Titta

Lärlabbet

Lärlabbet

Om Lärlabbet

Säsong 2. För lärare, med lärare, av lärare. Tanken med serien är att den ska bidra till reflektion och handlingskraft hos pedagoger kring lärandeprocesser och visa att det ständigt finns möjligheter till yrkesutveckling.

Till första programmet

Lärlabbet : Förståelse och empatiDela
 1. Veckans gäster i "Lärlabbet":

 2. Terese Cannehag Berglund, lärare
  i åk F-5 på Ålstensskolan i Bromma.

 3. Ola Lindgren, SO-lärare i åk 6-9
  på Storsjöskolan i Östersund.

 4. Elever ska lära sig förstå och leva
  sig in i andra människors situation.

 5. Skolan ska arbeta aktivt mot
  främlingsfientlighet och intolerans.

 6. Samtidigt ska alla elever få uttrycka
  sina åsikter. Hur gör man som lärare?

 7. I dag handlar det om förebyggande
  arbete mot intolerans-

 8. -med förståelse och empati.

 9. -Ska vi köra igång?
  -Ja.

 10. Hur gestaltar man tolerans
  som lärare?

 11. Oj. Det är en jättesvår fråga.

 12. Det gäller att föregå
  med gott exempel.

 13. Det är viktigt att aldrig hamna
  i konfrontation med eleverna.

 14. Att visa sig mänsklig
  tror jag är jätteviktigt.

 15. Man ska våga erkänna när man själv
  gör fel inför elever.

 16. Det inger stort förtroende, tror jag.

 17. Bjuda på sig själv
  i alla möjliga sammanhang...

 18. Hur ska man gestalta tolerans
  som skola?

 19. Genom att lyssna på alla.

 20. Det är viktigt att de som aldrig blir
  lyssnade på får göra sin röst hörd-

 21. -och komma till tals
  i alla möjliga sammanhang.

 22. Då är skolans roll att erbjuda
  olika typer av arenor-

 23. -där allas starka sidor
  kan få komma fram.

 24. Vad tänker du, Terese?

 25. Det där med att alla får ta plats
  är jätteviktigt.

 26. Om det finns
  en väldigt stor likriktning-

 27. -som det finns skolor som har-

 28. -kan man bjuda in
  eller se till att påvisa-

 29. -att det finns olika sätt att vara på
  eller olika sätt att leva sitt liv.

 30. Det är ganska enkelt i dag,
  med hjälp av internet-

 31. -att faktiskt få in världen i skolan.
  Det tror jag är viktigt.

 32. Tack. - Vi ska till Norrevångsskolan
  i Mörrum.

 33. Där hade Per Ahlqvist
  och Martin Löfgren problem-

 34. -med hätska diskussioner i klassen.

 35. Men de har de inte
  sen de flyttade samtalen till nätet.

 36. Jag heter Martin Löfgren och arbetar
  på Norrevångsskolan i Mörrum.

 37. Det är en 7-9-skola.
  Jag undervisar i språk.

 38. Jag heter Per Ahlqvist och arbetar
  som SO-lärare på Norrevångsskolan.

 39. Jag har jobbat här i 16 år.

 40. 2008 delade jag och Martin en klass.

 41. Vi samarbetade i ett projekt
  om de mänskliga rättigheterna.

 42. I klassen gick elever
  av många olika ursprung.

 43. Det uppstod debatt, pajkastning
  och ett hätskt samtal i klassrummet-

 44. -som vi lärare gav oss in i.

 45. Vi ville ju att skolans
  och samhällets värderingar-

 46. -som vi försöker ha med
  skulle finnas med i samtalet.

 47. Vi kunde inte hantera situationen-

 48. -och få diskussionen
  att bli saklig och gå framåt.

 49. Vi målade in elever i ett hörn
  med att kunna mycket om ämnena-

 50. -men de hade
  starka känslor och åsikter.

 51. Vi blev illa berörda och tyckte det
  var svårt att hantera diskussionen.

 52. Vi funderade på om vi kunde flytta
  diskussionen till ett annat forum-

 53. -eller göra på nåt annat sätt, och
  då fick vi hjälp av vår IKT-pedagog-

 54. -som föreslog att vi skulle flytta
  det till ett onlineforum.

 55. Från början kom vi på ämnet
  och skrev en fråga-

 56. -och lade ut en filmsnutt
  eller en artikel på sidan.

 57. Sen fick eleverna läsa det
  och skriva sitt första inlägg.

 58. Ofta har det första inlägget
  starka åsikter.

 59. "Så här måste det vara för de har
  de sagt vid köksbordet hemma."

 60. Vi sa: "Ja, så kan man tänka. Finns
  det nåt annat sätt att se på det?"

 61. Så började vi fundera
  från olika perspektiv.

 62. "Kan du använda en källa
  till det du har sagt?"

 63. Plötsligt kunde vi höja kvaliteten
  på diskussionerna avsevärt.

 64. Det blev helt andra samtal än:
  "Du är sån och alla såna gör så."

 65. De försöker från början
  använda källor.

 66. Det är ingen mening att ha en åsikt
  om den kommer från tomma intet.

 67. Jag måste kunna källhänvisa-

 68. -eller i alla fall kunna visa
  varför jag tycker som jag tycker.

 69. Vår roll blev att ge alla elever
  positiv feedback och följdfrågor.

 70. Så måste vi göra
  för att de ska vilja skriva igen.

 71. Alla frågor, allt ifrån killars
  och tjejers skolresultat, tiggeri-

 72. -invandring och kroppsideal-

 73. -kommer från eleverna själva.

 74. Man fortsätter en diskussion-

 75. -där mycket handlar om mänskliga
  rättigheter, demokrati-

 76. -och hur vi behandlar och bemöter
  varandra när vi inte tycker likadant.

 77. Det är ett långsiktigt projekt vi
  kommer tillbaka till många gånger.

 78. Man kan inte se
  att extrema åsikter försvinner-

 79. -men man blir skickligare på
  att ifrågasätta-

 80. -någon som påstår nåt man inte alls
  känner sig bekväm med.

 81. Man ska få lufta sin åsikt men också
  ifrågasättas på ett schyst sätt.

 82. När vi i nian har jobbat med det i
  tre år ser vi en otrolig utveckling.

 83. Den är inte bara kopplad
  till värdegrundsfrågor-

 84. -utan också kopplad till förmågorna.

 85. Eleverna upplever att det här
  är ett jobbigt arbetssätt-

 86. -för det kräver reflektion
  och att man formulerar sig.

 87. Men många säger också
  att det är meningsfullt.

 88. En utmaning är att övertyga
  andra lärare att jobba så här-

 89. -för det kräver nåt annat. Vi tycker
  att det ersätter annan undervisning-

 90. -så vi gör inte detta
  utöver allt vi annars gör.

 91. Det är en utmaning
  att få fler att våga testa.

 92. Vad tänker ni om det här?

 93. Jag blir glad.
  Det verkar så spännande.

 94. Det är ett roligt arbetssätt.

 95. Jag tycker det är viktigt
  att se att de är två lärare.

 96. -Hur då?
  -Jo...

 97. När man jobbar med de här frågorna är
  det bra med en stark inre kompass.

 98. Och även om man har det, kan det
  i olika sammanhang vara svårt-

 99. -att tala sakligt eller förklara
  hur man känner och tänker.

 100. Då är det bra att kunna hjälpas åt
  som vuxna.

 101. Man bollar med varandra
  och modellerar för eleverna.

 102. "När du säger så här, Ola,
  så reagerar jag så här."

 103. "Jag pratade med Isabella om det här
  och vi tycker så här."

 104. Då får eleverna se ett scenario
  över hur man kan diskutera.

 105. Det är skickligt gjort-

 106. -att erbjuda en möjlighet för alla
  att komma till tals-

 107. -utan att behöva ställas till svars
  för vad man har tyckt.

 108. Ofta upplever jag
  att om man för fram en åsikt-

 109. -så måste man sen försvara den.

 110. Pratar man om svåra frågor kring
  tolerans och mänskliga rättigheter-

 111. -hamnar man ofta i ett läge där man
  som elev inte har så extrema åsikter-

 112. -men de kanske skiljer sig
  från gruppen.

 113. Och så småningom
  kan man kanske hamna i-

 114. -en intolerant omgivning
  med sitt sätt att vara.

 115. Då kan skolan påskynda utvecklingen
  genom att ta upp frågorna.

 116. Eleven för fram sin lätt intoleranta
  åsikt och tvingas försvara den.

 117. Vi tränar eleven i att argumentera
  för sin intoleranta syn på andra.

 118. Där måste vi komma till rätta med
  hur vi jobbar.

 119. Det här var ett bra exempel.

 120. Hur jobbar ni med det här
  i de lägre åldrarna?

 121. Jag tänkte på hur det här skulle vara
  applicerbart i min verksamhet.

 122. Jag jobbar med de yngsta eleverna
  i grundskolan.

 123. Jag tycker att vi gör det redan.
  Vi arbetar med en blogg.

 124. Man kan ställa en öppen fråga
  kring nånting-

 125. -och be eleverna gå in
  och gör ställningstaganden.

 126. Det kan börja med vilken mat
  man tycker bäst om och varför-

 127. -till att man sen bygger upp-

 128. -och jobbar som man gjorde i inslaget
  när man går högstadiet.

 129. Dessutom tycker jag
  att de exempel som gavs i inslaget-

 130. -var väldigt verklighetsförankrade.

 131. Att diskutera
  kring läxor och ideal, t.ex...

 132. Du brukar använda skönlitteratur
  i din undervisning. Hur då?

 133. Apropå att saker och ting
  måste få ta tid...

 134. Om barnen ska ha en chans
  att förstå svåra saker-

 135. -så måste man ge dem chansen
  att vara i saker en längre tid.

 136. Jag använder skönlitteratur-

 137. -för att förstärka förståelsen
  för historiska skeenden, t.ex.

 138. Det kan man göra även med små barn.

 139. Olle, du arbetar med
  Toleransprojektet. Vad gör ni där?

 140. Vi gör lite grann
  det killarna i inslaget gör.

 141. Med tålamod jobbar vi med en grupp
  elever under ett läsår.

 142. Vi använder autentiska berättelser
  från förintelsens historia-

 143. -för att närma oss
  frågor om oss själva.

 144. Vi lär om oss själva av historien.

 145. För att kunna närma oss frågorna
  på ett djupt plan-

 146. -måste vi börja med att lära känna
  oss själva. Det är vad vi gör.

 147. Med historien låter vi eleverna
  lära känna sig själva.

 148. -Vilka elever deltar?
  -Elever i åk 8 och 9...

 149. ...från högstadieskolor i Östersunds
  kommun, både pojkar och flickor.

 150. Du är också SO-lärare. Vad tar du
  med dig i din undervisning?

 151. Framför allt att tålamod och tid
  är så enormt viktigt.

 152. Ska man lära känna sig själv,
  gör man inte det på en temadag.

 153. Om man har en intolerant syn
  på världen-

 154. -och läraren vill förändra den hos
  eleven så kommer det att ta tid.

 155. Att ifrågasätta sig själv är det
  svåraste vi kan ägna oss åt-

 156. -speciellt om man börjar inse
  att det sätt man såg på världen-

 157. -inte stämmer med hur världen ser ut.

 158. Hugo Wester
  är undervisningsråd på Skolverket-

 159. -och expert på värdegrundsfrågor.

 160. Vad tycker du är viktigast för
  att förebygga intolerans i skolan?

 161. Det viktigaste är att börja
  innan nåt har hänt.

 162. Arbetet mot främlingsfientlighet
  och intolerans-

 163. -startar
  i skolans demokratiska uppdrag.

 164. Om man jobbar i skolan och förskolan-

 165. -arbetar man automatiskt
  för demokrati och mot intolerans.

 166. Det är viktigt med en samsyn
  i arbetet-

 167. -kring vilka värden man arbetar för.

 168. Skolans värdegrund med de fina orden
  måste man försöka konkretisera-

 169. -så att man har en samsyn
  i all personal och med eleverna.

 170. Lärare backar ofta från samtalen
  i kontroversiella frågor.

 171. Vad finns det för problem med det?

 172. Man missar en möjlighet. När eleven
  har prövat åsikten i klassrummet-

 173. -har man en möjlighet
  att jobba med det.

 174. När man möter ett uttryck med öppna
  frågor och leder en diskussion-

 175. -får eleverna möjlighet
  att utveckla viktiga förmågor.

 176. Att lyssna på nåns åsikt.
  Att formulera en egen åsikt.

 177. Att kanske ändra sin åsikt.
  Man jobbar med reflektion-

 178. -och inte minst att kritiskt granska
  nåns argument.

 179. I det öppna samtalet övar eleven upp-

 180. -förmågor som är viktiga för att
  kunna ta aktiv del i demokratin.

 181. Alla frågor och situationer kanske
  inte lämpar sig att ta direkt.

 182. När man har sagt att det inte är okej
  och att det kan uppfattas kränkande-

 183. -och går mot skolans värdegrund-

 184. -så kan man, beroende på hur man
  känner eleven och situationen-

 185. -välja att ta samtalet senare,
  enskilt eller i en mindre grupp.

 186. Men hur ser en situation ut när man
  har jobbat bra och främjande?

 187. Jag brukar beskriva det som
  en klassrumssituation-

 188. -där alla känner att de kan räcka upp
  handen och att ingen fråga är dum-

 189. -att du känner dig trygg
  och får vara den du vill vara.

 190. Om vi talar främlingsfientlighet...

 191. Har man jobbat främjande
  kommer elever att reagera-

 192. -om andra elever använder
  främlingsfientliga uttryck.

 193. "Vem sa det där nu? Det är inte okej"

 194. Då har man arbetat främjande-

 195. -med alla elever.

 196. Kan skolan befästa
  fördomar och rasism?

 197. Skolan kan bli en del av problemet.
  Det behöver personalen prata om.

 198. I bemötanden och förväntningar-

 199. -kan man bära på föreställningar
  om "den andre".

 200. Den som i mötet med elever
  kollektiviserar-

 201. -och tänker att det ingår i en grupp-

 202. -ser inte eleven som en individ
  utan som representant för en grupp.

 203. Ett annat sätt där skolan
  kan bli en del av problemet är-

 204. -att man inte har den där samsynen.

 205. Några kanske inte reagerar som de ska
  när de hör rasistiska uttryck.

 206. Om ett grovt språk har normaliserats
  i korridorer och klassrum-

 207. -så att man inte reagerar tidigt-

 208. -så är skolan i sig delaktig i
  att upprätthålla strukturerna.

 209. Det kan leda till grövre saker
  och kriminaliserade handlingar.

 210. Vad tänker ni
  om det Hugo Wester pratar om?

 211. Hugo är klok.

 212. Han säger det vi tänker och pratar om
  på alla skolor.

 213. Han håller delvis med mig om
  att det krävs tålamod och öppenhet-

 214. -och att alla ska få komma till tals.
  Jag känner i alla fall igen mig.

 215. Jag tänkte på att man ibland måste
  vänta med att ta upp saker.

 216. Man ska markera-

 217. -men kan kanske inte ta diskussionen
  där och då.

 218. Jag som jobbar med de yngre barnen
  kanske har mer tid med samma grupp.

 219. Jag har en fråga till dig, Ola.

 220. Jag tänker att det i ditt perspektiv
  skulle vara svårare.

 221. "Vi ses inte förrän nästa torsdag."
  Hur gör man då?

 222. Ja, hur gör man?
  Det finns inget bra svar på det.

 223. Annat än
  att göra det Hugo pratar om...

 224. Se till att kollegiet
  har en samsyn kring frågorna.

 225. Det här är bland det svåraste vi gör.

 226. Då kommer vi till tiden igen.

 227. Det tar tid att ha diskussionerna
  med eleverna-

 228. -och det krävs mycket tid för vuxna
  att få en samsyn.

 229. Den tiden upplever jag inte finns.

 230. När man vill skapa förståelse
  för andra har du sagt-

 231. -att det är viktigt
  att jobba med klassen som grupp-

 232. -innan man jobbar med individen.
  Hur tänker du där?

 233. Jag fick lite stöd.

 234. Hugo pratade om att i en klass
  där man har jobbat förebyggande-

 235. -så vågar man räcka upp handen
  och uttrycka sina åsikter.

 236. Där menar jag
  att det är mycket lättare-

 237. -att släppa kraven på individen
  och få en acceptans-

 238. -om vi först bygger ett vi
  och en känsla av en gemenskap.

 239. -Hur gör man det?
  -Man tar tag i saker konsekvent...

 240. ...vartefter det händer.

 241. Man ska vara tydlig med-

 242. -att man lyfter det
  som är ett gott beteende-

 243. -eller ett gott sätt att vara på.

 244. Tack.

 245. Jannike Grut är konstnärlig ledare
  på moderna teatern.

 246. Hon sysslar med "empatispel"
  i skolan. Hon är med oss nu.

 247. -Hej, Jannike.
  -Hej.

 248. Ni har jobbat med virtual reality,
  VR, för att skapa empati.

 249. Hur kom ni på idén?

 250. Jag har jobbat med teater i skolorna
  i många år i hela Sverige.

 251. Det är stökigt på många platser
  och det har blivit värre och värre.

 252. Vi skulle göra en workshop
  kring etik och empati.

 253. Vi utvecklade
  etik- och empatiprogrammet.

 254. Det var många jobbiga ungar
  som höll på med dataspel.

 255. Alla ungar håller på med teknik
  hela tiden.

 256. Hur ska vi fånga upp dem? De verkar
  helt ointresserade av teaterövningar-

 257. -och iscensättningar
  med teater och text.

 258. Vi jobbade med film
  och de tyckte de var coolt.

 259. De gjorde grejer själva och sen kom
  vi på att VR tycker många är coolt.

 260. De tycker att man är smartare än dem
  och det händer inte så ofta.

 261. Vad är VR - virtual reality?

 262. Jag har med mig ett sånt headset här.

 263. Man sätter på sig det-

 264. -och datavärlden är inne i headsetet.

 265. Man sätter på sig datavärlden
  rakt på näsan-

 266. -och kan se 360 grader och 3D.

 267. Du upplever att du är inne i spelet
  eller filmen.

 268. Vi jobbar i 3D och det är som att
  vara i en tecknad film.

 269. När man går in i VR
  blir man extremt närvarande.

 270. Det är starkare än ett dataspel.

 271. Du upplever
  att du är en av dem i spelet.

 272. Vi har producerat spelet Make Happy-

 273. -där man ska göra
  sin ledsna skolkompis glad.

 274. Du träffar den ledsna kompisen
  inne i VR-

 275. -och väldigt många säger,
  när de tar av sig glasögonen:

 276. "Det var så fint.
  Jag kom in och han var deppig."

 277. "Sen hjälpte jag den ta bort den
  tråkiga verbala kränkningen"-

 278. -"och så fick den de snälla orden i
  stället och sen blev den jätteglad."

 279. Vad tillför VR
  om man jämför med film eller teater?

 280. Spel kan tillföra otroligt mycket.

 281. Det är inte bara
  ett barn som är jobbigt.

 282. Många barn är stökiga
  och har svårt att koncentrera sig.

 283. De är inte dåliga människor
  men tekniken har tagit över mycket-

 284. -och då ska vi lära oss
  utnyttja den till vår fördel.

 285. Man kan spela spel och få barnen
  att engagera sig mycket mer-

 286. -och diskutera värderingar
  utifrån empatispelet.

 287. Hur kändes det? Vad är rätt?
  Vad är en bra kompis?

 288. Vi kan få dem att engagera sig i det
  via nya media.

 289. Vad tänker ni om virtual reality?

 290. Det låter jättespännande. Tänk om
  man kunde få leka tv-spel så...

 291. Jag fastnade för när hon sa att hon
  blir coolare än eleverna.

 292. Hon fångar eleverna-

 293. -som normalt inte är intresserade
  av vår traditionella skola.

 294. Där ligger nåt viktigt i att skapa
  ett tolerant klimat i klassrummet.

 295. Elever som trivs i vår traditionella
  skola kommer att lyckas.

 296. Vi måste skapa undervisningsmetoder-

 297. -som fångar eleverna som inte riktigt
  trivs i en vanlig skola.

 298. -Vad säger du om VR?
  -Man skulle vilja testa.

 299. Kan man göra en variant?

 300. Jag håller med om att det är viktigt-

 301. -att man erbjuder olika typer av
  undervisning för olika typer av barn.

 302. Men hur ska man skapa det där
  inom skolan?

 303. Jag vet inte.

 304. Jag använder mig mycket av narrativ
  undervisning - berättande historia.

 305. Jag målar upp scenarion
  där eleverna lever sig in.

 306. Man kanske inte upplever
  att man är där-

 307. -men jag försöker ta det
  så nära som möjligt.

 308. Jag levandegör historien och placerar
  eleven till viss del där.

 309. Det gäller att ha ett samspel
  med de yngre åldrarna-

 310. -så att man har en relativt
  välutvecklad fantasi som elev-

 311. -så att man kan tillgodogöra sig
  mina berättelser.

 312. Det är ganska nära vad jag försöker
  skapa med skönlitteraturen.

 313. Man kanske blir kompis
  med en karaktär-

 314. -och därmed får en större förståelse
  för ett historiskt skeende-

 315. -eller nåt som händer här och nu
  i dag.

 316. Det här med att leva sig in
  i nån annans liv...

 317. Är det tillräckligt
  för att bli tolerant?

 318. Framför allt kan jag tycka-

 319. -att vi låter eleverna
  lära känna sig själva.

 320. Har man lärt känna sig själv...

 321. ...och på djupet förstått att rätten
  att definiera mig har bara jag...

 322. När jag har förstått det,
  så ligger det i det en förståelse av-

 323. -att om ingen annan
  får tala om vem jag är-

 324. -har inte jag heller
  rätten att definiera dig.

 325. Har vi skapat den typen av elever
  har vi skapat toleranta elever.

 326. Jag tänkte på en annan sak.
  Precis som vi behöver tid-

 327. -måste man ge barnen utrymme
  att tänka.

 328. Ibland ställer man en fråga eller
  diskuterar nåt, och sen släpper det.

 329. Man bör ge barnen
  mer utrymme att tänka-

 330. -och att det är okej för mig att säga
  att en fråga är svår.

 331. "Jag måste fundera på den
  innan jag tycker nåt."

 332. Jag säger att jag
  från början tänkte så här-

 333. -men när ni säger de det här viset
  kanske jag måste ändra mig.

 334. Jag kanske inte vet allt
  utan måste ta reda på mer-

 335. -innan jag kan ta ett beslut.

 336. Jag tänker ibland att vi har
  väldigt höga krav på barnen-

 337. -att vara på ett visst sätt, och det
  är inte alltid vi lever upp till det.

 338. Stort tack för att ni kom hit. Ni får
  strax prata mer i vårt eftersnack.

 339. Dela med er av era tankar och idéer
  på sociala medier.

 340. Eftersnacket kan ni se på vår blogg.

 341. I nästa program ska vi prata om
  samsyn och samarbete-

 342. -i och utanför skolan och på nätet-

 343. -för att motverka intolerans
  och extremism. Hej då.

 344. -Då var det klart.
  -Så där, ja.

 345. -Hur känns det?
  -Det var kul...

 346. -...men nervöst, tycker jag...
  -Jag med.

 347. -Jag förstod inte det där med EQ.
  -Vad är EQ?

 348. -Emotionell intelligens...
  -Det har inte nått till Norrland.

 349. Nej, det kanske inte har det.

 350. -Livskunskap kallades det förr.
  -Och man skulle schemalägga det...

 351. Ibland kan man ju få grupper...

 352. ...där man behöver ha det alla
  veckans timmar i fyra veckor...

 353. ...och inte göra nåt annat.

 354. Ibland kan man ha grupper där det
  räcker att man jobbar förebyggande.

 355. Jag blir lite så ibland...

 356. Jag kan inte schemalägga...
  Det är som du säger med temadagar.

 357. Man kan inte avverka
  mänskliga rättigheter-

 358. -en torsdag i oktober varje år.

 359. Det fungerar inte så,
  särskilt inte om man tror på-

 360. -att det tar tid.

 361. Om man tar den tid
  man jobbar med det utspritt-

 362. -en hel dag varannan vecka-

 363. -och tar de dagarna på rad, så skulle
  man inte få samma effekt.

 364. Tiden är en viktig faktor när vi
  jobbar med synen på vilka vi är.

 365. Tiden till eftertanke
  och att få tänka mellan varje steg...

 366. Ja, det är A och O.
  Det funkar inte utan det.

 367. Hur tänker du med toleransprojektet
  där ni har avsatta dagar och tider...

 368. ...och hur du jobbar som
  högstadielärare...

 369. Vad skulle du önska? Finns det nåt
  i toleransarbetet du vill lyfta in?

 370. Jag skulle önska att det kunde komma
  alla elever till godo.

 371. Men skolan är så fyrkantig med
  scheman och garantitider i ämnen.

 372. Alla lärare är lika pressade
  att uppfylla sina egna krav.

 373. Då är det svårt
  att maka plats för det här.

 374. Det är så hård press
  att nå målen i kursplanen-

 375. -att man måste skala bort lite-

 376. -och då blir det arbetet kring
  tolerans man skalar bort.

 377. Det står i delen i läroplanen
  där det inte finns kunskapskrav.

 378. Det är lite luddigt
  i de två första delarna.

 379. Lärare bläddrar förbi det
  till del tre och sin kursplan.

 380. Del ett och två har till stora delar
  kommit i skymundan.

 381. Men vi är fortfarande
  i en implementeringsfas-

 382. -av läroplanen
  som kom för fem år sen.

 383. Vi är inte klara med det,
  speciellt inte med del ett och två.

 384. Samtidigt tänker jag på killarna
  i inslaget som hävdade-

 385. -att de har tagit bort vissa saker
  och att det fyller det som krävs.

 386. Så ser jag det också.
  Men hur når man dithän?

 387. De sa underförstått att de
  vill få fler att jobba på det viset.

 388. Det får inte bli så
  att det är några enstaka lärare-

 389. -som jobbar mycket
  med den här typen av frågor.

 390. Är det några enstaka lärare
  på olika skolor-

 391. -har vi inte samsynen det talades om.

 392. Det blir oftast nån här och nån där.

 393. Det är alldeles för ofta SO-lärarna.

 394. Vårt ämne ligger närmast till hands,
  kanske tillsammans med svenska-

 395. -där det går att utläsa ur
  kursplanerna att vi ska ta upp det.

 396. I matte är det inte lika nära. Eller
  i hemkunskap eller textilslöjd...

 397. Där ligger den stora utmaningen.

 398. Att få med de lärare som har
  ganska långt till frågor om tolerans.

 399. Det går inte att säga: "Det där är
  ditt bord och dina frågor."

 400. Det ska genomsyra
  hela skolans arbete.

 401. Du inledde med den jättelätta frågan:
  "Hur gestaltar man tolerans?"

 402. Det var ju snällt.
  Det är där vi måste mötas.

 403. Det är där textilfröken måste hitta
  sitt sätt att gestalta tolerans.

 404. Det är ett kollegialt lärande
  där vi som jobbar med frågorna-

 405. -får hjälpas åt att hitta vägar
  framåt, men det är inte lätt.

 406. Fick ni sagt allt ni hade tänkt?

 407. Vi hamnade i det här jag försökte
  fråga om före programmet.

 408. Ska vi ligga på en abstrakt nivå-

 409. -eller ska vi bli konkreta
  i vad jag gör på dagarna?

 410. Där hamnade jag i limbo.
  Det blev varken eller.

 411. Det är därför jag inte vet
  hur jag gjorde ifrån mig.

 412. Blev det stringent, klart och klokt,
  som jag vill att det ska se ut-

 413. -eller blev det tokigt
  och bara rörigt?

 414. Det får du se efteråt.
  Nej, det blev jättebra.

 415. Hela syftet med det här
  är väl att det ska väcka tankar.

 416. Det kanske inte är
  det allra viktigaste.

 417. Jag tolkar det du säger
  utifrån mina förhållanden-

 418. -och så får man
  försöka ta med sig nånting av det.

 419. -Tack för att ni kom hit.
  -Tack för att vi fick komma.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Förståelse och empati

Avsnitt 22 av 29

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Tema: Verktyg för tolerans. Hur ska pedagoger hantera konflikter och hetsiga diskussioner om känsliga ämnen? Lärarna Martin Löfgren och Per Ahlkvist har valt att flyttat klassdiskussioner om värdegrundsfrågorna till ett online-forum. På forumet finns olika policys, alla elever får ha en fri åsikt men måste kunna belägga sina påståenden med fakta. Martin och Per menar att forumet är ett sätt att långsiktigt och kontinuerlig arbeta med värdegrundsfrågor.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > IT, medier och digital kompetens, Värdegrund
Ämnesord:
Barn och datorer, Datorstödd undervisning, Informationskompetens, Skolan, Tolerans, Undervisning, Värdegrund, Värderingar
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i Lärlabbet

Säsong 1
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Se mobbning

Avsnitt 1 av 17

Att jobba framgångsrikt mot mobbning är svårt. En metod som fungerar på en skola, fungerar inte nödvändigtvis på en annan. Många konflikter i skolan startar på rasten. På Håstaskolan i Hudiksvall lyckas man minska mobbningen med hjälp av gemensamma rastaktiviteter. Vi träffar skolans rektor Hege Arola.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Samverkan

Avsnitt 2 av 17

Tema: mobbning. Ofta börjar mobbning på skolan och fortsätter sedan på fritiden. Men ibland är det tvärtom, konflikter som börjar efter skoltid följer med in i klassrummet nästa dag. Vilket ansvar har skolan för hur eleverna mår och vad de gör på sin fritid? Hur kan skolan samarbeta med föräldrar, föreningar eller andra delar av samhället för att förebygga mobbning efter skoltid?

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Nätmobbning

Avsnitt 3 av 17

Konflikter som uppstår i skolan fortsätter ofta ute på nätet. Hur ska skolan jobba med mobbningen som sker på nätet? Och är det verkligen skolans ansvar? Vi besöker Drottning Blankas gymnasium i Stockholm där rektor Norma Aznar har bestämt att de måste ta tag i nätmobbningen. De använder bland annat en app där eleverna när som helst på dygnet kan anmäla vad de ser eller råkar ut för.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Skolmiljö

Avsnitt 4 av 17

Tema: mobbning. Hur mycket påverkar skolmiljön mobbningen? Och hur kan man jobba med skolmiljön för att motverka mobbning? Vi besöker nya Raketskolan i Kiruna, en skola arkitektritad för att förebygga mobbning och utanförskap. En som lockades av den här miljön och arbetet på skolan är läraren Maria Isaksson.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Normer

Avsnitt 5 av 17

Tema: mobbning. Normer och värderingar sätts tidigt i livet. Hur kan skolan jobba med normer och värderingar för att förhindra mobbning? Det pedagogiska arbetet på förskolan Rörmokaren går ut på att jobba normkritiskt - mot utanförskap och mobbning. Vi träffar förskolläraren Camilla Liljedahl.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ansvar

Avsnitt 6 av 17

Tema: mobbning. Hur ser ansvaret ut när mobbning är ett faktum? Har eleverna något ansvar? Vi besöker Östergårdsskolan i Halmstad, där man jobbar med kamratstödjare. Det innebär att några elever bland annat ska hålla koll och rapportera till vuxna om de ser att någon blir mobbad. Metoden har varit omdiskuterad och en del menar att det är fel att lägga ansvaret på eleverna. Samtidigt sker ofta mobbning när skolpersonal inte är närvarande. Anna Wälivaara som är lärare på skolan tycker att kamratstödjare, som en del i ett större antimobbningsarbete, fungerar bra.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Teknikstöd

Avsnitt 7 av 17

Tema: specialpedagogik. Teknikstöd i form av datorer, surfplattor och mobiler används ofta i skolmiljön. Om elever och lärare ökar kunskapen och medvetenheten kring den nya tekniken, lyckas barn i behov av särskilt stöd mycket bättre, säger specialpedagog Ulrika Jonson, Vallaskolan i Södertälje.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Inkluderande pedagogik

Avsnitt 8 av 17

Tema: specialpedagogik. Hur kan skolor lyckas med inkludering? På Rannebergsskolan i Angered har man anställt inkluderingspedagogen Lena Ekstrand. Hennes uppgift är att få alla att känna sig inkluderade.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Flerspråkighet

Avsnitt 9 av 17

Tema: specialpedagogik. Den enskilt svåraste uppgiften för specialpedagogen Anna Hansson på Angereds gymnasium är att kunna utläsa om en nyanländ elev med annat modersmål än svenska har en språkstörning eller av andra skäl inte har den språkprogression man kan förvänta sig i en viss ålder. För att kunna göra en fullständig kartläggning måste det finnas personer på skolan med pedagogisk bakgrund som talar elevernas språk, menar Anna Hansson. Det är en av lösningarna på Angereds gymnasium.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Tidigt stöd

Avsnitt 10 av 17

Tema: specialpedagogik. Hur arbetar bra skolor och lärare för att i tid upptäcka och ge rätt stöd? Vissa forskare menar att Finlands framgångsrika skola bland annat beror på att eleverna redan från tidig skolålder får det stöd de har behov av. Ungefär 20 % av Finlands skolelever har någon gång fått extra stöd för någon typ av skolsvårighet. Prorektor Annika Lassus och specialpedagog Lilian Vestergren på Övningsskolan i Vasa i Finland menar att det är extra viktigt att lägga mycket resurser tidigt på terminen.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Elevens förståelse

Avsnitt 11 av 17

Tema: betyg och bedömning. Malin Carlsson är lärare i årskurs F-3 på Lindblomskolan i Hultsfred. Tillsammans med eleverna har hon utvecklat en PP-vägg. Det är en plansch där det tydligt anges vad man måste kunna inom ett visst ämne för att uppnå målen. Eleverna kan utgå från PP-väggen när de själva ska bedöma hur långt de har kommit i sitt eget lärande. Malin menar att det är viktigt att eleverna redan från början får vara med och bestämma hur de ska uppnå målen.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Olika bedömningsunderlag

Avsnitt 12 av 17

Tema: betyg och bedömning. Det finns fler former av underlag än det skriftliga. Muntlig redovisning, grupparbeten, filmproduktion, blogg, podd och så vidare. Hur bedömer du som lärare dessa underlag? Hur mycket frirum har lärare i ett myndighetsutövande fält? Vi träffar Camilla Askebäck Diaz som är lärare i matematik, NO och förstelärare i digitala verktyg på Södermalmsskolan i Stockholm. För henne är det en självklarhet att bedömningen även sker i de digitala verktygen. Hon berättar hur hon jobbar med det.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Att erövra yrket

Avsnitt 15 av 17

Tema: lärarprofessionen. Lärlabbet besöker Knutbyskolan och Christina Maelan. Hon är förstelärare och handledare till lärarstudenter som ska omsätta teori till praktik. Lyhördhet och respekt är två av de allra viktigaste komponenterna för att bli en bra lärare, säger Christina och hennes lärarstudent Georgios Varitmadis håller med. Studiogäster följer upp med samtal.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Den lärande läraren

Avsnitt 16 av 17

Tema: lärarprofessionen. Modersmålsläraren Tülay Gürgüns arbetsvecka ser ut som sina kollegors, men till skillnad från de flesta andra lärare ägnar hon nästan all sin fritid åt att ta in information från den digitala världen. På sin blogg samlar hon allt som kan vara intressant för pedagoger i form av övningar och pedagogiska spel. Tülay tycker att hela synsättet på hur lärare kan fortbildas inom det här området måste förändras. Studiogäster följer upp med samtal.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 2
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Mottagandet

Avsnitt 1 av 29

Tema: nyanlända elever. På onsdagar kommer nyanlända barn och ungdomar till mottagningsenheten Välkomsten i Helsingborg. Det brukar bli fullt av liv och lite rörigt när alla samlas. Personalen tar reda på vilka olika språkgrupper alla tillhör och därefter påbörjas kartläggningen. Sedan en tid tillbaka har personalen använt sig av en modell som går i linje med de direktiv Skolverket kommer ut med i början av januari 2016. "Det bästa med att göra kartläggning här istället för på skolorna är likvärdigheten, vi erbjuder ju en samlad kompetens som kanske inte alla skolor har", säger Jenny Bladh, pedagogisk utvecklingskonsult på Välkomsten. Reportaget följs upp med samtal i studion med gäster.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Inkludering

Avsnitt 2 av 29

Tema: nyanlända elever. Eftersom alla elever har olika bakgrund och förutsättningar att lära sig det svenska språket kan det för vissa ta väldigt lång tid att slussas in i det "normala". Därför är det viktigt att nyanlända elever parallellt med lektionerna i svenska får samma undervisning som de andra eleverna på skolan. Den här synen blev utgångspunkten för ett omtalat projekt i Navets språkklass i Örebro. "Det har fungerat positivt, både socialiserings - och resultatmässigt", menar läraren Suzanne Gynnhammar. Reportaget följs upp med samtal i studion med gäster.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Lärandet

Avsnitt 4 av 29

Tema: nyanlända elever. Vad har nyanlända för kunskaper med sig till skolan och hur kan de kunskaperna omsättas i nya kunskaper? De nyanlända elever som har Åsa Sebelius som lärare utvecklar sitt språk genom genrepedagogik. Eleverna får ämnneskunskapen med sig om de förstår i vilka sammanhang och strukturer språket finns. Enligt modellen som Åsa arbetar med kan språket vara argumenterande, berättande, återgivande eller instruerande. Reportaget följs upp med samtal i studion med gäster.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Samverkan

Avsnitt 5 av 29

Tema: nyanlända elever. Tack vare envishet och en stark vilja kunde de nyanlända lärarna till slut få praktikplatser på Mariedalsskolan i Vänersborg. Nu när en termin har gått konstaterar rektor Christina Hjern att det har varit ett väldigt lyckat projekt. - Det är oerhört viktigt för dem att starta ett liv här och det är oerhört viktigt för oss med många nyanlända elever att få lärare med deras kompetens, säger hon. Med avstamp i reportaget samtalar inbjudna studiogäster kring vikten av samverkan.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Digitalisering och demokrati

Avsnitt 6 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Vad innebär en digitaliserad skola i praktiken? Vad måste lärarna kunna och vilka möjligheter finns? Läraren Ylva Pettersson har varit drivande i Katedralskolan i Skaras digitalisering. Hon anser att det viktigaste är att man som lärare vågar släppa taget och lär sig att knyta färdighet till rätt digitalt verktyg. Idag kan Ylva konstatera att hennes elevers klassrum har utvidgats. Ett exempel på detta är att återkopplingen kan komma från människor de inte känner. Detta program är en del av UR:s koncept Genomskåda - fem sätt att greppa din omvärld.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Datalogiskt tänkande

Avsnitt 7 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Vad är datalogiskt tänkande och hur kan det läras ut? Maria Franzén på Högåsskolan i Knivsta är bildläraren som lär eleverna att programmera minirobotar. Hon menar att eleverna tränar många olika förmågor som matematik, logiskt och kritiskt tänkande, tal, bild och samhällskunskap när de programmerar.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Källkritik

Avsnitt 8 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Vi besöker Murgårdsskolan i Sandviken som arbetar med källkritik i alla ämnen. Vet eleverna hur informationsvägarna fungerar på internet? Eftersom vi möts av så mycket information är det en demokratifråga att elever lär sig finna, värdera och analysera information kritiskt. En lärarpanel följer upp i studion. Detta program är en del av UR:s koncept Genomskåda - fem sätt att greppa din omvärld.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Eleven som producent

Avsnitt 9 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Helena von Malortie är slöjd- och bildlärare på Mosaikskolan i Malmö. Där går nyanlända elever från årskurs 7 till 9. Hennes elever får presentera sina kreativa arbeten genom att dokumentera dem digitalt på Ipads. När filmerna visas för andra klasser blir eleverna väldigt stolta och extra motiverade att göra ett bra arbete. En lärarpanel följer upp med samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Digital didaktik

Avsnitt 10 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Varför är lärarens kompetens i medie- och informationskunnighet, MIK, så viktig? Lärlabbet tar upp det digitala perspektivet på lärarrollen och de möjligheter som IT ger. Hur, när och i vilka syften väljer lärare digitala verktyg? Det finns en uppsjö av verktyg att välja mellan när en lärare designar sin undervisning. Vilka krav ställer det på lärarna? Lärlabbet besöker Tobias Ruthenberg på Lärarhögskolan i Borås som undervisar lärare och bibliotekarier i MIK. Skolan satsar även på att integrera MIK-undervisning i grundutbildningen för lärarstudenter.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Estetikens kraft

Avsnitt 11 av 29

Tema: estetik och lärande. I skolan har de estetiska ämnena samma självständiga roll som andra ämnen. Men de stöder också annat lärande och tränar barnen i betydelsefulla framtidskompetenser som kreativitet, analysförmåga, skapande, förmåga att förstå, tolka, uttrycka och kommunicera. Lärlabbet besöker Hortlaxskolan i Piteå där eleverna i årskurs 7-9 fördjupar sig i både manuella och digitala tekniker med bildläraren Stefan Holmgren. Till skillnad från på många andra håll har man också kvar kurser i fritt skapande. Bild är kommunikation, och målet med lärprocessen är att väcka elevernas fantasi och kreativa potential.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Estetiska lärprocesser

Avsnitt 12 av 29

Tema: estetik och lärande. Vi besöker Svedala där alla kommunens förskolebarn får upptäcka sina röster och sin musikalitet med sångpedagogen Elinor Fryklund. Det handlar om att ge barnen tillgång till den egna rösten och om sång på barnens villkor. Sedan sångundervisningen infördes på förskolan har man som bonus fått se hur bland annat barnens språkliga utveckling tar stora kliv framåt, berättar förskolechefen Anette Lindh.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Estetik för alla

Avsnitt 13 av 29

Tema: estetik och lärande. Vi besöker Sannarpsgymnasiet i Halmstad där dramapedagogen Malin Norlings elever går på särskolans individuella program. Funkisar kallar hon sina skådespelare, som alla har olika intellektuella och fysiska funktionsnedsättningar. Med dramapedagogiken som redskap undersöker de både sin egen identitet och samspelet med andra människor. Lärarpanelen följer upp med samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Elevhälsans betydelse

Avsnitt 14 av 29

Tema: elevhälsa. Elevhälsan är en avgörande faktor för att eleverna ska nå kunskapsmålen. Det anser man på Ekbackens skola i Fellingsbro. Verksamhetsutvecklare Åsa Jönsson berättar om skolans vision för varje elev: rätt till maximal kunskapsutveckling, rätt att känna trygghet på skolan och rätt till skolro. För att lyckas arbetar lärarna tätt ihop med elevhälsan. Reportaget följs upp av samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ökad psykisk hälsa

Avsnitt 15 av 29

Tema: elevhälsa. Hur uppnår man ökad psykisk hälsa i skolans värld? På Rotskärsskolan i Älvkarleby ses eleverna som sakkunniga i arbetet med elevhälsa. De vet var bristerna och problemen finns och blir delaktiga i det förebyggande arbetet för bättre fysisk och psykisk skolmiljö. Skolchef GunnMari Nordström berättar om hur vuxna och elever arbetar tillsammans med att förebygga stress, kränkningar och psykisk ohälsa. Reportaget följs upp av samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Pedagogik och särskilt stöd

Avsnitt 16 av 29

Tema: elevhälsa. Vi besöker Friggaskolan i Östersund där man arbetar aktivt för att förekomma diagnoser och remisser. I kommunen har den gemensamma elevhälsan sökt olika sätt att förebygga koncentrations- och beteendesvårigheter i klassrummet. Skolpsykolog Niklas Fröst berättar hur kommunens skolpsykologer och pedagoger jobbar tillsammans. Eleverna får stöd att hitta strategier för sitt lärande. Reportaget följs upp av samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 3
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Steget till ordinarie klass

Avsnitt 1 av 22

Tema: nyanlända och sen då? Innan många nyanlända svenskar kan delta i skolans ordinarie undervisning går de i en förberedelseklass. Forskning visar att det är viktigt hur övergången mellan förberedelseklassen och ordinarie undervisning sker. Skolinspektionen menar att få skolor har ett pedagogiskt välfungerande system för att vägleda nyanlända elever till ordinarie undervisning. Vi tittar närmare på hur man kan välkomna nyanlända svenskar in i skolans ordinarie undervisning.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Vara trygg och höra till

Avsnitt 2 av 22

Tema: nyanlända och sen då? Nyanlända elever kan uppleva otrygghet när de går från en förberedelseklass till ordinarie undervisning. Känslan kan bero på olika saker som en rädsla för mobbning eller utfrysning. Forskning har visat på att extra stöttning i undervisningen och psykosocialt stöd ökar nyanlända elevers möjligheter att lyckas i skolan. Vi ser närmare på vad psykosocialt stöd innebär och hur pedagoger kan ge nyanlända svenskar trygghet i skolan.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Att utveckla kunskaperna

Avsnitt 3 av 22

Tema: nyanlända och sen då? Hur stöttar man bäst eleverna i undervisningen så att de inte förlorar kunskap i de andra ämnena för att de inte kan svenska? I gymnasiet Lindesskolan möter vi Agneta Guhrén och hennes kolleger. För att öka motivationen bland nyanlända elever har skolan skapat en individanpassad modell för skolarbetet. En av grundbultarna i den är att eleverna i enskilda ämnen kan gå vidare till nästa steg oavsett när på läsåret de blir klara.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hitta till forskningen

Avsnitt 4 av 22

Tema: forskning i klassrummet. Hur kan lärare hitta forskning som de kan använda i klassrummet? Vad finns det för arenor där de kan ta del av den forskning som finns? Vad finns det för arenor där forskare och lärare kan mötas? I Skåne driver en grupp forskarutbildade lärare producentkooperativet VIS, Vetenskap i skolan, för att göra ny forskning lättillgänglig för lärare ute i kommunernas skolor.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Teori i praktiken

Avsnitt 5 av 22

Tema: forskning i klassrummet. Hur kan man som lärare göra sin undervisning bättre med hjälp av forskning? På Globala gymnasiet i Stockholm är många gymnasielärare forskarutbildade. Tillsammans har dessa gymnasielärare börjat erbjuda grundskolelärare fortbildning i ämnesdidaktik. På seminarieträffar diskuterar lärarna olika teoretiska begrepp. Grundskolelärarna kan sedan utifrån diskussionerna skapa praktiskt undervisningsmaterial.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ett forskande förhållningssätt

Avsnitt 6 av 22

Tema: forskning i klassrummet. Hur kan lärare använda ett forskande förhållningssätt i vardagen? De flesta lärare har ett forskande förhållningssätt till sin undervisning. De omprövar sin undervisning, utvärderar lektioner och tar med sig resultaten till kommande undervisningstillfällen. Samma forskande förhållningssätt kan användas utanför undervisningen. Det innebär att man, enskilt eller tillsammans med kollegor, systematiskt utvärderar och omprövar vardagshändelser.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Lärande för hållbar utveckling

Avsnitt 7 av 22

Tema: hållbar utveckling. Förutsättningar för lärande för hållbar utveckling (LHU) är delaktighet, reflektion och olika perspektiv. Men vad är LHU? Hur får man in de globala målen i skolans vardag på olika stadier och på både lektioner och raster? Vi följer arbetet under en dag på förskolan Tomtebogårdsskolan i Umeå. Gäster i studion: förskolelärare Christine Jokijärvi, lågstadielärare Martin Holmgren och Mari Winter, lärare åk 6.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hållbart i alla ämnen

Avsnitt 8 av 22

Tema: hållbar utveckling. Förutsättningar för lärande för hållbar utveckling (LHU) är delaktighet, reflektion och olika perspektiv. Hur kan skolan arbeta ämnesövergripande inom LHU? Hur kan lärande om hållbar utveckling se ut i olika skolämnen? Vi följer arbetet under en dag på Skarpatorpsskolan i Skarpnäck. Gäster i studion: lärarna Gunni Karlsson, Mia Möller och Maria Hansson från Skarpatorpsskolan.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hållbara initiativ

Avsnitt 9 av 22

Tema: hållbar utveckling. Hur kan skolan främja hållbara elevinitiativ? I skolans styrdokument står att skolan dels ska ge eleverna handlingskompetens och dels bidra till en hållbar samhällsutveckling. Hur kan detta ske i praktiken? Vi besöker Johannebergsskolan Elyseum som arbetar med hållbar utveckling i kombination med entreprenöriellt lärande. Gäster i studion: grundskolelektor Ingela Bursjöö, försteläraren Cecilia Lind och läraren Sandra Löfberg.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hjärnan och inlärning

Avsnitt 10 av 22

Det är genom vårt sinnessystem som vi uppfattar och tolkar vår omvärld. Skolan kan genom auditiva, motoriska och visuella hjälpmedel få eleverna att lära sig effektivare. Vi besöker Örnässkolan i Luleå där lärarna arbetar med tester för att förbättra elevernas inlärning och minne. Gäster i studion är lärarna Anna Sandsten, Hans Törnkvist och Maria Nygård.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hjärnan och motivationen

Avsnitt 11 av 22

Skolan motiverar eleverna med yttre medel som beröm och betyg. Om man som lärare också kommer åt att aktivera elevernas inre motivation stöder man dem till att tro mer på sig själva och bli mer självgående. Den vägen lär de sig också mer, säger Mattias Dahlberg på Spångholmsskolan i Bara. Gäster i studion är lärarna Fredrik Berggren, Linda Sonesson och Mattias Dahlberg.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hjärnans kondition

Avsnitt 12 av 22

Kan man träna sin hjärna att bli smartare? På Kattegattgymnasiet i Halmstad har lärarna undersökt frågan. Gymnasiet började med ett system med hjärngym för att minska elevernas skolstress och ge bättre förutsättningar för inlärning. Tester visar att unga människors hjärnor förstärks av fysisk aktivitet - de blir mer koncentrerade, minns bättre, tål stress och blir mer kreativa.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Källkritisk förmåga

Avsnitt 13 av 22

Eric Haraldsson är bibliotekarie på Ringsbergskolan i Växjö. Han är lika ofta tillsammans med lärarna i klassrummen som han är i biblioteket. Målet är att ge eleverna redskap att bli kritiska mediekonsumenter. Källkritiken behöver vara integrerad i undervisningen, menar Eric. "Jag är det ifrågasättande filtret som kompletterar lärarnas ämneskompetens."

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Programmering

Avsnitt 14 av 22

Alla behöver inte bli programmerare, men alla behöver veta vad kodning är och hur det används. På Helenelundsskolan i Sollentuna har programmering en självklar plats i teknikundervisningen. Läraren Emma Forsberg vill att eleverna både ska träna problemlösning och förstå grunderna i programmering. Hon menar att det alltid finns en människa bakom allt en dator kan göra.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Digital undervisning

Avsnitt 15 av 22

På Alviksskolan i Luleå har några lärare byggt upp en digital miljö där man kan arbeta ämnesövergripande. De kallar konceptet "Storyfication". Eleverna tar sig an olika uppdrag med stort engagemang. Katarina Eriksson säger att de digitala verktygen bidrar till variation i undervisningen men att det är den pedagogiska idén som styr.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 4
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Fritidshem - målstyrt lärande

Avsnitt 1 av 9

Undervisningen på fritidshem ska stimulera utveckling och lärande, står det i läroplanen. Men vad är det för undervisning som ska ske på fritidshemmet? Och hur ska lärandet gå till när man också ska ge utrymme för lek, vila och mellanmål? Vi besöker fritidshemmet på Vedevågsskolan i Lindesberg. Här har man tagit fasta på att lärandet ska vara upplevelsebaserat. Barnen lär sig programmera med hjälp av roboten Blue, och lyssnar till högläsning under mellanmålet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Fritidshem - samverkan med skolan

Avsnitt 2 av 9

När fritidshem och skola samverkar kan det höja skolresultaten och minska personalens arbetsbelastning. På Töjnaskolan utanför Stockholm är fritidshemspersonalen med och håller i lektionerna tillsammans med lärarna. Man har även delat på mentorskapet för eleverna. Fritidshemspersonalen Björn och Jimmy menar att samverkan med lärarna har gett dem högre yrkesstolthet och status på skolan, samtidigt som lärarna på skolan känner att de fått en avlastning i undervisningen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Fritidshem - leken

Avsnitt 3 av 9

Leken är central i fritidshemsverksamheten. På Sköndalsskolans fritidsklubb tyckte man att leken bland barnen hade stannat av. Därför började man jobba med aktioner, ett sätt att initiera lek och utnyttja klubbens material och lokaler på nya sätt. Personalen har märkt att deras lekfrämjande åtgärder lett till att eleverna utvecklats, och att självkänslan har stärkts hos många av barnen. De menar att leken främjar det sociala samspelet och gör att färre barn hamnar utanför.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Fritidshem - sociala relationer

Avsnitt 4 av 9

För några år sen tog Runnerydsskolan i Nässjö emot ett stort antal nyanlända elever. Kulturella skillnader och språkliga svårigheter ledde till missförstånd och konflikter mellan barnen. Därför tog fritidshemmet hjälp av språkstödjare, som också har hjälpt till i kontakterna med elevernas föräldrar, och på många sätt fungerat som en bro mellan hemlandet och Sverige. Vi får även möta barnpsykologen Ross W Greene som pratar om utagerande barn. Greene menar att det är genom att fokusera på barnens problem istället för deras beteende som man bäst hjälper dem.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Föräldrasamverkan - goda relationer

Avsnitt 5 av 9

Hur skapar man en bra samverkan mellan förälder och skola? Kan informationsmöten vara till fördel för vårdnadshavare? Vi följer Freinetskolan Hugin i Norrtälje i deras process att arbeta för att få bättre närhet till föräldrar och elever genom att tydliggöra arbetssättet. Det har påvisat bättre resultat bland elever och en mer gynnsam relation till vårdnadshavare.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Föräldrasamverkan - när det brister

Avsnitt 6 av 9

På Södermalmsskolan i Stockholm mötte personalen dagligen ifrågasättande från vårdnadshavare om skolarbetet. Rektor Nina Jonsson tog tag i problemet och i dag är situationen en annan. I programmet berättar hon hur hon ser på gränsdragning för vad vårdnadshavare kan ifrågasätta och hur de arbetar med dialog.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

SYV - hela skolans ansvar

Avsnitt 7 av 9

Hur kan du som lärare arbeta med studie- och yrkesvägledning (SYV) i alla ämnen? På Frillesåsskolan i Kungsbacka arbetar lärarna utifrån SYV-modellen "Modell på två ben". Lärlabbet förklarar vad detta innebär och vilka möjligheter det ger eleverna. Genom att få in studie- och yrkesvägledning i undervisningen kan ämneskunskaper tränas mer och ge bättre insikt i vad det finns för yrkesval att göra.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Vägledning för nyanlända

Avsnitt 8 av 9

Nyanlända ungdomar behöver extra mycket information om det svenska samhället och om vilka yrken som finns i Sverige. Lärlabbet besöker S:t Eskils gymnasium i Eskilstuna där lärare har skapat ett nytt ämne som de kallar för AMO (arbets- och samhällsorientering) för att bättre kunna möta elevernas behov. Ämnet är till för nyanlända elever som inte kommer in på ett nationellt gymnasieprogram. Här får de lära sig mer om alternativa utbildningsvägar och får hjälp att hitta tillbaka till studiemotivationen. Vi träffar även Åsa Sundelin som har skrivit en avhandling om studie- och yrkesvägledning för unga i migration.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Valkompetens

Avsnitt 9 av 9

Valkompetens och karriärkompetens är begrepp som används allt mer. Men varför är de viktiga och hur kan man jobba med dem på ett konstruktivt sätt? Studie- och yrkesvägledaren Sara Nordström samarbetar med högstadieläraren Mait Ingvarsson på Arenaskolan i Timrå. Tillsammans skapar de förutsättningar för eleverna att förstå hur de kan göra aktiva och medvetna val. Och Anki Erixon, lärare årskurs tre, berättar hur hon arbetar med ämnet. Dessutom får vi ta del av forskning på området studie- och yrkesvägledning och hur kultur påverkar våra val.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 5
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Normkritisk vägledning

Avsnitt 1 av 10

I läroplanen står att lärare ska ge eleverna en undervisning som gör att de inte begränsas av traditionella föreställningar om kön, kulturell eller social bakgrund i sina framtida studie- och yrkesval. Vid Farsta grundskola har man ett särskilt fokus på normkritik i studie- och yrkesvägledningen, och man börjar redan i förskoleklass. "Vi vill att eleverna ska kunna utgå från sig själva, vilka de är, inte vad andra tycker eller hur samhället ser ut", säger studie- och yrkesvägledaren Volkan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - hela skolans ansvar

Avsnitt 2 av 10

Enligt läroplanen ska sex och samlevnadsundervisningen vara ämnesintegrerad. Men det är få skolor som tar ett helhetsgrepp om frågorna. Så hur gör man för att sex och samlevnad ska bli hela skolans ansvar? På Angeredsgymnasiet i Göteborg har man under flera år haft ett särskilt fokus på den här undervisningen. Ett sex och samlevnadsteam, bestående av sju personer från elevhälsan och lärarlagen, håller ett tretimmarspass för skolans samtliga klasser. Det ger baskunskaper som övriga lärare sedan ska komplettera i sin ämnesundervisning.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - religion och kulturskillnader

Avsnitt 3 av 10

Enligt Skolinspektionen känner sig många lärare osäkra när de undervisar nyanlända elever i sex och samlevnad. Hur kan man skapa en undervisning i ämnet som funkar för alla, oavsett kulturell och religiös bakgrund? På Södertörns gymnasium utanför Stockholm har nästan alla elever utländsk bakgrund. Många är uppväxta med andra normer kring sex och samlevnad än de som är vanliga i Sverige. Att få en förståelse för detta är avgörande när man undervisar i ämnet, menar Esra Önge som är biologilärare på skolan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - normer och hbtq

Avsnitt 4 av 10

Normer och hbtq är en viktig del av sex och samlevnadsundervisningen. Men enligt Skolinspektionen finns det en kompetensbrist hos lärarna inom området. Vad krävs för att skapa bra undervisning i ämnet? Västra skolan i Falun är hbtq-certifierad och har under flera år haft ett särskilt fokus på hbtq och normer i undervisningen. Ann Fagerberg Embretsén är kurator på skolan och har återkommande undervisning för skolans åttor och nior om normer och hur de påverkar oss.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Övergrepp, trakasserier och samtycke

Avsnitt 5 av 10

Att tala om kränkningar och övergrepp är en viktig del i sex och samlevnadsundervisningen. Men hur undervisar man om ett så komplext och laddat ämne? Och hur ska man agera om en elev blivit utsatt för ett övergrepp? På Gunnesboskolan i Lund intensifierades arbetet med de här frågorna efter att elever på skolan våldtagit en annan elev. Vi följer läraren Jenny Lindblad Persson som bland annat diskuterar samtyckeslagen med sin klass. Bengt Söderström, handläggare på stiftelsen Allmänna Barnhuset, har varit med och tagit fram en handledning för skolpersonal om sexuella övergrepp.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex på nätet - porr, kränkningar och källkritik

Avsnitt 6 av 10

Dagens unga lever en stor del av sina liv på nätet. Att diskutera nätvanor är därför en viktig del av sex- och samlevnadsundervisningen. Men hur undervisar man om porr, gromning och att ha sex på nätet? Och hur kan man peka på riskerna utan att det blir skräckpropaganda? På Västra Stenhagenskolan i Uppsala har man ett särskilt fokus på att diskutera värdegrundsgrundsfrågor kopplat till elevernas digitala liv. Och Johnny Lindqvist som är föreläsare och expert på ungas nätvanor menar att det är viktigt att frågorna om värdegrund och sex och samlevnad även innefattar den digitala arenan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad för lågstadiet

Avsnitt 7 av 10

Att undervisa om sex och samlevnad i lågstadiet kan kännas svårt och känsligt. Vad ska man ta upp och vad ska man undvika? Och hur pratar man om själva sexet med så unga elever? Hilda Rofors är F-3-lärare på Uggleskolan i Lund. Där har man satsat särskilt på att utveckla sex och samlevnadsundervisningen för lågstadiet. Om de här frågorna kommer in tidigt får eleverna en stadigare grund att stå på när de formar sina värderingar, säger Hilda. Chris Castle på Unesco menar att en tidig undervisning också gör det lättare för barnen att hävda sina egna och andras rättigheter.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad i särskolan

Avsnitt 8 av 10

Sex och samlevnad handlar mycket om att tolka känslor, signaler och sociala koder. Sådant kan vara extra svårt för vissa särskoleelever. Hur kan man då skapa en bra undervisning för särskolan? I Sockerbruksskolan, en grundsärskola i Oxie utanför Malmö, undervisar Anette Rosengren en liten grupp elever mellan 9 och 14 år. Skolan har tagit fram ett gemensamt undervisningsmaterial, som sedan individanpassas. Anette jobbar mycket med bilder, men att ge och ta emot massage är också en del av undervisningen. Att eleverna ska använda flera sinnen är en viktig del av skolans pedagogik.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - elevinflytande

Avsnitt 9 av 10

Elevinflytande är en framgångsfaktor i sex- och samlevnadsundervisningen enligt Skolinspektionen. Man får fler perspektiv och motivationen ökar. Hur kan man då jobba med elevinflytande för att lyfta ämnet? På Tullbroskolan i Falkenberg ska åttorna just inleda ett projektarbete. Metoden, som har åtta steg och inleds med en inspirationsfas, innebär att elevernas egna intressen styr och att lärarna fungerar mer som handledare. "Arbetssättet gör att eleverna får bättre självförtroende och vågar framföra och stå för sina åsikter", säger Jennie Johansson som undervisar klassen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - relationer

Avsnitt 10 av 10

Relationer är det område inom sex och samlevnad som flest unga vill veta mer om. Men hur undervisar man om något så brett och komplext? I Angeredsgymnasiet gör lärarna egna filmer för att konkretisera ämnet. Det är ofta scener där relationer ställs på sin spets. Efteråt diskuterar eleverna och ibland har man också olika övningar för att få igång reflektioner. Filmerna är en del i skolans särskilda satsning på sex och samlevnad. Navet i arbetet är ett ambulerande sex och samlevnadsteam som håller i undervisningen för alla klasser. Charlotte Persson är samordnare. "Det viktigaste är att få eleverna att tänka själva", säger hon.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 6
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Planering och stresshantering för lärare

Avsnitt 1 av 10

Vad kan man göra åt den stress som många lärare, speciellt de nya, känner? Helena, med mångårig erfarenhet som NO-lärare, betonar hur viktigt de är med ömsesidig respekt och en god kännedom om läroplanen. Mikael, rehabiliteringskonsult, förklarar hur man kan hitta återhämtning i själva arbetet. Och Alex, författare till boken "Den trygga läraren", ger en del konkreta tips men konstaterar också att åtta timmars sömn och ett liv utanför skolan är av största betydelse för att orka bli kvar i yrket.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hur skapar man goda relationer med sina elever?

Avsnitt 2 av 10

Forskning visar att goda relationer till eleverna är avgörande för skolresultatet. Några lärare och forskare har ur olika aspekter fördjupat sig i detta. Jobbar man aktivt med relationer resulterar det i en arbetsmiljö som blir väldigt trygg, säger Isabella, specialpedagog i Örebro. I sin avhandling menar Ann-Louise, lektor, att lärarnas fokus på det didaktiska ibland kan göra dem omedvetna om de relationer som skapas.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ordning och arbetsro i klassrummet

Avsnitt 3 av 10

Var tredje högstadieelev säger att de saknar studiero i skolan, och lärare lägger mycket tid på ordningsfrågor. Några pedagoger och experter visar här hur man kan jobba för att skapa arbetsro i klassrummet. Ai Chinh, som är i början av sin lärarbana, har deltagit i projektet Lärare som ledare. Via lärarcoachen Linda har hon fått verktyg och metoder för att skapa studiero för eleverna. Och från flera håll betonas vikten av tydlighet, såväl när det gäller instruktioner som förväntade prestationer och uppförande.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ledarskap i klassrummet

Avsnitt 4 av 10

Att läraren är en tydlig ledare är en av de viktigaste framgångsfaktorerna i undervisningen menar skolinspektionen, men hur gör man för att bli en bra ledare? Och vilken typ av ledarskap är det som krävs? Marcus, professor i pedagogik poängterar vikten av att vara väl förberedd och ha tydliga ramar, men att ett gott ledarskap också innebär att få eleverna att trivas, utvecklas och lära sig. Ann-Sofie, lärare i Motala, betonar vikten av att se eleverna när de kommer, "... och inte bara se, utan verkligen se", säger hon.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Lärarens rättigheter och skyldigheter

Avsnitt 5 av 10

Hur vet man vad man som lärare får och inte får göra? Kristina, chefsjurist på Lärarnas Riksförbund redogör för de juridiska aspekterna i kontakten med elever. Och vad är lärarens ansvar vid riktigt farliga situationer? För tre år sedan dödades en av Göingeskolans elever av en annan elev, och nu för man regelbundna diskussioner om tryggheten på skolan. Försteläraren Magnus, betonar vikten av samsyn, "eleverna märker direkt om lärarna gör på olika sätt", säger han. I Finland har en ny lag ökat lärarnas befogenheter - det så kallade skolfredspaketet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2016

Stöd till pojkar med skrivsvårigheter

Dr Murray Gadd, gästforskare från Nya Zeeland, berättar om vikten av att entusiasmera den unga kämpande eleven. Oftast handlar det om pojkar med skriv- och lässvårigheter. Ett knep Dr Gadd införde bland sina elever för att få loss skrivandet är så kallad "speed-writing", då tävlar barnen om vem som skriver flest ord på en minut. Inspelat den 9 mars 2016 på Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Religionen i den sekulära skolan

Vad händer i mötet mellan det sekulära landet Sverige och den allt större andelen nya invånare från länder med en mer religiöst präglad kultur? På en skola i utkanten av Västerås träffas lärare och vägledare för en studiecirkel om kulturmöten. De vittnar om att det finns ett behov bland lärare av att få diskutera de situationer som kan uppstå när elever från andra kulturer möter den icke-konfessionella religionsundervisningen i skolan. Lärarna möter frågor från både elever och föräldrar. Hur kan skolan bidra till en ömsesidig förståelse, både mellan religiösa grupper och mellan det sekulära och det religiösa?