Titta

UR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

UR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Om UR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Föreläsningar om språknedsättning hos barn. Forskare från Storbritannien, Finland och Sverige talar om aktuell forskning om allt från fem månaders bebisar till tonåringar med dyslexi, genforskning och språknedsättning hos hörselskadade. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling : Språkstörning och flerspråkighetDela
 1. Först ska vi titta på tre grupper:
  Vuxna-

 2. -barn i mellanstadieåldern,
  och barn i förskoleåldern.

 3. Alla som tror att vuxna lär sig ett
  nytt språk snabbast: räck upp handen.

 4. Hej! Det var inte många. - Hur många
  tror att det är de äldre barnen?

 5. Vilka tror
  att det är de yngre barnen?

 6. Okej.
  Då ska vi se vad forskningen säger.

 7. Vi har andraspråksfärdighet på
  y-axeln, och sen har vi en tidsaxel.

 8. Nu ska vi se hur de här tre grupperna
  klarar sig över tid.

 9. Oj då...

 10. Det trodde ni inte.

 11. Det är de vuxna, som redan har
  koncept, som lär sig snabbast.

 12. Om jag vet
  att det heter "dator" på svenska-

 13. -är det lätt för mig
  att lära mig en ny etikett för det.

 14. Om jag kan använda ett språk
  för att prata om framtid och dåtid-

 15. -har jag lätt att lära mig
  ett nytt system.

 16. Ni ser att de yngsta barnen
  blir bäst i slutet.

 17. Vuxna lär sig snabbast,
  men barn blir bäst.

 18. Jag har inte angett nån tid-

 19. -för att barnen går om de vuxna vid
  olika tider för olika språkaspekter.

 20. Om vi tittar på ordförrådet-

 21. -så har vuxna bättre ordförråd på det
  andra språket än barnen i många år.

 22. Om vi tittar på grammatik går barnen
  om de vuxna efter några år.

 23. Men om vi tittar på fonologi-

 24. -att uttala de nya språkljuden
  som bara finns på det andra språket-

 25. -går barn om vuxna efter nån månad.
  Det är specifikt på språkljuden-

 26. -som vi ser stora effekter
  av hjärnans plasticitet, formbarhet.

 27. Det ska jag fokusera på, men först
  vill jag prata om vokabulären.

 28. Många som ni hör här i dag pratar på
  svenska. Svenska är vårt förstaspråk.

 29. Vi kan vispa vispgrädde
  med en handvisp i en bunke.

 30. Vi kan den vokabulären, men vi
  forskar på vårt andraspråk, engelska.

 31. Vi översätter från engelska till
  svenska när vi håller presentationer.

 32. Det är precis som med barnen
  som har ett andraspråk.

 33. De kan alla hemsaker
  på sitt förstaspråk-

 34. -och alla skolsaker
  på sitt andraspråk.

 35. Det är inte så att flerspråkiga-

 36. -har exakt likadana ordförråd.
  De överlappar, men de skiljer sig åt.

 37. Det är svårt för barnen att berätta
  hemma vad som hände i skolan-

 38. -för de
  har förmodligen inte de orden alls.

 39. Vi ska titta lite på meningsbyggnad.

 40. I USA gjorde man en studie
  där man lät barn i förskoleåldern-

 41. -enspråkiga och tvåspråkiga barn-

 42. -lyssna på meningar
  som "The doctor is it selling".

 43. Fler barn som hade engelska som
  andraspråk märkte att nåt var fel.

 44. Mer intressant var att om man frågade
  de enspråkiga vad som var fel-

 45. -sa de:

 46. "Doctors don't sell stuff."
  De fastnade i betydelsen.

 47. Men de tvåspråkiga sa: "You have
  to say 'The doctor is selling it.'"

 48. De är duktiga på att förstå språk
  och att flytta undan betydelsen-

 49. -och att leka med strukturen, och se
  att det är nåt fel på strukturen.

 50. Då ska vi titta på fonologi.
  Carolina Larsson har gjort bilderna.

 51. Det här är en bild på en bar
  och på ett par.

 52. Säg "bar" och "par" några gånger.
  Bar, par, bar, par.

 53. De två orden är
  nästan exakt likadana.

 54. Det enda som skiljer dem åt är
  när stämbanden börjar vibrera.

 55. Skillnaden är mindre
  än 50 millisekunder.

 56. Om man inte uppfattar den skillnaden
  hör man inte att det är två ord.

 57. Det är viktigt. Det är också viktigt
  att träna medvetenheten om språkljud-

 58. -för att lära sig
  läsa och skriva bättre-

 59. -i den tidiga utvecklingen
  av läs- och skrivinlärning.

 60. När vi testar tvåspråkiga barn-

 61. -genom rim
  eller lekar med fonologi...

 62. De får övningar som "Om vi tar bort
  'b' ur 'bär' vad har vi kvar?"

 63. "Är."
  - "Vad blir det om vi lägger på 'p'?"

 64. Såna övningar är flerspråkiga barn
  lika duktiga på som de enspråkiga-

 65. -eller bättre. Det är förmodligen
  för att de har fler minimala par.

 66. Man måste kunna skilja
  på "bar" och "par"-

 67. -för att förstå att det är två ord-

 68. -och ju fler ord man lär sig-

 69. -desto lättare upptäcker man att det
  är skillnad på "bar" och "par".

 70. Från olika tester vet vi
  att barn som har ett andraspråk-

 71. -klarar testen bättre,
  när man testar språkljud.

 72. Jag ville lägga till en ERP-bit,
  precis som ni hörde om före fikat.

 73. Jag ville titta på hur hjärnan
  bearbetar språkljud medan de händer.

 74. Det är väldigt olikt testen.

 75. När 3-5-åringar får lyssna på ordpar-

 76. -som rimmar eller inte rimmar-

 77. -får de en effekt som vi kallar
  rimeffekten. Den kommer här bak.

 78. Den börjar redan efter 100 ms.

 79. Nu ville vi titta på 6-8-åringar
  som har bott i landet-

 80. -och som har blivit exponerade
  för andraspråket under ca 2,5 år.

 81. Ordparen som vi använder är samma som
  för 3-5-åringarna. Det är nonsensord.

 82. "'Turp' och 'burp', rimmar de?"

 83. Vi använder nonsensord, för vi
  vill inte se om de känner igen orden-

 84. -utan vi vill
  att de koncentrerar sig på ljuden.

 85. Vad händer då? Näsan är uppåt för att
  ni ska se var elektroderna sitter.

 86. Här nere ser ni att den röda linjen
  för icke-rim är högre.

 87. Vi ser en skillnad.
  De reagerar på orden som inte rimmar-

 88. -men reaktionen är pytteliten och
  jättesen. Den kommer efter 500 ms.

 89. 3-5-åringarna har en effekt
  som börjar redan efter 100 ms.

 90. Tänk på att 50 ms
  kan ändra på ett helt ord.

 91. Så det här är jättesent.

 92. Av de här barnen
  tog vi ut en grupp av dem...

 93. Det är 30 stycken som ni ser här,
  och vi tog ut 15 av dem.

 94. De 15 är så duktiga
  på sitt andraspråk...

 95. När de gör test är de lika duktiga
  som barn som bara har ett språk.

 96. De är också bra på sitt förstaspråk.

 97. De som inte får vara med är de som
  inte var så bra på sitt andraspråk-

 98. -och inte på sitt förstaspråk heller.

 99. Jag ska visa gruppen som är bra både
  på sitt första- och sitt andraspråk.

 100. Hela den här gruppen kan rimma-

 101. -men det är en sen bearbetning
  av fonologin, bara.

 102. Om vi tittar på den lilla gruppen
  är effekten större och tidigare-

 103. -men den börjar fortfarande inte
  förrän vid 300 millisekunder.

 104. Vid vanliga test tänker vi: "Barnen
  är jätteduktiga på sitt andraspråk."

 105. De kan rimma,
  och de har alla förutsättningar.

 106. Vi känner att det lär gå bra för dem.

 107. Men deras hjärnor
  bearbetar språkljuden jättelångsamt.

 108. Det borde vara så
  att om de bearbetar dem så långsamt-

 109. -kan de ha svårare att lära sig
  vissa skillnader och nya ord.

 110. Vi vet
  att man behöver ett större ordförråd-

 111. -för att bli bättre på grammatik.

 112. Att fokusera på språkljud är bra-

 113. -för tidig läs- och skrivinlärning,
  men också för att lära sig nya ord.

 114. Det verkar vara speciellt viktigt
  för gruppen som har ett andraspråk.

 115. Nu ska jag lämna över till Ketty.

 116. Vi ska titta mer på barnen
  som Annika valde att inte prata om-

 117. -de som presterade dåligt både på
  sitt första- och på sitt andraspråk.

 118. Jag ska berätta lite
  om ett hemmasnickrat projekt.

 119. Det här är en typ av inspiration.
  Gå gärna hem och gör det hemma.

 120. Det är en typ av kamikaze-projekt,
  för det är inte helt enkelt-

 121. -men jag tror att det är sånt här vi
  behöver göra. Vi behöver samla bevis.

 122. Vi ska återvända till skolan,
  kan man säga.

 123. Jag kommer att prata om
  både en- och flerspråkiga elever.

 124. Det som de har gemensamt är
  att de har en språkstörning.

 125. Courtney pratade tidigare i drygt
  en timme om hur man ställer diagnos-

 126. -och vad definitionen ska vara.
  Jag har en minut för den här sidan.

 127. Jag ska berätta kort
  vad språkstörning är.

 128. Vi har utgått ifrån en av artiklarna
  i specialnumret som Courtney nämnde.

 129. Vi definierar språkstörning-

 130. -som nånting som är en problematik
  med språkets alla nivåer.

 131. Det kan se olika ut,
  men man har en språklig problematik.

 132. Man når inte upp till den nivå
  som är förväntad för åldern.

 133. Vi ser också
  språklig utvecklingsgång.

 134. Det går inte så fort som förväntat,
  och man kommer inte alltid i fatt-

 135. -och ingen annan diagnos
  förklarar det här.

 136. Därmed inte sagt
  att man inte kan ha andra diagnoser.

 137. Men de språkliga problemen
  förklaras inte av nåt annat.

 138. Och kanske det viktigaste:
  Det påverkar hur det går för barnet.

 139. Hur klarar man sin skolgång? Kan man
  åka buss själv? Kan man få kompisar?

 140. Och så vidare.

 141. Det här är ett försök till
  att beskriva vad språkstörning är.

 142. Det är den här gruppen
  som vi ska prata om nu.

 143. Det jag har intresserat mig för är...

 144. Som vi hörde av Annika finns det
  många olika byggstenar i språket.

 145. Ni är alla väl medvetna om fonologi,
  grammatik och så vidare-

 146. -men det som jag tycker är
  extra intressant-

 147. -är om ordförråd är speciellt viktigt
  och nåt som vi borde arbeta med.

 148. Har barn med språkstörning problem
  med sitt ordförråd? Det har de.

 149. Det finns en massa studier
  som visar att de har svårt med bredd-

 150. -d.v.s. hur många ord de kan. Vi gör
  test och ser hur de benämner bilder.

 151. De kan ha problem med djup,
  d.v.s. hur väl de kan orden.

 152. Man kanske till exempel vet
  att en hammare är ett verktyg.

 153. Sånt brukar barn kunna.

 154. Att kategorisera. Vissa studier visar
  att barn med språkstörning-

 155. -oftare associerar t.ex. "hammare"
  med att man kan spika med den.

 156. Sen kommer de inte vidare
  till att kunna prata om kategorier.

 157. Den sista dimensionen...
  Det här ska se tredimensionellt ut.

 158. Det får ni tänka er,
  om ni inte ser djupet i bilden.

 159. Flyt. Det är hur snabbt och enkelt
  man hittar sina ord.

 160. Hade jag hållit presentationen
  på engelska hade jag haft många "öh"-

 161. -och "en sån..."

 162. Så gör barn med språkstörning
  både på sitt första- och andraspråk.

 163. Man har svårare att hitta rätt ord
  vid rätt tillfälle.

 164. Studier visar att man har problem
  inom alla de här områdena.

 165. Hur ska vi då göra för att stärka
  elevernas utveckling av ordförrådet?

 166. Ordförråd är viktigt
  för ens läsinlärning-

 167. -och för ens fortsatta
  akademiska framgång.

 168. Nåt som flera studier har visat är
  att bokläsning tillsammans är bra.

 169. Man förklarar ord
  när det är nåt som man inte förstår-

 170. -eller man kanske visar en bild.

 171. Häromdagen läste jag om en person
  i "Harry Potter" som hade en bonjour.

 172. Min son visste inte vad det var-

 173. -så vi googlade och såg
  att det var en kavajliknande grej.

 174. Han lärde sig ett nytt ord.
  Det blir nog hans lärare glad över.

 175. Ett användbart ord...

 176. Det är ett exempel på hur gemensam
  bokläsning stärker ordförrådet.

 177. Det som man också har funnit ger
  effekt är att träna på kategorier-

 178. -genom att försöka titta på
  vilken som ska bort, och liknande.

 179. Jag brukar säga: "Tänk på Tårtspelet
  så vet ni vad jag menar."

 180. En väldigt effektiv metod
  är att träna strategier-

 181. -att få eleverna med språkstörning
  att förstå när de ska fråga.

 182. Det finns stöd i forskningen
  att det är nåt som hjälper-

 183. -för vi har ont om tid. Skolbarn
  ska lära sig ett par ord varje dag.

 184. Det är fem dagar på en vecka,
  och det är tjugo veckor på en termin.

 185. De ska lära sig en stor mängd ord-

 186. -och vi hinner inte
  undervisa explicit om varje ord-

 187. -så det är bättre
  att lära ut strategier.

 188. Att veta när man ska fråga
  vad nånting heter, hur det ser ut-

 189. -efterfråga en bild, eller fråga
  "Kan du säga det en gång till?"

 190. Jaha, nu när vi vet allt det här
  hur ska vi då göra hemma?

 191. Det vi ska göra är
  att lägga upp smarta små studier-

 192. -och kanske inte alltid väja
  för "Jag har ju bara tio barn".

 193. Tillsammans
  måste vi börja samla evidens.

 194. Jag gjorde det med mina kolleger
  på ett ställe som är hemligt.

 195. Vi frågade föräldrar om råd,
  och vi förankrade det med personal-

 196. -för det tar extra tid.

 197. Först testade vi barnens bredd,
  djup och flyt.

 198. Sen fick den ena delen av gruppen
  intervention. De träffade en logoped.

 199. Vi tog ut dem ur klassrummet. Det kan
  diskuteras om det var bra eller inte.

 200. Vi träffade dem 7-12 gånger.

 201. Under tiden fick de andra barnen
  vänta. De fick sina vanliga insatser.

 202. Det var grädde på moset
  som de fick i interventionen.

 203. Efter de här gångerna
  testade vi barnen igen.

 204. Sen blev det sommarlov,
  och då var de hemma och gjorde annat.

 205. När skolan började testades de igen.

 206. Kontrollgruppen fick nu intervention-

 207. -och de andra fick vara jämförelse-
  grupp. Sen testade vi igen.

 208. Här är själva upplägget. Det var elva
  barn som vi satte i de här grupperna.

 209. De var 10-12 år gamla. Bilden visar
  hur det vi gjorde såg ut.

 210. Vi inspirerades av materialet
  "Vocabulary enrichment programme"-

 211. -som går ut på att man tränar
  kategorisering, association, rim-

 212. -och alla möjliga saker som belyser
  ordförrådskunskap på olika sätt.

 213. Det var 7-12 gånger-

 214. -eftersom det var
  teater och sjukdom och sånt.

 215. Om vi tittar på hur det gick
  efter interventionen...

 216. Lärde de sig några fler ord?

 217. Kunde de benämna fler bilder? Nej.

 218. Även om den gröna linjen
  ser uppåtsträvande ut-

 219. -är det inga skillnader på riktigt.

 220. Det är ingen signifikant skillnad,
  utan de är ganska lika.

 221. Om vi tittar på flyt.
  Kunde de börja hitta ord bättre?

 222. Vi mätte det med ordflödesuppgifter.

 223. Det var faktiskt så.
  Efter de här extra gångerna-

 224. -hittade vi en skillnad
  mellan barnen som fick intervention-

 225. -och dem som var kontrollgrupp.

 226. Där hittade vi en liten skillnad.

 227. När vi tittade på djup,
  alltså om man kunde associera bättre-

 228. -eller hade mer kunskap om orden...

 229. Nu kollar jag att alla är vakna,
  för nu kommer en annan graf.

 230. Ni får en liten upphöjare på slutet.

 231. När vi tittade på den grupp
  som fick intervention först-

 232. -såg vi att det fanns en signifikant
  skillnad mot dem som inte fick det.

 233. Men det som vi också såg,
  som kanske är mindre roligt-

 234. -är att när de sen var kontrollgrupp
  och inte längre fick extra...

 235. ...träning...

 236. ...gick de tillbaka.

 237. Det här är Stanine,
  alltså en standardskala på ett test.

 238. Vi blev väldigt glada
  när vi hittade en signifikant ökning-

 239. -men de går tillbaka
  till sitt ursprungliga resultat-

 240. -när de inte får
  den här extra, intensiva träningen.

 241. Det som vi
  kan komma fram till här är-

 242. -att även om vi hade få barn
  och vi gjorde en liten insats-

 243. -så verkar ordförråd kunna tränas,
  och det ska tränas.

 244. Men vi kan arbeta mer tillsammans för
  att hitta vilka metoder som är bäst.

 245. Som jag sa i början ingick
  både en- och flerspråkiga elever.

 246. Vi fann ingen skillnad mellan dem-

 247. -men vi vet att för att flerspråkiga
  elever verkligen ska utvecklas-

 248. -ska de ha intervention
  på båda sina språk.

 249. Det kunde vi tyvärr inte ge.

 250. Barn med språkstörning behöver
  träning över tid, annars är risken-

 251. -att de går tillbaka
  till där de var innan träningen.

 252. Vi måste bli väldigt bra på att
  dokumentera och utvärdera det vi gör-

 253. -för tillsammans kan vi
  börja leta upp och hitta bevis-

 254. -för att det vi gör har effekt.

 255. Tack så mycket!

 256. Då tackar vi Ketty och Annika
  och öppnar för frågor.

 257. Jag tycker att det är intressant
  att barnen går tillbaka.

 258. Vad tänker du att det beror på?
  Jag känner igen det här.

 259. Det känns som om man ger en morfin-
  injektion eller en kortisonspruta.

 260. Vad ska vi göra
  för att det ska bli inlärning?

 261. Nu visade jag Stanine.

 262. Vi kanske inte kan förvänta oss
  den typen av höjning till...

 263. ...ja...en ökning på riktigt, utan
  det finns ju förändring i råpoäng.

 264. Jag tror att vi ska fokusera mer
  på det här med strategier.

 265. Vi provade att träna...
  de här andra grejerna.

 266. Tårtspelet jobbade vi med.

 267. Vi kanske kan se en bättre förändring
  när vi jobbar med strategier.

 268. -Det får nån annan utvärdera.
  -Tack.

 269. Tror du att det hade varit skillnad
  om du hade träffat yngre barn?

 270. Det känner jag
  att du har ett bra svar på.

 271. Jag tror att det kan vara både och.

 272. Menar du om de hade umgåtts
  med yngre barn hela tiden?

 273. Om studien hade genomförts
  med yngre barn.

 274. Vi vet att ju större skillnad
  det är från början-

 275. -desto större effekt ger
  en intervention.

 276. Så vi hade nog fått en större effekt.

 277. Vi hoppas att vi har mer plasticitet-
  effekter och att de hålls kvar...

 278. ...men det har vi ingen evidens för.

 279. Birgitta nämnde tidigare
  "curriculum-based intervention".

 280. Du pratar om strategier.

 281. När det gäller ordförrådsstimulans-

 282. -eller...ordinlärning-

 283. -vore det inte en bra strategi
  att jobba intimt med lärare-

 284. -och fokusera
  på det som sker i klassrummet-

 285. -så att barnen kan lära sig nya ord
  där de ändå måste göra det?

 286. Det sa jag inte, men det gjorde vi.
  Det var i samverkan med...

 287. ...liksom...läroplanen.

 288. Kan de här barnen behöva antingen mer
  träning eller en längre tids träning?

 289. Var det för kort och för lite?
  Hade ni fått andra resultat då?

 290. Några individer fick olika mycket,
  men det var fortfarande få personer-

 291. -och det verkade inte så. Här finns
  många frågor att titta vidare på.

 292. Skulle det kunna vara så att det är
  en längre fas innan det sitter?

 293. Ja...
  Det finns många studier att göra här.

 294. Jag kommer från Pedagogiskt stöd.

 295. När de här barnen
  kommer till universitetet-

 296. -hur kan man tänka då? För oss är
  det här en relativt ny grupp-

 297. -och en mycket liten sådan i dag.
  Har ni funderat på det?

 298. Hänvisar du till de med språkstörning
  eller de som är flerspråkiga?

 299. -Gruppen med språkstörning.
  -Ja...

 300. Ja... Jag vet inte riktigt
  vad jag ska säga.

 301. Ja...

 302. Jag tänker att personer med
  språkstörning behöver stöd livet ut.

 303. Det är väl det vi vet. Det går inte
  över, men behoven förändras över tid.

 304. Så att...samverkan...

 305. En annan presentation som jag har
  handlar om äldre elever.

 306. Jag tänker att ju bättre
  man känner sitt funktionshinder-

 307. -desto bättre vet man
  vad man behöver.

 308. Samtal och samverkan är väl
  en bra utgångspunkt i alla fall.

 309. Då får vi tacka er, Ketty och Annika,
  med var sitt paket och en applåd.

 310. Tack.

 311. Textning: Maria Åhman
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Språkstörning och flerspråkighet

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Att vara flerspråkig och samtidigt ha en språkstörning innebär stora utmaningar. De specialkunskaper man har som flerspråkig kan dock innebära många fördelar. Ketty Holmström och Annika Andersson, lektor respektive språkforskare, berättar här om hur mångspråkighet fungerar. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Specialpedagogik, Svenska > Språkbruk
Ämnesord:
Allmän medicin, Flerspråkighet, Medicin, Nervsystemet, Neurologi, Språkstörningar
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Finns det någon specifik språkstörning?

Det är svårt att få pengar för forskning kring språkstörningar, berättar Courtenay Norbury, professor vid University College London. Det finns så många benämningar och de syns för lite i medierna. Norbury har gjort en stor undersökning i England med tusentals barn och identifierar både problem och lösningar. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Tidig ordinlärning

Vad händer i hjärnan när 1,5-åringen lär sig ord? Kristina Borgström och Janne von Koss Torkildsen berättar om en svensk-norsk studie där de med hjälp av elektroder på barnets huvud lyckats mäta hur hjärnan bearbetar ord. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Språkstörning och flerspråkighet

Att vara flerspråkig och samtidigt ha en språkstörning innebär stora utmaningar. De specialkunskaper man har som flerspråkig kan dock innebära många fördelar. Ketty Holmström och Annika Andersson, lektor respektive språkforskare, berättar här om hur mångspråkighet fungerar. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Smartare lek- och lärspel för barn

Barn känner väldigt tidigt att de "inte kan", men det är ofta på helt felaktiga grunder. Med lek- och lärspel kan man både angripa detta problem och lära barnen att förstå språk. Agneta Gulz berättar här om sin forskning kring barn mellan 3 och 6 år och hur de kan lära sig genom att lära andra. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Språkstörning i familjen

Ärftligheten av språkstörningar blir starkare ju starkare språkstörningen är. Forskaren Nelli Kalnak berättar här om olika gener för språkstörning hos barn och reder ut riskfaktorer inom olika diagnoser. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Tryckfel i generna

Juha Kere, professor i molekylärbiologi, presenterar ny forskning om generna hos människor med dyslexi. Hur ser hjärnstrukturen ut, och skiljer det sig mellan vuxna och barn? Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Behandla barn med språkstörning

Olof Sandgren, logoped och lektor vid Malmö högskola, berättar om forskningsläget vad gäller intervention för barn med språkstörning. Screeningar fångar upp många som klarar sig utan insatser, och att skicka dessa barn till logoped är kanske inte det mest kostnadseffektiva, menar Sandgren. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Observera andra och skriv bättre

Att kunna berätta en historia är svårt om man har språksvårigheter. Ett sätt att jobba med detta är genom observation. Victoria Johansson, språkforskare, och Åsa Wengelin, lektor i svenska, berättar här om en studie där mellanstadieelever fick skriva en historia medan deras klasskompisar studerade dem. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Språkstörning och hörselnedsättning i skolan

Att drabbas av både språkstörning och hörselnedsättning är svårt, och det är viktigt att upptäcka det så tidigt som möjligt. Kristina Hansson berättar här om forskning inom detta område och hur man kan hantera svårigheterna. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Hesa lärarröster och språksvaga barn

Det finns mycket som kan påverka barns förmåga att förstå språk. Värme, luft, buller och, inte minst, en lärares hesa röst. Den som lyssnar på en hes röst påverkas negativt i sitt lärande. Jonas Christensson, konceptutvecklare Ecophon, och Viveka Lyberg Åhlander, forskare logopedi, berättar hur vi skapar optimala förutsättningar i klassrummet. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Ojämlikhet i tidig kommunikation

Julie Dockrell, professor vid University College London, berättar om de stora ojämlikheterna inom språklärande. Ojämlikheterna är inte nödvändigtvis kopplade till sociala förhållanden, enligt forskningen. De som halkar efter reagerar dåligt även på den allra bästa utbildningen. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

De överlevde Utöya

Hur har barnen som överlevde terrorattacken på Utöya i Norge återhämtat sig? Och hur har skolan och polisen bemött offren? Om det berättar forskarna och lärarna Åse Langballe och Jon-Håkon Schultz som forskat om krishanteringen och beredskapen i samhället efter terrorattentatet på Utöya. Inspelat den 25 maj 2016 på Folkets hus, City Conference Centre, Stockholm. Arrangör: Nordisk förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Barns sexualitet gör vuxna osäkra

Är det okej att en tvååring onanerar på dagis? Förskolepedagoger efterlyser utbildning och ett gemensamt förhållningssätt. Och en pappa funderar på hur han ska göra för att inte hämma sin dotters sexuella utveckling. RFSU:s frågelåda vittnar om vuxnas funderingar och oro, säger sexualupplysare Maria Bergström.