Titta

UR Samtiden - Socionomdagarna 2016

UR Samtiden - Socionomdagarna 2016

Om UR Samtiden - Socionomdagarna 2016

Föreläsningar och samtal från Socionomdagarna 2016 som hölls den 15-16 november 2016 på Stockholmsmässan. Arrangör: Akademikerförbundet SSR.

Till första programmet

UR Samtiden - Socionomdagarna 2016 : KBT i utvecklingDela
 1. KBT har fått på nöten historisk sett,
  och även i dag faktiskt-

 2. -för att inte vara humanistisk.

 3. Jag tänker göra
  lite "trend spotting".

 4. Först ägnar jag mig åt filosofin
  bakom KBT och sen "trend spotting".

 5. Jag tar er med på
  en snabb historisk resa-

 6. -och sen pratar jag om det jag
  betraktar som det nya i KBT i dag-

 7. -de trender och fokusområden som jag
  tycker att vi har i dagens KBT.

 8. Därifrån har jag reflektioner
  om vad som kan hända i framtiden.

 9. Jag vill börja med Freud. Det här
  är ett citat som jag tycker är fint.

 10. Vi har en benägenhet att tro
  att vi sitter inne med sanningen-

 11. -att det vi tror i dag
  på nåt sätt är sant.

 12. Jag tror
  att vi behöver påminna oss om-

 13. -att vi är en del
  av en pågående förändring-

 14. -och vi behöver förhålla oss ödmjuka
  inför nya influenser.

 15. Det vi vet i dag
  kommer att vara gammalt i morgon.

 16. Jag tycker
  att Sigmund Freud har rätt.

 17. Vi är alla barn av vår tid.

 18. Det finns dock en konstant.

 19. Nu plockar jag fram de här
  lite sammantaget.

 20. Så!

 21. Det finns en konstant som gäller-

 22. -oavsett alla andra förändringar
  som vi inom psykoterapin ser.

 23. Det är en värdegrund
  som ligger i humanismen.

 24. Hur väl utprovade tekniker vi än har
  och hur evidensbaserat vi än jobbar-

 25. -står det sig slätt-

 26. -om inte det psykoterapeutiska mötet
  baseras på en humanistisk syn.

 27. Vi kommer ingenstans
  om vi inte bottnar i detta.

 28. Det tycker jag att vi pratar
  för lite om på psykologutbildningar-

 29. -och utbildningar över huvud taget.

 30. Det kan tänkas självklart,
  men är det kanske inte alltid.

 31. KBT har fått på nöten historisk sett,
  och även i dag faktiskt-

 32. -för att inte vara humanistisk.

 33. Det vill säga att vi har blivit
  anklagade för att försöka...

 34. ...sätta det mänskliga psyket
  under en vetenskaplig lupp-

 35. -som är en omöjlig process.

 36. Carl Rogers och Abraham Maslow
  var de som kritiserade oss hårdast.

 37. De menade att det unika i människan
  inte går att fånga vetenskapligt-

 38. -och jag kan hålla med om det.

 39. Vi fick anklagelser kring att vi
  reducerade patienten till ett objekt.

 40. Vi gjorde manipulationer för att få
  dem att ändra på sina beteenden-

 41. -och vi brydde oss inte om
  de inre upplevelserna hos individen.

 42. Det fanns historiskt
  ett visst fog för den här kritiken-

 43. -men i dag är läget helt annorlunda.

 44. Vi är på väg mot det som Maslow
  och Rogers menade var viktigast-

 45. -att försöka förstå
  våra patienters inre upplevelser.

 46. KBT i dag är alltså på väg-

 47. -mot en metod där man intresserar
  sig för och engagerar sig i-

 48. -individens inre upplevelser
  och hennes förhållningssätt till dem.

 49. Det är där
  den stora förändringen pågår.

 50. Man kan säga att vi är
  en fenomenologisk psykoterapimetod.

 51. Vi betonar holism,
  att se helheten hos människan.

 52. Individen i en kontext och så vidare.

 53. Vi är också intresserade
  av dialektiken.

 54. Att se att de delar vi plockar isär
  människan och mänskligt fungerande i-

 55. -måste vi också sen sätta ihop.

 56. Ska vi forska på mänskligt lidande
  och mänskligt fungerande-

 57. -måste vi börja med
  att plocka isär människan-

 58. -för att sen sätta ihop henne igen
  och förstå helheten.

 59. Det är där
  vi har fått kritik inom KBT-

 60. -att vi plottrifierar och tittar på
  ett perspektiv i taget.

 61. Antingen är det beteendet, känslorna
  eller kroppsliga sensationer.

 62. För att förstå hur människor fungerar
  måste vi gå tillväga på det sättet.

 63. Det kallar vi för reduktionism.

 64. Vi är
  en reduktionistisk psykoterapiform-

 65. -och vi är samtidigt holistiska,
  fenomenologistiska... Det var svårt.

 66. ...fenomenologistiska och dialektiska
  i det vi arbetar med i dag.

 67. För att göra lite "trend spotting"!
  Jag kommer tillbaka till det sen.

 68. Fenomenologi...

 69. Vi tar den här bilden först.

 70. Fenomenologi är det här: Läran
  om världen som vi uppfattar den.

 71. Det viktiga som jag vill poängtera-

 72. -är den mening och innebörd vi lägger
  i upplevelser, minnen och tankar.

 73. Det här är nåt som man betonar
  i den mest aktuella KBT:n i dag-

 74. -särskilt i metoder
  som kallas för "Imagery rescripting".

 75. -där man går till patientens historia
  och plockar fram-

 76. -historiska hakar, bilder
  och bildminnen-

 77. -för att bearbeta
  patientens uppfattning om sig själv-

 78. -utifrån de här historiska hakarna.

 79. Då är vi intresserade av den mening
  patienten har lagt i de händelserna-

 80. -av typen trauman och så.

 81. Det här är inte så konstigt, men det
  är kanske ett för krångligt ord-

 82. -för att man ska kunna ta det
  som beteckning av ny KBT-

 83. -fenomenologisk KBT låter sig inte
  sägas, men det är vad det är.

 84. Lite "trend spotting".

 85. Vi går i KBT från regelstyrning
  mot principstyrning.

 86. Vad är det?

 87. Rent konkret tror jag
  att vi kommer att gå från manualer-

 88. -till konceptualisering och beteende-
  analyser som grund för behandling-

 89. -mycket mer i framtiden
  än vad man gör i dag.

 90. I dag har KBT utvecklats
  mot manualisering.

 91. Vi säger att evidensbaserad KBT
  bygger på manualer.

 92. Det är manualerna som är utprovade
  i RCT-studier och så.

 93. Jag tror
  att vi kommer att se mycket mer-

 94. -av diagnosöverskridande,
  principstyrda KBT-metoder-

 95. -än den här manualiserad formen
  som vi har i dag.

 96. Jag tror också
  att vi är på väg bort från DSM.

 97. Det finns signaler
  som tyder på detta.

 98. Det finns en motreaktion-

 99. -mot detta överdiagnostiserande
  vi kan se i psykiatrin i dag.

 100. Vi inom psykoterapin
  har tagit till oss av det-

 101. -och skapar de här manualerna
  utifrån diagnoserna.

 102. Jag tror
  att det kommer att bli förlegat.

 103. Detta står för mig och är inte nåt
  som jag har så mycket evidens bakom-

 104. -men jag tycker mig skönja
  en sån väg.

 105. Jag kommer till ytterligare
  trendspaningar längre fram.

 106. Jag tror att vi är på väg mot-

 107. -att se vägar för att implementera
  bra metoder ut i psykiatrin-

 108. -på ett annat sätt
  än vad vi har månat om tidigare.

 109. Det är ett fokus vi kommer att ha.

 110. Vi som jobbar i psykiatrin vet-

 111. -att de fina manualerna
  som är utarbetade inte alltid funkar.

 112. Patienter låter sig inte
  ledas in i de här diagnosfållorna-

 113. -på det enkla sätt
  som vi skulle önska.

 114. Patienter har hög samsjuklighet.

 115. De vill inte jobba med manualerna.

 116. Det finns en massa problem och hinder
  för detta.

 117. Så jag tror... Apropå att gå från
  regelstyrning till principstyrning.

 118. ...att vi kommer att tvingas titta på
  vilka kärnområden hos patienten...

 119. Utifrån
  en ordentlig konceptualisering.

 120. Vilka kärnområden hos patienten
  ska jag fokusera på?

 121. Och sen använda våra grundläggande
  principer, inlärningsprinciper-

 122. -för att leda patienterna
  in i förändring.

 123. Det tror jag är nåt
  som vi kommer att se mycket mer av.

 124. Det kallas "evidensbaserad praktik",
  ett begrepp som jag är förtjust i.

 125. Det är egentligen det här.

 126. Alla som jobbar i psykiatrin vet
  att det är så här vi måste jobba.

 127. Vi måste ta hänsyn till
  många olika faktorer.

 128. Det går inte att tänka i ett spår.

 129. Har patienten social fobi, är det
  David Clarks manual som ska användas-

 130. -typ 20 gånger.

 131. Så enkelt ser det inte ut.

 132. Å andra sidan
  är det vad vi har att luta oss mot-

 133. -det som är evidensbaserat
  och utprovat.

 134. Vi står inför utmaningar.

 135. Hur utvecklas KBT?

 136. Ja.

 137. Jag har beskrivit det,
  och många med mig-

 138. -som vågor som kommer och går-

 139. -där en våg hämtar med sig
  föregående våg.

 140. Det betyder inte
  att man lämnar den kunskap man har-

 141. -för att ta till sig
  nåt diametralt annorlunda och nytt-

 142. -utan man ackumulerar kunskapen, och
  en våg bär med sig tidigare vågor.

 143. Under en våg sker intressanta saker.

 144. Man finslipar tekniker och metoder.

 145. Man tänker till över sina teorier.

 146. Det här tycker jag
  är otroligt intressant.

 147. Det som man har gjort
  i Oxfordgruppen-

 148. -med David Clark och Paul Salkovskis-

 149. -är att man har arbetat
  med dismantling-forskning.

 150. Man plockar isär en behandlingsmetod-

 151. -för att renodla
  de verksamma komponenterna i den-

 152. -och sen börja använda och utprova
  den förenklingen.

 153. Det sker en förenkling och man skalar
  bort allt onödigt i manualen.

 154. Det här är de väldigt duktiga på
  i Oxford-

 155. -i gänget kring David Clark.

 156. Vad jag alltid tar fram är samarbetet
  mellan klinik och forskning.

 157. Det har inte varit
  så himla effektiv och bra.

 158. Bland annat har det varit
  nån slags envägskommunikation.

 159. Man har gått ut med
  universitetsbaserade RCT-studier-

 160. -som man har försökt applicera på
  psykiatrin vilket inte har gått bra.

 161. Men man har inte varit så intresserad
  av motsatsen-

 162. -att plocka med sig
  erfarenheterna från psykiatrin-

 163. -in i den akademiska forskningen
  kring psykoterapi.

 164. Här hoppas och tror jag
  att det kommer att förändras.

 165. Det är alldeles nödvändigt.

 166. Nu tänkte jag ge
  en snabb historisk överblick.

 167. Jag tycker
  att det är kul med historia.

 168. Speciellt inom det här området.

 169. Man kan beskriva utvecklingen
  i fyra vågor. Vi börjar med Pavlov.

 170. Nobelpristagare 1904,
  fysiolog i botten.

 171. Han studerade matsmältnings-
  processerna, framförallt hos hundar.

 172. Det var så
  han upptäckte betingningen.

 173. Hundarna började salivera,
  när de som skulle ge dem mat kom in.

 174. De började salivera
  antagligen på triggern...

 175. ...uppfödarnas rockar, trodde Pavlov.

 176. Sen började han experimentera.

 177. Han presenterade en klocka samtidigt
  som maten, och sen bara klockan-

 178. -och såg att hundarna hade lärt sig
  att salivera till ljudet av klockan.

 179. Väldigt enkelt. Detta har lagt
  grunden för så mycket kring...

 180. ...vår grundläggande teori
  om inlärning.

 181. Men steget var långt till att använda
  detta på mänskligt fungerande.

 182. Vad jag kommer att göra
  är att bli reduktionistisk.

 183. Jag ska plocka sönder
  det mänskliga fungerandet-

 184. -i de komponenter som vi
  har fokuserat på i KBT historiskt.

 185. Det här var de första komponenterna:
  en trigger och en kroppsreaktion.

 186. Det här förklarar ju inte mänskligt
  fungerande ett enda dugg egentligen-

 187. -men på 50-talet började man
  intressera sig för Pavlovs teori.

 188. Mycket genom Watson,
  som jag inte har med här.

 189. Det var han som började studera
  fobiers utveckling.

 190. Han skapade fobier hos sin son,
  lilla Albert-

 191. -så att han blev rädd för män
  med skägg och hundar med vit päls.

 192. Han laborerade i labbet kring detta.

 193. Så småningom, inte så långt därefter-

 194. -började man försöka
  applicera det här på människor-

 195. -framförallt inom området fobier.

 196. Här ser ni de två översta-

 197. -som jobbade med
  systematisk desensibilisering.

 198. Sen kom Skinner in på arenan,
  som var verksam i USA.

 199. Han sa att det var en för enkel bild
  av mänskligt fungerande.

 200. Vi är inte robotar som reagerar
  på olika triggers i tillvaron.

 201. Vi drivs av motivation,
  motivationell inlärning.

 202. Vi går mot sånt som vi vill ha mer av
  eller undviker sånt vi inte vill ha.

 203. Då började man få en mer komplicerad
  bild av mänskligt fungerande.

 204. Då har vi fler faktorer
  att ta till oss.

 205. Konsekvenserna är kortsiktig
  och långsiktiga.

 206. Sen är vi inne på 70-talet.
  Här börjar jag finnas med i bilden.

 207. Så gammal är jag.
  Jag har varit med...

 208. ...i flera vågor från 70-talet.

 209. Här började jag
  arbeta med psykologi och psykoterapi.

 210. Här gifter sig den klassiska
  beteendeterapin med den kognitiva.

 211. Aaron Beck är en av de främsta
  företrädarna för kognitiv teori.

 212. Han började gå in i det som man på
  den klassiska beteende terapins tid-

 213. -kallade "the black box".

 214. Det var vårt inre,
  våra tankar och våra känslor.

 215. Man brydde sig inte om
  "the black box" innan-

 216. -men Beck säger att det är intressant
  att se hur människor tänker.

 217. Han forskar kring depressioner
  och depressioners uppkomst-

 218. -utifrån
  en psykoanalytisk teoribildning.

 219. Han fann inga psykoanalytiska teorier
  som förklarade depressioner.

 220. Det han fann var
  att de deprimerade personerna-

 221. -hade ett särdeles negativt sett att
  se på sig själv, tillvaron och andra.

 222. Där har vi hans teori
  som gifter sig med beteendeterapin.

 223. I det giftermålet
  har vi framförallt Oxfordgruppen-

 224. -med David Clark, Chris Padesky, Jeff
  Young, Barlow, Foe och så vidare.

 225. Alla jobbar inte i Oxford, men jag
  klumpar ihop dem i samma gäng-

 226. -för de tillhör generationen
  som jobbar på liknande sätt.

 227. Andra vågens fokus...
  Nu börjar bilden bli mer komplicerad.

 228. De faktorer vi intresserar oss för
  börjar bli fler.

 229. Vi intresserar oss för-

 230. -människans kontext
  och hennes relationer.

 231. Vi har gått in i "the black box" och
  tittar på tankar och grundantaganden.

 232. Med oss har vi
  de klassiska faktorerna-

 233. -konsekvenser, beteende,
  kroppsreaktioner, trigger och så.

 234. På 90-talet
  sveper den tredje vågen in.

 235. Här börjar vi
  intressera oss för fenomenologi-

 236. -våra inre upplevelser
  och förhållningssätt till dem.

 237. Vi hämtar in österländsk filosofi-

 238. -och försöker gifta den
  med västerländsk psykoterapi.

 239. Då har vi de här sakerna
  att förhålla oss till.

 240. Som ni ser är det fler och fler saker
  att få ihop till den här helheten...

 241. ...som vi är intresserade av
  och en djupare förståelse.

 242. De KBT-behandlingar som betonar
  den österländska filosofin-

 243. -är DBT och ACT
  som var de allra första...

 244. ...metoderna att plocka in
  mindfulness och acceptans.

 245. Här ser ni terapiformer-

 246. -som är i huvudsak baserade
  på mindfulness och acceptans.

 247. Ni känner säkert till de här.

 248. Det är Jon Kabat-Zinn med MBSR-

 249. -och Teasdale, Segal och Williams
  med MBCT.

 250. Jag undrar själv om vi är på väg
  in i den fjärde vågen.

 251. Jag hör inte många prata
  om en fjärde våg-

 252. -så det är mina spekulationer
  och reflektioner.

 253. Här vill jag stanna upp lite. Det jag
  ska prata om nu handlar om det här.

 254. Jag tycker mig se-

 255. -att vi i dag
  har ganska mycket intresse-

 256. -för emotionsteori, affektteori
  och känslornas roll i psykoterapi-

 257. -på ett helt annat sätt
  än för 5-10 år sen.

 258. Sånt som empati,
  "self compassion", "compassion"-

 259. -är begrepp
  som vi får se mer och mer av.

 260. Att lära människor-

 261. -att ha tolerans för sig själv.

 262. Att kunna trösta sig själv
  och ta hand om sig själv.

 263. Det är centrala faktorer
  i psykoterapin-

 264. -därför att vi inte kan lita på
  att vi får det tillgodosett av andra.

 265. Därför måste vi själva
  förlita oss på oss själva-

 266. -i det avseendet.

 267. I dagens KBT är det högintressant
  med allians och terapirelation-

 268. -nåt vi har varit anklagade
  för att inte vara intresserade av.

 269. I dag har man stort fokus på
  terapeutens förmåga-

 270. -att just skapa-

 271. -en bra, empatisk bindning
  till patienten-

 272. -som en bas för allt annat man gör.

 273. Vad jag också ser är att vi
  ägnar oss mer åt imaginära tekniker-

 274. -och jobbar med det jag nämnde
  tidigare och plocka upp minnen.

 275. Inte bara
  utifrån perspektivet exponering-

 276. -som Edna Foa gör
  i sin "Prolonged exposure"-

 277. -utan också ha ett starkt fokus på-

 278. -den mening och innebörd
  patienten har lagt i traumat-

 279. -och hur det har påverkat
  patientens självbild och självkänsla.

 280. Inte bara exponering för att stå ut
  att tänka på det, med inre bilder-

 281. -utan också mening och innebörd.

 282. Här skiljer det sig från
  traditionella exponeringstekniker.

 283. Man använder inte de imaginära
  teknikerna bara på PTSD-

 284. -utan också
  vid depression och social fobi.

 285. Jag tror mig se ett ökande intresse
  för hur hjärnan fungerar.

 286. De principerna kommer att bli lika
  viktiga som inlärningsprinciperna.

 287. Vi kommer att behöva veta mycket mer
  om hjärnans funktion-

 288. -och om hur vi går omkring med våra
  hjärnor och försöker anpassa oss-

 289. -och hur omgivningen
  påverkar vår hjärna.

 290. Neurovetenskap är nåt som är "coming"
  i det här avseendet.

 291. Vi är i dag mer intresserade
  av patientens olika sårbarheter.

 292. Här tänker jag på temperament
  - introversion eller extraversion.

 293. Hur vi föds in i livet med olika
  typ av reaktivitet på omgivningen.

 294. Det kan komma att få-

 295. -ett stort intresse
  hos oss psykoterapeuter.

 296. Man talar om de sakerna
  på ett annat sätt-

 297. -och det är kopplat
  till neurovetenskapen.

 298. Formerna för behandling
  har jag redan nämnt.

 299. Manualer.
  Vi kommer att behöva komplettera det-

 300. -med mer
  principstyrda metoder och modeller.

 301. Internet-KBT är ett jättelikt
  området, ett spännande område.

 302. En av företrädarna för det är Gerhard
  Andersson som jag pratade med här.

 303. Det tror jag kommer att bli...

 304. ...en ännu starkare trend
  i framtiden.

 305. Det är ett stort och viktigt led
  i implementeringen-

 306. -att få ut metoder
  till inte bara storstäderna-

 307. -utan till landsbygden så att det
  blir tillgängligt för alla.

 308. Jag tror också att gruppbehandling
  kommer att utvecklas.

 309. Jag är osäker på det, men i Uppsala
  går man mot mer gruppbehandling.

 310. Mycket för att svara upp
  mot behovet av vård och behandling-

 311. -där det är otroligt bristfälligt.

 312. Det är långa väntetider
  för patienterna-

 313. -och väldigt frustrerande
  för patienter att inte få hjälp.

 314. Ett svar på det
  är att jobba mer med grupp.

 315. Mobilterapi är nåt som studenterna
  intresserar sig mycket för-

 316. -att nå ut med appar-

 317. -för att hjälpa med färdigheter att
  klara av till exempel panikångest.

 318. Sen har vi självhjälpslitteratur.

 319. Det skrivs väldigt mycket,
  inte bara inom KBT-

 320. -utan allmänt
  om självomhändertagande.

 321. Nu har bilden blivit så här komplex.

 322. Det är de faktorer vi intresserar oss
  för och ska försöka förstå.

 323. Hos varje enskild patient
  som vi tar in i rummet-

 324. -ska vi kunna betrakta de faktorerna
  och få ihop det-

 325. -till nåt
  som uppfattas som en helhet-

 326. -eller djup, att förstå på djupet
  hur patienten fungerar.

 327. Om ni jämför
  med den ursprungliga modellen-

 328. -som Pavlov hade-

 329. -ser den ju mycket mer komplex ut.

 330. Det kräver saker av oss
  som psykoterapeuter.

 331. Att...ha kunskaper om de här sakerna,
  veta hur vi ska foga ihop det-

 332. -och vad vi ska välja
  hos varje enskild patient...

 333. Vilka faktorer som är möjliga
  att påverka och leda in i förändring.

 334. Det är det vi är till för.

 335. Jag tänkte nu dyka ner i-

 336. -några av de nya fokus som jag har
  beskrivit inom den fjärde vågen.

 337. Jag vill börja med
  den känslofokuserade KBT:n.

 338. Jag kan inte själv fatta
  varför vi inom KBT:n har varit...

 339. ...kanske inte ointresserade,
  men vi har inte varit fokuserade-

 340. -på affekter och emotioner i KBT.

 341. Vi har sett det
  som ett resultat av våra åtgärder.

 342. En patient kommer in deprimerad
  sen gör vi nåt-

 343. -och då ska hon känna sig gladare
  eller mindre deprimerad.

 344. Vi har sett känslorna
  som en effektvariabel-

 345. -snarare än en variabel
  som vi ska arbeta med fokuserat.

 346. Kanske har vi av hävd tyckt att det
  har varit inom psykodynamisk teori.

 347. Där har de varit duktiga på det här.

 348. Vi har känt
  att vi inte är riktigt bra på det-

 349. -men nu sker en förändring.

 350. Det här är en bok
  som jag rekommenderar varmt.

 351. Jag hoppas att den ska översättas,
  men jag vet inte.

 352. "Working with emotion
  in cognitive-behavioral therapy".

 353. En guldgruva för alla er
  som vill jobba med den nyaste KBT:n.

 354. Här finns allt
  om "imagery rescripting"-

 355. -nya former av exponering
  a la Michelle Craske och...

 356. ...känslofokuserad KBT
  och transdiagnostisk KBT.

 357. Det finns samlat här.

 358. En annan bok som jag tror
  håller på att översättas-

 359. -är Joseph LeDoux "Anxious".

 360. Han skrev också
  om den emotionella hjärnan.

 361. Han är en fantastisk teoretiker-

 362. -kring det här med ångest
  och neurovetenskap.

 363. Han knyter ihop det
  på ett galant sätt.

 364. "Using the brain to understand
  and treat fear and anxiety".

 365. Det tycker jag är några grundböcker.

 366. LeDoux säger att det som är viktigt
  för att kunna se helheten-

 367. -är att känslor inbegriper skilda
  hjärnprocesser och responssystem.

 368. Det ena responssystemet
  är det implicita-

 369. -det fysiologiska, biologiska och
  förprogrammerade som vi har i oss.

 370. Det andra är det explicita
  som vi kan berätta om hos terapeuten.

 371. "Jag känner mig rädd
  eller är deprimerad."

 372. Det ligger på en mer verbal nivå där
  vi har begrepp och kan tala om det.

 373. Det andra är mindre tydligt för oss.

 374. Jag ska inte gå in djupt
  på LeDoux, men vad han menar är-

 375. -att i all psykoterapi måste
  terapeuten arbeta på båda nivåerna.

 376. Det betyder att man inte kan sitta
  och prata bort sin rädsla.

 377. Man måste "göra" bort sin rädsla i
  exponeringar, rollspel och övningar.

 378. Det här tycker jag är en så...

 379. ...fin bild av
  vad vi i KBT strävar efter-

 380. -att få till de här olika nivåerna.

 381. Den intellektuella insikten
  är nödvändig men räcker inte.

 382. Patienten
  måste också känna en förändring-

 383. -på det sätt som han eller hon gör
  i exponeringsbehandling-

 384. -där man möter sin rädsla, aktiverar
  rädslan och förhåller sig till den.

 385. Jag fortsätter på temat känslor.

 386. Vad vi ser i känslofokuserad KBT-

 387. -är att människor
  har olika sätt att hantera känslor.

 388. Via flykt och undvikande
  eller olika säkerhetsbeteenden.

 389. Vi överreglerar
  eller underreglerar känslor.

 390. I den gruppen har vi borderline-
  patienter och emotionellt instabila.

 391. I de överreglerade
  ligger i regel tvångspatienter-

 392. -och till viss del
  också deprimerade patienter.

 393. Det här är mönster vi tar till
  för att hantera vårt känsloliv.

 394. Det som utmärker
  en känslofokuserad KBT-

 395. -är att begreppet känslor
  finns i rummet hela tiden-

 396. -och vi tar in patientens känsloliv
  ur olika perspektiv.

 397. Vi talar om det och aktiverar
  känslorna under sessionen.

 398. Vi bearbetar känslominnen,
  som jag kommer in på senare.

 399. Vi tror att det som sker-

 400. -i samspelet terapeut och patient i
  termer av känslor har stor betydelse.

 401. Det är arbetsmaterial att bearbeta
  patientens känslor utanför rummet.

 402. Här spelar terapeutrollen
  en stor roll.

 403. Syftet är ledordet
  som vi så ofta hör i dagens KBT-

 404. -"psykologisk flexibilitet".

 405. Om man skulle sammanfatta
  psykoterapins syfte-

 406. -åtminstone KBT-

 407. -så är det att öka patientens
  psykologiska flexibilitet.

 408. Vad är det? Jo!

 409. Du och jag kan dansa med vår tillvaro
  i våra liv.

 410. Vad som än händer
  har vi en repertoar att ta till-

 411. -i förhållningssätt, i beteende
  och i känslomässiga reaktioner-

 412. -som gör att vi kan anpassa oss
  till det som händer.

 413. Det betyder att vi inte står stelt
  mitt i rummet när dansen pågår-

 414. -utan vi följer med och dansar.

 415. Det betyder att vi behöver
  färdigheter för den här dansen.

 416. Det betyder också att vi får ett
  skydd om vi kan dansa mjukt och fint.

 417. Då får vi ett skydd-

 418. -för katastrofer,
  känslan av katastrofer och hot.

 419. Vi blir lite mer "terränggående".

 420. Den här psykologiska flexibiliteten-

 421. -anser man är den främsta och största
  faktorn för psykisk hälsa.

 422. Avsaknad av sån flexibilitet-

 423. -är den främsta orsaken
  till psykisk ohälsa.

 424. Det är det psykoterapi går ut på-

 425. -inte i första hand
  att arbeta bort ångest och sånt-

 426. -utan att förhålla sig
  till sina reaktioner-

 427. -visavi din omgivning som du finns i.

 428. Sen har vi
  några känslofokuserade KBT-modeller.

 429. Vi har en modell
  som jag tycker är intressant.

 430. Det här är inte Steven Hayes
  utan Adele Hayes.

 431. Den här beskrivningen av hennes metod
  finns i boken jag visade först.

 432. Hon arbetar med depressioner-

 433. -med ett känslofokuserat anslag.

 434. KBT vid depression
  är ofta beteendeaktivering.

 435. En deprimerad patient ska upp
  ur sängen, och det är klart-

 436. -men Adele Hayes menar också-

 437. -att man måste angripa
  vissa andra aspekter av depressionen-

 438. -till exempel gå in och bearbeta
  symboliska, negativa minnen-

 439. -som har format-

 440. -patientens uppfattning
  om henne själv och livet-

 441. -och lett patienten in i hopplöshets-
  och meningslöshetskänslor.

 442. Hon menar att "naming", att sätta ord
  på sin depression har betydelse-

 443. -så hon låter patienten skriva om sin
  depression och sätta ord på det.

 444. Man lär patienten
  att inta olika perspektiv-

 445. -vilket ingår i dansen
  med omgivningen-

 446. -att bli mer psykologisk flexibel
  mot sin depressivitet och omgivning.

 447. Och att aktivera positiva känslor
  vilket kan skapa rädsla för förlust.

 448. Förlust är huvudtemat vid depression.

 449. Man upplever
  att man har förlorat nåt...

 450. ...kärlek, gemenskap, omtanke.

 451. Temat är förlust vid depression.

 452. Hon har utarbetat nån form av manual.

 453. Hon går in och tittar på
  de här nyckelsituationerna.

 454. Jag ska berätta om IMR
  lite längre fram.

 455. Då förstår ni.
  Hon hämtar tillbaka patienten-

 456. -in i nyckelsituationerna
  och låter dem återberätta-

 457. -men inte ur
  ett traditionellt exponeringssyfte.

 458. DBT är en annan modell
  som är känslofokuserad.

 459. Den kanske är den allra tydligaste
  känslofokuserade KBT-modellen.

 460. Marsha Linehan
  var tidigt ute med detta.

 461. Jag har jobbat i många år med DBT-

 462. -och varit hos Marsha Linehan
  och lärt mig det här.

 463. Jag anser att det är hon-

 464. -som har introducerat
  den känslofokuserade KBT:n-

 465. -jämsides med Steven Hayes
  i hans ACT.

 466. Hon var tidigt ute med gruppen
  borderline-patienter-

 467. -självskadande
  och suicidala patienter.

 468. Deras problematik
  handlar ju till största delen-

 469. -om oförmåga
  att hantera sina känslor.

 470. Därför skapade hon hela metoden
  utifrån det faktum-

 471. -att de behöver färdigheter
  för att reglera sina känslor.

 472. I dag används DBT
  på många andra diagnoser-

 473. -än bara borderline-diagnoser.

 474. På så sätt
  är den diagnosöverskridande.

 475. Man har börjat titta på sårbarhets-
  överlappning vid affektiva diagnoser.

 476. Man börjar titta på det och kliva
  ifrån det rigida diagnossystemet-

 477. -och se vad det finns
  för gemensamma faktorer-

 478. -mellan diagnoser inom det affektiva
  området, ångest och depression.

 479. Det finns stora likheter
  patienterna emellan-

 480. -så varför inte ta fasta på det och
  skapa en modell som fångar upp båda?

 481. I psykiatrin går det inga vattentäta
  skott mellan depressioner och ångest.

 482. Det har man försökt göra
  på de flesta kliniker.

 483. Man har en affektiv mottagning
  och en ångestmottagning.

 484. Man försöker skilja de patienterna
  åt, men de lider av både och.

 485. Det är artificiella indelningar
  som är obegripliga.

 486. Då kom Barlow
  med sin transdiagnostiska behandling-

 487. -som används väldigt mycket-

 488. -och som man försöker implementera
  i psykiatrin med gott resultat.

 489. I alla fall i Uppsala. Jag vet inte
  hur det ser ut i övriga landet.

 490. Precis som i DBT
  tränar man i emotionell medvetenhet.

 491. Man strävar efter kognitiv
  flexibilitet. Här kommer det igen.

 492. Man hanterar
  känslostyrt beteende och undvikande.

 493. Sen har vi en tredje modell:
  "Compassion focused therapy"-

 494. -som jag anser är känslofokuserad.

 495. Det är att man fokuserar på-

 496. -patientens förmåga
  att bli medveten om sitt lidande-

 497. -och ta hand om det på egen hand.

 498. Att man inte blir beroende av...

 499. ...omhändertagande av andra-

 500. -på det sätt man ofta kan bli
  när man har ett psykiskt lidande.

 501. Det finns flera saker som är viktiga-

 502. -att visa en vilja och välja
  att försöka lindra sitt eget lidande.

 503. Det är ett val.

 504. Det är ett val att gå in och försöka
  förändra och påverka sitt lidande.

 505. Har man inte det valet,
  har man ingen allians med patienten.

 506. Patienten måste välja att göra det.

 507. Sen tycker jag om
  det tredje från slutet:

 508. Att träna på att mjuka upp den inre
  tonen som man använder mot sig själv.

 509. Att försöka lämna dömande självkritik
  som vi är så bra på allihop.

 510. Det är en helt egen terapiform som
  heter "Compassion focused therapy".

 511. Jag såg nån bok här ute...

 512. Det finns flera böcker på svenska
  på Natur och kultur.

 513. Det finns också nån översättning
  från en norsk psykoterapeut-

 514. -som har skrivit om den modellen.

 515. Det är Paul Gilbert
  som är pappa till det.

 516. Han har skrivit så fina böcker
  om Compassion focused therapy.

 517. Den huvudsakliga känsla
  som han ägnar sig åt är skammen.

 518. Skammen är transdiagnostisk.
  Den finns i alla diagnoser.

 519. Om man frågar patienter-

 520. -oavsett om det är depression,
  borderline eller schizofreni-

 521. -finns skammen där nästan alltid.

 522. Han fokuserar mycket på
  hur vi kan bearbeta vår egen skam.

 523. Det är delvis
  genom hans psykoterapiform förstås.

 524. Jag visar lite tydligare.

 525. När du får in en patient-

 526. -och det blir tydligt att han eller
  hon har såna här meningsbärare...

 527. De har varit med om saker,
  det behöver inte vara ett trauma-

 528. -men har varit med om livshändelser
  av en sån dignitet-

 529. -att det har skapat bestående spår
  hos patienten.

 530. Det har definierat
  vem patienten är för henne.

 531. Då behöver man gå tillbaka till de
  incidenterna och rota runt med dem-

 532. -för att lägga till
  och forma en annan mening.

 533. Vi kan inte göra om det
  eller släcka ut minnet-

 534. -men vi kan lägga till saker
  så att det får en annan mening.

 535. Jag kallar det
  att bli perspektivtagande.

 536. Man hittar nya perspektiv-

 537. -och på så sätt bearbetar man den
  självbild som har skapats ur minnena.

 538. Därför jobbar man mycket
  med bildminnen.

 539. I den eminenta boken jag visade
  finns också Arntz-

 540. -som använder Imagery rescripting
  för personlighetsstörning och PTSD.

 541. David Clark har omarbetat sin manual
  så att den innehåller IMR också-

 542. -för patienter med social fobi
  som har varit utsatta för mobbning.

 543. Man tillför bildminnet nåt nytt.

 544. Man frågar: "Vad hade du behövt när
  du befann dig i den här situationen?"

 545. Kan vi tillföra det nu? Kan vi
  gå tillbaka och tillföra det nu-

 546. -och från ett vuxet perspektiv kliva
  in och titta på det som det hände då-

 547. -och lägga till de vuxna
  och mer realistiska perspektiven?

 548. Patienten uttrycker ofta att de
  hade behövt hjälp och assistans-

 549. -och att de hade behövt efterhjälp
  efter själva händelsen.

 550. Också under, förstås.

 551. Och man hade behövt förståelse från
  omgivningen, vilket många saknar.

 552. Här är exempel på arbetsprocessen.

 553. Patienten återupplever traumat
  i den ålder det hände-

 554. -och sen går man tillbaka och
  resonerar ur ett vuxet perspektiv.

 555. Vad hade du behövt? Kan vi gå
  tillbaka och tillföra minnet det här?

 556. Då får patienten stå
  vid sin egen sida men nu som vuxen-

 557. -och säga att det inte är okej.

 558. Så får man inte bete sig
  mot en sjuåring.

 559. "Kan du säga de här sakerna?"
  Och så säger patienten det.

 560. Det är
  som att återuppleva situationen-

 561. -men med nya beteenden
  och förhållningssätt.

 562. Sen kliver man tillbaka igen
  och resonerar.

 563. Det här är huvuddragen
  i Imagery rescripting.

 564. Det funkar på grund av att man ändrar
  mening och innebörd i situationen.

 565. Spännande, tycker jag.
  Jag jobbar en del med det.

 566. Både för deprimerade patienter-

 567. -och patienter som är allvarligt
  mobbade och har social fobi.

 568. Sen har vi det sista
  med allians och terapirelationen.

 569. Mitt hjärta klappar för det här.

 570. Det är så viktigt.
  Jag undervisar och handleder om det.

 571. Det här måste få ta större plats.

 572. Vi blir handikappade om vi
  inte kan lita på vår egen förmåga-

 573. -att skapa allians med patienter
  som är multiproblematiska-

 574. -som är supersvåra, har ett extremt
  lidande och kanske inte vill leva.

 575. Här måste vi ha färdigheter
  som terapeuter.

 576. Jag bygger det på validering som vi
  tränar i dialektisk beteendeterapi.

 577. Vad det är och hur man använder det
  i terapirelationen.

 578. Alliansen handlar affärsmässigt om
  att vara överens om mål och kontrakt.

 579. Terapirelationen handlar om
  hur det känns i terapirummet-

 580. -och hur jag kan motivera min patient
  att gå in i förändring.

 581. I dag granskar man olika mediatorer
  för utfall.

 582. Allians och terapirelation
  är bara en del av utfallet.

 583. Det är också personlighetsegenskaper
  hos terapeuter och patienter.

 584. Typ av metod, teknik och problem.

 585. Man kan sammanfatta det i den frågan.

 586. Vilken metod med vilken terapeut
  för vilken patient med vilka problem?

 587. Vad är mest effektivt?
  Det är mer komplicerat än så.

 588. Vissa har ansett att terapi
  är bara allians och terapirelation.

 589. Vi lutar oss mycket
  mot Leslie Greenberg.

 590. Det som uppstår i terapirummet-

 591. -i termer av känslomässig bindning
  och kontakt-

 592. -är superviktigt för patienten.

 593. Här kan man korrigera erfarenheter-

 594. -från dåliga relationer
  utanför terapirummet.

 595. Man kan korrigera erfarenheter
  av mobbning och "neglect".

 596. Vad heter det på svenska?
  "Vanskötsel" eller nåt sånt.

 597. Vi är "rollmodeller" för patienten.

 598. Så här kan man göra när man skapar
  en god relation. Så här kan man vara.

 599. Vi reparerar relationer genom att
  lyssna och ta patienten på allvar.

 600. Det kan vara en alldeles
  ny upplevelse för en patient.

 601. Ja! Nu är klockan tolv.

 602. Det här är vad vi lär ut
  i modern KBT.

 603. Bennett-Levy har vi nu med i all form
  av egenterapi för psykoterapeuter.

 604. Förmågan till empati
  och självreflektion.

 605. Att man kan granska sig själv.
  Återigen perspektivtagande.

 606. Så här ser KBT ut i dag.
  Det är de här fokusområdena vi har.

 607. Jag kan inte tycka annat än att den
  är djup, om du vill ta det ordet.

 608. Den är komplex och baserar sig
  på upplevelser och förhållningssätt-

 609. -på ett helt annat sätt
  än för 10 år sen.

 610. Då tackar jag för mig.

 611. Textning: Jenny Tegnborg
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

KBT i utveckling

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Hur har KBT (kognitiv beteendeterapi) använts från 1950-talet och framåt? Anna Kåver är legitimerad psykolog, psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi och författare och berättar om det. Hon berättar också om kritiken som riktats mot terapiformen. Inspelat den 15 november 2016 på Stockholmsmässan. Arrangör: Akademikerförbundet SSR.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa > Sjukdomar och ohälsa > Psykisk ohälsa, Psykologi och filosofi > Psykologi
Ämnesord:
Kognitiv beteendeterapi, Psykiatri, Psykiatriska behandlingsmetoder
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Socionomdagarna 2016

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Socionomdagarna 2016

April i Anhörig-Sverige

Susanna Alakoski är socionom och författare och berättar om vikten av att lyfta fram anhörigas perspektiv och behov av hjälp och stöd. Hon berättar utifrån egna och andras erfarenheter. Inspelat den 16 november 2016 på Stockholmsmässan. Arrangör: Akademikerförbundet SSR.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Socionomdagarna 2016

Att hjälpa den som inte orkar leva

Ullakarin Nyberg är psykiater och suicidforskare och föreläser om hur man kan hjälpa personer som är sjävmordsbenägna. Hon säger att man ska våga prata om de existentiella frågorna och våga möta mörkret. Det handlar om att lyssna till och mötas i den självmordsbenägnas berättelse. Inspelat den 15 november 2016 på Stockholmsmässan. Arrangör: Akademikerförbundet SSR.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Socionomdagarna 2016

Barn och unga med sexuella beteendeproblem

Anette Birgersson Thell är socionom och legitimerad psykoterapeut och föreläser om barns utforskande av sin sexualitet. Hon menar att man ska lära barnen att de har rätt till sin egen kropp och vad som är sunt sexuellt beteende. Riskerna att bli utsatt för och att begå sexuella övergrepp minskar med tydlighet när det gäller närhet, gränser och sexualitet, enligt Birgersson Thell. Inspelat den 15 november 2016 på Stockholmsmässan. Arrangör: Akademikerförbundet SSR.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Socionomdagarna 2016

KBT i utveckling

Hur har KBT (kognitiv beteendeterapi) använts från 1950-talet och framåt? Anna Kåver är legitimerad psykolog, psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi och författare och berättar om det. Hon berättar också om kritiken som riktats mot terapiformen. Inspelat den 15 november 2016 på Stockholmsmässan. Arrangör: Akademikerförbundet SSR.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Socionomdagarna 2016

Mina två liv - om bipolär sjukdom

Ann Heberlein är lektor i etik och författare och berättar om hur det är att leva med diagnosen bipolär sjukdom typ 2. Att leva med en psykisk sjukdom påverkar livet på ett genomgripande sätt men man är inte sin diagnos, säger Heberlein. Inspelat den 16 november 2016 på Stockholmsmässan. Arrangör: Akademikerförbundet SSR.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Socionomdagarna 2016

Mindfulness 2016

Åsa Nilsonne, psykiater och professor i medicinsk psykologi vid Karolinska institutet, visar hur vi genom meditation och mindfulnessträning kan träna och påverka hjärnan och dess funktioner. Inspelat den 16 november 2016 på Stockholmsmässan. Arrangör: Akademikerförbundet SSR.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Socionomdagarna 2016

Möta, stödja och behandla barn och unga efter svåra händelser

Anna Norlén är legitimerad psykolog och psykoterapeut och föreläser om att arbeta med barn och unga som har drabbats av trauman. Hon säger att de ofta inte berättar men att de har väldigt stort behov av att göra det. För den eller de som ska hjälpa gäller det att skapa möjligheter för barnen att våga berätta. Inspelat den 16 november 2016 på Stockholmsmässan. Arrangör: Akademikerförbundet SSR.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Socionomdagarna 2016

Möte med sexuellt våldsutsatta flickor

Maria Munkesjö är stödverksamhetsansvarig på Tjejzonen och musikterapeut. Hon berättar om Tjejzonens ideella stödverksamhet som vänder sig till sexuellt våldsutsatta tjejer. Cirka 200 volontärer runt om i Sverige arbetar med att möta tjejer, oftast på nätet, och anonymt. Inspelat den 16 november 2016 på Stockholmsmässan. Arrangör: Akademikerförbundet SSR.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Socionomdagarna 2016

När livet blir verkligt

Bo Blåvarg, leg psykolog och verksamhetschef vid Ersta Vändpunkten, berättar om hur existentiell terapi kan vara till hjälp för den som har varit eller är medberoende. När man vuxit upp i en verklighet där missbruk stått i centrum är det viktigt att komma till en plats där det är en själv som står i centrum. Inspelat den 16 november 2016 på Stockholmsmässan. Arrangör: Akademikerförbundet SSR.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Socionomdagarna 2016

Schematerapi - en vidareutveckling av KBT

Poul Perris, läkare och psykoterapeut vid Svenska institutet för kognitiv psykoterapi, berättar om hur schematerapi skiljer sig från ursprunglig KBT. Här har man en större förståelse för uppväxten och vad den har haft för konsekvenser för vårt beteende. Många utvecklar strategier för att undvika att hantera svåra känslomässiga lägen, menar Perris. Inspelat den 15 november 2016 på Stockholmsmässan. Arrangör: Akademikerförbundet SSR.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Tvärvetenskap i praktiken

Hur känner vi kroppen i en teknisk värld

Ericka Johnson, universitetslektor vid Tema Teknik och social förändring vid Linköpings universitet, berättar om sina forskningsresultat som är tänkta att användas inom den medicinska forskningen. Hur väl känner vi våra kroppar och hur pass medvetna är vi om den kulturella kontexten? Skall man till exempel konstruera en simulator av en kroppsdel i undervisningssyfte så bör den kunna användas av blivande läkare både i USA och i Sverige, menar hon. Moderator: Sharon Jåma. Inspelat den 11 november på Campus Norrköping. Arrangör: Linköpings universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Att skära i det allra känsligaste

Kvinnlig omskärelse är ett laddat ämne, både bland utövare och bland motståndare. Socialantropologen Sara Johnsdotter tycker att svenskar har en onyanserad bild. Hör mer om forskning, myter och fördomsfullt bemötande.