Titta

UR Samtiden - Barns rättigheter och skolans ansvar

UR Samtiden - Barns rättigheter och skolans ansvar

Om UR Samtiden - Barns rättigheter och skolans ansvar

Föreläsningar från Rektorsprogrammets forskningskonferens 2016. Forskning med fokus på barn i utsatta situationer och skolans ansvar presenteras. Utgångspunkt är barnkonventionens krav på barns rätt till likvärdig behandling och rätt att inte bli diskriminerade. Inspelat den 2 maj 2016 på Clarion Hotel i Stockholm. Arrangör: Rektorsprogrammet, Stockholms universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Barns rättigheter och skolans ansvar : Från Alfons till DostojevskijDela
 1. Mitt namn är Petra Alfe Åslund.

 2. Jag är till vardags
  lärare i svenska som andraspråk-

 3. -på Rörsjöskolan i Malmö.

 4. Förutom mitt arbete med flerspråkiga
  barn på en skola med 400 elever-

 5. -där 87 % av barnen
  pratar ett annat modersmål hemma-

 6. -är jag också styrelsemedlem
  i en förening-

 7. -som har sina rötter i 90-talet-

 8. -i Rinkebys kommunala skolor.

 9. Föreningen heter Abrahams Barn. Den
  är politiskt och religiöst obunden.

 10. Och syftet med föreningens arbete-

 11. -är att arbeta språkutvecklande
  och att förebygga konflikter-

 12. -genom att använda en metod
  som vi kallar för IE.

 13. "I" står för identifikation
  och "e" för empati.

 14. Jag kommer inte att i detalj
  beskriva hur IE-metoden fungerar.

 15. Men genom att utgå från berättelser-

 16. -och använda metoden i vardagligt
  arbete med elever från förskoleklass-

 17. -upp till gymnasienivå-

 18. -kan man arbeta fördjupande
  och språkutvecklande-

 19. -med berättelsen som utgångspunkt.

 20. De två viktiga kunskapsområdena
  i svenska, svenska som andraspråk-

 21. -och SO-ämnen,
  som Abrahams Barn fokuserar på-

 22. -är de tre abrahamitiska religionerna
  och de gemensamma berättelserna-

 23. -men också FN:s konvention
  om barnens rättigheter.

 24. Föreningen står bakom flera
  lärarhandledningar och skolmaterial.

 25. Och under hösten 2014-

 26. -så blev jag inbjuden
  att vara redaktör-

 27. -för en uppföljare
  av en gammal klassiker för många-

 28. -som arbetar i skolan.
  Den första boken såg ut så här.

 29. Den kom ut 1999.

 30. Syftet med den var
  att genom skönlitterära berättelser-

 31. -förklara och fördjupa kunskaper
  om barnkonventionen.

 32. 2014 kom uppföljaren.

 33. En helt ny bok,
  anpassad till samtiden.

 34. Nya litteraturlistor, nytt innehåll.
  Det är ingen reviderad upplaga.

 35. Det här är den första,
  och det här är den andra.

 36. När man arbetar med IE-metoden
  är det egentligen tre viktiga saker.

 37. Tre viktiga, gemensamma punkter
  som det handlar om.

 38. Det handlar om
  att belysa gemensamma nämnare-

 39. -för att skapa en plattform
  för samhörighet.

 40. Det handlar om berättandet för
  att ta till sig andras perspektiv.

 41. Att sätta sig in
  i nån annans upplevande.

 42. Det handlar om att träna empati genom
  att anta en roll och spinna vidare-

 43. -antingen i skriven text
  eller bara genom att berätta.

 44. Men alltid i första person singular,
  nämligen jag-form.

 45. Och nu lite bilder.

 46. Vad har de här personerna gemensamt?

 47. De har stor kunskap och erfarenhet-

 48. -av att uttrycka sig i skriven form.

 49. De har ett tydligt engagemang
  för barns rättigheter-

 50. -i allt vardagligt arbete.

 51. Några är författare,
  några journalister.

 52. Några är skolbibliotekarier.

 53. Några är knutna till den akademiska
  världen och någon är artist-

 54. -föreläsare och programledare.

 55. Det gemensamma är att
  de på olika sätt i olika sammanhang-

 56. -har valt att offentligt lyfta fram
  Barnkonventionens artiklar.

 57. De vill påminna oss
  om vuxnas skyldigheter-

 58. -gentemot alla människor
  upp till 18 år.

 59. Därför vände jag mig till dem när jag
  fick vara redaktör för uppföljaren-

 60. -till
  "Från Alfons till Dostojevskij".

 61. Utan undantag
  tackade alla ja till min inbjudan-

 62. -att välja en av de 54 artiklarna
  i Barnkonventionen-

 63. -och sen skriva en
  personlig reflektion kring artikeln.

 64. Alfons mamma, som ni såg på bilden,
  Gunilla Bergström-

 65. -medverkade
  redan i den första Alfons.

 66. Så gjorde även Dilsa Demirbag-Sten.
  Från -99.

 67. Hon var mycket angelägen om
  att boken skulle få en uppföljare.

 68. Hennes stöd blev startskottet
  för mitt arbete som redaktör.

 69. Vad innehåller boken i korthet?

 70. Här är innehållsförteckningen.

 71. Inledningsvis skriver Simone Ek-

 72. -om den tio år långa process
  som hon var delaktig i:

 73. Att skriva FN:s konvention
  om barnens rättigheter.

 74. Hon arbetade och bodde i Genève under
  80-talet som Rädda Barnens delegat.

 75. Hon skriver
  från ett inifrån-perspektiv-

 76. -om arbetet och betydelsen
  som frivilligorganisationer hade-

 77. -för artikeltexternas utformning
  och innehåll.

 78. I följande kapitel
  finns tio personliga reflektioner-

 79. -kring en artikel som de olika
  skribenterna har velat lyfta fram.

 80. Tanken var att det skulle spreta
  åt olika håll i de här texterna...

 81. ...men utifrån samma röda tråd:
  Barnkonventionen.

 82. Det kapitlet
  återkommer vi till om en stund.

 83. Kapitel tre är en sammanställning
  av de tio artikelpunkter-

 84. -som jag tänkte mig
  skulle genomsyra boken.

 85. Och med artikelpunkter menar jag
  att jag har slagit samman-

 86. -till exempel artikel 7 till 9,
  om barns rättigheter i familjen-

 87. -till en artikelpunkt-

 88. -för att det ska vara enkelt för
  lärare att arbeta direkt med boken-

 89. -i stället för att ha kopplingar
  till varje artikel.

 90. Ingela Visuri är gymnasielärare
  i religionskunskap på gymnasiet-

 91. -och doktorand i religionsvetenskap.
  Hon skrev fjärde kapitlet.

 92. Där reder hon ut IE-metoden-

 93. -och kopplar den till både vetenskap
  och skolans styrdokument.

 94. Hon förklarar i det kapitlet
  IE-metoden mer ingående.

 95. Handfasta råd med pedagogisk
  planering för låg- och mellanstadie-

 96. -och ett projekt i svenska och SO
  om mänskliga rättigheter och i...

 97. Det finns med
  i de två olika undervisningsexempel-

 98. -som jag och gymnasielärare Malin
  Mattsson Flennegård har skrivit.

 99. Det har vi alltså i kapitel...

 100. ...fem.

 101. I slutet av boken finns egentligen
  bokens didaktiska kärna.

 102. Det är omfattande litteraturlistor,
  där varje artikelpunkt-

 103. -är kopplad till barn- och ungdoms-
  litteratur från 3 år till unga vuxna.

 104. Listorna är resultatet
  av sju skolbibliotekariers arbete.

 105. De arbetar från förskola upp till
  gymnasiet. De har funderat över-

 106. -Barnkonventionens artiklar och
  vilka berättelser som på något vis-

 107. -kan fungera som konkretisering.

 108. Jag tänkte avsluta min del
  av den här programpunkten-

 109. -med att läsa det som några
  tredjeklassare på min skola skrev-

 110. -efter att ha diskuterat och arbetat
  med boken "God natt, Alfons Åberg".

 111. Deras tankar
  är hämtade från klassens arbete-

 112. -med IE-metoden och artikel 7 till 9,
  alltså barns rättigheter i familjen.

 113. Jag kan säga att boken går ut på
  att Alfons har svårt att somna.

 114. Pappa får springa fram och tillbaka
  med vatten och läsa saga-

 115. -och alltihop slutar med att
  han jagar bort odjuret i garderoben.

 116. Pappa somnar slutligen dödstrött
  på golvet. Bara Alfons är vaken.

 117. Kasper, 8 år, tänker sig in i
  hur det är att vara Alfons pappa.

 118. Han skriver så här:

 119. "Hej. Jag är Alfons pappa.
  Jag är 35 år."

 120. Så börjar alltid Alfons.

 121. "Alfons kan inte sova. Jag sätter mig
  vid hans säng och pratar lite."

 122. "Vi pratar om vad som har hänt och
  han glömmer lejonet i garderoben."

 123. "Nu har Alfons äntligen somnat.
  Jag måste också gå och lägga mig"-

 124. -"för jag är väldigt trött. Jag är
  nöjd att jag fick Alfons att somna."

 125. "MVH, pappa."

 126. Vilgot valde att vara samma karaktär,
  Alfons pappa-

 127. -men är inte riktigt lika tålmodig.
  Han skriver:

 128. "Hej! Jag är Alfons pappa.
  I kväll kan Alfons inte sova."

 129. "Jag hade inte varit så himla snäll
  mot Alfons."

 130. "Jag hade läst en saga
  och gett honom vatten."

 131. "Det andra får han själv fråga om,
  om han vill ha nåt, och inte gala."

 132. Så säger vi i Skåne.
  Gala betyder ropa.

 133. "Jag känner mig nöjd. Jag blev lite
  irriterad när han kallade på mig."

 134. "MVH, pappa."

 135. Jag vill lämna över ordet.
  Vi ska tillbaka till kapitel två.

 136. Jag lämnar över ordet till Christina,
  författare och kriminalreporter-

 137. -som lyfte fram artikel 19.

 138. Det vill säga barns rätt till skydd
  mot allt psykiskt och fysiskt våld.

 139. Du betonar skolans anmälningsplikt
  i samverkan med polis och socialen.

 140. För en del barn
  är skolan en säker miljö-

 141. -i förhållande till hemmets
  farliga vardag. Varsågod.

 142. Jag heter Christina Wahldén. Jag har
  arbetat 25 år som reporter på SvD.

 143. Jag har skrivit mycket
  om våld mot kvinnor och barn.

 144. Sedan 2013 är jag enbart författare.

 145. Vi har hört tidigare i dag...
  Ni känner till anmälningsplikten.

 146. Det här med att anmäla misstänkta
  brott och göra orosanmälan.

 147. Vi har hört en del om skollagen.
  Jag vill tala om brottsbalken med er.

 148. Jag vill uppmana er
  att inte använda ordet mobbning.

 149. Det är ett luddigt ord, tycker jag.

 150. Även på skoltid
  gäller brottsrubriceringar.

 151. Man kan kalla saker för olaga hot,
  övergrepp i rättssak-

 152. -sexuellt ofredande,
  eller vad det nu än är.

 153. Lagstiftningen gäller också
  mellan klockan 08 och 16.

 154. Det är väldigt viktigt
  att komma ihåg.

 155. Jag tycker att man ska ha som princip
  att polisanmäla som skola.

 156. Då blir det inte lika stor sak som om
  man ibland gör det och ibland inte.

 157. Det är inte skolans sak
  att avgöra om ett brott har begåtts.

 158. Det räcker med en misstanke.
  Det är polisen som utreder sen.

 159. Jag vill påminna er om några saker
  som man inte ofta pratar om-

 160. -alltså tvångsäktenskap.
  Det är ett brott i Sverige.

 161. Könsstympning är ett brott i Sverige-

 162. -även om det sker
  utanför Sveriges gränser.

 163. Jag vill också påminna
  om tråkig statistik.

 164. Om det sker,
  det sker som tur är inte så ofta-

 165. -men vid dödligt våld mot barn-

 166. -är det i nio fall av tio föräldrar
  eller nära anhöriga som gjort det.

 167. Jag vill uppmana er alla
  att lita på er känsla att nåt är fel.

 168. Min bild är tyvärr att verkligheten
  är väldigt mycket värre än dikten.

 169. Känner ni i era magar
  att nåt är konstigt-

 170. -skulle jag säga att det ofta är det.

 171. Det är bättre att anmäla för mycket
  än för lite, med tanke på barnen.

 172. Det är barnets bästa
  vi har för ögonen.

 173. Kan man inte stötta själv,
  eller orkar man inte det-

 174. -så slussa den drabbade vidare.

 175. Tala med kurator eller skolsköterska.
  Finns det ett stödcentrum?

 176. Kontakta tjejjour eller brotts-
  offerjour. Det finns hjälp att få.

 177. I påsarna som ni har fått
  så finns det också...

 178. ...tips på en app som Stiftelsen
  Tryggare Sverige har tagit fram.

 179. Den är gratis, Brottsofferappen.

 180. Där finns telefonnummer
  där man kan få stöd om man är utsatt.

 181. Det kan vara svårt att anmäla,
  särskilt om man känner eleven-

 182. -men om man tänker Barnkonventionen
  och mänskliga rättigheter-

 183. -är det inte lika svårt. Alla
  har rätt till sin kropp och sitt liv.

 184. Skolans lojalitet ligger hos barnet.

 185. Det gör det lättare att fatta beslut.

 186. Jag ska dra fem tråkiga exempel
  ur verkliga livet.

 187. Ni har säkert alla egna exempel,
  ett slags etiska dilemman.

 188. Till exempel åt ett barn varje fredag
  stora mängder mat-

 189. -till lunch i skolan.

 190. Barnet kanske visste att
  det inte blir nån mat till helgen.

 191. Ska man göra en orosanmälan? Jag
  tycker det. Alla gör det nog inte.

 192. Man kan välja att se och inte se.
  Det är viktigt att välja att se.

 193. På en skola var en flicka
  från Somalia borta mycket.

 194. Hon hade väldigt ont i magen.
  Man kontaktade skolsköterskan.

 195. Hon hade i alla fall
  väldigt ont i magen. Jag frågade:

 196. "Är hon könsstympad?" Ingen visste,
  man hade inte vågat fråga flickan.

 197. Då tycker jag att man som vuxen
  måste våga fråga.

 198. Vi måste också våga höra svaret.

 199. Annars ska vi inte ens fråga.
  Då ska vi ta in hjälp.

 200. Jag talade med en kvinnoläkare.

 201. Apropå könsstympning
  kan man inte laga helt-

 202. -men man kan rekonstruera
  med en operation på tio minuter-

 203. -som kan göra livet
  mycket lättare för de drabbade.

 204. Föräldrarna måste inte i alla lägen
  veta om att detta görs.

 205. Det kan vården hantera på samma sätt
  som hedersvåld. Det går att lösa.

 206. Ni känner till elever som försvinner
  efter nian innan de börjar gymnasiet.

 207. Föräldrarna kanske säger
  att det blev en annan skola.

 208. Är det nån som har blivit bortgift?
  Och ska vi anmäla det?

 209. Jag var på en skola där svenska män
  hade utländska kvinnor som sambos-

 210. -från ett och samma land.

 211. Skolan hade reagerat på att flera
  av dem hade tonårsdöttrar med sig.

 212. Vid utvecklingssamtalen i skolan
  kom männen med döttrarna i handen-

 213. -och pussade dem mycket.
  Lärarna tyckte det var konstigt.

 214. Det var ju inte döttrarna
  som de levde med.

 215. Var det nån slags pedofili i detta?

 216. Jag frågade läraren om de hade pratat
  med socialtjänsten. Hon reagerade:

 217. "Nämen usch, tror du verkligen det?
  Det kan vi väl inte..."

 218. Hon ville nästan ta tillbaka det.

 219. Vilken flicka i det läget
  berättar om övergrepp för polisen?

 220. Ni vet säkert att om man har haft
  en relation kortare tid än två år-

 221. -kan man bli hemskickad.
  Vilken flicka vågar då säga-

 222. -att mammas pojkvän våldtar mig?
  Då får man åka hem.

 223. Hon hamnar i en otrolig rävsax.

 224. En flicka hade utsatts för sexuella
  övergrepp av en pojke i sin klass.

 225. Hon gick i nian. Hon sa:

 226. "Skolan är så snäll. Jag behöver inte
  göra grupparbeten med honom."

 227. Skulle en vuxen person acceptera det?

 228. Vi tvingar barn att gå i skolan,
  de har inte valt det.

 229. Man kan fundera på om det är rimligt
  att den drabbade ska flytta på sig?

 230. Det är inga enkla svar,
  men man kan fundera på det.

 231. Man kan ha i bakhuvudet
  att för en misstänkt gärningsperson-

 232. -är det viktigt
  att ett eventuellt brott polisanmäls.

 233. Personer
  som begår brottsliga handlingar...

 234. De saknar väldigt ofta empati.

 235. Om man inte förstår att man gör ett
  brott, hur ska man då kunna sluta?

 236. Man kan inte bryta
  ett kriminellt beteende.

 237. Därför är det viktigt
  att det går till polisen.

 238. Jag vill också uppmana er att inte
  avråda varken personal eller elever-

 239. -att polisanmäla ett misstänkt brott
  för att det är jobbigt.

 240. Det är klart att det är jobbigt.

 241. Jag skrev boken "Villig". En kurator
  säger till den våldtagna flickan-

 242. -att inte gå till polisen
  eftersom det blir jobbigt.

 243. Det blir det förstås.
  Många vuxna har reagerat på kuratorn.

 244. Det tråkiga är att jag känner till
  i alla fall två fall där kuratorer-

 245. -aktivt har avrått elever. "Gå inte
  till polisen, försök att glömma det."

 246. Även om en förundersökning läggs ner,
  och det gör den oftast-

 247. -i alla fall vid sexualbrott...

 248. En anmälan
  ger bättre möjlighet till läkning.

 249. Man står upp för sig själv
  och försvarar sig.

 250. Dessutom, vilket inte alla vet,
  så kan...

 251. Genom en polisanmälan kan man
  få ersättning via hemförsäkringen.

 252. Även om polisens förundersökning
  läggs ner. Det ska man känna till.

 253. Jag uppmanar er
  att lita på er egen känsla.

 254. Om nåt känns fel, anmäl det.
  För barnens skull.

 255. Anette Eggert har i
  sin personliga reflektion i boken...

 256. ...belyst artikel 31.2-

 257. -som handlar om alla barns rätt till
  att delta i kulturella verksamheter.

 258. Din text belyser också
  skolans kompensatoriska ansvar.

 259. Varsågod, Anette Eggert, författare.

 260. Tack.

 261. Hej! Vad underbart och fantastiskt
  att få träffa er i dag.

 262. Det känns jätteroligt. Jag heter
  Anette Eggert och är författare.

 263. Här ser ni en del
  av vad jag har skrivit.

 264. Förutom skrivandet
  så har jag den fantastiska förmånen-

 265. -att få jobba med barn, unga och
  skrivande på skolor och bibliotek.

 266. Jag är utbildad skrivpedagog.

 267. De flesta av de här uppdragen
  sker inom ramen för Skapande skola.

 268. Ni vet att det är pengar
  som alla skolor kan söka-

 269. -för att elever ska få lov
  att träffa en kulturarbetare.

 270. Och också delta aktivt
  i kulturella aktiviteter.

 271. Därute i klassrummen och på
  biblioteken händer det magiska saker.

 272. Precis som Petra sa, skriver jag i
  antologin om barns rätt till kultur.

 273. Min främsta uppgift
  när jag är ute och jobbar med unga-

 274. -är att sänka trösklarna
  till den här kulturvärlden.

 275. Att få barn att se
  att alla kan få tillgång till den-

 276. -oavsett bakgrund eller
  vad man har för kunskaper med sig.

 277. Jag minns själv när jag var yngre.

 278. Jag har aldrig i hela mitt liv
  i skolan fått träffa en författare.

 279. Tänk om jag inte hade behövt vänta
  i 35 år-

 280. -för att förstå
  att man kan bli författare.

 281. Man kan i alla fall försöka.

 282. Det är helt underbart
  att få jobba med barn-

 283. -och se vad som händer i dem
  när de får tillgång till den världen.

 284. Vissa kan man se det på konkret,
  det händer nånting.

 285. Andra kan man inte se det på,
  men det händer nåt i alla.

 286. Det är härligt att kunna nämna
  att skrivande, som jag jobbar med-

 287. -inte behöver vara tråkigt
  och absolut inte heller roligt.

 288. Det kan liksom bara vara nåt
  som man kan använda sig av...

 289. ...när det trasslar till sig
  i huvudet.

 290. Man kan använda det
  för att förstå sig själv.

 291. Det räcker med ett par ord
  och så har man rensat huvudet.

 292. Självklart råder suddförbud.

 293. Bara skriva, inte tänka.

 294. Jag tänkte berätta om två killar-

 295. -som hamnade på fel plats,
  där de inte alls ville vara.

 296. Det blev ganska bra ändå.

 297. Jag skulle hålla kurs på bibliotek.
  Jag står där och huttrar-

 298. -och undrar om det kommer några barn.

 299. Sen kommer det några,
  och så några till. De sätter sig.

 300. Jag väntar en stund till. Jag ser två
  killar, de har sina mammor bakom sig.

 301. Jag ser hur mammorna försöker
  fösa in killarna på biblioteket.

 302. Jag ska ta emot dem. De kommer in.

 303. Den ena mamman säger:
  "Johan behöver träna på att skriva."

 304. "Ja. Välkommen."

 305. "Det här är Sam", säger andra mamman.
  "Han utreds för dyslexi."

 306. "Kan han vara med ändå?"
  "Ja, ni är så välkomna."

 307. "Hur länge varar det?",
  säger ena killen.

 308. "Två timmar." "Två timmar?!"

 309. "Det blir kul", säger jag.

 310. Mammorna går och vi går in.

 311. Killarna ska sätta sig.
  De reagerar kemiskt med stolen.

 312. De bara... De vill inte
  vara där över huvud taget.

 313. Men vi börjar och Johan,
  den ena killen-

 314. -vill inte skriva nåt. Han vägrar.

 315. När han får skriva en dialog med
  sin kompis med svärord så lättar det.

 316. Han hänger med på övningarna.

 317. När vi ska skriva dikter är det
  tvärstopp igen. Han vill inte.

 318. Jag bestämmer mig
  för att tvinga honom. Bara lite.

 319. Jag säger "skriv ett ord, bara ett".

 320. "Okej då."
  Den här Johan är skitsmart.

 321. Han skriver: "Början."
  Visst är det smart?

 322. Man måste skriva ett ord. "Början."

 323. "Okej", säger jag.
  "Ett ord till, bara ett."

 324. Då skriver han "slutet".

 325. Visst är det häftigt? Alltså...

 326. Har ni nånsin hört
  en mer fantastisk dikt? Eller hur?

 327. Den säger precis allt eller inget.

 328. Eller vad, jag vet inte, om livet.
  Den får en att tänka.

 329. Precis som dikter ska göra. Det var
  så härligt att säga det till Johan.

 330. Sam, killen som var under utredning
  för dyslexi, han...

 331. När vi andra skrev ett par sidor,
  skrev han kanske tre rader.

 332. Men vilka rader!
  I Sam bodde det en liten poet.

 333. Jag, skrivartant som jag var i det
  ögonblicket, fick hindra mig själv-

 334. -från att superkrama honom. Det
  hade inte varit bra, det kände jag.

 335. Vi skulle göra en diktövning som jag
  lärde mig på utbildningen i Skurup.

 336. Barnen ska berätta vad de tycker
  om världen. Och...

 337. Så här skrev Sam om världen.

 338. "Världen är en hög med färger."

 339. "Världen är för mycket i huvudet.
  Världen är sport."

 340. Det är så underbart när barn får
  se sig själva från ett annat håll.

 341. Det får de göra
  när man kommer ut till dem.

 342. Det är jättemånga lärare som säger
  att det är många elever-

 343. -som man inte tror ska träda fram
  i såna här situationer, som gör det.

 344. Det är häftigt att ge dem tillfälle
  att göra det.

 345. Då kommer vi till tjuven, killen som
  så noga hade planerat att bli tjuv.

 346. Jag ska avsluta med att läsa
  ett litet stycke som heter...

 347. ..."Framtiden och kultur".

 348. "Författarbesök i klass ett."

 349. "28 små, vilda framtidslöften
  stirrar på mig när jag säger"-

 350. -"att det är så kul att skriva
  att jag inte vill lägga mig."

 351. "Jag bara längtar till nästa dag,
  som kvällen innan julafton."

 352. "'Låter det galet?'
  'Ja!', skriker de."

 353. "Jag skrattar. 'Men det är sant.'
  Och det är sant. För det mesta."

 354. "Timmen går. Vi skriver, pratar,
  och skriver lite till."

 355. "I slutet av lektionen skriker
  en kille: 'Jag ska bli författare!'"

 356. "'Det här var ju kul!'"

 357. "Mitt författarbesök-ego slår volt.
  Nåt av det jag sagt har gått hem."

 358. "Ännu roligare blir det när läraren
  berättar att killen ifråga"-

 359. -"förra veckan skulle bli tjuv"-

 360. -"eftersom det var så fruktansvärt
  tråkigt att läsa."

 361. "Och vad finns det då
  för alternativ?"

 362. "Det skulle vara roligt
  att veta vad killen gör om tio år."

 363. "Förhoppningsvis stjäl han bara ord
  och idéer som vi författartjuvar."

 364. Vänta, vänta...

 365. Det var så roligt att se killen.
  Jag vill kort berätta om en tjej.

 366. Jag hade 14-åringar
  på en skrivarverkstad.

 367. Vi satt och pratade efteråt
  om vad som var bra och så.

 368. Då räcker tjejen upp handen och
  säger att "jag har lärt mig en sak".

 369. "Att jag kan skriva.
  Det har jag aldrig kunnat innan."

 370. Hon har suttit nio år i skolan
  och trott att hon inte kan skriva.

 371. Det görs fantastiskt arbete i skolan.
  Jag har träffat underbara lärare-

 372. -som gör så mycket.
  Men det kan göras mer.

 373. Vissa skolor vet inte att
  man kan söka Skapande skola-pengar-

 374. -som ger barnen de här tillfällena.
  Vilka möjligheter vi vuxna har.

 375. Vi har pratat om ansvar,
  men vi har också möjligheter-

 376. -att få lov att göra detta för barnen
  och ungdomarna.

 377. Att ge dem verktygen och sänka
  trösklarna till den här världen-

 378. -som vissa barn
  inte tror att de kan komma in i.

 379. Jag är övertygad
  om att det finns nåt för alla barn-

 380. -oavsett om de är tjuvar, dyslektiker
  eller nåt annat.

 381. Tusen tack för mig.

 382. Då är det dags för dig,
  Mårten Sandén.

 383. Du valde att utgå från artikel 28-

 384. -alla barns rätt
  till en grundläggande utbildning.

 385. Du beskriver utbildning
  som en hemlig karta.

 386. En grundläggande trygghet
  och förutsättning för utveckling.

 387. -Varsågod.
  -Tack så mycket.

 388. Hej, allihop!

 389. Vad roligt att vara här.

 390. Ni är lite äldre
  än de jag brukar träffa.

 391. Jag tror att när jag gick i skolan
  så visste jag inte vad en rektor var.

 392. Om nån hade frågat, hade jag nog sagt
  att "det är den där lådan på väggen".

 393. Den ovanför svarta tavlan.
  "Meddelande från rektorn."

 394. "Niornas besök på reningsverket
  är inställt."

 395. Det var inte så mycket kontakt
  man hade med sin rektor.

 396. Sen har jag varit ute i så många
  skolor att jag inte vet hur många.

 397. Det är många hundra.

 398. Jag har träffat många rektorer.

 399. Jag har förstått vad ni betyder.

 400. Jag kan komma in på en skola
  och veta ungefär hur rektor är.

 401. Kommer jag in i fikarummet,
  kan jag säga nästan direkt-

 402. -hur rektor är.

 403. Ni är de som lägger grunden
  för hela skolan.

 404. Ni ger pedagogerna
  möjlighet att arbeta.

 405. Ni skapar tryggheten för barnen.
  Det är ett fantastiskt viktigt jobb.

 406. Och svårt har jag förstått,
  inte minst i dag.

 407. Ni har mycket att ta hänsyn till.

 408. Jag tänkte på nåt sätt-

 409. -utan att glömma bort
  allt det viktiga som har sagts i dag-

 410. -komma tillbaka lite till utbildning.

 411. Det var det jag valde att skriva om
  i "Från Alfons till Dostojevskij".

 412. Rätten till utbildning, och
  vad utbildning betyder för ett barn.

 413. Det är inte konstigt att jag valde
  det, jag är nämligen uppvuxen i Lund.

 414. Där är utbildning
  den största industrin.

 415. Jag kollade på Wikipedia
  hur stort det är. Vansinnigt stort.

 416. Tätorten Lund
  har knappt 80 000 invånare.

 417. Det är 41 000 studenter
  plus 3 000 doktorander-

 418. -och 7 000 universitetslärare
  och universitetspersonal.

 419. Det är mer än varannan människa.

 420. Gott och väl mer än hälften
  som jobbar med universitetet.

 421. Det märker man när man växer upp
  i Lund. Man vet inte vad det är-

 422. -men det är väldigt tydligt.

 423. Från att jag var liten så märkte jag
  att folk pratade om olika saker.

 424. Jag hängde ofta på Stadsbiblioteket.
  I stället för att göra läxor-

 425. -cyklade jag till Stadsbiblioteket.
  Då satt man och lyssnade på...

 426. ...farbröder och tanter som pratade.
  Det var nästan alltid-

 427. -om nånting som de kände starkt för
  och nånting som jag inte kände till.

 428. Det kunde vara Luthers teologi
  eller elementarpartiklar.

 429. Alla pratar om sånt i Lund
  hela tiden.

 430. Det är först när man flyttar därifrån
  som man inser hur bisarrt det är.

 431. Christina känner nog igen det
  från Uppsala, men...

 432. ...universitetet
  är mindre dominerande där.

 433. Hur som helst
  så kommer man i kontakt med det där.

 434. Skolan innebär en massa information.

 435. Man får reda på nya saker
  varje dag i skolan.

 436. Och så det här
  ständigt pågående samtalet.

 437. Jag har försökt fundera på
  hur det egentligen kändes.

 438. Hur var de här upplevelserna?

 439. Jag kom på att det var som
  när man snabbt tänder en ficklampa-

 440. -och låter strålen lysa
  i ett mörkt rum.

 441. "Där stod nåt, där var nån grej
  i mitten. Det var saker till höger."

 442. Och så händer det om och om igen,
  från olika vinklar.

 443. Och i olika höjd.
  Ni får föreställa er det.

 444. Ganska snart inser jag
  att tanten som de pratade om-

 445. -hörde jag nåt annat om,
  vi pratade om henne i skolan.

 446. Jag började knyta ihop saker.
  Det där är väldigt intressant.

 447. Jag har fått mycket information
  levererad in i huvudet genom åren.

 448. Jag har läst på universitetet. Det
  är som att börja på bruket i Lund.

 449. Om man inte har nåt att göra
  så läser man enstaka kurser.

 450. Jag kan redogöra
  för den sovjetiska dubbelhierarkin.

 451. Jag har fem års psykologistudier
  som vi kan gå igenom.

 452. Det konstiga är att det
  som finns kvar inte är information.

 453. Den får jag ofta slå upp när
  jag behöver den. Det är nåt annat.

 454. Jag vet inte riktigt nåt ord för det.
  Det finns en del psykologiska termer-

 455. -som skulle kunna omfatta det.

 456. Jag försöker beskriva det
  som författare i stället.

 457. Det som finns kvar när informationen
  är glömd är ett nätverk.

 458. En sorts väv som har skapats
  genom allt jag har fått reda på.

 459. Och glömt.

 460. Alla samband jag har insett, alla
  relationer jag har fått en bild av.

 461. Jag tänker ofta på det här nätverket
  som en matris.

 462. Jag tänker mig en sån där hylla
  som finns på gamla hotell.

 463. Man stoppar in i en nyckel.
  Portiern sätter breven i hyllan.

 464. Min hylla är inte så regelbunden.

 465. Den är konstig
  och vittfamnande och skev.

 466. Men jag kan stoppa in nya saker
  i den.

 467. Jag har ett system
  för ny information.

 468. Det har alla, men det är påtagligt
  om man är från Lund.

 469. Man har system
  för sånt man inte behöver-

 470. -om man inte spelar Trivial Pursuit.
  Vilket jag är grym på.

 471. Det är för att jag kommer från Lund.

 472. Det är så intressant,
  den här strukturen-

 473. -som jag fick gratis,
  utan att vara medveten om det-

 474. -genom att växa upp på ett ställe
  där folk hela tiden talar om...

 475. ...saker som intresserar dem,
  och sätter dem i samband.

 476. "Jag är pedagog och du sysslar
  med fasta tillståndets fysik."

 477. "Men har du tänkt på det här?"
  De försöker hitta en koppling.

 478. Det gör man även själv.
  Väldigt spännande.

 479. Jag vet inte om man kan kalla det
  bildning. Det låter snobbigt.

 480. I och för sig är vi från Lund dryga.
  Men ni förstår vad jag menar.

 481. Det där ser jag som...

 482. Det borde vara
  ett av skolans mål också.

 483. Att ge barnen den känslan
  av att "jag förstår".

 484. Även om jag inte vet, så vet jag
  hur jag ska förstå och veta.

 485. Så är det för mig. Även om jag får...

 486. ...en glimt in i ett nytt område
  som jag inte kan nåt om-

 487. -och det är mycket som jag inte kan,
  så är jag aldrig rädd.

 488. Jag tycker det är roligt.
  Jag tänker ofta...

 489. Eller jag har ofta en känsla
  av att jag är aldrig vilsen.

 490. I boken beskriver jag den kunskapen
  som en karta-

 491. -som gör att jag kan orientera mig.

 492. Om man har en bra karta,
  så är man aldrig vilsen på riktigt.

 493. Det här... Det jag upplevde i Lund-

 494. -är lite som när språkstudenter
  åker till landet där språket talas.

 495. Man talar om språkbad, att man ska
  leva i en miljö där språket finns.

 496. Så är det med information och kunskap
  i Lund. Det är ett kunskapsbad.

 497. Det önskar jag, och ni också,
  att alla barn ska få ta del av.

 498. Hur ska det gå till?

 499. Det blir svårt att återskapa
  en universitetsstad-

 500. -om ni är rektorer för en F-9-skola.

 501. Det blir svårt
  att klämma in 45 000 studenter-

 502. -och 7 000 lärare
  och administratörer.

 503. Men det går ändå. Det finns ett sätt.

 504. Det hänger inte på storleken,
  utan på funktionen.

 505. Det hänger på
  att ni kan återskapa en plats-

 506. -där den information
  som barnen får på lektionerna-

 507. -knyts samman
  och blir till deras karta-

 508. -som de ska ha med sig ut i världen.

 509. Kanske finns den här platsen redan
  på era skolor.

 510. Annars så går det
  att se till att den finns.

 511. Har ni gissat vad jag pratar om?

 512. Jag pratar
  om det bemannade skolbiblioteket-

 513. -som är öppet hela skoldagen.
  Dit barnen kan gå när de är lediga.

 514. Där de kan knyta ihop
  det de har fått veta på lektionerna.

 515. Där de kan prata med andra som
  kanske är intresserade av nåt annat.

 516. Och där de kan omvandla
  de tunna trådarna av information-

 517. -till en stark
  och användbar väv av kunskap.

 518. Skolbibliotekarien är
  fullständigt avgörande för det här.

 519. Det räcker inte med ett rum,
  eller med böcker.

 520. Det måste finnas ett rum,
  och böcker så klart.

 521. Men skolbibliotekarien fyller den
  funktion som samtalet gör i Lund.

 522. För all del, ställ in datorer.
  Jag är ingen fiende till datorer-

 523. -men de kan lätt bli en distraktion.
  Det går inte att ersätta nåt med dem-

 524. -men de kan vara ett komplement
  om bibliotekarien kan hantera dem.

 525. Jag önskar att ni allihop
  lyckas bygga ett Lund på era skolor.

 526. Tusen tack.

 527. Ni har lyckats fånga många delar
  som vi har pratat om.

 528. Ni har gått igenom barns rättigheter,
  som de formuleras i konventionen.

 529. Mårten tog upp rätten till
  utbildning. Om man ser det globalt-

 530. -kanske det är
  den viktigaste barnrättigheten.

 531. Tack för att du tog upp det.

 532. Christina, du tog upp
  det här med barns utsatthet.

 533. Nån var inne på det i dag.
  Om man lever i en utsatt miljö-

 534. -har skolan ett ansvar
  för att anmäla-

 535. -och skapa trygghet för barnet
  i skolan. Samverka med samhället.

 536. En förutsättning för att tillgodogöra
  sig det som skolan erbjuder.

 537. Anette var inne
  på det kompensatoriska uppdraget.

 538. Ni har tillsammans fångat
  det som vi vill förmedla här i dag.

 539. Att genom att ge det stöd
  och den hjälp som barn behöver-

 540. -ger man dem möjligheten
  att tillgodogöra sig utbildningen.

 541. Stort tack. - Tack Petra,
  för att du tog på dig uppdraget.

 542. Jag har tänkt mycket på...

 543. ...jag kommer från området
  barn i krångliga situationer-

 544. -en stor studie när det gäller risk
  och skyddsfaktorer-

 545. -för barn som har det svårt-

 546. -och hur man kan förstå
  varför det ändå går bra för en del-

 547. -trots dåliga odds.

 548. Forskaren Emmy Werner följde barn
  i enormt belastade riskmiljöer-

 549. -på Kauai och Hawaii-öarna
  på 70- och 80-talet.

 550. Barn som levde med missbruk,
  psykisk ohälsa, fattigdom-

 551. -och knappa omständigheter.

 552. Det var lätt att se varför
  det gick dåligt för en del.

 553. Men när hon tittade på
  varför det gick bra för många-

 554. -trots dåliga odds-

 555. -var den absolut starkaste enskilda
  faktorn som var en skyddsfaktor-

 556. -att barnen hade lärt sig att läsa.

 557. När hon försökte förstå varför,
  svarade inte forskningen på det-

 558. -men hon kunde resonera om det.
  När man lär sig att läsa-

 559. -får man inte bara tillgång
  till kunskap-

 560. -utan också bra självförtroende.

 561. Man får ett verktyg
  som öppnar för sociala kontakter.

 562. Lär vi barn att läsa, så gör vi
  nåt otroligt värdefullt för dem.

 563. -Lycka till med det. Tack.
  -Stort tack.

 564. Textning: Johannes Hansson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Från Alfons till Dostojevskij

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Petra Alfe Åslund har varit redaktör för boken "Från Alfons till Dostojevskij", en antologi som har FN:s konvention om barnets rättigheter som tema. Här pratar hon och författarna Anette Eggert, Christina Wahldén och Mårten Sandén om sina bidrag till boken och hur man kan arbeta med barnkonventionen i skolan. Inspelat den 2 maj 2016 på Clarion Hotel i Stockholm. Arrangör: Rektorsprogrammet, Stockholms universitet.

Ämnen:
Samhällskunskap > Barns rättigheter
Ämnesord:
Barnkonventionen (1989), Barns rättigheter, Juridik och lagstiftning, Politik, Samhällsvetenskap, Statskunskap
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Barns rättigheter och skolans ansvar

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns rättigheter och skolans ansvar

Dags att prata om sexuella övergrepp mot barn

Hur ska skolan informera barn om våld och sexuella övergrepp? Psykolog och psykoterapeut Åsa Landberg föreläser om hur sådan information kan se ut. Hon har jobbat tillsammans med Brottsoffermyndigheten och Stiftelsen Allmänna Barnhuset, som även har gjort informationsfilmer om sexuella övergrepp. Inspelat den 2 maj 2016 på Clarion Hotel i Stockholm. Arrangör: Rektorsprogrammet, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns rättigheter och skolans ansvar

Barn som lägger ut avklädda bilder på nätet

Varför lägger en del barn ut avklädda bilder på nätet? Carl Göran Svedin är professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Barnafrid på Linköpings universitet och föreläser om barn som lägger ut avklädda bilder på nätet. Linda Jonsson är socionom och doktor i barn- och ungdomspsykiatri vid Barnafrid, Linköpings universitet, och föreläser om barn som skickar avklädda bilder till varandra och att man måste lära barn att inte sprida bilder vidare. Inspelat den 2 maj 2016 på Clarion Hotel i Stockholm. Arrangör: Rektorsprogrammet, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns rättigheter och skolans ansvar

Barns rättigheter och skolans skyldigheter

Enligt en enkätundersökning som Barn- och elevombudet (BEO) har gjort känner sig var tionde elev otrygg i skolan. Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman utreder anmälningar och kräver skadestånd för barn och elever som utsatts för kränkningar. Här talar hon om barns rättigheter och skolans skyldigheter enligt skollagen. Inspelat den 2 maj 2016 på Clarion Hotel i Stockholm. Arrangör: Rektorsprogrammet, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns rättigheter och skolans ansvar

Våld. familjerätt och utsatta barn

Maria Eriksson är professor i socialt arbete vid Mälardalens högskola och här föreläser hon om barns utsatthet i vårdnadstvister samt mäns våld mot kvinnor och barn. Hennes forskning är inriktad på ojämlikhet och dess betydelse för hanteringen av föräldraskap och barns rättigheter. Inspelat den 2 maj 2016 på Clarion Hotel i Stockholm. Arrangör: Rektorsprogrammet, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns rättigheter och skolans ansvar

Barn med kognitiva svårigheter

Hur bemöter vi barn med kognitiva svårigheter och hur ser vi till deras rättigheter? Om det talar Elisabeth Fernell, barnläkare och specialist inom barnneurologi och habilitering samt professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Göteborgs universitet. Hon forskar inom områdena autism, ADHD och utvecklingsstörning hos barn och ungdomar. Inspelat den 2 maj 2016 på Clarion Hotel i Stockholm. Arrangör: Rektorsprogrammet, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns rättigheter och skolans ansvar

Från Alfons till Dostojevskij

Petra Alfe Åslund har varit redaktör för boken "Från Alfons till Dostojevskij", en antologi som har FN:s konvention om barnets rättigheter som tema. Här pratar hon och författarna Anette Eggert, Christina Wahldén och Mårten Sandén om sina bidrag till boken och hur man kan arbeta med barnkonventionen i skolan. Inspelat den 2 maj 2016 på Clarion Hotel i Stockholm. Arrangör: Rektorsprogrammet, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Djursholm skapar eliten

Djursholm är Sveriges ledarsamhälle. Det har en unik aura och förmåga att socialt upphöja sina invånare, särskilt barnen, till framtida ledare. Den slutsatsen drar professorn i företagsekonomi, Mikael Holmqvist, efter sociologiska studier av Djursholm. Enligt Holmqvist är Djursholm en konsekrati - i motsats till meritokrati som ofta framhålls som ett eftersträvansvärt ideal i samhället. I en konsekrati får människor inflytande genom sina sociala och kommunikativa förmågor i stället för genom meriter och analytiska förmågor. Mikael Holmqvists presentation följs av kommentarer från Dala-Demokratens chefredaktör Göran Greider och sedan ett samtal mellan de två. Inspelat den 15 september 2015 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Det pirrar i kroppen

Många med intellektuell funktionsnedsättning har liten eller ingen erfarenhet av sex vilket skapar osäkerhet vid intimitet. Samtidigt är omgivningen ofta överbeskyddande. Sexologen Lotta Löfgren Mårtensson talar om problemet.