Titta

UR Samtiden - Nyanländas lärande

UR Samtiden - Nyanländas lärande

Om UR Samtiden - Nyanländas lärande

Sverige tar emot flest asylsökande per capita jämfört med något annat land i EU. Kunskapen om hur undervisningen för nyanlända barn och ungdomar ska organiseras och implementeras är dock otillräcklig. Här träffas internationellt kända forskare och experter under ett seminarium med föreläsningar och diskussioner. Inspelat den 17 och 18 maj 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Till första programmet

UR Samtiden - Nyanländas lärande : Nyanländas möte med svenskt skolsystemDela
 1. Vi har samlats här för att diskutera-

 2. -utbildningsbehov och utbildnings-
  rättigheter för nyanlända elever.

 3. Vi ska också försöka ta reda på-

 4. -vilka möjligheter nyanlända elever har-

 5. -på systemnivå och på klassrumsnivå-

 6. -vad kommuner
  behöver förse dem med-

 7. -och vilka sociala relationer som krävs.

 8. De här rättigheterna är nåt
  som eleverna kan förvänta sig-

 9. -både moraliskt och rent lagligt.

 10. Mina kollegor och jag har forskat
  kring nyanlända elever i Sverige.

 11. Vi har även rest runt och presenterat...

 12. ...resultaten från vårt projekt
  på olika seminarier...

 13. ...och utbildningskonferenser.

 14. Vi har träffat många fina lärare-

 15. -involverade skolledare
  och engagerade politiker.

 16. Det är människor som har insett
  hur viktiga de är för nyanlända.

 17. Vi har fått höra att systemet
  måste ta ansvar och förändras.

 18. Men vi pratar om människor-

 19. -i form av
  de här lärarna och skolledarna-

 20. -och vad vi som forskare kan göra-

 21. -för att hjälpa lärare
  i undervisningen.

 22. Vi har även fått uppleva otillräckliga
  organisationer och resurser.

 23. Vi har sett underliga
  organisationsmodeller över hela landet-

 24. -underutbildade lärare-

 25. -och dåliga förhållanden
  mellan lärare och föräldrar.

 26. Så när vi säger att det är på
  det ena eller andra viset i Sverige-

 27. -pratar vi om
  en väldigt komplex verklighet.

 28. Det finns skolor som gör ett jättebra
  jobb alla utmaningar till trots-

 29. -men även skolor som trots
  goda resurser inte alls lyckas.

 30. Så frågan är då hur vi förstår det här?

 31. När vi under de senaste åren
  har träffat tusentals skolanställda-

 32. -har vi insett
  att det finns ett antal frågor-

 33. -som lärare funderar på.

 34. En av de vanligaste frågorna är-

 35. -vad forskningen säger
  om förberedelseklasser-

 36. -jämfört med
  undervisning i vanliga klasser.

 37. Vilket är bättre?
  Bör vi sluta med förberedelseklasser-

 38. -och bara låta eleverna läsa på
  svenska eller ska vi göra nåt annat?

 39. Vad innebär integration, segregering,
  inkludering och exkludering?

 40. Vilka är de bästa strategierna
  för att lära eleverna svenska?

 41. Hur ska man investera sina pengar-

 42. -när man organiserar seminarier
  om lärande, och så vidare?

 43. Hur jobbar man bäst med föräldrarna?

 44. Vad tycker föräldrarna om vårt
  utbildningssystem och om oss?

 45. Finns det kulturella skillnader?
  Det är såna frågor och många andra.

 46. Jag vill mena
  att det finns långt fler frågor än svar.

 47. Även om vi inom vissa områden ligger
  långt fram i forskningen i Sverige-

 48. -så är vår forskning
  generellt om nyanlända otillräcklig.

 49. Det kan delvis förklaras av
  den väldigt underliga prioritering-

 50. -som görs av de svenska myndigheter-

 51. -som fördelar forskningsmedel.

 52. Den här sortens forskning ligger långt
  utanför ramarna för den vanliga.

 53. När jag började forska
  om det här 2001 undrade vissa-

 54. -varför jag fokuserade
  på ett så snävt forskningsområde.

 55. Vi behöver alltså fler svar,
  och jag hoppas-

 56. -att konferensen ska ge oss
  vetenskapligt grundad kunskap-

 57. -som vi kan använda
  när vi planerar undervisning-

 58. -men som också kan inspirera
  vidare svensk forskning.

 59. Det var en kort introduktion.
  Än en gång varmt välkomna.

 60. Jag ser fram emot att höra
  om forskning från andra länder-

 61. -och jag ser
  även fram emot diskussioner.

 62. Vi vill gärna
  att ni kommenterar och förtydligar-

 63. -och ställer frågor
  utifrån era erfarenheter.

 64. Jag hoppas att vi lämnar konferensen
  med mer kunskap-

 65. -och lite mer optimistiska.

 66. Nu bjuder jag upp Monica Axelsson.

 67. Vi ska hålla en kort presentation.

 68. Vi fick i går veta
  att vi får en halvtimme extra-

 69. -för att presentera
  hur läget ser ut i Sverige-

 70. -och resultaten från vårt
  nyligen avslutade forskningsprojekt.

 71. Titeln är "Newly arrived and learning"-

 72. -och det vi presenterar
  kommer till stor del från boken-

 73. -som jag och Monica och flera kollegor
  har jobbat med ett tag.

 74. Boken gavs ut i september i fjol.

 75. Jag börjar med att kort gå in på
  att Sverige är ett invandringsland.

 76. Många här i rummet vet redan det-

 77. -men våra utländska gäster
  kanske inte känner till-

 78. -att Sverige är
  ett mångkulturellt samhälle.

 79. I dag har vi
  ungefär 9,5 miljoner invånare-

 80. -och 1,4 miljoner,
  eller 15 procent, är födda i utlandet.

 81. De flesta kommer från Finland, Irak,
  Syrien, Serbien/Kosovo, Polen-

 82. -Iran, Bosnien, Tyskland, Norge,
  Danmark, Turkiet, Somalia med fler.

 83. I dag finns det nog människor
  från alla länder-

 84. -som är med i FN i Sverige.

 85. 400 000 barn under 18 är födda utom-
  lands eller har en förälder som är det.

 86. De utgör 20 procent
  av alla barn i Sverige.

 87. I dag är det nog ännu mer,
  för siffrorna är ett år gamla.

 88. 146 språkgrupper i svenska skolor
  har rätt till modersmålsundervisning.

 89. De senaste
  fem årens asylsökande är syrier-

 90. -somalier, afghaner,
  irakier och eritreaner.

 91. Totalt var de 163 000 under 2015.

 92. Ungefär 70 000 av dem
  var barn under 18.

 93. Sverige tar emot flest
  ensamkommande barn i hela EU-

 94. -ungefär 35 000 under 2015.

 95. De flesta av dessa
  kom från Afghanistan.

 96. I fjol kom 23 000 av de
  ensamkommande barnen därifrån.

 97. Många kommer också
  från Syrien, Irak och Somalia.

 98. Vilka åtgärder har vi i Sverige
  för att möta utbildningsbehoven...

 99. ...hos nyanlända elever?

 100. Vi har delat upp dem i tre delar.
  Först har vi de juridiska aspekterna.

 101. En elev ses som nyanländ i upp till fyra
  år efter att den börjat skolan-

 102. -efter förändringarna
  som genomfördes i januari 2016.

 103. Statusen för olika grupper varierar-

 104. -och de olika grupperna
  nämns i utlänningslagen:

 105. Papperslösa barn, asylsökande barn
  och barn med uppehållstillstånd.

 106. Alla dessa grupper har rätt
  till skolgång på alla nivåer:

 107. Förskola, grundskola och gymnasium.
  De har samma rättigheter som andra-

 108. -men grundskolan är inte obligatorisk
  för asylsökande och papperslösa.

 109. Asylsökande barn
  måste erbjudas skolgång-

 110. -inom en månad
  efter att de kommit till Sverige.

 111. Kommunerna ansvarar för att
  nyanlända introduceras till Sverige.

 112. Hur introduktionen sker
  varierar mellan olika kommuner.

 113. Kommunen och socialtjänsten
  ansvarar för ensamkommande barn-

 114. -när det gäller
  omvårdnad, utbildning, boende-

 115. -och vårdnadshavare.

 116. Man kan säga att svensk lagstiftning
  snart lever upp till de höga krav-

 117. -som FN ställer.

 118. Och rätten till utbildning är rätt ny
  för vissa av de här grupperna.

 119. Papperslösa barn
  hade inte rätt till skolgång-

 120. -före den 1 juli 2013.

 121. Så det här har förändrats till
  det bättre under de senaste åren.

 122. Vad gäller organisationella åtgärder-

 123. -finns det i grundskolan
  många olika modeller.

 124. Vi har identifierat fem eller sex olika.

 125. Det första är förberedelse-
  eller introduktionsklasser.

 126. De kallas lite olika saker.

 127. Eleverna får max gå i såna här klasser
  i två år, och inte hela tiden.

 128. Det är upp till skolan om man vill
  placera eleverna i förberedelseklasser-

 129. -men då måste det vara på deltid.

 130. Det finns även en modell
  där man bara går i vanlig klass.

 131. Vi har också sett modeller där de
  nyanlända tillbringar en viss tid-

 132. -på "mångkulturella center"-

 133. -eller "interkulturella center".

 134. De genomgår en första intervju-

 135. -och kanske testar man också
  deras kunskapsnivå-

 136. -och sen slussas de vidare till skolan.

 137. Där hamnar de antingen i
  förberedelseklass eller en vanlig klass.

 138. Under de senaste åren har det
  grundats skolor för nyanlända elever.

 139. De tar bara emot nyanlända elever.

 140. Vi märker även av
  att allt fler diskuterar-

 141. -fördelningen av de nyanlända-

 142. -och att man måste skicka dem
  till andra skolor.

 143. I vissa kommuner
  har man testat att bussa elever.

 144. Många nyanlända hamnar på samma
  skola eftersom boendet ligger där-

 145. -eller så bor de i ett område
  med många invandrare.

 146. Frågan blir då om det inte vore bättre
  att sprida ut de nyanlända.

 147. Så det pågår en diskussion om
  huruvida eleverna ska omplaceras.

 148. Vi har sett kombinationer av de här
  modellerna i olika kommuner.

 149. I vårt projekt såg vi
  att det ofta är svårt att förstå-

 150. -varför valet av modell skiljer sig åt
  mellan olika kommuner.

 151. Och vissa kommuner
  byter plötsligt modell-

 152. -utan att man riktigt förstår varför.

 153. På gymnasienivå
  finns det språkintroduktioner-

 154. -där nyanlända
  får lektioner i svenska som andraspråk.

 155. Nu ska Monica få ta över.

 156. De här två modellerna
  har varit de vanligaste i Sverige.

 157. Förberedelseklasser
  är den gamla modellen.

 158. Men under de senaste åren...

 159. ...har det funnits en tydlig tendens...

 160. ...särskilt när
  skolor och kommuner har utvärderats...

 161. ...av Skolinspektionen...

 162. ...att man har sett att skolan
  bara över en sommar byter...

 163. ...från förberedelseklasser till att
  direkt sätta eleverna i vanlig klass.

 164. Så utan att analysera
  byter man bara system-

 165. -och lägger ner förberedelseklasserna-

 166. -och skickar in
  alla nya elever i vanliga klasser.

 167. Det här har varit...

 168. ...svårt för lärarna...

 169. ...och det har fått konsekvenser
  för eleverna också.

 170. Det som vi hela tiden understryker-

 171. -är att nyanlända
  ska behandlas som individer-

 172. -och inte som del av ett kollektiv, där
  man gör antaganden om deras behov.

 173. De är individer med olika bakgrund.
  Det är en väldigt heterogen grupp.

 174. Vi måste skifta fokus och
  se individen när vi jobbar med barnen.

 175. Bara då kan vi lyckas.

 176. Nyanlända har rätt till stöd
  på sitt modersmål-

 177. -ofta ett par timmar i veckan. Vi vet
  att under de senaste månaderna...

 178. ...har det här erkänts
  som en viktig pedagogisk resurs.

 179. Och många skolor är redo
  att investera i det här.

 180. Men problemet är att vi inte har till-
  räckligt många lärare för det här.

 181. Studiehandledare
  är den svenska termen.

 182. Men vi har också sett i studier att
  även med såna här studiehandledare-

 183. -stöter eleverna på många problem-

 184. -till exempel i relationen
  till andra och till ämneslärarna.

 185. Nyanlända har rätt till
  modersmålsundervisning-

 186. -på samma sätt som andra elever som
  inte har svenska som modersmål-

 187. -och som talar det språket
  aktivt i hemmet.

 188. Timmar kan föras över från andra
  ämnen till svenska under ett år.

 189. Vi har sett statliga initiativ,
  som fler timmar till svenska-

 190. -sommarskola
  och fortbildning av lärare.

 191. Vi har även sett en ökad aktivitet
  bland nationella myndigheter-

 192. -som Skolverket och Skolinspektionen-

 193. -och regionala myndigheter
  som har investerat-

 194. -resurser i fortbildningen av lärare.

 195. Man har anordnat konferenser
  och utvärderat lokala modeller-

 196. -och vi vet
  att Skolverket har tagit fram-

 197. -informationsmaterial för lärare-

 198. -riktlinjer och stödmaterial,
  och så vidare-

 199. -för att hjälpa lärare-

 200. -hitta rätt sätt att jobba
  med nyanlända som individer.

 201. Vi menar att det finns en medvetenhet
  om de här tre faktorerna-

 202. -eller perspektiven.

 203. Nyanlända elever
  måste jobba med språkutveckling.

 204. Givetvis med svenskan eftersom
  de förmodligen stannar i Sverige-

 205. -men de måste också
  fortsätta utveckla sitt modersmål.

 206. Och eftersom Sverige är ett litet land
  måste de utveckla sin engelska också.

 207. Vi såg i vår studie-

 208. -att afrikanska elever som hade
  engelskan med sig har en fördel.

 209. De kan omedelbart börja läsa matte.

 210. Alla de här tre språken
  måste utvecklas i Sverige.

 211. Man måste också jobba vidare
  med den kunskapsutveckling-

 212. -som eleverna
  har genomgått i sina hemländer-

 213. -eller inte har genomgått,
  om de inte alls har gått i skolan.

 214. När det gäller
  kunskapsutvecklingen-

 215. -kan vi också diskutera
  vilket språk som ska användas för den.

 216. Vi har olika modeller i Sverige.

 217. Vi använder modersmålet,
  svenska givetvis-

 218. -och kanske även engelska-

 219. -för att elevernas kunskapsutveckling
  inte ska avstanna.

 220. Det är viktigt
  att även inkluderas socialt-

 221. -dels bland jämnåriga
  och dels i samhället i stort.

 222. Det vi märker
  ute i kommunerna och skolorna-

 223. -är att det är svårt att ta hänsyn till
  alla tre aspekter på samma gång.

 224. Vi har gjort jämförelser med
  förberedelseklasser...

 225. ...och hur eleverna beter sig,
  mår och reagerar...

 226. ...när de förflyttas
  till vanliga klasser.

 227. Sett till språk, kunskapsutveckling
  och socialt nätverk...

 228. ...ser vi att...

 229. ...språkutvecklingen är väldigt stark
  i förberedelseklasserna.

 230. Det finns ett högintensivt språkutbyte-

 231. -mellan nyanlända och lärare-

 232. -och de nyanlända sinsemellan.

 233. De här förberedelseklasserna
  är ofta rätt små-

 234. -mellan tio och tolv elever-

 235. -så möjligheterna
  till interaktion är väldigt goda.

 236. Vi märker att eleverna
  när de sen börjar i vanliga klasser-

 237. -ibland går från att vara
  väldigt pratglada till att bli tysta-

 238. -eftersom gruppen är stor
  och de saknar tilltro-

 239. -till sin förmåga att tala svenska.

 240. Vad gäller kunskapsutvecklingen
  i förberedelseklasser-

 241. -har man oftast en kort period-

 242. -där man fokuserar
  på svenska som andraspråk-

 243. -med stöd av modersmålet
  och bara har ett par andra ämnen.

 244. När eleverna
  sen byter till vanliga klasser-

 245. -får de börja läsa alla ämnen.

 246. För nyanlända
  med stark akademisk bakgrund-

 247. -är den här initiala begränsningen
  av antalet ämnen-

 248. -en orsak till
  att de gärna flyttar till vanlig klass-

 249. -eftersom de vill läsa alla ämnen.

 250. Vad gäller sociala nätverk-

 251. -är det lätt att få vänner
  i förberedelseklassen.

 252. Men man kanske inte har så
  mycket kontakt med resten av skolan.

 253. Det är stor skillnad mellan kommuner.
  Vi förstod redan från början-

 254. -att vi inte kunde undersöka
  Sveriges samtliga 290 kommuner.

 255. Därför valde vi en stor,
  en mellanstor och en liten kommun.

 256. Det var svårast för de nyanlända-

 257. -att skaffa vänner
  i den lilla kommunen-

 258. -där det inte fanns många flerspråkiga
  elever sen tidigare-

 259. -och där både elever och lärare-

 260. -var ovana vid flerspråkiga elever.

 261. Tack.

 262. För att avsluta...

 263. ...ska vi sammanfatta
  resultaten av vår studie.

 264. Här ser ni namnen på några
  av de involverade forskarna.

 265. Vi menar att varken förberedelse-
  klasser eller vanlig undervisning-

 266. -i sig själva garanterar att nyanlända
  blir inkluderade i skolmiljön.

 267. De här modellerna
  är inga mirakelkurer.

 268. I stället måste vi
  fokusera på innehållet.

 269. Vad innehåller den utbildning
  som vi ger nyanlända elever?

 270. Vilket stöd ger vi dem?

 271. Fokusera på innehåll och individuella
  behov. Utmana och stötta eleverna.

 272. Utvärdera utvecklingen
  och ha ett flexibelt system.

 273. För de nyanlända eleverna
  är som sagt en heterogen grupp.

 274. De har olika erfarenheter
  och olika utbildningsbakgrund.

 275. Därför måste systemet
  kunna anpassa sig-

 276. -efter elevernas behov.

 277. En välkomnande miljö är också viktig.

 278. Man måste jobba med
  att inkludera eleverna socialt.

 279. Det handlar inte bara om att fokusera
  på svenska.

 280. Det löser inte alla problem.

 281. Vi behöver en skolkultur som
  fokuserar på att inkludera nyanlända.

 282. Det måste lösas
  genom en välkomnande miljö-

 283. -och åtgärder
  för att motverka stigmatisering.

 284. En viktig period för nyanlända
  både socialt och pedagogiskt-

 285. -är övergången till vanlig skolgång.

 286. Elever som precis
  har börjat i vanlig klass-

 287. -behöver fortsatt stöd,
  särskilt från språklärare.

 288. Och övergången måste planeras av
  läraren i svenska som andraspråk-

 289. -och lärare i de vanliga klasserna.

 290. Kommunikation och samarbete
  mellan olika sorters lärare-

 291. -som lärare i svenska som andraspråk
  och modersmålslärare-

 292. -är avgörande. Man måste samarbeta
  med föräldrar och lokalsamhälle.

 293. Jag har länge sagt att det som vi
  kan lära oss av andra länder-

 294. -är att skolorna måste bli bättre på
  att samarbeta med lokalsamhället.

 295. Under många år...

 296. ...har attityden i skolorna varit:
  "Ge oss pengar så löser vi det själva."

 297. Att få skolorna
  att öppna sig mot lokalsamhället-

 298. -är ett mål som vi måste nå.

 299. Samarbetet handlar inte bara om att
  informera föräldrar om deras barn-

 300. -utan det involverar
  civilsamhällesorganisationer-

 301. -som idrottsföreningar
  och icke vinstdrivna organisationer.

 302. Man kan även samarbeta
  med vinstdrivande företag-

 303. -som kan tillhandahålla sociala nätverk
  för de här barnen-

 304. -och förse dem med socialt kapital-

 305. -och framförallt
  information om samhället.

 306. Hur läser man vidare
  och hur ser arbetsmarknaden ut?

 307. Information och socialt kapital
  är viktiga aspekter.

 308. Vi har gjort en studie
  med nyanlända föräldrar-

 309. -och de är väldigt tacksamma
  över att få bo i Sverige-

 310. -men kan vara kritiska mot skolorna.

 311. De involverar sig inte
  i det dagliga skolarbetet-

 312. -men de vill gärna
  möta respekt och en positiv attityd-

 313. -och mer kommunikation
  och feedback från lärarna-

 314. -om hur det går för deras barn.

 315. De poängterar ofta att de vill
  att deras barn ska lyckas i skolan.

 316. "Vi är bra föräldrar och vill att det
  ska gå bra för våra barn i skolan."

 317. Det verkar inte lärarna alltid inse.

 318. Det var vår korta presentation-

 319. -baserad på generell information om
  hur Sverige tar emot nyanlända elever-

 320. -men även delvis på vår studie.

 321. Vi har fem minuter innan jag ska
  presentera den första workshopen-

 322. -så om nån har några frågor-

 323. -kommentarer eller reflektioner
  kring vad vi har sagt här-

 324. -under den första halvtimmen,
  får ni gärna göra er hörda.

 325. Var det nåt särskilt
  i er utredning som överraskade er-

 326. -eller var det här vad ni förväntade er?

 327. Det som förvånade mig
  - eller kanske inte-

 328. -eftersom jag inte läst om det
  i internationella studier-

 329. -är hur-

 330. -nyanlända föräldrar uppfattar attityder
  och möten med svenska lärare.

 331. Det har varit en väldigt negativ
  upplevelse för många nyanlända.

 332. Jag har utfört en jättelik studie-

 333. -bland föräldrar...

 334. Det är en liten studie.

 335. Föräldrar blev snabbt varse
  samhällets maktrelationer.

 336. Föräldrar
  som bor i invandrartäta områden-

 337. -med social utsatthet och segregation,
  inser snart att området inte är bra-

 338. -och att de flesta svenskar
  har flyttat därifrån.

 339. Då vill man ha fler mötesplatser
  där barnen träffar svenska barn.

 340. Men de hade också negativa
  erfarenheter av möten med lärare.

 341. Jag blev verkligen förvånad
  över de här berättelserna.

 342. Nu har jag fått fundera lite.
  En sak som förvånade mig mycket...

 343. ...är att det är så stor skillnad
  mellan olika kommuner och skolor.

 344. Vi har storstäder med förorter-

 345. -där de har jobbat med
  flerspråkiga och nyanlända elever-

 346. -i tjugo år,
  och det är de verkligen duktiga på.

 347. Problemet är bara,
  vilket Nihad var inne på...

 348. ...att skolorna upplever att de
  står utanför det svenska samhället.

 349. Eleverna är alla flerspråkiga
  i de här skolorna...

 350. ...och det är lätt att som nyanländ
  få vänner på de här skolorna...

 351. ...och man har klasskamrater...

 352. ...som har upplevt samma saker som
  en själv. Så det är lätt att komma in.

 353. I mindre samhällen
  har man däremot inte-

 354. -nån erfarenhet av
  flerspråkiga och nyanlända elever.

 355. Då måste man
  bygga upp kompetensen.

 356. Min förhoppning är
  att det som vi gör här-

 357. -och kunskapen som finns i
  storstädernas förorter ska sprida sig.

 358. För nu
  har nästan alla kommuner i Sverige-

 359. -tagit emot nyanlända studenter.

 360. Ni har pratat om forskning...

 361. ...kommuner, lärare, skolor och elever.

 362. Kan ni säga nåt kort
  om utbildningen av lärare-

 363. -inom just den här frågan?

 364. Om jag ser på utbildningen av lärare-

 365. -och tittar på språk
  och utvecklingen av kunskaper-

 366. -så har det varit väldigt svårt
  att få gehör för mina tankar om-

 367. -att vi måste se den här gruppen-

 368. -alltså den fjärdedel av alla
  svenska elever som är flerspråkiga-

 369. -och att vi måste ha
  ett språkperspektiv-

 370. -i varje ämne som vi lär ut
  när vi utbildar lärare.

 371. Jag är rätt pessimistisk trots
  att jag jobbar på en språkinstitution.

 372. Vi har kämpat för att få in
  det språkliga perspektivet-

 373. -i lärarutbildningen,
  men det är väldigt svårt.

 374. Så jag är rädd
  att vi skickar ut lärarstudenter-

 375. -till kommunerna utan rätt utbildning.

 376. Tack så mycket, Monica.

 377. Översättning: Markus Svensson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Nyanländas möte med svenskt skolsystem

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Nihad Bunar berättar om sitt forskningsprojekt om hur nyanlända elever tas emot i svenska skolor. Det behövs ett helhetsgrepp för att förstå hur olika delar hänger samman för att åstadkomma en lyckad integration, menar han. Det handlar om allt från språkinlärning och modersmålsundervisning till sociala frågor. Men skola och kommun ser inte alltid till elevens bästa utan väljer vad som är mest ekonomiskt och praktiskt för tillfället. Medverkar i introduktionen gör också professor Monica Axelsson. Inspelat den 17 maj 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Skola och samhälle
Ämnesord:
Integration av flyktingar, Invandrarelever, Invandrarundervisning, Skolan, Undervisning
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Nyanländas lärande

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nyanländas lärande

Nyanländas möte med svenskt skolsystem

Nihad Bunar berättar om sitt forskningsprojekt om hur nyanlända elever tas emot i svenska skolor. Det behövs ett helhetsgrepp för att förstå hur olika delar hänger samman för att åstadkomma en lyckad integration, menar han. Det handlar om allt från språkinlärning och modersmålsundervisning till sociala frågor. Men skola och kommun ser inte alltid till elevens bästa utan väljer vad som är mest ekonomiskt och praktiskt för tillfället. Medverkar i introduktionen gör också professor Monica Axelsson. Inspelat den 17 maj 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nyanländas lärande

En inkluderande och rättighetsbaserad pedagogik

Vi har mycket att vinna - inte minst ekonomiskt - genom att satsa på nyanländas utbildning, menar den engelska forskaren Mano Candappa. En stor barriär för nyanlända är språket, och här måste staten stötta med resurser och kunskap. Candappa menar att tvåspråkighet är nyckeln till ett framgångsrikt lärande och förespråkar ett tvålärarsystem där en av lärarna talar elevens modersmål. Inspelat den 17 maj 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nyanländas lärande

Inkluderande och medkännande lärare sökes

Forskaren Halleli Pinson berättar om sin undersökning där hon har frågat lärare och skolpersonal i England hur ett bra bemötande av nyanlända elever bör ser ut. Inkludering och medkänsla är viktiga begrepp för de flesta lärare, liksom att kunna se bortom flyktingstämpeln och behandla alla elever som individer med rätt till utbildning. Inspelat den 17 maj 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nyanländas lärande

Utbildning för elever med flyktingbakgrund

Forskaren Ravinder Sidhu har egen invandrarerfarenhet. Hon kom till Australien på 1970-talet samtidigt med den stora strömmen av båtflyktingar. Sitt vuxna liv har hon vikt åt forskning kring och utbildning av nyanlända flyktingar. Här berättar Ravinder Sidhu om en undersökning där det framkom att nyanlända elever så snart de börjat skolan inte längre vill se sig själva som flyktingar. Inspelat den 17 maj 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nyanländas lärande

Forskare i samtal om tänkt scenario

Tre forskare med rötter i Australien, Israel och England ger råd kring hur nyanlända elever kan integreras. Utgångspunkten är ett scenario där en svensk skola ska ta emot 20 flyktingar från Syrien. Medverkande: Mano Candappa, University College London; Halleli Pinson, Ben-Gurion University of the Negev och Ravinder Sidhu från University of Queensland. Moderator: Nihad Bunar. Inspelat den 17 maj 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nyanländas lärande

Ämneslärare bör lära om språkutveckling

Jim Cummins är professor i språkvetenskap och föreläser om ämneslärares roll som språkutvecklare. Han menar att de i mötet med nyanlända elever ska se sig som språkutvecklare och att de måste få pedagogisk utbildning i hur elever lär sig på sitt andraspråk. Ofta är den kunskapen eftersatt och de som drabbas är de nyanlända eleverna. Inspelat den 17 maj 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nyanländas lärande

Utveckling av det akademiska skolspråket

Den kanadensiska professorn Sandra Schecter föreläser om hur barn och ungdomar till föräldrar som invandrat klarar läroplanens krav kring läs- och skrivfärdigheter. Det visade sig bland annat att faktorer som social integration och bekantskap med den egna familjehistorien påverkade elevernas kunskaper. Inspelat den 17 maj 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nyanländas lärande

Ett klassrum fyllt av möjligheter

Forskaren Jenny Hammond från Australien talar om vikten att ställa samma krav på de nyanlända eleverna som på de andra eleverna i klassen. Om vi ser mellan fingrarna och inte följer läroplanen skapar vi sämre förutsättningar för dem längre fram när de ska söka vidare till andra utbildningar, menar hon. Det är också viktigt att komma ihåg att de nyanlända flyktingeleverna alla bär på sin speciella historia och kommer att behöva olika typer av stöd. Inspelat den 17 maj 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nyanländas lärande

Lära om lärande av nyanlända

Den australiska forskaren Hariz Halilovich presenterar en undersökning om vad forskare och pedagoger kan lära om utbildning av nyanlända och flyktingar. Han har själv erfarenhet av att komma som flykting till ett nytt land. Halilovich menar att det är viktigt att känna sig välkommen och få hjälp att prata om sitt liv och sina erfarenheter. Inspelat den 17 maj 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nyanländas lärande

Lära av praktiken i klassrummet

En grupp internationella forskare samtalar om de praktiska problem som den enskilde läraren brottas med när det kommer till att praktiskt genomföra en lyckad integration av nyanlända. Det är många delar som ska utvecklas: språk, akademiskt skolspråk, identitet och social integration. Medverkande är forskarna Hariz Halilovich och Jenny Hammond samt professorerna Jim Cummins och Sandra Schecter. Moderator: Monica Axelsson. Inspelat den 18 maj 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nyanländas lärande

Hoppets pedagogik

Att läsa böcker och producera texter är ett utmärkt sätt att erövra ett nytt språk och en ny kultur, menar forskaren och professorn Christine Hélot. Här berättar hon om ett spännande projekt där nyanlända elever i Frankrike har satt ord och bild på sina tankar och utbytt materialet med nyanlända elever i USA. Projektet resulterade i en hyllad utställning. Inspelat den 18 maj 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nyanländas lärande

Det omedvetna förhållningssättet

Professor Dympna Devine berättar om vilken påverkan utbildningssystemet har på nyanlända elever. Lydiga, tysta och arbetsamma elever bedöms ofta som väl integrerade, menar hon. De två poler som vårt synsätt pendlar emellan är det konservativa sättet att se på skolan kontra ett mer progressivt och holistiskt sätt att se på eleven. Inspelat den 18 maj 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nyanländas lärande

Närsamhället stöttar nyanlända elever

Australiens flyktingmottagande är inte högt jämfört med många andra länders, men de senaste åren har gruppen nyanlända elever med låg kunskapsnivå och bristfällig skolgång ökat kraftigt. Forskaren Loshini Naidoo berättar om ett nystartat program som verkar för att stötta lärare som undervisar nyanlända elever med dålig skolbakgrund. För att resultatet ska bli lyckat krävs ett stort engagemang och stöttning från speciella resurspersoner med kontakter både inom universitetsvärlden och skolan. Inspelat den 18 maj 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nyanländas lärande

Mångfald lyfter lärande och skola

Många nyanlända vittnar om svårigheten att bli av med sin flyktingidentitet. Professor Madeleine Arnot talar i denna föreläsning om vikten att se till hela människan, med alla de kunskaper och färdigheter som de nyanlända bär med sig till det nya landet. Ser vi inte till helheten hos människorna resulterar det i ett permanent utanförskap, menar Madeleine Arnot. Inspelat den 18 maj 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nyanländas lärande

Från teori till praktik

Vad händer när fina forskningsteorier om nyanländas lärande ska omsättas i praktisk handling? Fyra internationellt kända forskare ger här sin syn hur man som lärare kan omsätta forskningsresultat kring nyanländas lärande till framgångsrik undervisning. Medverkar gör professor Christine Hélot från Frankrike, professor Madeleine Arnot från England, forskaren Loshini Naidoo från Australien och professor Dympna Devine från Irland. Moderator: Mats Trondman. Inspelat den 18 maj 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Perspektiv och erfarenhet av entreprenöriellt lärande

Hur blir man rustad för ett samhälle i ständig förändring och hur ska man översätta skolkunskap i praktiken? Representanter från både högskola och näringsliv diskuterar vad utmaningsbaserat och entreprenöriellt lärande är och vilka de viktigaste drivkrafterna är för kunskapsbildning. Medverkande: Susan Wahlgren Persson, Ung Företagsamhet, Johan Riseborn, rektor, Magnus Carstam, Drivhuset, Olof Eriksson, Coompanion, Pär Widén, forskare. Moderatorer: Jonas Christensen och Balli Lelinge. Inspelat den 19 oktober 2015 i Orkanen på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Barns sexualitet gör vuxna osäkra

Är det okej att en tvååring onanerar på dagis? Förskolepedagoger efterlyser utbildning och ett gemensamt förhållningssätt. Och en pappa funderar på hur han ska göra för att inte hämma sin dotters sexuella utveckling. RFSU:s frågelåda vittnar om vuxnas funderingar och oro, säger sexualupplysare Maria Bergström.