reflekterar över det.

 69. Om sjukdomen man har, att man inte
  hör, ser eller kan gå. Hur det är.

 70. De har mycket kloka tankar kring det.

 71. En del handlar förstås om
  att man vill passa in i samhället.

 72. Och en stor del handlar om
  det egna ansvar många beskriver.

 73. Trots svåra livsvillkor
  anser man sig ha ansvar för sitt liv.

 74. De har en förmåga
  att se positivt på livet.

 75. Det är både imponerande
  och drabbande.

 76. "Det är inte bra att vara normal.
  Man ska våga vara sig själv."

 77. "Våga stå ut och göra galna grejer."

 78. Det är ett budskap till oss vuxna
  att olikheter kan vara berikande.

 79. Det ser de själva,
  och det var en läroprocess för oss.

 80. Ser vi funktionsvariationer
  som nåt som berikar oss?

 81. Det är ett starkt medskick
  från barnen till oss och till er.

 82. Barnen beskriver att de ser det så.

 83. När man möts av teckenspråk...

 84. De kan göra saker inte vi kan göra.

 85. En grupp yngre barn tecknade
  under bordet. Då viskade de.

 86. Då var de i sin teckenspråkiga värld.

 87. Det fanns mycket att lära kring det.

 88. De möts ofta av en omvärld
  som inte förmår hjälpa och stödja-

 89. -och inte har de förväntningar
  man kan önska.

 90. I det skapar barn egna strategier.
  Det blir mycket eget ansvar.

 91. Vi såg också en fantastisk kraft -
  en outnyttjad kraft vi kan ta del av.

 92. Att lyssna till vad de har att säga.
  Hur vill man bli hjälpt och stöttad?

 93. Det finns en stor kraft och det finns
  mycket att vinna på att lyssna.

 94. Sofia beskriver det här
  att se positivt.

 95. "Hjärnan är en rund procentgrej där
  man inte kan ha 100 procent på allt."

 96. "I och med mina läs- och skriv-
  svårigheter har jag plats för annat."

 97. Hon ser det så.

 98. Det finns också reflektioner kring
  diagnos och identitet i materialet.

 99. "Jag kan inte skilja på vad som är
  min diagnos och vad som är jag."

 100. För vissa är det lättande att få en
  diagnos. För andra är det jobbigt.

 101. Man behöver information om vad det
  innebär och där kan vi göra mer.

 102. Det vill man ha på olika sätt,
  men man vill få det om och om igen.

 103. "Vad innebär det här för mig?"

 104. Precis...

 105. Linus säger: "Utan funktionshindret
  skulle jag inte vara den jag är."

 106. "Jag är snäll på grund av
  min funktionsnedsättning."

 107. De reflekterar kring att de berikas
  av det de varit med om.

 108. Men det finns i vårt material väldigt
  mycket funderingar kring vem man är.

 109. Kring omvärldens förväntningar
  säger Josef så här:

 110. "'Du kommer inte in på det.'
  Då blir jag ledsen."

 111. Den här pojken ville bli psykolog men
  omvärlden sa att det inte skulle gå.

 112. Maja säger: "Det är ingen ursäkt
  för att bete sig hur som helst."

 113. "Man ska inte skylla på sin ADHD
  för att nån retar upp en."

 114. Där kan vi vuxna gå in med mycket mer
  stöd kring att man blir arg.

 115. Det finns mer att göra.

 116. Leo säger: "Jag gjorde två skisser.
  Den andra var vad hon kunde gjort."

 117. "Jag tror att hon fattar ganska bra".

 118. Han lär ut bästa sättet
  att hjälpa honom. Det är företagsamt.

 119. Samtidigt önskar man
  att vuxna redan förstått det.

 120. De utvecklar sätt och strategier .

 121. Det är en väldigt kämpande grupp.

 122. "Bara man krigar
  så kommer man dit man vill, oftast."

 123. De utvecklar även negativa strategier
  när livet inte blir som man hoppas.

 124. Man tar till droger och annat
  för att klara av sitt liv.

 125. Man ska tänka positivt och inte
  skylla på funktionsnedsättningen.

 126. Det är upp till en själv.

 127. Det är både imponerande och sorgligt.

 128. Vi vuxna kan inte gå in mer.

 129. Man ska inte behöva vara ensam i det.

 130. Vi jobbar utifrån det barn berättar,
  utifrån barnrätten och forskning.

 131. Sen kommer vi med förslag
  till förändring och förbättring.

 132. Riksdagen beslutade år 2000
  om en handlingsplan för politiken-

 133. -och har tagit fram en strategi som
  inte genomsyras av barnperspektiv.

 134. Den ska revideras och göras om-

 135. -och då hoppas vi att det ska vara
  ett mycket tydligare barnperspektiv.

 136. Barn behöver information
  om sina rättigheter.

 137. Vi vill kunna driva enskilda ärenden
  i en särskild instans-

 138. -som man kan klaga till
  och som för barnens talan.

 139. Man får inte glömma att barnen-

 140. -i många fall är beroende
  av någon form av stöd.

 141. Vi har hört bra berättelser-

 142. -men majoriteten är när det inte
  funkar eller inte är bäst för barnet.

 143. Vi vuxna vill hjälpa dem-

 144. -och så kommer den missnöjda minen
  som killen berättade om i filmen.

 145. Det som har återkommit är att de inte
  fått information om möjligt stöd.

 146. De vet inte vad stödet innebär-

 147. -och är inte delaktiga i
  hur det utformas.

 148. Här är mitt favoritcitat. Moa säger:

 149. "Barn vet inte var som är bra för
  dem, men det vet inte vuxna heller."

 150. Jag tänker på det här som förälder.

 151. Jag vet vad som är bäst för mina barn
  så jag fixar. Så gör många av oss.

 152. Vi vet ju vad som är den bästa
  lösningen, så vi gör det åt dem.

 153. Det kan många gånger bli fel. Det
  blir inte det som är bäst för barnen.

 154. Det här är ett talande exempel.
  En flicka säger så här:

 155. "De berättar att de har bestämt nåt
  utan att fråga om det är bra."

 156. "'Vi har bestämt att nu ska vi vara
  två personer på toaletten med dig.'"

 157. Det är en flicka med rörelsehinder-

 158. -och hon ska ha två personer med sig
  på toaletten varannan timme.

 159. "Jag behöver inte gå på toaletten
  varannan timme." Men det är bestämt.

 160. Hon fick inte delta i beslutet.

 161. En förutsättning för att vara
  delaktig är att man får information.

 162. Barnen berättar att de inte får
  information eller inte förstår den.

 163. Här är en tjej som har ADHD som inte
  fick information om sin medicin.

 164. "Jag blir svettig och skakig.
  Det är ju inte så kul, liksom."

 165. "De sa bara att de hade satt in
  medicin. 'Du ska börja i morgon.'"

 166. "Jag fick inte veta biverkningar
  eller hur den fungerar."

 167. Det är en medicin som påverkar henne-

 168. -och det var läskigt att inte få nån
  information om hur det skulle bli.

 169. Informationen är inte anpassad.

 170. Moa sa så här:

 171. "De beskrev inte min situation.
  Jag orkar inte läsa sådant."

 172. Hon och hennes bror brände upp
  informationen från en psykolog.

 173. Hon undrade hur det påverkade henne.
  "Ska jag ha det här resten av livet?"

 174. "Hur kommer jag att påverkas av det
  i skolan och hemma?"

 175. Sen är informationen kanske inte
  anpassad för den som inte hör.

 176. Döva barn sa: "Det kan vara på tåg
  eller buss eller flyg."

 177. "Vid utrop i högtalare finns ingen
  text. De hörande får information."

 178. "Vi som är döva
  har inte en aning om vad som händer."

 179. När det händer nåt och alla går ut
  inser man att man hörde.

 180. De som inte hör får inte information.
  Det finns inga textremsor.

 181. Vi ser livet
  på ett lite annorlunda sätt-

 182. -efter att ha jobbat med det här.

 183. När man inte får eller förstår
  informationen och tiden går...

 184. Det beskriver Linus väldigt bra.

 185. "Jag vill inte vänta.
  Jag har inte tid."

 186. "Jag har inget liv om de gör det."

 187. "Jag skulle kunna leka, busa,
  springa. Inte göra ingenting."

 188. Han väntade på en operation
  som han ansåg var viktig.

 189. Läkaren lyssnade inte på det.

 190. Det viktigaste stödet, som återkommit
  i många berättelser, är föräldrar.

 191. Barnen berättar om föräldrarna som
  stöttar och tar reda på information-

 192. -och informerar personal.

 193. "Personalen lärde sig om diagnoserna.
  Mamma lärde dem om Aspergers."

 194. De tar ansvar för sina föräldrar.

 195. De märker hur föräldrarna kämpar
  för att de ska få stöd-

 196. -och ibland får de skamkänslor över
  att de ställer till för föräldrarna.

 197. De är oroliga för sina föräldrar.

 198. Linus, som väntar på operation,
  säger:

 199. "Man tror att man har nån som hjälper
  föräldrarna, men pappa har ingen."

 200. De är beroende av sina föräldrar på
  ett annat sätt än många andra barn.

 201. Det här är en bild från vår rapport.

 202. Den är från Riksrevisionen-

 203. -som har tittat på det stöd
  barn behöver.

 204. Vi gjorde om den i dataspelsform.

 205. Barnet omges av landsting, kommun,
  stat och intresseorganisationer.

 206. Sen ska man försöka hitta
  i det här myllret av stödmöjligheter.

 207. Det finns föräldrar som har
  80 kontakter för att få allt stöd.

 208. Mitt i det här står barnet-

 209. -och tycker och tänker en massa saker
  som inte alltid tas till vara.

 210. Våra förslag till förändring är:

 211. Utred hur barns rätt till information
  kan stärkas i lagstiftningen.

 212. Relevant lagstiftning
  säger att barn ska vara delaktiga-

 213. -men så blir det inte alltid.

 214. Barnrättsutredningen
  gick också igenom LSS-beslut.

 215. I cirka hälften av alla LSS-beslut
  har barnen inte fått komma till tals.

 216. Här ser vi ett stort behov.

 217. Vi har lagt ett förslag till
  ett slags koordinator för föräldrar.

 218. Denne ska informera om rättigheter
  och förmedla kontakt till insatserna.

 219. Personen ska sitta på kommunal nivå
  och vara väldigt kunnig-

 220. -och ska kunna vara länken
  som hänvisar föräldrar vidare.

 221. Föräldrar ska ha tid att vara
  föräldrar, inte bara koordinatorer.

 222. Den nya myndigheten, myndigheten för
  familjerätt och föräldraskapsstöd-

 223. -bör ta fram ett föräldrastöd.

 224. Föräldrarna behöver mer kunskap
  om funktionsnedsättningen-

 225. -för att kunna ge det stöd som krävs.

 226. Alla barn pratar om skolan.

 227. Det ord som återkommer
  är "tidigare, tidigare, tidigare..."

 228. Tänk om de hade fått stöd tidigare.

 229. Då skulle de inte ha förlorat
  så många år av sin utbildning.

 230. En flicka säger: "Jag vill veta
  vilken hjälp det finns att få."

 231. "Såna saker."

 232. Det finns ingen information
  om vilka rättigheter de har.

 233. Maja säger: "Kanske lärarna hade
  hjälpt mig lite mer och tidigare"-

 234. -"och inte efter flera år."

 235. "Det hade varit det bästa.
  En mindre klass hade varit bra."

 236. "När jag var liten kunde jag
  ha kommit ifatt och lärt mig."

 237. Många barn känner panik
  när de inser att åren bara går-

 238. -och att de har förlorat så många år
  av sin skolgång.

 239. Många berättar att för att få hjälp
  i skolan måste de ha en diagnos.

 240. Skollagen har inget krav på diagnos.

 241. Om ett barn inte når kunskapskraven
  ska skolan sätta in anpassningar-

 242. -eller särskilt stöd,
  men barn berättar precis som Adina:

 243. "Det gav mig en bekräftelse.
  Dyslexi var ju jätteskönt."

 244. "Det sattes in hjälp och när jag hade
  papperet kunde jag få mer hjälp."

 245. En del barn misstros
  trots att de har en diagnos.

 246. Det berättar Selma: "Som tjej
  och ha ADHD. Ingen tror på en."

 247. "'Oj, hade du det?'
  Man skriker inte och man slåss inte."

 248. "Killar är utagerande och impulsiva."

 249. "Tjejer presterar ofta bättre
  i skolan."

 250. Lärarna är inte vana vid
  hur tjejer med ADHD uppför sig.

 251. De är vana vid
  pojkars utåtagerande sätt.

 252. De märks inte
  och får inte det stöd som de behöver.

 253. Konsekvenserna
  blir att barnen stannar hemma-

 254. -eller att de byter skolor.

 255. Simon säger:
  "En av klasserna var rätt stor."

 256. "Andra klassen hade mer ADHD.
  Jag har gått i tre skolor."

 257. En pojke hade gått i 18 skolor.

 258. Det kan vara att de inte får det stöd
  de behöver och att de då slutar.

 259. Det finns specialskolor man kan gå
  om man har en hörselnedsättning.

 260. De finns på några få platser.

 261. Sen finns det möjlighet i skollagen
  att säga att barnen inte får börja.

 262. Om det blir för ekonomiskt
  och organisatoriskt svårt för skolan-

 263. -så kan man tacka nej.

 264. Det har Barnrättskommittén
  kritiserat Sverige för.

 265. Sen ska jag säga att vi nog hade
  trott att vi skulle få besked om-

 266. -vad barnen tycker om att gå
  integrerat eller i liten grupp.

 267. Vad tycker barnen är det bästa?

 268. Vi fick inget svar på vad de ville.

 269. Det viktigaste är att de känner
  social gemenskap med dem de går med-

 270. -och att de inte känner sig mobbade
  och att lärarna har kompetens-

 271. -att bemöta barnen.

 272. Kompetens, kunskap och förståelse
  är nåt som återkommer.

 273. "Om jag kunde ändra nåt så är det att
  lärare har mer kunskap om diagnoser."

 274. "Det är inte alltid föräldrar tänker
  på varför deras barn mår dåligt."

 275. "Om lärare hade bättre insikt i barn
  som har autism kan de få en diagnos."

 276. "Det hade underlättat för många."

 277. Vi har många citat från barn-

 278. -som önskar att det fanns mer
  förståelse och kunskap hos vuxna."

 279. Vi tittade på en studie från KI
  där fyra av fem lärare-

 280. -tycker att de får för lite kunskap
  om neuropsykiatriska funktionshinder-

 281. -och de känner att de behöver mer.

 282. Det är inte alltid kunskap
  om NPF som saknas.

 283. Ida hade önskat mer kunskap hos sin
  lärare i teckenspråk då hon inte hör.

 284. Hon säger: "De hörselskadade
  får mer rätt att lära sig än jag."

 285. "Ibland tolkar hörselskadade elever
  till oss. Det är en belastning."

 286. Hon tycker att det är självklart
  att lärarna ska kunna teckenspråk.

 287. Vi kompletterar alltid vårt
  kvalitativa material, intervjuerna-

 288. -med en kvantitativ
  fördjupningsstudie.

 289. I år gick det en enkät till rektorer
  om hur de jobbar med särskilt stöd-

 290. -och hur de ser på barn med NPF-

 291. -och om det är enklare eller svårare
  att upptäcka dem och ge dem stöd.

 292. Det var 1 115 rektorer som svarade.

 293. Vi hade bra svarsfrekvens - 65%.

 294. Majoriteten svarar att det är behovet
  som avgör om skolan ger extra stöd.

 295. Det är inte svårare
  att upptäcka barn med NPF-

 296. -men det är svårare att ge dem stöd-

 297. -då kompetensen är låg hos de vuxna.

 298. Skolan saknar arbetssätt och rutiner
  för att ge det här stödet.

 299. Samarbetet med extern expertis,
  som habilitering eller BUP, är svårt.

 300. Barnen säger att de inte vet
  vilka stödmöjligheter som finns-

 301. -och hälften av rektorerna missar
  att ge information på föräldramöten.

 302. "Det här stödet
  finns möjlighet att få."

 303. De har bristande stöd från huvudman.

 304. Det saknas kompetens,
  riktlinjer och handledning.

 305. En fjärdedel nämner att man inte
  har tillräckliga ekonomiska resurser.

 306. Man bör följa upp kunskapsresultat
  och möta barn med förväntningar.

 307. Ibland fungerar stödet,
  och hur går det då för barn med NPF?

 308. Hur går det för dem i skolan?
  Det finns inga heltäckande studier.

 309. Det har Skolverket konstaterat.

 310. Det finns intresseorganisationer
  som gör vissa utredningar-

 311. -men det är svårt att föra statistik
  när gruppen inte är homogen.

 312. Barnrättskommittén har kritiserat
  Sverige för att vi saknar statistik.

 313. Det gör att det blir svårt att se
  om barnen får rätt stöd eller inte.

 314. Vi måste våga följa upp resultaten.

 315. Tjejer uppmärksammas inte. Så får det
  inte vara. Det måste ses över.

 316. Det är obefogade skillnader
  i diagnosticering och stöd.

 317. De måste uppmärksammas
  och få bättre anpassat stöd.

 318. Barnen vill ha bättre kompetens hos
  lärarna och även lärarna vill ha det.

 319. Alla är överens om att det behövs.

 320. Det ska in i högskoleförordningen
  i de yrken där man möter många barn.

 321. Den här möjligheten i skollagen
  att säga nej till barn...

 322. Så ska det inte vara. Den ska bort.

 323. I princip vartenda barn vi träffade
  hade erfarenhet av kränkningar.

 324. Mest i skolan, men även utanför.

 325. Detta bekräftas av andra studier.

 326. Studier visar att funktionsnedsatta
  överutsätts för kränkningar och våld.

 327. Fyra gånger så hög risk för mobbning.
  Särskoleeleverna är särskilt utsatta.

 328. MUCF:s studie visar att 30% av barn
  med funktionsnedsättning utsätts-

 329. -gentemot 12% av andra unga.

 330. Det de berättar
  bekräftas av andra studier.

 331. Det får allvarliga konsekvenser.

 332. Det finns ett samband mellan
  trakasserier och psykisk ohälsa-

 333. -givetvis även i den här gruppen.

 334. Vi har långtgående ansvar
  när det kommer till våldsutsatthet-

 335. -om man går till barnkonventionen och
  funktionsnedsättningskonventionen.

 336. Våld mot barn ska bekämpas
  "med alla till buds stående medel".

 337. Det har vi bestämt i strategin
  för barnkonventionens genomförande.

 338. Det är ganska stora ord.
  Jag tänker att vi inte gör det.

 339. Det är långt kvar.

 340. Barn beskriver att kränkningarna har
  med funktionsnedsättningen att göra.

 341. "Om sjukdomarna jag har...
  De retas alltid."

 342. En del av kränkningarna
  rör vuxna i skolan som kränker barn.

 343. "Han var stark och greppade tag i min
  handled. Den gick nästan ur led."

 344. Det här såg vi i förra årets tema,
  "Kränkningar och trakasserier".

 345. Vad gäller kränkningar av vuxna
  är funktionsnedsatta ofta utsatta.

 346. När man tittar på anmälningar
  till barn- och elevombudet...

 347. ...så rör 40% kränkningar av vuxna
  i skolan.

 348. En del handlar om
  att man är utåtagerande.

 349. "I ettan till trean var jag explosiv
  och hade inte jättemycket vänner."

 350. "Jag gjorde saker som inte var okej"-

 351. -"men jag visste inte vad som gjorde
  det och var jätteledsen själv."

 352. Det är ett jätteintressant citat
  och en fantastisk historia.

 353. Barn som agerar ut bor ju ibland
  i miljöer där andra barn agerar ut.

 354. Man kan gå på särskola,
  bo på LSS-boende...

 355. Den utsattheten fortsätter när man
  blir vuxen och bor på ett boende.

 356. Vi vuxna har mycket att lära-

 357. -i hur vi hanterar
  den typen av explosivitet.

 358. Det tycker jag är en viktig läxa.

 359. Det finns metoder: lågeffektivt
  bemötande som i vår rapport.

 360. Hur man kan bemöta och se till
  att det inte blir våldssituationer.

 361. Vi har lyssnat till barn
  som har försökt prata med en lärare.

 362. Vad är det som funkar? Vad är det
  barnet gör när man blir utsatt?

 363. Ibland funkar det och ibland får man
  höra att man inte ska tänka på det.

 364. Då blir man kränkt.

 365. Vissa, som den här tjejen,
  har anmält till DO.

 366. "Då sa de att det inte räcker. Det
  var inte tillräckligt allvarligt."

 367. Det är märkligt uppbyggt.

 368. Har det inte med nedsättningen att
  göra kan man anmäla till elevombudet.

 369. Har det med det att göra är det DO.

 370. Det blir lite svårförståeligt
  för oss och inte minst för ett barn.

 371. Moa säger: "I grundskolan var jag
  mobbad och det gjorde mig ledsen."

 372. "Det var mysigt att komma hit. Alla
  hade varit mobbade och utstötta."

 373. Det blir ofta bra i slutändan.
  De kommer till en gemenskap.

 374. Den här gemenskapen är att alla
  har varit mobbade och utstötta.

 375. Men hon kom till sin rätt och fick
  en gemenskap. Det kan vi ha med oss.

 376. Till slut
  möter man kompetent personal.

 377. Man möter en skola som har tagit
  det här på väldigt stort allvar.

 378. Vi kan ju lära av det som fungerat.

 379. Kalle har hittat en annan strategi.

 380. "De försöker, men jag är för snabb.
  Jag är snabbast upp till trean."

 381. "Jag fintar dem hela tiden. Jag lurar
  bort dem. De fattar inte var jag är."

 382. Det är hans strategi för att komma
  undan de som retar honom.

 383. Man ska inte behöva springa.
  Vuxna måste sätta stopp för det.

 384. Man ska inte behöva
  springa ifrån nån som kränker en.

 385. Barn på särskilda ungdomshem tycker
  att samhället utsatt dem för nåt-

 386. -som de själva uppfattar som svårt.

 387. Det handlar om isolering,
  avskiljning, bältning och sånt.

 388. Vissa barn beskriver det
  som det värsta som någonsin hänt dem-

 389. -att bli instängd ensam i ett rum.

 390. Det har varit svåra historier,
  hur påfrestande det har varit.

 391. Många på särskilda ungdomshem
  har diagnoser.

 392. 63% uppfyller kriterierna
  för en eller flera diagnoser-

 393. -av dem som bor på ungdomshem.

 394. De var inte diagnosticerade,
  men de uppfyllde kriterierna.

 395. När det kommer till våld
  utanför skolan som inte är mobbning-

 396. -så vet vi att barn med
  funktionsnedsättning är överutsatta-

 397. -för våld i nära relationer också.

 398. Det är ungefär dubbelt så vanligt
  att man blir slagen. 20% mot 10%.

 399. Det är den nationella kartläggningen,
  en elevenkät ni säkert känner till.

 400. Det finns andra rapporter
  som säger samma sak.

 401. Det handlar även
  om sexuella övergrepp.

 402. Fyra till fem gånger oftare utsätts
  dessa barn för sexuella övergrepp.

 403. Varför då, kan man fråga sig.
  Kunskapen är långt ifrån fullständig.

 404. Vissa forskare och studier
  försöker närma sig det.

 405. Sämre nätverk kan vara en anledning.

 406. Man har en beroendeställning, som med
  elevassistent och toalettbesök.

 407. När man går på toaletten
  eller duschar-

 408. -så är man i en beroendeställning
  till andra vuxna.

 409. Vissa forskare tittar på det slutna
  klimatet - vi pratar inte om våld.

 410. Föräldrar hittar ingenstans att prata
  om vad som händer i familjen.

 411. Ansvarsförskjutning till föräldrar,
  som får ta stort ansvar.

 412. Det kan vara nåt man kan diskutera
  i förebyggande syfte.

 413. Vissa forskare pratar om
  "safe targets".

 414. Det är ingen risk
  att det händer nåt på rättssidan.

 415. Man kan missa indikatorer på våld och
  se det som en funktionsnedsättning.

 416. Men det finns mycket kvar att göra.

 417. Det här närmar sig bara lite grann
  vad det kan handla om.

 418. Allmänna barnhuset har fått
  ett uppdrag att ta sig an-

 419. -vilken kunskap vi har om
  våldsutsatthet och funktionshinder.

 420. Det är roligt att det är på gång.

 421. I vår studie, som vi har gjort nu-

 422. -så har barnen inte pratat med oss
  om våldsutsatthet i nära relationer.

 423. Vissa beskriver arga föräldrar-

 424. -men man måste ställa frågor om våld
  för att få svar på nåt om våld.

 425. Nu hade vi öppna frågor,
  så barnen har anpassat sig till det.

 426. Däremot har vi träffat våldsutsatta
  barn flera år i sträck-

 427. -och det är ju samma barn
  och samma rättigheter.

 428. Det gäller även barn
  med funktionsnedsättning-

 429. -och sen har man dessutom
  svårigheter att tampas med.

 430. Jag tänker på det här
  med att upptäcka barn som far illa-

 431. -och hur man signalerar ut-

 432. -och att det är viktigt att veta
  vart man ska vända sig.

 433. Vad får man göra? Det gäller förstås
  de här barnen också.

 434. Troligtvis är det svårare med en
  intellektuell funktionsnedsättning.

 435. Information kring vart man vänder sig
  och var slutar ditt och mitt...

 436. Rätten till sin kropp och integritet.

 437. Där finns det mycket riktade insatser
  att göra.

 438. Vi ska titta på riskgrupper, och här
  har vi verkligen en riskgrupp.

 439. De finns i de miljöer vi pratat om.

 440. En pojke säger: "Jag fick vara
  i särklass. Det var kaos."

 441. Den här killen träffade vi inom ramen
  för vårt våldsprojekt "Signaler".

 442. Habilitering, LSS, BUP...

 443. Inom BUP är det mycket högre andel
  som utsatts för våld.

 444. Det finns ju jättehöga siffror.

 445. Olle Hultman och andra har gjort
  studier kring det som är intressanta.

 446. Andra har tittat på relationen
  mellan behandlare och förälder-

 447. -och samtalet kring våld.

 448. Nästan ingen har fått samtalet
  om hur man förebygger det.

 449. Vi vill ju inte att det ska hända.

 450. Vi vill ju rikta insatser mot
  att barn inte ska bli slagna.

 451. Jag har tänkt på alla de barn
  som har gått igenom en rättsprocess-

 452. -när man har en funktionsnedsättning.

 453. "Att anmäla var det bästa jag gjort.
  Rättegången var det värsta."

 454. Studier visar
  att barn med funktionsnedsättning-

 455. -bedöms som mindre trovärdiga.

 456. Barn beskriver ofta att de har svårt
  att berätta hela historien.

 457. Vi är dåliga på att anpassa det.
  Där finns det mycket mer att göra.

 458. Först är man överutsatt för våld.
  Sen har man svårare med en historia-

 459. -som håller i en rättsapparat.

 460. Vi välkomnar att ni åklagarsidan
  tittar på det här.

 461. Nu finns många rekommendationer,
  tips och råd, allmänna kommentarer.

 462. Mycket riktat om barn med funktions-
  nedsättning finns på vår webb.

 463. Det är ett tips att titta på det.

 464. FN-apparaten har jobbat mycket
  med våldsutsatthet.

 465. Det finns rekommendationer
  från Barnrättskommittén.

 466. När vi tittar på överrisken för våld-

 467. -så tänker vi att den nationella
  strategin ska innehålla tydliga mål.

 468. Men det fanns inget sånt mål.
  Vi önskar få se det i nästa.

 469. Det finns en strategi för våld mot
  kvinnor och barn som vi tagit fram.

 470. En handlingsplan är det snarare. Där
  står inget om funktionsnedsättning.

 471. Vi måste kunna se
  att det finns överrisker.

 472. Vi måste kunna se alla perspektiv och
  vi önskar se det i handlingsplanen.

 473. Man ska samma möjligheter att anmäla
  till Barn- och elevombudet.

 474. Det är den myndighet
  som bäst kan ta emot barnen-

 475. -i stället för att hoppa mellan
  BO och DO, för det är för svårt.

 476. En fungerande elevhälsa
  är ett otroligt viktigt sätt-

 477. -att kunna möta barnen
  och ge stöd när man inte mår bra-

 478. -och det ska vara lättillgängligt
  och inte en stor grej.

 479. Sen tycker vi att allt våld
  ska förbjudas i skollagen.

 480. Vad gäller isolering av barn
  i samhällsvård är vi tydliga:

 481. Det är inte nåt vi ska hålla på med.

 482. Då vill jag tacka för
  att vi fick komma.

 483. Det var roligt att få förmedla det
  barnen har berättat för oss. Tack.

 484. Textning: Gabriella Eseland
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Samhällets stöd till barn med funktionsnedsättning

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Respekt heter Barnombudsmannens årsrapport 2016 som handlar om barn med funktionsnedsättning. 97 barn har djupintervjuats om reflektioner kring sin diagnos och sin identitet. Hör en rad berättelser från en ung kämpande grupp människor som ofta glöms bort. Där föräldrar ofta är det avgörande stödet för att de ska fungera i samhället. Medverkande: Ellinor Triay Strömvall och Janna Törneman, Barnombudsmannen.Inspelat den 24 maj 2016 på Folkets hus, City Conference Center, Stockholm. Arrangör: Nordisk förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt.

Ämnen:
Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Identitet och livsstil > Personer med funktionsnedsättning
Ämnesord:
Barn med funktionsnedsättning, Personer med funktionsnedsättning, Samhällsvetenskap, Sociala frågor, Ungdomar med funktionsnedsättning
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

Barndomstrauma påverkar livet

Barndomstrauma kan göra dig sjuk som vuxen, det menar läkaren och forskaren Vincent J. Felitti. Han är grundare av studien som kallas ACE (Adverse childhood experiences), som djupgående analyserat 17000 vuxnas barndomsupplevelser. Studien fann att personer med traumatiska händelser i barndomen har en mycket högre risk för självmord, ätstörningar och alkoholism. Inspelat den 23 maj 2016 på Folkets hus, City Conference Centre, Stockholm. Arrangör: Nordisk förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

Vi behöver prata om sexuella övergrepp

Många barn förstår inte att de blivit utsatta för ett övergrepp eller att det är fel. Det menar Åsa Landberg som är psykolog och psykoterapeut och arbetar på Allmänna barnhuset. Information är väldigt viktigt även till små barn som varit med om svåra saker. Här berättar hon om kampanjen "Dags att prata om sexuella övergrepp mot barn", en webbplats som tagits fram med hjälp av barn för barn. Inspelat den 23 maj 2016 på Folkets hus, City Conference Centre, Stockholm. Arrangör: Nordisk förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

Liten och trygg

Brottsoffermyndigheten har tagit fram en webbplats för barn om barns rättigheter och vuxnas skyldigheter. För de allra yngsta finns pedagogiska övningar genom spel och till de något äldre barnen via enklare samtalsguider. Uppdraget är att förse förskolepersonal med pedagogiskt material och en handledning om brott mot barn, berättar projektledare Hanna Netzell. Inspelat den 23 maj 2016 på Folkets hus, City Conference Center, Stockholm. Arrangör: Nordisk Förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

Barn med sexuella beteenden

Det är en myt att barn som varit offer för sexuella övergrepp senare förgriper sig på andra barn, säger Mimi Strange, chef för Januscentret i Danmark som tar hand om barn och unga med sexuellt gränsöverskridande eller oroväckande beteende. Barn tänker inte på sexualitet som vuxna gör, därför är det viktigt att utreda varför de har ett sexuellt utåtagerande beteende, menar hon. Medverkande: Mimi Strange, Jytte Kofod Andersen, Tove Weis, Stine Tofte, Maja Leth Laursen,Vanessa Rasmussen och Ida Haahr Pedersen. Inspelat den 23 maj 2016 på Folkets hus, City Conference Centre, Stockholm. Arrangör: Nordisk förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

Barnförhör

Hur utför man en bra intervju med barn som varit offer eller vittnen till våld och övergrepp? Linda Cordisco Steele från National children's advocacy center i USA har över 23 år i yrket. Här berättar hon om hur du går tillväga för att få en så korrekt vittneshistoria som möjligt från barn som misstänks vara utsatta för brott. Inspelat den 23 maj 2016 på Folkets hus, City Conference Centre, Stockholm. Arrangör: Nordisk förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

Hantera familjevåld

Forskning visar att ju äldre barnet är desto mer benäget är det att rapportera om våld i familjen. Men erfarenhet säger att det bara är toppen av ett isberg som kommer till samhällets kännedom, säger Nicky Stanley, socionom och professor från University of Lancashire i England. Här presenterar hon tre vanliga felsteg vid hantering av våld i nära relationer. Inspelat den 24 maj 2016 på Folkets hus, City Conference Center, Stockholm. Arrangör: Nordisk förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

Upptäcka våldsutsatta barn

Nästan var sjunde barn uppger att de blivit slagna någon gång. Tre procent blir slagna ofta eller vid upprepade tillfällen enligt Karin Blomgren från Rädda Barnen som här presenterar en ny rapport för hur man bättre kan upptäcka våldsutsatta barn i skolan. Inspelat den 24 maj 2016 på Folkets hus, City Conference Center, Stockholm. Arrangör: Nordisk förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

Sexuella övergrepp i förskolan - så påverkas personal och föräldrar

Hur tar man emot besked om att sexuella övergrepp skett mot barn i förskolan? Cecilia Kjellgren och Christina Carlsson forskar inom socialt arbete på Linnéuniversitetet och presenterar en fallstudie om föräldrars och personals reaktioner från en kommun där övergrepp skett i 30 förskolor. De berättar om den typiske pedofilen, om grooming och vilket stöd man som anhörig kan ge. Inspelat den 24 maj 2016 på Folkets hus, City Conference Centre, Stockholm. Arrangör: Nordisk förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

Samhällets stöd till barn med funktionsnedsättning

Respekt heter Barnombudsmannens årsrapport 2016 som handlar om barn med funktionsnedsättning. 97 barn har djupintervjuats om reflektioner kring sin diagnos och sin identitet. Hör en rad berättelser från en ung kämpande grupp människor som ofta glöms bort. Där föräldrar ofta är det avgörande stödet för att de ska fungera i samhället. Medverkande: Ellinor Triay Strömvall och Janna Törneman, Barnombudsmannen.Inspelat den 24 maj 2016 på Folkets hus, City Conference Center, Stockholm. Arrangör: Nordisk förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

Unga, sex och nätet

Här presenteras de senaste siffrorna om ungas sexvanor. Säljer unga mer sex idag när de ständigt är uppkopplade på nätet? Hur många unga skadar sig själva genom sex? Hur många barn har blivit offer för människohandel och barnäktenskap i Sverige? Medverkande: Carl Göran Svedin, professor på Linköpings universitet, Linda Jonsson, forskare på Linköpings universitet och Gisela Priebe, universitetslektor på Lunds universitet. Inspelat den 24 maj 2016 på Folkets hus, City Conference Center, Stockholm. Arrangör: Nordisk förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

Hur kan vi hjälpa våldsutsatta barn?

När våld är vardag och närhet till föräldrar skapar skräck istället för trygghet. Då gäller det att socialtjänsten och samhället kommer in och stöttar dessa barn, det säger Kjerstin Almqvist, professor och chef inom forskningsenheten på landstinget Värmland. Här listar hon det allra viktigaste utsatta och traumatiserade barn behöver. Inspelat den 24 maj 2016 på Folkets hus, City Conference Center, Stockholm. Arrangör: Nordisk Förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

De överlevde Utöya

Hur har barnen som överlevde terrorattacken på Utöya i Norge återhämtat sig? Och hur har skolan och polisen bemött offren? Om det berättar forskarna och lärarna Åse Langballe och Jon-Håkon Schultz som forskat om krishanteringen och beredskapen i samhället efter terrorattentatet på Utöya. Inspelat den 25 maj 2016 på Folkets hus, City Conference Centre, Stockholm. Arrangör: Nordisk förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

Barnen i slaskpärmen

Barn som finns med i Socialtjänstens system för barnavårdsärenden glöms bort. Vilka barn får inte samhällets stöd? Här berättar Ann-Charlotte Münger om vad som utmärker de socialtjänstärenden som hamnat i den så kallade "slaskpärmen", ärenden där barnen inte fångas upp trots att många av dem behöver samhällets skydd. Inspelat den 25 maj 2016 på Folkets hus, City Conference Center, Stockholm. Arrangör: Nordisk Förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

Våld och skydd hos Socialen

Hur vanligt är det att socialen griper in i familjer enligt lagen om vård av unga (LVU) för att det förekommer våld? Hanna Linell som forskar inom socialt arbete på Stockholms universitet föreläser om en undersökning som genomförts under ett år i Sveriges alla kommuner. Hon berättar om att det ofta är de unga själva som söker skydd och hur viktiga deras berättelser är för insatserna. Inspelat den 25 maj 2016 på Folkets hus, City Conference Centre, Stockholm. Arrangör: Nordisk förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

Tänder hos barn som far illa

Det mesta av tandhälsan som man får med sig upp i vuxen ålder grundläggs i barndomen, säger Therese Kvist, ST-tandläkare på Karolinska institutet. Föräldrarnas tandvårdstraditioner överförs på barnen. Studier tyder på att försummad tandhälsa är en indikator på våld i hemmet. När tandläkare anmält oro har det i de flesta fall redan funnits en orosanmälan om barnet. Inspelat den 25 maj 2016 på Folkets hus, City Conference Center, Stockholm. Arrangör: Nordisk Förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

Hur fånga upp anmälda föräldrar?

Hur gör man för att fånga upp föräldrar som blivit anmälda för våld mot barn? Psykologen Anna Mautner ger konkreta tips på hur man får föräldrar att ta emot hjälp eller erkänna att de behöver hjälp i sitt föräldraskap. Här presenteras också riktlinjer för att förebygga och förhindra våld i hemmet. Inspelat den 25 maj 2016 på Folkets hus, City Conference Centre, Stockholm. Arrangör: Nordisk förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Porren - elefanten i rummet

Porrens roll vid sexualbrott mot barn

Caroline Engvall, journalist och författare, berättar om pornografins roll vid sexualbrott mot barn, om hämndporr och vad som kan bli konsekvenserna för unga som befinner sig på nätet och får en knuff av vuxna personer att gå över gränsen. Vi får höra även höra barn och ungas berättelser om hur de utsatts för hot och övergrepp. Inspelat den 9 maj 2017 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Unizon.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Från kroppsstraff till tuktande av själen

Om synen på brott och straff i 1800-talets Sverige. Vi besöker Spinnhuset i Göteborg.