Titta

UR Samtiden - Att leva med ryggmärgsskada

UR Samtiden - Att leva med ryggmärgsskada

Om UR Samtiden - Att leva med ryggmärgsskada

Föreläsningar om vad det innebär att vara ryggmärgsskadad. Exempel på frågor som berörs är sexualitet, graviditet, föräldraskap, kost och hälsa. Inspelat den 8 september 2016 i Spinalisköket, Solna. Arrangör: Stiftelsen Spinalis.

Till första programmet

UR Samtiden - Att leva med ryggmärgsskada : Vara gravid, få barn och ha ryggmärgsskadaDela
 1. Tack för att jag fick komma idag.
  Mitt namn är Karin Pettersson-

 2. -och är överläkare inom
  förlossningsvård på Karolinska.

 3. Jag jobbar i Huddinge och Solna och
  mest med komplicerade graviditeter.

 4. Idag ska vi prata om
  ställningstagande före graviditet-

 5. -graviditeten och födandet i samband
  med en kvinna med spinalskada.

 6. Vad vet vi om detta?
  Hur ser möjligheten ut-

 7. -att bli gravid med spinalskada?

 8. Direkt efter att skadan inträffat
  förlorar nästan hälften-

 9. -eller mer än så sin menstruation.
  Men det är ett övergående fenomen.

 10. Perioden av amennorré, som
  betyder utebliven mens, går över-

 11. -av sig själv inom närmaste året.

 12. När den kommer tillbaka
  börjar äggstockarna fungera-

 13. -och då kan man bli gravid igen.

 14. När menstruationen har kommit igång
  har man varken svårare eller lättare-

 15. -att bli gravid jämfört med
  innan man fick spinalskadan.

 16. Tittar man på hårda data
  som vi följer upp-

 17. -som förlorad graviditet,
  missfall, spontanabort-

 18. -eller att barnet dör i magen så är
  inte det vanligare i den här gruppen-

 19. -jämfört med kvinnor generellt
  i samhället.

 20. Efter att ha jobbat med kvinnor
  med spinalskada i nästan 20 år-

 21. -har jag blivit allt mer övertygad
  om en sak som är bra:

 22. Att kvinnan kommer för bedömning
  till en kunnig förlossningsläkare-

 23. -för samtal tidigt i graviditeten
  eller om möjligt före graviditeten.

 24. Då kan man planera det ihop.

 25. Det finns specialistmödravård
  på alla sjukhus runtom i landet.

 26. Förlossningsläkaren kan då
  kontakta expertis om den inte kan.

 27. Vad innehåller då
  den där rådgivningen?

 28. Dels står en hel del kvinnor
  på medicinering-

 29. -på grund av sin spinalskada.

 30. Då vill vi se medicinlistan och kolla
  om medicinbyte måste göras.

 31. Finns det någon medicin som måste
  sättas ut innan kvinnan blir gravid?

 32. Finns det medicin som måste sättas in
  före eller i början av graviditet?

 33. En typisk sak är kvinnor
  med problem med spasticitet.

 34. Där finns en del läkemedel där vi
  inte har tillräckligt kunskap-

 35. -för att säkert ta den
  under graviditet.

 36. Och det finns andra läkemedel
  där vi allt mer vågar godkänna.

 37. Vid första besöket
  går vi även igenom urinvägar.

 38. Tappar kvinnan själv sin urinblåsa?

 39. Upprepade urinvägsinfektioner?
  Har kvinnan haft uppåtstigande-

 40. -alltså infektioner i njurarna?

 41. Måste vi ta hänsyn till vissa saker
  när kvinnan nu är gravid?

 42. Risken för urinvägsinfektion
  under graviditet-

 43. -oavsett om man har spinalskada
  eller inte är klart förhöjd.

 44. Risken blir större ju längre
  graviditeten går.

 45. Det är stor skillnad. Hälften med
  spinalskada får urinvägsinfektion.

 46. Ungefär 8 % av kvinnor som inte har
  spinalskada får urinvägsinfektion.

 47. Det är svårt med symtomen.

 48. De kan vara svåra att känna igen
  hos en spinalskadad kvinna.

 49. Det svider när man kissar.
  Många tappar ju sig själva.

 50. Det är även många kvinnor som tycker
  det är svårt i sen graviditet.

 51. När barnet trycker mot urinblåsan
  kan det vara svårt att bedöma.

 52. Då tar man regelbundet prover
  på urinen-

 53. -så man vet att man inte
  har urinvägsinfektion.

 54. Vi pratar om tarmar.
  Hur fungerar de i vanliga fall?

 55. Finns förstoppningsproblematik?
  Tar kvinnan läkemedel för det?

 56. Då räknar vi med mer problem allt
  eftersom graviditeten fortskrider.

 57. När livmodern växer trycker den
  undan tarmen.

 58. Då behöver vi förslag på
  hur vi löser det på bästa sätt.

 59. Tar kvinnan medicin mot smärta
  så tittar vi över det.

 60. Är det smärtlindring
  som fostret tolererar?

 61. Då finns det ju ingen anledning
  att byta läkemedel.

 62. Vill man byta ska man göra det
  tidigt i graviditeten.

 63. DVT betyder djup ventrombos.

 64. Det finns ingen period i en ung
  eller fertil kvinnas liv när risk-

 65. -för blodpropp är större än i sen
  graviditet eller efter förlossning.

 66. Det pratar vi mycket om. Ska blod-
  förtunnande sprutor sättas in tidigt?

 67. Det finns det sällan skäl till. Ska
  det sättas in sent eller inte alls-

 68. -eller bara efter förlossning?
  Den planen lägger vi upp tillsammans.

 69. Det styrs av om graviditeten
  blir okomplicerad-

 70. -hur mycket man måste sitta i stol
  och hur orörlig man är mot slutet.

 71. Det blir en individuell bedömning.

 72. Sen har vi annan medicinering.
  T.ex. mot depression och migrän.

 73. Det är en bedömning som görs med
  alla kvinnor i början av graviditet.

 74. Ska man fortsätta med läkemedlet
  eller byta mot nåt annat?

 75. Vi pratar skadenivå
  och var den normala känseln finns.

 76. Finns det områden med nedsatt känsel
  och ingen känsel alls?

 77. Det kommer att styra många saker
  som jag ska prata om längre fram.

 78. Till exempel förmågan
  att känna värkar beroende på-

 79. -hur hög skadan är
  och hur mycket lungorna påverkas.

 80. Om spinalskadan har uppstått-

 81. -samtidigt med en bäckenfraktur
  eller fraktur på flera ryggkotor-

 82. -så vill jag veta om det finns
  metallinstrument i ryggen-

 83. -eller om det finns ärr
  efter såna instrument.

 84. Man kan läsa
  gamla operationsberättelser.

 85. Det kan styra om man kan lägga
  ryggbedövning under förlossningen.

 86. Vi pratar lungfunktion
  och de höga skadorna.

 87. När barnet växer i magen
  kommer det att trycka på lungorna.

 88. Det gör det hos alla kvinnor, men
  sitter man i stol med en hög skada-

 89. -så kan lungfunktionen
  påverkas tidigare.

 90. Då behöver man en plan då det finns
  ökat risk för lunginflammation.

 91. Sen pratar man
  om autonom dysreflexi.

 92. Det handlar framför allt om kvinnor
  med skador ovanför T6.

 93. Jag kommer tillbaka till det
  med bild.

 94. Nu har vi en kvinna som är gravid
  och nu kommer alla utmaningar-

 95. -som ni delar med många
  av kvinnor som är gående.

 96. Men en del saker bör vi tänka på.

 97. I princip alla kvinnor
  behöver extra järn under graviditet.

 98. Man får helt fysiologiskt
  en hemoglobinsänkning.

 99. De flesta kvinnor äter järn
  i tablettform.

 100. Har man problem med förstoppning
  till följd av sin skada-

 101. -och lägger på två järntabletter
  om dagen så ber man om problem.

 102. Det löser vi oftast med 1-3 sprutor
  med järn under graviditeten.

 103. Då kommer vi undan det problemet.

 104. Vi pratar om urinvägarna.

 105. Hur ofta tappar sig kvinnan,
  hur är det med urinvägsinfektioner?

 106. Jag brukar lägga upp en plan
  på provtagning var sjätte vecka.

 107. Vi pratar tarm, vätska, diet.

 108. Man kan försöka röra på sig lite
  för att hålla igång tarmen.

 109. Även medicinering vid behov.

 110. Vi pratar om det
  som skyddar mot blodpropp.

 111. Det är inte bara spruta utan även
  stödstrumpa och passiv träning.

 112. Lågmolekylärt heparin är alltså
  blodförtunnande spruta som man tar.

 113. Vi pratar trycksårsprevention.

 114. Under en graviditet går
  i princip alla kvinnor upp i vikt.

 115. 10, 20 och ibland oturligt nog 40 kg.
  Man blir större över hela kroppen.

 116. Behöver man byta stol
  för att inte få trycksår?

 117. Kan man massera och få hjälp
  att byta läge i sängen-

 118. -för att undvika trycksår
  under graviditet och förlossning?

 119. Vi pratar lite om hjälpmedel
  när barnet är fött.

 120. Där är inte vanliga sjukvården
  experter.

 121. Jag tycker det är de kvinnor som
  tidigare fött barn med spinalskada.

 122. Höj- och sänkbara skötbord
  och hur amningskudden ska ligga.

 123. Jag går inte in på det så mycket.
  Mest för att jag inte kan.

 124. Vi pratade om autonom dysreflexi
  som mest gäller högre skador.

 125. Det här är viktigt att veta om
  under graviditet.

 126. Kvinnor med spinalskada som har
  en benägenhet till detta vet om det.

 127. Däremot kanske inte sjukvården
  vet om det.

 128. Vad händer i kroppen?
  Blodtrycket stiger plötsligt.

 129. Det blir obalans
  mellan olika nervsystem.

 130. Kvinnan kan då drabbas av huvudvärk,
  svettningar, rodnader i ansiktet-

 131. -rodnad ovan skadenivån,
  ångest, nästäppa, illamående-

 132. -andningsproblem, bröstsmärta,
  låg hjärtfrekvens.

 133. Det kan även bli påverkan
  på fostrets hjärtljud.

 134. Det kan bli så allvarligt att barnet
  inte överlever i livmodern.

 135. Vad ska vi göra om det händer?

 136. Det mest typiska tillfället skulle
  vara under själva förlossningen.

 137. Då görs vanliga åtgärder som personer
  med spinalskada är vana vid-

 138. -när de får autonom dysreflexi:
  höja huvudänden, lätta tajta kläder.

 139. Men det har man ju sällan
  när man föder barn.

 140. Vi försöker också ta bort
  de utlösande orsakerna.

 141. Här ser man att det inte sällan är
  sånt som inträffar under förlossning.

 142. Full urinblåsa. Är man mitt i värk-
  arbete och personalen inte är med-

 143. -så kanske man som blivande
  mamma inte tänker på-

 144. -att urinblåsan ska tappas.
  Full tarm kan förekomma.

 145. Cervixpalpation är den undersökning
  som barnmorskor och läkare gör-

 146. -för att bedöma hur långt
  förlossningen har kommit.

 147. Den kanske görs 3-10 gånger
  under en förlossning.

 148. Men det är lätt att avbryta en sån
  undersökning om det här händer.

 149. Kontraktioner, alltså värkar.
  Själva grejen med förlossning är-

 150. -att få effektiva
  och kraftiga värkar.

 151. Vad gör vi förutom
  att försöka ta bort orsaken?

 152. Dels behöver vi sänka blodtrycket
  så kvinnan inte får komplikationer.

 153. Sen kan man mycket väl
  lägga ryggbedövning-

 154. -för att hemma obalansen
  som uppstår.

 155. Därför ska alla kvinnor,
  även de med hög skada-

 156. -så vi inte tror hon behöver
  bedövning för smärtans skull-

 157. -ändå prata igenom bedövning med
  narkosläkare om det skulle behövas.

 158. Då kan man få ryggbedövning för det
  här skälet, inte för smärtans skull.

 159. Sen kommer den här frågan
  som alla frågar:

 160. Hur vet jag
  att förlossningen startar?

 161. Väldigt många kvinnor utan
  spinalskada ställer också den frågan.

 162. Men det kanske blir mer ett dilemma
  för kvinnor med skadan.

 163. Om inte sjukvården lägger sig i-

 164. -föder inte kvinnor med spinalskada
  tidigare än andra kvinnor.

 165. De föder inte fler för tidigt födda.
  Det påverkar inte starten.

 166. Möjligheten att känna värkar beror
  förstås mycket på skadenivå.

 167. Kvinnor som har skada över T10
  kommer uppleva värkarna-

 168. -som bukobehag
  och inte riktiga värkar.

 169. Efter att ha träffat många med
  spinalskada som fött barn tycker jag-

 170. -att upplevelserna är olika och det
  är inte bara kopplat till skadenivå.

 171. En del beskriver att de känner
  genom symtom eller med händer-

 172. -hur buken blir spänd
  och det är ett bra sätt.

 173. Det är så barnmorskor känner på
  en kvinna med ryggmärgsbedövning.

 174. En del får ont i ryggen
  och en del får ökad spasticitet-

 175. -som signal på
  att förlossningen är på gång.

 176. En del får autonom dysreflexi.

 177. En del får påtaglig smärta
  precis ovanför skadenivån-

 178. -utan att uppleva smärta längre ner.

 179. En del andas annorlunda
  och det gäller bland alla kvinnor.

 180. En del får rodnad i ansikte
  och det gäller också alla kvinnor.

 181. Män kan se hur deras kvinnor ändrar
  hudfärg lite när värkarbetet börjar.

 182. Ibland får man problem med
  urinblåsan och blodtrycket stiger.

 183. Vi har även ett annat vanligt symtom
  och det är att vattnet går.

 184. Det kan vara svårt
  att känna att vattnet går.

 185. Däremot ser man ju
  att det rinner ut med benen.

 186. Förutom att man ska ha träffat
  en förlossningsläkare-

 187. -ska man ha pratat bedövning
  med en narkosläkare.

 188. "Vad ska jag ha för bedövning?"
  "Går det att lägga ryggbedövning?"

 189. Om det inte går kan man diskutera
  annan smärtlindring med mig.

 190. Det finns en uppsjö
  av annan smärtlindring att ge-

 191. -även om inget är lika effektivt
  som ryggbedövning.

 192. Majoriteten
  med spinalskada kan föda vaginalt.

 193. Det är egentligen bara om det finns
  andra komplikationer och sjukdomar-

 194. -som komplicerar graviditeten,
  men budskapet hos mig är-

 195. -att du kan föda vaginalt
  om inget speciellt inträffar.

 196. Vi skriver i många artiklar att sug-
  klocka kan bli nödvändig mot slutet.

 197. Tanken är att kvinnan inte riktigt
  vet hur hon ska lägga krystvärkar.

 198. I praktiken behövs det
  väldigt sällan.

 199. Livmodern gör ett enormt jobb
  och vi behöver sällan hjälpa till.

 200. Annars finns den möjligheten.

 201. Igångsättning av förlossning?
  Det gäller alla.

 202. Risken för akut kejsarsnitt ökar
  med tre gånger-

 203. -om man sätter igång en förlossning
  än om den startar spontant.

 204. Därför är vi ganska stränga med det.
  Det blir mycket tid på sjukhus-

 205. -och mycket tid i säng vilket medför
  risk för blodpropp och trycksår.

 206. Det ska bara ske vid komplikation
  vid förlossning eller graviditet.

 207. Till exempel vid förhöjt blodtryck.

 208. Idag har vi tillräckligt mycket data
  för att säga-

 209. -att kejsarsnitt görs på samma in-
  dikationer som på kvinnor utan skada.

 210. Det finns en uppsjö av skäl
  till kejsarsnitt-

 211. -och de är samma
  som för kvinnor med spinalskada.

 212. Några ord om amning.

 213. Mer forskning visar att vissa spinal-
  skador medför svårighet att amma.

 214. Det lär vara mer uttalat
  om det är en högre skada.

 215. Idag tror man att det handlar
  om triggning av mjölkproduktion.

 216. Men det kan finnas många faktorer.

 217. Vi behöver vara lite behjälpliga
  så positionen för barnet-

 218. -vid mammans bröst blir bra
  när man sitter i stol.

 219. Det ska bli optimala förutsättningar
  för amningssituationen.

 220. Sammanfattningsvis:

 221. Rådgivning hos kunnig förlossnings-
  läkare innan eller i tidigt stadie.

 222. Om det inte finns någon sådan
  i landstinget man tillhör-

 223. -så finns hemsidan Mamma, pappa,
  lam. Läkaren får ringa nån-

 224. -som kan lite mer i frågan.

 225. Bedömning av narkosläkare innan
  så man är väl förberedd på-

 226. -vilken smärtlindring som är aktuell.

 227. Majoriteten
  kan föda vaginalt utan problem.

 228. Blivande föräldrar råder jag
  att vända sig till nätverk-

 229. -med föräldrar med spinalskada.
  Där finns mycket kunskap att hämta.

 230. Tack.

 231. Textning: Karin Hagman
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Vara gravid, få barn och ha ryggmärgsskada

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Hur vet jag när det är dags att föda? Detta är den vanligaste frågan bland kvinnor med ryggmärgsskada, berättar överläkaren Karin Petterson som specialiserat sig på komplicerade graviditeter. Oftast har kvinnan inte svårare att bli gravid efter en spinalskada, men det behövs noggrann planering för att kvinnan ska känna sig trygg. Inspelat den 8 september 2016 i Spinalisköket, Solna. Arrangör: Stiftelsen Spinalis.

Ämnen:
Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Identitet och livsstil > Personer med funktionsnedsättning
Ämnesord:
Allmän medicin, Föräldrar med funktionsnedsättning, Gravida kvinnor, Medicin, Nervsystemet, Neurologi, Personer med funktionsnedsättning, Ryggmärgsskador, Samhällsvetenskap, Sociala frågor
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Att leva med ryggmärgsskada

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Att leva med ryggmärgsskada

Vad är en ryggmärgsskada?

Att leva med en ryggmärgsskada behöver idag inte innebära ett liv med sämre livskvalitet, menar Richard Levi, professor i rehabiliteringsmedicin. 80 procent av dem som drabbas är män i aktiv ålder och de allra flesta är motiverade och villiga att starta sin rehabilitering direkt efter olyckan, berättar Levi. Inspelat den 8 september 2016 i Spinalisköket, Solna. Arrangör: Stiftelsen Spinalis.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Att leva med ryggmärgsskada

Mamma pappa lam

Erika Nilsson, projektsamordnare på Stiftelsen Spinalis, berättar om hur det är att leva med en ryggmärgsskada och samtidigt vara förälder. När hon själv drabbades fanns det inte så mycket information om hur det fungerar att vara gravid och ryggmärgsskadad och sedan ta hand om barn. Sedan dess har mycket hänt. Erika Nilsson är själv en av initiativtagarna till den digitala mötesplatsen Mamma pappa lam. Inspelat den 8 september 2016 i Spinalisköket, Solna. Arrangör: Stiftelsen Spinalis.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Att leva med ryggmärgsskada

Tips och tricks för småbarnsförädrar i rullstol

Anna Oredsson, projektansvarig på Stiftelsen Spinalis, var med om en bilolycka som förändrade hennes liv radikalt. Hon drabbades av en ryggmärgsskada och förlorade sin identitet. Idag är hon mamma till två barn och en av initiativtagarna till projektet Mamma pappa lam. Projektet syftar till att stötta kvinnor som vill leva ett aktivt liv med barn och rullstol. Inspelat den 8 september 2016 i Spinalisköket, Solna. Arrangör: Stiftelsen Spinalis.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Att leva med ryggmärgsskada

Vara gravid, få barn och ha ryggmärgsskada

Hur vet jag när det är dags att föda? Detta är den vanligaste frågan bland kvinnor med ryggmärgsskada, berättar överläkaren Karin Petterson som specialiserat sig på komplicerade graviditeter. Oftast har kvinnan inte svårare att bli gravid efter en spinalskada, men det behövs noggrann planering för att kvinnan ska känna sig trygg. Inspelat den 8 september 2016 i Spinalisköket, Solna. Arrangör: Stiftelsen Spinalis.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Att leva med ryggmärgsskada

Hälsa och livsstil för ett liv i rullstol

Som vårdgivare är det viktigt att vara lite av coach när det gäller information om kost och vikt, berättar hälsopedagogen Anna-Carin Lagerström. Idag kan man räkna med ett långt liv trots en allvarlig ryggmärgsskada. Vi har blivit duktiga på att medicinskt ta hand om de skador som uppstått. Nu är det dags att också prioritera livsstilsfrågorna, menar hon. Inspelat den 8 september 2016 i Spinalisköket, Solna. Arrangör: Stiftelsen Spinalis.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Att leva med ryggmärgsskada

Förebygga och läka trycksår

Undersköterskan Madeleine Stenius och arbetsterapeuten Carin Bergfeldt har specialiserat sig på trycksår som är en vanlig komplikation för patienter med ryggmärgsskada. Ofta går den här typen av sår att förebygga om man griper in i ett tidigt skede, berättar de. Inspelat den 8 september 2016 i Spinalisköket, Solna. Arrangör: Stiftelsen Spinalis.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Att leva med ryggmärgsskada

Sex och ryggmärgsskada

Sverige ligger långt fram och är kanske det land i världen som har flest barn till ryggmärgsskadade, berättar läkaren Claes Hultling som själv sitter i rullstol efter en skada i sin ungdom. Lusten och åtrån finns ofta kvar efter en ryggmärgsskada, men själva förmågan att genomföra ett samlag kan vara problematisk. Förutom avancerad teknik behövs det också tillit och förtroende i förhållandet om allt ska fungera. Inspelat den 8 september 2016 i Spinalisköket, Solna. Arrangör: Stiftelsen Spinalis.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Flyktingfrågor och antirasism

Dom kallas ensamkommande

Philip Lalander är professor i socialt arbete vid Malmö högskola och forskar om dem som kallas ensamkommande. Han berättar om att det finns två perspektiv på ensamkommande. Det ena perspektivet är att de är traumatiserade offer och det andra är att de är aktörer med resurser och kraft. Han menar att det ena inte utesluter det andra. Inspelat den 15 oktober 2015 på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Mifforadio

MiffoTV bakom kulisserna, del 1

Följ programledargänget bakom kulisserna inför MiffoTV:s utfrågning av politiker från Sveriges riksdagspartier.

Fråga oss