Titta

UR Samtiden - Tillgänglighet i våra ljudmiljöer

UR Samtiden - Tillgänglighet i våra ljudmiljöer

Om UR Samtiden - Tillgänglighet i våra ljudmiljöer

Föreläsningar om ljud och hörsel, om allt från cochleaimplantat för skolbarn till ljudmiljöer i öppna kontorslandskap och om hur det är att skilja sig från normen på olika sätt. Inspelat på Lunds universitet den 30 maj 2016. Arrangör: Lunds universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Tillgänglighet i våra ljudmiljöer : Delaktighet och habiliteringDela
 1. Jag hade tänkt avsluta den här dagen-

 2. -med att prata om
  fritidssysselsättningar.

 3. Mitt fokus kommer att vara
  habilitering. Inte idrott i sig-

 4. -utan hur habiliteringen förhåller
  sig till fritidssysselsättningar.

 5. Jag ska sparka bort den där.

 6. Jag heter Kristoffer Hansson-

 7. -och är etnolog här vid
  institutionen för kulturvetenskaper.

 8. Jag är intresserad av
  människors vardagsliv.

 9. Jag ska fokusera på habilitering
  mot barn och ungdomar-

 10. -och deras vardagsliv. Habilitering
  arbetar för att personer-

 11. -med funktionsnedsättning
  ska utveckla eller bibehålla-

 12. -bästa möjliga funktionsförmåga
  i sin vardag.

 13. Det är en verksamhet riktad mot
  samhället. Socialstyrelsen skriver:

 14. "Habilitering ska skapa goda villkor
  för ett självständigt liv"-

 15. -"och aktivt deltagande
  i samhällslivet."

 16. Det är som att säga att barn
  ska vara delaktiga i samhället.

 17. Habiliteringens verksamheter.
  Vad är det för bild av vardagslivet-

 18. -och delaktighet som målas upp?

 19. Jag vill poängtera att det finns
  en funktionshinderspolitisk paradox-

 20. -inom habilitering, som försöker
  kombinera motstridiga perspektiv.

 21. Jag ska försöka beskriva
  vad jag menar med det här begreppet.

 22. Till min hjälp kommer jag
  att utgå ifrån-

 23. -en pressrelease som Statens
  folkinstitut skickade ut 2013.

 24. Det som numera heter
  Folkhälsomyndigheten.

 25. Folkhälsomyndigheten ska förebygga
  sjukdomar och skador.

 26. Särskilt i de grupper som har ökad
  risk att drabbas av ohälsa.

 27. Det är en myndighet som ska arbeta
  som en aktiv aktör-

 28. -som definierar vilka problem som
  samhället bör satsa resurser på-

 29. -för att få kontroll över
  hälsa bland befolkningen.

 30. I "Var femte yngre person med funk-
  tionsnedsättning motionerar aldrig"-

 31. -är fokus att alla ska ha möjlighet
  att vara delaktiga i nån aktivitet-

 32. -som kan definieras som motion.
  Pressreleasen inleds med-

 33. -ett citat från Simon, 15,
  som har en hörselnedsättning.

 34. Han reflekterar över begränsningar
  han möter när han försöker idrotta.

 35. Citatet kan betraktas som ett sätt
  att definiera anledningarna till att-

 36. -en viss funktionsförmåga påverkar
  möjligheterna att vara fysiskt aktiv.

 37. I detta fall begränsningar
  i fotbollsträningens ljudmiljö-

 38. -som gör det svårt för Simon
  att höra vad tränaren säger.

 39. Varför är det viktigt att motionera?

 40. Detta poängterar Folkinstitutet
  i pressreleasen. De skriver så här:

 41. Motion och aktivitet motiveras här
  utifrån vetenskapliga bevis.

 42. Motion betraktas inte enbart som nåt
  kroppen är gjord för, utan också-

 43. -som ett sätt att undvika allt från
  dödliga sjukdomar till depression.

 44. Men myndigheten förstärker inte
  enbart den här moralen om aktivitet-

 45. -genom att relatera till
  den goda motionen.

 46. Man argumenterar för att det kan
  finnas kopplingar till ökad ohälsa.

 47. Då skriver man så här:

 48. "Det är nästan tio gånger så vanligt
  med ohälsa bland funktionsnedsatta."

 49. "Vi kan inte utesluta att en orsak är
  bristande fysisk aktivitet."

 50. "Den enskilde har ett ansvar, men
  det måste finnas förutsättningar."

 51. "Bara hälften av kommunerna har till-
  gängliga anläggningar och simhallar"-

 52. -"för dem som använder rullstol.
  Både som utövare och som publik."

 53. Med hjälp av statistik och en form av
  kategoriseringar väljer myndigheten-

 54. -att formulera sig på så sätt
  att man har en problemformulering-

 55. -som kan sägas vara-

 56. -"barn och ungdomar med funktions-
  nedsättning motionerar för sällan".

 57. Men problemformuleringen
  framträder tvetydigt-

 58. -då det i stycket samtidigt finns
  två tolkningar av problemet.

 59. Den ena förklaringen utgår ifrån-

 60. -att den enskilde har ett eget ansvar
  att ta hand om sig.

 61. Den andra förklaringen utgår ifrån
  att det måste finnas förutsättningar-

 62. -i form av idrottsanläggningar
  eller simhallar som är tillgängliga.

 63. För att individen
  ska kunna ta detta ansvar.

 64. Problemformuleringen
  utgår ifrån en paradox-

 65. -som skulle kunna formuleras
  på följande vis:

 66. Den funktionshinderspolitiska
  paradoxen.

 67. Myndigheten förklarar problem
  både utifrån individens ansvar-

 68. -om att...
  Utifrån förutsättningar i samhället.

 69. Det senare handlar om kritik
  som bygger på den sociala modellen-

 70. -vars perspektiv är att funktions-
  hinder uppstår i en social kontext.

 71. Det senare fråntar individen ansvar,
  menar jag, från hinder i samhället-

 72. -och förklarar begränsningar med
  hur samhället är uppbyggt.

 73. Om bara hälften av de anläggningar
  som finns är tillgängliga-

 74. -minskar utbudet kraftigt för vilka
  aktiviteter individen kan välja.

 75. Även exemplen med Simon tydliggör
  vilken roll ljudmiljön spelar-

 76. -i de anläggningar
  där han vill vara aktiv-

 77. -och hur de utestänger honom
  på olika sätt.

 78. Här i form av en fotbollsplan-

 79. -där han inte kan uppfatta
  eller höra vad tränaren säger.

 80. Men också, som det är på
  de flesta fotbollsplaner-

 81. -höga skrik och röster
  som kommer från många olika håll.

 82. Paradoxen uppstår i att den enskilde
  har ett ansvar att idrotta-

 83. -och att det måste finnas
  förutsättningar.

 84. Det återfinns en motsättning mellan
  ett ansvar som samhället bör ta-

 85. -och det ansvar som den enskilde bör
  ta för att vara en god medborgare-

 86. -som inte belastar samhället.

 87. I den paradoxen kan dessa
  motsättningar få finnas i samma text.

 88. Den moraliskt föredömliga kroppen
  kan vara given här.

 89. Dessa moraler fastställs
  i upprepade konstateranden.

 90. Ett sådant upprepande
  i pressreleasen är-

 91. -att sammankoppla aktiviteten
  med begreppet delaktighet-

 92. -och hänvisa till rättigheter för
  personer med funktionsnedsättning.

 93. Då skriver man så här:

 94. Att vara fysiskt aktiv fokuserar
  därmed inte bara på ökad ohälsa.

 95. Myndigheten relaterar problemet
  till rättigheter-

 96. -FN-konventionen slår fast.
  Problemet formuleras utifrån-

 97. -att vi alla vill ingå i gemenskaper,
  där idrotten har en central roll.

 98. Då ska vi se på nästa citat.

 99. Motion och aktivitet ska inte bara
  generera god hälsa.

 100. Det sammankopplas också med
  sportens värde att skapa gemenskaper-

 101. -vara uppbygglig och alstra
  den goda samhällsmedborgaren.

 102. Att motionera i gemenskap ger
  individen en känsla av sammanhang.

 103. Det verkar vara det
  som pressreleasen vill säga.

 104. Paradoxen handlar därmed också om
  den moraliskt föredömliga kroppen.

 105. Också en i hög grad social kropp.
  Att vara fysiskt aktiv i en förening-

 106. -är att känna sig delaktig
  i samhället. Med detta perspektiv-

 107. -kan vi kritiskt förhålla oss till
  inom vilka diskurser-

 108. -som habilitering agerar. Genom att
  synliggöra de här diskurserna-

 109. -finns det också
  en möjlighet till en förändring.

 110. Tack så mycket.

 111. Inbegriper
  den moraliskt föredömliga kroppen-

 112. -nån slags attityd som förväntas mot
  egenvård och att ta ansvar?

 113. Tittar vi på just den här texten-

 114. -är det klart att det finns
  ett sånt ansvar på nåt sätt-

 115. -där man försöker skriva in detta.

 116. Den andra delen av min artikel
  i antologin-

 117. -handlar om en intervjustudie
  med habiliteringspersonal.

 118. Där kan man också se att man försöker
  förklara eller beskriva ansvaret.

 119. Men där är det en mer komplex bild
  där man också vill visa på...

 120. ...hur man också vill ge de här
  ungdomarna makt på olika sätt-

 121. -att våga ta det här ansvaret
  i olika fritidssysselsättningar.

 122. Det är ett komplext begrepp
  som är väldigt töjbart.

 123. Det anpassar sig utifrån
  olika sociala kontexter.

 124. Tack så mycket.

 125. Textning: Jussi Walles
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Delaktighet och habilitering

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Fysisk aktivitet motverkar sjukdomar och död. För personer med funktionsnedsättning är det nästan tio gånger vanligare med fysisk ohälsa. Kristofer Hansson, Lunds universitet, talar här om den "funktionshinderpolitiska paradoxen": många träningslokaler har bristande tillgänglighet för personer med funktionshinder, men samtidigt poängteras att den enskilda individen har eget ansvar för att idrotta och motionera. Inspelat på Lunds universitet den 30 maj 2016. Arrangör: Lunds universitet.

Ämnen:
Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Identitet och livsstil > Personer med funktionsnedsättning
Ämnesord:
Handikappidrott, Personer med funktionsnedsättning, Samhällsvetenskap, Sociala frågor
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Tillgänglighet i våra ljudmiljöer

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tillgänglighet i våra ljudmiljöer

Cochleaimplantat för barn

Hur känns det för ett barn att använda cochleaimplantat i skolan, och vad händer om teknologin inte fungerar? Ingela Holmström, forskare vid Stockholms universitet, berättar om hur de som har cochleaimplantat är fast i periferin och måste ta stort eget ansvar för att hänga med i undervisningen. Inspelat på Lunds universitet den 30 maj 2016. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tillgänglighet i våra ljudmiljöer

Ljudmiljön i öppna kontorslandskap

Många ondgör sig över öppna kontorslandskap. Och nu ger forskningen dem rätt, berättar Per Germundsson, Malmö högskola. Öppna kontorslandskap minskar anställdas känsla av integritet och arbetsglädje, ökar den kognitiva belastningen och försämrar mellanmänskliga relationer. Och framförallt försämrar ljudmiljön produktiviteten. Inspelat på Lunds universitet den 30 maj 2016. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tillgänglighet i våra ljudmiljöer

Hörapparaten av eller på?

Åsa Alftberg, etnolog vid Malmö högskola, talar om cochleaimplantat och tar upp ett exempel med en intervjuperson som stänger av sin hörapparat för att orka med vissa ljudmiljöer. Det finns en moralisk laddning i att stänga av eller vara på. Man utmanar normen att alltid sträva efter att vara hörande. Inspelat på Lunds universitet den 30 maj 2016. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tillgänglighet i våra ljudmiljöer

Annorlundaskap

Per Koren Solvang, sociolog och samhällsforskare, har alopecia vilket innebär att man tappar all kroppsbehåring. Som ung punkare var det svårt, men idag är han professor och föreläser världen över. Här berättar han om vikten att acceptera sitt "annorlundaskap". Inspelat på Lunds universitet den 30 maj 2016. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tillgänglighet i våra ljudmiljöer

Hörselskadad i offentliga rum

Det kan vara svårt att inte höra på offentliga platser som restauranger och simhallar. Vissa tar då tillflykt till dövklubbar som inte ser dövheten som en sjukdom som ska behandlas. Elisabet Apelmo, Malmö högskola, berättar här om så kallade deaf communities och utmaningarna som dagens hörselskadade kan hamna inför. Inspelat på Lunds universitet den 30 maj 2016. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tillgänglighet i våra ljudmiljöer

Habilitering för invandrarbarn

Ingrid Runesson, Malmö högskola, berättar om sin forskning på invandrade ungdomar som behöver habilitering och de hinder de stöter på. För att ett föräldrapar med ett barn med funktionsnedsättning ska få stöd behövs i princip hundra kontakter, vilket är nästan omöjligt för någon som inte kan språket. Inspelat på Lunds universitet den 30 maj 2016. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tillgänglighet i våra ljudmiljöer

Jag klarar mig själv!

Teknik är överallt omkring oss. Och med personlig assistans kan tekniken bli en integrerad del av en själv. Hanna Egard, Malmö högskola, har gjort en intervjustudie där personer med funktionsnedsättning berättar om hur tekniken blir så integrerad i ens person att man inte tänker på den längre. Inspelat på Lunds universitet den 30 maj 2016. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tillgänglighet i våra ljudmiljöer

Delaktighet och habilitering

Fysisk aktivitet motverkar sjukdomar och död. För personer med funktionsnedsättning är det nästan tio gånger vanligare med fysisk ohälsa. Kristofer Hansson, Lunds universitet, talar här om den "funktionshinderpolitiska paradoxen": många träningslokaler har bristande tillgänglighet för personer med funktionshinder, men samtidigt poängteras att den enskilda individen har eget ansvar för att idrotta och motionera. Inspelat på Lunds universitet den 30 maj 2016. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tillgänglighet i våra ljudmiljöer

Inkluderande design och funkofobi

En paneldiskussion om tillgänglighet där forskare från olika universitet talar om allt från inkluderande design som exempelvis kan vara att blinda inte vill ha fönster till vikten av orden som används för att beskriva dem utanför normen. Medverkande: Elisabet Apelmo och Åsa Alftberg, Malmö högskola, Per Koren Solvang, Høgskolen i Oslo og Akershus och Ingela Holmström, Stockholms universitet. Moderator: Kristofer Hansson. Inspelat på Lunds universitet den 30 maj 2016. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tillgänglighet i våra ljudmiljöer

Att kontrollera ljud

Finns det någon total tystnad? Hur sker isolering av ljud? Robert Willim, forskare på Lunds universitet, ställer i denna föreläsning en mängd frågor kring ljud och vad som egentligen är en ljudmiljö och hur detta hör samman med hur vi upplever ljud. Inspelat på Lunds universitet den 30 maj 2016. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Robotdagen 2015

Roboten och den svenska modellen

Panelsamtal om arbete och arbetsmarknaden i framtiden. Den svenska modellen var välanpassad för stora teknikföretag, men framtidens företag tycks kräva mindre antal anställda. Framtidens industri tycks dessutom kräva allt färre mänskliga arbetare. Hur bör den svenska modellen förändras för att tillgodose dessa omständigheter? Medverkande: Anders Ferbe, förbundsordförande IF Metall, Åke Svensson, VD Teknikföretagen och Irene Wennemo, statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet. Moderatorer: Gustaf Arrhenius och Helle Klein. Inspelat den 9 oktober 2015 på Clarion Sign Hotell i Stockholm. Arrangörer: Institutet för framtidsstudier, Dagens Arbete och Forskning och framsteg.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - ekonomi

Friedman och friheten

Milton Friedman blev på 1970-talet känd som de fria marknadskrafternas apostel. Han var kritisk till Keynes idéer om att det var statens uppgift att gripa in när ekonomin gick in i en konjunkturnedgång. Friedman menade att det enda staten kunde göra var att föra en korrekt penningpolitik, men den skulle helst skötas av experter.