Titta

UR Samtiden - EAT 2016

UR Samtiden - EAT 2016

Om UR Samtiden - EAT 2016

800 miljoner människor lägger sig hungriga varje dag medan nästan 2 miljarder människor brottas med övervikt. Matparadoxen är mer än påtaglig. På konferensen Eat Stockholm food forum samlas världens främsta forskare och inspiratörer inom klimat och hållbarhet. De vill alla lösa vår tids största hälsoproblem och samtidigt bromsa de stora klimatpåfrestningarna på vår jord. Inspelat den 13-14 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Till första programmet

UR Samtiden - EAT 2016 : Från företag till människaDela
 1. Välkomna upp på scenen,
  Gunhild Stordalen och Peter Bakker!

 2. Hej, EAT:s vd och grundare. Ni höll
  säkert på att sluta nåt avtal där borta.

 3. Peter Bakker, vd för World Business
  Council for Sustainable Development.

 4. -Vad försiggick där borta?
  -Jag försökte rädda världen.

 5. Genom World Business Council-

 6. -som består av 200 företag som alla
  verkar för en mer hållbar värld-

 7. -genom att förändra system
  så att de blir mer hållbara.

 8. Vi försöker skapa skalbara lösningar.

 9. Ett av systemen som är trasiga-

 10. -vilket så vältaligt har förklarats här
  är livsmedelssystemet.

 11. Jag vill hjälpa Gunhild att fixa det.

 12. Du har en stark vision
  om att sammanföra olika aktörer-

 13. -som vanligtvis inte umgås:
  näringsidkare, politiker och forskare.

 14. Varför är det så viktigt för dig?

 15. Vi är alla ense om att utmaningarna
  med livsmedelssystemet är enorma.

 16. Ingen enskild aktör, inte ens Peter
  Bakker, kan förändra det ensam.

 17. Vi måste samarbeta.

 18. Det är det som EAT
  egentligen handlar om - samarbete.

 19. Vi försöker involvera olika aktörer-

 20. -eftersom vi strävar mot samma mål
  fast vi arbetar med olika bitar.

 21. Vi har olika erfarenheter med oss
  till bordet och kan göra framsteg ihop.

 22. Bland det mest spännande-

 23. -med att slå sig samman med
  World Business Council...

 24. Enligt vissa är det enda positiva med
  affärer att det går undan i den sfären.

 25. Företagsledare agerar ofta utifrån
  fakta. Det är då saker börjar hända:

 26. När vi får vetenskapligt grundade mål
  för företagen att sträva mot.

 27. Men till skillnad från klimatfrågan där
  vi har en siffra att förhålla oss till-

 28. -har vi inte det
  när det gäller matfrågan.

 29. Det var därför EAT-initiativet föddes.

 30. Inom Nordic Choice Hotels började vi
  fråga oss vad vi kunde servera för mat-

 31. -som produceras
  utan att orsaka skador på djur, bönder-

 32. -lantarbetare, klimatet och miljön.

 33. Det fanns inget svar,
  och därför sitter vi här i dag.

 34. Man kan fråga sig varför Cop21 blev
  en framgång och Köpenhamn en flopp.

 35. Av två skäl. För det första finns det
  obestridliga vetenskapliga bevis nu.

 36. Tvågradersmålet känner alla till.

 37. Ett sånt mål finns inte när det gäller
  mat, och det behövs omgående.

 38. För det andra tillät
  det franska ordförandeskapet-

 39. -icke-statliga aktörer, alltså företag
  och städer, att delta i processen.

 40. När vi började pratas vid i fjol-

 41. -insåg jag att på EAT samlas en "triple
  helix" eller vad ni nu brukar säga:

 42. Företag, forskning och förvaltning.

 43. Vi kan lyckas,
  men bara genom att samarbeta.

 44. Den stora frågan är... - Går det bra?

 45. Jag deltar sällan i konferenser
  även om jag ofta håller föredrag.

 46. Men på den här konferensen
  har inte budskapet gått fram än.

 47. Vi pratar om allt negativt,
  såsom undernäring.

 48. Var sjätte sekund dör ett barn av svält.
  Det är helt galet.

 49. Systemet är trasigt. Men ingen här
  inser hur trasigt systemet är-

 50. -eller vilka radikala förändringar
  som krävs för att få ordning på det.

 51. Det handlar inte bara om maten vi äter
  eller sättet som den produceras på-

 52. -utan även om ekonomiska incitament.

 53. Vi har inte nämnt
  matens verkliga kostnad.

 54. Maten vi äter
  borde vara dubbelt så dyr-

 55. -med tanke på de skador
  på miljön och hälsan den orsakar.

 56. Systemet har grundläggande brister.

 57. Tillsammans kan vi skapa
  en rad lösningar som tar itu med dem.

 58. Vi ska hitta företagsledare
  såsom Polman-

 59. -som kan ta en ledande roll i arbetet.

 60. Och det som Gunhild sa stämmer:

 61. Företag agerar utifrån fakta.

 62. Vi affärsmänniskor är enkla människor.

 63. Vi agerar utifrån fakta,
  särskilt om det gagnar oss.

 64. Jag glömde säga
  att jag stal det citatet från dig.

 65. Nu pratar ni om ett initiativ
  som ni redan känner till.

 66. Gunhild, berätta lite om EAT:s
  och WBC:s gemensamma initiativ.

 67. Det viktiga här-

 68. -är att Peter och World Business
  Council redan har rönt framgång-

 69. -med LCTPI-initiativet.

 70. Vårt initiativ kommer att få ett mycket
  mer klatschigt och lättuttalat namn.

 71. Det är vi båda överens om.

 72. Det vi strävar efter att uträtta-

 73. -genom att bilda
  EAT-Lancet-kommissionen-

 74. -vars första möte ska hållas i helgen,
  är att skapa ett fundament-

 75. -för arbetet med att ta fram
  vetenskapligt grundade mål-

 76. -utifrån vilka vi sedan
  kan utveckla affärslösningar.

 77. Vi behöver samarbeta för att vi har
  kompletterande expertkunskaper.

 78. Det är ganska unikt
  att vi kan bjuda in näringslivet-

 79. -och låta de allra bästa-

 80. -översätta globala risker
  till affärsmöjligheter.

 81. Som Richard Branson sa:

 82. "Ingen vill rädda världen så länge
  det inte går att tjäna pengar på det."

 83. Vi måste inse att-

 84. -om företag går omkull när de
  försöker rädda världen lär inget hända.

 85. Vinstaspekten är viktig.

 86. Men systemet måste även förändras.
  Jordbruksstödet måste ses över.

 87. Det är en stor utmaning,
  men tillsammans kan vi agera.

 88. Jag hade en svensk företrädare
  på min post, vid namn Björn Stigson.

 89. Organisationen har förändrats sen han
  avgick, men nåt som vi ännu tror på är-

 90. -att näringslivet drabbas
  när samhället misslyckas.

 91. Vi har gång på gång fått höra
  hur samhället har misslyckats stort.

 92. Jag ser några kollegor här inne-

 93. -men även många par ögon
  som tittar misstänksamt på mig.

 94. Inom livsmedels- och naturvårdssfären
  är förtroendet för näringslivet lågt.

 95. Vi accepterar det.

 96. "Förtroende kommer till fots och för-
  svinner till häst", säger holländare.

 97. Det låter inte så bra direkt översatt.

 98. Het komt te voet en gaat te paard.

 99. Jaså! Nu förstår jag precis!

 100. Förtroende kommer fortfarande till fots,
  d.v.s. det byggs upp långsamt.

 101. Men numer raseras det på Facebook,
  och det på bara några sekunder.

 102. För att vinna tillbaka förtroendet-

 103. -måste vi identifiera problemen,
  de vetenskapligt grundade målen-

 104. -och de åtgärder som vi kan vidta
  och sedan vidta dem.

 105. Om ett år kommer vi att presentera
  utmaningarna och lösningarna-

 106. -och om jag inte kan uppvisa resultat
  året därpå - kasta tomater på mig!

 107. Du låter helt förtvivlad, Peter.

 108. Jag är inte så bra på engelska.

 109. Just nu låter du väldigt frustrerad.

 110. Ingen här inne förstår ju
  vilken radikal förändring som krävs!

 111. Sockerskatten är ju rena skämtet!

 112. Skördarna borde vara 170 procent
  dyrare med tanke på miljöskadorna.

 113. Ett av EAT-föredragen handlar ju
  om sockerskatten i Mexiko...

 114. Jag vill inte avslöja mer. Stanna kvar
  och lyssna på det. Det är viktigt.

 115. Det handlar inte om sockerskatten,
  utan om radikala systemförändringar.

 116. Kan bara företag åstadkomma dem?
  Individer och organisationer, då?

 117. -Alla som sitter här inne?
  -Alla initiativ är viktiga.

 118. Men min iakttagelse härifrån är
  att här råder ingen brist på initiativ-

 119. -eller kunskap,
  men däremot på samordning.

 120. Vi löser problem med näring,
  med små gårdar, med distribution-

 121. -men det finns ingen helhetssyn, och
  det är där Gunhild kommer in i bilden.

 122. -För att riva ner hinder.
  -Det är där vi alla kommer in i bilden.

 123. Det fina med EAT-plattformen
  är att alla dessa aktörer förs samman.

 124. Det var ett stort ögonblick
  vid middagen i går kväll-

 125. -när jag satt mellan Nestlés vice VD-

 126. -och Michael Pollan,
  den radikale matskribenten.

 127. Dessutom hade vi till bordet
  en företrädare för ett kreativ företag-

 128. -som tillverkar foder av insekter-

 129. -och en företrädare
  för en ekolantbrukarorganisation.

 130. Alla dessa människor
  med olika infallsvinklar-

 131. -delade samma entusiasm.

 132. Och ja, vi har goda chanser att lyckas
  om vi samarbetar.

 133. Möjligheterna är oändliga.

 134. Du har en filosofi, som vi
  ska avsluta med. "Satsa stort, eller..."

 135. Om du inte kan presentera fantastiska
  resultat nästa år får du åka hem.

 136. När vi träffades för första gången
  kände vi inte varandra. Jag sa:

 137. "Menar du allvar? Tänker du stort?"
  Vad svarade du då?

 138. Jag svarade med en klyscha:

 139. "Satsa stort eller åk hem."

 140. "Nu gör vi det här tillsammans och ser
  det som ett långt, lyckligt äktenskap."

 141. Det här är en fantastisk möjlighet,
  men vi behöver er hjälp.

 142. Det här är också ett sätt för oss
  att få synpunkter på aktuella planer.

 143. Vi lär ha en rad
  spännande uppdateringar nästa år.

 144. Gunhild, Peter, EAT Forum.
  "Satsa stort eller åk hem."

 145. Översättning: Lisa Albright
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Från företag till människa

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Peter Bakker, vd på WBCSD, samtalar med Eats grundare Gunhild Stordalen om hur Eat med samarbetspartner ska lyckas med sitt koncept att knyta samman arenor i kampen för hälsosammare mat. Moderator Fami Oke. Inspelat den 14 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Ämnen:
Hem- och konsumentkunskap > Mat och hälsa
Ämnesord:
Dietik, Dryck, Hälsa, Livsmedelskonsumtion, Mat
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - EAT 2016

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2016

Nu eller aldrig!

Gunhild A Stordalen är grundare av Eat food forum, som genom en årlig konferens försöker knyta ihop hälsa, mat och hållbarhet. Här talar hon om vikten av att olika städer, företag och yrkeskategorier arbetar tillsammans för att komma till rätta med klimatpåverkan och hälsoproblemen i världen. Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2016

Varför vi alla bör bry oss

Johan Rockström från Stockholm Resilience Center är en av grundarna till Eat. Tillsammans med Pavan Sukhdev, vd på GIST Advisory, ger han här en överblick av vad som händer globalt kring mat, klimat och hållbarhet och talar om hur vi ska säkra fortsatt produktion av ekosystemtjänster för mänsklig välfärd och en hållbar framtid. Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2016

Lilla landets stora berättelse

Premiärminister Tuilaepa Fatialofa Lupesoliai Sailele Malielegaoi berättar om förhållandena på Samoa, där 94 procent av invånarna är klassade som överviktiga enligt Världshälsoorganisationen (WHO). Den globala uppvärmningen av haven är ett faktum för fiskeindustrin, för Mangroveskogen och för befolkningen i de 260 byarna som traditionellt lever på att skörda bananer och kakaobönor. Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2016

Afrika kan försörja sig själv

Kanayo Nwanze representerar FN:s internationella fond för jordbruksutveckling och talar här om situationen i Afrika. Vi vet att hunger och fattigdom är som allra störst bland dem som producerar mat i världen, säger han. Vi vet också att Afrika inte optimerar sin produktion av mat. Varför görs inte de livsnödvändiga investeringar som innebär att Afrika skulle kunna försörja sig själv? Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2016

Olika livsvillkor

År 2050 beräknas vi bli 9 miljarder människor på jorden. Vi hade behövt ändra vårt beteende igår, menar Mary Robinson, Irlands före detta president och en stor kämpe för mänskliga rättigheter. Här berättar hon bland annat hur tillgången till vatten påverkar jämställdheten i världen. Flickors skolnärvaro ökar med 12 procent om vatten finns inom 30 minuters avstånd från hemmet. Om det är längre avstånd hinner inte flickorna till skolan eftersom det ligger på deras ansvar att hämta vatten till familjen. Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2016

Lokala beslut blir globala

Tim Lang, professor på City University London, tar oss med till sin hemstad London och berättar hur matkulturen är navet för jobbtillfällen, nyföretagande och utsläpp och hur de styrande i staden hanterar utvecklingen. Mer än hälften av jordens befolkning lever idag i urbana områden. Det är i städerna som den största förändringen måste ske, de lokala besluten och lösningarna på hållbarhet blir enormt viktiga eftersom de påverkar så många. Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2016

Näringsrik mat i slummen

900 miljoner människor bor idag i slumområden, och inom den närmaste framtiden förväntas antalet öka till närmare 1,5 miljarder. 70 procent av dessa människor bor i Afrika. Hur kan man äta näringsrik mat utan möjligheter till tillagning och vatten? Här berättar Jamie Morrison från FN om ett framgångsrikt projekt i Bangladesh där man via 500 nya matvagnar lärt upp gatuhandlare att hantera mat för att göra den säkrare och hälsosammare i de urbana slumområdena. Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2016

Staden är klimatboven

Naoko Ishii, vd på Global Environment Facility, talar om att vi måste ta tag i finansieringen av klimatutsläppen och minska koldioxidavtrycken i storstäderna som idag står för 70 procent av de globala energiutsläppen. Här presenterar hon tre lösningar på hur vi kan minska våra avtryck. Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2016

Nordiska samarbetet

Fyra nordiska stadsansvariga berättar om vilka satsningar de gör för att minska utsläppen i sina städer när det gäller mat i det offentliga köket. Det handlar om allt från utbildning för barnen till att bara köpa in ekologiskt och lokalt. Medverkande: Raymond Johansen, borgmästare Oslo, Dagur Bergþóruson Eggertsson, borgmästare Reykjavik, Boel Godner, kommunalråd Södertälje och Pia Allerslev, barn- och ungdomsborgmästare Köpenhamn. Moderator: Femi Oke. Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2016

Matinitiativet

Mark Watts, chef för klimatnätverket C40, berättar om hur städer kan hjälpa matvarukedjor och restauranger att reducera matavfall. Eat och C40 gör gemensam sak och bildar ett matnätverk med världens stora städer för att sporra till ett åtagande genom tävling för att minska klimatutsläppen. Sedan nätverket startade har det fördubblats till 84 medlemmar som representerar över 550 miljoner människor och en fjärdedel av den globala ekonomin. Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2016

Jamie Olivers matrevolution

Jamie Oliver har genom kampanjen "Food revolution" blivit aktivist mot socker och snabbmat som serveras i Storbritanniens skolor. Här berättar han om sitt engagemang och svarar på frågor från publiken. Intervjuare: Femi Oke. Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2016

Störst bör gå först

Några av världens mest framgångsrika företagsledare samtalar om huruvida det faktiskt går att göra näringsrik mat utan att öka påfrestningarna på miljön och samtidigt tjäna pengar. Går ekvationen ihop? Medverkande: Azita Shariati, vd Sodexo Norden, Stefan Catsicas, vd Nestlé, Michael Grosse, vd utveckling och service på Tetra Pak och Matt Kovac, vd Food industry Asia. Moderator: Zeinab Badawi. Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2016

Kriget mot koldioxiden

Det är en pågående revolution och vi håller på att vinna. Vi ska nämligen klimatbanta ekonomin, säger José Maria Figueres, före detta president i Costa Rica och numera representant för The Carbon War Room, en organisation som fokuserar på företagslösningar för en grönare ekonomi. Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2016

Norden mot antibiotikan

Norden är en grön zon när det gäller antibiotikainjektioner i djuraveln, och Sverige var ett föregångsland då landet redan 1986 förbjöd detta. Här samtalar Norges folkhälsominister Bent Høie med John Arne Røttingen från norska folkhälsoinstitutet om de norska odlingslaxarna, där antibiotikan minskat med 98 procent i fiskfarmarna. Något som borde vara möjligt också i köttproduktionen. I resten av världen är antibiotikaresistensen ett komplext och globalt problem. Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - EAT 2016

Skeptiker - ta er samman!

I kampen mellan människan och naturen kommer människan att förlora, säger Paul Polman, vd på det multinationella fraktföretaget Unilever. 80 procent av alla utvecklings- och hållbarhetsmål kräver företagsengagemang. Han menar att det är en tragedi att vi inte kan påverka världsledarna att sätta matsäkerheten högre upp på agendan. Samtidigt uppmanar han alla skeptiker att ta sig samman eftersom det just är bristen på handlingskraft som gör att vi inte kan lösa den klimatkatastrof vi befinner oss i. Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & hem- och konsumentkunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - EAT 2016

Idrott och mat

Dag Hvaring presenterar ett av Eats nya samarbetsprojekt, mellan Norges fotbollsföreningar och dagligvarukedjan Bama. Målet är att ungdomar tillsammans med sina föräldrar ska utbildas om vad rätt kostvanor gör för att man ska må bättre, för konditionen och för sömnen. Alla resultat kommer att mätas för att resultaten ska kunna visas för andra länder. Målet är att samarbetet ska bli globalt. Inspelat den 14 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Barnaministeriet dokumentär

Barn och mat

Mat kan vara både komplicerat och känsloladdat, men också glädjeskapande och lustfyllt. Vad barn äter och inte äter är ett ämne som lätt väcker diskussion. Hur mycket bör barn äta, vad är lämplig kost och hur viktigt är det med regler kring mat? Vi tar reda på vad barnen själva tänker kring det de äter; vi träffar Signe, vars största intresse är matlagning, Selma, som har ett selektivt ätande och så besöker vi familjen Berg som bara äter veganskt.