Titta

UR Samtiden - Nyanländas lärande

UR Samtiden - Nyanländas lärande

Om UR Samtiden - Nyanländas lärande

Sverige tar emot flest asylsökande per capita jämfört med något annat land i EU. Kunskapen om hur undervisningen för nyanlända barn och ungdomar ska organiseras och implementeras är dock otillräcklig. Här träffas internationellt kända forskare och experter under ett seminarium med föreläsningar och diskussioner. Inspelat den 17 och 18 maj 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Till första programmet

UR Samtiden - Nyanländas lärande : Lära om lärande av nyanländaDela
 1. Det är en ära att få vara här
  och prata inför högt ansedda kolleger.

 2. Min presentation är lite annorlunda
  men passar ändå in-

 3. -med de fynd, projekt och begrepp
  vi har diskuterat de senaste dagarna.

 4. Som ni ser i titeln har jag
  förvrängt konferensens namn lite.

 5. "Nyanländas lärande"
  har blivit "Nyanländas utlärande".

 6. Jag hoppas att det inte
  ses som upphovsrättsbrott...

 7. Det jag ska presentera
  rättfärdigar nog det här lånet.

 8. Jag vill förändra hur vi
  ser på utbildning och invandring-

 9. -genom att lyfta kopplingen
  mellan dessa två viktiga företeelser.

 10. Utan invandring och utbildning
  hade vår värld sett annorlunda ut.

 11. Det är ingen överdrift att hävda
  att det är samhällets stöttepelare-

 12. -och att samspelet mellan dem-

 13. -ständigt driver
  vår kunskapsproduktion framåt.

 14. När vi pratar om globalisering,
  så pratar vi bland annat om idéflöde-

 15. -som om idéer bara uppstår,
  men vi glömmer att varje idé-

 16. -uppstår ur mänsklig aktivitet,
  eller mänsklig kreativitet-

 17. -och att idéflöden
  är nära kopplat till människoflöden.

 18. Vad gäller idéflöde och rörlig kunskap-

 19. -ser jag det inte som
  bara kompetensflykt eller -inflyttning.

 20. Jag ser reciprocitet, utbyte och
  kompetensspridning i invandringen-

 21. -och inte bara vinnare och förlorare.

 22. Vi lever i det Castles och Miller
  kallade "migrationens tidsålder".

 23. Men i dagens politiska klimat,
  när särskilt tvångsmigration-

 24. -allt oftare porträtteras av populister
  som ett hot mot "vårt samhälle"-

 25. -måste vi betona kopplingen
  mellan kunskap och invandring.

 26. Albert Einstein, Sigmund Freud,
  Hannah Arendt, Joseph Conrad-

 27. -Milan Kundera, Madeleine Albright,
  Sitting Bull och Dalai lama-

 28. -blev alla välkända
  tack vare deras insiktsfulla idéer.

 29. Vid nåt tillfälle i deras liv
  har de alla varit flyktingar.

 30. Listan med konstnärer, forskare
  och ledare som har flytt är lång.

 31. Men bortsett från orsakerna-

 32. -som omvandlar
  vanliga personer till flyktingar-

 33. -är det inget olagligt
  med att vara flykting.

 34. Enligt 1951 års flyktingkonvention-

 35. -har personer som flyr från förföljelse
  rätt att söka skydd utanför hemlandet-

 36. -och staterna de anländer till
  måste garantera dem skydd-

 37. -vad gäller alla mänskliga rättigheter,
  inklusive rätten till utbildning.

 38. Jag kan medge
  att jag är väldigt subjektiv.

 39. Utbildning och invandring är personliga
  och betydelsefulla teman för mig.

 40. Det första är kopplat till möjlighet,
  det andra till nödvändighet.

 41. Därför tar jag i dag upp både personliga
  och professionella reflektioner.

 42. Jag ska berätta var jag står
  i förhållande till dessa två teman.

 43. Man kan presentera sig
  på många olika sätt.

 44. Biografier är socialt skapade historier
  som beror av ett antal faktorer-

 45. -såsom kultur, yrke,
  publik och så vidare.

 46. För mig ligger utmaningen i
  att berätta historien i rätt ordning.

 47. Börjar vi i nutid och rör oss bakåt
  eller berättar vi i kronologisk ordning?

 48. Börjar historien om oss med vår födsel-

 49. -med nåt annat viktigt datum
  eller med vad vi blev senare?

 50. Jag har inga svar på det,
  men jag har valt en alfabetisk ordning.

 51. Jag tänkte ge er min ABC-lista.

 52. A. A står för antropologi.
  Jag har doktorerat i antropologi-

 53. -och jag har valt att arbeta
  inom det här humanistiska fältet.

 54. Vid olika tillfällen i mitt liv
  kunde jag ha valt andra yrken-

 55. -men genom att välja antropologi
  har jag kunnat se kunskapsproduktion-

 56. -som ett aktivt samspel mellan
  subjektiva och objektiva verkligheter.

 57. Jag kan skriva i första person,
  snarare än att dölja mina åsikter-

 58. -bakom tredje person eller passiv form.

 59. Man betonar agentskapet, vilket är
  upplevelser, känslor, metaforer-

 60. -och sociala nätverk hos människor
  som deltar i en antropologisk studie.

 61. Ett viktigt begrepp är "positionalitet",
  medvetenheten om sin egen position-

 62. -i relation till hur man som lärare
  undervisar om sociala verkligheter.

 63. Den här alfabetiska listan
  representerar min egen positionalitet.

 64. Den andra punkten
  på min alfabetiska lista är Australien.

 65. De senaste arton åren har jag haft
  min bas där, mer exakt i Melbourne.

 66. Jag flyttade dit 1998.

 67. Sen dess har jag studerat, forskat
  och undervisat på ett antal skolor-

 68. -däribland University of Melbourne
  och Monash och RMIT University.

 69. Jag ska berätta mer
  om de erfarenheterna senare.

 70. Då jag är australisk medborgare
  och har ett australiskt pass-

 71. -kan jag resa
  till de flesta av världens länder-

 72. -vilket jag utnyttjar så ofta jag kan.

 73. Jag uppskattar olika strukturer -
  fysiska, kulturella och mentala-

 74. -och hur flytande de är.

 75. Att bo i världens ände,
  eller begynnelse-

 76. -har gjort mig mer medveten om den
  övriga världen, på andra sidan haven.

 77. Under A har vi även Austria, Österrike.

 78. Det var mitt första ankomstland
  utanför forna Jugoslavien.

 79. Då hade jag ett nytt pass
  från ett land som upphört att existera-

 80. -vilket innebar att min frihet att resa
  och studera upphävts på obestämd tid.

 81. Tidigare hade passet kunnat ta mig
  över gränser både i öst och i väst-

 82. -men 1993 ansåg man
  att alla med såna pass var statslösa.

 83. Det hindrade mig dock inte.
  Men en väska full av läkarböcker-

 84. -åkte jag till österrikiska Villach
  med ett tåg från Zagreb.

 85. För att kunna ta mig in
  reste jag med ett lånat kroatiskt pass-

 86. -utan både mitt namn och mitt foto.

 87. Det kändes inte olagligt
  att resa med falskt pass.

 88. Jag visste att kamrat Tito
  ofta använde falska dokument-

 89. -för att fly
  från skurkar som jagade honom.

 90. Jag var i en liknande situation,
  och det kändes faktiskt spännande.

 91. Men jag skämdes
  när min tunga väska gick sönder-

 92. -och alla böcker och kläder hamnade
  på marken utanför Klagenfurts station.

 93. Jag samlade snabbt ihop allt
  och försökte lägga ner det igen.

 94. Jag skämdes över hur lite jag hade.

 95. Innehållet i väskan
  avslöjade att jag var flykting-

 96. -och inte
  den vanliga resenär jag ville vara-

 97. -en turist eller en student på semester.

 98. För att låna av författaren Achebe,
  så gick allt bokstavligt talat sönder.

 99. Jag försökte desperat
  samla ihop delarna från mitt förra liv.

 100. Skolböcker, ett par slitna jeans,
  cowboystövlar-

 101. -och personliga dokument
  som inte längre skulle behövas.

 102. Det var 1993, jag var 22 år gammal.

 103. Österrike definierade mig
  som en de facto-flykting.

 104. Vi går vidare till B, för Bosnien.
  Österrike klassade mig som flykting-

 105. -eftersom jag föddes och växte upp
  i Bosnien, som låg i Jugoslavien.

 106. Våren 1992, när alla bosniers liv
  förändrades för alltid-

 107. -förberedde jag mig inför tentor
  i Sarajevo, och inte för ett krig.

 108. Vi påverkades av det som hände.
  Jag blev en tvångsförflyttad person-

 109. -en fånge, en överlevare,
  statslös och en evig invandrare.

 110. C står för Croatia, Kroatien,
  där jag fick ett dokument som sa-

 111. -att FN:s flyktingkommissariat kunde
  skydda mig. Det var i slutet av 1992.

 112. Jag kom till Kroatien
  som befriad krigsfånge.

 113. Trots att jag aldrig
  tillfångatogs eller krigade-

 114. -hade jag anhållits i min
  flickväns hemstad i västra Bosnien-

 115. -en stad som nu har blivit ökänd
  för de krigsbrott som begicks där 1992.

 116. I Kroatien lämnade jag
  UNHCR:s flyktingcenter-

 117. -och i stället för
  att flytta till Sverige eller USA-

 118. -åkte jag till Zagreb
  och skrev in mig på universitetet.

 119. Efter att ha nekats medborgarskap,
  kunde jag varken fortsätta studera där-

 120. -eller återvända hem,
  så jag fick röra mig västerut.

 121. Österrike låg nära Bosnien,
  så jag valde att åka dit.

 122. D står för Deutschland, Tyskland-

 123. -och även för Duldung, de visum
  som gavs till 400 000 bosnier-

 124. -och andra flyktingar på 1990-talet.

 125. Efter ännu en olaglig gränspassage,
  denna gång med lastbil-

 126. -kom jag till Nürnberg 1994
  och blev en Duldung-person.

 127. Mellan 1994 och 1998 bodde jag
  i den vackra staden Hamburg-

 128. -där min son föddes 1997.

 129. Som förälder till ett flyktingbarn
  ville jag hitta honom ett bra hemland-

 130. -och det var därför
  vi flyttade till Australien 1998.

 131. Det här är ingen personlig encyklopedi-

 132. -så jag ska avsluta med bokstaven E,
  och E står för education, utbildning.

 133. Det som förenar alla delar
  i min biografi är det här ordet.

 134. För mig har invandring och utbildning
  varit en del av samma lärandeprocess.

 135. I varje land jag vistats i har jag ägnat
  mig åt formell och informell utbildning.

 136. Jag är tacksam för alla lärare
  som jag har träffat på min resa.

 137. De gav mig inte bara ny kunskap
  utan även inspiration, stöd och hopp.

 138. Jag är särskilt tacksam för professor
  Ron Adams, min mentor och vän-

 139. -som visade mig att en väg till
  livslångt lärande är att bli lärare-

 140. -vilket jag nu har varit i fjorton år.

 141. Som lärare har man
  ett privilegium och ett ansvar.

 142. Det är ett privilegium
  att få dela med sig av den kunskap-

 143. -som man har fått
  av sina egna lärare och av livet-

 144. -att få påverka och utmana
  både sin egen och elevernas världssyn-

 145. -och att få ta del av elevers lärande,
  vilket alltid gynnar oss lärare också.

 146. Min undervisning bygger på utveckling,
  och för att uppnå det kombinerar jag-

 147. -erfarenhetsbaserat lärande
  med interkulturellt lärande.

 148. Då jag inte tror
  på värdeneutral undervisning-

 149. -fokuserar jag i min pedagogik på
  etik och reflektioner i lärandecykeln.

 150. Vid sidan av undervisningen
  har jag forskat om platsutveckling-

 151. -och de spänningar
  som identitetspolitik kan medföra.

 152. Min undervisning
  är nära kopplad till min forskning.

 153. Jag har undervisat allt ifrån tonåringar
  och kandidat- och mastersstudenter-

 154. -till akademiker
  som ska undervisa på universitet.

 155. Nu vill jag ta upp ett par exempel
  från min undervisning och forskning.

 156. De visar hur vi kan omvärdera
  och omforma kunskapens gränser-

 157. -och hur vi kan lära oss av flyktingar
  i både formell och informell utbildning.

 158. Att lära sig av flyktingar i Melbourne.
  Förintelseoffer är ultimata flyktingar-

 159. -och ultimata vittnen
  till hur lågt människor kan sjunka.

 160. Vittnesmålen från Viktor Frankl,
  Elie Wiesel och Primo Levi-

 161. -lär oss mycket om människans natur.

 162. Deras verk framkallar empati,
  vilket vi vill utveckla hos våra elever.

 163. Jag känner många av
  offrens släktingar, men först 2010-

 164. -träffade jag några av dem
  som satt i de mest ökända lägren-

 165. -som Auschwitz-Birkenau och Dachau,
  och som sen flyttade till Melbourne.

 166. Jag tänkte ta upp
  vad och hur vi lärde oss av dem.

 167. När jag arbetade på Monash University
  mellan 2011 och 2015-

 168. -skulle vi utveckla
  ett nytt doktorandprogram-

 169. -för akademiker som ska undervisa.

 170. En del av programmet
  handlade om de nya teknikerna-

 171. -och de nya möjligheterna
  som e-lärandet har gett oss-

 172. -men jag ville föryngra
  mer traditionella metoder-

 173. -genom att fokusera på lärandets
  sociala och emotionella dimensioner.

 174. Vi fokuserade på tanken att miljön
  för lärande hör ihop med innehållet.

 175. Hur och var vi lär oss
  påverkar vad och varför vi lär oss.

 176. Vi gjorde studenterna medvetna
  om miljön där undervisningen skedde-

 177. -och uppmuntrade dem att utmana
  dikotomierna offentligt/privat-

 178. -formellt/informellt, skola/samhälle,
  utomhus/inomhus-

 179. -och online/ansikte mot ansikte.

 180. Vi ville även demonstrera
  att utbildning inte är värdeneutral.

 181. Etik är grunden i all pedagogik
  och bör underbygga alla områden.

 182. Att välja rätt lärandemiljö
  visade sig vara centralt för projektet.

 183. För att illustrera hur vi skötte kursen
  och tacklade de olika kunskapsmålen-

 184. -ska jag berätta om en delkurs-

 185. -som hette
  Att undervisa utanför klassrummet.

 186. I kursen ingick ett studiebesök och
  en upplevelse utanför klassrummet.

 187. Vi övervägde många olika platser,
  och Förintelsecentret röstades fram.

 188. Det låg nära skolan
  och var lätt att ta sig till.

 189. Centret drivs av medborgare,
  och på webbplatsen står det:

 190. "Det bästa minnesmärket för offer
  för rasism är ett utbildningsprogram"-

 191. -"som motarbetar antisemitism,
  rasism och fördomar i samhället"-

 192. -"och som bidrar till förståelse."

 193. När vi hade bestämt oss,
  bokade vi en guidad rundtur-

 194. -för att visa gruppen hur platser som
  museer kan användas till undervisning-

 195. -och hur lärande fungerar i den miljön.

 196. Gruppen med blivande lärare
  skulle utforska-

 197. -hur förhållanden mellan skolor och
  samhället kan etableras och bibehållas.

 198. Utbildningsetik
  var också nåt de skulle utforska här.

 199. Medan de reflekterade
  över sin roll som besökare-

 200. -ombads de också att reflektera
  över andra sociala identiteter-

 201. -som förknippas med deras roll
  i samhället, kulturen och familjen-

 202. -och hur de påverkar
  hur vi lär oss och undervisar.

 203. Förintelsecentret fungerar även
  som ett museum med artefakter-

 204. -som skänkts av överlevare
  som anlände efter andra världskriget.

 205. I en monter fanns en randig fångdräkt
  som burits i ett koncentrationsläger.

 206. Fläckarna från nåns lidande
  syntes tydligt på de två plaggen.

 207. En överlevare hade återskapat lägret
  för att bearbeta minnet av tiden där.

 208. Det fanns
  legitimationer, brev, diplom och bilder-

 209. -och namn på dem
  som enbart fanns där i minnet.

 210. Vår guide, Stephanie, en energisk,
  åttioårig dam, berättade sin historia.

 211. En svartvit bild föreställde henne och
  hennes make. De var unga och glada.

 212. Deras vinterjackor
  pryddes av varsin davidsstjärna.

 213. Det här var deras bröllopsfoto.

 214. Hon var bara sexton när bilden togs.
  Hon och hennes tjugoåriga pojkvän-

 215. -gifte sig i hopp om att de då inte
  skulle skiljas åt om de blev flyttade.

 216. Kort efter att bilden togs skickades de
  till olika läger. De sågs aldrig igen.

 217. Han dog, liksom alla hennes släktingar,
  förutom hennes tvillingsyster Annetta.

 218. Att de var tvillingar räddade deras liv.

 219. Efter att de skickats till Auschwitz
  valdes de ut av doktor Mengele.

 220. Stephanie berättade om livet där-

 221. -och vilka experiment doktor Mengele
  utförde på henne och på andra barn.

 222. Vi kunde bara lyssna,
  rörda på alla möjliga sätt.

 223. Vissa elever och lärare
  kunde inte hålla tillbaka tårarna.

 224. Det var en ära att få träffa
  nån så speciell men ändå så vanlig.

 225. Vi lärde oss många viktiga läxor-

 226. -både som akademiker
  och som världsmedborgare.

 227. Några år tidigare
  undervisade jag gymnasieelever-

 228. -i Saint Albans, en förort i Melbourne.

 229. I Australien handlar de sista åren om
  förberedelse inför högre utbildning.

 230. Majoriteten av mina elever hade
  invandrar- eller flyktingbakgrund.

 231. Jag försökte bland annat
  lära dem olika litterära stilar-

 232. -vilket de
  behövde kunna till de sista proven.

 233. Rent mänskligt var det
  jag lärde mig av dem mer värdefullt-

 234. -än alla provresultat
  de kunde åstadkomma.

 235. Många historier, som den här,
  kommer jag aldrig att glömma.

 236. Nerka var min bästa elev
  och väldigt populär i klassen.

 237. Under en lektion i kreativt skrivande-

 238. -bad jag eleverna att skriva en text
  på temat "En dag jag aldrig glömmer".

 239. Vi förutspådde att eleverna
  skulle skriva om en positiv händelse-

 240. -som en födelsedagsfest,
  en konsert, den första kyssen.

 241. Det här är ett utdrag från Nerkas text:

 242. "När jag förlorat hoppet
  om att få se honom i staden"-

 243. -"där vi levde
  i väntan på att få återvända hem"-

 244. -"dök han plötsligt upp,
  en höstdag som denna."

 245. "Han hade bara varit borta i två år,
  fängslad någonstans"-

 246. -"men det kändes
  som om det hade gått hundra år."

 247. "Jag kände inte alls igenom honom.
  Mamma sa: 'Nerka, krama din far nu.'"

 248. "Jag såg bara en gammal, sliten man
  som satt där på soffan framför mig."

 249. "'Min far är yngre och alltid finklädd',
  tänkte jag."

 250. "Sedan sa den gamle mannen
  mitt namn med darrande röst: 'Nerka.'"

 251. "Tårarna rann nedför hans ansikte.
  Först då kände jag igen hans ögon."

 252. "Det var min pappa.
  Den dagen glömmer jag aldrig."

 253. Jag glömmer aldrig Nerka.
  Hon skrev bra-

 254. -men blev i stället läkare,
  och hon har klarat sig fint.

 255. Allen, en annan elev, frågade
  om han kunde få slippa ett prov-

 256. -för han skulle resa till sitt hemland.

 257. Jag frågade om det var en semester
  eller en familjeåterförening.

 258. "Det är en typ en återförening",
  svarade han.

 259. "De hittade min pappa i en massgrav,
  så vi måste dit och begrava honom."

 260. Ingenting i min lärarutbildning
  hade förberett mig på såna situationer.

 261. Hur ska man svara? Vilka råd
  eller tröstande ord ska man ge?

 262. Hur mycket av deras smärta
  är vi känslomässig kapabla-

 263. -att hantera?
  Såna frågor funderar jag över än.

 264. Det här handlar inte om förintelsen,
  utan om modern tid och generation Y-

 265. -som förknippas
  med teknik och ett futuristiskt synsätt.

 266. Men precis som med förintelseoffren
  kan vi lära oss mycket av dem också.

 267. Att lära sig
  av flyktingar i Saint Louis i USA.

 268. Många historier
  liknade dem från Förintelsecentret-

 269. -under en fältstudie om bosniska
  flyktingar som nu levde i Saint Louis.

 270. 1993 flyttade de första bosnierna dit,
  de som överlevt koncentrationslägren.

 271. Nu bor 75 000 bosnier där-

 272. -och Saint Louis är världens största
  bosniska stad utanför Bosnien.

 273. Integrationen av flyktingarna
  har varit en tvåvägsprocess.

 274. Bosnierna har anammat
  USA:s kultur och normer-

 275. -men de har också påverkat
  de amerikanska grupperna.

 276. Det jag har sett de senaste nio åren-

 277. -är att man fortlöpande
  har lärt sig av och om varandra.

 278. Bosniska historier
  är en del av Saint Louis-

 279. -och de förekommer ofta
  i Saint Louis lokaltidning, STL Today.

 280. De har också utforskats av konstnärer.

 281. Cristina Pippa baserade sin pjäs,
  "Little Bosnia", på Saint Louis-bosnier.

 282. Pjäsen om identitet och hem
  innehåller bosniska skådespelare-

 283. -varav många går på gymnasiet.

 284. Pjäsen handlar om
  mer än bara flyktinglivet i exil-

 285. -och innehåller en stor portion humor.

 286. Pjäsen blev så populär
  att den snabbt sålde ut för hela 2008.

 287. Andra sorters kunskapsdelning
  har också nått ut till hela samhället.

 288. 2007 kom utställningen "Prijedor:
  Lives from the Bosnian Genocide".

 289. I den återges historier
  från bosniska överlevare-

 290. -som nu bor i Saint Louis.

 291. Utställningen innehöll även föremål
  från överlevare och dem som dog-

 292. -som ett par stövlar, en brun jumper-

 293. -och familjefoton som tillhörde
  mikrobiologen Kemal Cerić-

 294. -som var en av 200 intelligentia
  som dog i Prijedor sommaren 1992.

 295. Många av Saint Louis-bosnierna
  blev vandrande utställningsföremål.

 296. De gav föremålen ett sammanhang
  med hjälp av egna historier.

 297. Många av historierna berättades
  offentligt för första gången där.

 298. Utställningen gav också bosnierna
  en plats som bekräftade deras identitet.

 299. Ett program som till en början var
  ett minnesprojekt på universitetet-

 300. -har nu blivit världens första
  center för Bosnienstudier.

 301. Vi ska gå vidare till västra USA.

 302. Mina erfarenheter
  ledde till att jag utvecklade-

 303. -en transdisciplinär kurs
  på University of California i L.A.-

 304. -som hette
  Minnesflytt, diaspora och arkiv.

 305. Den skulle fylla luckan i arkiv-
  utbildningar som behandlar flyktingar.

 306. De som forskar om flyktingar vet-

 307. -att dokumentationen om deras liv
  ofta förstörs, ändras eller försvinner.

 308. Kursen skulle visa
  hur viktig dokumentation är-

 309. -när det gäller diaspora efter krig,
  folkmord och andra överträdelser.

 310. Kursen skulle bygga tillit mellan
  samhället, akademiker och individer-

 311. -och uppmuntra
  till engagemang och reflektion-

 312. -hos alla deltagare, även handledarna-

 313. -alltså min kollega,
  professor Gilliland, och jag.

 314. 22 masterstudenter
  och doktorander gick kursen.

 315. Många av dem
  hade egen erfarenhet av diaspora-

 316. -vilka togs upp under kursens gång.

 317. Därmed bidrog de till att göra kursen
  autentisk och personlig.

 318. Innan kursstart
  fick studenterna läsa fem böcker.

 319. Alla böcker var skrivna av flyktingar
  eller barn till dem som kom till USA-

 320. -efter att ha flytt från folkmord
  i länder som Vietnam och El Salvador.

 321. Studenterna skulle utföra fältarbete.

 322. De fick själva välja platser
  förknippade med invandring-

 323. -på officiella eller samhälleliga sätt-

 324. -som migrationsdomstolar
  och ungdomsföreningar.

 325. De dokumenterade
  olagliga gränssamhällen-

 326. -och deltog i en minnesceremoni
  för en avliden mormor-

 327. -med en kinesisk-amerikansk familj.

 328. Resultaten presenterades
  i olika former, genrer och medier.

 329. Utöver uppsatser fick vi
  två dikter, en scen, en målning-

 330. -en fotoutställning
  och två digitala presentationer.

 331. Genom den här kreativiteten
  erhöll vi lärande och utbyte-

 332. -bortom de akademiska gränserna.

 333. Det ledde också till att den privata
  flykting- och invandrarkunskapen-

 334. -blev allmän kunskap.

 335. Jag vill avsluta med ett sista exempel.

 336. Efter Melbourne, Saint Louis
  och Los Angeles ska vi korsa haven-

 337. -och ta oss till Sverige.

 338. Ungefär fyrtio mil söder om Stockholm
  ligger Karlskrona-

 339. -en pittoresk örlogsstad
  med 60 000 invånare.

 340. Staden är ett av Unescos världsarv.

 341. 2008 utförde jag fältarbete bland
  bosniska flyktingar som flyttat dit.

 342. I Karlskrona deltog jag i många olika
  lärandeaktiviteter, vissa av dem unika.

 343. Jag fick en rundtur på Marinmuseum
  och en lektion om den svenska flottan-

 344. -av en grupp bosniska gymnasieelever
  som kom till Sverige som flyktingar.

 345. Programmet var ett samarbete
  mellan museet och invandrargrupper.

 346. Syftet var att locka de grupper
  som vanligtvis inte besöker museer-

 347. -och som ofta förknippar
  såna ställen med finkultur-

 348. -eller traditioner.
  "Svensk historia för svenskar."

 349. Museets personal utnyttjade
  expertisen de hade till hands:

 350. Tvåspråkiga elever
  från invandrargrupperna.

 351. Alla vann på det - museet, eleverna
  som deltog och invandrargrupperna.

 352. Eleverna fick utbildning och uniformer,
  och de visades upp i museibroschyrer.

 353. Plötsligt ville alla veta mer
  om den svenska flottans historia.

 354. De före detta flyktingarna uppvisade
  stor expertis och professionalism-

 355. -och de berättade på sitt modersmål.

 356. Jag förstod dem utan problem, men de
  pratade bosniska med svensk brytning.

 357. Jag märkte att jag var en outsider
  i förhållande till svenskbosnierna-

 358. -som intog rollen som insider-

 359. -i och med att de knöt an
  till det nya landets historia.

 360. Det blev särskilt tydligt
  när de sa "vi", "oss" och "vår"-

 361. -när de berättade om Sveriges historia.

 362. Men de uppvisade ändå lite stolthet-

 363. -när de bland de tusentals föremålen,
  vissa hundratals år gamla-

 364. -visade mig
  en miniubåt tillverkad i Sarajevo.

 365. Det här föremålet var en fysisk länk
  mellan deras gamla och nya identiteter.

 366. I deras nya, svenska historia
  fanns även nåt från deras gamla land.

 367. Sammanfattningsvis vill jag
  uppmana oss forskare och lärare-

 368. -att gräva djupare i vad det innebär
  att lära sig av flyktingerfarenheter.

 369. Det som utgör kunskap kan tolkas
  på olika sätt, vilket kan bli en lärdom.

 370. Hur ser man på vittnesmål?

 371. Är det nåt som skolorna utmanas av
  och än i dag ibland motsätter sig?

 372. Hur ser man på marginaliserade
  och förtryckta gruppers berättelser?

 373. Man har i historien
  behövt öppna sina dörrar-

 374. -för redogörelser från
  exempelvis kvinnor och invandrare.

 375. Vad har det för betydelse
  för utbildningen på alla nivåer?

 376. Frågorna är många i kampen
  om att omforma kunskapens gränser.

 377. Som många av mina kolleger vet
  så finns det mycket unik kunskap-

 378. -som vi kan få av nyanlända,
  av dem som anländer just nu-

 379. -och av dem
  som anlände för över femtio år sen.

 380. Det jag har lärt mig som flykting,
  lärare, forskare, samhällsaktivist-

 381. -son, far och make är att vår identitet
  utgörs av historier vi skapar-

 382. -om oss själva, om andra
  och om världen runtomkring oss.

 383. Lärande äger alltid rum
  i ett socialt sammanhang.

 384. Att lära sig om, för och av-

 385. -blir i slutändan att lära sig
  med andra. Tack så mycket!

 386. Översättning: Malin Kärnebro
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Lära om lärande av nyanlända

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Den australiska forskaren Hariz Halilovich presenterar en undersökning om vad forskare och pedagoger kan lära om utbildning av nyanlända och flyktingar. Han har själv erfarenhet av att komma som flykting till ett nytt land. Halilovich menar att det är viktigt att känna sig välkommen och få hjälp att prata om sitt liv och sina erfarenheter. Inspelat den 17 maj 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Lärarroll och ledarskap, Pedagogiska frågor > Skola och samhälle, Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Immigration
Ämnesord:
Integration av flyktingar, Invandrarelever, Invandrarundervisning, Skolan, Undervisning
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Nyanländas lärande

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nyanländas lärande

Nyanländas möte med svenskt skolsystem

Nihad Bunar berättar om sitt forskningsprojekt om hur nyanlända elever tas emot i svenska skolor. Det behövs ett helhetsgrepp för att förstå hur olika delar hänger samman för att åstadkomma en lyckad integration, menar han. Det handlar om allt från språkinlärning och modersmålsundervisning till sociala frågor. Men skola och kommun ser inte alltid till elevens bästa utan väljer vad som är mest ekonomiskt och praktiskt för tillfället. Medverkar i introduktionen gör också professor Monica Axelsson. Inspelat den 17 maj 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nyanländas lärande

En inkluderande och rättighetsbaserad pedagogik

Vi har mycket att vinna - inte minst ekonomiskt - genom att satsa på nyanländas utbildning, menar den engelska forskaren Mano Candappa. En stor barriär för nyanlända är språket, och här måste staten stötta med resurser och kunskap. Candappa menar att tvåspråkighet är nyckeln till ett framgångsrikt lärande och förespråkar ett tvålärarsystem där en av lärarna talar elevens modersmål. Inspelat den 17 maj 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nyanländas lärande

Inkluderande och medkännande lärare sökes

Forskaren Halleli Pinson berättar om sin undersökning där hon har frågat lärare och skolpersonal i England hur ett bra bemötande av nyanlända elever bör ser ut. Inkludering och medkänsla är viktiga begrepp för de flesta lärare, liksom att kunna se bortom flyktingstämpeln och behandla alla elever som individer med rätt till utbildning. Inspelat den 17 maj 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nyanländas lärande

Utbildning för elever med flyktingbakgrund

Forskaren Ravinder Sidhu har egen invandrarerfarenhet. Hon kom till Australien på 1970-talet samtidigt med den stora strömmen av båtflyktingar. Sitt vuxna liv har hon vikt åt forskning kring och utbildning av nyanlända flyktingar. Här berättar Ravinder Sidhu om en undersökning där det framkom att nyanlända elever så snart de börjat skolan inte längre vill se sig själva som flyktingar. Inspelat den 17 maj 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nyanländas lärande

Forskare i samtal om tänkt scenario

Tre forskare med rötter i Australien, Israel och England ger råd kring hur nyanlända elever kan integreras. Utgångspunkten är ett scenario där en svensk skola ska ta emot 20 flyktingar från Syrien. Medverkande: Mano Candappa, University College London; Halleli Pinson, Ben-Gurion University of the Negev och Ravinder Sidhu från University of Queensland. Moderator: Nihad Bunar. Inspelat den 17 maj 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nyanländas lärande

Ämneslärare bör lära om språkutveckling

Jim Cummins är professor i språkvetenskap och föreläser om ämneslärares roll som språkutvecklare. Han menar att de i mötet med nyanlända elever ska se sig som språkutvecklare och att de måste få pedagogisk utbildning i hur elever lär sig på sitt andraspråk. Ofta är den kunskapen eftersatt och de som drabbas är de nyanlända eleverna. Inspelat den 17 maj 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nyanländas lärande

Utveckling av det akademiska skolspråket

Den kanadensiska professorn Sandra Schecter föreläser om hur barn och ungdomar till föräldrar som invandrat klarar läroplanens krav kring läs- och skrivfärdigheter. Det visade sig bland annat att faktorer som social integration och bekantskap med den egna familjehistorien påverkade elevernas kunskaper. Inspelat den 17 maj 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nyanländas lärande

Ett klassrum fyllt av möjligheter

Forskaren Jenny Hammond från Australien talar om vikten att ställa samma krav på de nyanlända eleverna som på de andra eleverna i klassen. Om vi ser mellan fingrarna och inte följer läroplanen skapar vi sämre förutsättningar för dem längre fram när de ska söka vidare till andra utbildningar, menar hon. Det är också viktigt att komma ihåg att de nyanlända flyktingeleverna alla bär på sin speciella historia och kommer att behöva olika typer av stöd. Inspelat den 17 maj 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nyanländas lärande

Lära om lärande av nyanlända

Den australiska forskaren Hariz Halilovich presenterar en undersökning om vad forskare och pedagoger kan lära om utbildning av nyanlända och flyktingar. Han har själv erfarenhet av att komma som flykting till ett nytt land. Halilovich menar att det är viktigt att känna sig välkommen och få hjälp att prata om sitt liv och sina erfarenheter. Inspelat den 17 maj 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nyanländas lärande

Lära av praktiken i klassrummet

En grupp internationella forskare samtalar om de praktiska problem som den enskilde läraren brottas med när det kommer till att praktiskt genomföra en lyckad integration av nyanlända. Det är många delar som ska utvecklas: språk, akademiskt skolspråk, identitet och social integration. Medverkande är forskarna Hariz Halilovich och Jenny Hammond samt professorerna Jim Cummins och Sandra Schecter. Moderator: Monica Axelsson. Inspelat den 18 maj 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nyanländas lärande

Hoppets pedagogik

Att läsa böcker och producera texter är ett utmärkt sätt att erövra ett nytt språk och en ny kultur, menar forskaren och professorn Christine Hélot. Här berättar hon om ett spännande projekt där nyanlända elever i Frankrike har satt ord och bild på sina tankar och utbytt materialet med nyanlända elever i USA. Projektet resulterade i en hyllad utställning. Inspelat den 18 maj 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nyanländas lärande

Det omedvetna förhållningssättet

Professor Dympna Devine berättar om vilken påverkan utbildningssystemet har på nyanlända elever. Lydiga, tysta och arbetsamma elever bedöms ofta som väl integrerade, menar hon. De två poler som vårt synsätt pendlar emellan är det konservativa sättet att se på skolan kontra ett mer progressivt och holistiskt sätt att se på eleven. Inspelat den 18 maj 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nyanländas lärande

Närsamhället stöttar nyanlända elever

Australiens flyktingmottagande är inte högt jämfört med många andra länders, men de senaste åren har gruppen nyanlända elever med låg kunskapsnivå och bristfällig skolgång ökat kraftigt. Forskaren Loshini Naidoo berättar om ett nystartat program som verkar för att stötta lärare som undervisar nyanlända elever med dålig skolbakgrund. För att resultatet ska bli lyckat krävs ett stort engagemang och stöttning från speciella resurspersoner med kontakter både inom universitetsvärlden och skolan. Inspelat den 18 maj 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nyanländas lärande

Mångfald lyfter lärande och skola

Många nyanlända vittnar om svårigheten att bli av med sin flyktingidentitet. Professor Madeleine Arnot talar i denna föreläsning om vikten att se till hela människan, med alla de kunskaper och färdigheter som de nyanlända bär med sig till det nya landet. Ser vi inte till helheten hos människorna resulterar det i ett permanent utanförskap, menar Madeleine Arnot. Inspelat den 18 maj 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nyanländas lärande

Från teori till praktik

Vad händer när fina forskningsteorier om nyanländas lärande ska omsättas i praktisk handling? Fyra internationellt kända forskare ger här sin syn hur man som lärare kan omsätta forskningsresultat kring nyanländas lärande till framgångsrik undervisning. Medverkar gör professor Christine Hélot från Frankrike, professor Madeleine Arnot från England, forskaren Loshini Naidoo från Australien och professor Dympna Devine från Irland. Moderator: Mats Trondman. Inspelat den 18 maj 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Barns rättigheter och skolans ansvar

Dags att prata om sexuella övergrepp mot barn

Hur ska skolan informera barn om våld och sexuella övergrepp? Psykolog och psykoterapeut Åsa Landberg föreläser om hur sådan information kan se ut. Hon har jobbat tillsammans med Brottsoffermyndigheten och Stiftelsen Allmänna Barnhuset, som även har gjort informationsfilmer om sexuella övergrepp. Inspelat den 2 maj 2016 på Clarion Hotel i Stockholm. Arrangör: Rektorsprogrammet, Stockholms universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Barns sexualitet gör vuxna osäkra

Är det okej att en tvååring onanerar på dagis? Förskolepedagoger efterlyser utbildning och ett gemensamt förhållningssätt. Och en pappa funderar på hur han ska göra för att inte hämma sin dotters sexuella utveckling. RFSU:s frågelåda vittnar om vuxnas funderingar och oro, säger sexualupplysare Maria Bergström.