Titta

UR Samtiden - Migrationsdagen 2016

UR Samtiden - Migrationsdagen 2016

Om UR Samtiden - Migrationsdagen 2016

Föreläsningar och diskussioner med olika vinklar på migrationen till Sverige. Inspelat den 5 oktober 2016 på Hilton Slussen, Stockholm. Arrangör: Institutet för framtidsstudier.

Till första programmet

UR Samtiden - Migrationsdagen 2016 : Främlingsfientliga partier i EuropaDela
 1. Jag ska försöka vara kortfattad.
  Bengt Lindroth heter jag.

 2. Jag har tidigare arbetat
  på Sveriges Radio-

 3. -som korrespondent i de nordiska
  länderna och i Baltikum.

 4. Jag har även varit politisk redaktör
  på Expressen i tio år.

 5. Då vet ni vem jag är,
  när jag står här uppe.

 6. Jo...

 7. Det är viktigt att först definiera
  vad det är vi ska resonera om.

 8. Det talas
  om främlingsfientliga partier här.

 9. Jag vill göra distinktionen
  att det jag pratar om-

 10. -och det jag tror att mina samhälls-
  vetenskapliga vänner pratar om-

 11. -är de populistiska
  eller de högerpopulistiska partierna.

 12. Partier som är representerade
  i de nordiska parlamenten.

 13. Inte på Island, dock. Jag talar inte
  om aktivistiska grupper utanför-

 14. -eller Svenska Motståndsrörelsen
  eller vad där tillhör.

 15. Utan om den typen av populism som
  vi har i vårt parlamentariska liv-

 16. -i Sverige och i grannländerna. Några
  gemensamma drag, till en början-

 17. -som också beskriver
  vad jag menar med populism.

 18. De är antielitistiska. Ett typiskt
  drag för det populistiska.

 19. De anser sig ofta
  tala för åsidosatta-

 20. -eller missnöjda, bortglömda grupper.
  De står för folkligt förnuft.

 21. Ett förnuft som är annorlunda-

 22. -än det som experter och
  akademikervälden oftast står för.

 23. De har ofta... I historien för de
  nordiska, populistiska partierna-

 24. -har de inledningsvis burits fram
  av karismatiska personligheter-

 25. -som Mogens Glistrup
  i Danmark på 70-talet.

 26. Hans kollega Anders Lange i Norge,
  som bildade det lilla parti-

 27. -som sen blev Fremskrittspartiet, där
  Carl I. Hagen, även han karismatisk-

 28. -i åtskilliga decennier
  hade hand om ledningen.

 29. Och i Finland hade vi Veikko Vennamo
  som ett litet kapitel för sig.

 30. Vi ska återkomma till det. Det
  de här personerna hade gemensamt-

 31. -som var ett nytt inslag
  i början på 70-talet-

 32. -i det nordiska, politiska livet,
  och som sedan blev-

 33. -en modell för populism -
  de var fräcka i munnen.

 34. De bidrog med en helt ny
  politisk retorik, som vann anklang.

 35. Och mästaren på det området
  var förstås Mogens Glistrup.

 36. Här ser vi honom. Stor, fet och glad
  sitter han på en presskonferens-

 37. -iförd bara badbyxor 1973.

 38. Han var sin tids Donald Trump.
  Han var en föregångare-

 39. -när det gäller att säga precis
  vad som helst. Och folk gillade det.

 40. De gillade en personlighet
  som kastar omkull gängse begrepp-

 41. -och bryter mot gängse normer, och
  som sätter sitt eget rykte på spel.

 42. Och även sin egen karriär. Glistrup
  var framgångsrik skatteadvokat.

 43. Han nolltaxerade,
  och han betedde sig på ett sånt sätt-

 44. -att han fick
  skattemyndigheternas ögon på sig-

 45. -och satt tre år i fängelse.
  Och det gjorde honom till en hjälte.

 46. Folk gillar rebeller av den sorten.
  Ibland, i vissa kretsar.

 47. Det var ett mönster. Ett...

 48. De här personerna -
  Mogens Glistrup och Anders Lange-

 49. -införde också begreppet amatörism
  i politiken.

 50. Det kunde löna sig
  att inte vara yrkespolitiker.

 51. Det var en tillgång
  att inte veta nåt om politik.

 52. Donald Trump är en variant
  på samma sak, i storskalig upplaga.

 53. Det här var nytt
  i det nordiska livet.

 54. Nästa moment var att...

 55. De tillhörde ju
  de den borgerliga kanten-

 56. -och de kom i ett ögonblick
  där socialdemokratins hegemoni-

 57. -i de skandinaviska länderna
  började bli ifrågasatt.

 58. Den var inte lika total
  som tidigare under efterkrigstiden.

 59. Det skedde först i Danmark och Norge
  med...

 60. Fremskrittspartiet hette båda
  partierna som bildades där.

 61. Det kom till Sverige senare,
  på 90-talet, med Ny Demokrati.

 62. Det kan bli intressant att diskutera.
  Jens Rydgren, som kommer-

 63. -har ägnat sig
  speciellt mycket åt den frågan.

 64. Varför kom den här populismen
  årtionden senare till Sverige-

 65. -jämfört med övriga Norden?

 66. Jag har några funderingar kring det,
  men de får vi återkomma till.

 67. En sak som är viktig
  när det gäller början-

 68. -var att det då i första hand inte
  handlade om främlingsfientlighet.

 69. Det var inte nån stor fråga då.

 70. Det var kanske inte en tillräckligt
  stor fråga i samhällslivet i stort.

 71. Missnöjet handlade om högskatte-
  samhället, den byråkratiserade-

 72. -snabbt framväxande välfärdsstaten,
  och det ökade skattetrycket.

 73. I Danmark var det till exempel 33 %-

 74. -omkring 1965-

 75. -och växte på bara några år, fram
  till år 1970-71, till över 40 %.

 76. Och det intressanta
  med den perioden som ett exempel-

 77. -var att höjningen administrerades
  av en borgerlig regering.

 78. Även Norge hade i slutet på 60-talet
  en borgerlig regering-

 79. -som ökade skattetrycket
  och byggde ut välfärdsstaten.

 80. Det visade för många väljare
  att det inte spelade nån roll-

 81. -om det var en socialdemokratisk
  eller en borgerlig regering.

 82. Och de grupper som då ansåg sig stå
  på ett eller annat sätt missnöjda-

 83. -med den här hegemonin med
  välfärdsstaten och dess uttolkare-

 84. -de hade helt enkelt inte, kan man
  förmoda, nån annan politisk utväg-

 85. -än att följa de här rebellerna-

 86. -som Mogens Glistrup
  och Anders Lange i Norge.

 87. Här dröjde det till Ny Demokrati med
  Ian Wachtmeister och Bert Karlsson-

 88. -innan vi fick
  nåt motsvarande fenomen.

 89. Men under 1980-talet
  så kommer alltså invandringen-

 90. -att bli en fråga som de här
  politikerna snabbt fångar upp.

 91. För de är dessutom bra på en sak.

 92. De är opportunister,
  i varierande grad.

 93. Den största opportunisten
  bland ledarna vid den här tiden-

 94. -var Carl I. Hagen
  och Fremskrittspartiet-

 95. -som vacklade
  mellan olika ståndpunkter.

 96. Men så småningom
  blir invandringsfrågan den fråga-

 97. -som blir
  de här partiernas huvudfråga.

 98. I den meningen
  att de alltid kan ta till det kortet.

 99. Även om valrörelser har handlat om
  andra saker, som varit mer i fokus-

 100. -så kan de alltid
  ta fram det kortet ur bakfickan-

 101. -och de kan alltid vara fräckare
  i munnen än de etablerade partierna.

 102. De vågar vara fräckare i munnen
  och ta fram grövre argument.

 103. Också om det politiskt i sak,
  när det gäller asylpolitiken-

 104. -eller anhöriginvandringen,
  eller vad det nu är fråga om...

 105. Också om de etablerade partierna,
  som de socialdemokratiska partierna-

 106. -i Danmark eller Norge i sak för-

 107. -en minst lika restriktiv
  främlings- och asylpolitik-

 108. -som den som populistpartierna
  faktiskt förespråkar.

 109. Men i och med att invandringen
  var etablerad-

 110. -som ett politiskt ämne-

 111. -så fick vi också många nya fråge-
  ställningar, som vi redan talat om.

 112. Det handlar
  om välfärdsstatens hållbarhet.

 113. Frågan är om invandringen
  är en tillgång för välfärdsstaten.

 114. Till för den resurser, så som vi
  fick resonerat kring före lunch-

 115. -eller är den en belastning?
  Och den frågeställningen-

 116. -sysslar vi ju med fortsatt.

 117. Margot Wallström sa ju förra hösten-

 118. -att om det kommer
  190 000 invandrare varje år-

 119. -så kollapsar systemen till sist.
  Det var så hon uttryckte sig.

 120. Det är ett exempel på hur de här
  frågeställningarna rent generellt...

 121. Det kallas för välfärdsnationalism-

 122. -och är nånting som har etablerat sig
  och spelar en central roll-

 123. -när det gäller
  frågan om populism i våra länder.

 124. Du tycker att jag ska stanna där.

 125. Vi har mer tid för att diskutera.
  - Är micken...? Ja, nu är den på.

 126. Tack så mycket.

 127. Det finns många frågor
  att ställa om det här. Två frågor.

 128. Du nämnde högerpopulistiska partier
  som först mer handlar om skatter-

 129. -men som sen inkorporerar
  som en viktig del-

 130. -nån form av främlingsfientligt
  eller invandrarkritiskt tema.

 131. Varför har inga vänsterpopulistiska
  partier gjort detta?

 132. Eller finns det? Fanns det
  nåt mindre som inte lyckades?

 133. Vänsterpopulistiska partier som
  tar upp invandringskritiska teman?

 134. Ja... Det är en djup fråga.

 135. Vänsterpopulism fanns ju också
  i Norden vid den här tiden-

 136. -men det har inte tagit sig
  de här uttrycken.

 137. Jag skulle påstå
  att vänstern har i sin allmänna...

 138. De har i sin ideologiska utstyrsel
  ett mer internationellt inslag.

 139. Ett mer internationellt moment.
  De har ett slags annat samvete.

 140. Förutsättningen för de
  invandringspolitiska partierna-

 141. -är ofta att de också skaffar
  en klar och tydlig-

 142. -nationell
  eller nationalistisk ideologi.

 143. Det ligger väl
  kanske inte riktigt för vänstern-

 144. -i varje fall inte den socialistiska
  vänstern eller den gröna vänstern-

 145. -att tänka i såna avgränsade natio-
  nalistiska termer och kategorier-

 146. -som vissa borgerliga partier
  ute på högerkanten gärna gör.

 147. Sen finns det blandningar.
  Dansk Folkeparti har en...

 148. De har en närmast socialdemokratisk
  ekonomisk politik på dagordningen-

 149. -medan man... Och därmed
  ligger de lite mer vänster.

 150. -En välfärdsstat för danskarna?
  -Ja, ungefär så.

 151. Men de ligger naturligtvis
  mycket mer till höger...

 152. Dels i sin kritik
  av muslimska inslag-

 153. -som är ett särskilt ljudligt tema
  i Danmark-

 154. -men de betonar inte minst
  det nationellt danska-

 155. -på ett sätt som inte tillhör
  den traditionella vänstern.

 156. Jag får be dig sitta och vänta.
  Vi ska ta nästa innan vi tar...

 157. -Först en applåd.
  -Tack.

 158. -Ann-Cathrine Jungar, välkommen upp.
  -Tack.

 159. Docent i statsvetenskap
  vid Södertörns högskola.

 160. Nu ska vi röra oss ut i Europa.

 161. Högerpopulistiska
  och extrema partier i Europa.

 162. Tack så mycket.
  Trevligt att vara här.

 163. Jag ska lägga upp min presentation
  av Europas brokiga skara partier-

 164. -utifrån tre argument. Jag har hört
  att det är bra att ha tre saker.

 165. För det första har det skett en
  konvergens mellan partierna i Europa.

 166. Då menar jag att partierna har blivit
  allt mer lika varandra ideologiskt.

 167. Man kan nästan säga att det har
  bildats en ny europeisk partifamilj-

 168. -som i allt högre grad samarbetar
  med varandra, bilateralt-

 169. -men också transnationellt
  i olika parlament.

 170. Jag tänker på Europaparlamentet,
  men även på Nordiska rådet.

 171. Det andra argumentet är frågan:
  Är det missnöjespartier-

 172. -eller finns de här
  för att de representerar frågor-

 173. -som övriga partier inte tagit upp?

 174. Är deras närvaro i våra politiska
  system sakpolitisk motiverad?

 175. Och det hävdar jag.
  Anledningen till att de finns-

 176. -är att de representerar sina väljare
  i två frågor: invandringsfrågan-

 177. -och EU-kritiken.

 178. Och så kommer jag att hävda att de
  här partierna är här för att stanna.

 179. De är professionaliserade partier.

 180. De är väl institutionaliserade,
  effektiva partier-

 181. -och trots att de etablerade
  partierna försöker anpassa sig-

 182. -genom att
  plocka upp deras sakfrågor-

 183. -så tycks det inte dra undan mattan
  för dem, utan de behåller sitt stöd.

 184. Är det den här jag ska använda?

 185. Så. När jag pratar om höger-
  populistiska och extrema partier-

 186. -så menar jag med extrema partier
  partier som är icke-demokratiska.

 187. De flesta högerpopulistiska partier-

 188. -arbetar inom de demokratiska,
  parlamentariska kanalerna.

 189. De accepterar demokrati
  som ett sätt att påverka politiken.

 190. Extrema partier kan använda våld
  för att påverka politiken-

 191. -och de är beredda att göra det
  politiska systemet mer auktoritärt.

 192. Det är skiljelinjen för mig
  mellan högerpopulistiska partier-

 193. -och extrema partier.

 194. Det finns flera olika namn
  på de här partierna.

 195. Högerradikala, högerkonservativa
  och nationalkonservativa partier.

 196. Men vad är det som förenar...?
  Nu ramlar den här av.

 197. Vad förenar de här partierna?
  Jo, de tar upp frågor-

 198. -som ligger på
  en politisk värdedimension.

 199. Vi tänker ju höger och vänster
  inom politiken-

 200. -och det gäller framför allt
  socioekonomiska frågor.

 201. Höger är fri marknad, privatisering,
  marknadslösningar-

 202. -medan vänster är välfärd, reglerad
  stat och omfördelning av resurser.

 203. Det finns även en annan dimension,
  som går under namnet GAL-TAN

 204. -som svenska medier refererar till,
  med olika politiska värderingar.

 205. Man har en liberal
  och en auktoritär ände-

 206. -och de här partierna befinner sig
  på den auktoritära dimensionen.

 207. De är kritiska till invandring
  och multikulturalism.

 208. De omfattar
  traditionella värderingar-

 209. -och traditionell familjepolitik.
  Det är lag och ordning och religion.

 210. Kanske inte religion i konfessionell
  bemärkelse, utan mer som tradition.

 211. Motpolen är de gröna
  och de liberala partierna-

 212. -med kosmopolitanism, ekologism,
  identitetsfrågor, och så vidare.

 213. Så de här partierna mobiliserar
  på den nya dimensionen.

 214. De har närmat sig varandra
  i den här frågan.

 215. Trots olikartade historiska rötter-

 216. -så har de förenats i sin kritik
  av invandring och islam.

 217. De ser islam som ett hot mot
  europeiska samhällen och värderingar.

 218. De är kritiska
  till ett multikulturellt samhälle.

 219. De är EU-kritiska,
  en del är proryska.

 220. Så det har skett en konvergens.
  Här har jag en liten graf.

 221. Om vi börjar med Norden
  så ser vi de två dimensionerna.

 222. På den horisontella
  är det ekonomisk, vänster-höger.

 223. Den vertikala är den
  liberala-auktoritära dimensionen.

 224. Då ser ni att det finns en linje här.

 225. Vi har vänsterpartierna... Parti-
  familjerna anges med olika tecken.

 226. Vi ser vänsterpartierna och
  socialdemokrater till vänster

 227. -och liberala partier här.

 228. Högst upp
  ser vi de nordiska partierna-

 229. -på den auktoritära ändan.
  Sverigedemokraterna-

 230. Perussuomalaiset, alltså
  Sannfinländarna. Dansk Folkeparti.

 231. Och vi har FRP,
  alltså det norska partiet-

 232. -som också är
  på den auktoritära sidan.

 233. Där hittar vi även
  kristdemokratiska partier.

 234. De här partierna är
  värdekonservativa, men på olika sätt.

 235. Kristdemokratiska partier
  brukar vara internationella-

 236. -och positiva till bistånd, och
  där ser vi lite olikartade vägval-

 237. -i de nordiska länderna
  för närvarande.

 238. Så partierna ligger nära varandra
  på den politiska värdedimensionen.

 239. På den socioekonomiska dimensionen
  ligger tre av dem i mitten-

 240. -medan Fremskrittspartiet
  är ekonomiskt mer liberalt.

 241. Det kan bero på
  att det är det enda partiet-

 242. -som har haft en sammanhållen
  och obruten politisk historia.

 243. Övriga partier,
  förutom Sverigedemokraterna-

 244. -har ombildats efter utbrytningar
  från gamla partier, och...

 245. Det kan vara en förklaring till den
  här ekonomiskt liberala positionen.

 246. Men man kan säga att vi ser en ganska
  sammanhållen grupp med partier-

 247. -som är höger - vi kallar dem
  högerradikala eller högerextrema-

 248. -för att de intar den auktoritära
  positionen, inte för att de är höger-

 249. -på den socioekonomiska dimensionen.

 250. Blickar vi ut över Europa... Det här
  är alla partier i Europaparlamentet.

 251. Vi ser en liknande bild.
  Alla partier...

 252. Jag återkommer
  till den här ytterligheten.

 253. De är uppe på
  den auktoritära dimensionen.

 254. De intar samma näraliggande synsätt-

 255. -på invandring, traditionella
  värderingar och så vidare-

 256. -men när det gäller ekonomisk politik
  så är de mycket mer splittrade.

 257. Så även här ser vi en närhet.

 258. Italienska Femstjärnerörelsen
  här nere är väldigt liberalt.

 259. De är med för att Femstjärnerörelsen
  är med i samma partigrupp som Ukip-

 260. -alltså Europe of Freedom and Direct
  Democracy, som den heter nu.

 261. Så här ser vi en sammanhållen grupp
  på den auktoritära dimensionen-

 262. -och det kan ju vara en förklaring-

 263. -till varför de inte har bildat en
  egen partigrupp i Europaparlamentet.

 264. De är utspridda på tre partigrupper,
  förutom de som är grupplösa.

 265. Här ser vi synen på EU, en egen
  dimension i våra politiska system-

 266. -och i det europeiska partisystemet
  rent generellt.

 267. Här ser vi att de flesta partierna
  är EU-kritiska.

 268. De är kanske inte totalt för ett
  totalt utträde, som Ukip har varit.

 269. Ukip har ju haft stora framgångar med
  att påverka den brittiska politiken-

 270. -och de politiska processerna
  på det sättet. Ett mönster här...

 271. Det är ett myller av partinamn här-

 272. -men partierna i Öst- och
  Centraleuropa är mindre EU-kritiska-

 273. -än de i Västeuropa,
  och det kan ha att göra med-

 274. -den typ av ekonomiskt understöd
  man får från de här partierna.

 275. Det andra argumentet.

 276. Är de missnöjespartier eller
  är de sakpolitiskt orienterade?

 277. Här ser vi... Här vill jag visa
  vilken överensstämmelse som finns-

 278. -mellan partiernas
  och väljarnas positioner.

 279. De högerradikala partierna här,
  längst till höger från er sida...

 280. Partiernas positioner på den hori-
  sontella, väljarnas på den vertikala.

 281. De har etablerat en egen nisch.

 282. Man kallar dem nischpartier
  i deras respektive partisystem.

 283. På det sättet
  representerar man väljare-

 284. -i en ståndpunkt där andra partier
  inte erbjuder samma politik.

 285. Det är ju därför de finns där. Både
  i invandringsfrågan och EU-frågan.

 286. I de övriga partierna finns det,
  och det har ökat över tid-

 287. -ett större avstånd mellan partiets
  och väljarnas position i invandring.

 288. Vi gjorde samma analys
  för fyra år sen-

 289. -och väljarna har blivit mer
  invandringskritiska under dessa år-

 290. -medan partierna
  har bibehållit sin position.

 291. Partierna är inte lika representativa
  för sina väljare, om vi då menar-

 292. -att väljare och parti
  ska inta samma ståndpunkt.

 293. Det här är genomsnittsväljare, så
  inom partier finns en stor spännvidd-

 294. -när det gäller väljarnas åsikter
  i en fråga.

 295. Detsamma gäller EU-frågan. Så...

 296. Partierna finns
  för att de representerar frågor-

 297. -där de representerar de väljare
  som är invandrings- och EU-kritiska-

 298. -och där övriga partier inte har
  kunnat presentera såna ståndpunkter.

 299. På det sättet kunde man kanske säga-

 300. -att de här partierna uppfyller
  en demokratisk funktion-

 301. -därför att de för in invandrings-
  kritiska och EU-kritiska röster-

 302. -i parlamenten och i
  beslutsprocesserna i våra system.

 303. Och det finns forskning som visar
  att det här missnöjet följer av-

 304. -att man är missnöjd
  med den förda politiken.

 305. De här väljarna
  är rent generellt mer missnöjda-

 306. -med etablerade politiska partier,
  men oftast följer det missnöjet av-

 307. -att man tycker att de etablerade
  partiet har glömt deras frågor.

 308. -Det finns en del forskning på det.
  -Nu måste vi sluta.

 309. -Vi tackar så mycket.
  -Tack.

 310. Stanna kvar. Gå inte din väg.

 311. Först ska jag ställa en fråga,
  och sen ska vi prata alla tre.

 312. En snabb fråga. Om vi ska försöka
  förstå den här bilden av Europa-

 313. -så måste vi även titta på den
  auktoritära-antiauktoritära skalan.

 314. Jag tyckte mig se där...
  Finns det partier-

 315. -som ligger till vänster
  som är mer främlingsfientliga?

 316. Jag såg ett parti som heter Ataka.
  Jag vet inte vad det är.

 317. Det är ett parti från Bulgarien.

 318. Den här hörnan där man är
  värdekonservativ och vänster-

 319. -är "the empty space of Nordic
  politics". Vi har inte de väljarna.

 320. Men däremot i USA
  och i Öst- och Centraleuropa.

 321. De som röstar på gamla kommunistiska
  partier står ofta till vänster-

 322. -men är också värdekonservativa.
  Så det finns några såna partier.

 323. Men i Norden
  tycks de ha svårt att etablera sig.

 324. Här är vänster liktydigt
  med en liberal värdepolitik.

 325. Man omfattar frågor om jämställdhet,
  sexuella minoriteters identitet-

 326. -och gröna värden.

 327. Tack. Jens Rydgren är professor i
  sociologi vid Stockholms universitet-

 328. -och numera forskare
  vid Institutet för framtidsstudier.

 329. Du ska förklara
  hur denna tillväxt har gått till-

 330. -på knappt tio minuter.

 331. Det ska jag försöka göra. Tack.

 332. Det finns en risk att jag tar upp
  saker som tidigare talare avhandlat-

 333. -men repetition är kunskapens moder-

 334. -så det kanske
  går att vända till nåt positivt.

 335. Radikala högerpartier, den beteckning
  som jag använder i min forskning-

 336. -förenas av sin etniska nationalism-

 337. -och det politiska målet är
  att värna nationens majoritetskultur-

 338. -och att hålla nationen
  så etnisk homogen som möjligt.

 339. Den här etniska nationalismen ger
  en exkluderande syn på invandrare-

 340. -och i varierande grad
  också på andra etniska minoriteter.

 341. Invandrings- och flyktingfrågan har
  dominerat deras politiska budskap.

 342. I synnerhet i Västeuropa, men
  de senaste åren också i Östeuropa.

 343. Och flykting- och invandringsfrågan
  är den fråga som har lockat väljarna.

 344. Det mest utmärkande draget hos de
  radikala högerpartiernas väljare-

 345. -är att
  de vill begränsa invandringen.

 346. Om man tittar på vad i de radikala
  högerpartiernas budskap-

 347. -som lockar väljare, så ser man
  att det är kopplingen som de gör-

 348. -mellan invandring och kriminalitet
  och annan typ av social oro-

 349. -som har spelat
  en särskilt betydande roll.

 350. Man bör också uppmärksamma att-

 351. -det främst är invandrare
  från muslimska länder-

 352. -som har pekats ut som problematiska
  och ovälkomna av dessa partier.

 353. Även om man även har önskat exkludera
  också andra grupper.

 354. Radikalhögerns ofta islamofobiska
  budskap fann ökad resonans-

 355. -i samband med 11 september 2001-

 356. -och de återkommande
  islamistiska terrordåden-

 357. -som har drabbat
  olika europeiska länder sen dess.

 358. De radikala högerpartierna
  benämns ofta som populistpartier-

 359. -som vi bland annat hört
  av tidigare talare i den här panelen.

 360. Jag är av olika anledningar
  kritisk till det.

 361. Det är den etniska nationalismen,
  och inte en populistisk ideologi-

 362. -som i definierar de här partierna.
  Det är den etniska nationalismen-

 363. -som styr de radikala högerpartiernas
  populistiska budskap.

 364. Partiernas antielitistiska budskap,
  riktat mot "PK-eliten"-

 365. -emanerar ur föreställningen
  om att en elit bestående av-

 366. -etablerade partier,
  media, intellektuella-

 367. -har förrått sitt land
  genom att omfamna-

 368. -multikulturella och
  internationalistiska idéer.

 369. Eller för att ha sålt ut
  sitt lands suveränitet till EU.

 370. Det här speglas även på väljarnivå,
  där man har kunnat se-

 371. -att politikermissnöje eller -misstro
  har varit mindre viktiga faktorer-

 372. -än attityder gentemot invandring,
  för att förklara väljarnas röster.

 373. Däremot har vi kunnat observera
  så kallade integrationseffekter-

 374. -där det bland de väljare som har
  negativa attityder till invandring-

 375. -i första hand är de
  med lågt politikerförtroende-

 376. -som röstar på radikalhögern.

 377. Hur kan man förklara
  radikalhögerns framväxt?

 378. Jag har kort om tid på mig-

 379. -så jag kan inte ge ett uttömmande
  svar på den här komplexa frågan.

 380. Jag fokuserar på en av de viktigaste
  delarna av en sån förklaring.

 381. Under efterkrigstiden dominerades
  partipolitiken i Västeuropa-

 382. -av en konflikt mellan olika
  socioekonomiska ståndpunkter.

 383. Den här konfliktdimensionen mellan
  socioekonomisk höger och vänster-

 384. -rör frågor
  som skatter, fördelning, jobb-

 385. -och hur mycket staten ska finansiera
  och producera människors välfärd.

 386. Så länge såna här socioekonomiska
  frågor dominerar politiken-

 387. -så har radikala högerpartier svårt
  att nå väljarmässiga framgångar.

 388. För att nå fram till väljarna
  så krävs-

 389. -att den socioekonomiska konflikt-
  dimensionen blir mindre framträdande-

 390. -på bekostnad av en sociokulturell
  konfliktdimension

 391. -som inbegriper frågor rörande
  kultur, värderingar och identitet.

 392. När såna frågor blir mer framträdande
  i det politiska samtalet-

 393. -och hamnar högre upp
  i väljarnas preferensordning-

 394. -så ökar radikalhögerns möjligheter
  att mobilisera väljare.

 395. De senaste decennierna
  har vi sett en process-

 396. -där den socioekonomiska dimensionen
  har minskat i betydelse-

 397. -samtidigt som den sociokulturella
  dimensionen har blivit viktigare.

 398. Vad beror den utvecklingen på?

 399. Utrymmet för en rent nationell
  ekonomisk politik har minskat-

 400. -till följd av internationella
  stabilitets- och inflationsmål-

 401. -inrättandet av självständiga riks-
  banker och ekonomins globalisering.

 402. Det bidrog till en ökad konvergens
  mellan de etablerade partierna-

 403. -gällande den socioekonomiska
  politiken. Det förstärktes även-

 404. -av en väljarstrategisk rörelse
  mot mitten-

 405. -av framför allt
  socialdemokratiska partier.

 406. I takt med att åsiktsskillnaderna
  har minskat-

 407. -har det blivit svårare att
  entusiasmera väljare och media-

 408. -vilket har bidragit
  till en partiell avpolitisering-

 409. -av den socioekonomiska dimensionen.

 410. I stället har sociokulturella frågor,
  som är ofta är polariserande-

 411. -och som lät skapar konflikt,
  blivit allt mer framträdande.

 412. Det är inte enbart förespråkare
  för en mer exkluderande-

 413. -auktoritär eller konservativ syn
  på kultur, värderingar och identitet-

 414. -som har bidragit till den här
  ökade sociokulturella politiseringen-

 415. -utan även de
  som intar motsatt ståndpunkt-

 416. -som har kampanjat
  för en mer liberal inställning-

 417. -till värderingar och identitet.

 418. I viss bemärkelse kan framväxten
  av de radikala högerpartierna-

 419. -ses som en fördröjd reaktion
  på den emancipatoriska politik-

 420. -som har sin upprinnelse i 60-
  och 70-talens proteströrelser-

 421. -som radikalhögern
  nu manar till kulturkamp emot.

 422. Jag vill avsluta med några ord om de
  underliggande sociologiska processer-

 423. -som har underlättat framväxten
  av de radikala högerpartierna.

 424. Även om partierna har vunnit väljare
  i alla grupper av befolkningen-

 425. -så finns det tydliga mönster-

 426. -som tenderar att återkomma
  i de flesta länder.

 427. Manliga väljare och väljare ur
  arbetarklassen är överrepresenterade-

 428. -medan högutbildade väljare
  är kraftigt underrepresenterade.

 429. En vanlig förklaring
  inom forskningen-

 430. -är att det är
  från globaliseringens förlorare-

 431. -som radikalhögerns
  väljarstöd kommer.

 432. Väljare som missgynnas
  av den ökade betydelsen av rörlighet-

 433. -flexibilitet och kulturellt kapital-

 434. -och som upplever att allt de ser
  som fast och beständigt förflyktigas.

 435. Eftersom bakomliggande strukturer
  och ekonomiska makroprocesser-

 436. -är abstrakta
  och ibland svårgreppbara-

 437. -kan missnöjet och frustrationen
  komma att kanaliseras till-

 438. -konkreta och mer
  visuellt tydliga förändringar-

 439. -i form av ökad invandring.

 440. En relaterad process
  är den strukturomvandling-

 441. -som har decimerat arbetarklassen
  och slagit sönder arbetarmiljöerna.

 442. Tillsammans med en tilltagande
  individualisering har det försvårat-

 443. -arbetarrörelsens möjlighet
  till politisk socialisering-

 444. -och bidragit
  till en försvagad klassidentitet.

 445. Ännu en orsak till den socio-
  ekonomiska dimensionens försvagning-

 446. -och därigenom till
  de radikala högerpartiernas framväxt.

 447. Tack.

 448. Bengt och Ann-Cathrine,
  ni kan komma upp.

 449. Men jag vill börja med en fråga
  till dig. Förklaringen här...

 450. Idén är att
  den socioekonomiska konfliktytan-

 451. -har minskat, vilket ger mer utrymme
  för sociokulturella konflikter-

 452. -och det gynnar
  de radikala högerpartierna.

 453. Det andra var
  att anledningen till detta-

 454. -är att lagar och regler
  som styr ekonomins utveckling-

 455. -har gjort att det finns mindre
  utrymme för ekonomisk politik.

 456. Tänker du då framför allt på EU?

 457. Att deras regelverk minskar utrymmet
  för en egen ekonomisk politik?

 458. Det är en av sakerna
  som begränsar det utrymmet, ja.

 459. Men du tänker även på saker
  som har gjort nationellt?

 460. En självständig riksbank.

 461. Är det ett generellt mönster
  i de europeiska staterna?

 462. Ja, det är ett generellt mönster-

 463. -att det har skett en konvergens
  när det gäller partiernas positioner-

 464. -kring socioekonomiska frågor.

 465. Om man tittar på USA,
  som inte är så begränsade...

 466. De har stora möjligheter att föra
  en självständig ekonomisk politik.

 467. Skulle den här förklaringsmodellen
  kunna förklara tillväxten där?

 468. Ett tvåpartisystem
  beter sig alltid lite speciellt.

 469. Det är alltid svårt att jämföra med
  USA när det gäller politiska partier.

 470. Samtidigt så har de ju
  i stort sett samma ramverk-

 471. -att följa, och... Jag har inte
  funderat på hur USA passar in här.

 472. Vi kan börja...
  Ni får gärna hoppa in här.

 473. Ann-Cathrine, vilken roll har EU-

 474. -för tillväxten av de här partierna?
  EU-kritiken har legat där hela tiden.

 475. Man sålde ut
  det nationella självbestämmandet.

 476. Spelar det en roll för dessa partier?

 477. Det är deras två viktigaste frågor.

 478. Viktningen mellan EU-kritiken
  och motståndet mot invandring.

 479. För SD har invandringsmotståndet
  varit det främsta skälet-

 480. -för väljare att rösta på partiet.
  EU har varit en mycket mindre del.

 481. För Sannfinländarna var EU den
  viktigaste frågan väldigt länge.

 482. Samma sak med Ukip, som ursprungligen
  var ett EU-kritiskt parti.

 483. Sen har man börjat kombinera det
  med invandringsmotstånd.

 484. För Ukip var det den fria rörligheten
  i Europa som blev en fråga.

 485. Man kombinerar invandringskritik
  med EU-

 486. -och EU:s
  både vertikala och horisontella...

 487. Både utvidgningen och fördjupningen
  av EU-projektet har haft betydelse-

 488. -för de här partierna.

 489. Det ser vi på Brexit
  och Orbáns omröstning.

 490. Man mobiliserar på ett EU-motstånd.
  Och i Baltikum-

 491. -där man har haft
  nationalistiska partier-

 492. -så har det uppstått
  högerradikala partier-

 493. -som mobiliserar på ett EU-motstånd.

 494. Gör det nån skillnad
  om de har monopol på det-

 495. -eller om det finns EU-kritiska
  partier i mitten eller till vänster?

 496. De här partierna
  representerar unika positioner.

 497. De är oftast de enda partierna
  som är entydigt kritiska till EU-

 498. -och till invandringen.

 499. Övriga partier förflyttar sig nu-

 500. -men det går långsammare
  än för väljarna.

 501. Det är ju därför de finns där.
  Det är i dessa två frågor-

 502. -som de har kunnat presentera
  en ståndpunkt som inga partier har.

 503. I EU-frågan
  ser det lite annorlunda ut-

 504. -för där har vänsterpartiet i vissa
  av medlemsländerna varit EU-kritiska.

 505. Men inte alls i alla EU-länder.

 506. Gör det nån skillnad för deras
  framgång, med såna vänsterpartier?

 507. Vi kan jämföra
  SD med Sannfinländarna.

 508. I Finland hade man en folkomröstning
  och gick med i EU-

 509. -men man gick med i eurosamarbetet
  genom ett vanligt riksdagsbeslut.

 510. En bred koalitionsregering
  fattade det beslutet.

 511. Och det mobiliserade Sannfinländarna
  på. "Vi ska folkomrösta om euron."

 512. "Vi ska gå ur eurosamarbetet."
  De var det enda EU-kritiska partiet.

 513. Vänsterpartiet sa att de var
  kritiska till eurosamarbetet-

 514. -men de godkände inträdet
  när de satt i regeringen.

 515. Men Sverige
  är inte med i eurosamarbetet-

 516. -och har inte haft samma diskussion,
  så SD kunde inte mobilisera i frågan.

 517. Så vilka delar av det europeiska
  samarbetet som landet är med i-

 518. -påverkar hur partierna
  mobiliserar på den frågan.

 519. Bengt, är det samma sak
  för de nordiska länderna?

 520. Finland är ett nordiskt land.

 521. Där är det väldigt tydligt
  att invandringen...

 522. Det är invandringskritiska och det
  EU-kritiska har gått hand i hand.

 523. Men i Norge
  var det lite mer komplicerat.

 524. I början på 90-talet, när Norge
  hade sin andra folkomröstning-

 525. -om att gå med i EU, alltså 1994-

 526. -då hade Fremskrittspartiet
  och Carl I. Hagen-

 527. -som själv var väldig kluven... Han
  var egentligen för ett EU-medlemskap-

 528. -och en stor del
  av partimedlemmarna var det.

 529. Man höll sig i mitten och försökte
  sitta på två stolar samtidigt.

 530. Det ledde också
  till en kraftig nedgång för partiet.

 531. Första halvan av 90-talet
  var kanske den period-

 532. -där Fremskrittspartiet blev som mest
  försvagat av inre stridigheter.

 533. Man hade även fått in framgångsrika
  nyliberaler, närmast libertarianer-

 534. -som förespråkade fri invandring
  och homosexäktenskap.

 535. Carl I. Hagen funderade i ett skede
  faktiskt på att lämna politiken.

 536. Han gjorde inte det,
  utan påbörjade en rejäl utrensning-

 537. -av alla dessa nyliberala politiker.

 538. Många av dem var ungdomar
  från handelshögskolan.

 539. En var Siv Jensen, i dag finans-
  minister i den norska regeringen.

 540. Det visar hur splittrat mönstret
  kan vara även i ett parti-

 541. -som jag hellre kallar
  högerpopulistiskt än högerextremt.

 542. Nu till min nästa fråga. - Jens, du
  gillar inte att kalla dem populister.

 543. Du vill kalla dem
  för radikala högerpartier.

 544. Var det en oenighet
  med de andra talarna?

 545. Är det samma partier, eller ville du
  begränsa vilka vi ska prata om?

 546. Jag tror
  att vi inte pratar om samma...

 547. Jag tror inte att Fremskridtspartiet
  under Glistrup-

 548. -räknas in bland
  de radikala högerpartierna.

 549. Ny Demokrati
  var nåt slags hybridform-

 550. -som var mer
  ett klassiskt populistiskt parti.

 551. Visserligen invandringsfientligt-

 552. -men utan en utvecklad
  nationalistisk ideologi i botten.

 553. Så delvis...
  Vi pratar om överlappande fall.

 554. Men det dominerande antalet partier-

 555. -i både Väst- och Östeuropa
  som ibland talas om-

 556. -i termer av populistiska partier-

 557. -räknar jag till radikalhögern. De är
  etniskt nationalistiska partier.

 558. Men sen finns det också
  högerpopulistiska partier-

 559. -som inte är etniska nationalister.

 560. Det skulle vara
  till exempel Glistrups...

 561. Ja, till exempel. Men som du nämnde
  så har det skett en konvergens-

 562. -så de partier som började som
  populistpartier för länge sen-

 563. -har långsamt lärt sig-

 564. -från framgångsrika, högerradikala
  partier i andra länder-

 565. -där Le Pens Front National och Jörg
  Haiders FPÖ var väldigt viktiga-

 566. -och fick stora väljarframgångar.

 567. Den här konvergenstesen,
  att de konvergerar-

 568. -är det nånting ni håller med om,
  allihop? Att de börjar likna...

 569. De har konvergerat under lång tid-

 570. -men nu tror jag mig kunna se
  början på en divergerande trend.

 571. Men det har inte riktigt
  studerats systematiskt ännu.

 572. Partier
  som Jobbik och Gyllene Gryning-

 573. -som har varit
  mer öppet högerextrema-

 574. -på ett sätt som inte
  har varit representerat tidigare.

 575. -Så vi får se vart det tar vägen.
  -Bengt.

 576. Apropå konvergens så kan det mycket
  väl bli nyval i Danmark i höst.

 577. Det har vi inte läst en rad om
  i Stockholmsmedierna.

 578. Man får läsa Sydsvenskan
  om man vill veta nåt om Danmark.

 579. Det intressanta med nyvalet är att
  Dansk Folkeparti spelar en stor roll.

 580. Det är i dag det största borgerliga
  partiet enligt opinionsmätningarna-

 581. -och de bedriver nu en balanspolitik.

 582. De vädjar
  till de övriga borgerliga partierna-

 583. -och de vädjar till vänster,
  och kan mycket väl tänkas ingå-

 584. -i denna konvergerande mitt.
  Vad blir då följden av detta?

 585. Jo, det håller på att bildas
  två nya partier.

 586. Framför allt ett,
  som är med i opinionsmätningarna.

 587. Nye Borgerlige fick 6 %
  i de senaste mätningarna-

 588. -och övertar delar
  av Dansk Folkepartis politik.

 589. Det är intressant, för det visar på
  att de här populistiska partierna-

 590. -riskerar att bli etablerade,
  och då har vi ännu en ny situation-

 591. -där det kan börja nåt sönderfall
  och atomisering också på den kanten.

 592. En sista kort kommentar.

 593. Det sker ju en ideologisk konvergens-

 594. -och vi ser en konvergens i det att
  de här partierna är professionella-

 595. -väl institutionaliserade och de har
  byggt upp medlemsorganisationer.

 596. De är väldigt etablerade.
  Och vi ser också en annan utveckling.

 597. Många av de här partierna
  håller på att bli regeringsdugliga.

 598. De sitter i regeringar
  och andra partier är på väg in.

 599. Så vi ser en konvergens både
  när det gäller ideologi och strategi.

 600. Sen finns det vissa extrema partier
  som inte gör det.

 601. Men vi ser att de här partierna
  har likartade strategier.

 602. Den parlamentariska situationen
  avgör sen huruvida de når regeringen.

 603. Avslutningsvis kan vi säga
  att de har ett inflytande.

 604. De har ett större indirekt inflytande
  på våra politiska system än direkt.

 605. Nu är det kafferast, så vi får tacka
  er för detta intressanta föredrag.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Främlingsfientliga partier i Europa

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Främlingsfientliga partier började dyka upp i Norden när socialdemokratins hegemoni avtog under efterkrigstiden. Men vilka är det som röstar på dessa idag, och varför? Föreläsningar och diskussioner med Ann-Cathrine Jungar, docent i statsvetenskap, Jens Rydgren, professor i sociologi och Bengt Lindroth, journalist och författare. Moderator: Gustaf Arrhenius. Inspelat den 5 oktober 2016 på Hilton Slussen, Stockholm. Arrangör: Institutet för framtidsstudier.

Ämnen:
Samhällskunskap > Politik och statskunskap > Politiska ideologier, val och partier
Ämnesord:
Högerextremism, Högerextremistiska partier, Ideologier, Politik, Politiska åskådningar, Samhällsvetenskap, Statskunskap, Väljarsympatier
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Migrationsdagen 2016

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Migrationsdagen 2016

Vad händer med de asylsökande nu?

Arvid Zheng Norin, omvärldsanalytiker på Migrationsverket, ger en historik över de senaste årens migration till Sverige. Vi får korta nedslag från arabiska våren 2010 fram till idag samt en prognos om framtiden. Moderator: Patrik Hadenius. Inspelat den 5 oktober 2016 på Hilton Slussen, Stockholm. Arrangör: Institutet för framtidsstudier.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Migrationsdagen 2016

Migrationen och framtiden

Peo Hansen, professor i statsvetenskap, och Malin Mobjörk, forskare vid Stockholm International Peace Research Institute, talar om hur vi kommer att se på den senaste flyktingvågen i framtiden ur ett EU- och ett klimatperspektiv. De menar att vi bland annat får vänja oss vid fler klimatflyktingar och fler inskränkningar av våra EU-rättigheter. Moderator: Gustaf Arrhenius. Inspelat den 5 oktober 2016 på Hilton Slussen, Stockholm. Arrangör: Institutet för framtidsstudier.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Migrationsdagen 2016

Att fly till det extrema landet Sverige

I Sverige har vi som följd av vår historia utvecklat en uppsättning värderingar som i jämförelse med andra länder kan uppfattas som extrema. Hur ska de nyanlända förstå och anpassa sig till detta? Föreläsningar och samtal om hur vi beter oss i Sverige och vilka värderingar vi bär med oss. Medverkande: Pontus Strimling, docent i nationalekonomi och normforskare, Bi Puranen, docent i ekonomisk historia och generalsekreterare World Values Survey, och Birgitta Essén, professor i internationell kvinno- och mödrahälsovård. Moderatorer: Gustaf Arrhenius och Helle Klein. Inspelat den 5 oktober 2016 på Hilton Slussen, Stockholm. Arrangör: Institutet för framtidsstudier.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Migrationsdagen 2016

Vad kostar migrationen?

Joakim Ruist, migrationsforskare Göteborgs universitet, Sandro Scocco, chefsekonom Arena Idé, och Anders Ekholm, tidigare analyschef på Socialdepartementet, talar om migrationens kostnader. Moderator: Patrik Hadenius. Inspelat den 5 oktober 2016 på Hilton Slussen, Stockholm. Arrangör: Institutet för framtidsstudier.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Migrationsdagen 2016

Migrationen och medierna

En diskussion om mediernas rapportering om migrationen och invandringsfrågorna och på vilket sätt de påverkar den allmänna opinionen. Medverkande: Lasse Granestrand, journalist och författare, Linn Bursell, journalist och författare, och Lars Truedson, föreståndare för Institutet för mediestudier och producent för Medierna i P1. Moderatorer: Patrik Hadenius och Helle Klein. Inspelat den 5 oktober 2016 på Hilton Slussen, Stockholm. Arrangör: Institutet för framtidsstudier.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Migrationsdagen 2016

Främlingsfientliga partier i Europa

Främlingsfientliga partier började dyka upp i Norden när socialdemokratins hegemoni avtog under efterkrigstiden. Men vilka är det som röstar på dessa idag, och varför? Föreläsningar och diskussioner med Ann-Cathrine Jungar, docent i statsvetenskap, Jens Rydgren, professor i sociologi och Bengt Lindroth, journalist och författare. Moderator: Gustaf Arrhenius. Inspelat den 5 oktober 2016 på Hilton Slussen, Stockholm. Arrangör: Institutet för framtidsstudier.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Migrationsdagen 2016

Generös flyktingpolitik i den svenska modellen

Sverige vill ha en generös flyktingpolitik men också Europas lägsta arbetslöshet. En debatt om på vilket sätt nyanlända kommer att påverka löner och jobb. Medverkande: Erik Nilsson, statssekreterare Arbetsmarknadsdepartementet, Berit Müllerström, vice ordförande LO, Andreas Bergström, vice vd Fores, och Jonas Frycklund, tf chefekonom Svenskt Näringsliv. Moderator: Helle Klein. Inspelat den 5 oktober 2016 på Hilton Slussen, Stockholm. Arrangör: Institutet för framtidsstudier.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

Angus Deaton, ekonomi

Nationalekonomen Angus Deaton har fått Nobelpriset i ekonomi 2015 för sin analys av konsumtion, välfärd och fattigdom. Här går han igenom delar av sin analys och förklarar varför våra konsumtionsval påverkar hela samhället och hur man på bästa sätt kan mäta och analysera välfärd och fattigdom. Inspelat den 8 december 2015 på Stockholms universitet. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - ekonomi

Karl Marx och arbetets värde

Vid Karl Marx begravning sades att hans namn skulle eka genom århundraden. Och visst fick Friedrich Engels rätt, även om marxismens konjunktur har växlat. Tomas Johansson, metallare på Volvo, tycker att mycket av Marx tänkande står sig än idag. På de nationalekonomiska institutionerna står dock inte marxismen högt i kurs, vilket vänsterpartisten Johan Lönnroth fått erfara.