Titta

UR Samtiden - Utsatta EU-medborgare

UR Samtiden - Utsatta EU-medborgare

Om UR Samtiden - Utsatta EU-medborgare

Föreläsningar och seminarier om utsatta EU-medborgare och hur man ska nå målet att alla i Europa ska ha en dräglig tillvaro. Konferensen är en plattform för erfarenhetsutbyte och delande av kunskap om aktuell forskning inom området. Inspelat 6-7 oktober 2016 i Smyrnakyrkan i Göteborg. Arrangör: Göteborgs Räddningsmission.

Till första programmet

UR Samtiden - Utsatta EU-medborgare : Samordning och stöd - detta gör regeringenDela
 1. Jag är inte bara göteborgare,
  jag är också statssekreterare-

 2. -på socialdepartementet.

 3. Det innebär
  att jag är mer fokuserad på-

 4. -det som har med de strukturella
  förändringarna att göra-

 5. -där staten kan ha ett mervärde-

 6. -visavi allt det som det civila
  samhället och kommunerna gör.

 7. Jag tänker i huvudsak berätta för er
  vad som händer på nationell nivå.

 8. Vad vi ser och en del framför oss.

 9. Men också om de samarbeten
  som vi som regering är ansvarig för-

 10. -med de länder
  som framför allt berörs.

 11. Rumänien och Bulgarien är två länder-

 12. -som vi har slutit särskilda
  samarbetsavtal med-

 13. -just för att förbättra möjligheterna
  att flytta fram positionerna-

 14. -för de mest utsatta
  i de här länderna.

 15. Jag avslutar med att säga nånting
  fortsättningsvis om vårt samarbete.

 16. Vi har haft möten i Stockholm. Jag är
  jätteglad att vi har möte i Göteborg.

 17. Vi tar gärna nationell samling
  här igen.

 18. Regeringskansliet planerar en sån
  med det civila samhället i januari.

 19. Då får alla en inbjudan till det.

 20. Så om ni känner i dag
  "attans vad kort tid hon var här"-

 21. -så är det tyvärr så att jag ska med
  ett plan till Stockholm.

 22. Nu ger jag er en lägesbild
  och tar några frågor.

 23. Men klockan 11.00
  måste jag skiljas från er.

 24. Frågan som vi pratar om i dag...

 25. Det var viktigt att man sa
  att det inte finns bara en lösning-

 26. -eftersom det finns så många
  individer med olika behov-

 27. -och olika önskningar
  om var man vill vara.

 28. Fortsätta vara här eller återvända
  till sitt hemland.

 29. Det är också personer
  som har kommit hit-

 30. -med en möjlighet att söka ett jobb.
  Det är inte dem vi pratar om i dag.

 31. Utan vi pratar om de utsatta
  EU-medborgarna. Medborgare i EU.

 32. De råkar migrera en del av sin tid,
  men det är medborgare i EU.

 33. Och då är det så att vi i EU...
  Då finns det också rättigheter-

 34. -kopplade till den fria rörligheten
  i EU.

 35. Ni känner säkert till det här. Många
  av oss har tvingats lära oss det.

 36. Upp till tre månader
  får man röra sig fritt i EU.

 37. Då kan man inte ställa mycket krav
  på medlemslandet man kommer till.

 38. Man är som en turist.
  Behöver man akut vård, får man det.

 39. Är man längre än tre månader,
  blir situationen helt annorlunda.

 40. Om man vistas längre
  i ett medlemsland är regeln så-

 41. -att man ska kunna försörja sig-

 42. -man ska söka ett jobb och ha chansen
  att få ett jobb, man ska studera.

 43. En del av utmaningen är
  att vi har en grupp-

 44. -som inte bara står långt från
  arbetsmarknaden i sina egna länder.

 45. I Sverige, där unga med dubbla examen
  inte kommer in på arbetsmarknaden-

 46. -vet ni likaväl som vi
  att det är svårt att ta sig in.

 47. Men det är viktigt att komma ihåg
  att Sverige verkligen-

 48. -när andra länder började stänga
  sina gränser...

 49. Vi är för den fria rörligheten-

 50. -men måste också förhålla oss till de
  regler som gäller tills vi gör nya.

 51. Den grupp som vi pratar om nu-

 52. -många av dem kommer från Rumänien
  och Bulgarien.

 53. Två av EU:s fattigaste länder.

 54. EU i dag har enorma utmaningar.
  Vi - regeringarna - satte upp-

 55. -ett fattigdomsmål
  som vi skulle försöka nå 2020.

 56. Vi skulle lyfta 20 miljoner människor
  ur fattigdom inom EU.

 57. Alla medlemsländernas regeringar
  fattade beslut om detta.

 58. Vi har gått längre ifrån målet
  att minska antalet fattiga inom EU.

 59. Vi har klyftor mellan EU-länderna
  och stora klyftor inom länderna.

 60. Ni som varit i Rumänien
  och Bulgarien-

 61. -ser att det är otroliga skillnader
  mellan huvudstäderna och landsbygden.

 62. Det tar mig tillbaka till en av
  ursprungspunkterna för regeringen.

 63. Det är väldigt mycket
  en fattigdomsfråga.

 64. Diskriminering
  är också en viktig del av-

 65. -att det är en fattigdomsfråga.

 66. Fattigdomsfrågan är grunden till-

 67. -hur regeringen vill se på de struk-
  turella lösningar som ska komma till.

 68. Bulgarien får av EU:s strukturfonder-

 69. -mellan perioden 2014-2017
  310 miljarder svenska kronor.

 70. Det finns medel som vi som medlemmar
  i EU gemensamt via EU:s budget-

 71. -finansierar i de här länderna
  för reformer.

 72. Det är en del som regeringen har lagt
  sig i mer än vi har gjort tidigare.

 73. Hur de här strukturfondsmedlen
  används i EU:s mest behövande länder.

 74. Vi har med EU-kommissionen
  fått igenom-

 75. -att en särskild del måste öronmärkas
  till den romska befolkningen-

 76. -som inte är de enda fattiga i de här
  länderna, men som utgör en stor del.

 77. På EU-nivå, fattigdomsbekämpning.

 78. Att använda de resurser som finns
  i länderna. Det är inte lätt.

 79. Det är länder som har varit
  och är drabbade av korruption.

 80. Ett civilsamhälle som inte haft
  kapacitet alla gånger-

 81. -att vara medskapare till de här
  projekten. Det är det första.

 82. Att inom EU se till att vi använder
  de EU-medel som finns-

 83. -så väl som möjligt i Sverige
  men framför allt i de här länderna.

 84. För er med verksamheter i Rumänien
  och Bulgarien är det viktigt-

 85. -att man i många av programmen
  inte kräver medfinansiering-

 86. -av frivilligsektorn. Det kräver man
  endast av kommuner och myndigheter.

 87. Vill man som organisation vara med
  så krävs det ingen medfinansiering.

 88. Det är ofta ett krav i EU.

 89. Det kan vara krångligt, och inte
  minst krävs det att man betalar.

 90. Jag ska avslutningsvis säga
  vad det gäller EU-nivån-

 91. -att Sverige har kallat till
  ett socialt toppmöte-

 92. -i Stockholm i december 2017-

 93. -för att pressa på att den sociala
  dimensionen stärks inom EU.

 94. Och det gäller alla medlemsländer.
  Alla stats- och regeringschefer-

 95. -kommer för att prata om social
  utsatthet, social sammanhållning-

 96. -och arbetsmarknadsfrågor.

 97. Det har redan nämnts en rapport.

 98. När regeringen kom till makten 2014-

 99. -var det många frågor från kommuner
  och frivilligorganisationer.

 100. "Hur ska vi bäst bemöta dessa
  människor utanför affären?"

 101. Vi fick så mycket frågor till oss
  och våra myndigheter-

 102. -att vi sa
  att vi behöver en särskild person-

 103. -som kan titta på
  hur kunskapsläget ser ut.

 104. Som kan främja samverkan.
  Precis det som ni trycker på här.

 105. Hur kan vi börja få ihop aktörerna
  kring den här gruppen-

 106. -och hur kan vi se till
  att vi har kunskap om rättsläget-

 107. -så att var och en av dem
  som möter en svensk myndighet-

 108. -får sina rättigheter tillgodosedda?

 109. Att vi hade fattiga människor från
  ett annat EU-land som egentligen-

 110. -skulle ha en fungerande sjuk-
  försäkring och skolgång där hemma-

 111. -var ett nytt fenomen
  för våra kommuner.

 112. Hemlöshet, tiggeri och utsatthet
  är ingen nyhet i Sverige-

 113. -även om vi blivit bättre på
  att ta hand om de här frågorna.

 114. Men att man var från ett EU-land
  var det nya i det här.

 115. Då stod många kommuner handfallna
  inledningsvis.

 116. Statusen på rapporten till regeringen
  har diskuterats mycket.

 117. När man jobbar i regeringskansliet
  får man lära sig mycket.

 118. En sak är att regeringen
  tillsätter utredningar-

 119. -för att få kunskap i ett problem.

 120. De utredningarna är i sig fristående.

 121. Om alla utredningar vore riktlinjer
  till er, kommuner och myndigheter-

 122. -skulle vi vara totalt förvirrade.
  Därför är den självständig.

 123. Det enda som blir statlig politik
  är de beslut som regeringen fattar-

 124. -på basis av utredningar
  som lämnas till oss.

 125. Vad det gäller den här utredningen
  var processen i sig för oss-

 126. -värdet att få ihop kommuner och
  myndigheter kring den här utmaningen.

 127. Det vi gick vidare med var förslagen
  som Martin Valfridsson lämnade om-

 128. -att vi inte kan ha
  temporär samordning.

 129. Det måste in i myndighetssverige
  permanent.

 130. Vi bestämde
  att länsstyrelsen är en bra nivå.

 131. Länsstyrelsen har inblick i sitt län,
  samarbetar med kommuner-

 132. -och känner medborgarna inom länet
  bättre-

 133. -än om det skulle ha legat
  på statlig nivå.

 134. Så länsstyrelsen...
  En av dem fick samordningsansvar.

 135. Att fortsätta med stöd,
  identifiera den kunskap som behövs-

 136. -och vara rådgivare och telefonlinje
  till dem som behöver.

 137. Det är länsstyrelsen i Stockholm,
  som ni får träffa på mötet i januari.

 138. De har fått det fortsatta samverkans-
  uppdraget från statlig sida.

 139. De är en nyckelmyndighet,
  länsstyrelsen i Stockholm.

 140. Den andra myndigheten där det fanns
  ett förslag att vi borde stärka...

 141. ...statens engagemang i frågan
  var särskilt de utsatta barnen.

 142. Socialstyrelsen är ansvarig för
  den sociala barn- och ungdomsvården.

 143. Kommunerna har huvudansvaret för
  detta, men för statlig styrning-

 144. -är det Socialstyrelsen.
  De har fått ett uppdrag-

 145. -vad det gäller särskilt barns behov.
  Det finns många aktuella fall.

 146. Barn föds i Sverige
  av utsatta EU-medborgare.

 147. Rumänska eller bulgariska barn som
  inte får några identitetshandlingar-

 148. -för det är brist på kunskap i
  Sverige och i Rumänien. Hur gör vi-

 149. -med ett barn som är fött i Sverige
  och pappan inte är närvarande?

 150. Det blir i Sverige komplicerat när en
  person inte kan skriva på ett papper.

 151. Detta är ett nytt problem
  som vi måste hantera.

 152. Ett exempel på en fråga
  som Socialstyrelsen behöver titta på.

 153. Det tredje var, och det var aktuellt
  för dem som tittade på tv i går-

 154. -det var brottslighet
  kopplat till den här gruppen.

 155. Vi har gett polisen ett uppdrag-

 156. -att titta på hatbrott
  visavi den här gruppen.

 157. Kartlägga det
  och komma med rekommendationer.

 158. Det andra var människohandel.

 159. Handel med människor
  är i Sverige ett växande problem.

 160. Människohandel i EU har varit
  väldigt kopplat till prostitution.

 161. Till sexköp. Den människohandels-
  utredning som regeringen startat-

 162. -var fokuserad på att komma åt
  organiserad brottslighet-

 163. -inom sex och porr. Den industrin.
  På Martin Valfridssons förslag-

 164. -tog vi ett tilläggsdirektiv
  för att få in handel med människor-

 165. -som är i annat tvång
  än kanske prostitution.

 166. T.ex. de som tvingas att tigga.

 167. Människohandelsutredningen lämnar
  sitt förslag i mitten av oktober.

 168. Det nästa som händer är att vi får
  en utredning igen till staten.

 169. Vi tittar på den och bestämmer
  vad vi behöver gå vidare med.

 170. Behöver vi se över lagstiftningen
  så gör vi det.

 171. Många här har pratat om
  nationella riktlinjer.

 172. Ibland tror jag
  att man måste vara väldigt formell.

 173. Nationella riktlinjer vet jag inte
  om jag har nåt exempel på.

 174. Vi stiftar lagar. Lagen är
  den nationella riktlinjen.

 175. Det är en lag som ska följas.

 176. Svenska myndigheter, t.ex.
  Socialstyrelsen, kan ge vägledning-

 177. -eller, om de är tuffa, föreskrifter
  som andra ska förhålla sig till.

 178. Vi har inte nationella riktlinjer
  vad det gäller utsatta EU-medborgare.

 179. Sen kan vissa välja att kalla
  en vägledning för det.

 180. Då är det myndighetens vägledning
  i det fallet-

 181. -till den sociala barn- och
  ungdomsvården i kommunen.

 182. EU-nivån jobbar vi på. Det här
  är aktuellt på nationell nivå.

 183. Avslutningsvis kort om de avtal som
  vi slutit med Bulgarien och Rumänien.

 184. Vår arbetsmarknadsminister
  är i Bulgarien i dag.

 185. Det är en del inom ramen för
  samarbetsavtalet.

 186. Förra arbetsmarknadsministern
  skrev på avtalet.

 187. Hans statssekreterare har nu blivit
  arbetsmarknadsminister.

 188. Vi känner oss trygga
  att det avtalet fortsätter-

 189. -och går väldigt bra
  trots regeringsbyte i vissa delar.

 190. Vad är det konkret? Jo, det är en ram
  som ska underlätta för länderna-

 191. -kommunerna och civilsamhället
  att bättre samarbeta.

 192. Vi har identifierat tre huvudområden:
  jämställdhet, barn-

 193. -och det sociala skyddsnätet.
  Ett konkret exempel:

 194. Bulgariska experter kommer till
  Sverige den 27-28 oktober-

 195. -för att sitta med våra experter
  på socialtjänstlagen i Sverige.

 196. Bulgarien tar fram
  en ny socialtjänstlag.

 197. Sverige har erbjudit
  att vara med i processen.

 198. Jag säger inte att vi har
  den mest perfekta.

 199. Men det är det som vi konkret
  som regering kan ge.

 200. Frivilligorganisationer har sagt att
  när man är i Sofia eller Bukarest-

 201. -känner nu tjänstemännen till
  avtalet.

 202. De lyssnar på ett annat sätt,
  eftersom vi i avtalet har sagt-

 203. -att det ska genomföras
  med civilsamhället.

 204. De här avtalen ligger
  på regeringens hemsida.

 205. Till dem är det kopplat
  arbetsprogram.

 206. När arbetsgrupper ska träffas
  och vad de ska leverera.

 207. I januari, när vi ses igen,
  är ett bra tillfälle att utvärdera-

 208. -hur långt vi har kommit. Nu stannar
  jag där så det blir tid för frågor.

 209. Jag klipper applåden,
  för vi har begränsat med tid.

 210. Det var därför jag tråkig förut
  och försökte korta.

 211. Jag vill välkomna våra två experter
  i juridiska frågor.

 212. Johanna Westeson och Sara Stendahl.

 213. Vi ger dem en applåd på vägen
  medan jag laddar för en fråga.

 214. Om ni twittrat eller sms:at in frågor
  samlar Sarah ihop dem, va?

 215. Jag samlar ihop dem. Om det finns tid
  finns det två frågor till panelen.

 216. Det kommer vi att ta sen.

 217. Nu kommer jag med
  den brännande frågan: tiggeriet.

 218. Valfridssons rapport har varit det
  enda vi haft att förhålla oss till.

 219. Hur ser regeringen på tiggeriet?
  Ska vi lägga pengar i muggen?

 220. Bra att jag får den frågan.

 221. Regeringar kan försöka styra mycket.

 222. Folk bestämmer själva, givetvis,
  hur man vill hjälpa.

 223. Det är mitt svar.

 224. Huruvida man ska lägga i koppen
  eller inte är upp till var och en.

 225. Däremot har vi också sagt,
  som man ofta refererar till...

 226. Vissa statsråd har sagt
  att vill man hjälpa långsiktigt-

 227. -då tror man att det är bra att
  stödja organisationer i länderna.

 228. Hur går det med Shekarabis initiativ
  att utreda tiggeriförbud?

 229. Shekarabi är minister
  som är ansvarig för...

 230. ...hur vi organiserar
  våra myndigheter.

 231. Vad som ska ligga på kommunal nivå
  och på landstingen.

 232. Han vill titta... Ingen sitter med
  den perfekta lösningen.

 233. Han vill titta hur andra EU-länder
  gjort vad det gäller förbud.

 234. Det är tillåtet att tigga i Sverige.
  Vi har inget tiggeriförbud-

 235. -som vi förbereder.

 236. Tack för det svaret.
  Vi går vidare med Sara och Johanna-

 237. -som får lämna varsitt inspel till
  dig. Ska Johanna få en mikrofon?

 238. Tack så mycket. Roligt att vara här.
  Väldigt roligt att du är här.

 239. Jag tror att vi behöver jobba
  tillsammans på alla möjliga plan.

 240. Det är mycket jag skulle vilja fråga,
  men jag ska försöka hålla mig kort.

 241. Två små saker. Du nämner EU-rätten.

 242. Givetvis är EU-rätten
  helt central här.

 243. Men det finns också ett annat
  ramverk: mänskliga rättigheter.

 244. Det finns bindande
  människorättskonventioner-

 245. -oavsett om de har införlivats
  i svensk lagstiftning eller inte.

 246. Så att säga att eftersom de här
  personerna är EU-medborgare-

 247. -ska de behandlas som turister
  de tre första månaderna-

 248. -är det så enligt EU-rätten.

 249. Men t.ex. konventionen om ekonomiska,
  sociala och kulturella rättigheter-

 250. -har en mer nyanserad bild av
  vad staternas ansvar är-

 251. -för dem som befinner sig
  inom statens gränser.

 252. Mänskliga rättigheter gäller
  alla som befinner sig där.

 253. Där har Sverige fått rekommendationer
  från experter på FN-nivå-

 254. -som handlar om... Uppmaningar till
  Sveriges regering att titta på-

 255. -hur man värnar de mest basala
  rättigheterna för den här gruppen.

 256. T.ex. rätt till grundskola,
  rätt till vatten och sanitet-

 257. -rätt till tak över huvudet.
  Jag skulle vilja fråga dig-

 258. -hur ni avser att jobba med den
  frågan. Sätta EU-rätten åt sidan-

 259. -och också ta in det andra
  regelverket som också gäller.

 260. Det är sannerligen
  en stor och viktig fråga.

 261. Konventionen om ekonomiska, sociala
  och kulturella rättigheter-

 262. -är central och rör väldigt stora
  delar av regeringskansliet.

 263. I juni var Sverige kallad till
  FN-kommittén för att redogöra-

 264. -för FN:s experter hur vi arbetar.
  Vi har fått rekommendationer.

 265. Sverige tar den här processen och
  rekommendationerna på största allvar.

 266. Tyvärr har man till 2021 på sig
  att rapportera tillbaka till FN.

 267. Vi i regeringen hoppas ha
  nånting mycket snabbare än så.

 268. I svensk lag ska vi alltid
  förhålla oss till konventionerna.

 269. Lagen vi stiftar ska vara
  i linje med konventionerna.

 270. Ta skolgången. Där har kommunerna...

 271. De behöver inte enligt lag ge barn
  möjlighet att gå i skola-

 272. -som är här kortare än tre månader.
  Men de kan.

 273. Det är inte för staten att styra.
  Kommunerna kan göra detta.

 274. Lagen säger att man ska vistas
  under en längre period.

 275. Vi kommer att utveckla det här
  senare. Men jag skulle vilja...

 276. -...lägga de sista minuterna på Sara.
  -Det får bli ett medskick.

 277. Ett medskick till det arbete-

 278. -som det är bra att det finns
  ett engagemang hos regeringen för.

 279. Medskicket skulle vara att bilden är-

 280. -att den utsatthet som många
  i Sverige lever i i dag-

 281. -den är inte anständig.
  Vi behöver prata om det.

 282. Det är det här med juridiken,
  men också en politik-

 283. -som sen juridiken ska säkerställa
  att vi når upp till.

 284. Att från regering och Riksdag
  delegera anständighetsnivån-

 285. -till kommunerna är inte rimligt.
  Vi behöver en gemensam bild av-

 286. -vad som är anständigt i Sverige.
  Sen ska lagar se till att vi når dit.

 287. Det har vi inte i dag. Det kan vi
  inte trycka ner på myndigheterna.

 288. Det är ett ansvar
  för regeringen och Riksdagen.

 289. Jag kan säga jättekort.

 290. Tack för medskicket.
  Jag tar med mig det här.

 291. Om jag ska säga nånting
  håller jag helt med dig.

 292. Vi måste angripa frågan om utsatthet.

 293. Jag tror dock också att vi måste
  sätta in den här gruppen...

 294. Det finns många utsatta i Sverige.

 295. Alla har inte kommit
  utanför Sveriges gränser hit.

 296. Det är anledningen till att jag tagit
  det jobb jag har.

 297. Att få jobba med att försöka rusta
  upp välfärden, om du så vill.

 298. Därför har kommuner och landsting
  fått tio miljarder till.

 299. Det är pengar som spelar roll
  att leva upp till lagen.

 300. Lagen betyder ingenting om den inte
  genomförs. Det måste finnas-

 301. -kunskap och resurser
  för att genomföra detta.

 302. Helst inte på nån miniminivå,
  utan att gå hela vägen.

 303. Diskussionen artar sig. Det är synd
  att vi är tvungna att avbryta.

 304. Frågan är om du är jättekort
  om du får ta det.

 305. Givetvis finns det många utsatta
  grupper i Sverige.

 306. Ingen som jobbar för den här gruppen-

 307. -tycker att den här gruppen ska ha
  nån gräddfil in i välfärdssystemet.

 308. Men det som jag upplever är
  att det finns ingen annan grupp-

 309. -möjligen med undantag
  för papperslösa-

 310. -där det är ett formellt nekande av
  rättigheter här i Sverige.

 311. Andra grupper som är utsatta
  i praktik-

 312. -och har det svårt
  i sitt dagliga liv-

 313. -det finns inte från politiskt håll
  ett nej till-

 314. -att staten eller det allmänna har
  nåt sorts ansvar över huvud taget.

 315. Rent konkret: Människor som ser sig
  tvungna att bo på lekplatser-

 316. -och skolgårdar för att de har
  ingen annanstans att ta vägen-

 317. -det är helt unikt
  i förhållande till den här gruppen.

 318. Inte ens i teorin
  tar det allmänna ett ansvar för-

 319. -den här grundläggande anständigheten
  som Sara pratar om.

 320. Det är underbart att du lyfter detta.

 321. Vi är här för att lyfta
  den här gruppens intressen.

 322. -Fortsätter ni prata med varann?
  -Självklart.

 323. Man kan stå här i timmar och beskriva
  utsattheten och problemen.

 324. Men vad vi och jag behöver är
  att man diskuterar konkreta förslag-

 325. -hur vi gör. Det räcker inte med
  att jobba med individerna.

 326. Vi måste hitta en långsiktig lösning.

 327. Jag återgår till biskopen.
  Hur ska vi bemöta individen?

 328. Men vi som regering, när vi delar upp
  arbetet, måste hålla fokus på-

 329. -de stora förändringarna.
  Lagen eller nya reformer.

 330. Men också hålla det här EU-samarbetet
  nära oss.

 331. Och du måste gå. - Pernilla Baralt
  får en applåd för att hon dyker upp-

 332. -och för att hon ska ta med sig
  frågorna.

 333. Men vi stannar kvar.
  - Tack för i dag.

 334. Vi kommer att diskutera
  vad som gäller.

 335. För det är en djungel, upplever
  många. Det ena står mot det andra-

 336. -och det handlar kanske mycket om
  att få gehör för sina ståndpunkter.

 337. Vilken lagstiftning upplever ni
  gäller för kommunerna?

 338. -Du ska ha en mikrofon.
  -I grunden finns kommunallagen.

 339. Sen finns det speciallagstiftning.
  Det finns ett kommunalt självstyre-

 340. -men det finns också ett stort ansvar
  för staten att styra-

 341. -för att säkerställa
  de olika nivåerna.

 342. De mänskliga rättigheterna är nåt
  som Sverige förpliktigar sig till.

 343. Vi har också en förpliktelse
  som stat och land att det genomdrivs.

 344. Du lyfte den här debatten till
  en anständighetsnivå.

 345. Johanna, räcker det att utgå från
  mänskliga rättigheter?

 346. -Alltså...
  -Svår fråga, kanske.

 347. Räcker gör det inte. Det behövs reg-
  lering, praktik och en mängd saker.

 348. Men vad jag har saknat i debatten-

 349. -ända sen Martin Valfridsson
  fick sina riktlinjer-

 350. -är att sätta mänskliga rättigheter
  som ett rättesnöre.

 351. Sen räcker inte det.

 352. Mänskliga rättigheter är ofta för
  vaga, breda och svepande utformade-

 353. -för att man ska kunna säga vad som
  gäller i kommun x för denna person.

 354. Man behöver alltid koka ner det
  till nåt mer handfast.

 355. Vi kan inte säga till kommunerna:
  "Tillämpa mänskliga rättigheter."

 356. Det blir rättsosäkert och oschysst
  mot den individuella tjänstemannen.

 357. Däremot... Det här tycker jag inte
  för att jag representerar Amnesty.

 358. Det finns en skyldighet i och med att
  man binder sig till konventionerna-

 359. -att också ta dem på allvar.

 360. Och att tolka den existerande
  nationella lagen i linje med det.

 361. För mig är knäckfrågan...
  Det finns jättemånga svåra frågor.

 362. En av de mest centrala frågorna är
  vad som gäller för icke-medborgare.

 363. Vad gäller för människor i vårt land
  som inte är svenska medborgare-

 364. -eller har uppehållstillstånd?

 365. Jag skulle säga
  att regeringens ståndpunkt har varit-

 366. -att ingenting gäller. Ansvaret för
  de här personerna vilar i hemlandet.

 367. Folkrättsligt stämmer inte det här.

 368. Det finns mycket jobb inom FN
  och andra internationella organ-

 369. -kring staternas ansvar för
  rättigheter som gäller personer-

 370. -som inte är medborgare. Det här
  behöver vi ha en diskussion om.

 371. Jag vill att företrädare för det
  offentliga kliver in i diskussionen.

 372. Man kan inte bara säga: "Sverige tar
  mänskliga rättigheter på allvar."

 373. Är företrädare för det offentliga
  staten eller hela vägen?

 374. Hela vägen. Regeringen och kommunerna
  har ett stort ansvar.

 375. Jag skulle säga att SKL
  har en helt central roll här-

 376. -för kommunerna behöver vägledning,
  hjälp och stöd.

 377. Vi pratar utifrån juridik, lagar,
  regelverk och förhållningssätt...

 378. ...men också ledarskap.
  - Har du kommentarer på detta?

 379. Det är mycket klokt. Det är ingen
  riktig debatt mellan oss.

 380. Vi är för eniga. Men om man ska säga
  saker in i det här-

 381. -skulle det kunna vara
  att det ena är-

 382. -att sättet att uppfylla mänskliga
  rättigheter är i vanlig lag.

 383. Det är så vi uppfyller
  våra mänskliga skyldigheter.

 384. Mänskliga rättigheter finns
  i skollagen, i socialtjänstlagen.

 385. Det är när det brister i våra vanliga
  lagar vi måste prata konventioner.

 386. Men det är där. Med det synsättet-

 387. -ska vi också läsa våra vanliga lagar
  som att de är i samspel med...

 388. De skall uppfylla
  de mänskliga rättigheterna.

 389. De finns i vanlig lag. Där finns
  de mänskliga rättigheterna.

 390. Det är så vi gör i Sverige.

 391. Jag är ibland lite olycklig
  när de här diskussionerna-

 392. -om hur vi ska ha det i Sverige,
  när folk bor i skogen-

 393. -och uppenbart inte får
  vad de behöver-

 394. -blir en fråga mellan jurister
  om hur vi ska tolka lag-

 395. -när det inte handlar om det.
  Utan det måste nånstans handla om...

 396. ...vad vi vill ha för samhälle.

 397. Sen ska juridiken se till
  att vi kommer dit. Det blir fel-

 398. -när vi får de här teknikaliteterna.
  I den här frågan är juridiken viktig.

 399. Det är ett hjälpmedel.
  Men frågan... Vi äger ju...

 400. Vi skapar lag. Vi stiftar lag.

 401. Vi ska stifta den lag vi behöver
  för att ha det samhälle vi ska ha.

 402. Tillbaka till: Är det anständigt
  eller inte? Är vi överens om det-

 403. -ska vi göra nånting åt det.

 404. Vi äger frågan. Det är inte
  en juridisk-teknisk fråga.

 405. Det är enklare att sätta press
  om man har en lagstiftning i ryggen.

 406. Att ha ett förhållningssätt,
  eller det som vår statssekreterare-

 407. -valde att inte kalla
  nationella riktlinjer-

 408. -blir kanske lite fluffigare,
  lite lösare. Hur ser ni på det?

 409. Får jag ge en kommentar? Jag upplever
  när jag pratat med politiker-

 410. -på olika nivåer om det här
  att det finns en bild-

 411. -eller en förhoppning att det här är
  ett problem av övergående natur.

 412. Det är människor i en utsatthet som
  det var längesen vi såg i Sverige-

 413. -på det sättet
  och i den omfattningen.

 414. Människor som bor i skogsdungar
  och uträttar sina behov på marken.

 415. Då är det det här otroliga fokuset på
  tillfällighet.

 416. Det har att göra med att det finns
  ett regelverk som gäller.

 417. Är man här kortare tid än tre
  månader, är det tillfälligt.

 418. Men jag tror också att det finns
  en sorts psykologisk förhoppning om-

 419. -att det är ett tillfälligt problem.

 420. Sen kan vi gå tillbaka till
  den mysiga välfärdsstat som vi har.

 421. Jag tror att en av de... Man kan
  beskriva mänskliga rättigheter-

 422. -som nåt väldigt idealistiskt.

 423. Men det finns också en pragmatism
  kring mänskliga rättigheter.

 424. Människor lever som de gör. Där
  har staterna ett ansvar att agera.

 425. Det är så här, här och nu.
  Och om vi vägrar-

 426. -att bygga toaletter eller ha
  lagliga uppställningsplatser-

 427. -kommer inte det att göra-

 428. -att problemet försvinner.
  Det val vi har är:

 429. Gör vi tillvaron lite mer dräglig för
  de människor som är här eller inte?

 430. Sen om den enskilda personen
  ser en framtid i Sverige-

 431. -eller vill återvända är sekundärt.

 432. Så länge de är här-

 433. -finns det
  ett ansvar för anständigheten-

 434. -som vi har kommit överens om
  ska gälla här.

 435. Tillfälligheten skulle kunna vändas
  till ett argument för-

 436. -att göra det drägligt för människor
  medan de är här.

 437. Att vi inte kan erbjuda
  det basala för människor-

 438. -när de stannar tillfälligt
  borde vi kunna lösa.

 439. -Sarah, har vi några frågor?
  -Det kommer in massor med frågor.

 440. Men mest till vår kära politiker
  som var tvungen att springa i väg.

 441. Det är ett väldigt stort flöde på
  hashtagg eugbg16.

 442. Det finns många som tycker.
  Många tycker att det är intressant-

 443. -med frågan kring det juridiska
  respektive det moraliska ansvaret.

 444. Ska vi gilla läget kontra
  diskussionen vi haft tidigare-

 445. -i debatten att om vi bygger
  toaletter och gör allt-

 446. -som man vill ur ett anständighets-
  perspektiv, kommer det horder hit.

 447. Människor som bara vill ha
  vårt välfärdssystem.

 448. Många kommenterar.
  Gå gärna in och läs.

 449. Det är många tankar kring de nya
  perspektiv som ni har kommit med.

 450. Inga direkta frågor. - Vill ni
  kommentera det som Sarah återger?

 451. Jag tycker att man måste prata.

 452. Här har vi inget svar.

 453. Vi har ett samhälle vi byggt upp
  med institutioner-

 454. -som var en välfärdsstat. De
  institutionerna har inte svaret nu.

 455. Därför behöver civilsamhället
  och individen hitta nya svar-

 456. -och nya institutionella lösningar.
  Det är en del av detta.

 457. Rädslan som kommer då,
  som statssekreteraren pratade om-

 458. -om pengarna. Det var det hon sa.
  Är det så att vi måste väl...

 459. "Vi har inte råd, då..."

 460. Mänskliga rättigheter ställda mot
  välfärdsstaten.

 461. Jag tycker inte att det är
  en rimlig motsättning att ha.

 462. Men vi behöver prata om hur vi gör
  och utveckla nya idéer om-

 463. -hur vi ska lösa detta.
  Så svaret är inte färdigt.

 464. Hur ser de nya institutionella
  lösningarna ut?

 465. Att förneka mänskliga rättigheter för
  att bevara välfärdsstaten är för mig-

 466. -en värdemässig kollision
  som inte går ihop.

 467. Du pratar om i stället för
  nationella riktlinjer-

 468. -ett sätt att arbeta och diskutera
  hur detta ska genomföras.

 469. En organisatorisk sammansvärjning.
  - Johanna.

 470. Jag skulle vilja kommentera det här
  med ekonomi. Om man tänker på...

 471. "Signalpolitik" har blivit populärt
  på senare år.

 472. I förhållande till bostadsfrågan
  och vatten- och sanitetsfrågan-

 473. -är det en tydlig signalpolitik
  från myndigheterna-

 474. -när man i stället för att bygga
  enkla, mobila toaletter-

 475. -lägger pengar på att sanera
  Stockholms lekplatser varje morgon.

 476. Det är en stor debatt om det här
  just nu.

 477. Rent samhällsekonomiskt
  är det inte logiskt-

 478. -att man väljer att lägga pengarna på
  att städa i stället för-

 479. -att se till
  att folk har nånstans att ta vägen.

 480. Vi vet alla de enorma kostnader
  som går in på att avhysa människor-

 481. -både från Kronofogdens och polisens
  sida. Vecka ut och vecka in.

 482. Hur mycket pengar har gått in i
  den här avhysningsverksamheten?

 483. Det är inte heller logiskt
  samhällsekonomiskt. I stället för-

 484. -att skapa dräglighet för
  de här människorna-

 485. -lägger man pengarna på
  att försöka få bort dem.

 486. Och det funkar inte som metod.

 487. De här människorna försvinner inte.
  De finns kvar här i yttersta armod.

 488. Jag skulle vilja ha en rent krass
  samhällsekonomisk diskussion om det-

 489. -och försöka lägga bort
  skygglapparna. Idén om-

 490. -"om vi sätter upp bajamajor"-

 491. -"kommer alla Europas fattiga för att
  bajsa i bajamajorna i Sverige"-

 492. -faller på sin egen orimlighet.

 493. På Gotland, där det har varit
  tak över huvudet-garanti...

 494. När Gotlands kommun införde
  en tak över huvudet-garanti-

 495. -blev det ett inflöde av utsatta
  EU-medborgare till Gotland? Nej.

 496. Det är så många människor
  som marknaden klarar av.

 497. Människor är här för att samla ihop
  pengar till sina familjer.

 498. Så att... Ja. Så.

 499. Javisst.

 500. Lyft diskussionen från att handla om
  juridisk polemik till anständighet.

 501. Titta på de verktyg vi har. Skapa nya
  former av samtal, nya sätt att räkna.

 502. Våga pröva nåt annat.

 503. Sarah ser ut att vilja säga nåt.

 504. "Fältarbetare" tycker inte
  att er väg är framkomlig-

 505. -för att tiggarna är här för
  att tigga/jobba.

 506. Med vår hjälp
  håller vi dem kvar i tiggeri.

 507. Man permanentar det här icke-värdiga
  tillståndet. Hur ser ni på det?

 508. Det är en fråga som vi borde prata
  mer om. Och hur gör vi det?

 509. För ett fasthållande i tiggeri
  är inte önskvärt för nån.

 510. Vi vill ha in i arbete,
  vi vill ha utbildning och språk.

 511. Det är på de vägarna
  som man ska in i samhället.

 512. Inte fasthållande i tiggeri.
  Det är där vi borde arbeta.

 513. Hur åstadkommer vi skiftet från-

 514. -att komma hit, vilja utnyttja
  den rättighet man har-

 515. -i det europeiska medborgarskapet
  och att vi inte stänger för den?

 516. -Vems ansvar är det, tycker du?
  -På sätt och vis vårt allas ansvar.

 517. Det är statens-

 518. -kommunernas, civilsamhällets och
  vårt individuella ansvar.

 519. Just nu får vi acceptera
  att vi inte har färdiga lösningar.

 520. Kommer det nya saker,
  kan man inte alltid ha färdiga svar.

 521. Men vi har ett gemensamt ansvar
  att hitta svaren.

 522. Vi ska hitta svar. Social förändring
  tar sin tid. Men vår tid går fort.

 523. Det är dags att tacka Sara och
  Johanna för kloka inspel i detta.

 524. Vi kanske ses under konferensen
  längre fram. Tack ska ni ha!

 525. Textning: Jussi Walles
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Samordning och stöd - detta gör regeringen

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Statssekreterare Pernilla Baralt berättar om mål och medel inom EU för att bekämpa fattigdom bland utsatta EU-medborgare. Hon beskriver hur arbetet ska bedrivas i Sverige samt hur avtalen mellan Sverige och Rumänien och Sverige och Bulgarien ser ut. Efter föreläsningen följer en diskussion med Johanna Westeson från Amnesty International och Sara Stendahl, professor i juridik vid Göteborgs universitet. Moderator: Karin Klingenstierna. Inspelat 6 oktober 2016 i Smyrnakyrkan i Göteborg. Arrangör: Göteborgs Räddningsmission.

Ämnen:
Samhällskunskap > Mänskliga rättigheter, Samhällskunskap > Politik och statskunskap
Ämnesord:
Ekonomi, Ekonomiska förhållanden, Europa, Fattigdom, Finansväsen, Nationalekonomi, Samhällsvetenskap, Sociala frågor, Socialpolitik
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Utsatta EU-medborgare

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Utsatta EU-medborgare

Samordning och stöd - detta gör regeringen

Statssekreterare Pernilla Baralt berättar om mål och medel inom EU för att bekämpa fattigdom bland utsatta EU-medborgare. Hon beskriver hur arbetet ska bedrivas i Sverige samt hur avtalen mellan Sverige och Rumänien och Sverige och Bulgarien ser ut. Efter föreläsningen följer en diskussion med Johanna Westeson från Amnesty International och Sara Stendahl, professor i juridik vid Göteborgs universitet. Moderator: Karin Klingenstierna. Inspelat 6 oktober 2016 i Smyrnakyrkan i Göteborg. Arrangör: Göteborgs Räddningsmission.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Utsatta EU-medborgare

Romer i Europa - utmaningar och vägar framåt

Thomas Hammarberg är ordförande i Kommissionen mot antiziganism. Han ger sin bild av situationen för romer som kommer till Sverige från andra länder i Europa. Vilka åtgärder är nödvändiga för att förbättra deras livsvillkor? Hur kan situationen förbättras i hemländerna och hur kan antiziganismen motarbetas? Inspelat 6 oktober 2016 i Smyrnakyrkan i Göteborg. Arrangör: Göteborgs Räddningsmission.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Utsatta EU-medborgare

Har barnen en plats i Sverige?

Paneldiskussion om hur man kan säkerställa att barn till utsatta EU-medborgare får tillgång till det som hör till de mänskliga rättigheterna. Medverkande: Ragnhild Eklund, Social resursförvaltning, Göteborg; Marina Johansson (S), kommunalråd, Göteborgs stad; Tove Fransson, Sveriges Stadsmissioner; Gina Ionescu, EU-migrant och Sara Stendahl, professor vid Göteborgs universitet. Moderator: Karin Klingenstierna. Inspelat 6 oktober 2016 i Smyrnakyrkan i Göteborg. Arrangör: Göteborgs Räddningsmission.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Utsatta EU-medborgare

Boende och avhysningar

Samtal om avhysningar, antiziganism och situationen för EU-medborgare i Sverige. Medverkande: Sven Hovmöller, Föreningen Hem - hemlösa EU-medborgare; Gina Ionescu, EU-medborgare; Hans Caldaras, artist, författare och aktivist. Moderator: Aaron Israelson. Inspelat 6 oktober 2016 i Smyrnakyrkan i Göteborg. Arrangör: Göteborgs Räddningsmission.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Utsatta EU-medborgare

Kan EU-fonden FEAD göra skillnad i Sverige?

Håkan Forsberg är ställföreträdande generaldirektör för Svenska ESF-rådet och berättar om EU-fonden Fead. Det är en fond med europeiskt bistånd för dem som har det sämst ställt i Europa. Kan den göra skillnad för utsatta människors livssituation? Inspelat 6 oktober 2016 i Smyrnakyrkan i Göteborg. Arrangör: Göteborgs Räddningsmission.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Utsatta EU-medborgare

Människohandel - vår tids slaveri

Panelsamtal om människor som befinner sig i tiggeri och prostitution i Sverige och i Europa. Vilka stödprogram och resurser finns för att göra insatser vid misstanke om människohandel? Medverkande: Mariana Petersel, organisationen Generatie Tanara i Rumänien; Ninna Mörner, Civila plattformen mot människohandel; Mats Paulsson, polisens traffickingenhet i Göteborg; Caroline Casco, Göteborgs Räddningsmission. Moderator: Karin Klingenstierna. Inspelat 7 oktober 2016 i Smyrnakyrkan i Göteborg. Arrangör: Göteborgs Räddningsmission.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Utsatta EU-medborgare

Människohandel - vår tids slaveri - fördjupning

Samtal om människohandel som pågår i Europa idag. De medverkande möter dagligen personer som utsätts och berättar om människohandeln ur olika perspektiv. Medverkande: Mariana Petersel, organisationen Generatie Tanara i Rumänien; Ninna Mörner, Civila plattformen mot människohandel; Mats Paulsson, polisens traffickingenhet i Göteborg; Caroline Casco, Göteborgs Räddningsmission; Aaron Israelson, journalist. Inspelat 7 oktober 2016 i Smyrnakyrkan i Göteborg. Arrangör: Göteborgs Räddningsmission.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Utsatta EU-medborgare

Mobilisering för Europas romer

Vasile Burtea är professor i sociologi och har i hela sitt liv arbetat för romers rättigheter. Här presenterar han ett förslag till europeisk strategi för att stimulera arbetet för romsk inkludering. Varje EU-land har en strategi på papperet, men hur ska den omsättas i praktiken? Inspelat den 7 oktober 2016 i Smyrnakyrkan i Göteborg. Arrangör: Göteborgs Räddningsmission.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Utsatta EU-medborgare

Europas och hemländernas ansvar

Mats Åberg, Nätverket för utsatta EU-medborgare, talar om vilket ansvar Sverige har för utsatta EU-medborgare när de befinner sig i landet och vilka krav som ska ställas på EU. Huvudansvaret för att skapa ett drägligt liv vilar på hemländerna, säger han. Den största minoriteten i Europa är romer, som är fler än hela Sveriges befolkning. Inspelat den 7 oktober 2016 i Smyrnakyrkan i Göteborg. Arrangör: Göteborgs Räddningsmission.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Utsatta EU-medborgare

Soraya Post om utsatta EU-medborgare

Soraya Post, Europaparlamentariker för Feministiskt initiativ, talar om antiziganismen och romernas historia i Europa. Det finns en stor omedveten antiziganism som kommer från en kultur och tradition, menar hon. Inspelat den 7 oktober 2016 i Smyrnakyrkan i Göteborg. Arrangör: Göteborgs Räddningsmission.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Ett gott hem för alla

Lawen Mohtadi om Ett gott hem för alla

Författaren, journalisten och regissören Lawen Mohtadi berättar om kärnan i utställningen Ett gott hem för alla. Bilderna av fotograferna Anna Riwkin och Björn Langhammer fångar sin samtid. I dem går det att se en viss förändring när svenska politiker under 1950-talet börjar inse situationen. Reformer genomförs och romerna får medborgerliga rättigheter. Inspelat den 7 november 2015 på Moderna museet i Stockholm. Arrangör: Moderna museet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - ekonomi

Friedman och friheten

Milton Friedman blev på 1970-talet känd som de fria marknadskrafternas apostel. Han var kritisk till Keynes idéer om att det var statens uppgift att gripa in när ekonomin gick in i en konjunkturnedgång. Friedman menade att det enda staten kunde göra var att föra en korrekt penningpolitik, men den skulle helst skötas av experter.