Titta

UR Samtiden - Drogfokus 2016

UR Samtiden - Drogfokus 2016

Om UR Samtiden - Drogfokus 2016

Föreläsningar och diskussioner kring alkohol, narkotika, dopning, tobak och angränsande problematik. Årets fokus ligger på den så kallade ANDT-strategin, regeringens beslut om förnyad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken. Inspelat den 19-20 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Drogfokus 2016 : Olydnad är avgörande för folkhälsanDela
 1. I dag vill jag prata om makt.

 2. Om hur vinster
  är viktigare än människor-

 3. -vilket orsakar enorma skador.

 4. Vi måste tänka på det,
  ifrågasätta det och ta strid mot det.

 5. När vi gör de sakerna, när vi tänker
  kritiskt och vaknar ur vår dvala-

 6. -finns det hopp om en förändring-

 7. -som löser några av de problem
  som vi har vigt våra liv åt att lösa.

 8. "Vi är många - de är få"
  är mitt val som öppningsreplik.

 9. Det är hämtat från en dikt
  av en engelsk poet, Shelley.

 10. Dikten skrevs
  för lite mer än 200 år sen...

 11. ...efter en svår tid
  i brittisk historia-

 12. -när en av de första fredliga
  demonstrationerna mot fattigdom hölls-

 13. -i Manchester. Den slogs brutalt ner
  av soldater med gevär och svärd.

 14. Shelley, som då bodde i Grekland,
  hörde talas om det tre veckor senare-

 15. -och skrev "The Masque of Anarchy".

 16. Han var så rasande
  att han skrev en upprorisk dikt-

 17. -som inte gavs ut förrän 50 år efter
  hans död. Den viktigaste strofen lyder:

 18. "Rise like lions after slumber
  in unvanquishable number."

 19. "Shake your chains to earth like dew
  which in sleep had fallen on you."

 20. "Ye are many - they are few."

 21. Jag vill prata om den tanken i dag-

 22. -och att det som vi folkhälsoarbetare
  borde uppmuntra-

 23. -inte är lydnad mot vår livsstil,
  utan olydnad mot en livsstil-

 24. -som har påtvingats människor
  med oerhörd kraft.

 25. Jag har delat upp det i fyra områden.

 26. Jag tar upp marknadsföringens makt-

 27. -och kikar lite på hur den funkar-

 28. -men sen tar jag upp den andra sidan
  av myntet och hur vi slår tillbaka.

 29. Hur vi tar tillbaka
  makten över våra liv-

 30. -och hur viktigt det är för både
  folkhälsan och hela mänskligheten.

 31. Eftersom jag är i Sverige, Nobels
  hemland, är det viktigt att tänka på.

 32. Hela Skandinavien har på många sätt
  lett kampen för mänskliga rättigheter.

 33. Till sist funderar jag kring ett system-

 34. -som är hälsosammare, rättvisare
  och mer jämlikt.

 35. Men först marknadsföringens makt.

 36. Jag tänker inte dra
  en företagsfientlig svada.

 37. Marknadsföring är en kraftfull, viktig
  och gammal del av vårt samhälle.

 38. Den visar att vi är svaga på egen hand,
  men att vi tillsammans kan blomstra.

 39. Genom samarbete
  har mänskligheten tagit över planeten-

 40. -trots att vi är långt svagare
  än många andra arter på planeten.

 41. Vi insåg väldigt tidigt att du och jag
  kan lyckas bättre om vi samarbetar.

 42. Jag jagar, och du lagar mat. Båda äter.

 43. Vi insåg värdet
  av ett ömsesidigt fördelaktigt utbyte.

 44. I modern tid motsvaras det-

 45. -av en småföretagare,
  som en liten butiksinnehavare.

 46. Bilden blir väldigt annorlunda när vi
  tänker på moderna bolags storlek-

 47. -liksom pengarna, kapaciteten
  och makten som de har i utbytet.

 48. Det ömsesidigt fördelaktiga utbytet
  blir snabbt-

 49. -mycket mindre angenämt, mindre
  jämlikt och mycket mer manipulerande.

 50. Om vi går från ett individperspektiv-

 51. -till ett som handlar om världspolitik-

 52. -så ser vi enorma problem
  med företagens storlek.

 53. Många är långt större än länder.
  Shell är större än Norge.

 54. Tänk er alla maktfördelningsåtgärder
  i ett land som Norge.

 55. Inga av dem finns på Shell.

 56. Det leder oss till
  nåt som är mycket mer manipulerande.

 57. Om vi funderar på
  hur det här påverkar vår värld-

 58. -hur utbredd marknadsföringen nu är...

 59. Det här är vad Noam Chomsky sa
  om hur vår värld nu domineras...

 60. ...av marknadsföringens värld.

 61. De har så oerhört stor makt att de
  kan ta över många delar av våra liv.

 62. Sjukhus och skolor, nämner Arundhati
  Roy. De kan köpa och kontrollera dem.

 63. De kan införliva mycket av vår värld
  i deras värld med vinst och förlust.

 64. En värld
  där vinsten alltid är viktigast.

 65. Vi känner till det främst
  genom arbetet med tobak, alkohol-

 66. -och i allt större utsträckning
  ultraprocessad mat - snabbmat.

 67. Vi vet att det får följder. Marknads-
  föringen av livsmedlen är stark-

 68. -och forskningen bevisar det självklara-

 69. -att om man satsar
  flera miljarder pund, kronor och euro-

 70. -för att uppmuntra vissa beteenden-

 71. -så övertygas i synnerhet sårbara och
  unga personer att lära sig beteendena.

 72. Vi vet hur folkhälsoarbetet har drabbats
  av de tre områdena.

 73. Så mycket att vi myntade uttrycket
  "industriell epidemi" för tio år sen.

 74. Livsstilssjukdomar uppstod inte av en
  slump, utan de är handelssjukdomar-

 75. -eftersom företag
  handlar med de här produkterna.

 76. En framstående tidskrift som
  "The Lancet" kan påstå nåt sånt här.

 77. Att multinationella företag dödar folk
  i jakt på vinster. Det är starka ord.

 78. Världshälsoorganisationen
  kan väldigt öppet prata om-

 79. -hur ett vinstdrivet system
  påverkar folkhälsan.

 80. Jag kan väldigt offentligt och öppet
  namnge förövarna:

 81. Tobaksbolagen, livsmedelsbolagen,
  läskbolagen och alkoholbolagen.

 82. Vi kan absolut inte låtsas
  att vi inte vet vad som pågår.

 83. De här kroppsliga skadorna
  som främst oroar oss-

 84. -är bara en del av många fler problem-

 85. -som vi också blir alltmer medvetna om
  i våra yrkesliv.

 86. Psykiska men orsakas av ett system-

 87. -som ständigt hävdar att materiella
  ägodelar är lösningen på alla problem.

 88. Att vi kan köpa lycka i en butik.

 89. Samhällen förlorar socialt kapital-

 90. -när nästa stora varuhuskedja,
  som Walmart, kommer till staden.

 91. Företag som är större än länder
  orsakar politisk skada.

 92. De är ju större än västländer, så hur
  mycket större än Burkina Faso är de?

 93. Den andliga skadan.

 94. Det antyds att vi så här på nåt sätt
  kan visa vårt värde som människa.

 95. Att vara människa innebär
  att man skaffar det senaste märket-

 96. -och köper den senaste modellen.
  En Apple- eller Ford Focus-människa.

 97. Större än allt det här-

 98. -är ett sånt här ekonomiskt systems
  inverkan på själva planeten.

 99. En allt större tillväxt som drivs
  av vårt beteende och vår konsumtion-

 100. -som i sin tur uppmuntras och
  berättigas genom marknadsföring...

 101. ...får katastrofala följder.

 102. Det kanske mest oroväckande
  av allt det här-

 103. -är att vi vet att det här pågår.

 104. Vi vet att det är vansinnigt.

 105. Som en svensk essäist skrev:

 106. "Du vet redan tillräckligt. Det gör jag
  också. Det är inte kunskap vi saknar."

 107. "Vad som fattas oss är modet att inse
  vad vi vet och dra slutsatserna."

 108. Det handlar inte om
  att det saknas bevis.

 109. Vi tittar lite närmare
  på hur marknadsföring funkar.

 110. Först det självklara.

 111. Marknadsföring är allt som ett företag
  gör för att man ska köpa dess varor.

 112. Helt lagliga företag som enligt lagen
  är skyldiga att sätta vinsten först.

 113. De måste det.

 114. Den mest självklara yttringen av
  marknadsföring är massmediereklam.

 115. Men det sker mycket mer
  kommunikation, särskilt i modern tid-

 116. -än massmediereklam.

 117. Nästan alla tänkbara ytor och kanaler,
  både verkliga och virtuella-

 118. -behärskas nu av marknadsföring.

 119. Det är nästan omöjligt
  att undvika reklam-

 120. -som uppmanar oss
  att konsumera alltmer.

 121. Det sker i en värld där vi mest av allt
  vill att man ska konsumera mindre.

 122. Men det är ändå bara toppen på
  isberget när det gäller marknadsföring.

 123. Vi måste tänka på platsen, priset,
  förpackningen och varans utformning.

 124. När det gäller alkohol,
  ett ämne som många här håller kärt-

 125. -har utvecklingen av nya alkoholvaror
  under min livstid-

 126. -varit förbluffande och kraftfull.
  Vi ser det knappt som marknadsföring-

 127. -men alkoläsken som kom på 90-talet
  förändrade alkoholmarknaden kraftigt-

 128. -vilket fick enorma efterverkningar.

 129. Regelverket påverkades knappt av det.

 130. Vem tyckte att det var en bra idé-

 131. -att blanda en barndryck som läsk
  med en vuxendryck som alkohol?

 132. När lät det som ett vettigt drag
  för folkhälsan? Ändå hände det bara.

 133. Allt det här utspelar sig i en både
  kognitiv och känslomässig värld.

 134. Varumärket är nåt som vi känner
  såväl som ser och förstår.

 135. Alla kaféer i Bratislava
  har tagits över-

 136. -av olika läsktillverkare, snabbmats-
  annonsörer och alkoholbolag.

 137. Coca-Colas är målade i rött och vitt-

 138. -och deras slogan överallt är:
  "Taste the feeling."

 139. Jag vet inte vad det betyder
  trots att engelska är mitt modersmål-

 140. -men om det inte var nåt kraftfullt
  skulle de inte lägga pengar på det.

 141. Den är väldigt subtil, originell,
  kreativ och oerhört fängslande.

 142. Den tilltalar oss alla
  väldigt personligt.

 143. Det sker väldigt subtilt.
  Allt oftare liknar det inte ens reklam.

 144. Det här är regelverket
  som styr brittisk reklam.

 145. En av de första reglerna är att reklam
  ska kännas igen som reklam.

 146. Man tänker lite mer kritiskt
  om nån vill sälja nåt.

 147. Man är på sin vakt och tänker på
  vad de säger, för de har en agenda.

 148. Det är mindre troligt att det händer
  om man inte vet att de vill sälja nåt.

 149. Tänk på reklam, särskilt den digitala.

 150. Tänk på idrottssponsring.

 151. Hur uppenbart är det att en kändis som
  bär en viss T-shirt med en viss logga-

 152. -försöker sälja nåt?
  Hur uppenbart är det att reklamspel-

 153. -som riktar sig till barn är sponsrade
  av Coca-Cola och McDonald's?

 154. Man ser ständigt
  reklam som inte tydligt vill sälja nåt.

 155. Allt handlar om subtila antydningar
  och att "smaka på känslan".

 156. Vi kan inte dekonstruera
  eller diskutera det.

 157. Nåt som riktar sig till hjärtat, inte
  hjärnan, är oerhört svårt att säga emot.

 158. Vår identitet påverkas grundligt. Här är
  forskning om alkoholreklam som visar-

 159. -hur ungdomar använder varumärkena
  för att visa sin identitet.

 160. Forskningen gäller ungdomar,
  men man får inte tro-

 161. -att man blir immun mot det här
  när man fyller 21 år. Man blir inte det.

 162. Se efter hur många på ett förortståg
  som häller i sig energidryck.

 163. Hur många dricker kaffe ur muggar-

 164. -som gjordes spillsäkra åt småbarn?

 165. Hur många köper flaskor med vatten
  när kranen duger hur bra som helst?

 166. Vi är alla väldigt mottagliga
  för de subtila övertalningsmetoderna.

 167. Självklart anstränger de sig hårt-

 168. -för att nå ut till oss konsumenter-

 169. -men även makthavare, politiker,
  beslutsfattare och intressenter-

 170. -för de vet att våra beslut
  till stor del påverkas av vår omgivning.

 171. De vill göra omgivningen
  så företagsvänlig som möjligt.

 172. Därför kämpar Philip Morris hårt
  mot blanka cigarettpaket.

 173. Därför måste skotska staten slåss
  i Europas domstolar-

 174. -bara för att de vill införa
  ett minimipris på alkohol.

 175. De anstränger sig enormt hårt
  för att förändra det beteendet också.

 176. Inget sker av en slump.

 177. Allt är en noga planerad
  och genomtänkt strategi.

 178. Det här är överskriften
  i en vanlig företagshandbok.

 179. Det här är helt normala förfaranden
  för alla företag.

 180. Det gäller utvecklingen av både
  en varumärkes- och företagsidentitet-

 181. -för både konsumenter
  och intressenter.

 182. Det gäller
  sånt som alkohol, tobak och skräpmat-

 183. -liksom allt som ni kan tänka er och
  mycket som ni inte har drömt om än.

 184. Allt det här motiveras
  av ett så kallat "fiduciary imperative".

 185. Det handlar om
  att bolag använder andras pengar.

 186. De använder investerares pengar.

 187. De kallas aktieägare.

 188. De använder andras pengar, så därför
  måste de i första hand skydda-

 189. -aktieägarnas intressen.

 190. Att använda andras pengar
  leder lätt till bedrägerier.

 191. Enligt lagen är vinsten viktigast.

 192. Chomsky sa att vinsten är viktigare
  än människor, vilket är juridiskt sant.

 193. Av goda skäl,
  men vi måste vara medvetna om det.

 194. Marknadsföring är mångfasetterad,
  överallt förekommande, känslomässig-

 195. -rationell, strategisk och motiverad
  av en fast beslutsamhet att lyckas.

 196. Föga förvånande funkar det alltså.

 197. Vart för det oss? Vi har nått botten,
  och det ser dystert ut-

 198. -men det finns enormt hopp
  som föddes ur Shelleys dikt.

 199. Tänk på livsstilssjukdomarna.

 200. Det här är
  en bild med färska WHO-data-

 201. -som visar att 88 % av dödsfallen nu
  orsakas av livsstilssjukdomar-

 202. -i WHO:s Europaområde. Området är
  mycket större än Europeiska unionen.

 203. Ni är säkert väl medvetna om det här-

 204. -men vi bör tänka på att det här
  illustrerar vårt samarbete.

 205. Vi tar död på oss själva.

 206. Värst av allt är
  den globala uppvärmningen-

 207. -och vi orsakar den! Detsamma
  gäller konsumtionsbeteendet.

 208. En brittisk journalist pratade nyligen
  om det här och dubbelmoralen.

 209. Vi skulle ju aldrig drömma om
  att döda gorillor eller utrota en art-

 210. -men vi äter gärna
  produkter som kräver att det sker.

 211. Allt från tobak till snabbköp
  som urholkar våra samhällen-

 212. -är ett samarbete mot vår undergång.
  Ja, maktbalansen är rubbad.

 213. Reklambyråerna och Walmart
  är stenrika, men vi fattar besluten.

 214. Vi åker dit
  och struntar i den lilla närbutiken.

 215. Vi vet vad priset blir, men vi struntar
  i det. Marknadsföringen säger: "Såja!"

 216. Nyliberal kapitalism-

 217. -nåt som många av oss har kritiserat
  under våra yrkesliv-

 218. -funkar eftersom vi tillåter det.

 219. Men trots det - vilket nyligen påtalades
  i en av våra tidningars ledare-

 220. -är vi den enda arten
  med en uppfattning om moral.

 221. Vi kan skilja rätt från fel.

 222. Vi kan säga att nåt är oacceptabelt-

 223. -även om det gynnar oss på olika sätt-

 224. -och även om det är "lönsamt".

 225. Vi kan säga: "Nej, vi ska inte göra så,
  för jag tycker att det är fel."

 226. Påve Franciskus skrev i "Laudato si'"
  att det leder ut på djupt vatten-

 227. -för när vi börjar ställa frågor
  om rätt och fel-

 228. -så väcker det frågor om våra liv.

 229. Vad försöker vi uppnå
  under våra "sjuttio år"?

 230. Handlar det bara om
  att skaffa fler ägodelar?

 231. Absolut inte, anser nog de flesta av er.
  Det finns en mycket djupare mening.

 232. Men de gemensamma besluten
  om den globala uppvärmningen-

 233. -och att hålla samhällen vid liv-

 234. -säger inte bara nåt
  om vår gemensamma tillvaro som art-

 235. -och våra barns framtida tillvaro -
  utan även nåt om oss här och nu.

 236. Nåt om vår mänskliga värdighet,
  vad det innebär att vara människa.

 237. Primo Levi, förintelseöverlevaren,
  förklarade det här bäst, enligt mig.

 238. Han såg sitt år i Auschwitz-

 239. -som ett experiment
  som visade vad en människa är.

 240. Han skrev "Är detta en människa?"
  när han lämnade lägret.

 241. Han hävdade att det som i slutändan
  gör oss till människor...

 242. ...är att vi har rätten att bestämma
  om vi ger samtycke.

 243. Om vi går med på att bara ge efter.

 244. Han pratar om en situation där det var
  helt omöjligt att trotsa nazisterna.

 245. De var maktlösa.

 246. Men till och med då ansåg han
  att det som gör oss till människor...

 247. De som hade störst chans att överleva
  lägren höll fast vid sin mänsklighet.

 248. Mänskligheten bestod av att säga:
  "Inte i mitt namn."

 249. "Gör vad ni vill,
  men ni får inte mitt samtycke."

 250. "Jag tänker inte bli en av er."

 251. Liknande tankegångar fördes fram
  av Albert Camus, den franska filosofen.

 252. Han hävdade att det enda sättet för oss
  att bekämpa en ofri värld-

 253. -är att vi själva försöker vara så fria-

 254. -att vår blotta existens blir upprorisk.

 255. Han sluter därefter cirkeln
  när han hävdar-

 256. -att det inte bara gör oss
  till individer-

 257. -utan det är det som gör oss
  till kollektiva varelser.

 258. "Je me révolte, donc nous sommes."
  "Jag gör uppror, alltså finns vi."

 259. När jag gör uppror
  och säger att jag inte går med på nåt-

 260. -så menar jag underförstått
  att det inte är nåt för dig heller.

 261. Om systemet skadar mig,
  så skadar det dig.

 262. Det leder till begreppet "mänskliga
  rättigheter" som uppstod vid den tiden.

 263. Därmed kommer vi till det sista som jag
  vill prata om: ett hälsosamt system.

 264. Företagens makt ses som ett problem-

 265. -och i vårt nyliberala kapitalistiska
  samhälle där konsumtion är en livsstil-

 266. -där medborgaren
  hotas att utplånas av konsumenten-

 267. -är problemet verkligt, så låt oss
  hantera det som ett problem.

 268. Statens regleringsarbete är viktigt-

 269. -men det blir allt svårare för staten-

 270. -vilket den skotska staten blev varse
  när de ville införa minimiprissättning.

 271. Detsamma hände i Australien
  med blanka tobakspaket.

 272. Det kostade miljontals dollar
  att försvara åtgärden.

 273. Det är svårt till och med
  för förhållandevis rika länder.

 274. För ett subsahariskt land med
  utbredd fattigdom är det en omöjlighet.

 275. Staten måste agera,
  men det är ofta väldigt svårt.

 276. Civilsamhället
  kan vara till enormt stor hjälp.

 277. Hjälpen består främst av
  att få folk att tänka till.

 278. De ska inte tvingas att lyda nån annan
  i stället för Philip Morris.

 279. De ska tänka på och förkasta
  vad Philip Morris gör.

 280. Jag anser att det är
  det viktigaste som vi måste tänka på.

 281. Medborgarens roll, den kritiskt
  tänkande individen i samhället-

 282. -som säger: "Det här är inte bra
  för mig, så det är inte bra för dig."

 283. Jag måste kräva
  att systemet förändras.

 284. Jag måste skriva och demonstrera.

 285. Jag måste göra det som medborgarna
  gjorde när de blev nedskjutna.

 286. Jag måste göra uppror.

 287. Alla de här tre sakerna
  måste hänga ihop.

 288. Jag ska göra en liten utvikning
  och prata lite mer om medborgaren.

 289. Jag vet att det som jag har sagt är
  oerhört djupgående och allmänt hållet-

 290. -för många av er som måste göra nåt
  åt X, Y eller Z i morgon-

 291. -så jag vill försöka visa hur det som
  jag pratar om kan omsättas i praktiken.

 292. I Storbritannien har Cancer Research
  UK drivit en kampanj under några år.

 293. Det är en väletablerad,
  stor organisation-

 294. -som trots en konservativ framtoning
  gör väldigt häftiga, intressanta saker.

 295. Kampanjen riktar sig till ungdomar-

 296. -och tanken är att skapa digitalt
  innehåll som ungdomar tar till sig.

 297. Sånt som de känner sig träffade av-

 298. -som säger intressanta saker och
  viktigast av allt får dem att göra nåt.

 299. De vill visa hur tobaksindustrin
  manipulerar och rekryterar ungdomar.

 300. De måste det. De går i konkurs
  om de inte rekryterar en ny generation-

 301. -varje gång som möjligheten ges.

 302. De vill få dem att göra nåt åt det.

 303. Kan vi titta på filmklippet?

 304. Dean dog i går kväll. En man i kostym
  delade ut cigaretter på begravningen.

 305. Jag sa: "Är inte det där oförskämt?"

 306. Men han svarade: "Det är bara affärer.
  Dean gav oss ungefär 4 000 pund."

 307. Han verkade vara en lönnmördare-

 308. -men på visitkortet stod det:
  "Rekryteringschef för tobaksindustrin."

 309. "Vi behöver 100 000 nya varje år
  när såna som din vän Dan försvinner."

 310. "Dan? Menar du Dean?"
  - "Sak samma."

 311. "Tänk på liven som ni förstör."
  Han sa: "Folk väljer själva."

 312. "Alla vet att rökning dödar. Varje cigg
  kan bli en ny rad i testamentet."

 313. Trodde han att likgiltigheten
  gjorde honom oskyldig?

 314. Han tryckte inte på avtryckaren, men
  han säljer vapnen som står oss dyrt.

 315. Se bara på sjukvårdskrisen. Varifrån
  kommer röken som kväver landet?

 316. Jag stod på kyrkogården
  och svor på min döda väns minne.

 317. Han erbjöd mig en cigarett. Hånflinet
  visade att han inte brydde sig ett dugg.

 318. Jag sa: "Vänta tills du ser mitt gäng."

 319. "Jag tänker rekrytera en hel generation
  som slipper Deans öde."

 320. Kolla länken, skriv under namnlistan
  så att tobaksindustrin får betala.

 321. Som synes kan filosofiska tankar
  och en påves ord bli-

 322. -väldigt verkliga, påtagliga
  folkhälsoåtgärder.

 323. Jag vill avsluta
  med en önskan om förändring.

 324. Förändringen
  kräver inte en våldsam revolution.

 325. Vi måste bara sluta att samarbeta,
  sluta att gå med på det här.

 326. Företagen blev så här stora eftersom
  vi handlade med dem. Tänk på det.

 327. Avgörande för en förändring är
  en individuell förändring-

 328. -att öka det kritiska tänkandet och
  visa andra hur de ska ta sig ur fällan.

 329. En systemförändring:
  marknadsföringsregleringar.

 330. Vi har stränga regler
  för produktionen av varor och tjänster.

 331. Man måste bära hjälm och benskydd-

 332. -fabriken ska byggas på ett visst sätt
  och arbetarna har rättigheter.

 333. Men när saker lämnar fabriken bryr vi
  oss knappt om marknadsföringen-

 334. -trots att den är lika skadlig
  som fabriksbyggen.

 335. Vi måste inse
  att de här två sakerna hänger ihop.

 336. Regleringar införs bara
  om allmänheten kräver regleringar.

 337. Så ska det vara i en demokrati.

 338. Vi ska inte vara ett alternativ till
  Walmart och styra andras liv bättre.

 339. Vi ska hjälpa människor
  att sköta sina egna liv.

 340. Vi ska hjälpa människor
  så att de kan fatta egna beslut-

 341. -även om vi kanske inte alltid gillar
  deras beslut.

 342. Företagskapitalism kräver lydnad.

 343. Vi ska inte säga "lyd oss i stället",
  utan "visa olydnad".

 344. "Ta inget för givet."

 345. Det här blir inte enkelt. Jag
  försöker inte sälja in ett enkelt liv.

 346. Som poeten Antonio Machado skrev:

 347. "Vandrare, det finns ingen väg,
  den skapas där du går."

 348. Det är en rejäl utmaning för oss alla,
  men det beror på att vi är människor.

 349. Om vi kan återuppfinna vårt arbete
  enligt den här egenmaktsmodellen-

 350. -och framför allt ta till oss
  det som Camus sa...

 351. ...så kommer vi
  att förbättra folkhälsan-

 352. -och återta vår mänsklighets innersta
  väsen. Tack för att ni lyssnade.

 353. Tack så mycket!

 354. Det låter delvis ganska deprimerande.

 355. Jag håller inte med om det.
  Det är som att vakna ur en dröm.

 356. Jag har en fråga.

 357. Vi vet att marknaden är väldigt stark
  och mäktig, men det är vi också.

 358. Vad måste vi egentligen göra?

 359. Behövs det nån sorts
  världsomspännande lagstiftning?

 360. Vad ska vi göra...

 361. Om vi kräver att industrierna
  som tillverkar skadliga produkter-

 362. -vad det än är - ska vara mer
  hälsosamma, så säger de förstås:

 363. "Då tjänar vi mindre pengar. Vi måste
  stänga fabriken, och jobb försvinner."

 364. "Vem tar ansvar för alla arbetslösa?"

 365. -Har du nåt att säga om det?
  -Jag vill svara på två nivåer.

 366. Man kan se det
  som en enkel regleringsfråga.

 367. Ramkonventionen om tobakskontroll
  fick ju en enorm inverkan.

 368. När det gäller mitt hemland existerar
  knappt marknadsföringen av tobak.

 369. Reklamen upphörde för över tio år sen,
  försäljningen vid kassan upphörde-

 370. -och nu är själva paketet blankt.
  Sen i somras är alla paket blanka.

 371. Vi har genomfört
  en ungdomsundersökning sen 1999.

 372. Medvetenheten om tobaksreklam har
  minskat så mycket att många barn...

 373. Med barn menar jag
  ungdomar upp till sjutton års ålder.

 374. De kan inte uppge namnet
  på några tobaksmärken.

 375. När vi inledde undersökningen
  kunde de namnet på många märken.

 376. En dramatisk förändring. Andelen
  rökare i åldersgruppen är nu 3-4 %.

 377. Inte många alls.

 378. Jag tror att vi närmar oss slutskedet
  när det gäller preventionen.

 379. Upphörandet är en annan fråga.
  Vi kan diskutera det om folk vill.

 380. Det råder inget tvivel om
  att regleringen har funkat otroligt bra.

 381. Många vill nog införa en ramkonvention
  för alkohol, snabbmat och så vidare.

 382. Svårigheten är att livsmedelsbolagen
  och alkoholbolagen har lärt sig läxan.

 383. De är sluga, så de vill sätta stopp för
  det innan det börjar. De är mäktiga.

 384. Det enda sättet
  att övervinna det hindret-

 385. -är att folket kräver en förändring.

 386. De är de enda som politikerna också
  lyssnar på. Om folket inte säger nåt-

 387. -så lyssnar de på dem med mest makt,
  ofta vd:ar för multinationella företag.

 388. Man kan säga att det är ett slags
  skolexempel på folkhälsonivån.

 389. Men det finns ett mer djupgående svar.
  Jag tänker tillbaka på 2008.

 390. Det var inte lika illa i Sverige då. Er
  kris kom på 1990-talet. Vår kom 2008.

 391. Det var en katastrof.
  Läget var ofattbart dåligt.

 392. Kvällen när det hände förklarade
  Gordon Brown, premiärministern då-

 393. -att han hade skrivit ut en check
  värd 38 miljarder pund till bankerna.

 394. Det var bara den första utbetalningen.
  Det blev många fler miljarder till slut.

 395. Det stod klart
  att det ekonomiska systemet var kört.

 396. De lyckades hålla i gång det
  med lite tejp och plåster-

 397. -men det är fortfarande i uselt skick.

 398. Gordon Brown yttrade de berömda
  orden: "Jag räddade världsekonomin."

 399. Det kan nog vara sant på ett sätt-

 400. -men han saknade mod att säga:

 401. "Det här räcker inte.
  Vi måste tänka om - hela vår art."

 402. Vi har fått för oss att livet
  som vi lever i Sverige och Skottland-

 403. -är livet som alla på planeten kan leva.

 404. Det är trams. Redan när 20 % av oss
  lever så här börjar allt rasa samman.

 405. Vi måste gå på djupet och börja
  tänka på hur systemet funkar.

 406. Den enda lockande modellen
  är det offentliga samtalet.

 407. Alternativet är att låta den kinesiska
  regeringen bestämma åt oss-

 408. -men det kan göras
  på ett mer progressivt sätt.

 409. -Då finns det alltså hopp.
  -Tack för ett starkt och viktigt tal.

 410. -Vi vill ge dig en liten anteckningsbok.
  -Kul!

 411. Tänk på oss när du skriver i den.

 412. En varm applåd för Gerard Hastings.

 413. Översättning: Staffan Åhman
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Olydnad är avgörande för folkhälsan

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Vilken inverkan har ett marknadsdrivet system på folkhälsan? Trots att vi är medvetna om problemen med tobak, processad mat och snabbmat låter vi det fortgå. Här talar Gerard Hastings, professor i social marknadsekonomi, vad som krävs för att förändra systemet. Inspelat den 19 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa, Hem- och konsumentkunskap > Mat och hälsa
Ämnesord:
Epidemiologi, Folkhälsa, Folkhälsopolitik, Medicin, Samhällsmedicin, Socialmedicin
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Drogfokus 2016

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Regeringens syn på droger

Folkhälsominister Gabriel Wikström berättar om målet att få bort hälsoklyftorna i Sverige på en generation. Idag skiljer det sex år i medellivslängd mellan en person med kort respektive lång utbildning. Regeringens ANDT-strategi (alkohol, narkotika, dopning och tobak) bygger på bland annat långsiktighet och samordning. Inspelat den 19 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Olydnad är avgörande för folkhälsan

Vilken inverkan har ett marknadsdrivet system på folkhälsan? Trots att vi är medvetna om problemen med tobak, processad mat och snabbmat låter vi det fortgå. Här talar Gerard Hastings, professor i social marknadsekonomi, vad som krävs för att förändra systemet. Inspelat den 19 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Steroider på nätet

Forskaren Jesper Andreasson talar om hur dopningsproblematiken har flyttat från en fysisk arena till en virtuell. Ur ett sociologiskt perspektiv studerar han olika forum på sociala medier och ser hur diskussionen kring dopning pågår och legitimerar användandet. Inspelat den 19 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Barn i riskmiljö för missbruk

Elisabet Näsman, professor i sociologi, berättar om tre olika folkhälsoprojekt som rör barn i missbrukarfamiljer. Barn är inte bara offer utan även aktörer som utvecklar olika strategier för att hantera situationen, säger Elisabet Näsman. Avslutningsvis berättar Lasse Lewerth, projektledare för Childrens program och själv uppvuxen i en familj med missbruk, hur det är utifrån barnets perspektiv. Inspelat den 19 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Om alkoholpåverkade vittnens förmåga

Hur mycket minns en person som varit påverkad, och hur pålitlig är den personen som vittne till ett brott? Malin Hildebrand Karlén, fil dr i psykologi, har studerat frågan och undersökt minnesbilderna om man gör en intervju direkt eller efter en vecka och om olika halter av alkohol gör skillnad. Här berättar hon om resultatet. Inspelat den 19 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Vattenpiprökning bland svenska ungdomar

En fråga som sällan lyft i problematiken kring tobaksanvändning bland ungdomar är bruket av vattenpipa, trots att det ökar både globalt och i Sverige. Rathi Ramji är forskare i folkhälsa och vårdvetenskap och berättar här om användandet och vilka faktorer som påverkar. Inspelat den 19 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Ungdomars drickande och status

Det finns skillnader i alkoholrelaterade problem och drickande hos vuxna med olika socioekonomisk status. Siri Thor berättar om sin forskning där hon tittat på om samma mönster finns bland ungdomar genom att studera ungdomarnas och föräldrarnas utbildning. Inspelat den 19 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

God vård och rätten till hälsa

Missbruket av droger ökar i Sverige, säger Kavot Zillén, forskare vid Uppsala universitet. Hon har undersökt frågan om vården har hängt med i den utvecklingen. Får individer med missbruksproblem den vård de behöver för att ta sig ur missbruket? Inspelat den 19 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Smuggling via dator

Med några enkla klick på datorn beställs droger från hela världen. Hur ska tullen arbeta för att stoppa smugglingen? Sofia Hellqvist från Tullverket berättar här om tullens uppgifter och om ett projekt som pågick under fyra veckor för att ta reda på i vilken omfattning droger smugglas in i Sverige. Inspelat den 20 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Tillsammans mot nätdroger

Ett sätt att hindra användandet av nätdroger är att försvåra tillgängligheten genom att postombud och andra som hanterar försändelser förhindrar att de når mottagarna. I norra Sverige pågår ett sådant projekt. Här får vi ta del av resultatet, metoden och vilka problem som uppstod mellan postombud och de brottsbekämpande myndigheterna. Medverkande: Ulrika Viklund, projektledare Tillsammans mot nätdroger, Robert Janeheim, polis i Älvsbyn, och Anna Karlsson, ANDT-samordnare. Inspelat den 20 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Ungdomar och föräldrars röster om cannabis

Vad ligger bakom ungdomars beslut att inte testa cannabis? Vilka faktorer är viktiga när ungdomarna själva kommer till tals, och vilken attityd och hållning har föräldrarna? Therese Holmkvist, projektledare, och Anna William-Olsson, preventionssamordnare, berättar om en undersökning som Stockholms stad har gjort med ett stort antal fokusgrupper och djupintervjuer. Inspelat den 20 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Internetdroger - en ökande dödsorsak

Nätdrogerna har ökat explosionsartat, vilket i sin tur lett till en ökning i antal dödsoffer som kan relateras till dessa droger. Gisela Pettersson, specialistläkare i rättsmedicin, har undersökt rättsmedicinska ärenden mellan åren 2007 och 2015 och konstaterar att antalet dödsfall uppgick till fler än 380. Här bryter hon ner undersökningen och redovisar kön, ålder, geografisk plats där personerna dog och vilka droger som återfinns i obduktionsärendena. Inspelat den 20 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Kommersiell frihet vs folkhälsa

Förpackningen är viktig när producenterna vill skapa nya konsumtionsmönster och nå nya målgrupper. Mats Ramstedt från CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) berättar om en undersökning om huruvida vindrickandet har ökat i Sverige sedan bag-in-box introducerades 1996, och Margaretha Haglund, Tobaksfakta, berättar om hur viktiga tobaksförpackningarna är. Inspelat den 20 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Nationella ANDT-strategin 2016-2020

Ett panelsamtal om den nationella ANDT-strategin (alkohol, narkotika, dopning och tobak). Hur ska strategin implementeras? Hur ska man arbeta? Hur ska man nå skola, fritid och ideell sektor som inte alltid läser myndighetsutskick? Medverkande: Anders Eriksson, fd projektledare Trestad 2, Farida Al-Abani, projektledare Stockholms stad, Marie Montin, samordnare Örebro län, Charlotta Rehnman Wigstad, utredare Socialstyrelsen, och Marie Risbeck, enhetschef Folkhälsomyndigheten. Moderatorer: Mia Sundelin och Magnus Jägerskog. Inspelat den 20 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Blandbruk av narkotiska substanser

Ungdomar dricker mindre alkohol än tidigare och tobaksanvändningen minskar kraftigt, men narkotikaanvändandet är oförändrat, missbrukarna blir allt yngre och blandmissbruket har ökat. Tobias Eriksson, chefsöverläkare Akademiska sjukhuset i Uppsala, berättar hur de arbetar med blandbrukare av narkotika. Inspelat den 20 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2016

Familjeterapi och cannabisavvänjningsprogrammet

Pirkko Uusitalo, socionom och familjebehandlare, berättar hur man arbetar med ungdomar som håller på att utveckla cannabisberoende. Inspelat den 20 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Framtidens infektionsforskning

Dna-skador i immunförsvaret

Människans immunförsvar är i konstant beredskap för att reagera. Nelson Gekara, infektionsforskare vid Umeå universitet, har påvisat ett samband mellan dna-skador och vårt medfödda immunförsvar, som ger oss förmågan att bygga upp en optimal inflammatorisk reaktion på infektioner och andra biologiska angrepp. Gekara berättar om sin forskning i molekylärbiologi som undersöker dna-skadors signalproteiner och deras roll i det medfödda immunförsvaret och inverkan på infektioner, inflammatoriska sjukdomar och cancer. Inspelat den 19 juni 2017 på Umeå universitet. Arrangör: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Umeå universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Sex är min hobby

Johanna har sex som hobby och ser fram emot att ha födelsedagssex med någon av sina älskare på kvällen. Hon bloggar också om sex och sexualpolitik. Niklas Eriksson forskar inom områdena kön, sexualitet och socialt arbete och menar att vi i Sverige länge haft en mer sexkritisk än sexpositiv feminism, något som nu håller på att förändras.