Titta

UR Samtiden - Psykologins dag 2016

UR Samtiden - Psykologins dag 2016

Om UR Samtiden - Psykologins dag 2016

Genus och kön är ett ämne som berör oss alla. Vi lever fortfarande i ett starkt uppdelat samhälle där män och kvinnor ofta jobbar inom skilda områden, har olika intressen och beteenden. Även omgivningens förväntningar på oss som kvinnor och män skiljer sig åt. Här får vi ta del av forskning om hur genus präglar våra sinnesförnimmelser, våra bedömningar av människor, vårt språk och tänkande. Inspelat den 10 mars 2016 i Aula Magna på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Psykologins dag 2016 : Har kvinnor bättre simultankapacitet?Dela
 1. Jag har hållit på med forskning om
  simultanförmåga i tre, fyra år.

 2. I dag tänkte jag presentera
  några saker kring det.

 3. Jag använder multitasking
  och simultanförmåga...

 4. Det betyder exakt samma sak.

 5. Alla snackar om
  att allting går för snabbt.

 6. Vi har telefoner, vi har datorer.

 7. Vi har många saker som vi måste
  trycka in i en åttatimmars arbetsdag-

 8. -eller en tjugofyratimmars vanlig
  dag. Hemmet, ta hand om sina barn.

 9. Så simultanförmåga
  verkar vara viktigt.

 10. En sak fick mig att känna
  att det är viktigt.

 11. Min goda granne Ingela
  råkar jobba här på institutionen.

 12. När jag sprang upp i trapphuset
  öppnade hon dörren och sa:

 13. "Jag såg att du ska prata
  på torsdag."

 14. "Vem är bättre, män eller kvinnor?"

 15. Då tänkte jag
  att det här verkar vara viktigt.

 16. Då tänkte jag säga som Håkan.

 17. Skillnader finns. Både ja och nej.
  Man kan inte säga-

 18. -att kvinnor är bättre än män
  eller att män är bättre än kvinnor.

 19. När jag började googla om
  simultanförmåga på bilder-

 20. -var ungefär 70 procent kvinnor-

 21. -som tar hand om barnen
  och jobbar hårt.

 22. Det finns en föreställning om att
  kvinnor ska vara bättre på det här.

 23. Jag fick vara mer specifik och skriva
  "men multitasking".

 24. Då fick jag en sån här man.

 25. Såna här är oftast...
  Det verkar som om män kan multitaska-

 26. -så länge det hjälper dem
  spela sina tv-spel.

 27. Sen fick jag gräva i min hårddisk
  för att hitta en bild som den här-

 28. -för jag försökte spela tv-spel
  med mina kompisar.

 29. Det verkar stämma. Google-bilder
  och min hårddisk stämmer.

 30. Jag fick googla ännu mer specifikt.
  "Män som jobbar och multitaskar."

 31. Då fick jag två bilder.
  En som är en...modellbild.

 32. Och en riktig bild på en man-

 33. -som håller nappflaskan med hakan,
  men jobbar troligtvis.

 34. Eller spelar tv-spel. Vi vet inte.
  Okej.

 35. Det är lättare att hitta kvinnor
  på Google-bilder som multitaskar.

 36. Några saker om
  hur jag strukturerat det här i dag.

 37. Först om föreställningen
  att kvinnor ska vara bättre.

 38. Min granne trodde också
  att de var bättre.

 39. Den vanliga föreställningen
  att kvinnor är bra på det här.

 40. Sen tänkte jag prata om vad forsk-
  ningen säger. Inte min forskning.

 41. Jag har tagit fram en studie som ska
  summera vad några få studier...

 42. Det finns inte många studier
  kring det.

 43. Sen tänkte jag prata om
  vår egen forskning.

 44. Till slut tänkte jag berätta
  vad det här betyder.

 45. Man måste avgränsa sig när man gör
  experimentella studier.

 46. Hur mycket övergår det här
  till riktiga livet?

 47. Okej. Den vanliga. När jag pratat om
  att kvinnor kan göra mycket...

 48. De flesta tror säkert att det är-

 49. -för att de måste sköta karriär,
  barn och hemmet. Medan män...

 50. Det här har jag tagit från Facebook
  för fyra, fem år sen.

 51. Det var nån okänd som tyckte
  att det var för svårt för honom-

 52. -att lyssna på rösten som uppmanar
  "akta plattformen" och stiga av.

 53. Så han fick välja en.
  Det här är så klart på skoj.

 54. Men två ganska starka stereotyper.

 55. Nu vet ni vad stereotyper är. Folk
  har pratat före mig om stereotyper.

 56. Vad säger forskningen?
  Det finns inte många studier.

 57. Som Kristina sa, det finns många
  studier i hennes ämne. Inte i mitt.

 58. Men jag tar fram
  en nypublicerad studie 2015.

 59. Här tänkte jag ta hjälp av publiken.

 60. I några länder
  har man frågat om folks attityder.

 61. De har inte mätt prestanda,
  utan vad folk tycker.

 62. Vi är fortfarande på mitten.

 63. Här är det... Var är min prick?

 64. Här är det hur många procent som
  tycker att det finns könsskillnader.

 65. Hur många tycker att det finns
  könsskillnader? Händer, snälla.

 66. Vi säger hälften.

 67. Här är resultatet.
  Jag har gjort det lite enklare.

 68. Där ska ni kolla. Det här är
  alla länder som är sammanslagna.

 69. Ungefär 57 procent tycker
  att det finns skillnader.

 70. Det kanske är chansen som bestämmer.

 71. 57 procent av männen och kvinnorna
  tycker "lika mycket".

 72. Det är ingen könsskillnad i tyckandet
  att det finns könsskillnader.

 73. Vem är bättre? Vem tycker folk
  är bättre? Män eller kvinnor?

 74. Vad tycker ni?
  Eller nej. Vi gör så här.

 75. Förlåt mig. Vem är bättre,
  tänkte jag säga.

 76. Det finns den här föreställningen
  att kvinnor är bättre.

 77. Här är frågan hur många procent
  som tycker att kvinnor är bättre.

 78. 97 procent av kvinnorna tycker
  att kvinnor är bättre-

 79. -och ungefär 57 procent av männen.

 80. Det här är ett stort "sample".
  Lite mer än 200 personer.

 81. En stor studie i flera länder.
  Det här är det viktigaste.

 82. Nästan alla kvinnor tycker
  att de är bättre.

 83. Mer än hälften av männen tycker
  att kvinnor är bättre.

 84. Nu vet vi att det finns en tro på
  att ett specifikt kön är bättre.

 85. Varför tror folk att kvinnor är
  bättre? Det har kommit upp lite...

 86. Håkan pratade om hur vi utvecklats.
  Det är inte bara biologin.

 87. Biologin blir också
  en del av vårt tidigare samhälle.

 88. Om vi säger så här: Det här är
  alla orsaker som folk har gett.

 89. Läs min sammanfattning.

 90. Av orsakerna som ges
  summerar jag dem så här:

 91. Kvinnor är bättre för att samhället
  är mer krävande gentemot kvinnor.

 92. Det finns en klump andra svar
  som jag summerat som:

 93. Kvinnor är bättre p.g.a.
  att kvinnor är bättre.

 94. Det här är inga förklarande svar,
  utan mest beskrivande.

 95. Så för enkelhetens skull
  har vi två svar:

 96. Kvinnor är bättre för att det är
  högre krav på kvinnor.

 97. Eller för att kvinnor är bättre.
  Alla vet det.

 98. Och så finns det en där uppe
  som är lite mer intressant för mig.

 99. "Difference is in the brain
  and genetics."

 100. Att det finns skillnader i hjärnan.
  Och det är det som...

 101. Jag håller på med kognitiva
  funktioner. Då tänkte vi:

 102. "Det här kan man kolla."

 103. Här finns en anledning till
  kognitiv psykologi att vara glad.

 104. Finns det inom kognitiv psykologi
  könsskillnader i simultanförmåga?

 105. Nu pratar jag inte bara...

 106. Simultanförmågan är baserad på
  färdigheter.

 107. Om man konglomererar
  dessa färdigheter-

 108. -finns det anledningar där
  att vi ska tro-

 109. -att kvinnor har bättre minne,
  om vi säger.

 110. Eller att kvinnor har
  bättre arbetsminne.

 111. Om jag summerar mycket forskning
  snabbt, så nej.

 112. Det finns inga anledningar att tro
  att kvinnor eller män-

 113. -ska vara bättre ur
  kognitionsperspektiv.

 114. Det kan finnas andra orsaker,
  men inte ur kognitionsperspektiv.

 115. För att exemplifiera:
  Det här påvisar skillnader-

 116. -i längd hos vuxna. Mellan kvinnor
  och män. Ganska stor skillnad.

 117. Här är skillnaden mellan de flesta
  kognitiva förmågor hopklumpade.

 118. Av många studier.
  Det är nästan överlappande.

 119. Nästan identiskt,
  men det finns vissa skillnader.

 120. Det här är
  "gender similarities"-hypotesen-

 121. -som säger att på de flesta kognitiva
  förmågor är vi ungefär lika bra.

 122. Då borde det inte finnas
  anledning att tro-

 123. -att kvinnor eller män ska vara
  bättre på simultanförmåga.

 124. Då kommer vi till vår egen forskning.

 125. Vad säger den om simultanförmågan?
  För att kunna mäta simultanförmågan-

 126. -har vi valt att mäta två variabler
  som bör spela väldigt stor roll.

 127. En av dem är en dirigent,
  som är våra exekutiva funktioner.

 128. Om vi antar att hjärnan är orkestern-

 129. -är våra exekutiva funktioner
  en dirigent.

 130. Vår förmåga på beteendenivå
  spelas ut i-

 131. -att tack vare
  våra exekutiva funktioner-

 132. -kan vi kontrollera vårt beteende.

 133. Nu kan jag inte kontrollera mitt
  skakande så mycket. De är dämpade.

 134. Bra kognitiva funktioner -
  bra kontroll på beteendet.

 135. Den andra är spatial förmåga.

 136. Spatial förmåga handlar om
  rumsliga relationer.

 137. Att förstå distans mellan objekt,
  att förstå objekts former.

 138. Vi mäter exekutiva funktioner
  och spatial förmåga.

 139. Spatial förmåga är kanske den
  där könsskillnaden är som störst.

 140. Vi har valt den med flit.

 141. Spatial förmåga är den kognitiva
  faktor där man kan förvänta sig-

 142. -att könsskillnader finns.
  De är väldigt utforskade-

 143. -och ganska stabila.
  Och de är som störst.

 144. Några saker om spatial förmåga
  innan jag går på simultanförmåga.

 145. Vi mäter det genom
  "mental rotation test".

 146. Man får jämföra olika objekt
  i huvudet hur de roterar-

 147. -och sen markera
  vilket av fyra alternativ-

 148. -som är samma objekt,
  fast från en annan vinkel.

 149. Detta gör man i huvudet.
  Det handlar om rumsliga relationer.

 150. Det här testet visar på de största
  könsskillnaderna i spatial förmåga.

 151. Vi har valt det test som visar på
  de största skillnaderna.

 152. När man samlar
  tillräckligt många försökspersoner-

 153. -kan man få så här snygga figurer
  överensstämmande med forskning.

 154. Männen är något bättre på gruppnivå.
  Det finns inomgruppsvariationer.

 155. Vissa kvinnor är bättre än vissa män
  o.s.v. Så här ser det ut.

 156. Det här är inget nytt. Så är det.
  För att komplicera det lite till...

 157. Det är inte komplicerat nu. Johanna
  och Jonas har berättat om det.

 158. Under ägglossningen är
  spatialförmågan som sämst.

 159. Bara för kvinnor eftersom män inte
  har ägglossning. Då blir det...

 160. Kvinnors doftigenkänning
  är som bäst under ägglossningen-

 161. -medan deras spatialförmåga
  är som sämst. Den dippar något.

 162. Det här är rätt utforskat.

 163. Nu vet vi att kvinnor är sämre på det
  här, eller män bättre på det här.

 164. Under ägglossningen dippar
  kvinnornas prestation på gruppnivå.

 165. Då kan man skapa snyggare figurer
  där man splittrar kvinnogruppen-

 166. -i ägglossnings-
  och icke-ägglossningsgrupp.

 167. Det här är experimentell forskning,
  så det ledde till pinsamma samtal-

 168. -när jag försökte boka in
  försökspersoner vid rätt tillfälle.

 169. Det ledde till att vi fick anställa
  en kvinnlig assistent.

 170. Tillräckligt många kom i rätt fas.

 171. Männen kom i sin vanliga fas.

 172. Efter tv-spel.

 173. Eftersom vi inte kan få folk
  att göra flera saker samtidigt-

 174. -och mäta exakt vad de gör,
  gör vi en datoriserad simulering.

 175. För att inte gå för mycket
  på detaljer ser det ut så här.

 176. Folk trycker på färgade knappar.

 177. Ni får tänka på det här:
  fyra grytor. De kokar.

 178. De ska inte koka över,
  men de kokar inte samtidigt.

 179. Det är olika densitet i dem,
  olika mängd grönsaker.

 180. Så de kokar inte samtidigt.

 181. Det här ska simulera
  att du har fyra uppgifter-

 182. -men de går på olika tider.
  Man ska se till att alla går bra.

 183. Simultanförmåga fast på skärm.

 184. Och så kan vi mäta
  hur bra folk är på det här.

 185. Vad har vi kommit fram till? Det här.

 186. Nej. Eller det är allt det här.
  Men jag ska simplifiera det.

 187. Vi har kommit fram till
  att exekutiva funktioner...

 188. Vilket inte är konstigt.
  Beslutsfattande, planering, kontroll-

 189. -och arbetsminne spelar roll för
  simultanförmågans prestation.

 190. Det här är faktiska resultat
  från vårt test.

 191. Några hundra har gjort det.
  Vi hade gjort splittringen-

 192. -mellan ägglossning,
  icke-ägglossning och män.

 193. Männen får ungefär 85 procent rätt
  på det här med de fyra grytorna.

 194. På en sammanslagen nivå hade
  kvinnorna ungefär 72 procent rätt.

 195. Men om man splittrar kvinnogruppen
  i två blir det tripp, trapp, trull.

 196. Största dippen i spatial förmåga
  är också under ägglossningen.

 197. Spatial förmåga korrelerade med
  förmågan att göra saker samtidigt.

 198. Det var den bästa prediktionen
  för folks prestation-

 199. -på multitaskingsimulationen.

 200. Grovt kan man säga
  att män med bättre spatial förmåga-

 201. -är bättre på
  att hålla flera bollar i luften.

 202. Vad betyder det?
  Jag förstår att det är avgränsat.

 203. Vi har vår simulering.
  Man kan titta på flera olika sätt.

 204. Det kan man förstås. Här skulle vi
  kunna... Vi har gjort en grej...

 205. När man gör flera saker samtidigt...
  Eller när man gör dem-

 206. -och lyckas göra dem, betyder det
  att man är bra på varje enstaka sak.

 207. Då behöver man inte tänka på
  varje sak som man gör.

 208. Erfarenhet spelar stor roll.

 209. I vår "task" på datorn
  tog vi bort det.

 210. Vi tog bort
  folks tidigare erfarenhet.

 211. Vi säger så här: Jag är bra på att
  göra kaffe, klä på mig och mina barn-

 212. -och gå till dagis i tid
  varje morgon. Men jag är van vid det.

 213. Vad händer om jag är hos nån annan
  och ska ta deras barn, göra kaffe-

 214. -och gå i tid hemifrån dem?
  En helt ny situation.

 215. Vi skapade en situation där folk inte
  kunde använda sina gamla kunskaper.

 216. Så jag ville säga att spatial förmåga
  och gruppindelningen-

 217. -där speciellt ovulationsgruppen
  är 17 procent sämre-

 218. -säkert spelar väldigt stor roll-

 219. -i sammanhang där man inte har
  tidigare erfarenhet av det man gör.

 220. Så det är ungefär det
  jag hade att säga.

 221. Även om vi hittar könsskillnader
  vet jag inte vem som är bättre.

 222. Men i en ny situation
  där det krävs spatial förmåga-

 223. -för att kunna planera och se
  hur saker och ting hänger ihop...

 224. Jag brukar tänka på
  en Google-kalender-

 225. -som visar hur långa möten är
  visuellt.

 226. Om vi kan göra nåt sånt i huvudet
  snabbt...

 227. De som är bra på att föreställa sig
  saker spatialt-

 228. -är bra på
  att göra flera saker samtidigt.

 229. I riktiga livet,
  om kvinnor är bättre än män...

 230. Jag kan tänka mig ja. Det är större
  krav på kvinnor att vara bättre.

 231. Att ta hand om barnen, ha familj och
  huset och karriär nu för tiden.

 232. Jag är ute efter kognitiva faktorer
  involverade i det.

 233. Jag bryr mig om
  vad det är som spelar roll-

 234. -när vi utför flera saker samtidigt.
  Då är jag färdig.

 235. Textning: Jussi Walles
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Har kvinnor bättre simultankapacitet?

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Det sägs ofta att kvinnor är bättre på att hålla många bollar i luften samtidigt. Forskaren Ivo Todorov har gått vetenskapligt tillväga och försökt hitta belägg för påståendet. Det finns inte så många vetenskapliga studier i ämnet men undersökningar visar att samhället ofta ställer större krav på att kvinnor skall klara av att jobba med flera saker samtidigt. Inspelat den 10 mars 2016 i Aula Magna på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Ämnen:
Psykologi och filosofi > Psykologi, Värdegrund > Genus och jämställdhet
Ämnesord:
Genus (socialt kön), Genusfrågor, Kvinnor, Män, Psykologi, Samhällsvetenskap, Sociala frågor
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Psykologins dag 2016

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Psykologins dag 2016

Stress bland elever på högstadiet

Stress i unga år kan påverka vår hälsa negativt som vuxna, menar professor Petra Lindfors som här berättar om ett angeläget forskningsprojekt med ungdomar på högstadiet. Exempel på frågor man försöker besvara är: finns det skillnader i stressnivå mellan pojkar och flickor? Hur påverkas den unga kroppen av stress? Finns det någon koppling mellan kropp och knopp när det gäller stress? Inspelat den 10 mars 2016 i Aula Magna på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Psykologins dag 2016

Har kvinnor bättre simultankapacitet?

Det sägs ofta att kvinnor är bättre på att hålla många bollar i luften samtidigt. Forskaren Ivo Todorov har gått vetenskapligt tillväga och försökt hitta belägg för påståendet. Det finns inte så många vetenskapliga studier i ämnet men undersökningar visar att samhället ofta ställer större krav på att kvinnor skall klara av att jobba med flera saker samtidigt. Inspelat den 10 mars 2016 i Aula Magna på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Psykologins dag 2016

Om samspelet mellan arv och miljö

Redan vid ett och ett halvt års ålder kan barn identifiera att män har kantiga drag och kvinnor mer runda och mjuka, berättar professorn i utvecklingspsykologi Pehr Granqvist. Könsstereotyper utvecklas tidigt, de befästs och blir förvånansvärt rigida redan under tidig barndom. Inspelat den 10 mars 2016 i Aula Magna på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Psykologins dag 2016

Genus och arbetsmiljö

I stället för att prata om kvinnors arbetsmiljö bör vi studera arbetsplatsen ur en mer generell synvinkel, påpekar professor Annika Härenstam. Om vi bara fokuserar på kvinnors arbetsmiljö så riskerar vi att individualisera förklaringar och skylla på att kvinnor är för ambitiösa när de mår dåligt. Inspelat den 10 mars 2016 i Aula Magna på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Psykologins dag 2016

Vårt unika doftsinne

Först på 2000-talet lyckades forskarna kartlägga vilka gener som producerar doftreceptorerna i våra näsor, berättar doftforskaren Jonas K. Olofsson. Forskning om doftsinnet har ofta ifrågasatts på grund av att man betraktat doftsinnet som mera kvinnligt än manligt, ett synsätt som går tillbaka ända till antikens dagar. Inspelat den 10 mars 2016 i Aula Magna på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Psykologins dag 2016

Vem tycker om hen?

Att vi delar in kön i två sorter, man och kvinna, leder till att vi får starka könsstereotyper som skapar förväntningar på ett manligt respektive kvinnligt beteende. Här kan man fundera vad uttrycket hen kan göra för att få oss att inse att det finns en större variation, säger forskaren i socialpsykologi Marie Gustafsson Sendén. Inspelat den 10 mars 2016 i Aula Magna på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Psykologins dag 2016

Könsskillnader i självbiografiskt minne

Flera äldre undersökningar visar att kvinnors och mäns självbiografiska minne skiljer sig åt. Här sägs att kvinnor ofta minns fler händelser och kan beskriva dem mer detaljerat och emotionellt. Psykologiforskaren Kristina Karlsson har dock hittat ett nytt och annorlunda mönster i sina undersökningar som visar att det inte finns några större skillnader mellan mäns och kvinnors minnesbeskrivningar. Inspelat den 10 mars 2016 i Aula Magna på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Psykologins dag 2016

Sömn hos män och kvinnor

Varför sover vi och vad händer när vi sover? Och sover kvinnor sämre än män? Det är exempel på frågor som sömnforskaren Johanna Schwartz fördjupat sig i. Idag uppger kvinnor i alla åldersgrupper att de har sömnbesvär och inte bara i Sverige utan samma problem förekommer i hela världen. Inspelat den 10 mars 2016 i Aula Magna på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Psykologins dag 2016

Finns det könsskillnader i hjärnan?

Tidigare forskning gjorde gällande att det finns skillnader mellan manliga och kvinnliga hjärnor, något som forskarna idag fått revidera. Med hjälp av modern utrustning kan vi idag studera våra hjärnor på ett fascinerande sätt, säger hjärnforskaren Håkan Fischer. Vi har då sett att de flesta hjärnor består av en blandning av både kvinnliga och manliga egenskaper. Inspelat den 10 mars 2016 i Aula Magna på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & psykologi och filosofi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

Hur kan vi hjälpa våldsutsatta barn?

När våld är vardag och närhet till föräldrar skapar skräck istället för trygghet. Då gäller det att socialtjänsten och samhället kommer in och stöttar dessa barn, det säger Kjerstin Almqvist, professor och chef inom forskningsenheten på landstinget Värmland. Här listar hon det allra viktigaste utsatta och traumatiserade barn behöver. Inspelat den 24 maj 2016 på Folkets hus, City Conference Center, Stockholm. Arrangör: Nordisk Förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - rasism

Rasismens orsaker

Bildningsbyrån tar oss med på en resa till London, där vi tittar närmare på kolonialismens historia och det mänskliga psyket. Vi försöker ta reda på varför rasism i olika former uppstår. En del forskare menar att vi kan finna förklaringar i psykologiska mekanismer medan andra menar att det är viktigt att utforska orsakerna på ett politiskt plan.