Titta

UR Samtiden - Lyfta upp eller trycka ner

UR Samtiden - Lyfta upp eller trycka ner

Om UR Samtiden - Lyfta upp eller trycka ner

Föreläsningar och samtal från Autism- och aspergerförbundets rikskonferens 2016. Inspelat den 12-13 oktober 2016 på Folkets hus, Göteborg. Arrangör: Autism- och aspergerförbundet.

Till första programmet

UR Samtiden - Lyfta upp eller trycka ner : Socialstyrelsens rekommendationerDela

 1. Jag heter Anders Bergh och arbetar
  som utredare vid Socialstyrelsen.

 2. Förra året deltog jag i denna
  konferens när den var i Stockholm.

 3. Då berättade jag
  om Socialstyrelsens arbete-

 4. -med att förebygga och undvika
  tvångs- och begränsningsåtgärder.

 5. Nu har arbetet kommit en bit längre.

 6. Vi har fått fram en del stöd
  som vi har gjort tillgängligt.

 7. Det ska jag berätta om.
  Jag ska prata i ungefär tio minuter-

 8. -och sedan kommer min kollega Marjana
  Tornmalm att byta plats med mig-

 9. -och berätta om ett arbete-

 10. -med att ta fram rekommendationer
  om att förebygga utmanande beteende.

 11. Men allra först några ord om
  vad tvång och begränsningar är.

 12. En tvångs- och begränsningsåtgärd-

 13. -syftar till att begränsa för-

 14. -eller att utöva tvång mot en person.

 15. I det här fallet med insatser
  enligt LSS eller SoL.

 16. Det handlar om att genomföra insatser
  mot den enskildes vilja.

 17. Självbestämmande är jätteviktigt
  i lagstiftningen.

 18. Vi får inte göra saker
  mot den enskildes vilja.

 19. Vad menar vi då
  med att begränsa för nån?

 20. Dels handlar det om att begränsa
  en persons rörelse geografiskt.

 21. Vi kan låsa in en person,
  låsa dörren till ett boende-

 22. -låsa grinden till gården, etc.
  Det här är ingen bra åtgärd.

 23. Men det handlar också om att hindra
  en person att röra på kroppen.

 24. Då är vi inne på
  fasthållning, bälten-

 25. -sänggrindar, brickbord, etc.

 26. Gemensamt för åtgärderna är
  att de i regel inte ska förekomma.

 27. Jag säger "i regel"
  för att nödrätt finns.

 28. Om en person ska hoppa ut från en
  balkong är vi skyldiga att ingripa.

 29. Det finns också skyddsåtgärder.

 30. En sån är tillåten
  men är ingen bra åtgärd.

 31. Så man ska fundera på om man
  kan hantera det på ett annat sätt.

 32. Tvångs- och begränsningsåtgärder
  är alltså inte tillåtna.

 33. Därför ska alla som arbetar
  med stöd, vård och omsorg-

 34. -veta vad tvångs-
  och begränsningsåtgärder är.

 35. Alla har ett ansvar att lyfta fram
  dessa åtgärder när de förekommer.

 36. Eller när de riskerar att förekomma.

 37. Alla ska vara delaktiga i
  att försöka hitta lösningar.

 38. Dessa situationer kan nästan alltid
  lösas på ett annat sätt.

 39. Det har vi försökt lyfta in
  i det stöd vi har tagit fram.

 40. I det uppdaterade stödet har vi
  nåt som heter "Frågor och svar"-

 41. -"om tvångs- och skyddsåtgärder."
  Ett dokument vi har haft rätt länge.

 42. Vi har nu uppdaterat
  och skrivit om det.

 43. Det var väldigt inriktat
  mot äldre och demens tidigare.

 44. Vi har rensat det språkligt
  och lagt till frågor som får svar-

 45. -kring ämnen som är vanliga
  för funktionshindersområdet.

 46. Vi har en publikation om
  hur man kan förebygga-

 47. -med hjälp av
  systematiskt kvalitetsarbete.

 48. Vi tar också fram nåt
  vi kallar för lärande exempel.

 49. Det behöver inte vara en bra
  verksamhet eller ett gott exempel-

 50. -utan en verksamhet som försöker
  förebygga tvång och begränsningar-

 51. -och så lyfter man fram
  erfarenheterna från det.

 52. Nu kommer vi till det jag vill
  att ni ska ta med er härifrån.

 53. Vi har samlat stöd på Kunskapsguiden-

 54. -under ett tema
  som heter "tvång och begränsningar".

 55. Tanken är att det ska finnas
  mycket stöd på ett ställe.

 56. Det som finns här
  kommer dels från Socialstyrelsen-

 57. -dels från Inspektionen
  för vård och omsorg.

 58. Förra året gjorde de ett hundratal
  tillsynsbesök runtom i landet-

 59. -inom LSS-verksamheter
  och äldreomsorg.

 60. Svenskt Demenscentrum
  har gjort ett utbildningspaket-

 61. -som består av en webbutbildning
  och en handbok.

 62. De har tagit fram appar
  och är jätteduktiga på det här.

 63. Även om det handlar om personer
  med demenssjukdom och äldre-

 64. -så kan ni titta på materialet
  för att få inspiration.

 65. En del saker har samma tänk
  och förhållningssätt.

 66. Myndigheten för delaktighet
  har bland annat med material-

 67. -som handlar om miljöanpassningar.
  Att anpassa och göra om miljön-

 68. -så att personer med kognitiv svikt
  kan begripa och hantera miljön.

 69. De områden vi tar upp
  i Kunskapsguiden är:

 70. Vad är tvångs- och begränsnings-
  åtgärder? Det finns texter om det.

 71. Varför är det här dåliga åtgärder?

 72. Vad är en skyddsåtgärd?

 73. Stöd på verksamhetsnivå, stöd
  på individnivå och lärande exempel.

 74. Då tänkte jag...

 75. Kan ni lova mig när ni kommer hem
  i kväll eller till jobbet imorgon-

 76. -att gå in och titta på det här
  på Kunskapsguiden?

 77. -Kan ni lova mig det?
  -Ja!

 78. På borden här ute
  finns det en liten lapp.

 79. Vi delar ut lappen
  efter föreläsningen.

 80. Där står hur man tar sig in
  och hittar rätt på Kunskapsguiden.

 81. Och även till rapporten
  om utmanande beteende.

 82. Innan jag slutar ska jag berätta
  om två saker som är på gång.

 83. Dels håller vi på att ta fram
  stödmaterial till enhetschefer-

 84. -som de ska kunna använda
  för att lyfta frågan med personalen.

 85. Dels för att få ut kunskapen
  om tvång och begränsningar-

 86. -men också för att diskutera hur man
  i verksamheten kan förebygga det.

 87. Vi har ett regeringsuppdrag
  för att ta fram stöd till personal-

 88. -om hur de kan stödja enskilda med
  nedsatt beslutsförmåga att ta beslut.

 89. Det handlar mycket om kommunikation.

 90. Enhetschefsmaterialet kommer att
  vara klart ungefär till jul.

 91. Och det andra uppdraget är klart
  om drygt ett år.

 92. Kommer ni ihåg
  det här med Kunskapsguiden nu?

 93. Då kan jag sluta.

 94. Då kommer Marjana upp och berättar
  om rapporten om utmanande beteenden.

 95. Marjana Tornmalm heter jag
  och är utredare på Socialstyrelsen-

 96. -för frågor om funktionsnedsättning
  eller -hinder.

 97. Jag har varit med och tagit fram-

 98. -det kunskapsstöd
  som jag ska presentera för er.

 99. Titeln på det här passet var väl
  "Vad säger Socialstyrelsen?"-

 100. -och efter att ha lyssnat i två dagar
  skulle vi kunna säga:

 101. Ja, precis så. Då var det färdigt.

 102. Men nu har jag ju
  en halvtimme på mig-

 103. -så jag ska presentera materialet.

 104. Men ni kommer nog
  att känna igen mycket.

 105. Att förebygga och minska
  utmanande beteende i LSS-verksamhet.

 106. Socialstyrelsen har jobbat med det
  utifrån ett regeringsuppdrag-

 107. -som vi ofta gör.

 108. Begränsningarna här handlar om
  att det gäller vuxna personer-

 109. -personer med intellektuell
  eller kognitiv funktionsnedsättning-

 110. -d.v.s. personkrets 1 och 2
  i LSS.

 111. Och det gäller i LSS-verksamheter.

 112. Då ska vi se... Det här
  behöver ni inte titta noga på-

 113. -men jag ville berätta lite om
  hur vi tar fram rekommendationer.

 114. För de ska ju
  hjälpa till att sortera-

 115. -i alla de arbets-
  och förhållningssätt som finns-

 116. -och att gradera
  vilka det finns evidens för.

 117. Vilka vet vi fungerar och finns det
  några arbetssätt vi inte ska ha?

 118. Utgångspunkten i det här arbetet
  har varit ett vetenskapligt underlag-

 119. -som Socialstyrelsen har tagit fram
  som heter:

 120. "Interventioner för personer
  med utmanande beteende"-

 121. -"som har intellektuella
  funktionsnedsättningar."

 122. Det visar väl egentligen
  att man inte hittar svaret-

 123. -enbart i de vetenskapliga studierna
  av många skäl.

 124. Ett är att det är svårt att veta-

 125. -om man lyckas förebygga
  ett utmanande beteende.

 126. Hur kan man vara säker på
  att det hade inträffat-

 127. -om man inte hade gjort
  de åtgärder man har gjort?

 128. Men de jobbar också ofta i efterkant.

 129. Vi har utmanande beteende.
  Vad gör vi då?

 130. Det mesta i de vetenskapliga
  studierna är behandlingsinriktat-

 131. -och vårt fokus var ju
  att förebygga eller minska.

 132. För att gå i land med uppgiften
  har vi fått hjälp av en expertgrupp.

 133. Ni har lyssnat
  på två av de som har hjälpt oss:

 134. Petra Björne och Gunilla Thunberg.

 135. Men inte bara de,
  utan nio olika personer deltog.

 136. Den uppgift de hade var-

 137. -att med bas i detta vetenskapliga
  underlag, ta fram och lägga ihop det-

 138. -med den evidensbaserade praktik
  de kände till.

 139. Vad kan vi verkligen säga fungerar
  i de här sammanhangen?

 140. Det var ganska spännande diskussioner
  och roligt att få vara med-

 141. -för det var röster
  med helt olika perspektiv.

 142. När vi då hade
  preliminära rekommendationer-

 143. -vände vi oss till ett ganska
  stort antal yrkesverksamma-

 144. -och yrkesverksamma på det viset
  att de ofta jobbade som handledare.

 145. Bo Hejlskov var en av de
  som hjälpte oss att svara på-

 146. -om de rekommendationer vi nu hade
  var till nytta för målgruppen.

 147. Innebär de några risker?
  Är de möjliga att genomföra?

 148. Och stämmer de överens
  med kärnvärdena i LSS?

 149. Sedan har vi finjusterat lite
  och haft fokusgrupper med anhöriga-

 150. -eller med personal, enhetschefer.

 151. Så småningom kommer man fram
  till rekommendationer-

 152. -som alla i expertgruppen
  kan stå bakom.

 153. Det man kallar för
  ett konsensusförfarande.

 154. Det här med utmanande beteende har ni
  hört mycket om under de här dagarna-

 155. -men vi har valt att använda
  begreppet för att flytta fokus-

 156. -från personen
  som uppvisar en typ av beteende-

 157. -till att vi ska se till hela situa-
  tionen som ett beteende uppkommer i.

 158. Det innefattar både
  självskadande beteende, utåtagerande-

 159. -eller det man kan kalla för
  socialt problematiskt beteende.

 160. En annan utgångspunkt är att det
  inte är nåt annat som gäller-

 161. -för människor med intellektuell
  funktionsnedsättning än för alla.

 162. Vi behöver alla
  få andra att förstå oss-

 163. -och förstå vad andra vill oss.

 164. Vi måste kunna reda ut missförstånd
  och ha koll på vad som händer.

 165. Vi ska kunna hitta det vi behöver-

 166. -vare sig det är platser,
  personer eller saker.

 167. Vi måste kunna få information
  och lyckas i våra aktiviteter.

 168. Och vi bör få ett bra bemötande.

 169. Här skiljer det sig inte alls
  om vi ser på det vi kallar för behov-

 170. -men däremot blir formen
  på ett annat sätt-

 171. -om man har en intellektuell
  funktionsnedsättning.

 172. Det här är svårt.

 173. Det är inte lätt att anpassa stödet
  till en annan människa-

 174. -som inte tänker precis likadant
  som man gör själv-

 175. -utan det är
  en form av detektivarbete-

 176. -att komma på vilken typ av stöd
  en person behöver-

 177. -och på vilket sätt man ska ge det.

 178. Så att det inte blir för mycket
  eller för lite stöd.

 179. Just därför finns det
  några förutsättningar-

 180. -som vi inte ser som
  ett arbets- eller förhållningssätt-

 181. -utan viktiga saker som måste
  finnas på plats i en verksamhet-

 182. -för att man ska kunna jobba
  på ett bra sätt överhuvudtaget.

 183. Det är dessa förutsättningar
  som jag vill lyfta fram.

 184. Ni har hört dem under de här dagarna.

 185. Stöd och lösningar
  måste basera sig på en analys.

 186. Vi kan ofta vara lösningsfokuserade-

 187. -där vi ska lösa ett problem
  på en gång.

 188. Men vi måste nog tänka efter
  hur problemet ser ut.

 189. När uppstår det utmanande beteendet?
  I vilka situationer?

 190. Och i vilka situationer fungerar det
  bra? Hur ser problemet ut?

 191. Och så måste vi fundera på
  hur vi skulle kunna lösa det-

 192. -och prova våra lösningar
  och utvärdera dem så småningom.

 193. Och allra helst dokumentera också,
  för vi glömmer så lätt.

 194. Så att vi kan fortsätta vårt lärande
  och bygga på det vi redan vet.

 195. Sedan är det nåt vi hoppades att vi
  inte skulle behöva skriva år 2016-

 196. -och det är att individuella
  hjälpmedel ska fungera och finnas.

 197. Men tyvärr har vi sett
  att vi måste påminna om det.

 198. Och så är det kommunikationsdelen.

 199. Att vi aldrig får glömma
  att delaktighet-

 200. -som är en så viktig faktor
  inom LSS-verksamhet-

 201. -baseras på att man faktiskt
  kan kommunicera på nåt sätt.

 202. Annars är det helt omöjligt
  att vara delaktig.

 203. Om vi då kommer
  till rekommendationerna-

 204. -så undrar många
  varför det inte står ska.

 205. Varför står det inte
  att man "ska" kunna kommunicera?

 206. Då är det så att "ska" är ett ord
  inom myndighetsvärlden-

 207. -som bara kan användas när det gäller
  lagar eller föreskrifter.

 208. I ett sånt här sammanhang är "bör"
  det starkaste man kan säga.

 209. Bör stå för
  en starkt positiv rekommendation.

 210. Under det har vi "kan" som är
  en svagt positiv rekommendation-

 211. -och så "kan inte"
  som är en svagt negativ-

 212. -och så har vi "bör inte" som är
  en starkt negativ rekommendation.

 213. Jag hinner inte gå djupt in på dem-

 214. -men en viktig sak är naturligtvis-

 215. -att man vet vad en funktions-
  nedsättning innebär för en individ-

 216. -för att kunna utforma ett stöd
  på ett bra sätt.

 217. Man måste veta hur personen hör,
  ser, minns och så vidare.

 218. Tolkar och förstår.

 219. Att alternativ
  och kompletterande kommunikation-

 220. -är jätteviktigt tror jag inte ni har
  missat efter Gunillas föreläsning.

 221. Men här sätts det också
  i kombination med-

 222. -det vi kallar
  funktionell kommunikation.

 223. Det betyder att man har möjlighet-

 224. -att kommunicera sånt
  som är viktigt i ens vardag.

 225. Inte bara
  att man har ett stort ordförråd-

 226. -utan man lyckas få fram det
  som är viktigt för en i vardagslivet.

 227. "Bör" gäller också kognitivt stöd.

 228. Att man ska kunna känna
  att man har kontroll över sitt liv.

 229. Att man vet vad man ska göra,
  när och med vem.

 230. Att man hittar sina saker och kan
  orientera sig i de lokaler man är i.

 231. Där finns också ett litet tillägg
  som gäller stressorer.

 232. Att vi tänker över
  hur jobbigt det kan vara-

 233. -för nån som inte har samma sorts
  filter som många av oss har.

 234. På mitt jobb
  går det hela dagen en fläkt.

 235. Mitt filter funkar så bra
  att jag slipper höra det hela tiden.

 236. Men jobbar jag kvar en kväll
  och fläkten stängs av-

 237. -blir det en känsla av att
  "Oj, vad tyst och härligt det blev".

 238. Men för den som inte har filtret
  och tvingas uppleva ljud hela tiden-

 239. -eller att lysröret flimrar
  eller nåt annat-

 240. -så är det en oerhörd påfrestning
  och därför många gånger helt onödigt.

 241. Vi måste ha det med oss
  och spana på såna onödiga stressorer.

 242. Att utesluta hälsoproblem
  har inte lyfts här.

 243. Men det är nåt
  som vi alla måste bära med oss.

 244. Ett utmanande beteende kan stå för
  att en individ inte mår bra.

 245. Antingen fysiskt eller psykiskt.

 246. Och i det fallet ska vi inte försöka
  ta bort det utmanande beteendet-

 247. -utan då är det en oerhört viktig
  signal till oss att nåt är galet.

 248. Jag vill dela ett exempel med er,
  i en väldigt kort version.

 249. En drygt 50-årig kvinna-

 250. -med en grav utvecklingsstörning
  och autism som är rullstolsburen-

 251. -har fruktansvärda utbrott.

 252. Hon sliter sönder sina kläder. Topp-
  noteringen är tio tröjor på en dag.

 253. Hon skadar sig själv
  genom att bita och slå sig.

 254. Hon slår även andra som kommer
  i närheten om hon kommer åt.

 255. Och det här sker periodvis.

 256. En ny personal undrar
  om inte kvinnan har ont.

 257. "Nej", säger de
  som har jobbat med henne länge.

 258. "Så här är det periodvis.
  Hon är sån här."

 259. Man kopplar ett beteende
  till en diagnos, vilket inte är sant.

 260. Utmanade beteende
  är ingen egenskap naturligtvis.

 261. Så småningom, det tar nästan ett år-

 262. -blir hon akut opererad för gallsten.

 263. När hon kommer tillbaka
  efter gallstensoperationen-

 264. -har hon inga mer
  utmanande beteenden.

 265. Då kan vi tänka oss hur fruktansvärt
  ont den människan måste ha haft-

 266. -utan att ha nåt sätt
  att tala om det på.

 267. Det måste ju inte vara
  nåt så allvarligt som gallsten-

 268. -utan kan vara förstoppning,
  öroninflammation-

 269. -eller allt det som drabbar oss
  när vi blir lite äldre-

 270. -att vi börjar höra sämre, får artros
  i knäna eller blir lätt dementa.

 271. Allt det händer ju även
  den här målgruppen som vi pratar om-

 272. -så det måste vi bära med oss.

 273. Fysisk aktivitet är egentligen
  den enda rekommendation-

 274. -där man kan säga att det finns
  ett vetenskapligt stöd i studier.

 275. Och det gäller ju oss allihop.
  Det är samma sak här.

 276. Enligt Världshälsoorganisationen
  och våra svenska myndigheter-

 277. -bör vi röra på oss
  minst 2,5 timme per vecka-

 278. -och då av medelmåttig intensitet.

 279. Vi får dela upp det och behöver inte
  göra det i ett enda pass.

 280. Men minsta tiden som räknas
  är tio minuter.

 281. Här gäller det att hitta nåt
  som passar för varje person.

 282. Alla ska inte ut och jogga,
  tack och lov för min del.

 283. Man får hitta nåt
  som fungerar för individen.

 284. Det finns vetenskaplig evidens för
  att det minskar utmanande beteende.

 285. Sedan har vi
  de lite svagare rekommendationerna.

 286. Det behöver egentligen inte betyda-

 287. -att de förhållningssätten är sämre-

 288. -utan kan betyda att det gäller
  en väldigt liten del av målgruppen.

 289. Och så är fallet
  med sociala berättelser.

 290. Det kräver att personen har
  en viss intellektuell funktion-

 291. -och möjlighet att tänka, och gäller
  inte alla sorters utmanande beteende.

 292. Positivt beteendestöd
  hör vi inte så ofta om i Sverige-

 293. -så där handlar det mer om
  att vi inte har så stor erfarenhet.

 294. Vi hittar det
  i internationella riktlinjer-

 295. -och det är den teknik inom
  beteendeterapeutiska arbetssätt-

 296. -som man kan tänka sig använda i ett
  sånt sammanhang som det vi talar om.

 297. Det säger vi utifrån
  att det är den enda inriktning-

 298. -som tar tydligt avstånd från
  det man kallar för aversiva tekniker.

 299. Alltså sånt som kan upplevas
  som obehagligt, bestraffande-

 300. -eller begränsande av individen.

 301. Det innefattar också det här
  att titta på hela situationen-

 302. -och inte bara tänka på
  hur individen beter sig.

 303. Det tredje med
  det positiva beteendestödet är också-

 304. -att man försöker göra mer
  av det som fungerar bra-

 305. -istället för
  att fokusera på problem.

 306. Sedan har vi lågaffektivt bemötande-

 307. -som har fått ett väldigt bra gensvar
  i Sverige.

 308. Det står som en kan-rekommendation
  för att det än så länge inte finns-

 309. -så mycket dokumentation
  och utvärderingar kring det.

 310. Men just det här med vilken styrka
  en rekommendation får-

 311. -kan ändras över tid, när man ser
  att det finns mer material om det.

 312. Sedan har vi då "bör inte"-

 313. -som då gäller konsekvenspedagogik.

 314. Den första föreläsaren
  hade några exempel på det.

 315. Sitt och tänk över hur du har betett
  dig. Det blir inget badhus för dig.

 316. Det är den typen av tekniker-

 317. -som ju inte alls fungerar
  för den här målgruppen-

 318. -och som heller inte är utvecklade
  för målgruppen men tyvärr förekommer.

 319. Det var det jag tänkte säga,
  med det lilla tillägget-

 320. -att vi har fått pengar för att göra
  ett par filmer om rekommendationer.

 321. Dem gör vi nu. Den ena filmen
  handlar om kommunikation-

 322. -och den andra om kognitivt stöd.

 323. Vi hoppas att de är klara innan jul.

 324. Det är inga långa undervisningsfilmer
  utan de är tänkta som utgångspunkt-

 325. -för att diskutera på en arbetsplats.

 326. Är det nåt vi känner igen?
  Har det bäring på det jobb vi gör?

 327. Filmerna kommer att ligga
  på Kunskapsguiden, som Anders nämnde.

 328. Kunskapsguiden ska också få
  en ny flik som heter funktionshinder.

 329. Det är vi glada för, för då har vi
  möjlighet att samla information-

 330. -som har med det området att göra.
  Det var allt för mig.

 331. Textning: Karin Hellstadius
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Socialstyrelsens rekommendationer

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Anders Bergh och Marjana Tornmalm från Socialstyrelsen berättar om hur uppdraget ser ut runt tvångs- och begränsningsåtgärder för personer med nedsatt beslutsförmåga och om rekommendationerna för att förebygga och minska utmanande beteenden i LSS-verksamheter. Inspelat den 13 oktober 2016 på Folkets hus, Göteborg. Arrangör: Autism- och aspergerförbundet.

Ämnen:
Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Identitet och livsstil > Personer med funktionsnedsättning
Ämnesord:
Samhällsvetenskap, Social omsorg, Sociala frågor, Tvångsvård
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Lyfta upp eller trycka ner

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lyfta upp eller trycka ner

Omsorg utan våld

Elisabeth Råberg är autismkonsult, handledare och mamma till två söner med autism. Här beskriver hon hur det är att leva med barn med autism och flera tilläggsdiagnoser. Hon har lång erfarenhet av hur sönerna har mötts av oförståelse och farit illa i olika verksamheter. Inspelat den 12-13 oktober 2016 på Folkets hus, Göteborg. Arrangör: Autism- och aspergerförbundet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lyfta upp eller trycka ner

Etik och bemötande

Erik Blennberger, professor vid Ersta Sköndal högskola och ledamot i Socialstyrelsens etiska råd, har medverkat i LSS-utredningen och skrivit flera böcker om etik. Här talar han om vilka etiska värden och normer som är viktiga i LSS-verksamheter och vad ett bra bemötande innebär. Inspelat den 12 oktober 2016 på Folkets hus, Göteborg. Arrangör: Autism- och aspergerförbundet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lyfta upp eller trycka ner

Trygghet utan tvång

Kaisu Kull från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) berättar om hur myndigheten i sin tillsyn bedömer olika fall och tolkar gränserna för vad som är tillåtet. Hon ger exempel på framgångsfaktorer för att undvika tvångs- och begränsningsåtgärder utifrån tillsynsrapporten Skapa trygghet utan tvång. Inspelat den 12 oktober 2016 på Folkets hus, Göteborg. Arrangör: Autism- och aspergerförbundet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lyfta upp eller trycka ner

Rätten till kommunikation

Gunilla Thunberg, logoped vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, talar om kommunikationssvårigheter som den vanligaste orsaken till utmanande beteende. Att möjliggöra kommunikation är den effektivaste lösningen och den enda möjliga vägen om mänskliga rättigheter ska gälla för alla, menar hon. Inspelat den 12 oktober 2016 på Folkets hus, Göteborg. Arrangör: Autism- och aspergerförbundet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lyfta upp eller trycka ner

E-autism - en webbaserad introduktion

Mats Jansson, ombudsman på Autism- och aspergerförbundet, presenterar e-autism som är en webbaserad grundkurs i vad autism är och hur det yttrar sig. Inspelat den 13 oktober 2016 på Folkets hus, Göteborg. Arrangör: Autism- och aspergerförbundet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lyfta upp eller trycka ner

Lågaffektiv teori och metod, del 1

Bo Hejlskov Elvén är psykolog, författare och handledare. Här talar han om hur lågaffektiv teori och metod i skola, omsorg och psykiatri hjälper oss bort från tvingande och begränsande åtgärder. I arbetet med att bemöta autistiska personer måste professionen alltid utgå från att man har ett ansvar för det som sker, och när man inte når resultat måste man som professionell undersöka om det är fel på den metod man använder, menar han. Inspelat den 13 oktober 2016 på Folkets hus, Göteborg. Arrangör: Autism- och aspergerförbundet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lyfta upp eller trycka ner

Lågaffektiv teori och metod, del 2

Lågaffektivt bemötande i kritiska eller kaotiska situationer är alltid bättre än att bemöta med fysiska interventioner eller tvångsåtgärder, menar Bo Hejlskov Elvén. Det handlar om att dämpa känslouttrycken och skapa ett lugn, både genom beteende och hur man utformar den fysiska miljön. Här går Hejlskov Elvén igenom strategier och metoder för ett lågaffektivt beteende och ger exempel på varför de är effektiva. Inspelat den 13 oktober 2016 på Folkets hus, Göteborg. Arrangör: Autism- och aspergerförbundet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lyfta upp eller trycka ner

Utmanande beteenden och verksamheter

Människor inom autismspektrumet med utmanande beteenden har goda möjligheter till ett liv med hög livskvalitet om man utgår från det som personen kan och förmår istället för det personen inte kan och förmår, menar Petra Björne, fil dr i kognitionsvetenskap och forsknings- och utvecklingskoordinator i Malmö stad. I Malmös LSS-verksamheter används ett studiecirkelmaterial baserat på en forskningsöversikt för att på ett bättre sätt möta brukarnas önskemål och behov, berättar hon. Inspelat den 13 oktober 2016 på Folkets hus, Göteborg. Arrangör: Autism- och aspergerförbundet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lyfta upp eller trycka ner

Socialstyrelsens rekommendationer

Anders Bergh och Marjana Tornmalm från Socialstyrelsen berättar om hur uppdraget ser ut runt tvångs- och begränsningsåtgärder för personer med nedsatt beslutsförmåga och om rekommendationerna för att förebygga och minska utmanande beteenden i LSS-verksamheter. Inspelat den 13 oktober 2016 på Folkets hus, Göteborg. Arrangör: Autism- och aspergerförbundet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lyfta upp eller trycka ner

Lyfta upp eller trycka ner

Vad kan vi ta med oss i vårt arbete för att förebygga och undvika tvingande och begränsande åtgärder för personer med autism i skola, LSS, psykiatri och andra sammanhang? Mats Jansson, ombudsman, och Annika Lindström, ordförande Autism- och aspergerförbundet distrikt Göteborg, sammanfattar och tittar framåt. Inspelat den 13 oktober 2016 på Folkets hus, Göteborg. Arrangör: Autism- och aspergerförbundet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

Angus Deaton, ekonomi

Nationalekonomen Angus Deaton har fått Nobelpriset i ekonomi 2015 för sin analys av konsumtion, välfärd och fattigdom. Här går han igenom delar av sin analys och förklarar varför våra konsumtionsval påverkar hela samhället och hur man på bästa sätt kan mäta och analysera välfärd och fattigdom. Inspelat den 8 december 2015 på Stockholms universitet. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - rasism

Vem är rasist?

De senaste åren har flera debatter om påstådd rasism blossat upp. Men vad menas egentligen med rasism? Det finns olika svar på frågan och i programmet sätter forskare och aktivister begreppet i en historisk kontext och resonerar kring dagens definition.