Titta

UR Samtiden - Kritik och etik i högre utbildning

UR Samtiden - Kritik och etik i högre utbildning

Om UR Samtiden - Kritik och etik i högre utbildning

Föreläsningar och samtal om behovet av kritiskt etiskt tänkande. Hur ska kritiskt etiskt tänkande bli en naturlig del av den högre utbildningen? Vad ska läras ut och av vem? Inspelat den 19 oktober 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Till första programmet

UR Samtiden - Kritik och etik i högre utbildning : Från ord till handlingDela
 1. Tack. Jag vill också tacka
  för möjligheten att vara här i dag-

 2. -och för det här
  ambitiösa, viktiga arbetet.

 3. Många tidigare talare har påpekat-

 4. -att aktualiteten för de här frågorna
  har ökat snarare än minskat.

 5. Inte minst för att vi har
  stora samhällsutmaningar framför oss.

 6. Jag brukar påtala att förväntningarna
  på högre utbildning och forskning-

 7. -är väldigt stora.

 8. Det är till akademin
  som de flesta sätter sitt hopp.

 9. Det är med ökad kunskap-

 10. -som vi ska kunna möta de stora
  samhällsutmaningar som vi står inför.

 11. Det är också så att universitet,
  högskolor och forskningsinstitut-

 12. -utgör en stor del av samhället.

 13. De utgör en stor del
  av den svenska staten och budgeten.

 14. Det här är faktiskt en sektor-

 15. -som har 400 000 studenter
  och 65 000 anställda-

 16. -och som staten,
  genom skattebetalarna-

 17. -betalar ungefär 65 miljarder
  om året-

 18. -för att tillgodose behovet
  av akademisk kompetens och forskning.

 19. Det är viktigt att komma ihåg att
  det är statens största verksamhet.

 20. Det finns höga förväntningar,
  och med rätta.

 21. En viktig del är
  att möta individernas drömmar-

 22. -om att utbilda sig,
  förverkliga sin inre potential-

 23. -och nå den arbetsmarknad
  som de drömmer om.

 24. Men verksamheten ska inte bara
  frigöra och utveckla individer.

 25. Vi har den för att vi tillsammans-

 26. -ska kunna möta våra stora utmaningar
  med ökad kunskap.

 27. Det är så Sverige ska inte bara
  möta samhällsutmaningar.

 28. Vår industri
  ska förbli konkurrenskraftig-

 29. -genom ökad kunskap
  och innovationsförmåga-

 30. -och därmed klara sig i en stark,
  global konkurrens.

 31. Det här behöver också göras
  med en etisk värdegrund-

 32. -och en etisk kompass.

 33. De förväntningarna
  är också stora på den här sektorn.

 34. Jag jobbar med den kommande
  forskningspolitiska propositionen.

 35. Vi gör stora investeringar för
  att bygga ut den högre utbildningen-

 36. -för att fler ska kunna utbilda sig-

 37. -inom de viktiga samhällsfunktioner
  där vi i dag ser stora brister.

 38. Vi har brist på lärare
  och sjuksköterskor.

 39. Vi kommer att ha brist på ingenjörer,
  på grund av stora pensionsavgångar.

 40. Det är mycket som vi ska möta
  i den här...

 41. I målet att vara en kunskapsnation
  och en kunskapsbaserad ekonomi.

 42. Karolinska institutet
  har redan berörts.

 43. Det är svårt att prata etik
  utan att det kommer upp.

 44. Det var en omskakande händelse-

 45. -som ledde till
  att människor for illa-

 46. -att svensk, medicinsk forskning
  fick en rejäl förtroendetörn-

 47. -och att vårt mest
  framstående forskningsuniversitet-

 48. -fick ett minskat förtroende
  bland svenskarna.

 49. Man måste komma ihåg att viljan
  att finansiera det här via skatten-

 50. -bygger på ett förtroende
  hos allmänheten.

 51. Forskningen måste bygga på
  ett förtroende hos patienten.

 52. Ska vi utveckla nya metoder
  måste patienter och allmänhet-

 53. -känna sig trygga med att det görs
  inom de etiska regelverken.

 54. Det här är väldigt viktigt.

 55. Som vi hörde tidigare
  handlar det inte bara om riktlinjer.

 56. De finns,
  men det måste också finnas en kultur-

 57. -där man hela tiden
  ser till att det här efterlevs.

 58. Man måste hela tiden förhålla sig
  till det som ledare och forskare-

 59. -men man måste också
  inkludera studenterna.

 60. Det är en viktig del.

 61. Akademiker förväntas göra mer än att
  utföra ett ofta samhällsnyttigt jobb.

 62. De ska också klara av att formulera,
  kritiskt granska-

 63. -och utveckla
  våra gemensamma verksamheter.

 64. Det är en väldigt viktig del
  av förväntansbilden.

 65. Jag vill tacka KVA för utredningen ni
  gjorde med Svenska läkaresällskapet-

 66. -för riktlinjer
  kring nya behandlingsmetoder.

 67. Jag har tillsatt en utredning
  som ska titta på det här.

 68. Gudmund Toijer ska titta på om
  det behövs en översyn av regelverken-

 69. -men också hur begreppet
  forskningsetik används vid t.ex.-

 70. -innovativa behandlingsmetoder
  som ännu inte är prövade.

 71. Det ska inte finnas en gråzon.
  Vi ska ha ett tydligt regelverk.

 72. Men återigen:

 73. Man måste jobba med sin kultur
  inom akademin.

 74. Det har redan sagts,
  men det är väldigt viktigt-

 75. -att det inte bara är en färdighet
  man utvecklar vid våra utbildningar.

 76. Det är också
  en professionell identitet.

 77. Man måste känna ansvar
  för att ge studenter möjlighet-

 78. -att utveckla den identiteten utifrån
  ett tydligt värdegrundsarbete-

 79. -och i nära samverkan
  med arbetsmarknaden.

 80. Jag tror verkligen-

 81. -att ett starkt
  kritiskt, etiskt tänkande redan nu-

 82. -skapar goda förutsättningar
  för studenter på arbetsmarknaden-

 83. -och samtidigt
  skapar förutsättningar-

 84. -för ett mer stabilt, hållbart
  och tryggt samhälle.

 85. Vi har hört
  vad som styr den högre utbildningen.

 86. Enligt examensmålen
  för samtliga utbildningar-

 87. -ska studenten visa förmåga
  att inom huvudområdet-

 88. -göra bedömningar med hänsyn till
  vetenskapliga och etiska aspekter.

 89. Det är viktigt att det här är något
  som vi klarar av att följa upp.

 90. Sveriges utveckling som ett hållbart
  samhälle ska främjas via utbildning.

 91. Universitetskanslersämbetet
  har fått i uppdrag...

 92. Sen tio år står det i högskolelagen
  att universitet och högskolor-

 93. -ska främja en hållbar utveckling
  som garanterar kommande generationer-

 94. -en hälsosam och god miljö, välfärd
  och rättvisa.

 95. UKÄ ska nu följa upp-

 96. -hur våra lärosäten jobbar med
  det här och hur man tar sig an det-

 97. -både på institutionsnivå
  och i ledningarna.

 98. Det här måste ägas
  av varje universitetsledning-

 99. -om det ska vara något
  som genomsyrar oss.

 100. Vi har fått igenom ett beslut
  i riksdagen-

 101. -om ett nytt kvalitetssäkringssystem,
  som nu implementeras av UKÄ.

 102. Det finns möjlighet
  till tematiska utvärderingar-

 103. -vid sidan av enskilda utvärderingar
  av utbildningar.

 104. Det är ändå återigen så-

 105. -att mycket av ansvaret
  ligger hos lärosätena själva.

 106. I forskningspropositionen-

 107. -betonar vi vikten av starka,
  men också ansvarsfulla, lärosäten-

 108. -där man ser att just...

 109. Att bygga på etiskt
  och värdegrundsmässigt stärkt bas-

 110. -men också kring hållbar utveckling
  och samhällsutmaningar-

 111. -ska vara en inspiration
  när man utformar utbildningar-

 112. -men också forskningen.

 113. En annan aspekt
  är arbetet med breddad rekrytering.

 114. Det är oerhört viktigt,
  för att slippa osunda elitkulturer-

 115. -att vi har heterogena studentgrupper
  och öppna universitet-

 116. -med människor från annan bakgrund
  - kulturell eller etnisk-

 117. -men också från hem där man inte
  har akademisk bakgrund-

 118. -utan är första generationen.

 119. Många säger:
  "När ni breddar upp universiteten"-

 120. -"förlorar vi i kvalitet."

 121. Jag ställer mig frågande till det.

 122. Då ser man inte studenterna
  som en del i att skapa kvalitet.

 123. Då ser man det som de tar med sig
  från hemmet som det viktiga.

 124. Så kan vi inte ha det. Heterogena
  grupper bidrar till kvalitet.

 125. Homogena grupper
  kan tvärtom skapa osunda kulturer.

 126. Det är viktigt att fortsätta arbetet-

 127. -med breddad rekrytering
  och internationalisering.

 128. Vi behöver ett in- och utflöde
  till akademier i andra länder.

 129. Vi har, som Leif Östling påpekade,
  en internationalisering på hemmaplan.

 130. Vi behöver öppna upp för akademiker
  som kommer hit som flyktingar-

 131. -så att de kan ta plats och bidra-

 132. -till kunskapsutvecklingen
  på våra universitet och högskolor.

 133. En viktig del i
  den kommande forskningspropositionen-

 134. -är hur rekryteringsvägarna
  och karriärsystemen ser ut-

 135. -för våra yngre forskare.

 136. Ann Fusts utredning visar
  att Sverige sticker ut.

 137. Vi har mycket internrekrytering.

 138. Nästan 50 % av forskarna
  rekryteras från det egna lärosätet.

 139. Det finns en kvalitetsaspekt i det
  som är viktig att påtala-

 140. -inte minst utifrån det här.

 141. Öppenhet, transparens och meritokrati
  är otroligt viktigt.

 142. Vi behöver en mobilitet mellan
  våra lärosäten och internationellt-

 143. -men vi måste också se till
  att våra utlysningar av tjänster-

 144. -verkligen sker öppet och transparent
  och granskas vid tillsättning.

 145. Vi har att lära av andra länder,
  som är betydligt bättre än vi.

 146. Annars finns risken för korruption.

 147. Inte ekonomisk korruption,
  utan vänskapskorruption.

 148. Nätverk avgör, snarare
  än din kompetens och dina meriter.

 149. Det är inte bra
  för akademins kvalitet-

 150. -men det är också ett hot
  mot en god, etisk kultur.

 151. Vi kommer att beröra detta
  i forskningspropositionen-

 152. -även om frågan väldigt mycket
  ägs av lärosätena själva.

 153. Vi vill se till
  att vi verkligen har ett system-

 154. -där vi ser mångfald, öppenhet
  och samarbete-

 155. -som förenliga saker
  för att vi ska ha-

 156. -en högre utbildning och forskning
  med hög kvalitet-

 157. -som också vilar
  på en god etisk grund.

 158. Tack.

 159. Textning: Per Lundgren
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Från ord till handling

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning, talar om att förväntningarna på den högre utbildningen och forskningen är väldigt stora. Hon menar att det är till akademin de flesta människor sätter sitt hopp och att det är med ökad kunskap som vi ska kunna möta de samhällsutmaningar vi står inför. Inspelat den 19 oktober 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Skola och samhälle, Samhällskunskap
Ämnesord:
Forskning, Högskoleutbildning, Högskolor, Undervisning, Universitet, Vetenskaplig verksamhet
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Kritik och etik i högre utbildning

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kritik och etik i högre utbildning

Endemiska brister

Bo Rothstein, professor vid University of Oxford, talar om korruptionen i världen, om endemiska brister i tillit, etisk kompetens och socialt kapital och dess effekter på nationer och världsdelar. Inspelat den 19 oktober 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kritik och etik i högre utbildning

Skatteflykt och effekter på folkhushållet

Lennart Wittberg, strateg vid Skatteverket, talar om det så kallade skattefelet. Det handlar om det som vi teoretiskt skulle få in i skatt om alla gjorde rätt jämfört med det som vi faktiskt får in. Inspelat den 19 oktober 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kritik och etik i högre utbildning

Den tunna hinnan

Vilka är det egentligen som deltar i brott mot mänskligheten? Och vilka deltar inte? Vilka skyller man på? Helene Lööw, docent i historia vid Uppsala universitet, berättar. Inspelat den 19 oktober 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kritik och etik i högre utbildning

Moralisk kompetens

Thomas Brytting, professor vid Ersta Sköndal högskola, talar om vad det är som ger oss moralisk kompetens. Är det god byråkrati, värdegrund, samvete eller moraliska förebilder? Inspelat den 19 oktober 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kritik och etik i högre utbildning

Konsten att tänka etik och värderingar

Christian Munthe, professor vid Göteborgs universitet, har under hela sin yrkesbana forskat om konsten att tänka systematiskt och brett om etik och värderingar. Här berättar han hur det är med etik och värderingar i praktiken. Inspelat den 19 oktober 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kritik och etik i högre utbildning

Politisk etik

Björn von Sydow (S), före detta talman i Sveriges riksdag, talar om att studera politik och att utföra politik och gapet däremellan. Inspelat den 19 oktober 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kritik och etik i högre utbildning

Forskningsetik

Bengt Gerdin, professor vid Uppsala universitet, talar om forskningsetik och forskningens historia, etos och inre väsen. Inspelat den 19 oktober 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kritik och etik i högre utbildning

Arbetslivs- och samhällsetik

Karl-Petter Thorwaldsson, Eva Nordmark och Göran Arrius är ordförande för LO, TCO respektive Saco. Här berättar de om sin syn på arbetslivs- och samhällsetik och fackets behov av etiskt kritiskt tänkande. Inspelat den 19 oktober 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kritik och etik i högre utbildning

Näringslivs- och samhällsetik

Leif Östling, ordförande för Svenskt Näringsliv, talar om skillnader i värderingar och hur det gör att vi förhåller oss olika till etiska frågor. Etik börjar med värderingar, menar han. Inspelat den 19 oktober 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kritik och etik i högre utbildning

Att inkludera kritiskt etiskt tänkande

Vad är det som ska inkluderas? Vem är det som ska inkludera? Och hur ska detta göras? Lena Marcusson, professor vid Uppsala universitet, berättar om inkluderande av kritiskt etiskt tänkande inom högre utbildning och frågorna som kommer med det. Inspelat den 19 oktober 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kritik och etik i högre utbildning

Från ord till handling

Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning, talar om att förväntningarna på den högre utbildningen och forskningen är väldigt stora. Hon menar att det är till akademin de flesta människor sätter sitt hopp och att det är med ökad kunskap som vi ska kunna möta de samhällsutmaningar vi står inför. Inspelat den 19 oktober 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Metod för läs- och skrivsvaga

Ulrika Wolff, forskare vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet, berättar om en studie där de satt in programmet RAFT för att hjälpa barn med läs- och skrivsvårigheter.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Barns sexualitet gör vuxna osäkra

Är det okej att en tvååring onanerar på dagis? Förskolepedagoger efterlyser utbildning och ett gemensamt förhållningssätt. Och en pappa funderar på hur han ska göra för att inte hämma sin dotters sexuella utveckling. RFSU:s frågelåda vittnar om vuxnas funderingar och oro, säger sexualupplysare Maria Bergström.