Titta

UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2016

UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2016

Om UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2016

Föreläsningar av 2016 års Nobelpristagare i medicin, fysik, kemi och ekonomi. Inspelat den 7-8 december 2016. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Till första programmet

UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2016 : F Duncan M Haldane, fysikDela
 1. Det här är en utmaning-

 2. -för jag brukar tala
  inför specialister.

 3. Jag ska försöka ge er en bild av-

 4. -tre något överraskande upptäckter.

 5. God morgon, allihop!
  Jag är glad över att få möjligheten-

 6. -att säga några ord
  om Nobelpriset i fysik 2016-

 7. -och presentera pristagarna
  som ska hålla-

 8. -2016 års Nobelföreläsningar i fysik.

 9. Här är de.

 10. Många av er vet säkert vad de heter.

 11. Det är David Thouless,
  vid Washingtons universitet i USA-

 12. -Duncan Haldane,
  vid Princetons universitet i USA-

 13. -och Michael Kosterlitz,
  vid Browns universitet i USA.

 14. Motiveringen från
  Kungliga Vetenskapsakademin lyder:

 15. "För teoretiska upptäckter
  av topologiska fasövergångar"-

 16. -"och topologiska materiefaser."

 17. Jag tänker inte ens försöka förklara
  vad det betyder.

 18. Ni ska få höra två föreläsningar
  som ska förklara vad det betyder.

 19. I stället vill jag säga några ord
  om pristagarna.

 20. Jag börjar med
  professor David Thouless.

 21. Han föddes i Storbritannien 1934.

 22. Han disputerade
  vid Cornells universitet i USA-

 23. -och är nu professor emeritus
  vid Washingtons universitet.

 24. Jag ska säga att professor Thouless
  är en legendar-

 25. -bland kondenserad materie-fysiker.

 26. Han har gjort banbrytande bidrag
  till den teoretiska fysiken.

 27. Jag ska inte ta tid
  från föreläsningarna-

 28. -för att lista alla hans insatser.
  Dock bör jag nämna att-

 29. -även om han tilldelas
  årets Nobelpris för sina upptäckter-

 30. -om topologiska materiefaser
  och topologiska fasövergångar-

 31. -menar många fysiker att hans arbete
  inom mesoskopisk fysik-

 32. -där han införde
  begreppet Thouless-energi-

 33. -kan vara lika viktigt
  som det arbete vi hedrar i dag.

 34. Hans forskargärning har resulterat
  i många prestigefyllda priser-

 35. -bland annat Maxwell Medal and Prize,
  Wolf Prize-

 36. -IOP:s Dirac Medal
  och Lars Onsager Prize.

 37. Jag har redan
  läst upp motiveringen för er.

 38. Som ni ser täcker den två delar:

 39. Topologiska materiefaser
  och topologiska fasövergångar.

 40. Dessa två ämnen är sammanbundna,
  men ändå tydligt åtskilda.

 41. De kommer att presenteras
  genom två föreläsningar-

 42. -av de två andra pristagarna.

 43. Den första ges av professor Haldane.

 44. Jag ska nu säga några ord om honom.

 45. Han föddes i London år 1951.

 46. Han disputerade vid Cambridge-

 47. -men blev professor i fysik
  vid Princetons universitet-

 48. -där han är verksam
  och mycket aktiv än i dag.

 49. Han har arbetat-

 50. -inom många områden
  i den teoretiska fysiken.

 51. Jag ska inte lista allt-

 52. -men nämna att han,
  utöver det arbete som hedras i dag-

 53. -har introducerat de viktiga
  koncepten Luttingervätska-

 54. -fraktionell exklusionsstatistik-

 55. -och hoptvinningsspektrum.

 56. Han har också gjort viktiga bidrag
  till teorin om kvant-Halleffekten.

 57. Det är ett nöje att...

 58. Jag borde nämna att han fått
  Maxwell Medal and Prize-

 59. -Oliver Buckley Condensed Matter
  Prize och ICTP:s Dirac Medal.

 60. Nu vill jag be professor Haldane
  att kliva fram-

 61. -och ge den första av
  2016 års Nobelföreläsningar i fysik.

 62. Välkommen, professor Haldane.

 63. Tack! Det här är en utmaning-

 64. -för jag brukar tala
  inför specialister.

 65. Jag ska försöka ge er en bild av-

 66. -tre något överraskande upptäckter-

 67. -gjorda av David Thouless,
  som jag ska tala för, och mig.

 68. Det är upptäckter
  som inte alls förväntades-

 69. -i början av de beräkningar
  som gjordes. Alla var överraskningar.

 70. Jag talade med Marcel den Nijs
  om Davids arbete med detta.

 71. Det var också snarlikt.

 72. De insåg inte vad de skulle få se
  förrän beräkningen nästan var klar.

 73. Jag tänkte ge en kort bakgrund,
  för jag vet inte vilka jag talar för.

 74. Om ni minns er gymnasiekemi
  fylls orbitaler...

 75. Jag borde ta bilden innan. Förlåt.

 76. Det finns energinivåer i atomer-

 77. -som kvantmekaniken tvingar
  att vara diskreta.

 78. Man fyller dem med elektroner.

 79. I vanliga fall ryms två elektroner
  i varje orbital, tack vare spinn.

 80. Jag gör en analogi, eftersom detta
  händer även i kvant-Halleffekten.

 81. I heltalskvantiserad Halleffekt
  har vi en tvådimensionell yta-

 82. -på vilken elektroner kan röra sig,
  genom ett vinkelrätt magnetfält.

 83. I magnetfält går elektroner runt
  i små cirklar, precis som i atomen.

 84. Dock är det magnetfältet
  som driver rörelsen-

 85. -och kraften är vinkelrät
  mot elektronrörelsen.

 86. När banans radie ökar-

 87. -motsvarar det högre rörelseenergi
  hos elektronerna.

 88. Vi får även i detta fall
  ett energinivåsdiagram-

 89. -där vi kan fylla orbitalerna-

 90. -men i stället för att, som i kemin,
  ha 1s-, 2s-, 2p- och 2d-orbitaler-

 91. -har vi väldigt många orbitaler.
  I heltalskvantiserad Halleffekt-

 92. -är orbitalantalet
  proportionerligt mot-

 93. -systemets area,
  där elektronerna kan röra sig.

 94. Det finns en oberoende orbital-

 95. -för varje magnetiskt flödeskvanta
  som passerar genom systemet.

 96. Det var för er
  som inte sett sånt här tidigare.

 97. Om jag har en fix elektrontäthet...
  Vi kan välja själva.

 98. Eftersom antalet orbitaler
  i varje degenererad nivå-

 99. -är proportionerligt mot
  den magnetiska flödestätheten-

 100. -kan vi välja ett lagom magnetfält-

 101. -så vi precis kan fylla de lägsta
  orbitalerna, den lägsta Landaunivån.

 102. Vi kallar varje grupp av orbitaler
  för en Landaunivå.

 103. Om jag tar systemet
  där jag har finjusterat allt-

 104. -och har precis så många orbitaler
  att de fylls av elektroner-

 105. -i den lägsta Landaunivån,
  medan resten är tomma-

 106. -tycks det beskriva
  ett heltalskvantiserat Halltillstånd-

 107. -som var den först upptäckta
  av de topologiska materiefaserna.

 108. Den upptäcktes av Klaus von Klitzing
  år 1981-

 109. -vilket mycket snabbt ledde till
  hans Nobelpris år 1985.

 110. I den här situationen
  har man ett energigap.

 111. Är man kemist kallar man det
  HOMO/LUMO-gapet.

 112. Det här är ett stelt system.

 113. En nivå är fylld. Det kostar energi
  att flytta elektronerna till nästa.

 114. Jag kan försöka klämma ihop systemet
  och alltså ändra arean-

 115. -i vilken elektronerna kan röra sig
  och därmed ändra antalet orbitaler.

 116. Om jag komprimerar systemet
  kan jag inte komprimera det mer-

 117. -när den här Landaunivån är fylld-

 118. -eftersom elektronerna måste upp
  en nivå, vilket kostar mycket energi.

 119. Det kan tyckas kräva
  att allt är precis rätt avvägt-

 120. -och von Klitzing upptäckte
  att Halleffekten är mycket robust.

 121. Men det här är
  ett topologiskt system.

 122. Eftersom nåt måste hända i kanten
  behövs inga finjusteringar här.

 123. Om man tänker sig
  att elektronerna rör sig...

 124. Är den här? Jag ser inte.

 125. De rör sig i cirkel.
  Jag har ritat rörelsen medurs-

 126. -men om de når systemets kant-

 127. -och fortsätter sin rörelse
  kommer de att studsa mot väggen.

 128. De elektroner som träffar väggen-

 129. -kommer att röra sig
  längs väggen, moturs.

 130. Det kännetecknar topologiska system:
  märkliga tillstånd i systemets kant.

 131. Det kallas kanttillstånd.
  Det här är motriktade kanttillstånd-

 132. -som bara tillåter
  rörelse längs kanten åt ena hållet.

 133. Det betyder förstås...

 134. Om man spolar bakåt i tiden
  rör de sig åt andra hållet.

 135. Det är så kallad bruten tidssymmetri.

 136. Magnetfältet bryter symmetrin
  när tidens riktning förändras.

 137. Orbitalerna i kanten stiger lite,
  vilket ger en elektronreservoar.

 138. Ferminivån är
  det högsta besatta tillståndet-

 139. -och när jag förändrar magnetfältet-

 140. -förändrar jag hur mycket jag fyller
  systemet i kanterna-

 141. -men jag bevarar gapet
  i större delen av systemet.

 142. Systemet har gaplösa excitationer
  i kanten.

 143. Gapet är litet och proportionerligt
  mot 1 delat med kantens längd.

 144. Det är alltså ett mikroskopiskt gap.

 145. I det inre har jag kvar
  det stora gapet-

 146. -som är
  det topologiskt skyddade tillståndet.

 147. Det von Klitzing upptäckte...
  Han mätte Hallresistansen.

 148. Jag ska prata om konduktans,
  ett genom resistans.

 149. Det han såg i bilden...
  När man ändrar magnetfältet-

 150. -håller konduktansen vissa värden,
  som visar sig vara kvantiserade.

 151. De visar sig vara ett heltal gånger
  de fundamentala konstanterna (e^2)/h-

 152. -eller (e^2)/(2*pi*ħ).

 153. Att vara ett heltal har visats vara
  en topologisk egenskap.

 154. Topologi liknar, som Hansson sa
  när pristagarna tillkännagavs-

 155. -att räkna antalet hål i bagels.
  De kan bara vara heltal.

 156. Det är ett av Davids fina resultat.

 157. von Klitzing-systemet är smutsigare
  än den där modellen.

 158. Det finns allt möjligt skräp i det.

 159. Fokus i 80-talets början var
  hur man hanterar oordning-

 160. -och slumpmässighet.

 161. Det arbete David gjorde
  byggde på tanken-

 162. -att inte studera
  det slumpmässiga, smutsiga systemet-

 163. -utan ett periodiskt system.

 164. Han förde alltså in en sorts brus
  i Landaunivåerna.

 165. Marcel den Nijs, en av forskarna,
  sa att det visade Davids briljans:

 166. Han valde ett lätthanterligt problem-

 167. -i stället för att hålla fast vid
  fysikaliskt relevanta problemet.

 168. Vi får en sån här situation.

 169. Idealfallet är när nivån är
  helt plan i mitten.

 170. Det är ett fall där Bob Laughlin,
  som fick Nobelpriset lite senare-

 171. -hade presenterat ett starkt argument
  för att om man har ett plant system-

 172. -och de enda ställen där man har
  energi på Ferminivån är ute i kanten-

 173. -så skulle laddningar flöda
  genom systemet-

 174. -på ett sätt som inte kunde påverkas
  av smuts-

 175. -eftersom det var för långt
  mellan punkterna vid Fermienergierna.

 176. Det fanns ett tydligt argument
  som kopplade gap i systemets mitt-

 177. -till kvantiseringen
  av Hallkonduktansen-

 178. -som är ett heltal
  gånger fundamentala konstanter.

 179. Det problem som skulle lösas av folk
  som var praktiska eller realistiska-

 180. -ser vi här, med skräp i mitten.
  Det är, som sagt, svårt.

 181. David byggde vidare
  på fina resultat från Hofstadter-

 182. -och löste det här problemet,
  med en periodisk våg i mitten.

 183. Potentialen är periodisk.

 184. Ibland är det lägsta tillståndet här
  och det högsta här, så Landaunivån-

 185. -som i det första fallet är helt plan
  och oändligt tunn-

 186. -smetas ut över ett intervall,
  mellan extremvärdena.

 187. Det är TKNN-artikeln-

 188. -som skrevs av Thouless, Kohmoto,
  Nightingale och den Nijs.

 189. Vissa kallar den TK(N^2)-artikeln.

 190. De andra tre var postdoktorer.
  Kohmoto var Davids postdoktor-

 191. -och Nightingale och den Nijs var
  också vid Washingtons universitet.

 192. Ihop med David studerade de-

 193. -hur potentialen påverkade
  den heltalskvantiserade Halleffekten.

 194. Resultatet var ett vackert samband
  som de inte hade letat efter.

 195. Enligt Marcel den Nijs såg de det
  först i slutet av beräkningen.

 196. De var fast i detaljerna,
  men mot slutet såg de nåt viktigt.

 197. David hade varit intresserad av
  en modell som var populär då.

 198. Den kallas Hofstadterfjärilen,
  på grund av det vackra mönstret.

 199. Douglas Hofstadter upptäckte den
  på 1970-talet-

 200. -och fastnade nog för dess skönhet.

 201. Den är en kristall i ett magnetfält.

 202. Många använder modellen
  eftersom den har vackra egenskaper.

 203. Det är i grunden samma modell,
  med partiklar i ett magnetfält-

 204. -och en enkel periodisk potential:

 205. En cosinuspotential i x-led
  och en cosinuspotential i y-led.

 206. Den kallas fjärilen
  och visas ofta roterad i sidled.

 207. Den har en mängd småstrukturer
  och fraktalstrukturer-

 208. -men de intresserar oss inte nu.
  Den har väldigt smala nivåer.

 209. Det passar om man ska
  beräkna Hallkonduktansen-

 210. -som Yossi Avron och hans student.

 211. De skänkte bilden till mig,
  så upphovsrätten är inget problem.

 212. Siffrorna visar
  vad heltalet ska vara.

 213. Det här, längst ner,
  är snarlikt Landuanivåstrukturen.

 214. Det är nästan identiskt
  med enkla Landaunivåstrukturer.

 215. Det är väldigt smala nivåer,
  som man kan fylla.

 216. I den andra strukturen får man
  alla möjliga konstiga siffror.

 217. Gruppen blev fascinerad
  och började fundera:

 218. Hur kan man
  beräkna värdena på de här heltalen?

 219. Den grundläggande poängen
  som Marcel säger att David tog upp-

 220. -var att Laughlins argument säger-

 221. -att ett gap i systemets mitt
  måste ge en heltalskvantisering.

 222. Laughlin studerade det enkla fallet,
  men här finns också gap i mitten.

 223. Potentialen ska ge en kvantisering.

 224. De försökte hitta ett samband
  som avslöjade heltalen.

 225. Efter att ha löst
  en mängd ekvationer-

 226. -som hjälpte dem beräkna heltalen-

 227. -insåg de att det måste finnas
  en generell bakomliggande princip.

 228. Om man har en periodisk potential
  som inte är den normala-

 229. -eftersom den periodiska enhetscellen
  som man använder inte är-

 230. -den enkla cosinuspotentialen-

 231. -utan beror på antalet enhetsceller
  med ett heltal flödeskvanta.

 232. Det ger en märklig bandstruktur.
  Det finns en Blochsats som säger-

 233. -att man kan skriva vågfunktionen för
  ett egentillstånd till ett system-

 234. -som en periodisk funktion
  gånger e upphöjt till ik skalärt r.

 235. Detaljerna om bandet
  finns i den periodiska faktorn.

 236. De tog en standardformel-

 237. -för att beräkna konduktans,
  den så kallade Kuboformeln.

 238. Kuboformeln används för att beräkna
  den dissipativa delen av resistansen-

 239. -men när man
  tittar på Hallresistansen-

 240. -och ett elektriskt fält som är
  vinkelrätt mot strömmens rörelse-

 241. -och inte avger energi,
  då förändras formeln.

 242. De stoppade in sina värden
  och fick ut en fin formel.

 243. De skrev inget om
  hur fin den var i artikeln-

 244. -men fick en formel
  som bara berodde på bandstrukturen-

 245. -eller dess vågfunktioner,
  vilka finns här.

 246. Det finns ingen koppling till
  energinivåer. De ingår i Kuboformeln-

 247. -men när man har integrerat
  ser man att energinivåerna-

 248. -när man beräknar Hallkonduktansen,
  alltså den som är dissipativ-

 249. -försvinner helt.

 250. Det här var
  den första formen av formel de fick.

 251. Jag ska snart visa
  hur det blir ett heltal.

 252. De fick fram en formel
  som gav Hallkonduktansen-

 253. -som är (e^2)/h,
  alltså von Klitzings tal-

 254. -vilket är ungefär 25 310 inversohm.

 255. Och sen har vi de här talen-

 256. -som man kan
  tillämpa Stokes sats på.

 257. De identifierade den här formeln.
  Kort efter att artikeln publicerades-

 258. -gjordes en annan viktig upptäckt
  inom fysiken.

 259. Michael Berry upptäckte-

 260. -att den adiabatiska kvantmekaniken
  saknade en viktig geometrisk fas.

 261. Det är en gärning som många anser
  borde tilldelas Nobelpriset.

 262. Det är mitt tips till kommittén.

 263. Fasen är ju geometrisk,
  så det passade väl inte i år.

 264. Nå, det var en parentes.

 265. Berrys exempel var spinn
  som var polariserat längs en axel.

 266. När man låter den rotera
  får man en extra fas-

 267. -som beror på rymdvinkeln:

 268. Spinn * e^(i * spinn * rymdvinkeln
  omsluten av banan).

 269. Det sista är en multipel av pi.

 270. Då måste spinnet vara ett heltal
  eller ett halvt heltal.

 271. Det är typiskt
  för topologiska fenomen-

 272. -och visar att spinn är kvantiserat,
  även om man inte använder algebra.

 273. Den matematiska fysikern Barry Simon
  säger att han, år 1983-

 274. -strax efter att artiklarna kom-

 275. -fick tips från annat håll
  om att det måste finnas ett samband.

 276. Han såg
  att de två sakerna passade väl ihop.

 277. TKNN-uttrycket var en integral-

 278. -över en krökning
  med koppling till Berrys fas.

 279. Matematiskt sett var det en integral
  över en mångfald-

 280. -som visade sig vara Brillouin-zonen
  och topologiskt lik en torus.

 281. Han påpekade sambandet
  med en matematisk förlängning-

 282. -av Gauss berömda
  Theorema egregium-

 283. -som han upptäckte
  som utländsk ledamot i KVA.

 284. Han valdes in 1821
  och lade fram teoremet 1828.

 285. Gauss verkar ha tyckt att det var
  hans mest fantastiska upptäckt.

 286. Det Gauss upptäckte var
  det Thors Hans Hansson nämnde-

 287. -om bagels och sånt.
  Gauss upptäckte nåt som...

 288. Man kan förstå den enklaste versionen
  utifrån sin gymnasiealgebra.

 289. Ni vet att en sfärs yta är
  4 gånger pi gånger radien i kvadrat-

 290. -och Gausskrökningen är enhetlig:
  1 delat med r i kvadrat.

 291. Om jag integrerar Gausskrökningen
  över sfärens yta-

 292. -får jag fyra pi. Det Gauss upptäckte
  och beskrev i sitt teorem-

 293. -var att jag kan ändra sfärens form
  till en banan eller vad som helst-

 294. -och ändå få fyra pi.
  Det kallas Gauss-Bonnets sats.

 295. Gauss nedtecknade den aldrig,
  utan Bonnet fyllde i alla detaljer.

 296. Här har vi den berömda beskrivningen
  av svenska och tyska kringlor.

 297. Vi har också hört om förhållandet
  mellan kaffekoppar och bagels.

 298. En mugg är ekvivalent med en boll.

 299. "Kärleksmuggen" är ekvivalent med
  en svensk kringla.

 300. En märklig kärleksmugg med tre öron-

 301. -är ekvivalent med en tysk kringla.

 302. Jag vet inte om muggarna speglar
  de respektive länderna.

 303. Det här ser man alltid när folk talar
  om topologiska isolatorer.

 304. Alla älskar kaffekoppen. Jag vill se
  den svenska kringlan formas om.

 305. Det vore en välkommen förändring.
  Nå, åter till formeln de hittade.

 306. Barry Simon påpekade att formeln var-

 307. -den första Churnklassintegralen.
  Den kan delas i två delar.

 308. Dels har vi integralen
  över en krökning-

 309. -som kan skrivas som
  en antisymmetrisk tensor i k-rummet.

 310. Den andra delen av formeln
  är formeln för Berrykrökningen.

 311. Ett intressant faktum,
  apropå saker som är före sin tid:

 312. Den här formeln-

 313. -eller en snarlik version
  i tre dimensioner-

 314. -omskrevs 1954 av Karplus
  och Luttinger, men förkastades.

 315. Först 1999 insåg folk
  att den var en Berrykrökning-

 316. -och senare visades den vara korrekt
  i många situationer.

 317. Topologi tar formler
  som inte är självklara...

 318. Barry Simon gjorde ett stort bidrag
  genom det matematiska ramverket-

 319. -för det David
  och hans medförfattare identifierade.

 320. Om vi skriver upp de här formlerna...

 321. De liknas vid elektromagnetiska fält
  i rörelsemängdsrummet.

 322. Krökningen liknar magnetfältet-

 323. -och kan skrivas som rotationen av
  en vektorpotential, Berrypotentialen.

 324. Berryfasen är integralen av
  potentialen runt den slutna kurvan-

 325. -och liknar Bohm-Aharonov-fasen, där
  en elektron passerar ett magnetfält-

 326. -och man försöker beräkna
  vilken fas den får.

 327. Eftersom Berryfasen är
  e upphöjt till i gånger nånting-

 328. -som definieras som
  en multipel av två pi.

 329. Stokes sats säger
  att integralen av krökningen-

 330. -över nåt som avgränsas av
  en krökning-

 331. -måste vara två pi gånger ett heltal.
  Det var Thouless rön.

 332. I artikeln såg det ut så här.
  De integrerade den första formeln-

 333. -och upptäckte sen
  att den här delen måste vara-

 334. -ett heltal gånger (e^2)/h.
  Det var det hela.

 335. Marcel den Nijs sa alltså att formeln
  dök upp i slutet av beräkningen-

 336. -nästan i efterhand.
  De såg plötsligt elefanten i rummet.

 337. De insåg
  att det måste finnas mer än bara-

 338. -de faktiska värdena
  från det vackra diagrammet.

 339. Värdena var inte intressanta.
  Utmaningen är att räkna ut dem.

 340. Det stora är inte
  Hofstadters fjäril-

 341. -utan att presentera en formel
  som ingen trodde fanns.

 342. Det var det han gjorde.

 343. Okej. Detta inspirerade mitt arbete-

 344. -som också nämndes
  och som visade att-

 345. -den heltalskvantiserade Halleffekten
  kan uppkomma utan Landaunivåer.

 346. Det kan anses vara implicit i TKNN,
  men nämndes inte.

 347. Artikeln från 1982 handlade om
  potentialen på Landaunivåer-

 348. -men vid ett topologiskt fenomen
  kan detaljerna inte spela nån roll.

 349. Tillämpningen på Landaunivåer
  är väldigt invecklad-

 350. -och inte särskilt praktisk
  när man letar efter nya material.

 351. Jag snubblade över egenskapen
  att man kan skapa en enkel modell-

 352. -som var betydelsefull,
  då den möjliggör enkla beräkningar.

 353. Den visade sig likna grafen-

 354. -där elektroner kan tunnla
  mellan grannar-

 355. -och få en komplex fas
  som bryter tidssymmetrin.

 356. Man får
  en mycket enkel bandstruktur-

 357. -som visar sig vara
  den första topologiska isolatorn.

 358. Det är en isolator
  med bruten tidssymmetri-

 359. -som i mitt tycke
  har större praktisk tillämplighet-

 360. -än den vanliga sorten,
  som många studerar nu.

 361. Vi får se vad som händer.

 362. Det liknar grafen. Då visste vi inte
  att nån skulle skapa grafen-

 363. -genom att trycka tejp
  mot spåren efter en blyertspenna.

 364. Jag skrev att det skulle vara
  ett enda monolager grafit-

 365. -men att det var otänkbart
  att nån nånsin skulle skapa det.

 366. Lärdomen man ska dra är väl
  att materialvetenskapen kan...

 367. Om det går att göra
  kommer nån att göra det.

 368. Så länge det inte är svarta hål.
  Hur tokig ens modell än är...

 369. Om den är intressant
  kommer nån att skapa den-

 370. -även om det är kalla atomer.

 371. En egenskap hos de här systemen är
  att de har-

 372. -en enkelriktad kanal längs kanten,
  där saker rör sig åt ett håll.

 373. I Landaunivåfallet berodde det
  på magnetfältets riktning.

 374. I grafen finns olika typer av kanter.

 375. En fin variant är "sicksack"-kanten.

 376. Man ser att grafen, längs kanten-

 377. -har ett bundet tillstånd
  mellan två Diracpunkter-

 378. -som finns i en del av ytan.

 379. Man får gap när man gör om grafen
  från halvmetall till halvledare-

 380. -genom att bryta inversionssymmetrin
  eller tidssymmetrin.

 381. När man bryter inversionssymmetrin
  får man nåt trist.

 382. Tillståndet måste fästa i bandet.

 383. I det trista fallet fäster båda ändar
  i samma band-

 384. -men i det spännande fallet
  fäster de två ändarna i olika band.

 385. Det blir en kanal mellan dem.
  Man kan flytta tillstånden-

 386. -om man sätter ett magnetfält
  över materialet.

 387. Om jag fyller systemet
  till Ferminivån-

 388. -får jag en enkelriktad rörelse.

 389. Det kännetecknar
  topologiska tillstånd:

 390. De har nåt spännande i kanten.

 391. Början på det här var
  för tio eller tolv år sen.

 392. Eugene Mele och Charlie Kane
  gjorde nåt-

 393. -som jag hade tänkt på,
  men inte trodde skulle funka.

 394. De lade två kopior av min modell
  på varann-

 395. -en med uppspinnelektroner
  och en med nedspinnelektroner.

 396. Jag hade trott
  att allt skulle skingras-

 397. -men det fanns en ny invariant,
  -1 upphöjt till Cherntalet-

 398. -som inte hade erkänts tidigare.
  Den nya topologiska invarianten-

 399. -var inte den
  som Barry Simon såg i TKNN-formeln.

 400. Det gav generaliseringar
  för tre dimensioner-

 401. -och folk upptäcker nu
  spännande topologiska material.

 402. Den här modellen-

 403. -som har nån sorts släktskap
  till TKNN-historien-

 404. -har också varit givande.
  Den snappats upp av fotoniken.

 405. Inom topologisk fotonik kan man få
  ljuset att röra sig åt bara ett håll.

 406. Den tredje saken jag vill ta upp...
  Hur mycket tid har jag? Tio minuter?

 407. ...är de magnetiska kedjorna.

 408. De kom ungefär samtidigt-

 409. -kanske några månader efter
  Klitzings kvant-Hallmätningar.

 410. Det hände mycket då.

 411. Det här fick namn av Xiao-Gang Wen-

 412. -som nyligen gjorde
  en klassificering.

 413. Han använde avancerad matematik,
  bland annat kohomologi-

 414. -för att klassificera
  alla topologiska undergrupper.

 415. Det här är väteatomen
  bland topologiska material.

 416. Jag visste förstås inte det då,
  men upptäckten var helt oväntad.

 417. Det kännetecknar
  topologiska material:

 418. De skiljer sig åt
  genom att en siffra är ett eller två.

 419. Den egenskapen finns inte
  i vanlig materia.

 420. Materialet betedde sig
  helt annorlunda från det förväntade.

 421. Det här var ett spännande fall
  som jag inte kunde publicera då-

 422. -eftersom två tidskrifter
  förkastade artikeln-

 423. -baserat på att granskare sa
  att rönen bröt mot fysikens lagar.

 424. Det var lite som
  för Karplus och Luttinger.

 425. När artikeln väl publicerades
  fanns ett bra argument-

 426. -som utplånade sambandet
  till det tidigare arbetet-

 427. -som Kosterlitz ska berätta om:
  KT-transitionen.

 428. Det finns en fin relation mellan
  klassiska system i två dimensioner-

 429. -där Boltzmannfaktorn
  beskriver sannolikhet-

 430. -och kvantmekanik i
  en rums- och en tidsdimension-

 431. -där Boltzmannfaktorn
  ersätts av en amplitud.

 432. Kvantmekaniken blir rikare,
  eftersom Boltzmannfaktorn är positiv-

 433. -medan en amplitud
  kan vara positiv eller negativ.

 434. Man kan få interferenseffekter
  om två banor har motsatta tecken.

 435. Därigenom kan de helt utplåna
  vissa processer.

 436. Artikeln kallas
  "det försvunna manuset"-

 437. -för jag hade inte sparat den,
  men såg att den refererades.

 438. Jeno Solyom visade sig ha
  sparat en kopia.

 439. Artikeln använde Kosterlitz-Thouless,
  översatt till kvantmekaniken-

 440. -för att visa varför
  dåtidens övertygelser inte stämde.

 441. Den finns på arXiv nu.

 442. I magnetiska kedjor finns
  ferromagneter, som är likriktade-

 443. -eller antiferromagneter,
  som beter sig tvärtom.

 444. Arbetet rörde en antiferromagnet
  i en dimension.

 445. Det man visste då var
  att antiferromagneter...

 446. Ferromagneten har
  ett bevarat rörelsemängdsmoment-

 447. -men i antiferromagneten
  förstör kvantfluktuationer ordningen.

 448. Folk kände till det
  som en matematisk sats.

 449. Det gjordes en exakt lösning
  för det magnetiska problemet-

 450. -för spinn-½-system, av Hans Bethe,
  Davids doktorandhandledare.

 451. Innan han beskrev
  hur solen skapar energi-

 452. -studerade han kvantkedjor.

 453. Han fick ett viktigt rön,
  vars betydelse han inte själv insåg-

 454. -där han snubblade över
  en lösning för modellen.

 455. Det tog 50 år att reda ut
  varför den fungerade.

 456. Bethe förstod det inte. Han skrev:
  "Nästa artikel ska ta upp 2- och 3d."

 457. Så blev det inte, eftersom fenomenet
  bara finns i en dimension.

 458. Det var ett mycket invecklat rön.

 459. Ingen kunde beräkna nåt
  utom energinivåer ur det.

 460. På 70-talet kom ett framsteg genom
  Jordan-Wigner-transformationen-

 461. -som tolkar om spinn, eller bosoner,
  till fermioner-

 462. -genom att se uppspinn som ett fyllt
  tillstånd och nedspinn som tomt.

 463. Det gav oss ett sätt att översätta
  spinnspråket till fermionspråket.

 464. Det var lättare att räkna med
  än Betheansatzen-

 465. -så man kunde utföra beräkningarna.

 466. Framsteg sker
  när man kan göra om nåt-

 467. -till en beräkning som går att göra.
  Då kan man förstå detaljerna.

 468. Det gjordes av Luther och Peschel.
  Luther jobbade sen på Nordita.

 469. De gjorde det till ett fermionproblem
  och klarade av det mesta-

 470. -men missade en del detaljer
  som jag identifierade senare.

 471. Jag upptäckte att de inte förstod
  vad som hände-

 472. -när man gick från en "easy plane"-
  till en "easy axis"-antiferromagnet.

 473. Det är alltså när spinnen
  vill peka ut ur planet.

 474. Det nya verktyget gjorde
  att vi kunde-

 475. -få ut siffror ur Betheansatzen.
  De visade att en term saknades.

 476. Figurerna är kvantöversättningen
  av Kosterlitz-Thouless-historien-

 477. -som Mike kommer att berätta.

 478. Det visade sig att-

 479. -spinn-½-systemet var
  mer speciellt än spinn-1-systemet.

 480. Båda var KT-transitioner
  från "easy plane" till "easy axis"-

 481. -men några faktorer tog ut varann,
  vilket jag inte hinner ta upp mer.

 482. Det är alltså i spinn-½-fallet.

 483. Här översätts det Mike ska berätta om
  från 2d till ett rumtidsdiagram-

 484. -och här sker tunnling
  som tar oss från en konfiguration...

 485. Kompassnålarna håller sig i planet.

 486. Om man rör sig längs kanten finns
  i det ena fallet inget vindningstal-

 487. -men i det andra fallet
  har en vindning uppkommit.

 488. Man kan inte gå mellan dem
  utan nån sorts kollaps.

 489. Tunnlingspunkten är en virvel.

 490. I spinn-½-fallet
  får man alltid en dubbel virvel-

 491. -eftersom tunnlingen måste ske
  vid en bindning mellan spinnen.

 492. Har man två intilliggande bindningar
  ska allt vara identiskt-

 493. -förutom själva banorna.

 494. I den ena banan roterade spinnet
  180 grader medurs-

 495. -och i det andra 180 grader moturs.

 496. Skillnaden mellan banorna
  roterar ett spinn 360 grader.

 497. För spinn-½ får vi en faktor -1.
  Kvantmekaniken berättade nåt nytt.

 498. Vi fick ett helt nytt synsätt-

 499. -och den vedertagna synen
  visade sig vara helt fel.

 500. Det här förbluffade många då-

 501. -eftersom det stod i konflikt
  med det Betheansatzen sa.

 502. Ekvationerna tycktes bekräfta
  felaktiga tankar om spinnvågor.

 503. Till sist...
  Det här behöver vi inte ta upp.

 504. Det nya tillståndet som jag hittade
  visade sig alltså vara-

 505. -ett enkelt topologiskt tillstånd
  med icke-trivial hoptvinning:

 506. Spinn-1-systemet.

 507. Det intressanta är att spinn-1
  kan ses som två hoplimmade spinn-½.

 508. Oftast är riktningen godtycklig-

 509. -men här delas spinn-1 upp
  i två spinn-½, en i vardera ände.

 510. De tar tag i spinnhalvorna-

 511. -i de intilliggande grannarna
  och blir hoptvinnade.

 512. När man gör det får de två spinnen
  i slutet av kedjan-

 513. -en arm kvar här och en här.
  Det blir alltså två spinn-½ kvar.

 514. Vi får två oväntade spinn-½,
  vilket är kanttillståndet.

 515. Det är alltså det man ser
  i alla topologiska tillstånd:

 516. Att nånting konstigt händer i kanten,
  där saker avviker från det normala.

 517. Då är vi framme i slutet.

 518. Jag hann inte med allt
  och en del är säkert förvirrande.

 519. Det här är svårt att förklara
  även för vetenskapsmän-

 520. -om de inte forskar
  på kondenserad materia.

 521. Min tolkning av skälet
  till att priset tilldelades oss nu-

 522. -är att mycket vuxit fram ur detta
  under de senaste tio åren.

 523. De många små rönen-

 524. -kom av att folk upptäckte
  nåt mer fantastiskt än väntat.

 525. De såg märkliga saker
  som gav oss nya synsätt.

 526. Det som har hänt är att vi-

 527. -under min tid som aktiv i fältet-

 528. -har släppt det som stod
  i läroböckerna på 70-talet.

 529. Många av detaljerna
  som var viktiga då-

 530. -har sållats bort
  som tråkiga och oviktiga.

 531. Nya saker som hoptvinning,
  som inte alls förekom då-

 532. -har blivit centrala frågor för oss.

 533. Efter att topologiska material
  började identifieras-

 534. -som riktiga företeelser-

 535. -föreslogs att de kunde användas
  som en plattform-

 536. -för topologiska kvantprocessorer.

 537. Det har förstås väckt stort intresse.

 538. Många som jobbar med
  kalla atomer, kvantinformation-

 539. -kondenserad materia, strängteori...
  Ed Witten är ett exempel.

 540. Strängteoretiker har visst tid över
  för att tänka på annat nu-

 541. -och de börjar intressera sig
  för topologi i 4d.

 542. Vi har tabeller på topologisk materia
  i upp till åtta dimensioner.

 543. Det visar
  hur andra områden påverkar vårt fält.

 544. Det är spännande eftersom vi lär oss-

 545. -allt möjligt nytt om kvantmekaniken.

 546. Det tycks finnas mycket kvar
  att lära sig.

 547. När man hittar nåt vackert och enkelt
  tror alla att det är sanningen.

 548. Vi kanske kan lära oss mycket
  om materia och nya tillämpningar.

 549. Tack så mycket.

 550. Översättning: Linnéa Holmén
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

F Duncan M Haldane, fysik

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

F Duncan M Haldane är en av 2016 års Nobelpristagare i fysik. Här går han igenom den teoretiska utvecklingen som har lett fram till bland annat hans egen upptäckt om hur topologiska begrepp kan användas för att förstå egenskaperna hos kedjor av små magneter som förekommer i vissa material. Inspelat den 8 december 2016 på Stockholms universitet. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Ämnen:
Fysik
Ämnesord:
Geometri, Matematik, Nobelpriset i fysik, Nobelpristagare, Topologi
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2016

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2016

Yoshinori Ohsumi, medicin

Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2016 tilldelas den japanske cellbiologen Yoshinori Ohsumi som forskar kring hur celler bryter ner och återvinner delar av sig själva. Fenomenet kallas på forskarspråk autofagi, vilket är grekiska för självätande. Inspelat den 7 december 2016 på Karolinska institutet. Arrangör: Karolinska institutet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2016

Oliver Hart, ekonomi

Oliver Hart är en av två mottagare av 2016 års pris i ekonomisk vetenskap till minne av Alfred Nobel för sitt bidrag till det som kallas kontraktsteorin, framförallt inom den gren av kontraktsteorin som behandlar det viktiga fallet med inkompletta kontrakt. Här ger han bakgrunden till teorin. Inspelat den 8 december 2016 på Stockholms universitet. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2016

Bengt Holmström, ekonomi

Bengt Holmström är en av två mottagare av 2016 års pris i ekonomisk vetenskap till minne av Alfred Nobel för sitt bidrag till det som kallas kontraktsteorin. Det är en generell tankeram för att analysera många olika frågor rörande utformningen av kontrakt, som bonusprogram för företagsledningar, självrisker i försäkring och privatisering av offentliga verksamheter. Här går han igenom hur de olika delarna i teorin har vuxit fram. Inspelat den 8 december 2016 på Stockholms universitet. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2016

F Duncan M Haldane, fysik

F Duncan M Haldane är en av 2016 års Nobelpristagare i fysik. Här går han igenom den teoretiska utvecklingen som har lett fram till bland annat hans egen upptäckt om hur topologiska begrepp kan användas för att förstå egenskaperna hos kedjor av små magneter som förekommer i vissa material. Inspelat den 8 december 2016 på Stockholms universitet. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2016

J Michael Kosterlitz, fysik

J Michael Kosterlitz är en av 2016 års Nobelpristagare i fysik. Tillsammans med David Thouless lyckades han visa något som ingen annan trodde var möjligt: att riktigt tunna skikt av ett material kan vara supraledande vid låga temperaturer, det vill säga att ström kan flyta fram i det helt utan motstånd. De visade också vad som händer när materialet byter fas och slutar vara supraledande. Inspelat den 8 december 2016 på Stockholms universitet. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2016

Jean-Pierre Sauvage, kemi

Jean-Pierre Sauvage är en av 2016 års Nobelpristagare i kemi. Tillsammans med Sir J Fraser Stoddart och Bernard L Feringa har han utvecklat molekylära maskiner som är tusen gånger tunnare än ett hårstrå. Här berättar Sauvage om hur han tog första steget då han 1983 lyckades länka ihop två ringformade molekyler till en kedja, kallad katenan. Inspelat den 8 december 2016 på Stockholms universitet. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2016

Sir J Fraser Stoddart, kemi

Sir J Fraser Stoddart är en av 2016 års Nobelpristagare i kemi. Tillsammans med Jean-Pierre Sauvage och Bernard L Feringa har han utvecklat molekylära maskiner som är tusen gånger tunnare än ett hårstrå. Här berättar Stoddart om sin forskning. Inspelat den 8 december 2016 på Stockholms universitet. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2016

Bernard Feringa, kemi

Bernard Feringa är en av tre mottagare av 2016 års Nobelpris i kemi. Här berättar Feringa om hur han var först med att utveckla en molekylär motor. 1999 fick han ett molekylärt rotorblad att kontinuerligt snurra åt ett och samma håll. Med hjälp av molekylära motorer har Feringa bland annat designat en nanobil och fått rotation på en glasstav som är 10 000 gånger större än själva motorn. Inspelat den 8 december 2016 på Stockholms universitet. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & fysik

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - 100 astronauter på svensk jord

Rymdforskning i Japan

Japan är det enda asiatiska landet som är med i ISS, den internationella rymdstationens program. En av de engagerade japanska astronauterna är Chiaki Mukai, läkare och så kallad Jaxa-astronaut. I denna föreläsning berättar hon om Japans rymdforskning idag och vad den kan bidra med i framtiden. Inspelat den 22 september 2015 på KTH, Stockholm. Arrangör: KTH.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - 100 astronauter på svensk jord

Rymdpromenadernas historia och framtid

En samling legendariska samt mindre kända astronauter samtalar kring rymdpromenader. Luca Parmitano berättar om när han fick vatten i sin rymdhjälm, pensionerade Bruce McCandless om de så kallade jetpackens historia och Soichi Noguchi om hur man lagar en rymdraket i rymden. Avslutar gör Aleksej Leonov, kosmonauten som gjorde den första rymdpromenaden någonsin. Inspelat den 22 september 2015 på KTH, Stockholm. Arrangör: KTH.