Titta

UR Samtiden - Migrationsdagen 2016

UR Samtiden - Migrationsdagen 2016

Om UR Samtiden - Migrationsdagen 2016

Föreläsningar och diskussioner med olika vinklar på migrationen till Sverige. Inspelat den 5 oktober 2016 på Hilton Slussen, Stockholm. Arrangör: Institutet för framtidsstudier.

Till första programmet

UR Samtiden - Migrationsdagen 2016 : Vad händer med de asylsökande nu?Dela
 1. Jag ska prata om att göra prognoser
  i tid av osäkerhet-

 2. -omvärldsbevakningen under
  hösten 2015 och hur det ser ut nu.

 3. Som prognosmakare...

 4. Alla tider är tider av osäkerhet
  då man ska bedöma framtiden.

 5. Det gällde i synnerhet hösten 2015,
  men det gäller än i dag.

 6. Vi ska backa bandet lite först.

 7. Här har vi en graf
  över antalet asylsökande i Sverige-

 8. -från 2003 och framåt.

 9. Det är inga raka linjer.

 10. Just nu råkar vi ha
  en ganska rak linje i Sverige-

 11. -ungefär 500-600 asylsökande.

 12. Så kommer det inte att vara över tid.
  Det enda vi vet är att det varierar.

 13. Det varierar
  utifrån läget i omvärlden-

 14. -utifrån hur andra länder agerar
  i Europa-

 15. -och utifrån
  hur EU och Sverige agerar.

 16. Irakkriget medförde en stor ökning
  av asylsökande till Sverige.

 17. Framför allt 2007 fick vi höga antal.

 18. 2010-2011 kom ett stort antal
  asylsökande från västra Balkan.

 19. Det var efter att EU beslutade
  att införa viseringsfrihet.

 20. Det kom många asylsökande
  från Serbien.

 21. Sen började kriget i Syrien.

 22. Det får effekt i Sverige 2012.

 23. Vi dubblar antal asylsökande syrier
  år från år.

 24. 8 000 till 16 000 år 2013-

 25. -och runt 30 000 år 2014.

 26. Topparna vi ser -13 och -14-

 27. -innehåller också många eritreaner-

 28. -som ibland är en större grupp
  än vad syrierna är.

 29. Det viktigaste är
  att det inte är några raka linjer.

 30. Allting påverkas av vad som händer
  i omvärlden, och det fortsätter.

 31. Som ni ser är linjen streckad
  i slutet.

 32. Grafen kommer från
  oktoberprognosen 2014.

 33. Vi har börjat blicka framåt mot -15.

 34. Ni ser sista kurvan - upp och ner
  med stor säsongsvariation.

 35. Vi har börjat modellera -15-

 36. -utifrån att det kommer att se ut
  ungefär som 2014.

 37. Det var tanken då, i slutet av 2014.

 38. Det som hände är
  att första halvåret har vi rätt.

 39. 2015 liknar 2014 väldigt mycket.

 40. Grafen där nere, som är orange,
  är utfallet 2014.

 41. Den lila grafen är utfallet 2015.

 42. Då vi sätter siffrorna sen...

 43. ...i början av juli 2015-

 44. -har vi ett antal asylsökande
  som är lägre än föregående år.

 45. Anledningen till att det är lägre-

 46. -är att det kommer
  en lägre andel till Sverige.

 47. Det kommer mycket fler personer
  in i Europa...

 48. ...men det kommer en lägre andel till
  Sverige än det har gjort historiskt.

 49. Fler till Europa,
  men ungefär lika många till Sverige.

 50. Sen händer nåt i början av augusti
  som inte vi har kunnat förutse.

 51. Vi har olika scenarion-

 52. -men i vårt högsta scenario fanns den
  utveckling inte med. Vi såg det inte.

 53. Det totala antalet asylsökande
  i Europa-

 54. -i EU plus Schweiz och Norge,
  som man brukar räkna in-

 55. -hamnar det på
  1,5 miljon asylsökande.

 56. Det är inga exakta siffror.
  En del personer dyker upp två gånger-

 57. -men nånstans runt 1,5 miljon.

 58. Vi börjar se att siffran
  kommer att vara hög i Europa-

 59. -men vi tror fortfarande på en
  hyggligt linjär utveckling i Sverige.

 60. Då vi ser en ökning,
  ser vi inte en så här stor ökning.

 61. Det har inte inträffat tidigare,
  och vi trodde det inte.

 62. Vad är det då som händer?

 63. Syrierna ökar dramatiskt,
  framför allt från augusti.

 64. De går upp i 12 000 i månaden
  ganska snabbt.

 65. Sen kommer Afghanistan i september,
  och Irak.

 66. Vi har ökningar i andra grupper,
  men det är de som gör skillnad.

 67. När de kommer samtidigt får vi 10 000
  i veckan och 40 000 på en månad.

 68. Det som också händer,
  som vi inte heller kunde förutse-

 69. -är antalet
  ensamkommande barn och ungdomar.

 70. Det är framförallt Afghanistan.

 71. Vi såg en ökning
  och funderade på hur den skulle bli.

 72. Ökningen började tidigare.
  Redan i maj började det.

 73. Men 35 000
  ensamkommande barn och ungdomar-

 74. -såg vi helt enkelt inte.

 75. Såna här kurvor
  har inte förekommit tidigare.

 76. Vi ska ha i åtanke att vi fick-

 77. -7 500 ensamkommande barn året
  innan.

 78. Det totala antalet asylsökande
  fördubblas-

 79. -men ensamkommande barn
  mer än fyrdubblas.

 80. Det är egentligen
  en mer dramatisk utveckling-

 81. -än vad det är
  på det totala antalet asylsökande.

 82. Den här grafen är kanske lite
  plottrig, men vi ser vad som händer.

 83. Blå staplar är antalet asylsökande
  i EU plus Norge och Schweiz.

 84. Den röda stapeln är Sverige.

 85. Sen har vi procentsatsen, Sveriges
  andel, inringat över varje stapel.

 86. Vi börjar halvåret med 6-7 procent
  av alla asylsökande i EU.

 87. Det är lågt.
  Vi brukar ligga på 10-12 procent.

 88. Tittar men ett antal år tillbaka
  brukar vi ha en hög andel i Sverige.

 89. Här är läget nåt annat.
  Många väljer Tyskland.

 90. Sverige är inte ett primärt
  mottagarland med särställning-

 91. -som det ofta tidigare har varit.

 92. Tyskland är särklassigt störst.

 93. Det kommer många till Frankrike,
  Österrike och Italien.

 94. Det ligger fyra länder på samma
  siffror, och så brukar det inte vara.

 95. I det här läget
  har vi långa väntetider-

 96. -och våra mottagningsförhållanden är
  inte så bra, då vi är högt belastade.

 97. Vi drar slutsatsen att det inte är
  lika många som vill till Sverige.

 98. Det stämmer det första halvåret
  men inte det andra halvåret 2015.

 99. Det kommer fortfarande mycket
  till Tyskland under andra halvåret-

 100. -men det blir mycket
  Tyskland och Sverige.

 101. Under oktober-november
  har vi 23 procent.

 102. En av fyra asylsökande i Europa
  lämnar in sin ansökan i Sverige.

 103. Ta andelssiffrorna med en nypa salt.
  De är inte exakta.

 104. Förändringen över tid
  är jättesignifikant.

 105. Såna här höga månadssiffror
  har vi inte haft heller.

 106. Plötsligt kommer det många till
  Europa. De blå staplarna sticker upp.

 107. Det kommer en väldigt stor andel
  till Sverige-

 108. -40 000.

 109. Siffrorna har gått ner sen dess. Jag
  ska prata mer om 2016 längre fram.

 110. Här ser vi våra prognoser
  om vi blickar bakåt.

 111. Pratar vi 2015...

 112. Då har vi lagt ett planerings-
  antagande på 90 000 asylsökande.

 113. I april blir det 80 000. I juli-
  prognosen drog vi ner till 74 000.

 114. Och sen - pang! I oktober kallar vi
  den inte för en prognos längre.

 115. I oktober säger vi
  att det är en möjlig utveckling.

 116. Vi säger 160 000 asylsökande
  och träffar rätt-

 117. -vilket är en prestation i sig.

 118. För innevarande år...

 119. Om vi tittar från oktober förra året
  har vi sagt 135 000 asylsökande 2016-

 120. -sen har vi sänkt det till 100 000
  för innevarande år.

 121. I april
  har vi 60 000 asylsökande 2016.

 122. I juli har vi 34 000 asylsökande.

 123. Det kommer en prognos i oktober som
  kommer att landa på lägre än 34 000.

 124. Vi kommer inte att få så många. Vi
  har justerat ner siffran hela året.

 125. Det är utifrån en bild
  i oktober 2015-

 126. -där nästan vad som helst
  skulle kunna hända-

 127. -till en bild
  med ett helt annat läge.

 128. Det kommer fortfarande många
  in i Europa men inte som förra året.

 129. Det är en lägre andel
  som kommer till Sverige-

 130. -och det har med ett antal saker
  att göra, som jag ska prata om sen.

 131. Det här
  är vår analytiska arbetsmodell-

 132. -som vi har på omvärldsenheten.

 133. Vi följer vad som händer
  i ursprungsländerna.

 134. Vad händer i Syrien, Afghanistan
  och Irak? Det är relevant.

 135. Hur ser det ut i närområdet? Hur
  många vistas i Turkiet och Jordanien?

 136. Vad händer med dem? Hur finansieras
  UNHCR:s verksamhet i de länderna?

 137. Hur har de det? När tappar man hoppet
  om att kunna återvända till Syrien?

 138. Har man möjlighet att samla ihop
  pengar för att ta sig vidare-

 139. -eller är man fast där?
  Viktiga frågor.

 140. För de som sätter sig i rörelse
  mot Europa, vilka rutter finns?

 141. Hur åker man? Vilka åker vilken väg?

 142. Det är framförallt Libyen-Italien som
  är intressant och Turkiet-Grekland.

 143. Sen är det viktigt hur EU agerar,
  EU som system.

 144. Hur hanterar man ambitionerna
  att harmonisera migrationspolitiken?

 145. Hur hanterar man det man kallar
  "flyktingkrisen" på europeisk nivå?

 146. Vad gör EU? Vad beslutar man sig för?

 147. Men också enskilda medlemsländer.

 148. Vad gör Tyskland?
  Det är viktigt för Sverige.

 149. Tar man emot? Gör man sitt bästa?
  Håller man emot?

 150. Vad gör Österrike? Vad gör Italien
  och Grekland? Det är jätteviktigt.

 151. Sen också Sverige. Vi har i dag
  gräns- och ID-kontroller.

 152. Vi har den tillfälliga lagen.
  Allt detta spelar roll.

 153. Vill man till Sverige?

 154. Kommer man fram till Sverige,
  eller fastnar man på vägen?

 155. Vi tittar också på diasporagrupper.

 156. Har man släktingar här? Det
  spelar stor roll för vart man vill.

 157. Har man kontaktnät eller inte?
  Det spelar också roll.

 158. Alla de stegen följer vi
  då vi gör våra bedömningar.

 159. Vi blir väldigt mycket generalister.

 160. Om man jobbar med prognoser
  måste man kunna lite om allt-

 161. -men det är de här stegen
  som är avgörande.

 162. Allt från varför man flyr
  och hela vägen till Sverige.

 163. Varför man vill hit,
  och hur många kan tänkas komma fram?

 164. Vi lever alltid i osäkra tider
  när man sysslar med prognoser.

 165. Det finns inga raka linjer
  som är uthålliga över tid.

 166. 2011-2012 började vi titta mycket
  på Syrienkonflikten.

 167. Vi vet inte hur den utvecklas
  eller hur uthållig den blir över tid.

 168. Det spekuleras kring att Assad faller
  i ett tidigt läge.

 169. Vi pratar fortfarande
  "Arabiska våren".

 170. Det är inte omöjligt
  att vi får ett scenario-

 171. -där Assad störtas
  inom en inte allt för lång framtid.

 172. Det är spekulationer, möjliga
  händelser. Vi vet aldrig exakt.

 173. 2013 händer det mer saker-

 174. -som pockar på uppmärksamhet.

 175. Grekland bygger färdigt sitt stängsel
  längs gränsfloden Evros-

 176. -landgränsen mot Turkiet.

 177. Det spelar roll. Det blir svårare
  att resa in i Grekland från Turkiet.

 178. Det är då den största gränsövergången
  för människor på flykt-

 179. -landgränsen och den här floden.

 180. Där bygger man ett stängsel, och det
  blir svårare att ta sig igenom.

 181. Vi fattade också beslut om permanenta
  uppehållstillstånd för syrier.

 182. Det har också stort genomslag.

 183. Den informationen sprids
  väldigt fort...

 184. ...dels genom människosmugglare,
  "transportörer", men också via media.

 185. Alla vet om det fort. Man börjar
  prata om Sverige på ett annat sätt.

 186. Vi har inte haft
  nån stor syrisk diaspora innan.

 187. Den har vi byggt upp de sista åren.

 188. Och fortfarande krig i Syrien.
  Assad faller inte.

 189. Iran ingriper och stöttar Assad.

 190. Det är tillräckligt för att rädda
  situationen, ur deras perspektiv.

 191. Kriget fortsätter.

 192. 2014 börjar vi få
  ett stort antal asylsökande i Europa.

 193. Frågan kommer upp på EU-agendan.
  Hur ska vi hantera det här?

 194. Det börjar pratas om solidaritet.

 195. Vi ser fortfarande ingen solidaritet
  mellan medlemsländerna.

 196. Enskilda medlemsländer agerar
  utifrån sina egna intressen.

 197. Det ser vi redan 2014.

 198. Man börjar införa gränskontroller.

 199. Bland annat blir det svårare
  att resa norrut från Italien.

 200. En del blir tillbakaskickade
  direkt vid gränsen.

 201. Man gör stickkontroller vid gränsen
  mot Österrike och Schweiz-

 202. -och de som inte vill söka asyl
  där får åka tillbaka till Italien.

 203. Olika medlemsländer agerar utifrån
  vad de tror är bäst för dem.

 204. Det finns ingen gemensam solidaritet.

 205. Nu börjar situationen förvärras
  i grannländerna.

 206. Jordanien befinner sig många i,
  och Turkiet. Hur uthålligt är det?

 207. Folk börjar inse att de
  inte kan återvända till Syrien.

 208. Flyktinglägren är underfinansierade.
  Det kommer människor från lägren.

 209. Tidigare har de kommit direkt
  från Syrien, Irak eller Afghanistan.

 210. Nu börjar vi inse
  att människorna förlorar hoppet-

 211. -och en del har förmågan
  att resa vidare mot Europa.

 212. Under 2015
  blir det stort fokus på Tyskland.

 213. Det året
  tar de över en miljon asylsökande.

 214. Vi fokuserar mycket analys på dem,
  och osäkerheten byggs upp.

 215. Hur länge kan de fortsätta?
  Vad har de för kapacitet?

 216. Vad händer i Tyskland?

 217. Hur påverkas Merkel
  och CDU av den här politiken?

 218. Här går vi fel. Vi hamnar i en bild
  av att alla vill till Tyskland.

 219. Det är sant första halvåret -15
  men inte andra halvåret.

 220. Det är bland annat därför-

 221. -som vi inte fokuserar tydligare
  på en ökning i framtida prognoser.

 222. Lite framåt.

 223. Vi har en avsaknad av EU-samordning.
  Det är inte ambitionen som saknas.

 224. Man började några år tidigare-

 225. -med att harmonisera EU:s asylsystem
  och mottagningssystem.

 226. Man har ambitionen
  att vi måste lösa det.

 227. Alla kan inte spela sitt spel för att
  få så få personer som möjligt.

 228. Det är inte hållbart och sätter
  stor press på EU som helhet.

 229. Man kommer fram till
  en halvhjärtad kompromiss.

 230. Det handlar om
  att överföra personer mellan länder.

 231. De som har högst belastning
  ska få hjälp.

 232. Vi har ett system
  där det är beslutat-

 233. -att Sverige ska ta emot 5 700
  personer från Grekland och Italien.

 234. Andra länder ska ta emot mer
  eller mindre utifrån deras kapacitet.

 235. Ungern röstade för att de
  inte vill vara med på det här-

 236. -om nu den omröstningen godkänns.

 237. Nationella gränskontroller
  blir en faktor som påverkar oss.

 238. Det har under -14 och -15 varit så-

 239. -att tar du dig in i Europa och har
  pengar, tar du dig till Sverige.

 240. En del fastnar på vägen-

 241. -men har du viljan och förmågan
  att komma mot Sverige och betalar-

 242. -då kommer du hit, helt enkelt.

 243. Så är det inte i dag,
  och det är en gradvis utveckling.

 244. Det blir svårare, framförallt att ta
  sig från Turkiet in i Grekland-

 245. -genom Balkanländerna
  och upp mot norra Europa.

 246. Sen har vi den EU-reglering som vi
  kanske är på väg emot. Vi vet inte.

 247. Överföringarna från Grekland
  och Italien till andra länder-

 248. -har påbörjats
  men funkar inte fullt ut.

 249. Alla vill inte vara med på det.

 250. Vi vet inte om det kommer att hålla.

 251. Det är svårt
  med ett överföringssystem-

 252. -sett ur
  de här människornas perspektiv.

 253. De har betalat mycket pengar
  för att komma till Europa.

 254. De har en tanke
  om att fly till ett särskilt land.

 255. De kanske har betalat för att komma
  till ett särskilt land.

 256. Hamnar man i ett fördelningssystem-

 257. -där man kan hamna i Portugal, Polen,
  Sverige eller Spanien...

 258. Det är inte lika attraktivt som att
  komma dit din bror redan har flytt-

 259. -eller där du har släkt, eller där du
  har personer som kan ge dig jobb.

 260. Det är inte lika attraktivt
  att bli omfördelad-

 261. -som att själv påverka
  vart man hamnar.

 262. Vi vet att personer
  som har omfördelats till Baltikum-

 263. -har lämnat och rest vidare
  till Tyskland och dit de ville.

 264. De hade möjlighet att göra det-

 265. -och vill komma till en plats
  där de tror att de har en framtid.

 266. Det är en utmaning
  för omfördelningssystemet.

 267. Lite mer om gränskontrollerna.

 268. Vi började själva i november
  förra året med gränskontroller.

 269. Det hände mycket
  på västra Balkan också.

 270. Det räcker inte att nå Grekland. Du
  måste genom Balkan och in i EU igen.

 271. De började med selektering och tog
  bara igenom dem från krigszoner.

 272. Det är syrier, afghaner och irakier.

 273. Vi börjar med ID-kontroller. Det gör
  större skillnad än gränskontrollerna-

 274. -framförallt på ensamkommande barn.

 275. De har sällan tillräckligt bra
  ID-handlingar för att släppas in.

 276. I februari
  började man sätta stopp på Balkan.

 277. Man begränsar antalet personer
  som får passera varje dag.

 278. Sen är det helt stopp i mars.

 279. Man gör allt man kan för att
  förhindra folk att resa in i landet.

 280. Man gör allt för att stoppa det.

 281. Sen kommer överenskommelsen
  mellan EU och Turkiet-

 282. -vilket gör det svårare-

 283. -och du har sämre drivkrafter
  för att resa in i Grekland.

 284. Är du syrier till exempel-

 285. -kan du skickas tillbaka till Turkiet
  om du åker till Grekland.

 286. Sån är överenskommelsen. Syrier åker
  till Grekland men skickas tillbaka-

 287. -och i utbyte tar Europa en person
  från Turkiets flyktingläger.

 288. Därför finns inte samma incitament
  att åka till Grekland-

 289. -för du riskerar
  att skickas tillbaka.

 290. Det här begränsar hela östra rutten.

 291. Det är svårare att komma
  in i Grekland och ta sig vidare.

 292. Vi har lite samma scenario på den
  centrala rutten, men det är lättare.

 293. Du kommer in i Schweiz
  om du säger att du ska söka asyl-

 294. -sen finns det de som avviker
  därifrån och reser vidare.

 295. Det är fortfarande många
  som kommer in-

 296. -men det är betydligt svårare
  att resa igenom Europa än tidigare.

 297. Vi blickar lite framåt till slut.

 298. Här är några slutsatser från juli-
  prognosen. Det kommer en ny snart.

 299. Man ska komma ihåg-

 300. -att drivkrafterna att lämna
  fortfarande är starka.

 301. Vi kommer att se en offensiv
  mot Mosul i Irak-

 302. -förmodligen inom ett halvår.

 303. Där bor 1,5 miljon människor som blir
  internflyktingar inledningsvis.

 304. Vi vet inte vad som händer med dem.
  Vi bedömer inte att de kommer hit.

 305. Det är fortfarande svårt
  att röra sig mot Europa-

 306. -men drivkrafterna
  är fortfarande starka.

 307. Det rör framförallt Mellanöstern
  men även Eritrea och Somalia.

 308. För situationen för 2016
  börjar vi väl landa i-

 309. -att det inte kommer att hända
  så mycket under innevarande år.

 310. Vi kommer att ha en rak linje
  på 2 000 i månaden-

 311. -500-600 i veckan.

 312. Situationen är relativt oförändrad.

 313. Vi tror inte att överenskommelsen
  mellan Turkiet och EU-

 314. -kommer att kollapsa under 2016.

 315. Under 2017
  är det en möjlig utveckling.

 316. Vi vet inte hur det kommer att sluta.

 317. Vi vet inte
  vad Turkiet kommer att kräva-

 318. -vilka eftergifter de kan ge, och vad
  EU kan gå med på. Det är viktigt.

 319. Kommer det igen in tusentals personer
  dagligen till Grekland-

 320. -kommer inte Grekland att klara av
  att själva kontrollera sina gränser-

 321. -och de kommer inte att ha
  mottagningssystem som klarar av det.

 322. Just nu försöker man hålla kvar dem
  i de här "hot spotsen"-

 323. -för att alla ska registreras
  och så småningom kunna omfördelas.

 324. Det funkar så länge vi har
  de nummer vi pratar om i dag-

 325. -men får de tusentals om dagen
  kommer det inte att hålla.

 326. Blickar vi framåt ligger osäkerheten
  i hur Turkiet agerar.

 327. På sikt uppstår också en osäkerhet-

 328. -då Italien och Grekland tvingas
  bygga ut sitt mottagningssystem-

 329. -om omfördelningarna inte fungerar.

 330. Vi vet inte om vi kommer att få
  5 700 omfördelade nästa år.

 331. Det har vi sagt att vi ska,
  men vi vet inte om vi hittar dem.

 332. Vi vet inte hur andra medlemsländer
  i EU kommer att agera.

 333. EU-systemet, medlemsländerna
  och Turkiet är de viktigaste just nu.

 334. Vi ser fortfarande en tendens
  att man håller bort och håller emot.

 335. Vi vet inte om vi kommer att förlänga
  våra gränskontroller.

 336. Vi vet inte hur regeringen
  kommer att besluta.

 337. Vi vet inte hur andra länder kommer
  att agera med sina gränskontroller-

 338. -men vi tror
  att man kommer att fortsätta.

 339. Vi utgår från att man på västra
  Balkan kommer att hålla emot-

 340. -även om det skulle komma många.

 341. Det är det mest sannolika men är inte
  den enda möjliga utvecklingen.

 342. Vi kommer inte att få en rak linje
  hur länge som helst.

 343. I dagsläget vet vi inte,
  men det finns en stor potential.

 344. Det är många människor på flykt
  i världen in mot Europa-

 345. -och det finns risk att Sverige igen
  får ta en större andel-

 346. -om gränskontrollerna faller.

 347. Just nu sipprar det upp
  en liten andel till Sverige-

 348. -om vi använder det uttrycket.

 349. Historiskt har vi haft
  mycket högre andelar.

 350. Det är inte osannolikt att vi
  en dag återvänder till 10-12 procent-

 351. -och det är inte osannolikt
  att vi ligger kvar där vi är.

 352. Det kommer en ny prognos i oktober.
  Den som vill får gärna läsa den.

 353. Glöm inte att vi inte har raka linjer
  hur länge som helst.

 354. Alla tider är osäkra tider då man gör
  prognoser om asylsökande. Tack!

 355. Tack så mycket, Arvid!

 356. Det är inte ett avundsvärt arbete
  du har, även om det låter intressant.

 357. Intressant är det absolut, men man
  får leva med de här osäkerheterna-

 358. -och vara ödmjuk
  inför att man inte vet.

 359. Du nämnde att du trodde att prognosen
  i oktober kommer att vara lägre.

 360. -Du har ingen siffra?
  -Siffran är inte spikad.

 361. Lägre än 34 000,
  snarare ner mot 30 000.

 362. Det är inga markanta förändringar,
  men vi sänker ytterligare.

 363. Du sa att ni under perioden 2015-

 364. -inte längre talade om prognoser
  utan "möjlig utveckling".

 365. Det var en terminologi
  för att ni var mer osäkra.

 366. Vi har gått mellan olika termer.

 367. Det har kallats "planerings
  antaganden" eller "huvudprognoser-

 368. -då det finns en större stabilitet.

 369. Under hösten 2015
  ville vi inte kalla det en prognos-

 370. -för det hände så mycket så fort
  att vi inte kunde kalla det prognos.

 371. Osäkerheten var så stor att vi bara
  kunde beskriva möjliga utvecklingar.

 372. För 2017 hör jag
  att osäkerheten är betydligt större.

 373. Vågar ni prata om prognoser?

 374. Vi pratar om prognoser
  och viktade planeringsantagande.

 375. Osäkerheten är mindre än 2015.

 376. Det innebär inte
  att vi inte kan få en stor ökning-

 377. -men vi tror inte att 2015 upprepar
  sig. Det anser vi vara osannolikt.

 378. Det är alltid lätt att vara efterklok
  och titta på vad som gick snett-

 379. -men hur har ni förändrat
  era prognosmetoder?

 380. Vad har ni lärt er?

 381. Framförallt så...

 382. Man lär sig att första halvåret-

 383. -inte behöver säga nåt
  om vad som händer andra halvåret.

 384. Det kan vara helt orelaterat.

 385. Vi kan få 20 procent första halvåret
  och 80 procent andra.

 386. Sen får man också inse att det händer
  väldigt snabba omflyttningar ibland-

 387. -eller omkastningar.

 388. Plötsligt kommer många till Holland,
  och sen smäller det till Sverige.

 389. Vi får inga förvarningar. Vi ser inte
  de omflyttningarna förrän de händer.

 390. Osäkerheten...
  Ibland blir man lite självsäker.

 391. Man har en kurva
  ungefär som förra året-

 392. -och tror att det händer igen.

 393. Nu får man vara mer ödmjuk och inse
  att det är långt från säkert.

 394. Hur mycket samarbete har ni
  med andra europeiska länder?

 395. Vi har en prognosgrupp
  med ett antal EU-länder.

 396. Vi satt i maj 2015 i Warszawa-

 397. -och hade en gemensam workshop
  och pratade om vad som skulle hända.

 398. Vi satt och räknade
  och försökte lägga ett pussel.

 399. "Om det slutar på 600 000..."
  Det blev 1,5 miljon.

 400. Vi försökte lägga pussel
  om vilka länder de kommer till.

 401. Vi har ett utbyte, får statistik från
  andra länder och pratar med andra-

 402. -men vår situation
  är särskild för Sverige.

 403. Man kan konstatera
  att ingen var riktigt på banan 2015.

 404. Ingen såg vad som skulle hända.

 405. Jag har en sista fråga
  innan nästa panel.

 406. Du pratade om Syrien och Afghanistan.

 407. Finns det nån annan oroshärd
  som vi ännu inte har på radarn-

 408. -men som ni bevakar just nu?

 409. Vi har precis börjat titta på,
  den sista månaden med ökat fokus-

 410. -på situationen i Etiopien.

 411. Det börjar bli oroligt. Vissa
  bedömare utesluter inte inbördeskrig.

 412. Det är en möjlig utveckling.
  Vi vet inte.

 413. Jag skulle kunna ställa många frågor-

 414. -men vi ska tacka dig, Arvid Zheng
  Norin, för det här med en applåd.

 415. Textning: Jenny Tegnborg
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Vad händer med de asylsökande nu?

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Arvid Zheng Norin, omvärldsanalytiker på Migrationsverket, ger en historik över de senaste årens migration till Sverige. Vi får korta nedslag från arabiska våren 2010 fram till idag samt en prognos om framtiden. Moderator: Patrik Hadenius. Inspelat den 5 oktober 2016 på Hilton Slussen, Stockholm. Arrangör: Institutet för framtidsstudier.

Ämnen:
Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Immigration
Ämnesord:
Flyktingar, Immigration, Samhällsvetenskap, Sociala frågor
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Migrationsdagen 2016

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Migrationsdagen 2016

Vad händer med de asylsökande nu?

Arvid Zheng Norin, omvärldsanalytiker på Migrationsverket, ger en historik över de senaste årens migration till Sverige. Vi får korta nedslag från arabiska våren 2010 fram till idag samt en prognos om framtiden. Moderator: Patrik Hadenius. Inspelat den 5 oktober 2016 på Hilton Slussen, Stockholm. Arrangör: Institutet för framtidsstudier.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Migrationsdagen 2016

Migrationen och framtiden

Peo Hansen, professor i statsvetenskap, och Malin Mobjörk, forskare vid Stockholm International Peace Research Institute, talar om hur vi kommer att se på den senaste flyktingvågen i framtiden ur ett EU- och ett klimatperspektiv. De menar att vi bland annat får vänja oss vid fler klimatflyktingar och fler inskränkningar av våra EU-rättigheter. Moderator: Gustaf Arrhenius. Inspelat den 5 oktober 2016 på Hilton Slussen, Stockholm. Arrangör: Institutet för framtidsstudier.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Migrationsdagen 2016

Att fly till det extrema landet Sverige

I Sverige har vi som följd av vår historia utvecklat en uppsättning värderingar som i jämförelse med andra länder kan uppfattas som extrema. Hur ska de nyanlända förstå och anpassa sig till detta? Föreläsningar och samtal om hur vi beter oss i Sverige och vilka värderingar vi bär med oss. Medverkande: Pontus Strimling, docent i nationalekonomi och normforskare, Bi Puranen, docent i ekonomisk historia och generalsekreterare World Values Survey, och Birgitta Essén, professor i internationell kvinno- och mödrahälsovård. Moderatorer: Gustaf Arrhenius och Helle Klein. Inspelat den 5 oktober 2016 på Hilton Slussen, Stockholm. Arrangör: Institutet för framtidsstudier.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Migrationsdagen 2016

Vad kostar migrationen?

Joakim Ruist, migrationsforskare Göteborgs universitet, Sandro Scocco, chefsekonom Arena Idé, och Anders Ekholm, tidigare analyschef på Socialdepartementet, talar om migrationens kostnader. Moderator: Patrik Hadenius. Inspelat den 5 oktober 2016 på Hilton Slussen, Stockholm. Arrangör: Institutet för framtidsstudier.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Migrationsdagen 2016

Migrationen och medierna

En diskussion om mediernas rapportering om migrationen och invandringsfrågorna och på vilket sätt de påverkar den allmänna opinionen. Medverkande: Lasse Granestrand, journalist och författare, Linn Bursell, journalist och författare, och Lars Truedson, föreståndare för Institutet för mediestudier och producent för Medierna i P1. Moderatorer: Patrik Hadenius och Helle Klein. Inspelat den 5 oktober 2016 på Hilton Slussen, Stockholm. Arrangör: Institutet för framtidsstudier.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Migrationsdagen 2016

Främlingsfientliga partier i Europa

Främlingsfientliga partier började dyka upp i Norden när socialdemokratins hegemoni avtog under efterkrigstiden. Men vilka är det som röstar på dessa idag, och varför? Föreläsningar och diskussioner med Ann-Cathrine Jungar, docent i statsvetenskap, Jens Rydgren, professor i sociologi och Bengt Lindroth, journalist och författare. Moderator: Gustaf Arrhenius. Inspelat den 5 oktober 2016 på Hilton Slussen, Stockholm. Arrangör: Institutet för framtidsstudier.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Migrationsdagen 2016

Generös flyktingpolitik i den svenska modellen

Sverige vill ha en generös flyktingpolitik men också Europas lägsta arbetslöshet. En debatt om på vilket sätt nyanlända kommer att påverka löner och jobb. Medverkande: Erik Nilsson, statssekreterare Arbetsmarknadsdepartementet, Berit Müllerström, vice ordförande LO, Andreas Bergström, vice vd Fores, och Jonas Frycklund, tf chefekonom Svenskt Näringsliv. Moderator: Helle Klein. Inspelat den 5 oktober 2016 på Hilton Slussen, Stockholm. Arrangör: Institutet för framtidsstudier.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden 2015 - Limmud 2015

Ett samtal om antisemitism

Folkpartisten och före detta integrationsminister Erik Ullenhag samtalar med moderatorn Willy Silberstein. De samtalar om antisemitism, världsläget och om regeringens erkännande av Palestina samt om flathet och rädsla för att stöta sig med politiker. Inspelat den 15 november 2015 på Norra Reals gymnasium i Stockholm. Arrangör: Limmud.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Den förlorade lusten

Minskad sexlust har många orsaker. Det kan handla om stress eller relationsproblem, men även sjukdomar. Män som behandlas för prostatacancer kan tappa lusten helt. Vad händer med relationen och individen om sexlivet dör ut? Christinas man behandlades för prostatacancer. När hon ville kramas motade han bort henne.