Titta

UR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

UR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Om UR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Föreläsningar om språknedsättning hos barn. Forskare från Storbritannien, Finland och Sverige talar om aktuell forskning om allt från fem månaders bebisar till tonåringar med dyslexi, genforskning och språknedsättning hos hörselskadade. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling : Språkstörning i familjenDela
 1. Jag kommer att prata om ärftlighet
  hos barn med språkstörning.

 2. Att tala, förstå,
  kommunicera, läsa och skriva-

 3. -är alla högt värderade
  språkliga förmågor.

 4. De är viktiga för vår sociala
  utveckling, för inlärning i skolan-

 5. -och de är viktiga
  för vårt deltagande i samhället.

 6. Allt det här kan barn
  med en språkstörning ha svårt med.

 7. Det är väl känt att språkstörning kan
  innebära svårigheter med inlärning-

 8. -med social interaktion, med
  livskvalitet och psykiskt välmående-

 9. -och att det kan innebära risker
  för beteendeproblem i skolan.

 10. Det här är ett sätt att definiera
  språkstörning. Ni har ju hört några.

 11. Jag vill lägga till att störningarna
  ofta har en dynamisk utveckling.

 12. De svårigheter
  som vi ser hos små barn-

 13. -yttras sällan på precis samma sätt
  när barnen kommer upp i skolåldern.

 14. Därmed kan ju även konsekvenserna av
  en språkstörning förändras över tid.

 15. Den huvudsakliga förklaringsmodellen
  för språkstörning är ärftlighet.

 16. Det vet vi baserat på olika typer
  av vetenskapliga studier.

 17. Från tvillingstudier vet vi
  att det finns en hög ärftlighet-

 18. -baserat på att enäggstvillingar har
  större samstämmighet för störning-

 19. -än tvåäggstvillingar.
  Tvillingstudier har också visat-

 20. -att det finns en starkare genetisk
  komponent ju gravare störningen är.

 21. Eftersom språkstörning
  är ett komplext tillstånd-

 22. -förväntar vi oss att det är många
  olika gener i kombination med miljö-

 23. -som ligger till grund
  för språkstörning.

 24. Vi kan inte förvänta oss att en enda
  gen förklarar vår utveckling-

 25. -utan det är flera gener,
  var och en med liten effekt-

 26. -som tillsammans kan innebära
  en ökad risk för språkstörning.

 27. Hittills har det rapporterats
  fem kandidatgener för språkstörning.

 28. Flera av kandidatgenerna
  har även funnits-

 29. -vara associerade med andra
  närliggande diagnoser, tillstånd-

 30. -till exempel genen i rött,
  CNTNAP2-genen.

 31. Den har även kopplats
  till autismspektra och dyslexi.

 32. Det finns många såna här exempel
  på gener som hör till ett tillstånd-

 33. -men som har visat sig
  vara associerade med andra.

 34. Det här är inga gener
  som är specifika för en diagnos.

 35. Det är intressant-

 36. -för det tyder på gemensamma
  underliggande genetiska mekanismer-

 37. -för olika diagnoser, som autism,
  dyslexi och språkstörning.

 38. Det finns även gemensamma markörer
  på kognitiv och beteendenivå.

 39. Det finns språkliga svårigheter
  som går igen i olika diagnoser.

 40. På beteendenivå vet vi att det finns
  diagnoser som ofta samförekommer-

 41. -som till exempel
  språkstörning och dyslexi.

 42. Och det här att olika diagnoser
  kan samförekomma i hög grad-

 43. -kan man undersöka i familjestudier.
  Det har vi gjort.

 44. I ett samarbete mellan Karolinska
  Institutet och Lunds universitet-

 45. -har vi undersökt
  ärftlighet vid språkstörning-

 46. -hos en stor grupp barn
  som går i specialskola-

 47. -för att de har så stora svårigheter
  att de inte klarar en vanlig skola.

 48. Genom att intervjua föräldrar tog vi
  reda på förekomst och samförekomst-

 49. -av en rad olika
  språkrelaterade tillstånd-

 50. -hos tre generationer släktingar
  till barnen med språkstörning-

 51. -och jämfört med motsvarande
  släktingar i en kontrollpopulation.

 52. Och de språkrelaterade tillstånd
  som vi har undersökt är till exempel-

 53. -ADHD, dyslexi, autism, Asperger
  - för det fanns fortfarande då-

 54. -utvecklingsstörning, hörselskada,
  läpp-, käk-, gomspalt och så vidare.

 55. Tillstånd där språkstörning
  kan vara en del av problemet-

 56. -eller som ofta samförekommer
  med språkstörning.

 57. Vi fann tre problem som förekom
  i signifikant högre grad-

 58. -hos samtliga tre släktingar, syskon,
  föräldrar och mor- och farföräldrar-

 59. -till barn med grav språkstörning.

 60. Det var språkstörning, lässvårigheter
  och bristande social kommunikation.

 61. Ett exempel från föräldrarna
  till barnen med störning i lila-

 62. -och kontrollföräldrarna
  i den gröna kolumnen.

 63. Det ni ser här är att 30...

 64. ...37 % av föräldrarna
  till barnen med språkstörning-

 65. -hade lässvårigheter,
  till exempel i form av dyslexi.

 66. 30 % hade språkstörning.

 67. 27 % hade inlärningsproblem-

 68. -och nästan 17 % kände igen sig
  i vår beskrivning-

 69. -av bristande social kommunikation.

 70. Dessutom... De flesta förstår
  att det här är höga siffror-

 71. -hög förekomst
  av de här svårigheterna-

 72. -som var de vanligast förekommande
  språkrelaterade problemen.

 73. Det som är nytt med studien, förutom
  att vi tittar på tre generationer-

 74. -är att vi har undersökt ett väldigt
  brett spektrum av svårigheter.

 75. Det är den största familjestudien
  hittills och den enda svenska.

 76. Eftersom vi tittade på samförekomst
  fann vi att föräldrarna-

 77. -sällan hade bara ett problem,
  utan ofta två, tre-

 78. -eller fler
  olika språkrelaterade problem.

 79. Det vanligaste mönstret var
  en språkstörning och lässvårigheter.

 80. Föräldrar som hade mer än två problem
  hade ett av de andra på listan.

 81. Inlärningsproblem eller det vi kallar
  bristande social kommunikation.

 82. Så från tvillingstudier vet vi...

 83. ...att den genetiska komponenten ökar
  med grav språkstörning.

 84. Från andra familjestudier,
  andra än vår egen, vet vi-

 85. -att barn med grav störning ofta har
  släktingar med liknande svårigheter.

 86. I vår studie fann vi
  att 85 % av barnen med språkstörning-

 87. -hade en eller två föräldrar
  med liknande svårigheter.

 88. Så jag tror det är känt för de flesta
  att det finns en ärftlighet i det-

 89. -men den här siffran säger
  att det är väldigt sannolikt.

 90. För barn med grav språkstörning är
  det sannolikt att de har en familj-

 91. -där föräldrarna och syskonen
  också har liknande svårigheter.

 92. Vad gör vi med den kunskapen?

 93. Vi har vetat så länge.

 94. Ja, vad betyder det för barnet
  att växa upp i en familj-

 95. -där även föräldrarna
  kan ha språkrelaterad problematik-

 96. -i form av framför allt
  språkstörning och lässvårigheter?

 97. Ja, vi vet faktiskt inte
  särskilt mycket om det.

 98. Vi vet mycket mer om ärftlighet och
  gener, men vi vet inte så mycket om-

 99. -vad det innebär för barnet
  i familjekonstellationen.

 100. Det vi vet är att föräldrar till barn
  med störning anpassar sitt språk-

 101. -efter barnets språkliga svårigheter-

 102. -och att barn med språkstörning
  anpassar sitt språk-

 103. -efter hur de blir pratade till
  av föräldrar.

 104. Och det är väldigt bra, eller hur?

 105. Det är bra, för vi kan hjälpa
  föräldrar till barn med störning-

 106. -att ge barnet
  bra och adekvat språklig stimulans-

 107. -som hjälper barnet
  i dess utveckling.

 108. Men för att vi ska kunna
  göra det riktigt bra-

 109. -måste vi ta hänsyn till
  familjens förutsättningar-

 110. -och möjligheter till
  att ge språklig stimulans-

 111. -bland annat genom att
  titta på ärftlighet.

 112. Och titta på ärftlighet
  på ett mycket mer systematiskt sätt.

 113. Okej, slutligen:
  Kunskap om ärftlighet-

 114. -och kunskap om samförekomst av olika
  diagnoser och språkliga svårigheter-

 115. -har ju betydelse för prognos,
  prevention och intervention.

 116. Om vi vet att ett barn med språk-
  störning har föräldrar med dyslexi-

 117. -kan vi arbeta preventivt
  och hålla koll på kognitiva faktorer-

 118. -som är relaterade till dyslexi.

 119. Vi kan inte predicera vilka barn
  som kommer att utveckla störningar-

 120. -men vi kan hålla koll
  på riskfaktorer.

 121. Om man till exempel inom
  barnhälsovården, på BVC-

 122. -vet att ett barn har föräldrar
  med språkrelaterade problematik-

 123. -då bör man följa det barnets
  språkliga kommunikativa utveckling.

 124. När det gäller intervention
  vet vi att vissa språkliga aspekter-

 125. -är mer mottagliga för intervention
  än andra.

 126. Så justeringar i barnets miljö har
  större effekt på vissa svårigheter.

 127. De språkliga svårigheter som vi har
  svårast att påverka med intervention-

 128. -är just de svårigheter
  som är mest genetiskt laddade.

 129. Språkförståelse.

 130. I eftermiddag kommer ni
  att få höra mer om vad vi i dag vet-

 131. -om intervention
  vid språkstörning hos barn.

 132. Jag sätter stopp där, men vill
  tacka mina partner KI och Lund-

 133. -och så vill jag tacka er
  för er uppmärksamhet. Tack.

 134. Tack så mycket, Nelli.
  Då har vi några minuter till frågor.

 135. Vad tänker du
  om de här resultatens betydelse för-

 136. -vilka råd vi ger till föräldrarna
  och deras förmåga att följa råden?

 137. Ja, ett uppenbart svar är att inte
  lämna så mycket skriftligt material-

 138. -om man vet att föräldrarna
  har svårt att tillgodogöra sig text.

 139. Det är taskigt. Vi vet att det är
  så himla bra att läsa för barnen.

 140. Men om man inte kan läsa så bra?
  Då är det ju tufft att få höra det.

 141. Det kan kännas så. "Om jag bara
  hade kunnat läsa för mitt barn"-

 142. -"så hade mitt barn inte haft
  de här svårigheterna. Mitt fel."

 143. Man behöver avlasta föräldrarna.

 144. I stället för att se alla problem
  som föräldrar med ärftlighet kan ha-

 145. -så kan man se till det positiva.

 146. Det här är föräldrar som har
  en erfarenhet, som har "drive".

 147. De vill inte att barnen ska vara med
  om samma sak, samma jobbigheter.

 148. Man kan samarbeta
  och prata mer öppet.

 149. Genom att vi själva har
  mer kunskap om samförekomster-

 150. -kan vi prata om ärftlighet
  på ett bättre sätt.

 151. Att vi inte arbetar mer fokuserat med
  kunskapen vi kan få från ärftlighet-

 152. -handlar om att vi själva inte
  har tillräckligt med kunskap.

 153. Men det vet jag inte,
  utan jag bara tänker.

 154. Det man inte går in i kan ju vara
  det man inte har kompetens för.

 155. Tack,
  det var det svaret jag ville ha.

 156. Du sa att vi kanske inte ska ge
  så mycket information skriftligt.

 157. Samtidigt är det ju jätteviktigt
  att ge information skriftligt-

 158. -för det är ju ett stöd
  som finns visuellt över tid.

 159. Det kanske är mer viktigt att tänka
  vilken information, i vilken form.

 160. -Ja, absolut. Att man inte enbart...
  -Att det är lättförståeligt.

 161. Du har helt rätt. Jag hörde
  att anamnes tas genom en enkät.

 162. Hur kan man tänka
  att det är en bra idé?

 163. En skriftlig enkät för familjer
  som kommer in för språkstörningar!

 164. Alltså, nej, prata!

 165. Så det är mitt råd.

 166. Du säger att hereditet och ärftlighet
  är viktigt, att börja på BVC...

 167. I min studie om flerspråkiga
  och språkscreening på BVC-

 168. -där har vi prövat den här frågan.

 169. Blanketterna gavs skriftligt till
  föräldrarna på svenska och översatt.

 170. När du kommer till BVC har de det
  via samtal med sjuksköterskan.

 171. Jag är inte färdig,
  men det vi kan se på nästan 50 barn-

 172. -är att trots logopedbedömningen
  visar mycket grava svårigheter-

 173. -så kommer det inte fram
  från föräldrarna.

 174. Ofta säger de
  "nej, det finns inga problem".

 175. I några fall, med en grav
  språkstörning och samsvårigheter-

 176. -har jag fått fram det, som logoped,
  efter djupare samtal med föräldrarna.

 177. Då kommer det. Blanketter funkar
  inte, samtalet på BVC funkar inte-

 178. -utan man måste kanske öka kunskapen
  hos sjuksköterskorna-

 179. -om hur man ställer frågan
  och hur man kan utveckla det.

 180. Precis. Man måste ta sig tid
  är din konklusion. Det stämmer.

 181. Stort tack!

 182. Textning: Elin Csisar
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Språkstörning i familjen

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Ärftligheten av språkstörningar blir starkare ju starkare språkstörningen är. Forskaren Nelli Kalnak berättar här om olika gener för språkstörning hos barn och reder ut riskfaktorer inom olika diagnoser. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Specialpedagogik, Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Identitet och livsstil > Personer med funktionsnedsättning
Ämnesord:
Allmän medicin, Läs- och skrivsvårigheter, Medicin, Nervsystemet, Neurologi, Språkstörningar
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Finns det någon specifik språkstörning?

Det är svårt att få pengar för forskning kring språkstörningar, berättar Courtenay Norbury, professor vid University College London. Det finns så många benämningar och de syns för lite i medierna. Norbury har gjort en stor undersökning i England med tusentals barn och identifierar både problem och lösningar. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Tidig ordinlärning

Vad händer i hjärnan när 1,5-åringen lär sig ord? Kristina Borgström och Janne von Koss Torkildsen berättar om en svensk-norsk studie där de med hjälp av elektroder på barnets huvud lyckats mäta hur hjärnan bearbetar ord. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Språkstörning och flerspråkighet

Att vara flerspråkig och samtidigt ha en språkstörning innebär stora utmaningar. De specialkunskaper man har som flerspråkig kan dock innebära många fördelar. Ketty Holmström och Annika Andersson, lektor respektive språkforskare, berättar här om hur mångspråkighet fungerar. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Smartare lek- och lärspel för barn

Barn känner väldigt tidigt att de "inte kan", men det är ofta på helt felaktiga grunder. Med lek- och lärspel kan man både angripa detta problem och lära barnen att förstå språk. Agneta Gulz berättar här om sin forskning kring barn mellan 3 och 6 år och hur de kan lära sig genom att lära andra. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Språkstörning i familjen

Ärftligheten av språkstörningar blir starkare ju starkare språkstörningen är. Forskaren Nelli Kalnak berättar här om olika gener för språkstörning hos barn och reder ut riskfaktorer inom olika diagnoser. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Tryckfel i generna

Juha Kere, professor i molekylärbiologi, presenterar ny forskning om generna hos människor med dyslexi. Hur ser hjärnstrukturen ut, och skiljer det sig mellan vuxna och barn? Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Behandla barn med språkstörning

Olof Sandgren, logoped och lektor vid Malmö högskola, berättar om forskningsläget vad gäller intervention för barn med språkstörning. Screeningar fångar upp många som klarar sig utan insatser, och att skicka dessa barn till logoped är kanske inte det mest kostnadseffektiva, menar Sandgren. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Observera andra och skriv bättre

Att kunna berätta en historia är svårt om man har språksvårigheter. Ett sätt att jobba med detta är genom observation. Victoria Johansson, språkforskare, och Åsa Wengelin, lektor i svenska, berättar här om en studie där mellanstadieelever fick skriva en historia medan deras klasskompisar studerade dem. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Språkstörning och hörselnedsättning i skolan

Att drabbas av både språkstörning och hörselnedsättning är svårt, och det är viktigt att upptäcka det så tidigt som möjligt. Kristina Hansson berättar här om forskning inom detta område och hur man kan hantera svårigheterna. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Hesa lärarröster och språksvaga barn

Det finns mycket som kan påverka barns förmåga att förstå språk. Värme, luft, buller och, inte minst, en lärares hesa röst. Den som lyssnar på en hes röst påverkas negativt i sitt lärande. Jonas Christensson, konceptutvecklare Ecophon, och Viveka Lyberg Åhlander, forskare logopedi, berättar hur vi skapar optimala förutsättningar i klassrummet. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Ojämlikhet i tidig kommunikation

Julie Dockrell, professor vid University College London, berättar om de stora ojämlikheterna inom språklärande. Ojämlikheterna är inte nödvändigtvis kopplade till sociala förhållanden, enligt forskningen. De som halkar efter reagerar dåligt även på den allra bästa utbildningen. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Genusmaraton 2016

Unga, jämställdhet och hälsa

Lasse Reinikainen är adjunkt vid Mittuniversitetet och presenterar en undersökning som har gjorts i skolans värld. Undersökningen handlar om jämställdhet och villkoren för de unga i skolan. Inspelat den 18 februari 2016 på Mittuniversitetet i Sundsvall. Arrangör: Mittuniversitetet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Barns sexualitet gör vuxna osäkra

Är det okej att en tvååring onanerar på dagis? Förskolepedagoger efterlyser utbildning och ett gemensamt förhållningssätt. Och en pappa funderar på hur han ska göra för att inte hämma sin dotters sexuella utveckling. RFSU:s frågelåda vittnar om vuxnas funderingar och oro, säger sexualupplysare Maria Bergström.