Titta

UR Samtiden - Europeiska KBT-kongressen 2016

UR Samtiden - Europeiska KBT-kongressen 2016

Om UR Samtiden - Europeiska KBT-kongressen 2016

Föreläsningar och diskussioner om den senaste forskningen inom kognitiv beteendeterapi. Inspelat i september 2016 på Stockholm Waterfront. Arrangör: MCI Scandinavia AB.

Till första programmet

UR Samtiden - Europeiska KBT-kongressen 2016 : Att lära av sina erfarenheterDela
 1. Personer med personlighetsstörningar
  har extremt negativa-

 2. -dysfunktionella, övergeneraliserade,
  fixerade föreställningar-

 3. -om sig själva och andra.

 4. Välkomna till det här panelsamtalet-

 5. -med en väldigt spännande rubrik:

 6. "Att lära sig av det förflutna,
  inklusive våra misstag."

 7. Vi har en väldigt bra panel här i dag.

 8. Art Freeman från det här nya stället
  som han berättade om.

 9. Touro College i New York.

 10. Paul Emmelkamp
  från University of Amsterdam.

 11. Anne Marie Albano
  från Columbia University i New York.

 12. Judy Beck
  från Beck Institute i Philadelphia.

 13. Arnoud Arntz, också från University
  of Amsterdam i Nederländerna.

 14. Såvitt jag kan avgöra
  är ingen KBT-metod 100 % effektiv-

 15. -i den meningen
  att varje behandlad patient blir botad.

 16. Det finns utrymme för förbättring
  inom hela den mentala hälsan.

 17. Det gäller både sjukdomar
  där KBT har använts-

 18. -i ungefär fyrtio, femtio år-

 19. -som ångest, depression
  och schizofreni - och andra sjukdomar-

 20. -som än så länge väckt svagt intresse
  från dem som jobbar med KBT.

 21. Arrangörerna
  bakom det här panelsamtalet-

 22. -har bett deltagarna
  att ge sitt perspektiv-

 23. -på KBT:ns både behavioristiska
  och kognitiva historia-

 24. -och att ta upp de hinder som vi
  har stött på eller kolliderat med-

 25. -under vårt arbete,
  och de misstag som vi har gjort.

 26. Med den inledningen
  lämnar jag över ordet till Art.

 27. -Tack.
  -Varsågod.

 28. Fungerar den? Ja.

 29. Efter att ha varit involverad i KBT
  under väldigt många år-

 30. -kändes tanken på att prata om
  våra misstag som en strålande idé.

 31. Vi brukar aldrig prata om misstagen.

 32. Jag skulle vilja se en bok av Freud-

 33. -om
  "patienter som jag misslyckades med".

 34. Det verkar som om han alltid lyckades.

 35. När jag tänkte på mina erfarenheter,
  framför allt här i Sverige...

 36. ...och de misstag
  jag har sett utifrån...

 37. Jag använder metaforer
  i mitt terapiarbete, och jag tänkte:

 38. "Vad vore en bra metafor
  för det stora misstag vi har gjort?"

 39. Jag ska ge er lite bakgrund.

 40. I USA på 1800-talet
  ville folk flytta bort från städerna.

 41. De flyttade västerut-

 42. -där det fanns gott om utrymme
  för lantbruk och bostäder.

 43. Det man gjorde var
  att en familj köpte en vagn-

 44. -och hästar som skulle dra den.

 45. De slog sig samman med andra
  som reste över världsdelen.

 46. De reste tillsammans i vagntåg.

 47. Om det uppstod fara
  och vagntåget blev attackerat...

 48. Vet någon vad de gjorde?

 49. De ställde vagnarna i en ring.

 50. Tanken var att ställa vagnarna i en ring
  för att skydda sig.

 51. Det jag såg som ett stort problem
  här i Sverige-

 52. -var att varje grupp
  hade sin egen vagn.

 53. Vi reste tillsammans i ett vagntåg.

 54. När vi kände oss attackerade
  bildade vi en ring-

 55. -och började skjuta på varandra.

 56. Det såg jag som ett stort problem.

 57. Vi ägnade mycket tid åt
  att attackera varandra snarare än...

 58. Vi kanske inte ens blev attackerade.

 59. Och om vi blev det så hade vi
  klarat oss bättre genom att samarbeta.

 60. Det var inte förrän ganska nyligen-

 61. -vilket nämndes vid inledningen-

 62. -som KBT-grupperna
  började pratade med varandra.

 63. "Vi pratar inte med dem."

 64. Ur mitt perspektiv,
  och ni går miste om en jättebra bild...

 65. ...var det största problemet
  att vi alltid väntade oss ett angrepp-

 66. -och inte visste hur vi skulle bete oss,
  så vi attackerade varandra.

 67. Okej. Lars-Göran.

 68. -Är du färdig?
  -Tills vidare.

 69. Okej. Paul.

 70. Det finns några saker
  som jag tycker är viktiga-

 71. -som vi gjorde fel tidigare, även
  inom den europeiska organisationen.

 72. Det gäller framför allt
  utbildningen av terapeuter.

 73. Det finns en idé
  att terapeuterna ska utbildas-

 74. -i hur man gör funktionsanalys
  i samband med behandlingar-

 75. -men det finns knappt några belägg
  för att sådan behandling är bättre-

 76. -än behandling som utgår
  från sjukdomar eller diagnoser.

 77. Bara enstaka studier under alla år
  har undersökt det här-

 78. -och resultaten antyder snarare
  att det är negativt.

 79. Ändå ses det som en viktig del
  av många utbildningar-

 80. -att terapeuten lär sig att göra så.

 81. Vi borde undersöka hur man kan
  göra det på ett bättre sätt-

 82. -så att vi utbildar terapeuter
  på rätt sätt.

 83. Varför ha kvar något
  som inte är effektivt-

 84. -och utbilda terapeuter så
  om inget tyder på att det är bättre?

 85. Det är en fråga.

 86. Jag blev förvånad i går
  när jag såg regelverket-

 87. -för organisationer
  som ska auktoriseras av EABCT.

 88. De menar fortfarande att terapi
  för terapeuter är att rekommendera.

 89. Det finns en seglivad myt som
  går ut på att det skulle vara bättre-

 90. -men ingen studie visar-

 91. -att terapeuter som genomgår terapi
  blir bättre terapeuter.

 92. Kan inga studier visa att de blir bättre
  så bör vi sluta rekommendera det.

 93. Vi kan spara resten till senare.

 94. -Okej. Anne Marie.
  -Tack.

 95. Jag tänker prata om två saker.

 96. En handlar om utbildningen.

 97. Ett av de områden där jag nog själv
  har bidragit till ett problem är...

 98. Vid ett tillfälle utvecklade vi i USA,
  utifrån kliniska studier-

 99. -behandlingsmanualer
  för alla diagnoser.

 100. Bemästrande av ångest och panik,
  KBT i grupp mot social fobi...

 101. Det som hände var-

 102. -att när vi distribuerade manualerna
  efter de kliniska försöken...

 103. Det jag ser
  i den stora gruppen terapeuter hos oss-

 104. -alltså nyutbildade som söker till våra
  praktikplatser och postdokprogram-

 105. -är kliniker
  som är väldigt manualberoende.

 106. De har problem med fallformulering
  eller funktionsanalys-

 107. -och att tänka utanför sin planering.

 108. På sätt och vis-

 109. -fastän jag och Dave Barlow
  var med och gav ut ett antal manualer-

 110. -måste vi nog lägga dem lite åt sidan.

 111. Vi måste fokusera på
  och utbilda i handledning-

 112. -och lära terapeuter att vara terapeuter
  och inte bara följa instruktioner.

 113. Bortsett från det har jag under
  min karriär, vilket Judy tog upp-

 114. -främst fokuserat på barn och unga.

 115. Jag har varit ansvarig prövare vid
  kontrollförsök på andra college i USA.

 116. Vi gjorde de två största med barn
  utöver ADHD-försöket:

 117. Treatment for Adolescents
  With Depression-

 118. -och Child/Adolescent
  Anxiety Multimodal-studierna.

 119. Jag pratade om det i går, men jag tror
  att en av sakerna vi kan göra bättre-

 120. -och som vi har lärt oss
  genom våra försök-

 121. -är att vi inte bara kan ta förfaranden
  som har utvecklats under åren-

 122. -huvudsakligen för vuxna,
  och överföra dem på barn-

 123. -på så sätt att vi bara riktar in oss
  på att lindra symtom.

 124. Vi kan behandla depression och ångest
  och ge lindring.

 125. Respondentstatusen eller den kliniska
  förbättringen i de här försöken-

 126. -bygger på att symtomen lindras.

 127. Det som händer,
  och det vi som fält har bortsett från-

 128. -är att det gäller ungdomar
  i olika utvecklingsstadier.

 129. Funktionell utveckling tas inte upp-

 130. -som primärt,
  och ofta inte ens sekundärt, resultat.

 131. Att få barn och unga-

 132. -att inte bara hantera det psykologiska
  problemet eller tillståndet-

 133. -utan att också få dem att hamna i fas
  med sin adekvata utveckling-

 134. -enligt ålder och fas...

 135. Gör vi inte det så får vi
  en sämre behandlingseffekt.

 136. En orsak till att vi enligt Camsstudien
  bara botar 80 % av de unga-

 137. -med medicinering
  och KBT kombinerat-

 138. -60 % med enbart KBT,
  och 55 % med bara läkemedel-

 139. -är att vi missar utvecklingen.
  Vi färdigställer uppföljningen nu.

 140. Vi sammanställer
  uppföljningsstudiens resultat.

 141. Åtminstone 50 % av de unga
  har fått återfall 6-10 år senare.

 142. Akilleshälen, att de inte hamnar rätt
  i sin utveckling, har inte åtgärdats.

 143. Jag lämnar det öppet för frågor.

 144. -Judy.
  -Jag vill ta upp personlighetsstörning.

 145. I stället för behandlingsmisstag
  vill jag ta upp ett annat perspektiv:

 146. KBT:ns utveckling för att kunna
  bemöta den här svåra patientgruppen.

 147. Jag pratar om personlighetsstörningar
  i kombination med akuta sjukdomar-

 148. -som depression eller ångest-

 149. -där personlighetsstörningen
  försvårar behandlingen av sjukdomen-

 150. -samt patienter som främst
  lider av personlighetsstörning.

 151. Jag vill jämföra den kognitiva terapi
  mot depression-

 152. -som utvecklades
  av min pappa med flera på 1970-talet-

 153. -med kognitiv terapi
  för personlighetsstörningar år 2016.

 154. Jag ska prata om tre saker.

 155. Terapeutisk allians,
  kognitiv konceptualisering-

 156. -och användandet av tekniker.

 157. Om terapeutisk allians: I "Cognitive
  Therapy of Depression" från 1979-

 158. -skrev min far med flera om vikten
  av en stark terapeutisk allians-

 159. -och att få återkoppling
  från klienterna-

 160. -för att se till att de förstod
  och höll med terapeuten.

 161. De talade om vikten
  av god rogeriansk rådgivning-

 162. -och att be om återkoppling
  vid sittningens slut-

 163. -så att terapeuten anpassade
  behandlingen efter patienten.

 164. Allt det är viktigt när man behandlar
  personlighetsstörningar med mera.

 165. När personer med... Jag hinner nog
  bara prata om terapeutisk allians.

 166. Personer med personlighetsstörningar
  har extremt negativa-

 167. -dysfunktionella, övergeneraliserade,
  fixerade föreställningar-

 168. -om sig själva och andra.

 169. Föreställningarna utvecklas ofta i
  barndomen eller den tidiga ungdomen.

 170. De kommer till behandlingen
  med de här föreställningarna-

 171. -som om de var skrivna på en skärm
  som de har runt huvudet.

 172. Alla upplevelser filtreras genom den.

 173. Någon med personlighetsstörning-

 174. -kan känna sig hjälplös och sårbar,
  omöjlig att älska eller värdelös.

 175. Hon kan tro att andra kommer att såra,
  förnedra och kritisera henne.

 176. Att andra inte går att lita på.

 177. Om de här föreställningarna är
  inskrivna på skärmen en miljon gånger-

 178. -vad händer då med terapeuten?

 179. Eftersom terapeuten tillhör "de andra"
  kan hon anta-

 180. -att terapeuten är kall, kritisk,
  inte respekterar henne och är opålitlig.

 181. Man är trevlig, vilket är en
  av de allra viktigaste sakerna-

 182. -och patienten reagerar negativt.

 183. Det är viktigt
  att terapeuten är medveten-

 184. -om vad patienten känner
  under sittningens gång.

 185. När vi märker att patienten
  reagerar negativt måste vi fråga:

 186. "Vad tänkte du nu?"

 187. När patienten ger negativ feedback -
  berättigad eller ej-

 188. -måste vi direkt säga:
  "Jag är glad att du berättade det där."

 189. Vi måste veta varför patienten reagerar
  negativt för att kunna arbeta med det.

 190. Ibland beror en negativ reaktion
  på att vi har begått ett misstag.

 191. Vi föreslog en för svår hemuppgift
  eller missförstod patienten.

 192. Vi tog fram ett arbetsblad
  som patienten inte gillade.

 193. Då måste vi lära oss att be om ursäkt
  på ett bra sätt och gå vidare.

 194. Ofta har patienten
  en felaktig uppfattning om oss.

 195. Vi kan upplevas som för kontrollerande
  fastän vi inte tycker att vi är det.

 196. Ibland kan patienten säga det,
  och vi inser att det stämmer.

 197. Då ber vi om ursäkt och ber patienten
  att säga till om det upprepas-

 198. -men ofta är det ett missförstånd
  från patientens sida.

 199. Då tackar vi för återkopplingen
  och utformar sen en strategi.

 200. En strategi är att med sokratiska frågor
  hjälpa patienten att upptäcka-

 201. -att hans antaganden om oss
  inte stämde.

 202. Vi hjälper patienten
  att se oss på ett mer realistiskt sätt.

 203. Som tur är kan vi säga:

 204. "Är någon annan i ditt liv
  för kontrollerande?"

 205. Sen använder vi sokratisk frågeteknik.

 206. Patienten kan ha missuppfattat
  andra människor i sitt liv.

 207. Att lösa problemen
  i den terapeutiska alliansen-

 208. -kan hjälpa patienten att generalisera
  det man lärde sig i det samtalet-

 209. -och tillämpa det utanför behandlingen.

 210. Om jag hinner
  så tar jag de två andra sakerna sen.

 211. Tack.

 212. Arnoud.

 213. Jag tar mig an det här
  ur ett forskarperspektiv.

 214. Jag är utbildad
  i experimentell psykopatologi.

 215. Det är ett av den kognitiva beteende-
  terapins mer okända områden.

 216. Joseph Wolpe började sitt arbete-

 217. -med att på experimentella sätt
  orsaka fobier hos katter-

 218. -för att sen försöka bota dem.

 219. Den modellen influerade
  åtminstone mig personligen-

 220. -men vi gjorde misstag där.

 221. En hel del pengar och ansträngning
  läggs på studier-

 222. -för att orsaka psykopatologiska
  fenomen hos icke-patienter.

 223. Inte katter, utan mänskliga personer.

 224. Personer är ju alltid människor.

 225. Hos människor, framför allt studenter,
  eftersom det passar bra.

 226. Tanken att det här är ett lämpligt sätt
  att testa teorier på-

 227. -kanske till och med behandlingar-

 228. -är felaktig av flera skäl.

 229. Ett är att det är väldigt svårt-

 230. -att hos människor orsaka - samtidigt
  som man följer våra etiska regler-

 231. -riktig psykopatologi.

 232. Man får nöja sig
  med jämförbara problem.

 233. Jag försökte att framkalla
  en endogen opioidutsöndring-

 234. -genom att göra människor
  väldigt rädda i labbet.

 235. Vi misslyckades med tre olika metoder.

 236. Folk rapporterade
  höga nivåer av ångest och...

 237. De reagerade starkt fysiologiskt,
  men inte med opioidutsöndring.

 238. Vi fick använda personer som
  hoppade fallskärm för första gången-

 239. -för att orsaka den här reaktionen.

 240. Att återskapa ett fenomen i ett labb
  är svårt.

 241. Ett annat exempel är att vi länge
  använde oss av klassisk betingning-

 242. -främst med studenter.

 243. Tanken var att vi skulle återskapa
  fobiers orsak-verkan-förhållanden.

 244. Sen upptäckte vi
  att bra klassisk betingning-

 245. -med subjekt som skiljer
  mellan förstärkta signaler-

 246. -och säkerhetssignalerna-

 247. -tyder på en sund reaktion.

 248. Det är patologiska personer
  som har problem-

 249. -med att skilja mellan
  säkerhetssignaler och inlärda signaler.

 250. När jag ser tillbaka...
  Kunde jag göra om mitt arbete-

 251. -skulle jag lägga mer energi på att
  studera och göra försök med patienter.

 252. De har erfarenhet av lärandeprocesser
  som är svåra att efterlikna i labbet.

 253. Det är de som verkligen behöver
  vår forskning och bättre behandling.

 254. Det är ett stort misstag som jag skulle
  ha försökt undvika i nuläget.

 255. Ett annat misstag inom
  den experimentella psykopatologin-

 256. -kan vara
  den starkt deduktiva vetenskapsteorin.

 257. Tanken är att man måste
  formulera en teoretisk hypotes-

 258. -genomföra experiment och statistiskt
  konstatera huruvida hypotesen håller.

 259. Genom att göra så kan vi ha missat
  mer induktiva processer.

 260. Hur kommer man fram till
  nya idéer och hypoteser?

 261. Framför allt borde vi återgå till att
  lyssna mer på patienter och terapeuter-

 262. -för att få veta vad de upplever
  och saknar i behandlingen.

 263. Det skulle hjälpa oss att förbättra
  våra idéer om behandling.

 264. Det var det i ett nötskal.

 265. Tack.

 266. Jag skulle vilja...

 267. Jag skulle vilja kommentera...
  Hallå? Så ja.

 268. En kommentar till Anne Marie.

 269. När de här manualerna-

 270. -med Tims bok om depression
  som startskott...

 271. När man började utveckla dem
  såg många av oss dem som heliga.

 272. Man var tvungen att följa dem.

 273. Jag har många kokböcker.

 274. De är väldigt användbara,
  tills jag har lärt mig att laga mat.

 275. Då kan jag göra
  de förändringar som behövs.

 276. "Jag gillar inte den här kryddan.
  Jag hoppar över den."

 277. Som Judy sa behöver vi manualerna-

 278. -som vägledning,
  utan att följa dem så slaviskt-

 279. -att det slutar vara terapi
  och bara blir bara bokläsning.

 280. Jag tänkte på en artikel
  av Phil Kendall och hans grupp-

 281. -om kognitiv och behavioristisk praktik.

 282. "Breathing Life Into a Manual
  - Flexibility Within Fidelity."

 283. "Within Fidelity."

 284. Saken är den att manualerna
  utvecklades genom kliniska försök-

 285. -där vi fick ta det steg för steg -
  sittning för sittning.

 286. Varje sittning bedömdes-

 287. -utifrån följsamhet, kompetens
  och utförande.

 288. Då har man patienter och deltagare
  som har anmält sig till en studie.

 289. De är utvalda utifrån vissa kriterier.

 290. Yrkesutövarna och våra praktikanter,
  som normalt inte deltar i studier-

 291. -måste ha en bredare kunskap
  och en större erfarenhet av patienter-

 292. -som inte är noggrant utvalda
  utan representerar verkligheten-

 293. -för att sen få många möjligheter
  att öva och få erfarenhet-

 294. -och lära sig
  att ha manualen i bakhuvudet.

 295. Man måste vara närvarande i nuet
  och använda allt man har lärt sig-

 296. -om den terapeutiska alliansen
  och bland annat Carl Rogers variabler.

 297. Värme, empati, positiv respekt.

 298. Det måste ge liv åt manualen på
  ett konceptuellt sätt med patienterna.

 299. -Bara min åsikt.
  -Jag vill utveckla det.

 300. Det berör mitt andra favoritämne:
  kognitiv konceptualisering.

 301. Många av dem vi utbildar tror
  att KBT innebär att följa en manual.

 302. De blir förvånade när de får veta
  att vi inte gör så.

 303. Vi har manualernas principer
  som vägledning-

 304. -men riktiga patienter
  har oftast flera sjukdomar.

 305. Med en manual lär man sig bara
  att behandla en specifik sjukdom.

 306. Människor har ofta många symtom
  från olika sjukdomar.

 307. De kan vara subsyndromala
  men ändå viktiga att behandla.

 308. Det här är helt avgörande-

 309. -för dem som har både en sjukdom
  och en personlighetsstörning.

 310. Folk måste lära sig-

 311. -att inte bara konceptualisera patienter
  enligt den kognitiva modellen.

 312. Det är inte situationen i sig
  som skapar reaktioner-

 313. -utan någons tolkning av en situation.

 314. Det har mer att göra med en
  känslomässig och fysiologisk reaktion.

 315. Vi måste hjälpa terapeuter
  att hjälpa patienter att förstå-

 316. -varför delar av deras
  automatiska tänkande är förvridet.

 317. Det har att göra
  med deras grundantaganden-

 318. -och sättet de betraktar sig själva,
  andra och världen på.

 319. Vid personlighetsstörning
  är det viktigt att lägga till-

 320. -barndomen och annat som hänt i livet-

 321. -som hjälper oss att förstå varför en
  patient gör negativa grundantaganden-

 322. -och hur de har upprätthållits
  genom åren.

 323. Sen måste vi titta på hur patienten
  har hanterat sina negativa tankar.

 324. Vilka strategier har han utvecklat?

 325. Copingstrategier är till nytta
  i vissa situationer-

 326. -men någon med personlighetsstörning
  använder dem ofta väldigt oflexibelt.

 327. Dessutom ser man inte nödvändigtvis
  verkligheten som den är.

 328. Vi hjälper dem att förstå
  varför de använder copingstrategier-

 329. -fastän de ibland är dysfunktionella.

 330. Det har att göra med
  deras antaganden, som är ungefär:

 331. "Använder jag strategin så går det bra,
  åtminstone tillfälligt."

 332. "Om jag inte gör det,
  eller rentav gör tvärtom"-

 333. -"så kommer mitt grundantagande
  visa sig stämma."

 334. Man behöver mer sofistikerad kognitiv
  konceptualisering för alla patienter.

 335. Historisk bakgrund, grundantaganden
  och copingstrategier.

 336. Det kan vara mindre viktigt
  för patienter med en akut sjukdom-

 337. -men det är ändå viktigt att förstå-

 338. -varför de upplever situationer
  på det sätt som de gör.

 339. -Paul.
  -Klinikern i mig håller med...

 340. ...men som forskare
  vill jag fortfarande göra jämförelser.

 341. För att återgå till min fråga...

 342. Om vi utbildar terapeuter så ska vi veta
  att de blir bättre terapeuter.

 343. Inte bara tro det.
  Vi borde göra studierna som vi glömde.

 344. Man jobbar mer med handledning nu,
  för att få en evidensbaserad praktik.

 345. Det är lite ironiskt att vi är så
  evidensbaserade med våra patienter-

 346. -men inte
  när vi utbildar våra terapeuter.

 347. Jag håller med.

 348. Det finns en brist
  på forskning och förståelse-

 349. -gällande hur vi bör utbilda terapeuter.

 350. Det är otroligt att en bransch
  som ser sig som så evidensbaserad-

 351. -bortser från något så grundläggande.

 352. Det har gjorts studier...
  Jag har vederlagt forskning-

 353. -efter en upptäckt angående
  utbildningens effekt på patientresultat-

 354. -men sådant studeras sällan.

 355. Enligt vissa studier ska utbildningen-

 356. -inkludera beteendetest
  eller kunskapstest för terapeuterna-

 357. -men att visa att det får en effekt
  för patienterna-

 358. -glöms nästan alltid bort.

 359. Jag håller med.
  Det borde forskas mer om det.

 360. En studie som jag vill se,
  som kanske redan finns-

 361. -är en jämförelse av terapeuter
  som har gått i terapi i ett år-

 362. -med terapeuter
  som har fått ett års handledning-

 363. -utöver den de redan har fått -
  för att se resultatet.

 364. Det påminner mig
  om en studie av Hollon-

 365. -där han jämförde gammal data
  i en studie om KBT och depression.

 366. De hittade stora skillnader
  i effektivitet-

 367. -beroende på
  om man var strikt eller inte.

 368. De som strikt följde riktlinjerna
  lyckades bättre.

 369. Det är en empirisk fråga -
  vilket sätt är bäst?

 370. Tack för den första omgången.

 371. Nu vill jag byta spår
  och be er att beskriva-

 372. -vad ni ser som KBT:ns
  främsta framgångssagor-

 373. -och sen jämföra misstag
  och framgångar-

 374. -för att se vad vi kan lära oss.

 375. Vem vill börja med en framgångssaga?

 376. Art?

 377. Inte? Har du ingen framgångssaga?

 378. Jag blev ombedd att skriva ett kapitel
  till boken "Bad Therapy".

 379. Utgivarna bad några kända terapeuter
  att beskriva sina värsta fall.

 380. Jag svarade inte.

 381. En av utgivarna undrade
  om jag tänkte skriva om ett fall.

 382. -"Nja..."
  -"Du har inte svarat på två veckor."

 383. Jag sa: "Jag försöker att bestämma
  mig för vilket fall jag vill försköna."

 384. En framgångssaga...

 385. Den behöver inte
  handla om dig personligen.

 386. Det är svårt.
  Jag vet människor med olika modeller-

 387. -som har varit väldigt framgångsrika.

 388. Det kan gälla självterapi
  - att ta sig i kragen och rycka upp sig-

 389. -eller terapi för någon annan.

 390. Jag kan inte se att en KBT-modell
  skulle vara bättre än alla andra.

 391. -Steve Hayes hade sagt det.
  -Jag är glad att han inte är här.

 392. -Men jag...
  -Jag har en framgångssaga.

 393. Min far gör det bättre i en video
  som jag ska visa i eftermiddag.

 394. Som 95-åring...
  Han började när han var runt nittio.

 395. Han och en forskargrupp arbetar
  med människor med schizofreni.

 396. Man har gjort ett otroligt arbete
  i bland annat i Storbritannien-

 397. -där man har studerat
  symtom vid schizofreni-

 398. -och visat hur KBT, använd på rätt sätt,
  kan lindra dem.

 399. Min far har valt en helt annan väg.

 400. Det verkar fungera,
  av en klinisk prövning att döma-

 401. -både för personer som varit inskrivna-

 402. -på den statliga psykvården
  i tio, tjugo år-

 403. -och dem med högre funktionsnivå.

 404. Jag gör det inte rättvisa,
  men jag tar det i stora drag.

 405. Jag pratar om individer
  som är mer illa däran.

 406. De är extremt tillbakadragna och har
  bott på sjukhuset i femton, tjugo år.

 407. Ofta sitter de i ett hörn och muttrar.

 408. De hallucinerar och så vidare.

 409. Den första svårigheten är
  att få dem involverade i behandlingen.

 410. Terapeuten måste vara påhittig
  för att påbörja samtal.

 411. De kan komma in och spela musik
  på sin iPhone-

 412. -och fråga om patienten
  vet vad låten heter.

 413. I andra fall får de veta att patienten
  gillar djur och tar med en hund.

 414. De pratar om den
  och frågar om patienten vill klappa den.

 415. En av de bästa var en kvinna
  som var extremt svår att nå fram till.

 416. Hennes terapeut
  upptäckte till slut en sak.

 417. Hon frågade om patienten
  ville ha manikyr - måla naglarna.

 418. Kvinnan sa ja.

 419. Terapeuten målade hennes naglar
  och pratade med henne.

 420. Kvinnan, som hade varit så tystlåten,
  började prata med terapeuten.

 421. Att få naglarna fixade verkade ha väckt
  något minne från före sjukdomen-

 422. -när hon fick naglarna fixade.

 423. Den första delen
  är att få patienten involverad.

 424. De här patienterna klarar inte av
  sokratisk frågeteknik-

 425. -men när de börjar prata
  kan terapeuten uppmuntra dem-

 426. -att delta i någon gruppaktivitet.

 427. Patienterna brukar vara tveksamma
  men berätta om sina antaganden.

 428. "Jag orkar inte.
  Jag kommer inte ha trevligt."

 429. "Folk kommer att kritisera mig."

 430. Terapeuten följer med till aktiviteten.

 431. Det kan vara en musikgrupp
  där man gissar låtar och har allsång.

 432. Patienterna märker
  att deras antaganden inte stämde.

 433. Det är ett litet exempel
  på behavioristiska experiment.

 434. Man skapar upplevelser för dem och
  hjälper dem att pröva sina antaganden.

 435. De har nu
  alla möjliga sorters gruppaktiviteter-

 436. -som matlagning, promenader, basket
  och syjunta.

 437. När de får personerna
  att delta i aktiviteterna-

 438. -och interagera med de andra där-

 439. -så försvinner patologin
  under tiden det pågår.

 440. Patienterna beskrivs
  som omöjliga att skilja från personalen.

 441. Det är intressant. När man får dem att
  agera normalt och umgås med andra-

 442. -lindras både positiva
  och negativa symtom.

 443. De sätter upp mål.

 444. Deras mål är som andras: De vill ha
  förhållanden och känna sig produktiva.

 445. Man skapar upplevelser
  där de kan uppfylla vissa mål.

 446. En av framgångssagorna
  handlar om-

 447. -att anpassa den här metoden
  till människor med svår schizofreni.

 448. Ett misstag kanske är
  att vi inte har gjort det tidigare.

 449. Ett problem är förstås att en
  vanlig uppfattning åtminstone i USA är-

 450. -att de bara kan behandlas
  med medicinering.

 451. Man har gjort mycket arbete
  med schizofrena här i Sverige.

 452. Det är intressant att...

 453. När jag kör bil
  och hör musik från 50- eller 60-talet-

 454. -så kan jag texten till låtar
  som jag inte hört på tjugo, trettio år.

 455. En av mina studenter
  praktiserade på en vårdinrättning.

 456. Han slogs av tanken
  att de bra patienterna på ett sjukhus-

 457. -sitter på sina rum
  och mumlar för sig själva.

 458. Då orsakar de inga problem.

 459. Han ställde en grammofon i korridoren-

 460. -och började spela upp musik
  från 40- och 50-talen.

 461. Storbandsmusik.

 462. Patienter som inte
  hade lämnat rummet på flera år-

 463. -kikade ut och sa: "Vad är det där?"
  De kände igen musiken.

 464. Den representerade en tid
  som kanske var mer positiv.

 465. Inom kort dansade de med varandra.

 466. Det fanns inte så många män där,
  men patienterna dansade.

 467. De älskade det.

 468. Det fick dem att öppna sig
  och umgås med andra.

 469. Kreativitet, påhittighet och nytänkande
  är något som vi inte alltid...

 470. Inte bara inom KBT,
  utan inom terapi generellt.

 471. Man gör som ens lärare gjorde,
  och deras lärare före dem.

 472. Man får veta att Freud gjorde så,
  fastän det inte är sant.

 473. Sådant är verkligen fascinerande.

 474. Jag vill säga något till studenterna
  som sitter i publiken och lyssnar.

 475. Det här visar vilket spann
  behavioristisk och kognitiv terapi har.

 476. Om vi tänker på de tidiga dagarna
  med Wolpe-

 477. -fram till Azrin och Ayllon...

 478. I början arbetade de
  med patienter med schizofreni.

 479. De arbetade behavioristiskt,
  utvecklade teckenekonomin-

 480. -och förändrade hur svårt mentalsjuka
  patienter behandlades och betraktades.

 481. I dag ser vi i doktor Becks arbete-

 482. -hur man använder
  den kognitiva modellen.

 483. Det som händer...

 484. Vid närmare granskning
  är den samhällsinriktade psykiatrin-

 485. -väldigt behavioristisk.

 486. Man arbetar
  med patientens omgivning-

 487. -och utformar förhållandena
  så att de främjar hälsosamt beteende.

 488. Patienter använder sina positiva
  förmågor för att involveras mer.

 489. Nu, med den kognitiva modellen,
  kan de verkligen bli människor.

 490. Det är där vi har kommit framåt,
  eftersom vi verkar i de miljöerna.

 491. En av de viktigaste sakerna
  som Lars har lärt mig-

 492. -om arbetet med patienter med fobi
  är att se till hela patienten.

 493. Jag använder din video utan ljud.

 494. Patienter får se
  den terapeutiska alliansen-

 495. -och hur du relaterar till patienten.

 496. Man ser värme, äkthet,
  vägledd delaktighet-

 497. -modellinlärning och tålamod
  utan att ens höra något.

 498. Sen virar patienter ormar runt huvudet,
  vilket de inte kunde från början.

 499. Sen sätter vi på ljudet
  och hör Lars vägledning.

 500. Poängen här är
  att vi sysslar med beteendevetenskap.

 501. När vi ser till hela patienten
  och sammanhanget de lever i-

 502. -familj, samhälle, skola, arbete-

 503. -och också ser till den mentala miljön-

 504. -får vi ut mycket mer
  av vårt arbete med patienter.

 505. Paul. Har du en framgångssaga?

 506. -Nej.
  -Någon måste du ha.

 507. Jag själv?

 508. Det är uppenbart att KBT
  har förbättrat behandlingen-

 509. -av framför allt fobier och depression
  de senaste årtiondena.

 510. Det finns ett nytt intresse för psykoser
  och personlighetsstörningar.

 511. Det finns framgångar,
  men jag vill ha med ett "men".

 512. Det kanske är för tidigt.

 513. Vi tar depression som exempel
  på ett av de problem vi möter.

 514. Det positiva är att det finns utrymme
  för fler framgångar.

 515. Flera studier har visat att KBT
  är bättre än farmakologisk behandling-

 516. -när det gäller återfall,
  om än inte på kort sikt.

 517. Framför allt om människor
  slutar ta sin medicin.

 518. Det är en bra upptäckt-

 519. -som borde göra läkemedelsföretagen
  lite tystare.

 520. Vi får också tänka på att studiernas
  genomsnittliga resultat visar-

 521. -att ungefär 50 % av de patienter
  som först blev botade-

 522. -är deprimerade igen efter två år.

 523. Det är en tråkig upptäckt.

 524. Vi borde verkligen inte vara
  - hur säger man? -

 525. -alltför nöjda med framgången-

 526. -utan erkänna för oss själva
  att vår kunskap är begränsad.

 527. Jag håller verkligen med dig om-

 528. -att vi har bortsett från problem
  som har med utveckling att göra.

 529. I mer komplexa fall eller med barn-

 530. -handlar det inte bara om
  specifika symtom, ångest eller fobi.

 531. Det handlar också om att många
  behöver hjälp för att kunna utvecklas-

 532. -till kompletta människor.

 533. -Paul.
  -Jag bygger vidare på det Arnoud sa.

 534. Jämför vi effektivitet och verkan
  så blir det ännu värre.

 535. Det har gjorts stora, brittiska studier-

 536. -som undersöker hur många
  som verkligen blir bättre.

 537. Trenden är nedåtgående.

 538. Jag är för gammal för att börja om,
  men vi borde börja om från början.

 539. Vad...

 540. Vi tänker på misstag, framgångar
  och skillnaderna i det ni tog upp.

 541. Vad kan vi lära oss av det
  för att förbättra våra behandlingar-

 542. -undvika att göra om samma misstag
  och få ut mer av det vi gör?

 543. Vem vill börja?

 544. Som några kanske minns
  publicerade jag 1983 en bok-

 545. -om misslyckanden i beteendeterapi.

 546. Vi borde börja om.

 547. Det mesta av forskningen
  handlar fortfarande om framgångar.

 548. Vi kanske borde strunta i dem,
  studera misslyckandena i detalj-

 549. -och undersöka
  varför modellerna inte fungerar-

 550. -för det stora antal patienter
  som inte har nytta av behandlingen.

 551. Jag har ett favoritcitat från psyko-
  analytikern Frieda Fromm-Reichmann.

 552. "Det finns två sorters patienter. Dem
  jag hjälper och dem jag lär mig av."

 553. Judy pratade om personlighetsstörning.

 554. Vi hjälper dem inte alltid,
  men de lär oss alltid något.

 555. Vad gäller framtiden så tror jag-

 556. -att det vi ofta saknar-

 557. -och jag talar om kollektivet nu-

 558. -är modet att vara sårbara.

 559. Det syns väldigt tydligt-

 560. -hos sådana som Marsha Linehan
  och Tim Beck.

 561. Judy, du vet vad din far gick igenom.

 562. Han led, men han gjorde det i alla fall.

 563. Många av oss saknar modet
  att blotta oss själva på det sättet.

 564. Att skriva om våra misslyckanden.

 565. Att välja en annan väg.

 566. Mod är något som verkligen är viktigt
  för att vi ska komma framåt.

 567. En av de viktigaste sakerna är-

 568. -att verkligen inpränta i studenter -
  den kommande generationen-

 569. -den vetenskapliga modellen.

 570. Man kan höra från utbildare i USA-

 571. -att studenterna
  vill lära sig terapins tekniker-

 572. -men de struntar i konceptualisering
  och det terapeutiska förhållandet.

 573. Ju mer vi får studenter att förstå-

 574. -vikten av en förståelse för patienter
  och vetenskapliga tillvägagångssätt...

 575. Det är vad vi behöver i framtiden.

 576. En av de saker jag har sett
  under mina trettio år på området...

 577. När jag började med det här
  fick man höra:

 578. "KBT botar ångest, depression
  och så vidare."

 579. Eftersom KBT, och de behavioristiska
  och kognitiva rörelserna-

 580. -var nykomlingar som fann sin plats-

 581. -bland psykoanalys, dynamisk
  behandling och medicinering...

 582. Alla tävlade om att bota
  människors psykologiska problem.

 583. Det vi har utvecklat under årens lopp,
  och behöver mer av-

 584. -är ödmjukhet som forskare
  inom kognition och behaviorism.

 585. Vi behöver en bättre förståelse
  för patienterna-

 586. -och acceptera
  att det finns mänskliga tillstånd-

 587. -som kanske inte går att bota,
  i egentlig mening.

 588. Vi är sårbara. Personlighetsstörning
  eller depression...

 589. Sårbarheten för en ny depression
  ökar för varje återfall.

 590. Ångest är en normal känsla
  som vi alltid är sårbara för.

 591. Att hjälpa patienter att inse det
  och att ge bra terapi-

 592. -så att de får uppleva
  en viss förbättring-

 593. -där de når en högre funktionsnivå-

 594. -och sen vet hur de kan använda terapi
  i framtiden på rätt sätt...

 595. Återfall är inga misslyckanden
  som de inte kan söka hjälp för.

 596. En av mina största framgångar -
  jag hade tre sådana i år-

 597. -var tre individer i tjugoårsåldern
  som besökte mig.

 598. De hade träffat mig
  när de var åtta, nio och elva år.

 599. Föräldrarna hade tagit dit dem
  på grund av ångest.

 600. Oberoende av varandra
  sökte de upp mig och kom tillbaka i år-

 601. -för att få hjälp med sina problem.
  Det är framgångssagor för oss.

 602. De vet hur de ska nyttja psykvården.

 603. Bra.

 604. Nu vill jag ställa en annan fråga.

 605. Vi vet hur stor underbehandlingen
  av mental hälsa är i världen-

 606. -till och med i England,
  som har sitt Iapt-program.

 607. De har som mål att nå 15 %-

 608. -av de personer som har diagnoserna
  ångest eller depression.

 609. Vad har ni för tankar
  om hur man kan sprida KBT-

 610. -för att verkligen nå de människor
  som behöver hjälp?

 611. I USA finns det en psykiater
  som har utvecklat ett onlineprogram-

 612. -för patienter med depression.

 613. Det är datorstödd kognitiv terapi.

 614. De träffar en terapeut
  och använder ett dataprogram online.

 615. Man drar ner på antalet sittningar
  med ungefär 60 %.

 616. I en randomiserad klinisk prövning
  såg man att kombinationsterapin-

 617. -gav lika bra resultat
  som den individuella terapin.

 618. Tekniken kommer att hjälpa oss
  i framtiden.

 619. Just nu har Internetterapin problem
  med avhopp och engagemangsnivå-

 620. -men jag tror att det blir bättre i och
  med nya metoder och ökad erfarenhet.

 621. Precis som med Iapt-systemet kommer
  vi att kunna prioritera patienter.

 622. De med lindrigare problem kan ha
  någon med en kandidatexamen-

 623. -som de stämmer av med
  när de får datorterapi.

 624. Bara de allvarligaste fallen
  kommer att behöva träffa psykiatrer-

 625. -för individuell terapi.

 626. Tekniken kommer nog att hjälpa.

 627. I framtiden i USA tror jag att vi kommer
  att se mycket mer gruppterapi.

 628. Forskningen visar att det är effektivt,
  och det är mycket kostnadseffektivare.

 629. Jag har en fråga.

 630. David Clark hade ett seminarium
  i förrgår vid Karolinska institutet.

 631. En av hans bilder visade...
  Det var förresten Marks data.

 632. Min man.

 633. 1987, 1997, 2007.

 634. Andelen patienter som fick
  psykologisk behandling minskade-

 635. -från ungefär 70 % till 40 %.

 636. Andelen som fick
  psykotropiska läkemedel ökade-

 637. -från ungefär 40 % till 70 %.

 638. Ju mer vi forskar
  och utbildar människor-

 639. -desto lägre andel av de behövande
  får vår behandling.

 640. Varför är det så?
  Är det likadant i hela världen?

 641. Det gäller nog överallt, även
  om jag inte känner till några studier.

 642. Jag ser två lösningar.
  En är att involvera regeringar-

 643. -för att se till
  att effektiva behandlingar finansieras.

 644. Den andra är en PR-fråga.

 645. Läkemedelsföretag lägger stora pengar
  på att marknadsföra sina läkemedel.

 646. Åtminstone i USA ser vi tv-reklam
  för diverse läkemedel-

 647. -men aldrig för psykoterapi.

 648. På något sätt måste vi samarbeta
  och marknadsföra psykoterapi.

 649. Det andra...

 650. Jag vill tillägga en sak.
  Jag har koll på Marks data.

 651. Samtidigt som de gjorde studien-

 652. -utvärderade han och den amerikanska
  epidemiologen Myrna Weissman-

 653. -utbildningar för psykologer, psykiatrer
  och socialarbetare.

 654. En upptäckt, åtminstone i USA, var att
  evidensbaserad behandling som KBT-

 655. -inte är obligatorisk på utbildningarna.
  Det har inte varit det historiskt sett.

 656. Det bidrar till att KBT inte sprids.

 657. En annan slutsats var att samtidigt
  som medicineringen ökar i USA-

 658. -minskar utbildningen i psykoterapi
  för psykiatrer.

 659. Tack vare Beck Institute
  och Donna-Sudak-

 660. -har Amerikanska psykiatriförbundet
  nu gjort det obligatoriskt-

 661. -att deras praktikanter utbildas
  i evidensbaserad behandling-

 662. -om än kanske inte tillräckligt.

 663. En sak vi har gjort
  när det gäller Arts ring av vagnar-

 664. -är att vi har ställt vagnarna
  runt de våra.

 665. Doktorander och psykologutbildningar.

 666. Vi har inte varit lika bra
  som ni i Sverige-

 667. -på att nå ut till masterstudenter-

 668. -socialarbetare, psykiatrisjuksköterskor
  och andra.

 669. Det måste vi göra, för i USA
  utgör de en majoritet av yrkeskåren.

 670. Du vet ju...
  Ska jag avslöja hemligheten?

 671. Du var ordförande för ABCT.

 672. -Visst?
  -Ja.

 673. Jag vet vad du tänker säga. Herregud.

 674. Det var jag också.

 675. På hur många styrelsemöten har vi
  ställt vagnarna i en ring och sagt:

 676. "Vi vill inte ha masterstudenter.
  Vi vill inte ha socialarbetare."

 677. Det var inte riktigt så det lät, Art.

 678. Jag vet vad du är ute efter.

 679. I de stora organisationerna,
  som ABCT-

 680. -måste vi börja tänka mer
  på styrelserna.

 681. De sätter agendan för allt
  från konventen till tidskrifterna.

 682. Vi måste tänka om och titta på
  vilka som kan nå höga positioner.

 683. Där har vi problemet. De har infört
  mer verksamhetsförlagd utbildning-

 684. -och försöker få med masterstudenter,
  men vi måste tänka om.

 685. Vi genomför förändringar som
  förhoppningsvis kommer att märkas.

 686. En av organisationerna - ADAA -
  har folk från olika områden och nivåer.

 687. Vi behöver mer sådant
  inom KBT-organisationerna i USA.

 688. -Jag...
  -I Nederländerna...

 689. Vi har i många år inom
  Organisationen för beteendeterapi-

 690. -utbildat socialarbetare och sköterskor.

 691. Vi utfärdar vissa yrkeslegitimationer,
  och det har gått jättebra i många år.

 692. Jag vill prata lite om det potentiella
  behovet av psykologiska behandlingar-

 693. -och det enorma behov som finns
  enligt epidemiologiska studier.

 694. Ibland förstår jag mig inte riktigt på
  den statistiken.

 695. Låt säga att 30 % av en befolkning
  lider av en mental åkomma.

 696. En evolutionsbiolog skulle säga-

 697. -att en djurpopulation
  inte skulle överleva-

 698. -om en så stor andel
  led av sådana problem.

 699. Populationen skulle dö ut.
  Den skulle inte överleva.

 700. Jag undrar
  om de här siffrorna är överdrivna.

 701. Jag tror inte
  att vi främjar vårt arbete-

 702. -genom att visa på
  så extremt höga siffror.

 703. Ju vanligare en åkomma är-

 704. -desto mindre
  vill allmänheten betala för den.

 705. För mer ovanliga, allvarliga sjukdomar-

 706. -är folk beredda att betala-

 707. -men om alla är deprimerade från
  och till blir det som en förkylning.

 708. Det är en utmaning.

 709. Mycket av epidemiologiforskningen
  bygger på DSM-kriterierna.

 710. De utvecklades
  för att kategorisera problem-

 711. -efter att de har gått igenom
  en sorts filter.

 712. De ska kategorisera patienter
  som har behövt uppsöka psykvården.

 713. Det betyder inte att man kan göra
  en korrekt bedömning av...

 714. ...hur vanligt depression,
  personlighetsstörning eller fobier är-

 715. -med hjälp av de kriterierna.
  Det är ett problem.

 716. Om siffrorna inte är överdrivna
  har vi problem.

 717. Inte bara psykvården,
  utan hela mänskligheten.

 718. Jag kanske kan ge ett exempel
  på utvecklingen.

 719. Jag började forska om torgskräck
  på 70-talet.

 720. Vi samarbetade med Isaac Marks.

 721. På den tiden
  fick folk förstås panikattacker.

 722. Man graderade panikattackerna
  på en skala från 0-8. Det var allt.

 723. På det tidiga 80-talet
  dök Klein upp från läkemedelsindustrin.

 724. Han började prata om panikattackerna.

 725. På 70-talet fick personer
  med torgskräck panikattacker-

 726. -men vi gjorde det till en bisak.

 727. Något annat som underskattas, men
  är nödvändigt för bra behandlingar-

 728. -är vad som får människor
  att känna sig så sårbara-

 729. -att de öppnar sig för en förändring.

 730. Många i en befolkning lider av något
  man kan kalla depression eller fobi-

 731. -men de kan leva med det.

 732. Tvingar vi dem att genomgå behandling
  kan vi stöta på stora problem.

 733. De är inte öppna för att förändra
  sina liv och genomgå krävande terapi.

 734. Jag tycker att vi behöver
  en bättre förståelse för det här.

 735. Tack. Till den sista frågan.
  Vi har åtta minuter kvar.

 736. Jag vill ha svar som är en minut långa.

 737. Hur kommer KBT:n att se ut om tio år?

 738. Jag börjar.

 739. Jag tror att...

 740. Jag tror att det som har hänt,
  och det som kommer att hända mer-

 741. -är att vi tar till oss olika tekniker-

 742. -från olika
  psykoterapeutiska modaliteter-

 743. -som anpassas
  till den kognitiva modellen.

 744. Det var den tredje saken
  jag ville prata om i dag.

 745. Just nu finns det ett antal KBT-utövare
  som är ganska begränsade.

 746. De konceptualiserar men nöjer sig med
  kognitiva och behavioristiska tekniker.

 747. Vi har insett att många behandlingar
  kräver en mycket större bredd.

 748. Personlighetsstörning kräver
  acceptance and commitment-tekniker-

 749. -och affektreglering
  från dialektisk beteendeterapi.

 750. Vi måste använda mindfulness
  och psykodynamiska tekniker-

 751. -framför allt
  för det terapeutiska förhållandet.

 752. Vid många problem använder man nu -
  och man bör göra det mer-

 753. -tekniker från positiv psykologi.

 754. Vi har alltid använt stödterapi.

 755. Jag tror att - framför allt med Internet
  - när vi blir bättre utbildade-

 756. -och oftare kommer i kontakt
  med utbildning-

 757. -både före och efter examina-

 758. -så kommer vi nog märka
  att människor är mer kreativa och...

 759. Terapin blir mer raffinerad, och
  de väljer bland kognitiva tekniker...

 760. -...för att bli mer effektiva.
  -Tack. - Anne Marie.

 761. Jag tror...

 762. Jag hoppas att vi fortsätter
  med samma sak som vi redan gör-

 763. -och det Mary Cover Jones, Joe
  Wolpe, och Lars-Göran Öst har gjort-

 764. -vad gäller patientarbete.

 765. Jag tror och hoppas
  att stigmat kommer att minska.

 766. Jag sätter mitt hopp till de yngre.

 767. De är mer öppna för att diskutera
  sina problem och vända sig till vården.

 768. Med hjälp av tekniken och andra saker-

 769. -kan vi få in människor i sammanhang
  där de utmanas-

 770. -och använda de principer och tekniker
  som har utvecklats i nästan hundra år.

 771. Paul.

 772. I början delade vi in psykiatrivärlden
  i den gode, den onde och den fule.

 773. Den gode var vi,
  den onde var de experientiella-

 774. -och den fule var psykodynamikerna.

 775. Men världen har förändrats.

 776. Det finns evidensbaserad behandling
  på de områdena också-

 777. -som interpersonell terapi
  och på det experientiella området.

 778. Kanske är det dags att ändra åsikt om
  våra kollegor och försöka samarbeta.

 779. Jag är ordförande för International
  Federation for Psychotherapy.

 780. De organisationer som vill diskutera
  evidensbaserad terapi är välkomna.

 781. Art.

 782. Jag tror att i takt med att de första
  och påföljande generationerna-

 783. -av psykodynamiker
  och psykoanalytiker-

 784. -vandrar vidare
  till den stora soffan i himlen...

 785. ...kommer det att uppstå ett tomrum
  och ett behov av effektiv psykoterapi.

 786. Jag tror att mycket av det som sades-

 787. -av Freud och nyfreudianerna
  är väldigt användbart.

 788. Någon måste ta vid.

 789. Jag ser hellre att människor med
  en fungerande modell och ett ramverk-

 790. -gör det och använder det,
  än att det bara skrotas.

 791. -Tack. - Arnoud.
  -Okej.

 792. Jag gissar på
  att vi får se mer integration.

 793. Efter behaviorismen
  kom det kognitiva fokuset.

 794. Vi har fortfarande arbete kvar att göra
  på affektionsområdet.

 795. Jag förväntar mig mer integration
  av experientiella tekniker-

 796. -som Paul var inne på.

 797. Det andra jag hoppas på är
  ett mer utvecklingsinriktat perspektiv.

 798. Att hjälpa personer både med symtom
  och att hamna rätt i utvecklingen-

 799. -och hjälpa dem
  att utveckla ett tillfredsställande liv.

 800. Tack.
  - Vi ger panelen en stor applåd-

 801. -för deras insiktsfulla svar.

 802. Översättning: Per Lundgren
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Att lära av sina erfarenheter

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Personer med olika bakgrund inom terapeutisk och klinisk behandling diskuterar lärdomar de har fått av tidigare misstag och erfarenheter i arbetet med patienter. Medverkande är professorerna Art Freeman, Paul Emmelkamp och Ann Marie Albano samt forskarna Judith Beck och Arnoud Arntz. Moderator: Lars-Göran Öst. Inspelat den 1 september 2016 på Stockholm Waterfront. Arrangör: MCI Scandinavia AB.

Ämnen:
Psykologi och filosofi > Psykologi
Ämnesord:
Kognitiv beteendeterapi, Medicin, Terapimetoder
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Europeiska KBT-kongressen 2016

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Europeiska KBT-kongressen 2016

Behandling av posttraumatiskt stressyndrom

Anke Ehlers är professor i psykologi och forskar om posttraumatiskt stressyndrom. Här berättar hon om upptäckter som lett till effektivare behandling och förbättrat vården avsevärt. Vilka personer drabbas av posttraumatiskt stressyndrom? Vilka har upplevt ett trauma men klarar sig från PTSD? Inspelat den 1 september 2016 på Stockholm Waterfront. Arrangör: MCI Scandinavia AB.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Europeiska KBT-kongressen 2016

Kognitiv beteendeterapi - historia och framtid

Kognitiv beteendeterapi har existerat som behandlingsmetod i ungefär fyrtio år. Men dess rötter återfinns betydligt längre tillbaka inom bland annat filosofi som ligger till grund för utvecklingen. Här berättar Art Freeman, professor i psykologi, om sitt livslånga arbete med KBT och presenterar en modell som fokuserar på nuet men också tar hänsyn till det förflutna och framtiden. Inspelat den 1 september 2016 på Stockholm Waterfront. Arrangör: MCI Scandinavia AB.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Europeiska KBT-kongressen 2016

Från forskning till behandling och praktik

Ett panelsamtal om hur man ska möta patienter och hur teori översätts till praktik. För många patienter kan det vara en väldigt stor sak att möta en terapeut. Medverkande: Steve Flatt, psykolog, Michael Scott, psykolog, Nicole Rosenberg, professor, och Joanne Woodford forskare. Moderator: Christopher Williams. Inspelat den 1 september 2016 på Stockholm Waterfront. Arrangör: MCI Scandinavia AB.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Europeiska KBT-kongressen 2016

Att lära av sina erfarenheter

Personer med olika bakgrund inom terapeutisk och klinisk behandling diskuterar lärdomar de har fått av tidigare misstag och erfarenheter i arbetet med patienter. Medverkande är professorerna Art Freeman, Paul Emmelkamp och Ann Marie Albano samt forskarna Judith Beck och Arnoud Arntz. Moderator: Lars-Göran Öst. Inspelat den 1 september 2016 på Stockholm Waterfront. Arrangör: MCI Scandinavia AB.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & psykologi och filosofi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Vetenskaplig metod

Vad är vetenskap?

Staffan Selander är professor i didaktik vid Stockholms universitet och här går han igenom vad vetenskap är och vad den har för historia. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - rasism

Rasismens orsaker

Bildningsbyrån tar oss med på en resa till London, där vi tittar närmare på kolonialismens historia och det mänskliga psyket. Vi försöker ta reda på varför rasism i olika former uppstår. En del forskare menar att vi kan finna förklaringar i psykologiska mekanismer medan andra menar att det är viktigt att utforska orsakerna på ett politiskt plan.