Titta

UR Samtiden - Kritik och etik i högre utbildning

UR Samtiden - Kritik och etik i högre utbildning

Om UR Samtiden - Kritik och etik i högre utbildning

Föreläsningar och samtal om behovet av kritiskt etiskt tänkande. Hur ska kritiskt etiskt tänkande bli en naturlig del av den högre utbildningen? Vad ska läras ut och av vem? Inspelat den 19 oktober 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Till första programmet

UR Samtiden - Kritik och etik i högre utbildning : ForskningsetikDela
 1. Kära vänner, tack för inbjudan.
  Jag tänkte ge en resonansbotten-

 2. -till frågan
  om etik inom högre utbildning.

 3. Man måste förstå forskningsetikens
  historia och vad forskning betyder.

 4. Vad är egentligen
  forskningens inre väsen och etos?

 5. Robert K. Merton var
  professor i sociologi på Columbia-

 6. -och en av 1900-talets
  sociologiska giganter.

 7. Han studerade
  den moderna vetenskapens framväxt.

 8. Han blev Kungliga vetenskaps-
  akademiens första utländska ledamot-

 9. -redan 1976.

 10. Han beskriver vetenskapens kärna
  med fyra ord.

 11. Kommunalism, alltså att vetenskapliga
  teorier inte tillhör någon.

 12. De är allmängods.

 13. Kunskapen ska vara tillgänglig
  för alla.

 14. Universalism. Vetenskapens anspråk
  ska vara universella-

 15. -och inte specifika till t.ex. ras.

 16. Han pratar om "disinterestedness" -
  intresselöshet-

 17. -och önskan att inte
  favorisera något perspektiv.

 18. Frågan är viktigare än svaret.

 19. Han pratar om att "the organized
  skepticism" bör leda vetenskapen.

 20. Det här skapade han i en miljö
  av totalitär utveckling i Europa-

 21. -och en rädsla för det fria ordet.

 22. Det är basen för det vi ska prata om.

 23. Vi börjar vår beskrivning
  med den här berömda rättegången:

 24. USA vs. Karl Brandt et al,
  eller "Doctors' trial" i Nürnberg.

 25. Domarna upptäckte att det saknades
  en allmän, etisk kodex-

 26. -för att tolka det som hade skett.

 27. Domarna frågade experter
  och skrev själva en lista-

 28. -med tio principer som man bifogade
  i domen, den s.k. Nürnbergkodexen.

 29. Man introducerade patienträttigheter
  i medicinsk etik.

 30. Typiskt för kodexen är ett exakt,
  juridiskt influerat språk-

 31. -som i princip är tillämpligt
  även i dag.

 32. Nürnbergkodexen fick först begränsat
  inflytande på medicinsk forskning.

 33. Den var inte internationell lag,
  utan skapad av amerikanska domare.

 34. Många studier på 50-talet
  skulle i dag vara helt oacceptabla.

 35. Samtycke inhämtades inte, och
  det var vanligt med oetiska studier-

 36. -på fängelser, barnhem
  och mentalsjukhus, även i vårt land.

 37. Att avvisa kodexen blev svårare
  när mer oetisk forskning genomfördes.

 38. Det behövdes en reglering-

 39. -och det fanns en fara att länder
  skulle formalisera kodexen.

 40. Det var inom professionen
  man var rädd för det.

 41. I skuggan
  av World Medical Association-

 42. -utformas Helsingforsdeklarationen
  1964, som ju blev basen till mycket.

 43. Den är faktiskt snällare
  än Nürnbergkodexen.

 44. Den utformades av professionen
  och är mindre tvingande.

 45. Efter detta har det kommit
  flera beskrivningar-

 46. -av krav på vetenskaplig etik.

 47. Perspektivet vilar
  på deklarationen och kodexen-

 48. -och har inkorporerats i lagar.
  Vad hände sen?

 49. Trots Helsingforsdeklarationen
  så pågick oreglerad verksamhet.

 50. Det mest uppmärksammade fallet
  var Tuskegee-studien i USA.

 51. Svarta, syfilitiska män
  följdes i 30 år utan behandling.

 52. Man ville se
  det neurologiska utfallet.

 53. Det pågick
  när jag började läsa medicin.

 54. När det kom till allmänhetens
  kännedom blev indignationen stark.

 55. Man tillsatte en kommission
  som 1979 utvecklade och beskrev-

 56. -etiska principer för hanteringen
  av människor i forskningen.

 57. Det är en väldigt bra text än i dag,
  som få känner till.

 58. Parallellt
  skrevs Helsingforsdeklarationen om.

 59. Man började med 11 artiklar och hade
  plötsligt 37. Vad blev konsekvensen?

 60. Den ger mer och mer vägledning
  för vad man får snarare än bör göra.

 61. Man lyfter den från en moralisk
  till en juridisk text.

 62. Det är inte lätt, det här.

 63. VR skriver att etik inte bara
  är lagstiftning. Det är något mer.

 64. Som tur är
  har vi en tvåspråkig hemsida.

 65. "Ethics is not about laws and rules."

 66. Det är inte lätt.

 67. Den här gossen, David Resnik på NIH,
  har...

 68. ...sammanställt de viktigaste
  skeendena inom forskningsetik.

 69. På 30- och 40-talen var det mest
  förskräckliga försök i Tyskland-

 70. -och i vinnarlandet USA.

 71. Dessutom etiken kring Manhattan-
  projektet, som blev atombomben.

 72. 50-talet:
  oetiska studier på människor.

 73. På 60-talet
  kom Rachel Carsons "Tyst vår".

 74. En begynnande insikt om etiken
  i vår överexploatering av Moder Jord.

 75. Först på 60- och 70-talen kommer
  det vi tycker är etiskt: fusket.

 76. Det fanns naturligtvis tidigare,
  men andra frågor dominerade.

 77. Även i dag publiceras konstiga saker.
  Det finns i färska virologitidningar-

 78. -goda beskrivningar av
  hur man gör biologiska stridsmedel-

 79. -med pandemi som konsekvens.

 80. I dag kallar vi överträdelser
  av ramverket för oredlighet.

 81. Det är en allmän beskrivning,
  men vad är det?

 82. Det är en ganska diffus beskrivning-

 83. -för handlingar eller underlåtelser
  som, medvetet eller ej-

 84. -leder till falska resultat.
  Det är mjukt i konturerna.

 85. Kärnan som alla accepterar
  är begreppet FFP.

 86. Fabrikation - hitta på-

 87. -falsifiering - göra som man vill -
  och plagiering.

 88. Det intressanta är att vi har
  olika regelverk på olika universitet-

 89. -som en oönskad följd
  av autonomireformen.

 90. Det är också olika i olika länder.

 91. Det är som olika dopningsregler för
  länder i OS. Det är aktuellt i Norge.

 92. Enligt högskoleförordningen ska man
  utreda oredlighet, och det är bra.

 93. Finns det en misstanke
  om oredlighet...

 94. Universitetet måste bara få kännedom
  om det. Det räcker att känna lukten.

 95. Då ska det utredas.
  Det står inget om preskription-

 96. -eller om hur anmälan ska göras
  och misstanken utredas.

 97. En rektor kan säga
  att man inte har gjort fel.

 98. Hur vanligt är det då?

 99. Enligt Daniele Fanelli på Stanford,
  som undersöker forskningens väsen-

 100. -medger 2 % av forskare att de
  hittat på eller förvridit resultat.

 101. 2 %, och det är mycket mer
  än vad som rapporteras och anmäls.

 102. Vi får räkna med att vi forskare inte
  alltid är godare än andra.

 103. Därför har American Association
  for Advancement of Science...

 104. Jag vill säga att det är USA:s KVA.
  Får jag det? Vad bra!

 105. De har ett projekt som drivs
  av filosofen Robert Pennock-

 106. -som försöker förstå hur man
  ska komma åt sådana här svagheter.

 107. Han säger att man måste se det ur ett
  juridiskt och dygdbaserat perspektiv.

 108. Det juridiska perspektivet
  kommer utifrån-

 109. -och det moraliska är internaliserat,
  som vi hörde i förmiddags.

 110. Han säger dock
  att de flesta åtgärderna vi har-

 111. -inte syftar
  till att utveckla en kultur-

 112. -utan till förstärkt kontroll.

 113. Han säger också att vi inte fokuserar
  på gott uppförande, utan på dåligt.

 114. "Not so focused on conduct
  as on misconduct."

 115. Det finns en mismatch i åtgärdernas
  art i relation till målet.

 116. I linje med det
  sägs det angående etik i USA-

 117. -på ett seminarium
  med etikern Rachelle Hollander-

 118. -att tonvikten i forskning
  och utbildning i etik måste vara-

 119. -att man kan utveckla en moralisk
  vokabulär och samtala om det här.

 120. Det har andats under orden
  i vad flera har sagt i dag.

 121. Det här är viktigt.

 122. Jennifer Crocker skrev 2011 följande
  efter ett fuskärende inom psykologin:

 123. "Enligt Crocker måste tvivelaktig
  forskningssed fångas upp tidigt."

 124. "Varje mindre överträdelse
  som blir okorrigerad"-

 125. -"kan göra nästa överträdelse
  enklare."

 126. Hon pratar om det sluttande planet
  - "the slippery slope".

 127. Hon lyfter också fram att man inte
  ska fokusera på superforskare.

 128. Alla tänker på samma namn.

 129. Fokusering på bedragaren-

 130. -kan avleda vår uppmärksamhet
  från bedragaren hos oss alla.

 131. Den lilla bedragaren som i
  en dålig miljö kan bli storbedragare.

 132. Hon skriver: "The road to fraud
  starts with a single step."

 133. Den här bilden är väldigt pedagogisk
  och ger perspektiv i tillvaron.

 134. Sammanfattningsvis är synen
  på forskningsetik kontextuell-

 135. -i vår relation till världen.

 136. Det är ofta forskarens etik,
  men inte alltid.

 137. Vilka områden man vågar attackera
  är ibland av politisk karaktär.

 138. Forskarens etik
  finns i samhällets etik.

 139. Leo Alexander, som var med
  och skrev Nürnbergkoden, skrev:

 140. "Science under dictatorship becomes
  subordinated to the dictatorship."

 141. Det är inte svårt att se-

 142. -att det här kanske kan gälla
  vissa nationers forskning.

 143. Vårt eget förhållningssätt
  är en aning förvirrande.

 144. Är det "bör" eller "bör inte"?

 145. Är i realiteten vårt förhållningssätt
  "får" eller "får inte"?

 146. -Två minuter.
  -I forskningsvardagen...

 147. ...formulerar vi etikproblem
  i termer av "Vad får vi göra?"-

 148. -snarare än "Vad är rätt?"

 149. Dessutom är god forskningssed mer än
  att vara en antonym till oredlighet.

 150. Det ligger mycket högre
  än den ribba man tänker sig.

 151. Som sagt:
  Mellan mina ord har ni förstått-

 152. -att bristande etikuppfyllelse enligt
  mig är en intern, moralisk fråga-

 153. -mer än
  en juridisk, instrumentell fråga.

 154. Externa åtgärder, i form av ett tätt,
  juridiskt nätverk-

 155. -är bara ett komplement till
  skapandet av en god forskningskultur.

 156. Tack för att jag fick komma hit.

 157. Textning: Per Lundgren
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Forskningsetik

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Bengt Gerdin, professor vid Uppsala universitet, talar om forskningsetik och forskningens historia, etos och inre väsen. Inspelat den 19 oktober 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Ämnen:
Psykologi och filosofi > Filosofi
Ämnesord:
Etik, Filosofi, Forskning, Forskningsetik
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Kritik och etik i högre utbildning

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kritik och etik i högre utbildning

Endemiska brister

Bo Rothstein, professor vid University of Oxford, talar om korruptionen i världen, om endemiska brister i tillit, etisk kompetens och socialt kapital och dess effekter på nationer och världsdelar. Inspelat den 19 oktober 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kritik och etik i högre utbildning

Skatteflykt och effekter på folkhushållet

Lennart Wittberg, strateg vid Skatteverket, talar om det så kallade skattefelet. Det handlar om det som vi teoretiskt skulle få in i skatt om alla gjorde rätt jämfört med det som vi faktiskt får in. Inspelat den 19 oktober 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kritik och etik i högre utbildning

Den tunna hinnan

Vilka är det egentligen som deltar i brott mot mänskligheten? Och vilka deltar inte? Vilka skyller man på? Helene Lööw, docent i historia vid Uppsala universitet, berättar. Inspelat den 19 oktober 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kritik och etik i högre utbildning

Moralisk kompetens

Thomas Brytting, professor vid Ersta Sköndal högskola, talar om vad det är som ger oss moralisk kompetens. Är det god byråkrati, värdegrund, samvete eller moraliska förebilder? Inspelat den 19 oktober 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kritik och etik i högre utbildning

Konsten att tänka etik och värderingar

Christian Munthe, professor vid Göteborgs universitet, har under hela sin yrkesbana forskat om konsten att tänka systematiskt och brett om etik och värderingar. Här berättar han hur det är med etik och värderingar i praktiken. Inspelat den 19 oktober 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kritik och etik i högre utbildning

Politisk etik

Björn von Sydow (S), före detta talman i Sveriges riksdag, talar om att studera politik och att utföra politik och gapet däremellan. Inspelat den 19 oktober 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kritik och etik i högre utbildning

Forskningsetik

Bengt Gerdin, professor vid Uppsala universitet, talar om forskningsetik och forskningens historia, etos och inre väsen. Inspelat den 19 oktober 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kritik och etik i högre utbildning

Arbetslivs- och samhällsetik

Karl-Petter Thorwaldsson, Eva Nordmark och Göran Arrius är ordförande för LO, TCO respektive Saco. Här berättar de om sin syn på arbetslivs- och samhällsetik och fackets behov av etiskt kritiskt tänkande. Inspelat den 19 oktober 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kritik och etik i högre utbildning

Näringslivs- och samhällsetik

Leif Östling, ordförande för Svenskt Näringsliv, talar om skillnader i värderingar och hur det gör att vi förhåller oss olika till etiska frågor. Etik börjar med värderingar, menar han. Inspelat den 19 oktober 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kritik och etik i högre utbildning

Att inkludera kritiskt etiskt tänkande

Vad är det som ska inkluderas? Vem är det som ska inkludera? Och hur ska detta göras? Lena Marcusson, professor vid Uppsala universitet, berättar om inkluderande av kritiskt etiskt tänkande inom högre utbildning och frågorna som kommer med det. Inspelat den 19 oktober 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kritik och etik i högre utbildning

Från ord till handling

Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning, talar om att förväntningarna på den högre utbildningen och forskningen är väldigt stora. Hon menar att det är till akademin de flesta människor sätter sitt hopp och att det är med ökad kunskap som vi ska kunna möta de samhällsutmaningar vi står inför. Inspelat den 19 oktober 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & psykologi och filosofi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Unga vuxna-dagarna 2016

Ett existentiellt perspektiv i mötet med unga vuxna

Bo Blåvarg är terapeut som i sin yrkesroll träffar många unga vuxna. Han arbetar på Ersta vändpunkten, ett behandlingshem för anhöriga till missbrukare. Här berättar han om grundläggande begrepp och människosyn inom existentiell psykologi och terapi. Existentiell terapi handlar människans förhållande till livets givna omständigheter: döden, osäkerheten i tillvaron, friheten att välja och en hotande meningslöshet. Inspelat den 29 januari 2016 på Norra Latin, Stockholm. Arrangör: Andreas Murray & Maria Edlund, Krica och Sapu.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - rasism

Rasismens orsaker

Bildningsbyrån tar oss med på en resa till London, där vi tittar närmare på kolonialismens historia och det mänskliga psyket. Vi försöker ta reda på varför rasism i olika former uppstår. En del forskare menar att vi kan finna förklaringar i psykologiska mekanismer medan andra menar att det är viktigt att utforska orsakerna på ett politiskt plan.