Titta

UR Samtiden - Rätten till barn

UR Samtiden - Rätten till barnDela
 1. Varmt välkomna till "Debatt i Lund".

 2. Jag vill presentera fyra intressanta
  panelister som är med oss i kväll.

 3. Vi börjar närmast mig
  med Barbro Westerholm-

 4. -från Liberalerna, som sitter med
  i Statens medicinsk-etiska råd.

 5. En varm applåd för Barbro Westerholm.

 6. Vi säger också välkommen
  till Aleksander Giwercman-

 7. -professor i reproduktionsmedicin
  vid Lunds universitet. - Välkommen.

 8. Sen har vi Helena D'Arcy, ordförande
  i den katolska rörelsen Respekt.

 9. -Välkommen.
  -Tack.

 10. Och Mats Johansson, medicinsk etiker
  vid Lunds universitet.

 11. -Välkommen, Mats.
  -Tack.

 12. Debatten kallas "Rätten till barn",
  eller kanske "Rätten till rätt barn".

 13. Barnlängtan är en stark sak,
  att bli förälder är en stark längtan-

 14. -ett självklart sätt att förklara
  meningen med livet för många.

 15. Gränserna förflyttas hela tiden.
  Vad är möjligt och vad är riktigt?

 16. Vi ska försöka föra debatten
  utifrån en enda fråga:

 17. Var går gränsen?

 18. Var går gränsen ekonomiskt,
  medicinskt och moraliskt?

 19. Vi låter panelen börja
  med den omöjliga frågan-

 20. -för att förstå var de befinner sig.

 21. Vad som gör att de är engagerade
  i frågan hur familjebildning-

 22. -och barns rätt
  kontra föräldrars rätt, kan se ut.

 23. Skulle du vilja placera dig själv
  på kartan, Barbro?

 24. Det här med barnönskan
  har följt människor i alla tider.

 25. Och synen på rätt och fel
  har förändrats över tid.

 26. Samtidigt upplever jag
  att livets början och livets slut-

 27. -är frågor som politiken
  helst låter nån annan ta ansvar för-

 28. -vilket jag tycker är fel. Det är
  bland det viktigaste vi har att göra.

 29. Vad ligger i vägen för människors
  önskan om hur de vill leva sina liv?

 30. Och också detta med barnönskan.
  Det är vår roll att undanröja hinder.

 31. Och skapa ett samhälle
  där man har sin valfrihet-

 32. -så länge den inte skadar nån annan.
  Här kommer vi in på svårigheterna-

 33. -kring reproduktionsmedicin. Det
  är inte bara du själv som vill nåt.

 34. Det är också ett barn som kommer till
  och andra som kommer in-

 35. -i föräldraskapssammanhang.

 36. Det finns inte nån självklart liberal
  hållning i den här frågan. Eller?

 37. Den liberala hållningen
  i alla frågor som gäller livet-

 38. -och inte minst livets början
  och slut, är att människor ska känna-

 39. -att de får bestämma själva
  hur de vill leva.

 40. Förutsättningen
  är att man inte skadar nån annan.

 41. Det är just där som livets början-

 42. -med olika möjligheter att bli
  förälder, kommer in och är så knepig.

 43. Den svåraste frågan
  är den om värdmoderskap.

 44. Det är inte bara
  du själv som vill bli förälder.

 45. Du har barnet, men också värdmodern.

 46. Jag undviker ordet surrogat. Jag
  som är född före andra världskriget-

 47. -och som har upplevt surrogatkaffe
  och dåliga kopior av fina original-

 48. -har svårt för att tala om surrogat-
  moderskap. Jag säger värdmoderskap.

 49. Då har vi en grundorientering.

 50. Aleksander Giwercman, berätta lite.

 51. Du är läkare
  och professor i reproduktionsmedicin.

 52. Var föddes ditt engagemang i frågan
  och var står du här?

 53. Jag jobbar dagligen med patienter
  som har ett barnlöshetsproblem.

 54. Man ska först fastslå
  att ofrivillig barnlöshet-

 55. -av Världshälsoorganisationen
  klassas som sjukdom.

 56. När man jobbar
  med de här patienterna-

 57. -förstår man hur stort
  psykologiskt trauma det är för dem-

 58. -att få veta att de med tillgängliga
  metoder har små chanser att få hjälp.

 59. Jag tror de flesta par får beskedet
  att sjukvården inte kan hjälpa dem.

 60. Vi kanske inte har teknologierna,
  eller så är de inte tillåtna.

 61. Det är nåt som jag vill jämställa-

 62. -med vilken som helst
  allvarlig sjukdomsdiagnos.

 63. Kan det liknas vid nån annan sjukdom?
  Du säger vilken som helst.

 64. -Den har ingen särställning?
  -Nej, med det menar jag...

 65. ...att det är allvarligt
  att få informationen. Det upplevs-

 66. -som ett svårt psykologiskt trauma
  för patienterna.

 67. Vi har olika syn i världen.

 68. I USA finns ingen sjukförsäkring
  som täcker provrörsbefruktning.

 69. Här i Sverige ger man det
  ett antal försök i många landsting.

 70. Man ser olika på hur mycket
  som bör ingå. Varför är det så?

 71. Vi kan inte jämföra vår sjukvård
  med amerikansk.

 72. De flesta länder i Europa
  subventionerar den här behandlingen.

 73. Även i Sverige finns begränsningar.

 74. Bara behandlingen av första barnet
  subventioneras och bara några försök.

 75. Om man inte lyckas bli förälder
  får man själv bekosta behandlingen.

 76. Bör det inte vara samma i hela
  landet? Hur kan man ha olika regler?

 77. Nu har det hänt på sistone-

 78. -att man har fått samma regelverk
  i hela Sverige. En stor framgång.

 79. -Det slår igenom nu?
  -Ja.

 80. Helena D'Arcy, du är ordförande
  för den katolska rörelsen Respekt.

 81. -Berätta om den.
  -Det är en inomkyrklig organisation.

 82. Vi hanterar frågor
  som bioetik och människovärde.

 83. Det blir ofta de stora frågorna
  kring livets början och slutskede.

 84. Och katolik. Du har ett engagemang
  på teologisk grund?

 85. Ja, och av intresse. De här frågorna
  är så spännande och fascinerande.

 86. Det har hänt en massa under de
  femton år som jag jobbat med det här.

 87. Vi har stora händelser framför oss,
  om man ser vad som ligger i pipeline.

 88. I Göteborg har man fått levande födda
  barn efter livmodertransplantation.

 89. Det pågår mycket forskning i världen.
  Vi har väldigt många stora händelser-

 90. -eller genombrott, framför oss.

 91. Som jag menar
  att vi inte alltid talar om före.

 92. Ofta förs samtalet kring det här
  samtidigt eller efter genombrotten.

 93. Det är vanligt att tekniken uppfinns,
  och så får vi reagera på den.

 94. Det är sant. Men det här är så stora
  frågor, att det är synd att inte...

 95. Ni katoliker är få i Sverige.
  Många av oss har vaga uppfattningar-

 96. -om var ni står i frågorna. Vad säger
  katolska kyrkan om surrogatmödraskap?

 97. Vi utgår
  från en bestämd syn på människoliv.

 98. Vi får vårt människovärde
  från befruktningen.

 99. Det lilla ofödda livet
  har lika stort människovärde-

 100. -som det födda livet.
  Det gör för oss ingen skillnad.

 101. Här skiljer vi oss
  från svenska allmänheten.

 102. Det är ingen konflikt
  mot surrogatmödraskap.

 103. Nja, vår inställning handlar också
  om hur livet kommer till.

 104. För det första,
  i en situation med surrogatmoderskap-

 105. -så har du en tredje part,
  kvinnan som är involverad i det här.

 106. Utan henne sker det inte. Det är fel-

 107. -eftersom graviditeten
  sker på nån annans bekostnad.

 108. Apropå
  frivilligt surrogatmoderskap-

 109. -säger vi att det är svårt
  att fastställa hur frivilligt det är.

 110. Grunden till varför det är fel är
  att det inte sker inom äktenskapet.

 111. -Mellan man och kvinna.
  -I reproduktiva sammanhang, ja.

 112. Provrörsbefruktning, då?

 113. Ska man ta svart på vitt kyrkans lära
  och hur kyrkan har uttalat sig-

 114. -så är kyrkan officiellt emot...

 115. ...all barnalstring
  som inte sker på naturlig väg.

 116. Men som med så många andra frågor,
  så har katolska kyrkan en lära-

 117. -som presenteras som ett ideal.

 118. Sen är det upp till var och en
  hur man vill följa den.

 119. -Det finns en tolkning...
  -Inte tolkning.

 120. Det finns rätt eller fel, sen är det
  inte alla som vill eller kan följa.

 121. Vi är 1,2 miljarder katoliker.
  Vi gör inte samma sak allihop.

 122. Mats är medicinsk etiker.
  Man kan ha olika riktningar-

 123. -och olika forskningsbakgrund.
  Berätta var du befinner dig i frågan-

 124. -och vad du har för bakgrund.

 125. Jag är filosof. Jag reagerar
  på att du säger "gränssättningar".

 126. Det handlar om olika gränssättningar.
  En är vad som ska vara tillåtet-

 127. -i Sverige och världen,
  när det gäller den här tekniken.

 128. En annan fråga är vad samhället bör
  bekosta. Den frågan intresserar mig.

 129. Hur stort är behovet jämfört med
  andra behov som kämpar om resurser?

 130. Det är en klassisk fråga.

 131. Provrörsbefruktning
  sägs vara samhällsekonomiskt lönsamt.

 132. Det är "dekapaciterande"
  att inte bli förälder.

 133. -Är det en rimlig hållning?
  -Absolut, men...

 134. Det är kanske ett bra svar på
  vissa frågor. Men det forskas mycket.

 135. Ta livmoderstransplantationerna
  i Göteborg.

 136. Där drivs forskningsprojekt
  för att öka möjligheterna än mer.

 137. Hur viktig är den typen av forskning
  i relation till annan forskning?

 138. Jämför vi den forskningen
  med att lösa malariaproblematiken-

 139. -eller att förse länder
  med rent vatten...

 140. -...så är det nog bortkastade pengar.
  -Tror du det?

 141. -Absolut.
  -Varför det?

 142. Nyttan per krona
  är oerhört mycket lägre. Så enkelt.

 143. Vi gör mycket som har
  låg nytta per krona av andra skäl.

 144. Jag vill inte enbart peka ut detta
  som ett slöseri med resurser.

 145. -Det är ett av flera problem.
  -Det finns fler exempel.

 146. Jag är nyfiken på en annan sak.
  Det finns så mycket mer man kan göra.

 147. Om man börjar
  i änden med assisterat föräldraskap.

 148. Man tar hjälp medicinskt.
  Det väcker starka känslor.

 149. När vi pratade förut, Helena, sa vi
  att vi kanske tar publikfrågor sen.

 150. Du sa att du räknar med att bli,
  om inte angripen så ansatt.

 151. "Det kan jag hantera", sa du.
  Varför det?

 152. Är det normalläget för en katolik
  att känna så?

 153. När jag handlar mjölk på ICA
  blir jag inte ansatt.

 154. Vi måste ha förståelse för
  att det här rör starka känslor.

 155. Driften att få egna barn
  ligger djupt hos många av oss.

 156. När vi då-

 157. -katolikerna som jag representerar
  eller andra, säger:

 158. "Vi kanske ska sätta stopp här. Så
  här ska inte skattepengar användas."

 159. "Är det här verkligen
  det bästa sättet samhällsekonomiskt?"

 160. Då går vi in
  och sätter stopp för nån annan.

 161. Jag förstår att det provocerar.
  Men det är viktigt att vi talar...

 162. Du nämnde den samhällsekonomiska
  nyttan. Vad man får per vårdkrona.

 163. Man måste också tänka
  på vad de här möjligheterna vi har-

 164. -gör med vår syn på barn,
  när barnen kommer?

 165. Vilka barn är välkomna?

 166. Man talar för sällan om att det
  finns hundratusentals barn i världen-

 167. -som redan finns.
  De behöver tas om hand.

 168. Det löser vi inte här i Sverige.
  Vi lägger ner tid och resurser-

 169. -på att få fram egna genetiska barn
  när alla dessa barn redan är födda.

 170. Varför gör vi så? Det är en fråga
  för Aleksander som jobbar med dem.

 171. Varför är längtan
  efter ett biologiskt barn-

 172. -det första som man tillgodoser,
  snarare än att ta upp adoption?

 173. Jag tror
  det finns många förklaringar, men...

 174. ...när jag jobbar med par
  med infertilitetsproblem-

 175. -kan jag bli förvånad över
  hur långt de är beredda att gå-

 176. -när det gäller olika behandlingar
  och undersökningar som är tuffa.

 177. Driften att det ska bli ett
  biologiskt eget barn är så starkt-

 178. -att det är...

 179. Det är fantastiskt,
  hur det upplevs på det sättet.

 180. Jag är inte säker på att argumentet
  att det finns många barn i världen-

 181. -är något som går att servera
  för par. De köper det inte.

 182. Så länge det finns
  minsta möjlighet...

 183. Paren är medvetna om vad det finns
  för behandlingar. Man söker på nätet.

 184. De efterfrågar det och även om...

 185. När vi pratar med paren är det tidigt
  som vi nämner adoptionsfrågan.

 186. Det är sällan de tar upp det-

 187. -förrän vi har försökt hjälpa dem
  på alla sätt.

 188. Det är svårt
  att hitta barn att adoptera.

 189. Färre och färre länder-

 190. -säger ja
  till att adoptera bort sina barn-

 191. -till par i andra länder.

 192. Vi fick lagstiftning
  om att homosexuella män-

 193. -ska ha möjlighet att adoptera.
  Det finns inte ett land-

 194. -som säger ja till adoption. Det
  är därför frågan om värdmoderskap-

 195. -har kommit upp på dagordningen. I
  Sverige har vi haft det i alla tider.

 196. Jag mötte de första tre fallen 1985
  när jag var chef för Socialstyrelsen.

 197. Men då var det svenska kvinnor-

 198. -som åt nära vän eller släkting
  hade burit fram barn.

 199. Det var...
  Då hade jag en maggropsreaktion.

 200. Jag sa:
  "Adoptera, vi ska inte ha det här."

 201. Sen har jag läst in mig
  och tagit till mig kunskap.

 202. Nu har jag en annan åsikt om det.

 203. Berätta mer. Här har vi en politiker
  som har läst och ändrat sig.

 204. Hur gick det till
  och varför ändrade du dig?

 205. Jo, men... Jag sitter
  i Statens medicinsk-etiska råd-

 206. -som är bland det bästa vi har fått.
  Jag var emot det när det inrättades.

 207. "Det här kan Socialstyrelsen fixa."
  De hade aldrig kunnat fixa-

 208. -det som rådet gör.

 209. Rådet har representanter
  från de olika politiska partierna-

 210. -och vi har etiker.

 211. Jag såg Nils-Eric Sahlin,
  som sitter med som expert.

 212. Vi tar upp framförallt
  frågor kring livets början och slut.

 213. Vi tar god tid på oss.
  Samlar in kunskap som finns.

 214. Vi hör reproduktionsmedicinare
  och barnpsykiatriker-

 215. -experter av olika slag,
  för att sedan sätta ner fötterna.

 216. Vilken ståndpunkt har vi? Vi
  har respekt för olika uppfattningar.

 217. Vi är inte alltid överens.

 218. Då säger vi att en majoritet
  tycker si och en minoritet så.

 219. Under den här resan
  med just värdmoderskap-

 220. -fick jag en sån kunskap
  att om den är icke-kommersiell-

 221. -barn får aldrig bli en handelsvara,
  kan man i vissa situationer säga ja.

 222. Medan andra partiföreträdare
  hade en annan uppfattning.

 223. Jag respekterar att
  de har kommit fram till nåt annat.

 224. -Jag hoppas de respekterar min åsikt.
  -Helena tycker annorlunda. Varför?

 225. Jag drar en intressant parallell
  till utredningen som lades fram.

 226. -Utredaren startade utredningen...
  -Vad var det för uppdrag?

 227. Om utökade möjligheter till
  föräldraskap, som surrogatmoderskap.

 228. Hon startade med ansatsen att
  kunna säga ja. Hon landade i ett nej.

 229. Hon märkte att det inte går,
  hur gärna de än ville.

 230. Hon såg så stora hinder.

 231. Inte bara Barbro har ändrat sig.
  Fast tvärtom.

 232. Ge några exempel på hinder,
  om du håller med om dem.

 233. Jag håller med om dem. Det var risken
  för att det inte är altruistiskt.

 234. -Att det är pengar inblandade?
  -Pengar eller en villa.

 235. Eller en bil, eller nåt annat.
  Det går aldrig att garantera.

 236. -Varför är det ett problem?
  -Det är det.

 237. Om du tittar på utvecklingen
  i tredje världen, i Indien och Nepal.

 238. Det är inte kvinnor som jag
  som är surrogatmödrar.

 239. -Det är fattiga.
  -Som får en bråkdel...

 240. ...av det stora belopp
  som de blivande föräldrarna betalar.

 241. De får bara lite. Nummer ett: Vi kan
  inte garantera att det är frivilligt.

 242. Nummer två: Även om vi
  skulle plocka hem företeelsen-

 243. -och ha surrogatmoderskapet här,
  går det inte ihop med abortlagen.

 244. Vi har fri abort fram till vecka 18.

 245. Det blir märkligt om vi har ett par
  som väntar på barn-

 246. -och kvinnan av en eller annan
  orsak... Hon måste kunna göra abort.

 247. Plus fosterdiagnostik. Vad gör vi
  om barnet har Downs syndrom?

 248. Vad gör vi om det är tvillingar?

 249. Det kan vara en mängd diagnoser som
  man inte har tagit ställning till.

 250. Det kommer aldrig att gå att göra ett
  juridiskt kontrakt och förutse allt.

 251. Det är några.
  Jag kan fortsätta, men jag ska...

 252. Som jag läser utredningen:

 253. Att man säger nej
  till altruistiskt värdmoderskap-

 254. -bygger mycket på värderingar
  att kvinnor inte kan bestämma själva-

 255. -och göra det här frivilligt. Vi
  talar om altruistiskt värdmoderskap.

 256. Utredningen utgår mycket från vad
  som hänt i kommersiella arrangemang.

 257. Sedan har man haft det här länge
  i USA, liksom i Nederländerna.

 258. Där har man tagit fram rutiner
  för hur...

 259. Ja, överenskommelser.

 260. Frihet för kvinnan att göra abort.

 261. Om det är ett funktionsnedsatt barn,
  ansvaret för de blivande föräldrarna.

 262. Det här har man löst
  i de här sammanhangen.

 263. Man kan aldrig
  ge fullständiga garantier-

 264. -för att inte nånting oväntat
  och negativt ska uppträda.

 265. Det gör det i adoptionssammanhang
  också. Den här utredningen saknar-

 266. -jämförelsen med vad som kan hända
  i adoptionssammanhang.

 267. Adoptivföräldrar kan ångra sig
  när funktionsnedsättningar upptäcks.

 268. Det finns mödrar som ska
  adoptera bort barn som ångrar sig.

 269. Det här är inte nån ny situation. Vi
  hanterar den i adoptionssammanhang.

 270. Då kan jag inte se annat än att
  man kan använda den erfarenheten här.

 271. En sista sak:
  Det här med frivillighet.

 272. Vi har lärt oss mycket
  inom organdonation.

 273. Där har vi en likartad situation.

 274. Hur frivilligt är det
  att jag ger min njure till min make?

 275. Här får göras en bedömning av
  kloka läkare och psykologer i förväg.

 276. Så det inte uppstår problem.

 277. Den kunskapen
  skulle man ha använt sig av.

 278. Då handlar det om att rädda liv.
  Det kan man inte jämföra.

 279. Man kan inte... Ett surrogatmoderskap
  är inte livräddande.

 280. Jag tänkte fråga dig: När du oroar
  dig för att kvinnor i fattiga länder-

 281. -säljer sin kropp för ekonomin-

 282. -är det inte ett argument för att vi
  ska ha det här under ordnade former-

 283. -där risken är mindre
  än om patienterna reser utomlands?

 284. Vi kan inte förbjuda par att
  åka till Indien och få behandling.

 285. Är det inte bättre
  att de får det här i Sverige?

 286. Vi kan inte lagstifta utifrån...
  Då kan man säga:

 287. Schweiz tillåter assisterat
  självmord, då måste vi göra det.

 288. Det argumentet används med framgång
  för vapenexport. "Andra gör det ju."

 289. Man kan diskutera med vilken framgång
  det används. Det är ganska dåligt.

 290. -Men vi har ju vapenexport.
  -Man kan diskutera om vi bör ha det.

 291. Som argument är det dåligt.
  Jag vill vända mig mot tanken att-

 292. -föreställningen att nåt kan gå fel
  är ett argument mot att tillåta nåt.

 293. Det är klart det går fel.
  Det gäller alla samhällsförändringar.

 294. Frågan är hur stor risken är i
  relation till den positiva effekten.

 295. Det är klart det blir juridiska
  utmaningar. Men är de allvarliga?

 296. Sen öppnar man en dörr för nånting.
  Då undrar jag:

 297. Man kan lätt tänka sig att när man
  böjar göra tidig fosterdiagnostik-

 298. -så ser man en sjukdom.
  Man väljer abort.

 299. Snart kan vi välja kön, kroppslängd
  eller rent av hårfärg.

 300. "Här gör vi abort i vecka sex,
  fostret har inte blå ögon."

 301. Nästa tanke är intressant:

 302. Vad gör att vi blir så känslomässigt
  engagerade när det gäller genetik?

 303. Vi kan ändra oss på många sätt,
  framför allt efter födseln.

 304. Vi kan byta ut vårt hjärta, ersätta
  tänder och ha reservdelar av plast.

 305. Vi kan byta blodgrupp på ofödda barn.

 306. Det går att göra mycket med oss,
  men så fort det handlar om gener-

 307. -uppstår det nåt väldigt emotionellt.
  Varför det?

 308. Då går det i arv. Det handlar inte
  bara om en person, det går i arv.

 309. -Är det grejen?
  -Plus att det ofta...

 310. Om du ser vilka som väljs bort
  och vilka som får vara kvar-

 311. -går det inte att komma ifrån...
  Visst, man vill gå ifrån sjukdomar.

 312. Jag tror det gör nåt med oss
  när vi i allt högre grad-

 313. -väljer bort det avvikande
  och det annorlunda.

 314. -Vad händer med oss?
  -Med oss som människor?

 315. Vi får en väldigt...

 316. Jag tror vi missar tillfällen
  att bredda oss som människor.

 317. Jag har en kusin som är annorlunda,
  och syskonbarn som är det.

 318. Jag har många...
  Och jag vill inte vara utan dem.

 319. Vi som samhälle blir fattigare.

 320. Vi har en utveckling.
  I början av 80-talet-

 321. -kom det första provrörsbarnet.

 322. Nu finns förslag från den
  här utredningen som kom i februari-

 323. -att embryodonation ska bli möjligt.

 324. Det vill säga det ska bli möjligt
  att använda befruktade ägg-

 325. -som redan finns, men som så att säga
  inte kommer att användas.

 326. Eller att det finns par som ställer
  upp så att andra kan bli föräldrar.

 327. Det har gått framåt väldigt så här.

 328. Men processen har varit kantad
  av diskussioner och ifrågasättanden.

 329. "Stopp, stopp här."
  Sen har vi fått mer kunskap.

 330. Framförallt, de som det gäller,
  de med barnönskan-

 331. -tydliggör ju konsekvenserna av
  att inte få sin önskan tillgodosedd.

 332. Barnlängtan
  gjorde en undersökning av de...

 333. ...som inte hade lyckats med IVF,
  provrörsbefruktning.

 334. Det var psykisk ohälsa,
  det var rader av problem.

 335. De gick ej vidare av ekonomiska skäl,
  antalet befruktningar är begränsat.

 336. Du har ett historiskt perspektiv. Vi
  ser utvecklingen bland uppfinnarna.

 337. Hela vägen från att
  de var profithungriga barnamördare-

 338. -till i princip faktiska Nobelpris
  på 40 år.

 339. Hur lång tid tar det innan en klonad
  eller genmodifierad människa-

 340. -är socialt accepterad?

 341. Jag är nejsägare till klonad
  människa, så jag sätter stopp här.

 342. Men jag vet inte
  vad som händer i framtiden.

 343. Om det kommer fördelar utifrån etiska
  utgångspunkter som jag inte vet om.

 344. Därför är det viktigt
  att en debatt förs ute i samhället-

 345. -av olika individer och grupperingar-

 346. -så att vi kan utnyttja forskningen
  i positiv riktning.

 347. Fosterdiagnostik
  är en annan sån här svår fråga.

 348. Jag tycker det är trist att när man
  pratar om genetisk manipulering...

 349. Manipulering låter inte trevligt.
  Behandling av genetiska defekter.

 350. Det enda man har framför sig är
  skräckscenariot att man väljer bort.

 351. Det rör sig främst om att förebygga
  allvarliga genetiska sjukdomar.

 352. Som är så stora handikapp,
  att alla här säkert tycker-

 353. -att vi ska göra det yttersta för att
  förskona individer från att ha dem.

 354. Också samhällsekonomiskt
  vinner man mycket.

 355. När du säger
  att individen ska slippa sjukdomen-

 356. -handlar det om att individen inte
  ska få leva. Graviditeten avbryts.

 357. Att förebygga att vi får barn med
  allvarliga sjukdomar gör vi redan.

 358. Vi gör alla sorters undersökningar
  i samband med graviditeten-

 359. -eller innan man implanterar
  ett befruktat ägg.

 360. -Det är ingenting nytt.
  -Det är där konfliktlinjen finns.

 361. Ja, det sväller över. Det blir inte
  längre bara allvarliga sjukdomar.

 362. Det blir Downs syndrom, och jag kan
  inte kalla det en allvarlig sjukdom.

 363. Då får vi med allt i ett svep.

 364. Det är upp till politiker att besluta
  vad vi ska förebygga och inte.

 365. Det har inget med att göra
  att vi ska förbjuda hela tekniken.

 366. När jag basade för Socialstyrelsen
  ville riksdagens socialutskott-

 367. -att vi i styrelsen skulle göra
  en lista på ärftliga sjukdomar-

 368. -eller genetiskt betingade sjukdomar-

 369. -där man skulle säga ja till abort.

 370. När vi djupdök i det fann vi att
  det inte går att göra en sån lista.

 371. Därför att föräldrar är olika,
  och har olika syn-

 372. -på om de klarar
  ett barn med funktionsnedsättning.

 373. Det... Vi gick tillbaka till
  riksdagen och sa att det inte går.

 374. Blivande föräldrar
  måste få all den kunskap vi har-

 375. -om risker i olika situationer-

 376. -och sedan ha möjlighet
  att tänka över: Vad vill vi göra nu?

 377. Jag mötte två kvinnor
  som diskuterade just Downs syndrom.

 378. Den ena sa:
  "Jag vill göra fosterdiagnostik"-

 379. -"för att vara förberedd när
  det här barnet kommer med sin skada."

 380. Den andra kvinnan sa:
  "Vi orkar inte i vår familj."

 381. "Vi har ett antal barn,
  och andra saker som tar sin tid"-

 382. -"och sitt engagemang."
  Så vi gav upp den tanken.

 383. Föräldrarna måste vara de som
  till syvende och sist tar beslutet.

 384. Vi har pratat hela vägen fram till nu
  om föräldrarnas perspektiv-

 385. -och föräldrarnas rätt och behov.

 386. Nu vänder vi på det och tänker
  på barnen. De har blivit födda-

 387. -med andra biologiska omständigheter
  i sin tillblivelse än de flesta.

 388. Vad vet vi om det?
  Om hur människan ser på det?

 389. Är de samhällsekonomiskt lönsamma?
  Är de traumatiserade?

 390. -Vill Mats reflektera?
  -Jag vill tydliggöra.

 391. Jag anser inte att människovärde
  hänger samman med att vi är lönsamma.

 392. Jag tror
  att man i debatten har överdrivit-

 393. -de negativa upplevelser som barnen
  känner över sättet de kom till på.

 394. -Finns det forskning?
  -Ja, men mycket av tekniken...

 395. ...är sådan att den ligger framför
  oss. Att man är skräddarsydd.

 396. Hur kommer man att uppleva att man
  har sin ögonfärg och hårfärg-

 397. -på grund av att föräldrarna
  valde det? Jag tror inte...

 398. Du ställde frågan tidigare
  varför det är en så känslosam fråga.

 399. Den är nog tudelad. Vi tenderar att
  ogilla att vi mixtrar med naturen.

 400. Många av oss har en magkänsla
  att det inte är bra.

 401. Det finns en mer befogad oro:
  Att vi inte kan hantera tekniken.

 402. Vi kan inte hantera den
  om vi inte diskuterar-

 403. -och har politiker i Sverige och
  internationellt som sätter upp ramar.

 404. Det finns människor
  som vill välja sina barn.

 405. Sådana barn kommer att födas.

 406. För att återgå till frågan:
  Hur kommer de att må? En öppen fråga.

 407. Vad har föräldrarna valt?
  Är det bättre än icke-existens?

 408. Det var din fråga. Svaret är nog
  att det oftast är bättre att födas...

 409. -...och ha blivit skräddarsydd.
  -Helena?

 410. Du säger att det kommer att hända.

 411. Jag ska inte säga medan vi sitter
  här, men det händer mycket i Kina.

 412. Med den nya tekniken CRISPR/Cas9,
  klippa och klistra.

 413. En kniv som klipper i gensträngar
  för att sätta ihop dna-strängar.

 414. Där har man försökt ta fram
  mänskliga embryon-

 415. -fria från en gen
  som skulle kunna bära på HIV.

 416. Det kommer att hända,
  det är en tidsfråga.

 417. Är all sån utveckling dålig?

 418. Inte nödvändigtvis,
  men det är inte bra att tillåta nåt-

 419. -innan man vet konsekvenserna.
  I England för två år sen-

 420. -tillät man människor att födas med
  genetiskt material från tre vuxna.

 421. Det är genetiskt material
  från två kvinnor och en man.

 422. -En är väldigt mycket mindre.
  -Det är sant.

 423. Men vi vet ingenting
  om långsiktiga hälsokonsekvenser.

 424. -Det finns barn med tre föräldrar?
  -Man sa ja till experimenten.

 425. -Om de har fötts vet vi inte.
  -Vad säger vi om det etiskt, då?

 426. Det är förkastligt.
  Man har bara gjort djurförsök.

 427. Vi tar fram nya människor utan
  att veta vad som sker på lång sikt.

 428. Är det fel för att vi inte vet det,
  eller av moraliska skäl?

 429. För mig är det fel
  eftersom det är tre föräldrar.

 430. -Det går inte ihop med din teologi?
  -Nej, men det lämnar vi utanför.

 431. Det är ett sekulariserat land,
  men vi kan beakta såna synpunkter.

 432. -Barbro?
  -Vi kan inte lägga alla tekniker...

 433. ...i en korg och fördöma allting.

 434. Vad vi måste göra är att värdera
  varje teknik, nytta och risk.

 435. Jag kan tänka mig
  att de här pojkarna-

 436. -som inte kan bilda muskler själva
  på grund av en genetisk förändring...

 437. Så småningom... Den sista muskeln
  som ger upp är hjärtmuskeln.

 438. Jag tror att de gärna skulle vilja få
  den defekta genbiten bortklippt-

 439. -och ändarna sammanfogade.
  I djurförsök har det fungerat väl.

 440. De kan inte bilda lika mycket muskler
  som helt friska djur.

 441. Vi måste se vilken teknik
  det är vi diskuterar.

 442. Sen ska vi inte heller blanda ihop
  barn som är födda efter IVF-

 443. -och sedan assisterad befruktning,
  insemination, äggdonation-

 444. -eller nu embryodonationer-

 445. -med barn som föds
  med genetiska förändringar.

 446. De studier som har gjorts
  av första gruppen...

 447. De är inte så stora, om jag tänker
  på ensamstående inseminationsbarn-

 448. -och barn efter värdmoderskap...

 449. De små studierna visar att de barnen
  har det bättre än genomsnittet.

 450. De är så önskade.
  Kanske det vi ska fokusera på-

 451. -är att barn som föds
  ska vara önskade.

 452. Då har de bättre förutsättningar
  resten av sin uppväxt och i livet-

 453. -än om de inte är önskade.

 454. Det är
  det starkaste barnperspektivet.

 455. Om jag får bli lite anekdotisk. Vi
  talar om barnlängtan som stark kraft.

 456. Det här med förälderns skyddsinstinkt
  vet jag lite om.

 457. Ett av mina barn har en genetisk
  predisposition för en sjukdom.

 458. Är frisk och kan förbli det, men kan
  utveckla ohälsa av ett farligt slag.

 459. Jag och min fru är lugna.
  Glada att vi känner till det-

 460. -så att det kan undersökas
  och följas upp.

 461. Kunde jag ha valt att mitt barn inte
  hade den genetiska predispositionen-

 462. -så nog hade jag gjort det.
  Av ren skyddsinstinkt.

 463. Jag hade inte tagit hänsyn
  till samhällsekonomi-

 464. -större medicinska
  eller teologiska synsätt.

 465. Det hade bara varit skyddsinstinkten.
  Jag hade rundat politiken.

 466. De här barnen kommer att födas, Mats.
  Går det att göra politik av det?

 467. Kommer inte instinkten
  att skydda barnet alltid att vinna?

 468. Det är en empirisk fråga,
  men jag tror att du har rätt.

 469. Ställs man inför valet att få ett
  barn som kommer att lida av sjukdom-

 470. -och ett barn som inte kommer
  att göra det, så väljer man det barn-

 471. -som inte har den risken.
  Det tror jag.

 472. Sen kan man diskutera vilka
  etiska problem det finns med det.

 473. Är det ostoppbart? Är det
  meningsfullt att diskutera politiskt?

 474. Politik fyller bland annat funktionen
  att vara friktion i systemet.

 475. Det här är en utveckling som stormar
  fram, i Sverige och internationellt.

 476. Vi behöver diskussion. Vi kan
  inte släppa på de lagar vi har.

 477. Vi måste se över dem. Politikernas
  roll är att vara försiktiga.

 478. Det finns också ett lidande
  i vågskålen. Ju försiktigare vi är-

 479. -desto fler barn kommer att födas
  med sjukdomar vi hade kunnat undvika-

 480. -om vi varit mer öppna för tekniken.
  Det är försiktighet med en kostnad.

 481. Problemet är också
  att politiken ibland ligger efter.

 482. Ibland ligger de för långt före
  och har inte tänkt efter.

 483. Från och med 1 april
  får ensamstående kvinnor-

 484. -rätt till assisterad befruktning
  också här i Sverige.

 485. Man satte datumet till 1 april, men
  Socialstyrelsen har inga riktlinjer.

 486. Det är en kö av ensamstående kvinnor,
  som tror att de ska få befruktning-

 487. -då det är lagligt. Men klinikerna
  har varken riktlinjer eller pengar.

 488. Man vill nånting politiskt,
  men man ser inte till...

 489. Hur ser det ut i verksamheten,
  Aleksander? Har trycket ändrats?

 490. Det är en viss osäkerhet
  om hur det blir.

 491. Vi har haft en liknande situation-

 492. -när det blev tillåtet
  att inseminera lesbiska par.

 493. Då trodde man det skulle bli kaos och
  omöjligt att få spermier donerade.

 494. Vi upplevde det motsatta.
  Många ville donera sperma-

 495. -eftersom de hade läst i tidningen
  att det rådde brist. Så det...

 496. -Jag är inte så pessimistisk.
  -Tekniken är ju inte ny.

 497. Den enda skillnaden är att nu handlar
  det om assisterad befruktning-

 498. -för ensamstående kvinnor.
  Tidigare lesbiska par, ja.

 499. Heterosexuella par, ja.
  Vad det handlar om-

 500. -det är kostnaden, som jag ser det.

 501. Vi har haft kammardebatt om det här.
  Landstingen är pressade ekonomiskt.

 502. Det här är en lag
  som innebär ytterligare en uppgift.

 503. Hur ska vi hantera det här?
  Men vi har redan modeller-

 504. -för hur par betalar för
  assisterad befruktning och så vidare.

 505. Socialstyrelsen
  har i dagarna kommit med riktlinjer.

 506. Den frågan är ur världen. Det
  är klart att kvinnorna är besvikna.

 507. Jag började motionera i riksdagen
  om den här möjligheten 1992.

 508. Riksdagen tog beslut 2012.

 509. Sen har det utretts och så vidare.

 510. Det här är ingen överraskning
  för landstingen.

 511. Det var nu senast på SVT Opinion att
  vården inte står inför en kollaps-

 512. -den befinner sig i en kollaps.

 513. En facklig företrädare drog exempel
  från Helsingborg och Linköping-

 514. -med sjuksköterskor som säger upp
  sig, avdelningar som måste stängas-

 515. -livsviktiga operationer som ställs
  in. Operationer för att rädda liv.

 516. Där borde man ta in
  prioriteringsperspektivet mycket mer.

 517. Jag säger inte att assisterad
  befruktning stjäl canceroperationer.

 518. Det lät som att du sa precis det.

 519. Ju mer vi öppnar, desto större
  grupper som får tillgång till det...

 520. Nånstans måste pengarna komma ifrån.
  Det är fel av regeringen-

 521. -att tillåta nåt, utan
  att skjuta till pengar eller säga-

 522. -att det här kommer
  att kosta si och så mycket.

 523. Det är en mycket mer allmän fråga.
  Den är tudelad.

 524. Dels vad som ska vara tillåtet,
  och dels vad samhället ska betala.

 525. Vi talar för lite
  om vad samhället ska betala.

 526. Givet att stora resurser satsas på
  att ofrivilligt barnlösa ska hjälpas-

 527. -bör vi
  ur ett likabehandlingsperspektiv-

 528. -gynna alla grupperna på samma sätt.
  Det bör lyftas in i debatten.

 529. Sen borde vi prata mer om vi ska
  lägga pengar på det över huvud taget.

 530. En aspekt på det här med assisterad
  befruktning för ensamstående...

 531. Vi har det här
  patientrörlighetsdirektivet i EU.

 532. Vi har sagt ja till assisterad
  befruktning för ensamstående.

 533. Vad händer om en ensamstående kvinna
  går till Försäkringskassan och säger:

 534. "Jag får inte hjälpen i Sverige
  och jag närmar mig den ålder"-

 535. -"då det blir för sent
  att få hjälpen. Kan landstinget"-

 536. -"dela på den kostnad det blir
  att åka till Köpenhamn och få hjälp?"

 537. Jag vet att några kvinnor testar
  just patientrörlighetsdirektivet.

 538. -Vi får se.
  -Det blir säkert rättsfall.

 539. Jag skulle vilja passa på
  att öppna golvet.

 540. Det kan finnas nån fråga.
  Då får man en mikrofon.

 541. Man får säga vad man undrar.
  Det finns tre sorters frågor:

 542. Anföranden, bekännelser och frågor.
  Vi tar bara frågor.

 543. Är det någon som har en sådan?
  Ja, vi har här borta.

 544. Varsågod, det ska komma en löpare
  med mikrofon. Vad undrar du?

 545. Jag undrar om detta med önskade barn.
  Att alla barn måste vara önskade.

 546. Innebär det att alla barn i Sverige,
  som alla är önskade-

 547. -är lyckliga?

 548. Jag uttryckte mig kanske
  så att det kunde bli missförstånd.

 549. När man har talat om de här barnen
  som kommer till-

 550. -efter assisterad befruktning-

 551. -så har man målat upp
  alla möjliga bilder av...

 552. Synen på de här barnen
  och så vidare...

 553. Men de fakta som finns är att
  det har varit bra för de här barnen.

 554. Det är bra för dem.
  Det är till och med bättre-

 555. -än för barn
  som har fötts mera normalt.

 556. Alla barn är inte önskade.
  De kan vara önskade från början-

 557. -och det kan gå sämre sen.
  Men när man försöker säga nej-

 558. -till att tillfredsställa
  en ensamstående kvinnas barnönskan-

 559. -med motivet
  att barn måste ha två föräldrar-

 560. -och att det inte blir bra
  för barnen, då vill jag säga emot-

 561. -med stöd av den forskning som finns-

 562. -på inte så många,
  men dock ett antal barn.

 563. När vi säger ja till olika former
  av assisterad befruktning-

 564. -är det vår skyldighet
  att följa hur det går för dem.

 565. Hur blir deras framtid
  och vad möter de under sin uppväxt?

 566. Vi har en fråga till
  från en dam i hörnet.

 567. Tack. Ni talade om ofrivillig
  barnlöshet och ensamstående.

 568. Du pratade om sjukdomsbegreppet.

 569. -Jag får inte ihop de bitarna.
  -Är det mig du frågar?

 570. Ja, även Barbro sa nåt om likavård
  till alla ofrivilligt barnlösa.

 571. Om barnlöshet som en sjukdom?

 572. Ja, som singelkvinna
  nu när det är tillåtet. Hur...

 573. Om vi spetsar det till en fråga:
  Är det nån skillnad på-

 574. -hur man betraktar det om det gäller
  en singel eller ett barnlöst par?

 575. En politiker får svara på det.

 576. Det som är det viktiga här
  är att man vet rimligt väl-

 577. -att det här barnet,
  som inte har bett om att bli fött-

 578. -får en så bra uppväxt som möjligt.

 579. Sen kan vi aldrig
  ha hundraprocentiga garantier.

 580. Vi ska betrakta det på samma sätt.
  Men det är ändå inte en sjukdom.

 581. Det är en bra fråga,
  som visar det vanskliga-

 582. -med att medikalisera
  det här behovet som finns.

 583. Ju mer vi trycker på det
  som en sjukdom-

 584. -ju mer binder vi upp oss vid
  en viss grupp som lider av sjukdomen.

 585. Det vi har diskuterat i dag-

 586. -är att många har en längtan
  efter barn och att bli föräldrar.

 587. Det gäller också de som inte lider
  av sjukdomen. Homosexuella män-

 588. -som hade kunnat få barn.
  Vi missar alldeles för mycket.

 589. Man kallar det ändå för behandling.

 590. Terminologin är ju sådan.

 591. Man ska inte förklara bort att
  ofrivillig barnlöshet är en sjukdom.

 592. Studier indikerar att både män
  och kvinnor som har problemet-

 593. -har kortare livslängd och
  större risk för allvarliga sjukdomar.

 594. Cancer, hjärtsjukdomar, diabetes.

 595. Det är en underliggande sjukdom som
  visar sig som ofrivillig barnlöshet.

 596. Barnlösheten
  är bara ett tidigt symptom.

 597. För att återkoppla till det här.
  Du har säkert alldeles rätt.

 598. Om vi bara fokuserar på denna grupp,
  missar vi behovet hos andra grupper.

 599. -Relationer och så vidare.
  -Det visar på behovet av samtal.

 600. Jag vill ställa kvällens sista fråga.

 601. Samma som jag ställde först.
  Ni ska få svara allihop.

 602. Barbro, var går gränsen?

 603. Det går inte att säga en gräns så
  här. Gränsen förflyttas hela tiden.

 604. Det kommer den fortsätta att göra.
  Men flyttar vi på gränsen-

 605. -måste det finnas väldigt goda skäl.

 606. Det ska vara nytta med det man gör,
  och det ska vara etiskt godtagbart.

 607. Men gränsen kommer att flyttas
  med ökad forskning.

 608. Du sa att din gräns
  gick vid en klonad människa.

 609. -Ja.
  -Ändrar du dig på den punkten?

 610. -Inte i dag.
  -Det behöver du inte göra i dag.

 611. Aleksander Giwercman.
  Var går gränsen?

 612. För oss inom sjukvården är gränsen
  vad som är tillåtet i Sverige.

 613. -Det är ett svar.
  -Men din personliga uppfattning.

 614. Det kan ta lång tid,
  jag tror vi låter ordet gå vidare.

 615. Jag blir rädd när jag hör
  att gränsen är vad lagen tillåter.

 616. Jag vill gärna ha en timme till,
  men jag flyger hem snart.

 617. Jag vill poängtera
  det viktiga samtalet-

 618. -och att vi måste tänka efter före
  och inte efter. Vilket händer nu.

 619. Vi tänker efter efteråt.

 620. -Mats, var går gränsen?
  -Ja, vem vet.

 621. Som etiker svarar jag aldrig
  av princip på såna frågor.

 622. Varför är det omöjligt?

 623. Det är många frågor på en gång.
  Vilken gräns talar vi om?

 624. Att manipulera? Hur långt samhället
  ska gå för att tillgodose behovet?

 625. Vad är det för frågor vi diskuterar?

 626. Det är ett tråkigt svar, men jag tror
  att vi bör tala mer om frågorna.

 627. Vart är tekniken på väg?
  Vad är vi beredda att betala för?

 628. Om vi lägger pengar på gruppen så
  tar vi från andra, som cancersjuka.

 629. Det blir alltid en värderingsfråga.
  Det diskuterar vi inte så mycket.

 630. Vi pratar mycket teknik och lagar,
  men vilket värde går vi in med?

 631. Ni har gjort det på olika sätt.
  Vi är tacksamma för att ni var här.

 632. En applåd till Barbro Westerholm,
  Aleksander Giwercman-

 633. -Helena D'Arcy och Mats Johansson.

 634. Textning: Johannes Hansson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

UR Samtiden - Rätten till barn

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Panelsamtal om ofrivillig barnlöshet och de möjligheter som medicinsk teknik erbjuder. Hur ska man se på surrogatmödraskap? Vilka risker finns med modern genteknik? Medverkande: Mats Johansson, medicinsk etiker, Lunds universitet; Helena D´Arcy, ordförande, Respekt; Barbro Westerholm (L), ledamot i socialutskottet och Statens medicinsk-etiska råd; Aleksander Giwercman, professor, reproduktionsmedicin, Lunds universitet. Moderator: Andreas Ekström. Inspelat den 26 april 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Lunds universitet.

Ämnen:
Biologi, Psykologi och filosofi > Filosofi, Samhällskunskap
Ämnesord:
Andrologi, Assisterad befruktning, Etik, Filosofi, Gynekologi, Medicin, Medicinsk etik
Utbildningsnivå:
Högskola

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Unga vuxna-dagarna 2016

Förebyggande arbete mot unga vuxnas självmordshandlingar

Professor Danuta Wasserman forskar om ungdomars psykiska hälsa. Här berättar hon om riskfaktorer och skyddsfaktorer, om internationell forskning och förebyggande arbete för att förhindra självmord bland unga. 800 000 människor i världen dör varje år i självmord, det är fler än malaria, bröstcancer eller demens, säger Danuta. Inspelat den 29 Januari 2015 på Norra Latin, Stockholm. Arrangör: Andreas Murray & Maria Edlund, Krica AB.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Den magiska handen

Oxytocin kallas ibland för kärlekshormonet. Det frisätts vid mjuk beröring och får oss att njuta. Anna Jönsson, sexibilitycoach, berättar om frigörande tantramassage och professor Kerstin Uvnäs Moberg om oxytocinets betydelse för sexlusten.

Fråga oss