Titta

UR Samtiden - Kritik och etik i högre utbildning

UR Samtiden - Kritik och etik i högre utbildning

Om UR Samtiden - Kritik och etik i högre utbildning

Föreläsningar och samtal om behovet av kritiskt etiskt tänkande. Hur ska kritiskt etiskt tänkande bli en naturlig del av den högre utbildningen? Vad ska läras ut och av vem? Inspelat den 19 oktober 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Till första programmet

UR Samtiden - Kritik och etik i högre utbildning : Den tunna hinnanDela
 1. Den första frågan som alltid ställs-

 2. -efter katastroferna,
  efter folkmorden, är:

 3. Hur var det här egentligen möjligt?

 4. Vad var det som kunde få människor
  att delta-

 5. -i utrotningar-

 6. -i folkmord?

 7. Vad var det för processer,
  som möjliggjorde det här?

 8. Vi har ägnat mycket forskning åt
  att försöka förstå-

 9. -varför och hur det här
  egentligen är möjligt.

 10. Men vi har inte ägnat
  särskilt mycket tid och forskning åt-

 11. -att fundera på de individer,
  som sa nej-

 12. -eller de individer,
  som inifrån byråkratiska system-

 13. -försökte förhala-

 14. -det oundvikliga-

 15. -försökte rädda grupper-

 16. -genom att använda byråkratin till
  att göra det.

 17. Efter andra världskriget
  skapades också-

 18. -väldigt snabbt
  en sorts föreställning om-

 19. -att det som hade skett
  var ett utslag av...

 20. ...att de onda hade tagit över,
  ett utslag av en stat i sammanbrott-

 21. -ett utslag
  av en specifik grupp individer-

 22. -som väldigt kraftigt demoniserades.

 23. De blev en sorts sinnebild
  av psykopaterna, de galna-

 24. -som hade tagit makten.

 25. I populärkulturen kan man se
  den här bilden väldigt tydligt-

 26. -i alla de här filmerna,
  som vi alla har sett.

 27. De tyska SS-männen-

 28. -framställs som dumma-

 29. -som obildade, som okunniga-

 30. -som barbarer
  i illasittande uniformer.

 31. Fram tills att de vältränade,
  vältrimmade allierade soldaterna-

 32. -räddar mänskligheten.

 33. Verkligheten ser naturligtvis
  inte ut så.

 34. Förintelsen var också slutprodukten
  av en lång, lång väg-

 35. -av små steg-

 36. -små byråkratiska steg,
  som möjliggjorde det här.

 37. När vi gör jämförelser historiskt-

 38. -sägs det väldigt ofta
  att man aldrig kan jämföra-

 39. -med Förintelsen, att man
  aldrig kan jämföra med Rwanda-

 40. -eller att man aldrig jämföra med
  kommunismens brott och så vidare.

 41. Men man jämför med slutresultatet,
  med vad som sker efter den punkt-

 42. -där det inte längre
  existerar nån väg tillbaka.

 43. Det är inte där
  vi ska göra några jämförelser-

 44. -utan vi ska göra jämförelserna
  med de små steg-

 45. -som ledde in på den här vägen.
  De steg som kan tas-

 46. -och som under specifika,
  historiska förhållanden kan leda-

 47. -till katastrofen.

 48. Tidigt efter andra världskriget
  inleddes olika forskningsprojekt-

 49. -där man försökte förstå det här.

 50. En av de böcker, som är lite
  bortglömd, är "Licensed mass murder"-

 51. -av Henry V. Dicks.
  Den bygger på alla de intervjuer-

 52. -som gjordes med dömda...

 53. ...på alla nivåer
  i efterkrigsförbrytarprocessen.

 54. Det var ett gigantiskt,
  brittiskt forskningsprojekt-

 55. -där man försökte förstå. Det är
  ett forskningsprojekt som genererade-

 56. -en stor mängd bortglömda böcker.

 57. Det är också där som man för
  första gången försöker kartlägga-

 58. -folkmordet på romerna, men också
  försöker förstå alla processer.

 59. Intervjuerna med gärningsmännen
  mynnade just ut i en annan bok-

 60. -och där beskrivs väldigt tydligt
  de olika kategorierna.

 61. Det slås tidigt fast
  att av de som deltog i Förintelsen...

 62. ...i alla dimensioner och nivåer-

 63. -var en ofantligt
  liten del människor-

 64. -som på nåt sätt skulle kunna sägas
  ha nån form av medicinsk diagnos.

 65. Det var inte de här psykopaterna...

 66. ...utan helt vanliga människor.

 67. Helt vanliga människor-

 68. -som också...

 69. Det är bland annat
  en intervjuserie med de-

 70. -som deltog i medicinska experiment-

 71. -men också i dödandet av de fångar,
  som hade utsatts för det.

 72. Det är ett dödande som fortsatte
  ända fram till det att de allierade-

 73. -var nån kilometer
  ifrån den anstalten...

 74. ...de befann sig på.

 75. Det sista man gör innan man
  kapitulerar är att döda alla fångar.

 76. Det är också så
  att Förintelsens maskineri...

 77. ...är i kraft ända fram till slutet.

 78. Det fortsätter trots att kriget
  i praktiken håller på att förloras.

 79. Den största operationen är
  förintelsen av de ungerska judarna...

 80. ...hösten/vintern 1944.

 81. Varför gör man det?

 82. Varför dirigerar man trupper
  och avsätter resurser till det här?

 83. Man gör det därför
  att man har föreställningen om-

 84. -att judarna är krigets huvudfiende.

 85. I den föreställningen
  blir det fullkomligt logiskt.

 86. Om de är mänsklighetens huvudfiende,
  krigets huvudfiende-

 87. -är det naturligtvis
  en självklar logik att fortsätta...

 88. ...ända fram till slutet.

 89. Vad som har skett,
  och vad som möjliggör allt det här...

 90. ...är...

 91. Jag tror, efter alla år av studier-

 92. -och också av allt
  som har kommit under senare år...

 93. ...att det som tidigare var, för att
  tala i de termer vi talar i i dag-

 94. -den moderna terminologin,
  det politiskt inkorrekta-

 95. -blev det politiskt korrekta.

 96. Allt det här
  är naturligtvis utbytbart.

 97. Det politiskt inkorrekta
  kan bli det politiskt korrekta...

 98. ...om...allt förändras...

 99. ...om värdesystemen byter plats.

 100. Förintelsen
  eller folkmordet i Rwanda...

 101. ...eller i Jugoslavien,
  äger inte rum eller motiveras av hat-

 102. -det motiveras av kärlek.

 103. Det motiveras av att det är
  en för mänskligheten nödvändig-

 104. -och absolut tvingande plikt.

 105. Det politiskt korrekta.

 106. Nånting som måste ske...

 107. ...av kärlek till folket,
  till rasen, till nationen-

 108. -och mänskligheten som sådan.

 109. Däri ligger också en av nycklarna
  till att förstå de här processerna.

 110. Och ingen har uttryckt det här
  mer skrämmande än Heinrich Himmler-

 111. -i sitt tal till SS-männen i Posen.

 112. Han säger att de har att utföra...

 113. ...en betungande men nödvändig plikt
  för mänsklighetens bästa.

 114. De ska utföra den,
  och de har utfört den-

 115. -fram till
  att han håller det här talet.

 116. Det ska göras med medmänsklighet
  och anständighet i behåll.

 117. Det är därför systemet måste vara så
  ofantligt byråkratiskt konstruerat-

 118. -och administrerat.

 119. Det handlar inte-

 120. -om ett "besinningslöst" dödande-

 121. -utan om ett institutionaliserat
  och byråkratiserat dödande.

 122. Och det handlar om att ingjuta
  en hel byråkrati, ett helt system-

 123. -i föreställningen att det här
  är fasansfullt och förfärligt-

 124. -men det är absolut nödvändigt
  för att rädda mänskligheten-

 125. -för att utplåna
  mänsklighetens huvudfiende.

 126. I ett sånt system...

 127. ...är det möjligt
  att byråkratin fortsätter att mala-

 128. -ända fram tills de allierade
  står utanför grindarna.

 129. Och det är fullkomligt logiskt
  att det blir så.

 130. Man ska också komma ihåg att många
  av de unga som deltar i det här-

 131. -är födda och uppväxta
  i Tredje riket.

 132. Det är det som har predikats
  i skolan och i en byråkrati-

 133. -de kom att hamna i.

 134. Inte desto mindre
  fanns det grupper av individer-

 135. -som gjorde motstånd
  inifrån systemet.

 136. Grupper av individer
  som använde byråkratin-

 137. -för att om möjligt
  förhala...förloppet-

 138. -för att om möjligt rädda grupper.

 139. Bland annat en grupp byråkrater.
  När frågan skulle avgöras-

 140. -vad man skulle göra med grupper
  av individer-

 141. -som bedömdes vara
  en "blandras" av olika kategorier-

 142. -bekämpade...de det, som de under
  den här processen måste ha uppfattat-

 143. -som det oundvikliga slutet
  för gruppen.

 144. Det gjorde de genom att hitta på
  nya, byråkratiska regler-

 145. -och nya saker, som måste utredas-

 146. -innan man kunde fatta
  ett slutgiltigt beslut om gruppen.

 147. Man skulle kunna tala
  om en ofantlig, byråkratisk fantasi-

 148. -för att ständigt, ständigt
  kunna förhala den här processen.

 149. Det gjorde de också. De lyckades.

 150. Det fanns andra inom systemet,
  som ständigt försökte-

 151. -att förhala deportationer
  och försökte hitta andra former-

 152. -av utvägar inom systemet. Vi har
  ägnat för lite tid åt att fundera-

 153. -på de här individerna, på vad
  som motiverade dem, vad som fick dem-

 154. -att i den här kontexten
  bli de absolut politiskt inkorrekta.

 155. Allt det här som sker
  var inte brottsligt, tvärtom.

 156. Det var statens
  högsta och yttersta önskan.

 157. Och i det ligger också delar
  av nyckeln till att förstå det.

 158. Och sen efteråt skapas också
  andra former av konstruktioner.

 159. Konstruktionen av...att det
  inte hade varit möjligt att säga nej.

 160. Att det hade varit...

 161. ...vi eller de.

 162. "Vi hade inget val,
  vi lydde bara order."

 163. "Hade vi inte deltagit,
  hade vi själva blivit skjutna."

 164. Det blev ett sorts försvar,
  ett sorts sätt...

 165. ...att undkomma
  det personliga ansvaret.

 166. Den här föreställningen
  är en fiktion.

 167. Den är så-

 168. -ofantligt...

 169. ...inrotad,
  och som vi kan se gå igen...

 170. ...i alla former av folkmord, och
  i diktaturer, där systemen faller.

 171. Många av de som tjänat systemen
  säger att de inte hade nåt val.

 172. Sanningen är...

 173. ...att det inte hände nåt särskilt
  med de i Förintelsemaskineriet-

 174. -som sa nej.

 175. Vad som inträffade...

 176. ...var att deras byråkratiska karriär
  kanske stoppades.

 177. De fick kanske
  inte chefstjänsten de hade sökt.

 178. De placerades kanske
  på mindre attraktiva poster.

 179. Deras militära karriär gick kanske
  inte framåt i samma takt som andra.

 180. Men det är en helt annan sak än att
  nån sätter en kula i huvudet på en.

 181. Man förlorar kanske
  karriärmöjligheter eller liknande.

 182. Sanningen är snarare den motsatta.
  Att arbeta i Förintelsemaskineriet-

 183. -genererade ekonomiska fördelar.
  Det var välbetalt.

 184. Man slapp hamna vid fronten.

 185. Men det är också en annan sak...

 186. ...än att...man riskerade livet.
  Det är en fiktion. Det är inte sant.

 187. Men det är nånting vi har haft
  starka behov av att ta skydd bakom.

 188. Jag vill avsluta med att säga
  att vägen till slutpunkten-

 189. -till den punkt, där det
  inte längre finns nån återvändo-

 190. -naturligtvis är extremt lång, och
  kantad av små byråkratiska beslut-

 191. -av avhumanisering,
  av uppbyggande av ett system-

 192. -där det politiskt och moraliskt
  korrekta, den moraliska kompassen-

 193. -är exakt tvärtom.

 194. Där just utplånandet och dödandet-

 195. -är det etiskt, moraliskt korrekta,
  och det önskvärda.

 196. Allt det här är utbytbart.
  Där tackar jag för mig.

 197. Textning: Karolina Gustafsson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Den tunna hinnan

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Vilka är det egentligen som deltar i brott mot mänskligheten? Och vilka deltar inte? Vilka skyller man på? Helene Lööw, docent i historia vid Uppsala universitet, berättar. Inspelat den 19 oktober 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Ämnen:
Samhällskunskap
Ämnesord:
Brott mot mänskligheten, Folkrätt, Internationella relationer, Krigsförbrytare, Rättsvetenskap, Samhällsvetenskap
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Kritik och etik i högre utbildning

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kritik och etik i högre utbildning

Endemiska brister

Bo Rothstein, professor vid University of Oxford, talar om korruptionen i världen, om endemiska brister i tillit, etisk kompetens och socialt kapital och dess effekter på nationer och världsdelar. Inspelat den 19 oktober 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kritik och etik i högre utbildning

Skatteflykt och effekter på folkhushållet

Lennart Wittberg, strateg vid Skatteverket, talar om det så kallade skattefelet. Det handlar om det som vi teoretiskt skulle få in i skatt om alla gjorde rätt jämfört med det som vi faktiskt får in. Inspelat den 19 oktober 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kritik och etik i högre utbildning

Den tunna hinnan

Vilka är det egentligen som deltar i brott mot mänskligheten? Och vilka deltar inte? Vilka skyller man på? Helene Lööw, docent i historia vid Uppsala universitet, berättar. Inspelat den 19 oktober 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kritik och etik i högre utbildning

Moralisk kompetens

Thomas Brytting, professor vid Ersta Sköndal högskola, talar om vad det är som ger oss moralisk kompetens. Är det god byråkrati, värdegrund, samvete eller moraliska förebilder? Inspelat den 19 oktober 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kritik och etik i högre utbildning

Konsten att tänka etik och värderingar

Christian Munthe, professor vid Göteborgs universitet, har under hela sin yrkesbana forskat om konsten att tänka systematiskt och brett om etik och värderingar. Här berättar han hur det är med etik och värderingar i praktiken. Inspelat den 19 oktober 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kritik och etik i högre utbildning

Politisk etik

Björn von Sydow (S), före detta talman i Sveriges riksdag, talar om att studera politik och att utföra politik och gapet däremellan. Inspelat den 19 oktober 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kritik och etik i högre utbildning

Forskningsetik

Bengt Gerdin, professor vid Uppsala universitet, talar om forskningsetik och forskningens historia, etos och inre väsen. Inspelat den 19 oktober 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kritik och etik i högre utbildning

Arbetslivs- och samhällsetik

Karl-Petter Thorwaldsson, Eva Nordmark och Göran Arrius är ordförande för LO, TCO respektive Saco. Här berättar de om sin syn på arbetslivs- och samhällsetik och fackets behov av etiskt kritiskt tänkande. Inspelat den 19 oktober 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kritik och etik i högre utbildning

Näringslivs- och samhällsetik

Leif Östling, ordförande för Svenskt Näringsliv, talar om skillnader i värderingar och hur det gör att vi förhåller oss olika till etiska frågor. Etik börjar med värderingar, menar han. Inspelat den 19 oktober 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kritik och etik i högre utbildning

Att inkludera kritiskt etiskt tänkande

Vad är det som ska inkluderas? Vem är det som ska inkludera? Och hur ska detta göras? Lena Marcusson, professor vid Uppsala universitet, berättar om inkluderande av kritiskt etiskt tänkande inom högre utbildning och frågorna som kommer med det. Inspelat den 19 oktober 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kritik och etik i högre utbildning

Från ord till handling

Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning, talar om att förväntningarna på den högre utbildningen och forskningen är väldigt stora. Hon menar att det är till akademin de flesta människor sätter sitt hopp och att det är med ökad kunskap som vi ska kunna möta de samhällsutmaningar vi står inför. Inspelat den 19 oktober 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden 2015 - Limmud 2015

Vivi Lachs om judisk historia i London

Vivi Lachs är fil.dr i historia och musik och föreläser om den judiska invandringen till England från Östeuropa på 1880-talet. Vilket liv erbjöds invandrarna? Hon berättar om visor som sjöngs och beskriver olika situationer och platser i de judiska kvarteren. Inspelat den 14 november 2015 på Norra Reals gymnasium i Stockholm. Arrangör: Limmud.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Den tuktade lusten

Lars Ullerstams "De erotiska minoriteterna" kom ut på 60-talet och menade att alla typer av sexualitet skulle accepteras. Samtal med författaren som tycker att mycket i boken håller än. Programledarna från ”Ligga med P3" säger de har få sexuella tabun, förutom djursex. Idéhistorikern Susanne Dodillet och professorn Sven Axel Månsson har olika åsikter om den svenska sexköpslagen.