Titta

UR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

UR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Om UR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Föreläsningar om språknedsättning hos barn. Forskare från Storbritannien, Finland och Sverige talar om aktuell forskning om allt från fem månaders bebisar till tonåringar med dyslexi, genforskning och språknedsättning hos hörselskadade. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling : Hesa lärarröster och språksvaga barnDela
 1. Det här är
  ett alldeles vanligt klassrum.

 2. Det är en fjärdeklass
  som har tagit paus.

 3. Det är ett rum där det finns
  mycket som stökar, bullrar och låter-

 4. -och som kan kännas störande.

 5. Det här beror på hur vi tänker
  kring lärande och undervisning.

 6. Vi jämför med "för ett tag sen".

 7. Några av oss har kanske suttit
  i den här miljön.

 8. Klassrummen såg, när jag
  gick i skolan, fortfarande ut så här.

 9. Man ser hur läraren står lite upphöjd
  på ett podium.

 10. Det skiljer sig på två aspekter
  från hur det ser ut i dag.

 11. Det här är den ena.
  Det här är den andra.

 12. Vi har en man där.

 13. Så ser det inte alltid ut
  i lågstadiet. Det är ofta kvinnor.

 14. Rummet är anpassat för en man.

 15. Vi har en grupp barn han pratar med
  och de sitter tysta.

 16. Så ser det inte ut i dag och det vill
  vi inte att det ska göra heller.

 17. Det har både Kristina och Victoria
  varit inne på.

 18. Det är i samtal vi vill
  att saker och ting ska hända.

 19. Vi förväntar oss att barnet
  ska kunna delta i gruppaktiviteter-

 20. -i små nära samtal och storgrupp.
  Det gäller läraren också.

 21. Läraren måste ha en flexibel röst
  för att kunna fungera i sammanhanget.

 22. Man ska både kunna instruera
  och ta hand om en gympalektion-

 23. -och matsalen på lunchen.
  Det känner några av er igen.

 24. Varför är det så illa med buller?

 25. Vi vet från studier på vuxna-

 26. -att har man hört nåt när det bullrar
  eller är babbligt-

 27. -kommer man sämre ihåg det
  om man hörde det när det var tyst.

 28. Den här knodden är mindre än de barn
  som har ingått i vår studie.

 29. Han har hörselskydd på sig
  och det är ett problem.

 30. Vi ser ofta i skolan
  att barn behöver hörselskydd-

 31. -för att kunna koncentrera sig
  och stänga ute det som bullrar.

 32. En intervju med en flicka på åtta år
  som hade hörselskydd...

 33. När hon fick frågan om varför hon
  hade dem svarade hon:

 34. "Att plussa ihop 6 och 4
  är inte svårt"-

 35. -"men när det är stökigt
  glömmer jag 4:an."

 36. Och glömmer man fyran
  blir det inte bra.

 37. Klassrummet är en delad arbetsmiljö.

 38. Där har vi läraren och eleven.
  Vi tänker sällan på den helheten.

 39. När vi pratar om klassrum
  lägger vi oftast fokus på eleverna.

 40. Men läraryrket är ett röstyrke-

 41. -där rösten
  är en förutsättning för utövandet.

 42. Många lärare
  har problem med sin röst.

 43. Man ska överrösta
  mycket, länge och ofta.

 44. Vi ställde frågan "Påverkar en hes
  röst barnens prestation och lärande?"

 45. Ett tvärdisciplinärt team
  har jobbat med studierna.

 46. Det är forskare från audiologi,
  kognitionsvetenskap och logopedi.

 47. Vi har gjort en studie
  med snart 300 barn.

 48. Vi har satt barnen i två grupper
  som har varit ungefär likadana.

 49. Sen har vi gjort jämförelser
  mellan grupperna.

 50. Barnen har varit ungefär jämngamla
  och lika många pojkar och flickor.

 51. De har hört på ungefär samma sätt.

 52. Det sista vi har gjort är att titta
  på barn med hörselnedsättningar.

 53. Men de har haft likvärdig hörsel.

 54. Tidigare kontakt med logoped
  har varit likadan-

 55. -och det finns lika många
  flerspråkiga barn i grupperna.

 56. Vi har testat arbetsminneskapacitet
  och exekutiva funktioner-

 57. -så att vi vet att de är inom
  normalfördelningen i båda grupperna.

 58. Sen har de fått gå igenom TROG-2 som
  många av er känner igen.

 59. En digital variant... Då vet ni
  att de får höra en mening...

 60. ...och sen matcha den till rätt bild.

 61. Den ena gruppen har fått höra
  en röst som låter så här.

 62. Den andra gruppen
  har fått höra det här.

 63. Då kan man fundera på
  om det blir nån skillnad.

 64. De har fått höra samma person-

 65. -som i ena fallet har varit hes
  och i andra fallet inte.

 66. Sen har de fått höra babbel
  i bakgrunden, av sex talare.

 67. Det är ett icke-semantiskt babbel.
  De har lyssnat i hörlurar.

 68. Sen har vi mätt
  hur lång tid har det tagit-

 69. -från att de
  har hört slutet på frågan-

 70. -till dess att de har valt en bild.

 71. Och hur gick det då, tror ni?

 72. Om vi tittar på barnen i gruppen som
  har lyssnat på den hesa rösten-

 73. -så gjorde de mer fel.

 74. De korrigerade sig också mer men det
  var inte genomgripande hela testet.

 75. Ni som känner till TROG vet att det
  går från enkla till svåra meningar.

 76. Arbetsminnet spelade roll för barnen.

 77. Hade man ett gott arbetsminne-

 78. -så klarade man bättre av de enklare
  meningarna med den hesa rösten.

 79. Lyssnade på den vanliga rösten-

 80. -klarade man
  de svåra uppgifterna bättre.

 81. Både arbetsminnet och uppgiftens
  komplexitet är viktiga.

 82. Där påverkar rösten olika.

 83. Men det blir krångligare
  med den hesa rösten.

 84. Man blir osäkrare
  och det blir besvärligare.

 85. Hur var responstiderna som mäter hur
  jobbigt det är att lyssna på rösten?

 86. Den grupp barn som lyssnade på
  den hesa rösten-

 87. -svarade långsammare,
  men inte nödvändigtvis mera fel.

 88. Vilken grupp var det då?

 89. Det var flickorna
  som svarade långsammare.

 90. Vi vet inte hur det kommer sig.
  Det har Victoria spekulerat i.

 91. De här barnen är åtta år gamla
  och yngre än de ni har i era studier-

 92. -men det är nåt med att flickorna
  tar längre tid på sig att svara.

 93. De svarar lika mycket rätt som sina
  kompisar men det går långsammare.

 94. För att sammanfatta vad vi vet nu...

 95. Vi vet att heshet
  har en liknande effekt som buller.

 96. Det kan vi nog säga.

 97. Heshet tillsammans med buller
  gör det svårare.

 98. Man blir mindre korrekt.

 99. Man blir mer osäker. Det kräver
  en högre grad av ansträngning.

 100. Vi har frågat ungarna
  och de tycker att det är jobbigare.

 101. Sen såg vi att det tog längre tid.

 102. Sen frågade vi vad barnen tyckte
  om de olika rösterna.

 103. Vi vet från studier på vuxna-

 104. -att man har en starkt negativ
  attityd till folk som är hesa.

 105. Det stämde väl på åttaåringarna.

 106. De tyckte att den hesa fröken...
  De såg henne inte.

 107. Hon var inte så snäll.

 108. Hon var sträng
  och hon var ful dessutom.

 109. Det är ett elände.

 110. För att rädda de lärare
  som står där ute och är hesa...

 111. Barnen ser ju er.
  Det betyder ganska mycket.

 112. Och jag tror att man vänjer sig.

 113. Frågan är hur det påverkar på sikt-

 114. -att man minns sämre när man
  hör det i buller. Det vet vi inte.

 115. Kognitiv kapacitet spelar roll -
  arbetsminne och exekutiva funktioner.

 116. Vi har också sett i våra analyser
  att buller har en större effekt-

 117. -på barn med hörselnedsättningar
  och cochleaimplantat.

 118. Och arbetsminnet är totalt avgörande
  för hur de ska kunna fungera.

 119. Vår slutsats är att det finns en
  koppling mellan kognitiva förmågor-

 120. -röst, buller
  och uppgiftens svårighetsgrad.

 121. Och arbetsminnet är särskilt viktigt
  hos barn med nedsatt hörsel.

 122. Varför ska vi prata om röst
  egentligen?

 123. Har jag inte övertygat er
  så hoppas jag kunna göra det.

 124. Man pratar ganska sällan om lärarens
  roll i kommunikationen i klassrummet.

 125. Det tycker jag vi ska göra.

 126. Om vi hade varit arkitekter
  som skulle designa ett konserthus-

 127. -hade vi fått på nosen-

 128. -om vi inte hade tagit hänsyn till
  det som ska höras från scenen.

 129. Det är dags att plocka in-

 130. -även lärarens kommunikation
  i sammanhanget.

 131. Det är dags för utbildning-

 132. -av lärare, arkitekter, akustiker,
  audionomer och logopeder.

 133. Det handlar om att veta vad miljön
  betyder för att det ska fungera.

 134. Vi kanske behöver prata om barnens
  medvetande om ljudmiljö också.

 135. Det är nåt att ta upp
  i diskussionen med ungarna.

 136. Det var de interna faktorerna i
  klassrummet och klassrummet i sig.

 137. Men vad ska vi göra, Jonas?

 138. Jag har ett förslag. Om jag hörs...

 139. Jag har ett enkelt förslag. Vi ska
  flytta ut klassrummen i skogen.

 140. I skogen fungerar vår hörsel
  fantastiskt bra.

 141. I skogen behöver du inte anstränga
  dig när du ska lyssna på en människa.

 142. Vid regn och blåst blir det bökigt
  i skogen så vi behöver ett rum.

 143. När vi bygger klassrummen
  så ska vi eftersträva-

 144. -att göra ljudmiljön
  så skogslik som möjligt.

 145. Jag heter Jonas Christensson
  och jobbar med rumsakustik.

 146. Jag har studerat hur ljud i skolan
  påverkar elever och lärare.

 147. Ett klassrum kan se ut så här med
  en lärare som pratar till eleverna.

 148. Rösten kommer ut i rummet-

 149. -och det är viktigt
  att eleverna hör vad läraren säger.

 150. Det är också viktigt att de hör
  varifrån lärarens röst kommer.

 151. Om de två sakerna fungerar
  känner man trygghet.

 152. Känner man sig trygg är det lättare
  att ta till sig kunskap och lära sig.

 153. Känner man ingen trygghet är det inte
  så lätt att lära sig-

 154. -och det är inte bra
  för varken elever eller lärare.

 155. Ljudmiljön i klassrummet
  påverkar undervisningen.

 156. En stor del av undervisningen
  går ut på att prata och lyssna-

 157. -och därför är det viktigt att rummet
  ger optimala möjligheter till det.

 158. När jag pratar pressar jag luft ur
  mina lungor som passerar stämbanden.

 159. Här görs ett ljud som går vidare
  via munhålan och näshålan-

 160. -och ur dem far det ljudvågor
  ut i rummet.

 161. Ljudvågen träffar ert ytteröra.

 162. Ytterörat är sinnrikt konstruerat-

 163. -att leda in ljudvågorna
  i hörselgången och till trumhinnan.

 164. När ljudvågorna träffar trumhinnan
  börjar den vibrera.

 165. Bakom den sitter hammaren,
  städet och stigbygeln-

 166. -som för vibrationen in i innerörat.

 167. Här omvandlas vibrationen
  till elektrisk energi-

 168. -som via hörselnerven
  går upp till hjärnan, och så hör ni.

 169. Det är ett fiffigt system.

 170. Ni hör min röst
  och rummets ljudreflexer.

 171. Jag jobbar med att skapa optimala
  ljudreflexer för inlärning.

 172. Om man tittar på hörsel och prat kan
  man undra: Vad hör vi människor?

 173. På y-axlen
  har vi ljudets styrka i decibel-

 174. -och på x-axeln
  har vi ljudets frekvens i hertz.

 175. Det här är vad vi kan höra.

 176. Det gröna är människans
  s.k. hörbarhetsområde.

 177. Mitt i hörbarhetsområdet
  ligger talet.

 178. I en grov indelning av tal-

 179. -använder vi oss av vokaler, tonande
  konsonanter och tonlösa konsonanter.

 180. Vi vet var talljuden ligger
  i styrka och frekvens.

 181. Det här är ett foto från 1957 taget
  i en skola i Östergötland.

 182. Fröken är min mamma.

 183. Hon utbildade sig först
  till småskollärarinna.

 184. Den blev hon speciallärare.
  Hon var lärare i hela sitt yrkesliv.

 185. Hon har lärt många barn
  läsa, räkna och skriva.

 186. Men det intressanta på fotot
  är vad mamma skrev på tavlan.

 187. "Hårda självljud: A-O-U-Å
  Mjuka självljud: E-I-Y-Ä-Ö"

 188. Före 1960 hette det inte "vokaler".
  Det hette "självljud".

 189. "Konsonanter hette "medljud"
  för de saknar självljud.

 190. Det är förklaringen till att vokaler
  är starkare och konsonanter svagare.

 191. Om jag säger "A"
  och stänger min mun blir det "M".

 192. A och M har samma frekvens
  men A:et är starkare än M:et.

 193. Om vi mäter en röst
  utifrån decibel och frekvens-

 194. -så ser rösten ut så här.
  Det här är ett s.k. talspektra.

 195. De allra flesta vokalerna
  ligger i det här området.

 196. De flesta konsonanterna
  ligger i det här området.

 197. Vokalerna är starka
  och låga i frekvens.

 198. Konsonanterna är höga i frekvens
  men svagare i styrka.

 199. Vokalerna är starkare
  men det är konsonanterna-

 200. -som bär informationen
  i det svenska språket.

 201. Det blir tydligt
  när vi använder oss av förkortningar.

 202. "Lägenhet" blir "lgh"
  och "Stockholm" blir "sthlm".

 203. Vi använder få vokaler
  när vi förkortar-

 204. -för de bär väldigt lite information.

 205. Jag ska skoja med er. Ni ska få
  två meningar med bara vokaler.

 206. Så kan ni irritera er över
  att ni inte kan...

 207. Jag har kört det för flera hundra
  och ingen har kunnat det.

 208. Ni får konsonanterna i stället.

 209. Jag tror de flesta kan läsa det här.

 210. Tyvärr är det sant.

 211. Konsonanterna bär informationen
  och då ska ju rummet stödja dem.

 212. Hur gör man det?
  Jo, genom att dämpa vokalerna.

 213. Då skapar vi bra taluppfattbarhet
  som är viktig för bra undervisning.

 214. Tre faktorer påverkar
  bra taluppfattbarhet.

 215. Talarens röst, lyssnarens hörsel
  och rumsakustiken.

 216. Rumsakustikens uppgift i ett klassrum
  är att göra det lätt att lyssna.

 217. Kan du lyssna utan ansträngning är
  det lättare att lära sig saker.

 218. Och att kunna tala utan ansträngning
  är viktigt.

 219. Kan man det har rummet
  det vi kallar "bra talarkomfort".

 220. Samtidigt måste rummet har bra
  taluppfattbarhet för eleverna.

 221. Så här kan ett rum se ut också.
  Lärarens ljudvågor far ut i rummet-

 222. -men i ett sånt här rum
  studsar ljudvågorna-

 223. -och skapar onaturliga ljudreflexer.

 224. Det är inte bra
  för varken elever eller lärare.

 225. Det här mäter vi med efterklangstid.

 226. Vi tar in en högtalare i klassrummet-

 227. -och sätter på ljud på 100 dB.
  Sen stänger vi av högtalaren-

 228. -och mäter tiden det tar för ljudet
  att sjunka 60 dB.

 229. Det visar tiden på y-axeln
  och frekvenserna på x-axeln.

 230. I klassrum i Sverige i dag
  ser det väldigt ofta ut så här.

 231. Vi har mest ljudreflexer
  i de låga frekvenserna-

 232. -och det skapar dålig
  taluppfattbarhet-

 233. -och det var inte meningen
  när vi designade rummet.

 234. I Sverige sätter vi in gardiner
  och så löser vi problemet.

 235. Men det gör vi tyvärr inte. Gardiner
  har inte de egenskaper som krävs-

 236. -för att lösa ljudproblemen
  i klassrummen.

 237. Då sätter man ofta in absorbenter
  i taket.

 238. Men oftast använder vi absorbenter
  med helt fel egenskaper.

 239. Vi sätter in absorbenter som dämpar
  de höga frekvenserna så här.

 240. De informationsbärande konsonanterna
  tar vi bort men vokalerna är kvar.

 241. Elever och lärare
  reagerar på det här viset direkt.

 242. Rätt lösning är att sätta in
  absorbenter för rätt frekvenser.

 243. Det är det låga frekvenserna
  vi ska dämpa.

 244. Gör vi det händer det här
  och då blir lärare och elever glada-

 245. -för då har vi skapat
  en skogslik ljudmiljö.

 246. Vi dämpar vokalerna och ger möjlighet
  för konsonanterna att nå ut-

 247. -så att eleverna hör och förstår
  vad läraren säger.

 248. Det sitter säkert nån här i rummet
  som ska bygga en skola som tänker:

 249. "Hur gör man
  för att beställa en bra ljudmiljö?"

 250. I Sverige
  har vi Boverkets byggregler-

 251. -och de ställer fem tydliga akustiska
  krav på en skolbyggnad.

 252. Man ställer krav på ljudisolering,
  stegljudsisolering-

 253. -rumsakustik i form av mängden
  ljudreflexer i rummet-

 254. -och buller
  från installationer och trafik.

 255. Sen har man delat in kraven i olika
  ljudklasser - A, B, C och D.

 256. C uppfyller Boverkets minimikrav.

 257. B ger bättre ljudmiljö än C.

 258. A ger bättre ljudmiljö än B.

 259. Ljudklass D ger låg ljudstandard. Den
  är till för tillfälliga byggnader.

 260. Här är exempel
  på tillfälliga byggnader.

 261. Det här är ingen tillfällig byggnad.

 262. Så fort vi börjar undervisa
  i byggnaden-

 263. -faller den under ljudklass C.

 264. Ljudklass C är att rekommendera-

 265. -om man ska undervisa elever
  med svenska som modersmål.

 266. Ljudklass B är att rekommendera-

 267. -om man ska undervisa flerspråkiga
  elever på deras andraspråk.

 268. Ljudklass A
  är att rekommendera för elever-

 269. -med hörselnedsättning
  eller språkstörning.

 270. Jag vet inte vilken språkklass
  din skola behöver men det vet ni.

 271. Läser man skolverkets läroplan
  står det så här:

 272. "Undervisningen ska anpassas
  till varje elevs behov."

 273. "Den ska främja elevens fortsatta
  lärande och kunskapsutveckling"-

 274. -"utifrån elevens bakgrund,
  erfarenheter, språk och kunskaper."

 275. Men om man struntar i det
  och nöjer sig med ljudklass C-

 276. -kan man undra hur väl marknaden
  uppfyller kraven.

 277. Det här är ett minimikrav
  på en skola.

 278. Region Skåne gjorde en studie
  av över 200 klassrum-

 279. -och det visade sig att 50 % av
  klassrummen inte klarade ljudklass C.

 280. 50 % klarade inte besiktningen.

 281. En bil måste man ju besiktiga ibland.

 282. Tänk om 50 % av våra skolbussar
  inte klarade besiktningen.

 283. Specialpedagogiska skolmyndigheten
  gjorde i fjol en studie i Stockholm-

 284. -då man tittade på 85 klassrum
  i Stockholms län.

 285. 80 % av de klassrummen
  klarade inte besiktningen.

 286. Det är en av anledningarna
  till att man i dag-

 287. -försöker lösa ljudproblemen
  med hörselkåpor på eleverna.

 288. Det har blivit en stor marknad.
  De finns i käcka färger.

 289. Jag frågade mamma vilken färg
  hon hade på hörselskydden.

 290. Hon förstod inte frågan.

 291. Mamma pratar om Ester Salminen
  som skrev "Nu ska vi läsa"-

 292. -som jag läste i skolan.
  Numera köper man böcker på nätet.

 293. Jag hittade en bok om läsinlärning
  i förskoleklass och skola.

 294. Den heter
  "L som i läsa, M som i metod".

 295. Den kostar 169 kr. Jag vet inte
  om den är pedagogiskt fiffig-

 296. -men jag reagerar på att man
  sätter hörselskydd på omslaget-

 297. -på en bok
  som handlar om läsinlärning.

 298. Min mamma har sagt till mig
  att man inte får svära.

 299. Av den anledningen väljer jag
  att inte kommentera bilden.

 300. En bra ljudmiljö
  är ingen garanti för en bra skola-

 301. -men en dålig ljudmiljö
  ger klart sämre studieresultat.

 302. Att förbättra ljudmiljön i svenska
  skolor är en bra investering-

 303. -för svenska samhället
  och för elever och lärare.

 304. Ni behöver inte komma ihåg allt det
  här, men kom ihåg den här bilden.

 305. Här har vi alla förutsättningar
  för en bra ljudmiljö-

 306. -för både lärare och elever. Tack.

 307. Det är fem minuter till frågor
  om nån har nåt att säga.

 308. Tack för intressant information
  och ett nytt perspektiv.

 309. Jag har en fråga till Viveka.
  Du pratar om kognitiva förmågor-

 310. -och hur viktigt det också är.
  Hur mättes det?

 311. När du pratar om arbetsminne, vilka
  typer av uppgifter använde ni då?

 312. Barnen har fått göra
  ett test som heter CLPT-

 313. -som mäter hur barnet processar
  meningen och kommer ihåg saker.

 314. Exekutiva funktioner har vi mätt med
  WISC-IV och Elephant Mazes.

 315. Det är ett papper-och-penna-test.

 316. Ungen ska på tid dra
  rätt väg genom en labyrint.

 317. Det är så vi har gjort.

 318. -Jag har en fråga till Viveka.
  -Var är du? Där.

 319. Vad hände när du separerade bullret
  från hesheten?

 320. Vi har gjort lite olika. När det
  gäller barn med hörselnedsättningar-

 321. -så är det bullret som påverkar mest.

 322. När det gäller barn
  med normal hörsel-

 323. -har vi inte sett om det blir
  så stor effekt av enbart rösten-

 324. -annat än på responstiderna.
  Där är det bara rösten som spelar in.

 325. Det är lite oklart
  hur mycket rösten påverkar.

 326. Ungarna hör ett babbel samtidigt som
  ligger i samma frekvensspektrum.

 327. Det blir svårare då.

 328. Det finns studier när man har tittat
  på ett mer kontinuerligt spektrum-

 329. -och då kan man se att bullret stör
  på ett annat sätt.

 330. Tack ska ni ha då. Varsågoda. - Tack.

 331. Textning: Henrik Johansson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Hesa lärarröster och språksvaga barn

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Det finns mycket som kan påverka barns förmåga att förstå språk. Värme, luft, buller och, inte minst, en lärares hesa röst. Den som lyssnar på en hes röst påverkas negativt i sitt lärande. Jonas Christensson, konceptutvecklare Ecophon, och Viveka Lyberg Åhlander, forskare logopedi, berättar hur vi skapar optimala förutsättningar i klassrummet. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Ämnen:
Pedagogiska frågor
Ämnesord:
Lärare och elever, Röststörningar, Skolan, Språkstörningar, Undervisning
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Finns det någon specifik språkstörning?

Det är svårt att få pengar för forskning kring språkstörningar, berättar Courtenay Norbury, professor vid University College London. Det finns så många benämningar och de syns för lite i medierna. Norbury har gjort en stor undersökning i England med tusentals barn och identifierar både problem och lösningar. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Tidig ordinlärning

Vad händer i hjärnan när 1,5-åringen lär sig ord? Kristina Borgström och Janne von Koss Torkildsen berättar om en svensk-norsk studie där de med hjälp av elektroder på barnets huvud lyckats mäta hur hjärnan bearbetar ord. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Språkstörning och flerspråkighet

Att vara flerspråkig och samtidigt ha en språkstörning innebär stora utmaningar. De specialkunskaper man har som flerspråkig kan dock innebära många fördelar. Ketty Holmström och Annika Andersson, lektor respektive språkforskare, berättar här om hur mångspråkighet fungerar. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Smartare lek- och lärspel för barn

Barn känner väldigt tidigt att de "inte kan", men det är ofta på helt felaktiga grunder. Med lek- och lärspel kan man både angripa detta problem och lära barnen att förstå språk. Agneta Gulz berättar här om sin forskning kring barn mellan 3 och 6 år och hur de kan lära sig genom att lära andra. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Språkstörning i familjen

Ärftligheten av språkstörningar blir starkare ju starkare språkstörningen är. Forskaren Nelli Kalnak berättar här om olika gener för språkstörning hos barn och reder ut riskfaktorer inom olika diagnoser. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Tryckfel i generna

Juha Kere, professor i molekylärbiologi, presenterar ny forskning om generna hos människor med dyslexi. Hur ser hjärnstrukturen ut, och skiljer det sig mellan vuxna och barn? Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Behandla barn med språkstörning

Olof Sandgren, logoped och lektor vid Malmö högskola, berättar om forskningsläget vad gäller intervention för barn med språkstörning. Screeningar fångar upp många som klarar sig utan insatser, och att skicka dessa barn till logoped är kanske inte det mest kostnadseffektiva, menar Sandgren. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Observera andra och skriv bättre

Att kunna berätta en historia är svårt om man har språksvårigheter. Ett sätt att jobba med detta är genom observation. Victoria Johansson, språkforskare, och Åsa Wengelin, lektor i svenska, berättar här om en studie där mellanstadieelever fick skriva en historia medan deras klasskompisar studerade dem. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Språkstörning och hörselnedsättning i skolan

Att drabbas av både språkstörning och hörselnedsättning är svårt, och det är viktigt att upptäcka det så tidigt som möjligt. Kristina Hansson berättar här om forskning inom detta område och hur man kan hantera svårigheterna. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Hesa lärarröster och språksvaga barn

Det finns mycket som kan påverka barns förmåga att förstå språk. Värme, luft, buller och, inte minst, en lärares hesa röst. Den som lyssnar på en hes röst påverkas negativt i sitt lärande. Jonas Christensson, konceptutvecklare Ecophon, och Viveka Lyberg Åhlander, forskare logopedi, berättar hur vi skapar optimala förutsättningar i klassrummet. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Ojämlikhet i tidig kommunikation

Julie Dockrell, professor vid University College London, berättar om de stora ojämlikheterna inom språklärande. Ojämlikheterna är inte nödvändigtvis kopplade till sociala förhållanden, enligt forskningen. De som halkar efter reagerar dåligt även på den allra bästa utbildningen. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Slöjdbiennalen 2014

Slöjd och genus

Erik Sigurdsson är slöjdlärare och forskare som här berättar om jämställdhet och slöjd. Han beskriver att det finns stora möjligheter att arbeta med identitetsfrågor i slöjden, till exempel de som handlar om könsroller och genus. Inspelat den 7 oktober 2014 på Konsert & Kongress i Linköping. Arrangör: Linköpings universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Barns sexualitet gör vuxna osäkra

Är det okej att en tvååring onanerar på dagis? Förskolepedagoger efterlyser utbildning och ett gemensamt förhållningssätt. Och en pappa funderar på hur han ska göra för att inte hämma sin dotters sexuella utveckling. RFSU:s frågelåda vittnar om vuxnas funderingar och oro, säger sexualupplysare Maria Bergström.