Titta

UR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

UR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Om UR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Föreläsningar om språknedsättning hos barn. Forskare från Storbritannien, Finland och Sverige talar om aktuell forskning om allt från fem månaders bebisar till tonåringar med dyslexi, genforskning och språknedsättning hos hörselskadade. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling : Tryckfel i genernaDela
 1. Jag tänkte prata om
  stavfel i hjärnan.

 2. Eller hur vi kunde komma till-

 3. -en integrerad bild
  av dyslexins biologi.

 4. Jag kommer också att svara på frågan-

 5. -vad zebrafiskar har att göra
  med dyslexi.

 6. För att hålla er vakna.

 7. Den första frågan som vi ofta har är-

 8. -är det "nature" eller "nurture",
  gener eller miljö-

 9. -som påverkar dyslexi och många andra
  motsvarande svårigheter-

 10. -med att lära sig läsa, skriva
  eller använda språk?

 11. Svaret är väldigt enkelt.
  Det är både och.

 12. Det är "nature"- och "nurture"-gener
  och miljö.

 13. Hur kan vi förstå det här?
  Låt mig introducera er alla-

 14. -till de komplexa egenskapernas
  biologi.

 15. Det går ut på det här sättet.

 16. Alla våra egenskaper brukar vi
  genetiker kalla för fenotyper.

 17. Det betyder hur vi ser ut,
  hur vi beter oss o.s.v.

 18. Ofta påverkas våra egenskaper
  både av miljön och generna.

 19. Det finns egenskaper som påverkas
  nästan enbart av miljön.

 20. Som t.ex. vilken färg vi i dag har
  på våra byxor.

 21. Det är knappast nånting ärftligt.
  Det kan vi veta på det sättet-

 22. -att varannan dag kan man ha
  olika färger på byxorna.

 23. Om det skulle vara gener, skulle det
  inte variera från dag till dag.

 24. Eller från familj till familj.

 25. Det är en egenskap som endast
  påverkas av miljön och våra beslut.

 26. Sen finns det egenskaper som påverkas
  enbart av generna.

 27. Som t.ex. blodgrupper.

 28. Man kan inte välja
  vad man har för blodgrupp.

 29. Det beror på vad man har råkat få
  från pappan och mamman.

 30. Sen finns det egenskaper
  som är nånstans i mitten.

 31. De är såna som t.ex. kroppslängden,
  allergier och blodtryck.

 32. Alla dessa är beroende av
  såväl generna som miljön.

 33. Längden är väldigt stort beroende av
  genpåverkan.

 34. Man säger att över 80 procent av
  längden påverkas av ärftligheten.

 35. Bara 10-20 procent är vad vi äter.

 36. Allergier är på samma sätt.

 37. Ungefär 60-70 procent av allergier
  är beroende av ärftligheten.

 38. Resten är miljön.

 39. Blodtrycket är lite mindre ärftligt.
  Där påverkar det väldigt mycket-

 40. -hur mycket salt vi t.ex.
  brukar sätta i maten o.s.v.

 41. Så det finns såna saker.
  Var befinner sig sen dyslexi här?

 42. Den är nånstans
  mellan 50 och 90 procent.

 43. Man brukar säga
  att dyslexins ärftlighet-

 44. -är ungefär 70 procent.

 45. Plus/minus 10-15 procent.
  Nånting sånt.

 46. Det som är viktigt att förstå
  är dock det-

 47. -att även om en egenskap skulle vara
  väldigt kraftigt ärftlig-

 48. -utesluter det inte
  att man skulle kunna hjälpa till-

 49. -med terapi, träning och såna saker.

 50. Vi har ju en benägenhet att kunna
  lära oss spela fiol, t.ex.

 51. Hundar brukar inte ha
  den här benägenheten.

 52. Inte fiskar heller. Men vi som
  människor har den här benägenheten.

 53. Men vi uttrycker inte konsten
  att spela fiol utan träning.

 54. Så det är ett exempel av det-

 55. -att träningen kan ha
  väldigt stora effekter-

 56. -och inte alla egenskaper som vi har
  uttrycks direkt.

 57. Samma gäller problem. Inte alla våra
  problem uttrycks på samma sätt.

 58. Det beror ganska kraftigt på-

 59. -om vi väljer
  att hjälpa barnen eller inte.

 60. Nu tänkte jag gå
  lite djupare in i genetiken-

 61. -och lite diskutera-

 62. -hur vi kan mäta hjärnans funktioner.

 63. Här har vi en maskin som vi har byggt
  i laboratoriet.

 64. Här skojar jag.

 65. Det går inte att mäta hjärnans
  funktioner på det sättet.

 66. Däremot finns det andra metoder.

 67. Här visar jag en bild-

 68. -som man har gjort med avancerade
  hjärnavbildningstekniker.

 69. Där har man mätt aktiveringen av
  olika områden på hjärnans yta.

 70. Alltså på hjärnbarken.

 71. I olika individer.
  Det finns grupper av individer här.

 72. Varje bild visar en summering
  över många individer.

 73. Den här första bilden... Jag kommer
  att visa... Skärmen i mitten.

 74. Den här bilden visar
  vilka delar i hjärnbarken-

 75. -som aktiveras hos normala läsare.

 76. Den här bilden visar dyslektiker.

 77. Det finns alltså en brist där.

 78. Den visas i C-bilden.

 79. Samma resultat kan man få
  oberoende av språket-

 80. -som deltagare i den här studien
  pratade.

 81. Franska, italienska och engelska
  visar samma mönster-

 82. -i hjärnbarken för aktiveringen.

 83. Då är det troligt att det har
  nånting med gener att göra.

 84. Samma gäller annars
  andra skrivsystem.

 85. Här är bilder
  från en studie med kineser-

 86. -som använder
  ett logografiskt skrivsystem.

 87. Där finns på samma sätt aktiverings-
  bristområden på hjärnbarken.

 88. Men intressant nog
  är det inte precis samma områden-

 89. -som hos oss som använder
  ett alfabetiskt skrivsystem.

 90. Kollegor i Finland har...

 91. Heikki Lyytinen och andra har gjort
  en ganska intressant studie.

 92. Som kallas för
  "Jyväskylä longitudinal study".

 93. Där har de tagit med föräldrar
  där en eller båda har dyslexi-

 94. -och kontroller
  där ingen förälder har dyslexi.

 95. De har väntat på att de får barn-

 96. -och frågat om de kan mäta hjärnfunk-
  tioner och hjärnaktiveringsmönster-

 97. -hos barn i familjer där en eller
  båda föräldrarna har dyslexi.

 98. Och sen familjer där ingen av
  föräldrarna har dyslexi.

 99. Ganska intressant är
  att man ser olika mönster...

 100. ...i hjärnaktiveringen...

 101. ...när man...
  När barnet hör olika ljud.

 102. Det här är nånting som knappast har
  nånting med kultur att göra.

 103. De här barnen är sex månader gamla.

 104. De har ännu inte lärt sig nånting
  om språket.

 105. De hör nånting när föräldrarna pratar
  och andra pratar.

 106. Det här är nånting
  som är väldigt medfött.

 107. Deras hjärnor aktiveras på olika sätt
  beroende på hur deras föräldrar är.

 108. Ett gammalt sätt
  att mäta biologins effekter-

 109. -i jämförelse mot miljön
  är tvillingstudier.

 110. Här visar jag en bild från
  en större amerikansk tvillingstudie.

 111. Richard Olson i Colorado har utfört
  denna studie.

 112. Idén här är den-

 113. -att om man har enäggstvillingar...

 114. Om nånting beror enbart på gener-

 115. -då ska båda tvillingarna
  ha samma egenskap.

 116. Då kan man dra slutsatsen-

 117. -att hur man ser ut
  beror nästan enbart på gener.

 118. Därför att enäggstvillingar ser
  likadana ut. Även vid 80 års ålder.

 119. Så vårt utseende
  är väldigt beroende av gener.

 120. Sen om en av tvillingarna
  har en egenskap-

 121. -t.ex. blå byxor
  och den andra har röda byxor-

 122. -kan vi komma till slutsatsen att det
  har ingenting att göra med gener.

 123. På samma sätt har man kunnat samla-

 124. -ett större antal enäggstvillingar
  och tvåäggstvillingar.

 125. Då har man kommit till slutsatsen
  att det är till över 60 procent-

 126. -50-70 procent-

 127. -som dyslexin beror på gener
  eller biologi.

 128. Ja...

 129. Nå, nu vet vi att det är gener
  som påverkar dyslexin.

 130. Men hur kan vi komma fram till
  vilka gener? Är det intressant?

 131. Vi tror det.
  Där har vi gjort nånting över åren.

 132. Här är två av de största familjerna
  man känner till över huvud taget-

 133. -med dyslexi som man publicerat
  i världslitteratur.

 134. Här är en norsk familj
  och en finsk familj.

 135. Den här familjen tog min doktorand
  Diana Nopola fram i Helsingfors.

 136. Här ser man olika symboler.

 137. De är inte så väldigt stora,
  men här är...

 138. Här är såna fyrkantiga symboler
  och runda symboler.

 139. Det är enkelt att komma ihåg
  vad det här betyder.

 140. Män är ganska fyrkantiga,
  kvinnor är mer runda.

 141. Så de här symbolerna
  används på det sättet.

 142. I det här släktträdet har man
  markerat det på det sättet-

 143. -att de som har svarta symboler
  har dyslexi.

 144. De som har öppna symboler
  har normala testresultat-

 145. -eller normal läsförmåga.

 146. Om man tittar på de här släktträden
  kommer man att tänka på Mendel.

 147. Som kom fram till att det finns
  vissa nedärvningsmönster.

 148. Och här ser man omedelbart,
  eller hur-

 149. -att det är fråga om
  dominant nedärvning. Eller hur?

 150. Då är det ganska enkelt.

 151. Om man ser dominant nedärvning
  i ett större släktträd som det här-

 152. -går det
  med dagens genetiska metoder-

 153. -ganska enkelt och ganska billigt-

 154. -att placera var nånstans i genomet
  som den här genen måste sitta.

 155. Med såna studier
  har man kommit fram till-

 156. -att det finns minst nio stycken
  positioner i människans genom-

 157. -där dyslexigener befinner sig.

 158. Vi vet egentligen
  att det finns fler.

 159. Vi räknar upp till
  ungefär 20 gener i dag-

 160. -som en eller en annan forskare tagit
  fram som en riskgen för dyslexi.

 161. Det är också ganska lätt att komma
  ihåg vad dessa gener heter.

 162. DYX1 är dyslexi nummer 1.

 163. DYX2 är dyslexi nummer två o.s.v.
  Svårare är det att komma ihåg-

 164. -på vilka kromosomer de finns.
  Därför att det är slumpmässigt.

 165. Man har gett namn ungefär beroende på
  när man har hittat dem.

 166. Vad är nu dessa kromosomer
  som vi pratar om?

 167. Kromosomer ser ut så här.

 168. Här är kärnor av celler.

 169. Det är vita blodkroppar.
  Man kan ta ett blodprov-

 170. -och sen kan man genom ett mikroskop
  se nånting som man ser här.

 171. Här finns en cell
  som precis håller på att dela sig.

 172. Då kan man ta fram...
  Då blir dessa kromosomer synliga.

 173. Då kan man använda en färgningsteknik
  och då kan man få randiga gener.

 174. Eller förlåt, kromosomer.

 175. Sen kan man klippa ut dem
  från bilden-

 176. -och organisera dem
  i en annan bild på det här sättet.

 177. Det här kallas för människans
  karyotyp.

 178. Här är... Då vet...

 179. Sen har man kommit fram till
  att människan har 23 kromosompar.

 180. En av dessa kromosomer kommer alltid
  från pappan och en från mamman.

 181. En av varje kromosom hänger med i
  äggcellen och den andra i spermien.

 182. Och de ser faktiskt
  precis likadana ut-

 183. -oberoende av från vilken av
  föräldrarna den har kommit.

 184. Men här finns nåt intressant. Här
  finns två kromosomer som är utan par.

 185. Det här råkar vara en...

 186. En pojke. Ja.

 187. Därför att individen
  har en X-kromosom och en Y-kromosom.

 188. Och XY har blivit en pojke.

 189. XX skulle ha blivit en flicka.

 190. Och sen är det faktiskt så-

 191. -att man har hittat var i genomet
  som dessa dyslexigener sitter.

 192. Då betyder det egentligen
  att DYX1:n sitter på kromosom 15-

 193. -ungefär i mitten av den långa armen.

 194. DYX2 sitter i den korta armen
  av kromosom 6.

 195. Och DYX3 på kromosom 2.

 196. DYX5 på kromosom 3 o.s.v.

 197. Nu har vi placerat gener
  i kromosomer.

 198. Men vi har ett litet problem kvar.

 199. Det är: Exakt vilken gen
  är det fråga om?

 200. Därför att varje kromosom
  har ungefär några tusen gener.

 201. Man kan inte se enstaka gener
  på kromosomer.

 202. Man måste gå till
  ännu finare teknologier.

 203. Och då går det jättebra
  med speciella familjer-

 204. -att försöka hitta dessa gener.

 205. Jag träffade själv
  den här familjen en gång.

 206. Där... Alltså...
  Då gjorde jag ärftlighetsrådgivning-

 207. -vid Helsingfors universitets
  centralsjukhus.

 208. Jag träffade den här familjen-

 209. -där pappan hade väldigt svår
  dyslexi. Mamman var normalläsare.

 210. De hade tre barn med dyslexi
  och ett barn som var normalläsare.

 211. Använder man dessa symboler, kan man
  rita släktträdet på det här sättet.

 212. Det här är pappan, mamman, tre barn
  med dyslexi och ett barn utan.

 213. Jag har markerat dessa individer
  på det sättet-

 214. -att dyslexi är med grå färg. Sen
  finns en annan intressant egenskap.

 215. Nämligen en kromosomtranslokation.

 216. Vad är den här
  kromosomtranslokationen?

 217. Viktigt är att kromosomtrans-
  lokationen går ihop med dyslexin-

 218. -i dessa barn. Barnet utan dyslexi
  har inte kromosomtranslokationen.

 219. Frågetecknet betyder att vi formellt
  inte kunde ställa diagnosen dyslexi-

 220. -därför att den här pojkens IQ
  var lite under gränsen.

 221. Det var 84.
  Gränsen till normalt IQ är 85.

 222. Så... Men det betyder ingenting
  i det här sammanhanget.

 223. En kromosomtranslokation
  betyder det här:

 224. Delar av två kromosomer
  hade bytt plats.

 225. En del av kromosom 2
  hade hoppat över till kromosom 15.

 226. Och den här delen av kromosom 15
  hade flyttat till kromosom 2.

 227. Vad händer då?

 228. Det här är inte normalt. Det är
  alltid ovanligt. Men det händer.

 229. Jag skulle tänka mig att det finns
  3-5 individer i föreläsningssalen-

 230. -som har en kromosomtranslokation
  utan att känna till det.

 231. Sånt händer.
  Men det som är intressant här är-

 232. -att...gener går sönder-

 233. -när delar av kromosomer byter plats.

 234. Då kunde vi dra slutsatsen att
  troligen är det på det här sättet-

 235. -att den gen som påverkar dyslexi
  har gått sönder-

 236. -p.g.a. kromosomtranslokationen.
  Då gäller det att hitta brottpunkten-

 237. -och identifiera
  vilken gen som sitter där.

 238. Väldigt enkelt. Och det gjorde vi.

 239. Då kunde vi använda en teknik
  där man har s.k. dna-sonder-

 240. -för olika delar av kromosomer.

 241. Då hittade vi en som gav
  en sån fluorescensfärgsignal-

 242. -på alla tre kromosomer.
  Den normala kromosom 15-

 243. -och båda de här
  translokerade kromosomerna.

 244. Då visste vi att sonden sitter vid
  brottpunkten. Då kunde vi använda-

 245. -dna-sekvensen som redan var gjord
  för en del av människans kromosomer.

 246. Och vi hittade en ny gen
  som fick namnet DYX1C1.

 247. Som står för dyslexikandidatregion 1-

 248. -och kandidatgen nummer 1,
  helt enkelt.

 249. Den här genen publicerade vi 2003.

 250. Därefter har det hänt ganska mycket
  med forskningen.

 251. Jag hoppar över en stor del av
  forskningen som har publicerats.

 252. Jag visar nu bara en studie-

 253. -där man kom fram till
  att DYX1C1-genen-

 254. -påverkar inte bara dyslexi
  hos vissa barn-

 255. -utan den kan associeras även med
  lästestresultat i normala skolbarn.

 256. Det här är en utländsk studie
  från Skottland.

 257. Men det är inte så enkelt med
  riskgener eller dyslexigener.

 258. Och nu vill jag förklara-

 259. -hur vi som genetiker egentligen
  tänker på dessa komplexa egenskaper.

 260. Den här modellen
  som jag kommer att förklara...

 261. Man kan tillämpa samma modell på
  allergier, blodtryck-

 262. -längd och alla dessa
  komplexa egenskaper.

 263. Som beror delvis på gener
  och delvis miljö.

 264. Här är alltså en vanlig "bell-curve"
  eller den här gaussiska kurvan.

 265. Som ni vet-

 266. -om man testar t.ex. läsförmåga
  får man den här fördelningen.

 267. Det finns många barn
  med så där medelfina resultat.

 268. Sen finns det få barn
  som gör många fel-

 269. -och sen finns det få barn
  som gör väldigt få fel.

 270. Det här är antalet individer
  på den här axeln.

 271. Men om vi har hittat en gen
  som kanske påverkar en egenskap-

 272. -kan vi dela den stora populationen
  i två grupper.

 273. Vi kan ta dem som har
  den här riskgenen.

 274. Eller den här riskgenformen.

 275. Gener har alla,
  men det finns olika former av gener.

 276. Nu har vi delat upp populationen-

 277. -till såna som har
  den här riskformen av dyslexigenen.

 278. Den andra gruppen
  är de som inte har den här.

 279. Nu är det faktiskt så
  att de som äger den här genen...

 280. Det finns fler barn
  som har många fel-

 281. -än hos dem som inte har genen.

 282. Om vi då definierar dyslexi
  som ett tröskelvärde-

 283. -så att de som går över gränsen
  har dyslexi-

 284. -och de som inte går över gränsen
  inte har dyslexi, så ser man här-

 285. -att genen måste påverka här.

 286. Därför att har man genen, har man
  mycket större risk att få dyslexi-

 287. -jämfört mot dem som inte har genen.

 288. Där är risken att bli dyslektiker
  mindre. Den här delen är mindre-

 289. -än den här stora delen. Här är den
  här delen större jämfört med den här.

 290. Men som ni nu också ser
  är det alltid så-

 291. -att nu pratar vi bara om risker.

 292. Vi pratar inte om ett öde.
  Eller nånting.

 293. Alltså, de flesta som har fått
  den här riskgenen-

 294. -får ingen dyslexi heller.

 295. Ändå. Trots allt.
  Varför kan vi ännu inte förklara.

 296. En del av förklaringen kan vara att
  när vi vet att det finns många gener-

 297. -kan det hända att dessa olika gener
  har gemensamma effekter.

 298. Intressant nog, även 2016-

 299. -vet vi ingenting om dessa
  samverkanseffekter av dyslexigener.

 300. Orsaken till det
  är rent statistisk.

 301. Man behöver ha väldigt stora grupper
  av individer i en studie.

 302. Vi pratar om
  gärna hundratusentals individer.

 303. Om man vill mäta
  med statistisk signifikans-

 304. -gen-geninteraktioner eller
  gemensamma effekter av många gener.

 305. Ingen i världen har samlat hundra-
  tusentals dyslektiker till en studie.

 306. Nu har vi hittat gener. Jag hoppar
  över alla dessa nitton andra gener.

 307. Det finns olika historier om hur
  dessa gener kommit fram i forskare.

 308. Vi har hittat
  ungefär 10 av dessa 20 gener.

 309. Vår grupp vid Karolinska Institutet.

 310. Men det är ganska...
  Ni blir trötta om jag går igenom...

 311. Men har vi nånting kvar att förstå?

 312. Jo, vi skulle väldigt gärna förstå
  i nästa steg-

 313. -hur dessa gener funkar
  och vad dessa gener gör i kroppen.

 314. Vi har försökt börja få svar på det.

 315. Här är exempel på tre gener.

 316. Nu refererar jag till en studie-

 317. -som andra i USA och England
  har gjort med råttor.

 318. P.g.a. evolutionen har andra arter
  än vi också ungefär samma gener.

 319. Det finns motsvarande DYX1C1-gen
  och motsvarande DCDC2-gen-

 320. -som är den här genen
  som sitter på kromosom sex...

 321. Det finns motsvarande gener
  hos råttor.

 322. Då valde dessa forskare
  att stänga av dessa gener i råttor.

 323. Det går faktiskt att göra.
  Det är inte så svårt.

 324. Det som de gjorde var
  att de sprutade...en substans-

 325. -som kan stänga av genen
  redan under fosterperioden i råttor.

 326. Det som hände var det här.

 327. Här har man kunnat färga neuroner-

 328. -eller hjärnceller, gröna.

 329. Det är så att under fostertiden
  så uppstår dessa neuroner här.

 330. Nånstans här.
  Sen vandrar de upp mot hjärnbarken.

 331. Hjärnbarken är här.
  Sen ser ni ytan där.

 332. Sen på hjärnbarken
  blir det en typisk struktur.

 333. Det är väldigt väldefinierat vilka
  neuroner som går till vilken plats.

 334. Men nu stänger man av vilken som
  helst av dessa tre dyslexigener.

 335. Då blir det dramatiskt. Dessa celler
  som har uppstått nånstans här-

 336. -har inte kunnat vandra uppåt.
  De stannar kvar ungefär där.

 337. Hjärnbarkens struktur
  blir då inte helt normal.

 338. Här är andra mikroskopbilder.

 339. Det blir s.k. ektopier i hjärnbarken.

 340. Intressant nog hittade Albert
  Galaburda precis likadana strukturer.

 341. Med andra forskare,
  i mitten av 80-talet.

 342. När han tittade på hjärnor
  från fyra döda dyslektiker.

 343. Han hittade precis samma bristområden
  i hjärnbarken på dem.

 344. Vi vill inte forska på döda människor
  så mycket.

 345. Vi tittar hellre på
  levande människor.

 346. Det går också jättebra i dag.

 347. Vi har börjat ett samarbete redan för
  många år sen med Torkel Klingberg.

 348. En kollega vid Karolinska Institutet.

 349. Han gör såna väldigt avancerade
  hjärnavbildningsstudier-

 350. -med skolbarn.

 351. Här är den s.k. Nynäshamnsstudien-

 352. -där han samlade ungefär 80 barn,
  helt normala skolbarn utan dyslexi-

 353. -och sen tog magnetresonansbilder
  av deras hjärnor.

 354. Sen fick vi samla dna-prov
  från alla dessa barn.

 355. Sen vad vi gjorde var
  att vi kollade-

 356. -vilka varianter på dyslexigener-

 357. -de tre kända dyslexigener
  som jag visade i förra bilden-

 358. -vilka varianter de har.
  Det var intressant. Vi kom fram till-

 359. -att beroende på vilka varianter
  som finns i dessa dyslexigener-

 360. -är dessa barn det.
  De hade lite olika hjärnstrukturer.

 361. Vi kunde mäta
  att de har olika volym och täthet...

 362. ...i en viss del
  av den vänstra sidan av hjärnan.

 363. I vit substans.

 364. Okej.

 365. Så det här är jättebiologiskt.

 366. Vi kan korrelera gener
  med hjärnstrukturer.

 367. Vi kunde gå vidare.

 368. Jag visade i början den här bilden,
  den här Paulesu-studien-

 369. -där man hade kollat i Frankrike,
  England och Italien-

 370. -vilka regioner som aktiveras när man
  läser och inte riktigt kan läsa.

 371. När vi tittar på var nånstans-

 372. -eller vilka regioner av hjärnbarken-

 373. -som kopplas ihop via dessa trådar-

 374. -som går genom dessa vit substans-
  områden som var lite annorlunda-

 375. -beroende på dyslexigener-

 376. -så kom vi fram till
  att de är precis samma områden-

 377. -två av dessa samma tre områden, som
  man hade identifierat som kritiska...

 378. ...för dyslexi.

 379. Så nu ser vi att gener kan kopplas
  ihop med precis samma områden.

 380. Intressant. Det är osannolikt
  att det här skulle vara slumpmässigt.

 381. Det är mycket sannolikt
  att det här...

 382. Vi tittar på samma elefant
  från olika håll.

 383. Och därför blir det så intressant.

 384. Vi ville gå ännu djupare.
  Vi ville förstå-

 385. -varför den här cellvandringen
  till hjärnbarken-

 386. -neuronernas vandring till
  hjärnbarken, blir störd.

 387. Satu Massinen var doktorand
  ganska nyligen.

 388. Hon hade börjat som min doktorand
  vid Helsingfors universitet.

 389. Hon fick uppdraget att göra
  en färgning på DCDC2-proteinet.

 390. Alltså den här produkten av
  DCDC2-genen.

 391. Hon kom till mig
  och visade dessa bilder.

 392. Jag sa: "Vad har du för bilder där?"

 393. Varför sa jag så? Jag kunde inte
  förstå vad det var där.

 394. Jag kunde inte förstå
  vad den här strukturen är.

 395. Det visade sig vara ett s.k. cilium.

 396. Cilier är såna tunna organeller,
  ungefär som antenner.

 397. Och sen när jag pratade med
  en hjärnforskarkollega-

 398. -berättade han att varje neuron har
  ett sånt där cilium på ytan.

 399. De är jätteviktiga. De har väldigt
  viktiga signaleringsfunktioner.

 400. De signalerar via två andra
  väldigt kända gener-

 401. -Sonic Hedgehog och Wind.
  Sen testade vi-

 402. -om den här genen påverkar
  dessa signaleringsfunktioner.

 403. Nog gjorde de det.
  Dessutom kunde vi använda...

 404. När vi uttryckte
  den här genen mer och mer i celler-

 405. -fick vi längre och längre
  ciliestrukturer.

 406. Så ciliernas struktur var väldigt
  beroende av den här dyslexigenen.

 407. Det var DCDC2.

 408. Sen valde vi att använda zebrafisk
  som modell.

 409. Så här ser zebrafiskar ut
  två dagar efter befruktningen.

 410. De utvecklas väldigt snabbt.

 411. Zebrafiskar har också DYX1C1-genen.

 412. Vi kunde stänga av den här genen
  hos zebrafiskar.

 413. Vad hände då? Då fick vi såna fiskar.

 414. De ser väldigt annorlunda ut.
  De kunde inte simma.

 415. De kunde inte utvecklas vidare
  mycket längre.

 416. Sen tittade vi lite närmare
  i deras kroppsstrukturer.

 417. Då kom vi fram till
  ett väldigt intressant fynd.

 418. De hade alla organ som spegelbild.

 419. Vanligen är det så att levern är här-

 420. -och bukspottkörteln
  är på den här sidan.

 421. Men när DYX1C1-genen blev avstängd-

 422. -flyttade levern till andra sidan och
  bukspottkörteln till den andra sidan.

 423. Samma hände med hjärtat och hjärnan.

 424. Sen hade de också vakuoler i njurarna
  o.s.v.

 425. Och den här omvända kroppsstrukturen-

 426. -heter situs inversus på latin.

 427. Man vet sen tidigare att det alltid
  är fråga om cilieproblem.

 428. Sen kunde vi titta med
  elektronmikroskopi på cilierna.

 429. Då kunde vi visa att det finns
  strukturella förändringar-

 430. -på elektronmikroskopbilder i cilier.

 431. Och då var det klart.
  Det är solklart.

 432. I litteraturen har andra forskare
  också kommit fram till-

 433. -att cilier är jätteviktiga
  för hjärnans utveckling.

 434. De har många funktioner.
  Man förstår inte alls allt-

 435. -som de håller på att göra i hjärnan.

 436. Det här har faktiskt blivit
  ett hett forskningsområde.

 437. Nu får vi komma till slutsatser.

 438. Nu har vi formulerat en arbetshypotes
  för en integrerad bild av dyslexi.

 439. Och vår första tes är att minst
  en del av dyslexin kunde betraktas-

 440. -som en ny, jättelindrig och kanske
  ganska vanlig typ av ciliopati-

 441. -eller...problem med ciliestrukturer.

 442. Den här delvis
  bristfälliga ciliefunktionen-

 443. -leder till en störning av
  hjärncellvandringen.

 444. Den avvikande vandringen leder till
  ektopier på hjärnbarken-

 445. -och nedsatt volym av vit substans-

 446. -därför att där finns troligen
  mindre antal axoner.

 447. Den här vägen,
  eller hela den här utvecklingen...

 448. ...resulterar i en viss svaghet.

 449. I såna hjärnfunktioner som måste
  funka jättesnabbt.

 450. När vi läser och skriver avkodar vi
  bokstäver väldigt snabbt i hjärnan.

 451. Och enligt vår hypotes är det så-

 452. -att det bara är dessa snabba
  funktioner i vissa delar av hjärnan-

 453. -som drabbas av
  dessa biologiska fenomen.

 454. Men det finns mycket kvar att förstå.

 455. Det finns mycket kvar att förstå.

 456. Vi håller på att försöka hitta nya
  riskgener för dyslexi.

 457. Vi har fortsatt samarbete
  med Heikki Lyytinen i Jyväskylä.

 458. Han har utvecklat nånting
  som på finska kallas för Ekapeli.

 459. Nästan alla barn i förskoleåldern
  använder det här, med understöd-

 460. -av undervisningsministeriet i
  Finland. Det brukar vara 20 000 barn-

 461. -som loggar in i systemet dagligen.

 462. Det som är trevligt är
  att Heikki får...

 463. Han samlar in data på-

 464. -hur barnens...snabbhet och
  läs- och skrivförmåga utvecklas-

 465. -när de använder det här spelet.

 466. De blir vanligen snabbare.

 467. Och de lär sig bokstäver och ord
  i en viss takt-

 468. -när de spelar med
  det här datorspelet.

 469. Sen blir det naturligtvis...

 470. Där hittar man barn som inte lär sig
  på samma sätt som andra.

 471. Då har vi beslutat att vi samlar-

 472. -en procent av dem som har de största
  svårigheterna att lära sig.

 473. Sen kollar vi vad de har för gener.

 474. Det är nånting som är på gång.

 475. Ja, vilka är saker
  som vi ännu inte förstår?

 476. Hur kan det hända att finns hög
  ärftlighet men svårt att hitta gener?

 477. Hur fungerar olika gener tillsammans?

 478. Varför blir det dyslexi bara till en
  bråkdel av dem som har riskgenformer?

 479. Det finns inte en enda dyslexigen.

 480. Och det finns inte nåt test
  för dyslexi på molekylärnivå.

 481. Det kan man inte göra ännu.

 482. Vi har alltför få gener,
  vi förstår alltför lite om dyslexin-

 483. -för att kunna göra gentester
  eller nånting.

 484. Här är ännu en sammanfattning av
  hur vi tror att det går till.

 485. Och sen...

 486. Jag vill lämna er med den här bilden.

 487. Dyslexi är nånting som man kan förstå
  på olika nivåer.

 488. Där finns saker som är bekanta
  i klassrummet.

 489. Där är saker
  som är bekanta för neuropsykologer.

 490. Där är saker som är bekanta för
  neurobiologer.

 491. Här är gener som är bekanta för
  genforskare.

 492. Det som vi också skulle vilja förstå
  är hur det gick till-

 493. -att vi började lära oss
  läsa och skriva-

 494. -men att andra arter inte gjorde det.

 495. Vi vill göra den här forskningen
  för att hjälpa barn med dyslexi.

 496. Men det kommer att ta tid.

 497. Slutligen vill jag tacka alla
  mina medforskare och medarbetare-

 498. -för dessa studier. Tack.

 499. Vi har tid för en väldigt kort fråga.

 500. Finns det nån farmakologisk
  behandling för ciliopati?

 501. -Kommer det en medicin?
  -Jättebra fråga.

 502. Vi håller på att undersöka det.

 503. Vi håller faktiskt på
  att försöka hitta läkemedel-

 504. -som skulle påverka dessa gener.

 505. Men vad det kommer att leda till
  har jag ingen aning om.

 506. Låter jättebra. Stort tack, Juha.
  Från oss, varsågod.

 507. Textning: Jussi Walles
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Tryckfel i generna

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Juha Kere, professor i molekylärbiologi, presenterar ny forskning om generna hos människor med dyslexi. Hur ser hjärnstrukturen ut, och skiljer det sig mellan vuxna och barn? Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Specialpedagogik > Dyslexi och dyskalkyli
Ämnesord:
Allmän medicin, Dyslexi, Medicin, Nervsystemet, Neurologi, Språkstörningar
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Finns det någon specifik språkstörning?

Det är svårt att få pengar för forskning kring språkstörningar, berättar Courtenay Norbury, professor vid University College London. Det finns så många benämningar och de syns för lite i medierna. Norbury har gjort en stor undersökning i England med tusentals barn och identifierar både problem och lösningar. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Tidig ordinlärning

Vad händer i hjärnan när 1,5-åringen lär sig ord? Kristina Borgström och Janne von Koss Torkildsen berättar om en svensk-norsk studie där de med hjälp av elektroder på barnets huvud lyckats mäta hur hjärnan bearbetar ord. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Språkstörning och flerspråkighet

Att vara flerspråkig och samtidigt ha en språkstörning innebär stora utmaningar. De specialkunskaper man har som flerspråkig kan dock innebära många fördelar. Ketty Holmström och Annika Andersson, lektor respektive språkforskare, berättar här om hur mångspråkighet fungerar. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Smartare lek- och lärspel för barn

Barn känner väldigt tidigt att de "inte kan", men det är ofta på helt felaktiga grunder. Med lek- och lärspel kan man både angripa detta problem och lära barnen att förstå språk. Agneta Gulz berättar här om sin forskning kring barn mellan 3 och 6 år och hur de kan lära sig genom att lära andra. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Språkstörning i familjen

Ärftligheten av språkstörningar blir starkare ju starkare språkstörningen är. Forskaren Nelli Kalnak berättar här om olika gener för språkstörning hos barn och reder ut riskfaktorer inom olika diagnoser. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Tryckfel i generna

Juha Kere, professor i molekylärbiologi, presenterar ny forskning om generna hos människor med dyslexi. Hur ser hjärnstrukturen ut, och skiljer det sig mellan vuxna och barn? Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Behandla barn med språkstörning

Olof Sandgren, logoped och lektor vid Malmö högskola, berättar om forskningsläget vad gäller intervention för barn med språkstörning. Screeningar fångar upp många som klarar sig utan insatser, och att skicka dessa barn till logoped är kanske inte det mest kostnadseffektiva, menar Sandgren. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Observera andra och skriv bättre

Att kunna berätta en historia är svårt om man har språksvårigheter. Ett sätt att jobba med detta är genom observation. Victoria Johansson, språkforskare, och Åsa Wengelin, lektor i svenska, berättar här om en studie där mellanstadieelever fick skriva en historia medan deras klasskompisar studerade dem. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Språkstörning och hörselnedsättning i skolan

Att drabbas av både språkstörning och hörselnedsättning är svårt, och det är viktigt att upptäcka det så tidigt som möjligt. Kristina Hansson berättar här om forskning inom detta område och hur man kan hantera svårigheterna. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Hesa lärarröster och språksvaga barn

Det finns mycket som kan påverka barns förmåga att förstå språk. Värme, luft, buller och, inte minst, en lärares hesa röst. Den som lyssnar på en hes röst påverkas negativt i sitt lärande. Jonas Christensson, konceptutvecklare Ecophon, och Viveka Lyberg Åhlander, forskare logopedi, berättar hur vi skapar optimala förutsättningar i klassrummet. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Ojämlikhet i tidig kommunikation

Julie Dockrell, professor vid University College London, berättar om de stora ojämlikheterna inom språklärande. Ojämlikheterna är inte nödvändigtvis kopplade till sociala förhållanden, enligt forskningen. De som halkar efter reagerar dåligt även på den allra bästa utbildningen. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Forskningscirklar och design som lärande

Utifrån begreppen design och forskningscirklar diskuterar forskarna Per-Anders Hillgren och Magnus Johansson hur man som lärare kan genomföra utbildning utifrån behov, problem och utmaningar. Vi får inte fastna i lösningar som bara passar in i rådande strukturer och system. Vi måste också våga utforska idéer som inte fungerar idag men som skulle kunna fungera om vi påverkar strukturer högre upp. Hur löser vi problem och hur håller vi fast vid nya idéer utan att falla in i rådande strukturer? Inspelat den 19 oktober 2015 i Orkanen på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Barns sexualitet gör vuxna osäkra

Är det okej att en tvååring onanerar på dagis? Förskolepedagoger efterlyser utbildning och ett gemensamt förhållningssätt. Och en pappa funderar på hur han ska göra för att inte hämma sin dotters sexuella utveckling. RFSU:s frågelåda vittnar om vuxnas funderingar och oro, säger sexualupplysare Maria Bergström.