Titta

Lärlabbet student

Lärlabbet student

Om Lärlabbet student

Vi tar upp många av de frågor som är svåra att hantera under den första tiden som lärare. Lärarstudenter får här själva möjligheten att diskutera de utmaningar de kan ställas inför och coachas av erfarna pedagoger. Serien tar upp teman som ledarskap, relationsbyggen, konflikthantering och planering. Vi ger råd och redskap för hur man kan lösa olika situationer. Säsong 1.

Till första programmet

Lärlabbet student : RelationsbyggenDela
 1. Välkomna till "Lärlabbet Student",
  som riktar sig till lärarstudenter.

 2. Vi kommer att fokusera på sånt som
  många saknar när de börjar i yrket:

 3. Det som rör själva hantverket.
  I dag handlar det om relationsbyggen.

 4. Jag har själv undrat hur jag ska vara
  för att eleverna ska tycka om mig.

 5. Det finns inget recept, men att jobba
  medvetet med relationer till elever–

 6. –kan vara avgörande för klassrums–
  klimat och resultat. Hur gör man?

 7. Det ska vi prata om. Först säger vi
  välkommen till våra lärarstudenter.

 8. Mimmi Klemetz
  från Mälardalens högskola.

 9. Och Yohanna Araya
  från Borås högskola. Välkomna hit.

 10. Några spontana tankar? Mimmi?

 11. –Stort ämne. Svårt. Väldigt viktigt.
  –Yohanna?

 12. Det är en förutsättning för att
  eleven ska kunna ta in nånting.

 13. Då krävs det goda relationer.

 14. Här är ett exempel på hur man kan
  bygga goda relationer till elever–

 15. –och varför det är viktigt.

 16. Jag heter Emelie Widman. Jag är 34
  år och jobbar som lärare i Kolsva.

 17. Hej! Vad bra att ni kom.
  Vet ni vad jag skulle vilja göra?

 18. Jag undervisar på högstadiet
  i ämnena engelska och bild.

 19. Jag tror att det här med att bygga
  bra relationer till sina elever–

 20. –är nyckeln till
  en fungerande undervisning.

 21. Det betyder inte att man är kompisar.
  Man måste skilja på det.

 22. Man ska ha
  en bra relation till eleverna–

 23. –som gynnar det man ska göra.
  Min uppgift är att lära ut.

 24. Bra relationer bygger på att vi
  respekterar varandra. Vi är schysta.

 25. Vi lyssnar på varandra och kämpar
  tillsammans för att nå dit vi ska.

 26. Det tror jag är viktigt. Jag tjänar
  enormt mycket på att ha dem med mig.

 27. Hej, Simon. Ses vi om en stund?

 28. Det är inte självklart att man
  skapar bra relationer med alla.

 29. En del har problematik
  som gör det svårt–

 30. –att känna tillit,
  att släppa in en lärare.

 31. Där får man jobba extra hårt. Där
  är det jätteviktigt att ha tålamod.

 32. Man bör vänta ut
  och vara på samma sätt hela tiden.

 33. Varje lektion är ett blankt blad,
  även om man har varit osams innan.

 34. Det brukar vara svårast att skapa
  en relation med dem som är arga.

 35. Nånstans är de ju barn.

 36. Jag är den vuxna och har möjlighet
  att ställa mig över det där arga.

 37. Ingenting blir bättre av
  att jag agerar likadant tillbaka.

 38. Hej på er.

 39. I dag ska vi jobba med porträtt,
  som vi började med förra veckan.

 40. Här har du. Tack för hjälpen.

 41. Nu behöver du en... Du har en...
  Det står F där.

 42. Du behöver en som är mjuk.

 43. Det finns elever som av olika
  anledningar mår dåligt av närkontakt.

 44. Man får då forma en fungerande
  relation utifrån den elevens behov.

 45. Jag har haft en elev som
  inte ville vara i närheten av mig.

 46. Han ville att jag skulle hålla mig
  så långt borta som möjligt.

 47. Vi fick kommunicera skriftligt. Jag
  skrev till honom och han till mig.

 48. Det var min största svårighet:

 49. Att jobba med mitt eget synsätt på
  vad en fungerande relation är.

 50. Där måste jag vara lyhörd
  och tänka om.

 51. Vad funkar för den här eleven?
  Det ska ju inte funka för mig.

 52. Det är inte jag som, i främsta hand,
  ska må bra, utan det är eleverna.

 53. För att få fungerande relationer är
  det bra om man bjuder på sig själv–

 54. –och inte bara är
  lärarpersonen Emelie.

 55. Jag skojar med mina elever. Jag kan
  spela kort och dricka kaffe med dem.

 56. Jag frågar vad de gjort i helgen. De
  lär känna mig och jag lär känna dem.

 57. Jag tror att det gynnar vår relation.

 58. Hej. Hur är läget? Du blir längre
  för varje gång jag ser dig.

 59. Sen måste man också
  kunna vara auktoritär.

 60. Jag måste kunna säga ifrån. Har
  man en bra relation, så kan man det.

 61. Nu ska vi presentera oss.

 62. Vad är det viktigaste
  som vi ska tänka på nu?

 63. –Alex.
  –Vi ska inte skratta åt varandra.

 64. Det gör vi aldrig. Här inne
  är det ett tillåtande klimat.

 65. Vi är hjälpsamma mot varandra när man
  ska göra sånt som är lite läskigt.

 66. Jaha. Vem vill börja?

 67. Mitt främsta råd
  till en nyutexaminerad lärare...

 68. Ett: Var inte rädd att låta dem
  lära känna dig som person.

 69. Bjud på dig själv.
  Visa att det är kul att vara där.

 70. Visa att de är fantastiska. Överös
  dem med beröm när de gör bra saker.

 71. För varje grej som är negativ
  som du måste säga–

 72. –så ska du ha byggt upp
  med fem bra grejer först.

 73. Hej på er.

 74. Ta tid att lära känna eleverna.
  Sätt dig hos dina elever.

 75. Öppna upp ditt klassrum.
  Gå runt. Prata med dem. Se dem.

 76. Jag tror absolut att elevernas
  resultat påverkas positivt–

 77. –av att vi har en fungerande
  relation. Om jag inte har det...

 78. Vissa elever
  får jag inte att göra nåt då.

 79. Om inte vi funkar ihop blir det ingen
  undervisning. De får inga resultat.

 80. Bra jobbat.

 81. Vi ses på måndag. Trevlig helg på er.
  Hej då.

 82. Vad tänker ni kring hur Emelie
  jobbar? Vad säger du, Yohanna?

 83. Det är viktigt att vara samma person
  oavsett vad som har hänt tidigare.

 84. En elev märker av det direkt. Tillit
  är viktigt. Jag håller med Emelie.

 85. –Håller du med, Mimmi?
  –Ja. Det ska vara positivt.

 86. Det får gärna lite vara humor och
  skratt, alltså ett positivt klimat.

 87. Hon påpekade att relationerna till
  eleverna ska främja undervisningen–

 88. –och är inte för att läraren
  ska må bra. Hur självklart är det?

 89. Det är A och O. En elev måste känna
  att den kan lita på läraren–

 90. –och att jag är där
  för elevens bästa.

 91. Annars kommer de
  att börja tänka på annat–

 92. –än att ta till sig
  det vi undervisar om.

 93. Men det är ganska mänskligt
  att vilja vara omtyckt som person.

 94. Är det inte svårt att hålla isär det?
  Vad tycker du, Mimmi?

 95. Jo, jag tror att det är svårt.

 96. Det är nog farligt att bli
  för mycket kompis med eleverna.

 97. Man måste hela tiden gå tillbaka
  till en ömsesidig respekt.

 98. Vi är inte här bara för att ha
  roligt, utan vi ska lära oss nånting.

 99. Så fort jag säger ifrån, så måste det
  respekteras att jag säger ifrån.

 100. Jag är själv ganska dålig på namn–

 101. –och tycker alltid att det är svårt
  när jag möter en ny klass.

 102. Från det ska man gå till att bygga
  individuella relationer till alla.

 103. Vad är nästa steg, skulle ni säga?

 104. Att lära känna individerna. Ett namn,
  ett ansikte och nånting mer.

 105. Är det nån som är tyst? Blyg?
  Behöver den tid för att komma i gång?

 106. Vem är det här?

 107. Det handlar lite om
  vad eleven har med sig i ryggsäcken.

 108. Därifrån
  kan vi bygga våra relationer.

 109. Hur man kan göra
  för att få relationerna att funka–

 110. –ska vi prata mer om med vår gäst
  Anna Wistrand på Örebro universitet.

 111. Hon menar att man måste bejaka
  sin ömhet, empati och kärlek–

 112. –men att det måste vara glasklart
  att du inte är deras kompis.

 113. –Hej, Anna.
  –Hej.

 114. Välkommen. Du håller
  i kursen "Sociala relationer".

 115. Du har skrivit din magisteruppsats
  om det här och är gymnasielärare.

 116. När insåg du–

 117. –att relationer handlar om mer
  än att vara kompis med eleverna.

 118. Det tog inte särskilt lång stund
  i min lärarverksamhet.

 119. Det gick kanske bara ett halvår
  innan jag började förstå att...

 120. I början... Då har man den här
  känslan av att vilja bli omtyckt.

 121. Den är stor i början. Men man kan
  inte leva med den särskilt länge.

 122. Man måste tänka på andra saker också.

 123. Vad kännetecknar en bra relation
  till en elev, skulle du säga?

 124. Tillit, ett förtroende–

 125. –och respekt.

 126. Att det inte bara är
  vad du gör här i skolan–

 127. –utan det är vem du är som också
  är väldigt viktigt och räknas.

 128. Men om man som lärare känner–

 129. –att man vill stå på god fot med sina
  elever och man kommer överens...

 130. Vad är skillnaden mellan att komma
  överens och att ha en god relation?

 131. Om man har en bra relation,
  eller en nära relation–

 132. –så vet man ganska mycket
  om den personen, om den eleven.

 133. Jag måste ha lite kunskap
  om eleven att känna till.

 134. Lite bakgrund som man kan ha fått
  av föräldrar, andra lärare...

 135. Ska det komma från eleven själv
  eller ska det komma från andra?

 136. I skolan får man överlämningar
  och pratar mycket om elever.

 137. Men man bör också bilda sig
  en egen uppfattning–

 138. –och inte låta andras tankar–

 139. –styra min uppfattning
  om det här barnet eller tonåringen.

 140. Det handlar också om att känna in,
  att ha känselspröten ute–

 141. –att vara lyhörd och se: "Vem är du?
  Hur ska jag kunna nå dig?"

 142. "Hur ska vi kunna växa tillsammans?"
  Det händer saker med läraren också.

 143. Som lärare kändes det viktigt att
  gå in i en professionell lärarroll.

 144. Men det är ju också viktigt
  att kunna vara personlig.

 145. –Hur balanserar man de där två?
  –Det är otroligt komplext.

 146. När jag jobbar med lärarutbildningen,
  så står många frågor kring det.

 147. "Hur nära ska jag vara?
  Hur personlig ska jag vara?"

 148. "Var går gränsen mellan personlig och
  privat?" Jag ser en stor skillnad.

 149. Som hon sa i inslaget: Att vara
  professionell är att vara personlig.

 150. Hur gör man distinktionen
  mellan personlig och privat?

 151. Kan du ge nåt exempel på
  var man kan dra en sån gräns?

 152. Det ser olika ut
  beroende på vem jag är som människa.

 153. Jag kan till exempel bjuda på
  vem jag är och prata om min familj.

 154. Det gör inte nån annan lärare.
  Nån använder humor.

 155. Man använder olika karaktärs–
  egenskaper, sin personlighet.

 156. Det kan vara en medveten strategi:

 157. För att hitta nyckeln
  till just den här eleven–

 158. –så krävs det nog humor. Eller:
  Här handlar det om att vara rättvis.

 159. Men i nån mening
  har ju ändå du som lärare makten.

 160. Det är ett maktförhållande
  mellan dig och eleverna.

 161. Det kan aldrig bli
  en riktigt jämlik relation.

 162. Det ska det inte heller vara.
  Eleverna är ju beroende av mig–

 163. –både i form av ledarskap – det är
  jag som är vuxen och har ansvaret –

 164. –men också i det att de ska bedömas
  och utvärderas hela tiden.

 165. Den här asymmetriska relationen
  måste vara asymmetrisk–

 166. –men balansen mellan närhet
  och distans är väldigt viktig.

 167. Jag kan inte komma för nära–

 168. –för då utmanas den asymmetriska
  relationen. Då blir jag kompis.

 169. Det är då man kan
  tappa bort auktoriteten.

 170. Den är också en del av professionen.

 171. Ja, absolut.

 172. Man ska ha en professionell distans
  och en professionell närhet.

 173. Jättespännande. Du ska få svara på
  fler frågor från våra lärarstudenter.

 174. Nu går vi och träffar dem.

 175. Nu har ni chansen att ställa
  en massa frågor till Anna.

 176. Det här med att snart ha en hel drös
  med elever som man står framför–

 177. –som man ska få
  bra relationer till...

 178. Vad tänker du, Yohanna?

 179. Det finns olika typer av elever,
  som vi har mött på VFU.

 180. Vissa elever kommer fram och ställer
  en massa frågor och får bekräftelse.

 181. Och så finns det elever som sitter
  tysta och behöver samma bekräftelse.

 182. Hur möter man båda
  på ett sätt som blir lite rättvist?

 183. Hur lägger man
  lika mycket tid på dem?

 184. Emelie pratade om hur viktigt det är
  att röra sig i klassrummet.

 185. Många elever
  söker upp mig som lärare.

 186. Men det är inte alltid så enkelt.

 187. Då måste jag söka upp dem, och ibland
  är det inte bara i klassrummet.

 188. Det kan vara elevuppehållsrum–

 189. –korridorer, skolgården...
  Var som helst.

 190. Att jag tar alla de här möjligheterna
  att söka upp och nå fram.

 191. Mimmi, är det här nåt
  som du har funderat på?

 192. Jo, men det är det.

 193. När man jobbar med yngre elever
  har man mycket tid med varje klass.

 194. Jag ska bli gymnasielärare.

 195. Om jag har en 50–poängskurs
  en termin–

 196. –i en klass i ett annat arbetslag
  än jag normalt jobbar i–

 197. –hur ska jag då få
  information om eleverna?

 198. Hur ska jag veta vilka de är?

 199. Jag har inte mycket lektionstid
  att lägga på att bygga relationer–

 200. –för jag måste börja undervisa
  för att kunna nå alla mål.

 201. –Hur gör man för att få tid till det?
  –Nu ska jag tala om för er...

 202. Det är svårt när man,
  som du beskriver...

 203. Man kanske går in i en klass
  som inte är min klass.

 204. Det är bra att skaffa sig
  bakgrundskunskap av andra lärare–

 205. –att höra av sig lite grann. Men man
  bör inte ta så hårt på informationen–

 206. –utan verkligen vara öppen
  för din egen känsla.

 207. Jag tror faktiskt att man känner in,
  när man kommer in i grupper.

 208. Man kan läsa av både grupp
  och lite individer.

 209. Även om man har lite tid för rela–
  tionsbygge, kan man vara tillgänglig.

 210. Man bör bjuda på sig själv.
  Då får man den här öppna atmosfären.

 211. Det gör
  att eleverna vågar vara sig själva.

 212. De vågar bjuda på sig själva.
  Det blir ett öppet klimat.

 213. Man kanske har roligt och trevligt,
  men är också där för att lära sig.

 214. Hur gör man konkret i klassrummet
  när man börjar skapa relationerna?

 215. Ska man sjunga en sång
  eller berätta en rolig historia?

 216. Eller steppa... Det där är svårt.

 217. Det är en del av mig.

 218. Vi ser väldigt olika ut
  i våra roller som lärare.

 219. Man får dra lite grann
  av sina styrkor.

 220. Det är alltid bra, när man kommer ny–

 221. –att fråga runt: "Har ni
  några bra lära känna–övningar?"

 222. Det gjorde jag när jag var ämnes–
  lärare och skulle lära känna nya.

 223. Lära känna–övningar kan vara saker
  som de tycker är jättetöntiga–

 224. –men som öppnar upp.
  Man ska bjuda på sig själv.

 225. Jag blev glad
  när jag såg henne spela pingis.

 226. Det är inte bara i klassrummet man
  formar nåt, utan det är helheten.

 227. Det här med privat och personlig
  hörde vi lite om tidigare–

 228. –och hur mycket man ska vara
  av det ena och det andra.

 229. Vad tänker du om det, Mimmi?

 230. Jag tänker på sociala medier–

 231. –och på att lärare är oense
  om det är okej eller inte okej.

 232. Ska jag ha mina elever på Facebook
  eller inte?

 233. –Varför? Varför inte?
  –Hur gör ni? Vad säger Anna?

 234. För mig, så är det ett blankt nej.

 235. Men jag kan inte säga
  att det är rätt eller fel.

 236. Man kan också skapa andra forum
  på Facebook, andra grupper–

 237. –där man är pedagog och har
  det här snacket och kör med "likes"–

 238. –som ju också har
  en ganska stor funktion i lärandet.

 239. Nu pratar vi om de elever
  som söker upp en–

 240. –och "friendrequestar"
  och vill vara nära.

 241. Men de här eleverna som inte
  bjuder in till relationsbyggandet...

 242. Vad säger du om de svårnådda
  eleverna? De som hellre backar ur.

 243. Att man måste ha tålamod.

 244. Jag tror ändå...
  Nånstans tror jag ändå att...

 245. Jag skulle nog vilja säga att alla
  mår bra av att ha en god relation.

 246. Det hänger så nära samman
  med att faktiskt prestera i skolan.

 247. Om jag ska prestera
  måste jag kunna vara trygg.

 248. Jag måste veta att det finns nån
  som tror på mig. Man bangar inte ur.

 249. "Jag finns här. Även om du talar
  om för mig att du dissar mig"–

 250. –"så vill jag." Man tränger sig inte
  på, men man behåller en viss närhet.

 251. Elever som öppnar sig mycket...
  Nu har vi pratat om de som backar ur.

 252. Vad kan vara svårigheterna där?

 253. Det kan bli problem av att veta
  för mycket om nåns privata liv.

 254. Jag tänker så här:

 255. Man måste inse en begränsning och
  hur långt ens ansvar sträcker sig.

 256. Det finns andra personalkategorier
  som är professionella på skolan.

 257. Risken är att man
  som ung lärare tänker:

 258. "Jag ska klara allt.
  Jag ska rädda alla själv."

 259. Det är viktigt att man bjuder in
  andra professioner.

 260. Det kan handla om skolpsykolog
  eller terapeut.

 261. Men om inte eleven har förtroendet...
  Samtalen kommer med förtroendet.

 262. Det kan vara viktigt
  att sätta gränser.

 263. Det handlar om att måna
  om elevernas integritet.

 264. I dag – på tal om sociala medier – är
  vi så vana vid att fläka ut oss.

 265. Det är viktigt att hjälpa eleverna
  att faktiskt också sätta gränser.

 266. "Det är inte bra för dig
  att berätta allt."

 267. I bästa fall är man inte själv
  om det här med relationsbyggandet.

 268. Vi ska tillbaka till Malmaskolan,
  där alla jobbar med relationsbyggen.

 269. Det har varit en viktig del i att man
  kunnat höja elevernas resultat.

 270. Jag heter Johan Hallberg
  och är rektor på Malmaskolan.

 271. När jag och min kollega Gun–Marie
  tillträdde, så funderade vi kring–

 272. –varför 15 procent av våra elever
  inte kunde komma in på gymnasiet.

 273. Vi började studera pusselbitar kring
  relationen mellan lärande och hälsa–

 274. –och det relationsskapande
  mellan lärare och elever.

 275. Man säger att om jag jobbar
  i en skolmiljö där jag mår bra–

 276. –så kan jag prestera bättre.
  Då blir det ett steg i rätt riktning.

 277. Det kan man kalla skolkultursarbete:
  Hur det känns att gå till skolan–

 278. –eller hur det känns att tänka på
  att det är skola i morgon.

 279. Det ska finnas människor där som bryr
  sig om hur jag utvecklas och mår.

 280. Här finns det minst en vuxen
  som jag litar på och kan prata med.

 281. Så du vill bli domare?

 282. När man lägger pussel med relations–
  bygge och övrigt skolkultursarbete–

 283. –att eleverna får stöd på ett annat
  sätt än tidigare, så ser vi resultat.

 284. På tio år har andelen som klarar
  grundskolan förbättrats avsevärt.

 285. I flera år har alla elever som slutat
  nian kommit in på gymnasiet.

 286. –Vem vet?
  –Det är det som är så konstigt.

 287. Lärare behöver fungera på olika sätt
  i goda relationer med elever.

 288. Man måste hitta sitt eget sätt att
  nå den goda relationen med eleven.

 289. Vad säger ni om det här sättet att
  arbeta övergripande med relationer?

 290. Det tror jag är viktigt.
  Alla måste vara med i arbetet.

 291. Jag kommer att byta VFU–skola i höst–

 292. –och på den skolan har de lagt
  mentorskapet utanför lärartjänsten.

 293. Eleverna har en mentor
  som bara är mentor–

 294. –som man kan gå till och prata med
  och som ingår i ett elevhälsoteam.

 295. Anna, vad säger du?
  Ett mentorskap som inte är läraren.

 296. Det finns nog både fördelar
  och nackdelar.

 297. Om man är mentor och lärare
  och har dem i undervisning–

 298. –så får man
  en väldigt bred bild av eleven.

 299. Du ser dem "in action", så att säga–

 300. –hur de är och samspelar med
  kompisar. Man skapar sig en bild–

 301. –som jag kan ta med mig i mitt
  mentorskap och ha god användning för.

 302. Samtidigt som det
  ur ett elevperspektiv kan vara bra–

 303. –att det är nån annan
  som inte ser mig i min vardag–

 304. –där jag kanske kan få en annan
  slags relation, ett annat förtroende.

 305. Det kan säkert ha fördelar också.
  Det finns både och.

 306. Johan efterlyste flera vuxna som
  eleverna har goda relationer till.

 307. Varför skulle du säga
  att det är viktigt?

 308. Det är inte säkert–

 309. –att det är min mentor
  som jag känner mest förtroende för.

 310. Det kanske är svenskläraren, idrotts–
  läraren eller en fritidspedagog.

 311. Då blir det ett delat ansvar.
  Det hänger inte bara på mig.

 312. –Vad säger du, Yohanna?
  –Jag tänkte fråga Anna:

 313. Tycker du att det är
  en förutsättning–

 314. –att lärare och övriga aktörer på
  skolan, rektorer och kurator–

 315. –att de samarbetar
  för en elevs välmående?

 316. Ja! Ja, men det tror jag.
  Jag tror att det är en förutsättning.

 317. En elev är ju som ett pussel.

 318. Vi har olika pusselbitar, både vad
  gäller relationer och kompetenser.

 319. Om vi ska få eleverna att må bra
  och växa och utvecklas–

 320. –så behöver vi en helhetsbild.

 321. Det finns mycket att säga. Vill ni
  veta mer ska ni gå in på vår blogg.

 322. Där finns en intervju
  med forskaren Anneli Frelin.

 323. Hon har undersökt hur man kan jobba
  med relationerna till sina elever–

 324. –men också hur man främjar
  goda relationer mellan elever.

 325. Nog så viktigt. Kolla på det.

 326. Avslutningsvis undrar jag vad ni tar
  med er från programmet. Yohanna?

 327. Att lägga tid på eleverna för att
  skapa relationer före undervisningen.

 328. –Mimmi?
  –Jag håller med. Det lönar sig nog.

 329. Även om det kostar i början, så
  tror jag att man har igen det senare.

 330. Anna, vad säger du?

 331. Vägen till de goda relationerna
  ser väldigt olika ut.

 332. Man ska inte jämföra sig med
  nån annan, utan lita på sig själv.

 333. Jag tar med mig åtskilligt från det
  här programmet. Tack för att ni kom.

 334. Dela gärna med er av era tankar och
  missa inte våra andra tre program.

 335. Där får ni råd i ämnena ledarskap,
  konflikthantering och planering.

 336. Alla program finns på vår blogg. Gå
  in där, så ses vi snart igen. Hej då.

 337. Textning: Marie Ekenstav
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Relationsbyggen

Avsnitt 2 av 4

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Att bygga goda relationer till sina elever kan vara avgörande för hur man lyckas som lärare. Hur gör man och hur personlig kan man vara utan att bli privat? Anna Wistrand som undervisar på lärarprogrammet i Örebro ger råd och tips. Vi möter också Emelie Widman som är lärare för årskurs 6-9 i Kolsva och får se hur hon jobbar med relationer till sina elever i och utanför klassrummet. Vi får bland annat se hur man kan möta elever som har svårt att kommunicera.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Lärarroll och ledarskap, Pedagogiska frågor > Sociala relationer
Ämnesord:
Lärare och elever, Lärarrollen, Skolan, Skolpersonal, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i Lärlabbet student

Säsong 1
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet student

Ledarskap i klassrummet

Avsnitt 1 av 4

Varför är det viktigt med ledarskap i klassrummet? Och hur blir man bra på det? John Steinberg är föreläsare och författare med mångårig erfarenhet av att lära ut ledarskap till pedagoger. Här möter han lärarstudenter och ger konkreta råd på hur man kan leda undervisningen. Vi får också möta Dobrila Sandblom som är lärare för årskurs 6-9. Hon berättar om hur man tar ledarrollen i klassrummet, hur man engagerar eleverna och förmedlar mål och syfte med lektionerna.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet student

Relationsbyggen

Avsnitt 2 av 4

Att bygga goda relationer till sina elever kan vara avgörande för hur man lyckas som lärare. Hur gör man och hur personlig kan man vara utan att bli privat? Anna Wistrand som undervisar på lärarprogrammet i Örebro ger råd och tips. Vi möter också Emelie Widman som är lärare för årskurs 6-9 i Kolsva och får se hur hon jobbar med relationer till sina elever i och utanför klassrummet. Vi får bland annat se hur man kan möta elever som har svårt att kommunicera.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet student

Konflikthantering

Avsnitt 3 av 4

Att förebygga och hantera konflikter är en av de största utmaningarna som nybliven lärare. Psykologen och föreläsaren Bo Hejlskov Elvén ger konkreta råd och verktyg för att hantera olika sorters konflikter i skolan. Vi får bland annat höra hur man kan hantera elever som utmanar ens auktoritet och hur man med metoden lågaffektivt bemötande kan hantera utbrott från utagerande elever. Vi möter även Åsa Sandström, F-6 lärare i Kungälv, som jobbar med bland annat rollspel för att lära eleverna att själva lösa konflikter.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet student

Konsten att planera

Avsnitt 4 av 4

Hur blir man bra på att planera sitt arbete som nybliven lärare? Många nyblivna lärare vittnar om att de först åren i yrket är tuffa och arbetsdagarna långa. Katja Hvenmark-Nilsson, lärare och författare, ger konkreta råd och tips på hur man planerar för att vinna tid och minska stressen. Vi möter även Brett Kemp, 7-9-lärare i Landskrona, som tillsammans med kollegor samplanerar för att frigöra mer tid till innehållet i undervisningen.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Säsong 2
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet student

Lektionsplanering

Avsnitt 1 av 4

Hur man gör ett bra lektionsupplägg? Hur får man sina elever att lära sig det man avsett? Och hur får man med sig klassen på lektionen? Vi följer lärarstudenter ute på praktik och är med på deras lektioner och när de får feedback av sina handledare. I studion diskuterar lärarstudenterna Filip Månsson och Hanan Khalil hur de jobbat med sina lektionsplaneringar och vad de tycker är ett bra upplägg för att nå målen i undervisningen. Med som coach är läraren Gennet Sätherlund.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet student

Utvärdering

Avsnitt 2 av 4

Det finns olika metoder för att ta reda på hur undervisningen fungerat för eleverna. "Exit tickets" är små lappar som eleverna skriver efter lektionen. Lärarstudenten Cecilia Benson testar en egen "exit ticket". Angelika Kullberg är forskare i pedagogik vid Göteborgs universitet. Hon menar att ett viktigt syfte med utvärderingen är att försöka ta reda på vilka svårigheter eleverna upplever i ett visst ämne och sedan utforma undervisningen efter det. I studion finns också lärarstudenterna Alexander Antonisen och Malin Holmgren. Nyutexaminerade läraren Ellen Ljungqvist ger sina bästa tips.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet student

Lärande i grupp

Avsnitt 3 av 4

Hur skapar man bra gruppkommunikation bland eleverna? Och hur delar man in i grupper och fördelar arbetet? Vi följer studenten Anna Musicanti som ska använda sig av kommunikationsmodellen EPA på en lektion i retorik. I studion diskuterar lärarstudenterna Jeannie Olsson Frisk och Walid Mohammadian samt forskaren och gymnasieläraren Jörgen Holmberg för- och nackdelar med att låta elever arbeta i grupp. Martin Younakhir berättar hur det varit för honom att ta steget ut i yrkeslivet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet student

Bredda normerna i klassrummet

Avsnitt 4 av 4

Hur bemöter du som lärare uttryck för fördomar eller extrema åsikter i skolan? Lärarstudenterna Sammy Vallgren och Markus Eriksson har båda upplevt situationer där fördomar kommit upp till ytan på ett laddat sätt under sin praktik. Samuel Engelhardt, pedagog på Angeredsgymnasiet i Göteborg, har utarbetat samtalsmetoder för att lösa konflikter och uttryck för fördomar bland elever. Lärarstudenten Tommie Campbell testar ett normkritiskt undervisningsmaterial på en niondeklass i Katrineholm. Nyutexaminerade läraren Robin Aronsson berättar om det bästa med första året som lärare.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Lärlabbet

Estetikens kraft

Tema: estetik och lärande. I skolan har de estetiska ämnena samma självständiga roll som andra ämnen. Men de stöder också annat lärande och tränar barnen i betydelsefulla framtidskompetenser som kreativitet, analysförmåga, skapande, förmåga att förstå, tolka, uttrycka och kommunicera. Lärlabbet besöker Hortlaxskolan i Piteå där eleverna i årskurs 7-9 fördjupar sig i både manuella och digitala tekniker med bildläraren Stefan Holmgren. Till skillnad från på många andra håll har man också kvar kurser i fritt skapande. Bild är kommunikation, och målet med lärprocessen är att väcka elevernas fantasi och kreativa potential.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Behöver lärare kunna mer om NPF?

Fyra av fem som jobbar i skolan anser att de inte har tillräckliga kunskaper om NPF, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som adhd och autism. Det visar en undersökning som gjorts vid Karolinska institutet. Barnombudsmannen Fredrik Malmberg tycker att kunskapsbristen är så allvarlig att han vill se lagstiftning om mer NPF-kunskap i lärarutbildningen. Många lärarutbildningar i Sverige motsätter sig en statlig reglering och menar att om något mer ska in i lärarutbildningen så måste något annat ut. Vi besöker Källbrinksskolan i Huddinge där man aktivt jobbar med att NPF-säkra sin skola.