Titta

UR Samtiden - Europeiska KBT-kongressen 2016

UR Samtiden - Europeiska KBT-kongressen 2016

Om UR Samtiden - Europeiska KBT-kongressen 2016

Föreläsningar och diskussioner om den senaste forskningen inom kognitiv beteendeterapi. Inspelat i september 2016 på Stockholm Waterfront. Arrangör: MCI Scandinavia AB.

Till första programmet

UR Samtiden - Europeiska KBT-kongressen 2016 : Behandling av posttraumatiskt stressyndromDela
 1. Hon föll ihop på golvet en dag
  och blev extremt rädd-

 2. -när hon såg en vas
  i en viss grön nyans.

 3. Den visade sig ha samma färg
  som kirurgens operationsrock.

 4. Jag vill berätta om våra behandlingar
  för posttraumatiskt stressyndrom-

 5. -och också blicka framåt:

 6. Vad kan vi förbättra i behandlingen
  av det här plågsamma tillståndet?

 7. På öppningsceremonin hörde vi-

 8. -att traumaforskning
  är ett aktuellt ämne just nu.

 9. Vi hoppas att vårt och andras arbete
  inom det här området ska hjälpa-

 10. -till exempel alla flyktingar
  som kommer till Europa just nu.

 11. Låt mig inleda med ett positivt budskap:

 12. Om vi tittar på olika effektstorlekar-

 13. -som vi kan få med KBT
  vid posttraumatiskt stressyndrom-

 14. -så kan vi se hur det här fältet
  har utvecklats genom åren.

 15. Vi ser att effektstorleken
  - förbättringen som behandlingen ger-

 16. -har ökat genom åren,
  som ni kan se här.

 17. Varje stapel representerar
  en randomiserad kontrollerad studie.

 18. Ni ser att de blir högre. Vi blir bättre
  på att behandla det här tillståndet.

 19. Jag ska prata om vad det beror på-

 20. -och med exempel från vårt arbete
  ska jag försöka visa-

 21. -att vi har mer riktade interventioner
  för vanliga symtom vid PTSD.

 22. Jag ska främst ta upp
  behandling av återupplevandesymtom.

 23. Sen ska jag titta på det allmänna målet
  att förbättra behandlingsacceptansen-

 24. -och att behandlingens psykologiska
  mekanismer måste undersökas mer.

 25. Då kan behandlingen förbättras.

 26. Och till sist vill jag komma
  med några tankar-

 27. -om hur vi löser det stora problemet-

 28. -med att så många är traumatiserade
  och att det finns så få terapeuter.

 29. Låt mig inleda med den första punkten.

 30. Genom åren har KBT mot post-
  traumatiskt stressyndrom, enligt mig-

 31. -blivit bättre på
  att behandla återupplevandesymtom.

 32. Det är de typiska symtomen vid PTSD
  och kan visa sig i olika former.

 33. Återkommande, påträngande korta
  minnesbilder från traumat är vanligt.

 34. Det illustreras av bilden på en person
  som kikar in genom brevinkastet.

 35. Det minnet blir påträngande
  för nån som misshandlats hemma-

 36. -och sett gärningsmannen
  titta in genom brevinkastet.

 37. Andra former av återupplevelse
  är starka emotioner från traumat.

 38. Det vanligaste är att man känner
  det som om man kommer att dö nu-

 39. -men det är ett minne från händelsen.

 40. De kan också reagera med olika
  beteenden och fysiologiska reaktioner.

 41. De är inte alltid medvetna om att det
  är ett traumaminne som har triggats.

 42. Den begränsade insikten om
  att minnet härstammar från traumat-

 43. -är enligt mig,
  karakteristiskt för PTSD.

 44. Det kan ta sig olika uttryck.
  Det vanligaste är att folk säger-

 45. -att det påträngande minnet
  upplevdes som om det hände nu.

 46. Patienten som hade misshandlats
  i sitt hem tyckte sig kanske se-

 47. -nån som tittade in genom brev-
  inkastet, men det var en minnesbild.

 48. Det kan inbegripa
  dissociativa flashbacks-

 49. -då de inte alls
  är medvetna om omgivningen.

 50. De agerar och reagerar
  som om traumat händer igen.

 51. Och de kan uppleva affekter
  från traumat-

 52. -som rädsla för att dö, stark ilska
  eller starka skuldkänslor-

 53. -utan att vara medvetna
  om att de upplever ett minne.

 54. Så en kärnfråga, enligt min åsikt-

 55. -är varför minnet upplevs
  som om det utspelar sig här och nu-

 56. -trots att det har hänt i det förflutna.

 57. Vi har undersökt det här
  i flera studier.

 58. Det var experimentella studier
  och prospektiva longitudinella studier.

 59. Jag har inte tid att visa er
  en massa data från studierna-

 60. -men sammantaget
  finns det bra belägg för uppfattningen-

 61. -att det autobiografiska minnet
  av de värsta ögonblicken av traumat-

 62. -ögonblick som kommer tillbaka
  som återupplevandesymtom-

 63. -det är lösryckta minnen.

 64. De är lösryckta till och med
  från det som hände före och efter.

 65. De kopplas inte ihop med andra saker
  som hände före och efter-

 66. -och i synnerhet inte
  med hur det hela slutade.

 67. Någon som under traumat kände det
  som om personen skulle dö-

 68. -vet förstås nu att man inte dog
  utan överlevde traumat.

 69. Men när det påträngande minnet
  av dödsskräcken triggas-

 70. -känns det som om det händer nu.

 71. Det finns ingen koppling
  till informationen "jag dog inte".

 72. Att minnena är lösryckta
  leder till två oönskade konsekvenser:

 73. Det första gäller
  hur oavsiktliga minnen hämmas-

 74. -något som annars brukar fungera bra.

 75. Vi brukar inte översköljas
  av oönskade minnen.

 76. Men det fungerar inte
  när man får återupplevandesymtom.

 77. Om traumaminnet triggas
  minns man det utan kontexten-

 78. -till exempel saknas informationen
  att man överlevde.

 79. Det leder till en upplevelse
  av något mycket hotfullt-

 80. -eftersom man inte
  har tillgång till all information.

 81. Som ett exempel på
  vilka resultat vi har fått-

 82. -har jag en bild från en färsk studie.

 83. Vi tittade på olika komponenter
  i minnesstörningar.

 84. Röda staplar är personer med PTSD.

 85. Gula staplar är de som upplevde
  ett trauma utan att utveckla PTSD.

 86. Blå staplar är de som inte har upplevt
  ett trauma, men andra jobbiga saker-

 87. -som att misslyckas på ett prov
  eller en skilsmässa.

 88. Vi mätte två sorters minnesstörning.

 89. En var att minnena var lösryckta,
  som jag nyss nämnde-

 90. -och sen att man rent allmänt
  har svårt att minnas händelsen tydligt.

 91. Den första händelsen var traumat,
  för dem som hade upplevt det-

 92. -och sen en icketraumatisk händelse.

 93. Som ni ser är minnena lösryckta-

 94. -det saknas kopplingar mellan
  olika minnesbilder av händelsen-

 95. -och även till senare information,
  till exempel att de är i säkerhet.

 96. Det är nåt som utmärker trauma-
  minnen hos personer med PTSD.

 97. Det ser man inte
  efter icke-traumatiska händelser-

 98. -och det ser man inte alls hos dem
  som inte har upplevt ett trauma.

 99. Poängen var-

 100. -att lösryckta minnen är specifika
  för PTSD och traumatiska minnen.

 101. Det finns också vissa belägg
  för att de med PTSD rent allmänt har-

 102. -ett sämre och mindre strukturerat
  autobiografiskt minne-

 103. -inte bara vad beträffar
  traumatiska minnen.

 104. Det förklarar varför man ser
  motstridiga rön i litteraturen.

 105. Olika aspekter av minnesproblem
  brukar buntas ihop.

 106. Juliane Sachschal kommer att prata
  om det här på kongressen på lördag.

 107. Arbetet med experiment och enkäter,
  som jag illustrerade med den bilden-

 108. -fick oss att fokusera på lösryckta
  minnen i vår behandling av PTSD.

 109. Vi utvecklade en teknik
  där vi uppdaterar traumaminnen.

 110. Först identifierar vi vilka ögonblick
  som var värst för patienten-

 111. -och vilken personlig betydelse de har.

 112. Sen identifierar vi information
  som uppdaterar betydelsen.

 113. Till exempel "jag dog inte" eller
  deras tankar om hur det skulle gå.

 114. Det inkluderar olika sorters betydelse.

 115. Det kan handla om fara
  eller vad traumat visar en.

 116. Det är vanligt att nåt i traumat
  visar en att man är en dålig människa.

 117. Vi hittar den här informationen
  på olika sätt.

 118. Själva händelseförloppet ger
  viss information, som "jag dog inte".

 119. Ett annat exempel är att de tänker:
  "Jag får aldrig se mina barn igen."

 120. När traumat är över
  återförenas de med sina barn-

 121. -men kan ändå ha kvar känslan
  av att aldrig få träffa barnen igen.

 122. Traumaminnet blir inte uppdaterat,
  eftersom minnena är lösryckta.

 123. Berättelsen kan räcka, men det kan
  också krävas kognitiv omstrukturering-

 124. -med hjälp av en terapeut-

 125. -om de har tankar som "det är mitt fel"
  eller "jag är en dålig människa".

 126. När vi har uppdaterad information,
  och patienten tror att det är sant-

 127. -kan vi införliva den informationen
  i själva traumaminnet.

 128. Det innebär att patienten
  tänker på det jobbigaste ögonblicket-

 129. -och påminner sig själv
  om vad man vet nu.

 130. Det kan vara verbalt:
  "Jag vet nu att jag inte dog."

 131. Det kan vara bilder. Man kan titta
  på foton av familjen efter traumat.

 132. Nån som trodde sig vara förlamad
  vid den traumatiska händelsen-

 133. -kan se att det inte är sant
  genom att röra på sig-

 134. -och tänka på de värsta ögonblicken
  eller oförenliga sinnesintryck.

 135. Det är en teknik som utvecklades
  efter intervjuer med patienter-

 136. -och efter att de viktigaste aspekterna
  hos traumaminnen hade identifierats.

 137. Här är ett exempel på
  hur det kan fungera för en patient.

 138. Nån som var med om en bilolycka-

 139. -trodde att hen skulle dö
  och aldrig se sina barn igen-

 140. -och att barnen skulle vara ledsna
  resten av sina liv.

 141. Det gav skuldkänslor. Hen kände
  att hen hade svikit sina barn.

 142. Hen skulle inte ha kört till jobbet,
  för hen mådde inte bra den dagen.

 143. Hen kände
  att om hen inte hade åkt till jobbet-

 144. -hade olyckan inte inträffat,
  så det var hens fel.

 145. Hen kan uppdatera informationen
  genom att röra sig.

 146. Hen satt inte längre fast i bilen.

 147. Och hen kan titta på en nytagen
  bild av sina barn som ler.

 148. Åh förlåt...- Okej. Tack.

 149. Hörs det bättre nu? Okej. Bra.

 150. Bilden på de leende barnen gör
  att hen inte tror att barnen är ledsna.

 151. Det tar bort uppfattningen att det var
  hens fel och att hen svek sina barn.

 152. Efter kognitiv omstrukturering-

 153. -tänkte hen:
  "Jag kunde inte ha förhindrat olyckan."

 154. När vi gör den här proceduren ser vi en
  grundläggande emotionell förändring.

 155. Man kan observera en förändring,
  när patienterna tar in ny information.

 156. Vi ser att symtomen förbättras.

 157. Här är data som Lizzie Woodward
  ska prata närmare om på lördag.

 158. Här är en studie av
  PTSD-symtomet dålig sömn-

 159. -hos patienter som fick sju dagars
  intensiv kognitiv terapi för PTSD.

 160. Vi tittade på perioden
  när de uppdaterade sina minnen.

 161. Ni ser att de sov 40 minuter längre
  per natt efter att minnena uppdaterats.

 162. Det är en stor förbättring av sömnen.

 163. Vi såg ingen förbättring
  i en kontrollgrupp.

 164. Det är uppmuntrande,
  och hjälper oss att förstå-

 165. -att minnena måste förändras
  för att PTSD-symtomen ska förbättras.

 166. Det andra exemplet på hur man kan
  förstå återupplevandesymtomen bättre-

 167. -för att kunna förbättra behandlingen-

 168. -är att vi undersökte vad
  som triggade återupplevandesymtom.

 169. Vi började med att intervjua patienter.
  Då såg vi-

 170. -att individuella triggers,
  och de är verkligen olika-

 171. -ofta saknar
  ett meningsfullt samband med traumat.

 172. Det kan vara något
  som bara råkade vara där just då.

 173. Så ofta har det bara uppstått
  en association.

 174. Vi såg också
  att det ofta rörde sig om ett sinne-

 175. -bara en speciell sinnesförnimmelse-

 176. -kanske ett föremål i samma färg.

 177. En patient hade haft en traumatisk
  upplevelse under en operation.

 178. Hon föll ihop på golvet en dag
  och blev extremt rädd-

 179. -när hon såg en vas
  i en speciell grön nyans.

 180. Den visade sig ha samma färg
  som kirurgens operationsrock.

 181. Det finns inget samband
  mellan en vas och en operation-

 182. -men att det var samma färg
  triggade påträngande minnen-

 183. -och starka fysiologiska reaktioner
  och beteendereaktioner.

 184. Det här behöver förklaras.

 185. Vi har jobbat med två inlärnings-
  processer som kan förklara fenomenet.

 186. Det ena är stark perceptuell priming,
  en grundläggande inlärningsmekanism.

 187. Den reglerar sensoriska trösklar,
  kan man säga.

 188. Föremål som man har sett ofta
  är lättare att känna igen-

 189. -även under dåliga förhållanden,
  till exempel om bilden är suddig-

 190. -jämfört med nya föremål.

 191. Våra experiment visar att det här
  tycks förstärkas vid trauman.

 192. Den andra faktorn-

 193. -är den starka generaliseringen
  av inlärda reaktioner vid rädsla-

 194. -som tycks ske vid PTSD.

 195. Båda har en konsekvens som vi tror
  är viktig när man behandlar PTSD.

 196. Båda har den effekten
  att de med PTSD inte kan skilja på-

 197. -saker i nuet
  som triggar återupplevandesymtom-

 198. -och saker från traumahändelsen.

 199. Exemplet med vasen visade det.

 200. Här är ett experiment som visar
  vad vi har kommit fram till.

 201. Patienter med PTSD och trauma-
  överlevare utan PTSD fick se-

 202. -suddiga bilder. Ser ni vad det här är?

 203. Det här är en bil efter en bilolycka.

 204. Bilden kan associeras till trauman.

 205. Vi visade också allmänt hotfulla bilder
  och neutrala bilder.

 206. Vi bad patienterna
  och kontrollgruppen i den här studien-

 207. -att berätta vad de såg på bilden.

 208. I hur många procent av fallen
  kunde de se vad de föreställde?

 209. Även här är röda staplar de med PTSD.

 210. De med PTSD var bättre på att se
  vad de traumatiska bilderna föreställde.

 211. Hotfulla bilder - ingen skillnad.
  Neutrala bilder - där var det tvärtom.

 212. De med PTSD tycks ha lätt för att få
  syn på sånt som hör ihop med traumat-

 213. -men de har svårare att lägga märke till
  neutrala saker i omgivningen.

 214. Det här är bara en studie,
  men det gav oss en pusselbit-

 215. -och vi ville fortsätta
  med den här forskningen-

 216. -och utveckla en behandling
  som fokuserar på-

 217. -problem att skilja på det som påminner
  om traumat och saker från händelsen.

 218. Det innebär en del detektivarbete.
  Vad som är en trigger är individuellt.

 219. Det kan vara en färg, ett ljud, en lukt,
  en beröring... De flesta har flera.

 220. Det krävs lite detektivarbete för att
  ta reda på vad som utlöser minnena.

 221. När vi har hittat nåt, som den gröna
  nyansen som patienten reagerade på-

 222. -då lär vi patienten
  att använda sig av en speciell teknik-

 223. -för att skilja på då och nu.

 224. Först tittar vi på likheterna-

 225. -mellan situationen som
  triggade återupplevandesymtomen-

 226. -och traumasituationen.

 227. I vårt exempel
  var den gröna färgen det som var lika.

 228. Nästa steg är att titta på skillnaderna,
  och den listan blir mycket lång.

 229. I det här fallet var det en vas
  och inte en operationsrock.

 230. Patienten var hos terapeuten
  och inte i en operationssal.

 231. Listan blir mycket lång-

 232. -och det gör ganska stort intryck
  på patienterna-

 233. -för de upplever en traumatisk situation
  om och om igen-

 234. -och de har oftast inte tänkt på
  att de kan titta på skillnaderna.

 235. Vi lär dem att notera skillnaderna.

 236. Det är detektivarbete
  plus uppmärksamhetsträning.

 237. De ska fokusera på skillnaderna
  när ett traumatiskt minne triggas.

 238. Patienten
  kan använda sig av det hemma-

 239. -för att hantera påträngande minnen
  och andra återupplevandesymtom.

 240. Det är en av teknikerna,
  som bygger på våra experiment.

 241. Jag vill också nämna-

 242. -att PTSD-behandling inte bara handlar
  om att behandla traumaminnen.

 243. Det handlar också om vilken
  personlig betydelse traumat har.

 244. Det är nåt som all traumafokuserad
  behandling har gemensamt.

 245. Vi tittar på hotfulla betydelser
  som traumat ger upphov till.

 246. Ofta handlar det om
  uppfattningar som hotar en själv.

 247. Nån kan röra ihop ordningen
  på händelserna-

 248. -och tänka: "Det var mitt fel."

 249. Det finns ofta en koppling mellan
  upplevelser och personliga betydelser.

 250. De kan tro att de inte är människor,
  för så kändes det under misshandeln.

 251. De som får påträngande minnen
  kan tro att de är galna:

 252. "Andra får inte plötsliga minnesbilder.
  Det måste vara nåt fel på mig."

 253. Det framkommer också i litteraturen-

 254. -att de med PTSD har svårt att plocka
  fram specifika autobigrafiska minnen.

 255. De har svårigheter att minnas
  en specifik dag då något hände-

 256. -efter att ha hört nyckelord.
  Experiment visar det.

 257. Återigen ser vi
  en koppling till personliga betydelser.

 258. Det är jobbigt för personer med PTSD.

 259. I det här fallet tror de att deras liv
  har förändrats till det sämre.

 260. Vi upprepade
  den här effekten i en studie-

 261. -där vi testade det autobiografiska
  minnet hos misshandelsoffer-

 262. -för att bedöma deras minne
  två veckor efter misshandeln.

 263. Sen följde vid dem
  och testade PTSD efter sex månader.

 264. Svårigheter att minnas
  specifika händelser var en prediktor-

 265. -men känslan av förändring
  var en mediatorvariabel.

 266. Om man inte kan minnas
  specifika händelser ur sitt liv-

 267. -bidrar det till känslan av att vara
  förändrad för alltid. Patienter säger:

 268. "Jag är en helt annan nu. Jag
  minns inte hur jag var före traumat."

 269. Det har betydelse för terapin.

 270. Vi jobbar med att patienterna
  ska återgå till normala aktiviteter.

 271. De får i hemläxa att återuppta-

 272. -aktiviteter som de slutade med
  till följd av den traumatiska händelsen.

 273. När de börjar med aktiviteter
  som var viktiga för dem förut-

 274. -eller andra aktiviteter-

 275. -får de lättare att minnas-

 276. -sitt liv
  före den traumatiska händelsen.

 277. Det motverkar
  känslan av permanent förändring.

 278. Jag ska nämna några exempel på
  hur vi kan använda olika studier-

 279. -för att utveckla behandlingsmetoder
  som är inriktade på PTSD-symtom.

 280. Här är en sammanfattning
  av våra olika mål-

 281. -för behandlingen som vi kallar
  kognitiv terapi för PTSD-

 282. -en version av traumafokuserad KBT.

 283. Vi har redan pratat om arbetet
  med traumaminnen och triggers.

 284. Vi vill jobba
  med händelsens personliga betydelse.

 285. Vi jobbar också med
  kognitiva strategier och beteenden-

 286. -som folk använder sig av
  för att slippa tänka på traumaminnet-

 287. -och för att hantera påträngande
  minnen som upplevs som hot-

 288. -och när de bedömer
  att det finns ett hot.

 289. Jag ska kort sammanfatta vad som
  händer under den här behandlingen.

 290. Jag har redan nämnt en del. För det
  första har vi en skräddarsydd plan.

 291. Från början får de jobba med
  att ta tillbaka sina liv.

 292. De får uppdatera traumaminnen
  och identifiera olika triggers.

 293. Vi jobbar med beteenden och kognitiva
  strategier, och de får också älta.

 294. Och...

 295. Förlåt...

 296. Förlåt, jag tog fel på bilderna.

 297. Jag vill betona att allt som forskningen
  har lärt oss om traumaminnen-

 298. -gör att vi arbetar
  med kognition och minne samtidigt.

 299. Behandlingen ser olika ut för personer
  med olika kognitiva teman.

 300. Om nån känner skam
  har vi specifika tekniker för det-

 301. -och för dem som anklagar sig själva
  eller som överskattar risker-

 302. -har vi en annan behandling.

 303. Allt är fokuserat och härrör
  från modellen som jag visade er-

 304. -och vi arbetar med saker som
  patienten upplever som hot just nu.

 305. Jag ska nämna för er som inte
  har hört om det här förut-

 306. -att vi inte gör vissa saker
  som man förväntar sig i KBT.

 307. Vi använder oss inte av
  upprepad exponering för habituering.

 308. I stället jobbar vi med att skilja på
  olika stimuli och att uppdatera minnen.

 309. Att gradera ångesten i olika situationer
  är inget som vi normalt gör.

 310. Vad gäller det kognitiva,
  brukar vi inte registrera tankar-

 311. -för fokus
  är på betydelserna från traumat.

 312. De får inte heller öva på
  att tala positivt till sig själva-

 313. -utan det handlar om vilka betydelser
  som är relevanta för patienten.

 314. Behandlingen fungerar, det har
  flera randomiserade studier visat.

 315. Kognitiv standard-behandling
  är den röda kurvan.

 316. Den behandlingen
  sträcker sig över tolv veckor.

 317. Ända till slutet ser man
  en stor förbättring av symtomen.

 318. Effektstorleken är cirka 2,5. Och
  resultaten kvarstår vid uppföljningen.

 319. Resultaten är bättre än för stödterapi
  - grön kurva - som också gav resultat-

 320. -men förbättringen blev inte lika stor
  som med kognitiv terapi.

 321. Och som förväntat såg man ingen
  förbättring för dem på väntelistan.

 322. I studien hade vi också med en
  intensivbehandling med kognitiv terapi.

 323. Behandlingen skedde under en vecka.
  Den kurvan är orange.

 324. Vi ville se
  om det var acceptabelt och möjligt.

 325. Ni ser att symtomen minskar snabbare,
  eftersom behandlingen sker i början.

 326. Effekten är i stort sett samma som
  med kognitiv terapi en gång i veckan.

 327. Så vi fick mycket bra resultat,
  och det sporrade oss att gå vidare.

 328. Jag tog det här som ett exempel,
  och andra har gjort liknande saker-

 329. -när de har jobbat med andra aspekter
  av KBT-behandling vid PTSD.

 330. Inom det här fältet har vi lärt oss att
  bättre rikta in oss på PTSD-symtomen.

 331. Hur är behandlingsacceptansen?

 332. Jag har varit angelägen om
  att verkligen se till-

 333. -att behandlingar för traumatiserade
  personer är såna att de tolererar dem.

 334. Det ser inte illa ut. 13 % hoppar av
  randomiserade kontrollerade studier-

 335. -enligt en metaanalys.

 336. Det är bättre än läkemedelsbehandling,
  där i genomsnitt 36 % avbryter.

 337. Men det varierar mycket.
  I vissa studier hoppar 30 % av.

 338. Många patienter
  tolererar inte behandlingen.

 339. Folk har försökt öka
  behandlingsacceptansen på olika sätt.

 340. Jag tror att båda de här sätten är bra.
  Det här är två exempel.

 341. Vissa forskare har anpassat KBT
  till väldigt specifika grupper-

 342. -för att möta de gruppernas behov.

 343. Cloitre arbetar med vuxna som
  utsatts för sexövergrepp som barn.

 344. Neuner arbetar med flyktingar.

 345. Det tycks vara värt besväret
  att rikta in sig på olika grupper.

 346. Vi har i stället en behandling
  som passar alla typer av trauman.

 347. Vi får också mycket bra resultat.

 348. I våra studier med kognitiv terapi för
  PTSD var det bara 2,5 % som avbröt.

 349. Det är bra, och vi är mycket nöjda.

 350. Så båda vägarna är framkomliga.

 351. Men när vi utvärderar
  ett behandlingsresultat-

 352. -måste vi fråga oss om patienterna
  accepterar behandlingen.

 353. Hur kan vi gå vidare? Jag tror
  att det finns flera olika möjligheter.

 354. En möjlighet är-

 355. -att titta närmare på mekanismerna
  bakom en behandling.

 356. Det var inte möjligt förrän...

 357. Emily Holmes
  nämnde statistik i sitt föredrag i går.

 358. Statistiska metoder har förbättrats.

 359. Nu har vi sofistikerade metoder,
  som tillväxtmodeller-

 360. -för att se förbättringar över tid.

 361. Vi kan studera hur symtomen
  förändras från session till session.

 362. Vi kan titta på vilka kognitiva faktorer
  som förklarar förändringen av symtom.

 363. Birgit Kleim och min grupp
  gjorde en studie där vi tittade på-

 364. -ett stort sampel med patienter
  från den offentliga vården.

 365. Med tillväxtmodeller kunde vi följa
  hur symtomen förändrades-

 366. -och kognitiva förändringar, hur
  den personliga betydelsen förändrades-

 367. -deras uppfattningar om sig själva och
  andra som hade påverkats av traumat.

 368. Kan vi förutsäga symtomförändringar
  utifrån kognitiva förändringar?

 369. Om kognitionen förändras,
  förändras symtomen då?

 370. Enligt tillväxtmodellen är svaret ja.

 371. Vi kan göra förutsägelser
  utifrån kognitiva förändringar.

 372. Med vårt frågeformulär, en inventering
  av kognitiva symtom vid PTSD-

 373. -kan vi förutsäga hur symtomen
  kommer att förändras till nästa session.

 374. Det stämmer
  med syftet för behandlingen.

 375. Och det är viktigt att visa
  att det inte fungerar åt motsatt håll.

 376. Symtomförändringar är ingen prediktor
  för kognitionsförändringar.

 377. Om vi förstår de personliga
  betydelserna, förstår vi symtomen.

 378. Det finns liknande resultat
  från förlängd exponeringsterapi.

 379. Men vi kan gå vidare
  och titta på andra möjliga-

 380. -kognitiva
  och interpersonella faktorer-

 381. -som kan leda till bättre behandling.

 382. Vi kan också titta närmare
  på moderatorvariabler.

 383. Mycket arbete återstår.

 384. Förhoppningsvis får vi
  bättre behandlingsresultat.

 385. Ett mer akut problem för närvarande
  är-

 386. -hur vi ska kunna ge så många
  som möjligt en effektiv behandling.

 387. Det finns så många traumaöverlevare.

 388. Man har använt olika sätt för
  att göra behandlingen mer tillgänglig.

 389. Ett sätt är
  att utbilda lekmannaterapeuter.

 390. I det sammanhanget
  vill jag nämna Neurer och Foa.

 391. Man har använt låga doser läkemedel
  för att förstärka psykoterapi.

 392. Andra har tittat på datoriserade
  kognitiva träningsprogram.

 393. Vår grupp har gjort lite annorlunda.
  Vi har försökt ta reda på-

 394. -om vi kan få samma resultat,
  samma effektstorlek av behandlingen-

 395. -om delar av terapiinnehållet
  förmedlas på ett mer effektivt sätt.

 396. I vår första studie
  använde vi oss av självstudiemoduler.

 397. Vi hade gjort en tidig studie,
  som publicerades 2003.

 398. Där såg vi att ett självhjälpshäfte
  inte fungerar vid PTSD.

 399. Det krävs mer än så.

 400. Men vi ville ändå testa självstudie-
  moduler med delar av terapiinnehållet.

 401. Patienten undervisas liksom.

 402. Vissa delar täcks av självstudie-
  moduler, som de arbetar med hemma.

 403. De kommer till sessionen
  med den ifyllda modulen.

 404. Terapeuten kan ta vid där de slutade-

 405. -och arbeta med de delar
  där det krävs en terapeut-

 406. -till exempel när vi låter PTSD-
  patienter återuppleva händelser.

 407. Här är ett exempel från modulerna.

 408. Där finns utbildningsmaterial
  men även korta texter-

 409. -där de kan läsa vad en annan patient
  lärde sig av den aktuella proceduren.

 410. Vi avslutade nyss
  randomiserade kontrollerade studier.

 411. Behandlingen där självstudier ingick
  jämfördes med vanlig kognitiv terapi.

 412. Självstudiegruppen fick bara hälften
  så många terapisessioner.

 413. Man sparade in 50 % av terapitiden-

 414. -men resultatet blev samma,
  så det här är möjligt.

 415. Man kan leverera terapiinnehållet
  mer effektivt.

 416. Men det räcker nog inte, det behövs
  ganska mycket tid med en terapeut.

 417. Nästa steg, som vi arbetar med nu-

 418. -inspirerades av det banbrytande
  arbete som har gjorts här i Sverige-

 419. -med Internetbehandling
  för olika ångestsyndrom.

 420. Vi har skapat en Internetversion
  av vår kognitiva behandling för PTSD.

 421. Den bygger på självstudiemodulerna
  från vår föregående studie-

 422. -och på vår grupps Internetbehandling
  för social ångest, som fungerar bra.

 423. Vår ambition här var att få med
  alla moment som jag pratade om-

 424. -även det komplicerade och detaljerade
  arbetet med minnet vid PTSD-

 425. -i Internetbehandlingen
  med hjälp av multimedia.

 426. Videor visar moment i behandlingen
  eller terapeuter som instruerar.

 427. Vi har ett trigger-bibliotek, så att
  patienter kan jobba med sina triggers-

 428. -som de kan hitta på den sidan.

 429. De får visst stöd av terapeuter,
  så de gör inte allt på egen hand.

 430. För att stötta patienterna
  loggar terapeuten in-

 431. -och ser var de har kört fast och
  ger dem råd så att de kan gå vidare-

 432. -och det ingår
  ett telefonsamtal i veckan.

 433. Här ser ni en specialsida
  - sidan med diskriminativa stimuli.

 434. Patienterna kan ladda upp media
  med sina triggers.

 435. Här har nån en polissiren som trigger.

 436. De kan spela upp ljudfilen
  när de gör sina övningar.

 437. På sidan ser ni en bild på terapeuten.

 438. De kan skriva lappar till sig
  själva, som förankrar dem i nuet-

 439. -så att de inser
  att de kan skilja triggern från nuet.

 440. Terapeuten kan inte vara närvarande,
  så det här blir en påminnelse.

 441. Vi har sett positiva resultat.

 442. Jennifer Wild har en artikel-

 443. -i kommande numret av European
  Journal of Psychotraumatology.

 444. Det är en pilotstudie
  av de första tio patienterna.

 445. Vi var glada över att inga patienter
  hoppade av den här pilotstudien.

 446. Det fanns ju stöd från terapeuter, men
  vi skar ner på det jämfört med tidigare.

 447. I genomsnitt behövde patienterna
  fyra timmars stöd av en terapeut.

 448. Det är en stor tidsbesparing.

 449. Programmet var effektivt,
  och vi är nöjda med resultatet.

 450. Förbättringen var 80 %
  enligt den diagnostiska intervjun CAPS.

 451. Diagrammet visar hur
  symtomen minskar vecka för vecka.

 452. De minskar kraftigt i början.

 453. Det går snabbare
  än när de får träffa en terapeut.

 454. Patienterna kan jobba med
  Internetbehandlingen i sin egen takt.

 455. Ofta vill de göra en kickstart
  och komma igång.

 456. Det ger stora förbättringar
  av symtomen redan från början.

 457. Det är uppmuntrande, men vi kan inte
  dra stora slutsatser av dessa tio fall-

 458. -så nu håller vi på med
  en randomiserad kontrollerad studie.

 459. Men vi var positivt överraskade
  över att det fungerade så bra.

 460. Det här är en möjlig väg
  av många som det forskas om just nu-

 461. -så att vi kan nå ut
  med våra behandlingar.

 462. Förhoppningsvis kan fler bli hjälpta.

 463. Låt mig sammanfatta
  de viktigaste punkterna-

 464. -som forskningen om PTSD
  har lärt oss.

 465. För det första har traumafokuserad
  KBT varit mycket framgångsrik.

 466. Den har blivit effektivare. Vi är bättre
  på att behandla personer med PTSD.

 467. De effektiva behandlingarna
  har en gemensam nämnare:

 468. Behandlingarna har fokuserat
  på de typiska symtomen för PTSD-

 469. -särskilt återupplevandesymtom.

 470. Man fokuserar på traumaminnen
  och påträngande minnen-

 471. -och deras personliga betydelse
  för patienten.

 472. Vi ser också att vi har kunnat
  göra behandlingarna mer acceptabla.

 473. Där finns mer att göra.
  Det finns fortfarande stor variation.

 474. Psykologiska mekanismer och
  moderatorvariabler måste undersökas.

 475. Vissa patienter blir inte bättre.

 476. Det är en viktig målsättning
  att hitta metoder som hjälper dem.

 477. Tillgången till behandling kan öka-

 478. -med hjälp av Internet
  eller andra effektiva kanaler-

 479. -så att terapeuterna kan lägga sin tid
  på patienter som har kör fast-

 480. -och inte kan gå vidare med materialet
  på egen hand.

 481. Tack så mycket för uppmärksamheten!

 482. Översättning: Sirje Rundqvist Talva
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Behandling av posttraumatiskt stressyndrom

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Anke Ehlers är professor i psykologi och forskar om posttraumatiskt stressyndrom. Här berättar hon om upptäckter som lett till effektivare behandling och förbättrat vården avsevärt. Vilka personer drabbas av posttraumatiskt stressyndrom? Vilka har upplevt ett trauma men klarar sig från PTSD? Inspelat den 1 september 2016 på Stockholm Waterfront. Arrangör: MCI Scandinavia AB.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa > Sjukdomar och ohälsa > Psykisk ohälsa, Psykologi och filosofi > Psykologi
Ämnesord:
Posttraumatiskt stressyndrom, Psykiatri, Psykiatriska syndrom, Psykiska sjukdomar, Ångestsyndrom
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Europeiska KBT-kongressen 2016

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Europeiska KBT-kongressen 2016

Behandling av posttraumatiskt stressyndrom

Anke Ehlers är professor i psykologi och forskar om posttraumatiskt stressyndrom. Här berättar hon om upptäckter som lett till effektivare behandling och förbättrat vården avsevärt. Vilka personer drabbas av posttraumatiskt stressyndrom? Vilka har upplevt ett trauma men klarar sig från PTSD? Inspelat den 1 september 2016 på Stockholm Waterfront. Arrangör: MCI Scandinavia AB.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Europeiska KBT-kongressen 2016

Kognitiv beteendeterapi - historia och framtid

Kognitiv beteendeterapi har existerat som behandlingsmetod i ungefär fyrtio år. Men dess rötter återfinns betydligt längre tillbaka inom bland annat filosofi som ligger till grund för utvecklingen. Här berättar Art Freeman, professor i psykologi, om sitt livslånga arbete med KBT och presenterar en modell som fokuserar på nuet men också tar hänsyn till det förflutna och framtiden. Inspelat den 1 september 2016 på Stockholm Waterfront. Arrangör: MCI Scandinavia AB.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Europeiska KBT-kongressen 2016

Från forskning till behandling och praktik

Ett panelsamtal om hur man ska möta patienter och hur teori översätts till praktik. För många patienter kan det vara en väldigt stor sak att möta en terapeut. Medverkande: Steve Flatt, psykolog, Michael Scott, psykolog, Nicole Rosenberg, professor, och Joanne Woodford forskare. Moderator: Christopher Williams. Inspelat den 1 september 2016 på Stockholm Waterfront. Arrangör: MCI Scandinavia AB.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Europeiska KBT-kongressen 2016

Att lära av sina erfarenheter

Personer med olika bakgrund inom terapeutisk och klinisk behandling diskuterar lärdomar de har fått av tidigare misstag och erfarenheter i arbetet med patienter. Medverkande är professorerna Art Freeman, Paul Emmelkamp och Ann Marie Albano samt forskarna Judith Beck och Arnoud Arntz. Moderator: Lars-Göran Öst. Inspelat den 1 september 2016 på Stockholm Waterfront. Arrangör: MCI Scandinavia AB.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - 100 astronauter på svensk jord

Att leka Stålmannen 24 timmar om dygnet

I rymden får man reda på hur den mänskliga kroppen fungerar både fysiskt och psykiskt. Astronauten Samantha Christoforetti berättar om sin senaste rymdresa, där hon gör experiment på sig själv för att testa blodet och de mänskliga vävnaderna. Allting samtidigt som hon flyger runt som Stålmannen 24 timmar om dygnet. Inspelat den 21 september 2015 i Konserthuset, Stockholm. Arrangör: KTH.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Den oförväntade lusten

Patrik Rosdahl och Sahar Mosleh utmanar föreställningen att funktionshinder är ett hinder för ett bra sexliv. Patrik Rosdahl besöker ofta skolor i Malmö och berättar om sig själv. "En del tror att man inte har någon sexlust, bara för att man sitter i en rullstol", säger han. Sahar Mosleh är lesbisk och gift. Hon sitter i en permobil, för Sahar är sex mycket viktigt. Samtal med sexologen Birgitta Hulter.