Titta

Kan epigenetik förklara varför vanliga sjukdomar ökar?

Kan epigenetik förklara varför vanliga sjukdomar ökar?Dela
 1. På tre år har fler studier om epigenetik
  publicerats än totalt fram till dess-

 2. -så det är ett populärt och hett ämne.

 3. Jag ska diskutera huruvida epigenetik
  kan förklara den explosion vi sett-

 4. -av vanliga sjukdomar i västvärlden
  under det senaste halvseklet.

 5. Innan jag fortsätter
  ska jag svara nej på det-

 6. -men det kanske kan förklara en del
  av ökningen av vanliga sjukdomar.

 7. Jag ska förklara vad jag menar
  med "vanliga sjukdomar".

 8. Vi klassar sjukdomar som enkla
  om de har en enkel genetisk orsak-

 9. -som orsakar sjukdomen, som cystisk
  fibros eller Huntingtons sjukdom.

 10. Men många sjukdomar vi är vana vid,
  som diabetes, artrit, astma och allergi-

 11. -är komplexa och kan inte förklaras
  enbart med gener.

 12. De gener man ärver
  kan öka risken för de sjukdomarna-

 13. -men miljö och livsstil påverkar också.

 14. Så oavsett vilka gener man har ökar
  risken för lungcancer om man röker.

 15. Vanliga sjukdomar är alltså komplexa.

 16. De vanliga sjukdomarna
  innebär en väldig börda för vården.

 17. Bara i USA i fjol kostade hösnuva
  skattebetalarna 500 miljoner dollar-

 18. -och det är ändå en lindrig sjukdom-

 19. -och sammantaget kostar de vanliga
  immunsjukdomarna allt mer globalt.

 20. Vi vet inte vad som orsakar ökningen.

 21. Därför kan de inte behandlas effektivt
  med kunskapsbaserad medicin.

 22. Vi prövar oss fram för tillfället.

 23. Här är den goda nyheten. Kurvan är
  femton år gammal, men den är känd.

 24. Den visar primära infektioner.

 25. Det är ingen överraskning för svenskar
  att sjukdomar som TBE, hepatit-

 26. -mässling och påssjuka har minskat
  drastiskt de senaste 50 åren.

 27. Polio och smittkoppor
  har nästan utrotats.

 28. Men samtidigt ser vi en enorm ökning
  av multipel skleros, diabetes, astma-

 29. -Crohns sjukdom, glutenintolerans
  och allergier.

 30. Allergi är det som har ökat mest
  i Europa-

 31. -av de komplexa sjukdomarna
  under det senaste halvseklet.

 32. Att hitta orsaken är ett huvudfokus
  för den medicinska forskningen.

 33. För att förstå hur miljö och epigenetik
  kan påverka vår hälsa-

 34. -behöver vi förstå genetiken först
  och vad som gör oss till människor.

 35. Vi är de gener och det genetiska
  material vi har ärvt av våra föräldrar.

 36. Generna bestämmer längd, hudfärg,
  ögonfärg, hårfärg-

 37. -och mycket annat. De påverkar också
  risken för vissa komplexa sjukdomar.

 38. Men vi är också en produkt av miljön.

 39. Rökning, uppväxt, kost -
  allt påverkar ens sjukdomsrisker-

 40. -och biologiska och sociala möjligheter.

 41. Så vi måste titta både på genetik och
  miljö för att förstå komplexa sjukdomar.

 42. Vi tar det från grunden.

 43. Det här kan vara det viktigaste fotot
  som har tagits i vetenskapens historia.

 44. Det är ett röntgenkristallografiskt foto
  av dna, historiens första.

 45. Det togs 1953 av en fantastisk kvinna
  som hette Rosalind Franklin.

 46. Forskare som hon var kallade hon det
  "Foto 51". De andra 50 dög inte.

 47. Tyvärr dog Franklin innan Nobelpriset
  för upptäckten av dna delades ut.

 48. Francis Crick och James Watson
  använde Rosalind Franklins foto-

 49. -för att komma fram till att dna såg ut
  ungefär så här, som en dubbel spiral.

 50. Ni kan tänka er en stege
  vriden från båda ändarna.

 51. Den dubbla spiralen man får
  är en dubbelhelix.

 52. Här är en finare bild. Vi behöver inte
  gå in djupare på strukturen-

 53. -men dna består
  av fyra kemiska bokstäver.

 54. Hela vårt genom är skrivet
  med fyra bokstäver: A, T, C och G.

 55. Det är ett litet alfabet,
  men en lång bok-

 56. -på 3,1 miljarder bokstäver.

 57. Det är dem jag som genetiker studerar.

 58. Jag studerar de här sekvenserna,
  men jag kan inte läsa dem själv.

 59. Men för cellerna ger de tydliga
  instruktioner för hur de ska bete sig.

 60. Så för femton år sen när människans
  genom publicerades firade man stort.

 61. Jag jobbade på Decode Genetics
  som bidrog med mycket-

 62. -och vi tyckte det var spännande
  med all information-

 63. -som skulle förklara sjukdomar
  och hjälpa oss bota dem.

 64. Det tog 15 år att sekvensera genomet.
  Det kostade nästan 3 miljarder dollar.

 65. Men genomet består
  av 3,1 miljarder baspar.

 66. Nu har vi sekvenserat
  upp till 10 000 genom.

 67. Det kostar bara 1 000 dollar och tar två
  dagar att sekvensera ett helt genom.

 68. Du kan ta ett topsprov i munnen, posta
  det och få ditt genom på två veckor.

 69. Så vi har kommit långt.

 70. Men samtidigt förstod vi genetiker
  att det inte var hela sanningen-

 71. -och att genomet inte skulle ge
  hela svaret.

 72. Hur visste vi att nåt saknades?
  Det är enkelt.

 73. Vi är alla olika varandra-

 74. -men en gång i tiden har alla sett
  likadana ut: Vi var en enda cell.

 75. Den cellen hade en dna-kopia,
  och den delade sig och delade sig-

 76. -och blev kroppens alla celler
  som ser helt olika ut.

 77. Ändå har varenda cell samma
  dna-sekvens, exakt samma ritning.

 78. Så hur styr celler
  vilka delar av dna de ska läsa?

 79. Hur vet en njurcell
  att den ska slå på njurgenerna?

 80. Varför förändras inte
  våra celler till nåt annat?

 81. Den styrningen är fältet epigenetik.

 82. Epi betyder "över" på grekiska.

 83. Epigenetik är lagret över dna
  som styr cellernas tolkning av dna.

 84. Hur definierar vi epigenetik?

 85. Den vanligaste definitionen är att
  alla förändringar i en gens aktivitet-

 86. -som inte orsakas av förändringar
  i själva dna, det är epigenetik.

 87. Nåt måste styra cellen till att sätta på
  eller stänga av en viss gen.

 88. Liksom dna inte är en vetenskap - utan
  en molekyl - är inte epigenetik det.

 89. Att säga att man studerar epigenetik
  är inte tillräcklig information.

 90. Vad inom epigenetik studerar du?

 91. Det här är ett enkelt diagram som visar
  hur stort epigenetik blivit som ämne-

 92. -runtom i världen. Det visar antalet
  artiklar per år om epigenetik sen 1950.

 93. Det skrivs nu
  4 000 forskningsartiklar per år.

 94. På tre år har fler studier om epigenetik
  publicerats än totalt fram till dess.

 95. Så det är ett hett ämne. Jag hoppas
  kunna övertyga er att det förtjänar det-

 96. -för det är intressant
  och viktigt för vår hälsa.

 97. Hur ser det ut? Jag tänker inte gå in
  på epigenetikens molekylära detaljer-

 98. -men vi kan summera det på två sätt.

 99. Dna är inte bara ett långt spagettistrå,
  men det är inte orimligt att tänka så.

 100. När man tar upp spagetti ur en kastrull
  med en gaffel-

 101. -får man lätt med sig allting.

 102. På sätt och vis
  är dna organiserat så i genomet.

 103. Mycket av det är tätt sammantvinnat.

 104. Så tätt att proteinerna i cellen
  faktiskt inte kommer åt generna.

 105. De kommer inte åt att slå på generna.

 106. Andra delar av dna har små kemiska
  skyltar på sig, så kallade metylgrupper.

 107. De säger: "kom inte i närheten",
  "sätt inte på den här genen".

 108. Dna:ts ringlande och placeringen av
  signalerna är olika för olika celltyper.

 109. Njurceller har ett mönster, hjärnceller
  ett annat och hudceller ett annat.

 110. Det är så celler tolkar genomet och vet
  vilka gener som ska slås på och när.

 111. Metylering är inte den viktigaste
  epigenetiska regleringsmekanismen-

 112. -men det är den jag forskar om,
  och det är också den enklaste.

 113. Det är så här dna ser ut med sin
  dubbelspiral och två metylgrupper.

 114. Proteinerna i cellen kommer inte
  åt genen eftersom detta är i vägen.

 115. Det är som ett hinder.

 116. Av nån anledning används slickepinnar
  som symboler för metylering.

 117. På bilder kan man se
  vita och svarta slickepinnar.

 118. Vit slickepinne betyder att det inte är
  nån metylering. Ingenting säger "bort".

 119. Svart betyder metylering.
  "Stäng av genen."

 120. Vissa gener är ometylerade, påslagna.
  Andra är metylerade och avstängda-

 121. -och det finns proteiner i cellen som
  kan sätta på eller av metyleringen.

 122. Vi kan alltså ändra mönstren
  i cellerna om vi behöver det.

 123. En viktig sak som har väckt intresse
  för epigenetik är att vi kan ändra dem.

 124. Om du har en muterad gen
  kan vi inte ändra den.

 125. Vi kan inte ta bort
  en cystisk fibros-mutation.

 126. Vi kanske kan det om 50 år,
  men inte nu.

 127. Men epigenetiken kan vi lätt förändra.
  Många läkemedel ändrar epigenetiken.

 128. Till och med sånt vi äter.
  C-vitamin, B12, folsyra.

 129. Träning kan ändra metyleringen
  i fettceller.

 130. Stress kan snabbt ändra metyleringen
  av vissa gener i hjärnan.

 131. Läkemedel tar bort metylering
  för vissa cancerformer.

 132. Rökande påverkar metyleringen i
  lungceller redan innan man får cancer.

 133. Kontentan är att epigenetiken är
  föränderlig och i viss mån kan styras.

 134. Det ser komplicerat ut men är enkelt.

 135. Om vi har en cell med ett mönster
  för vilka gener som är metylerade-

 136. -då behålls metyleringsmönstret
  när cellen delar sig.

 137. Alla celler ihop kan utgöra till exempel
  en lever, en hjärna eller hud.

 138. Det är enkelt men mycket viktigt.

 139. De epigenetiska mönstren ärvs alltså.

 140. De behålls på nåt sätt,
  och det är viktigt.

 141. Om man slår ihop de två påståendena:
  att epigenetiska mönster ärvs-

 142. -och att mönstren kan ändras
  av vår miljö och våra erfarenheter-

 143. -då kan man möjligtvis dra slutsatsen-

 144. -att våra erfarenheter kan överföras
  till nästa generation genom epigenetik-

 145. -om vi förändrar mönster i spermier
  eller ägg så att de ärvs vidare.

 146. Folk gillar tanken. Det är en lockande
  slutsats av de två påståendena-

 147. -men tyvärr stämmer den inte.

 148. Vissa erfarenheter kanske kan ärvas
  genom epigenetik av nästa generation-

 149. -hos vissa arter.

 150. Men sanningen är att epigenetisk arv
  över generationer-

 151. -inte har påvisats alls hos människor.

 152. Faktum är att det finns mycket litet
  stöd för att det sker hos nåt däggdjur.

 153. Hur det kan gå till
  är också svårt att förstå.

 154. Det är lätt att förstå att rökande
  påverkar ens lungcellers epigenetik-

 155. -men hur det skulle påverka ägg
  i äggstocken är inte lika klart.

 156. De bästa bevisen för epigenetiskt arv
  återfinns hos växter och vissa maskar.

 157. Så akta er för kvacksalvare
  som försöker sälja falska botemedel.

 158. Det finns en industri
  kring att kontrollera gener-

 159. -och hälsan hos de gener
  man för vidare-

 160. -genom att på nåt sätt
  kontrollera kost och träning-

 161. -eller till och med tankar,
  känslor och tro.

 162. Det tilltalar många som inte gillar
  evolutionens slumpartade processer.

 163. Många vill tro att de har kontroll
  över sin biologi och den de för vidare.

 164. Men hos människor finns det inte
  mycket som stöder den möjligheten.

 165. En av studierna som väckte allas
  intresse för epigenetik och arv-

 166. -hade faktiskt sitt ursprung i Sverige,
  i Överkalix långt upp i Norrbotten.

 167. Överkalix är unikt.

 168. För hundra år sen fick den som fick
  en dålig skörd i Överkalix svälta.

 169. Då fanns inget sätt att få upp mat
  från södra Sverige under svåra vintrar.

 170. Det finns många väldokumenterade fall
  av hungersnöd-

 171. -mellan 1890 och 1915.

 172. Så några smarta forskare gick tillbaka
  och tittade på dem som var barn då-

 173. -men som upplevde antingen svält
  eller tillgång på föda-

 174. -och så letade de efter effekter
  på deras barn och barnbarn.

 175. För om man kan ärva genom
  epigenetik kanske det skulle synas.

 176. De som utsatts för svält kanske
  överförde nåt till barn till barnbarn.

 177. De såg att hos barn till föräldrar
  som upplevt svält före puberteten-

 178. -hade lägre risk
  för hjärt- och kärlsjukdomar-

 179. -och deras barnbarn
  hade lägre risk för diabetes.

 180. Så på ytan visade studien
  att det kunde ligga nånting i det.

 181. En mekanism som föreslogs var att det
  fanns ett normalt metyleringsmönster-

 182. -och att de som upplevt svält
  fick ett särskilt metyleringsmönster-

 183. -som de förde vidare till sina barn
  och så vidare-

 184. -medan de som hade mat förde vidare
  ett annat mönster. En tilltalande tanke.

 185. Men...inget i studien tydde på
  att det skedde genom epigenetik.

 186. På vilka andra sätt kan det överföras?

 187. Det är faktiskt mycket enkelt.
  Genom interaktion i familjen.

 188. Barnen uppfostrades av föräldrar
  som hade upplevt svält.

 189. Om jag hade upplevt svält hade jag nog
  haft en helt annan syn på mat-

 190. -och vad jag äter och när jag äter.

 191. Så det är svårt att säga
  om orsaken var epigenetik-

 192. -eller en uppfostran av föräldrar
  med traumatiska erfarenheter.

 193. Det är svårt att studera epigenetik
  hos människor-

 194. -för det tar lång tid
  att studera flera generationer.

 195. Dessutom är det svårt att skilja
  på epigenetisk effekt och uppväxt.

 196. Studier på djur är mycket kraftfullare.

 197. Vi kan kontrollera för många
  svåra och otydliga effekter.

 198. Här på Linköpings universitet har vi en
  duktig forskare som heter Per Jensen-

 199. -som har forskat på höns
  som är ett bra djur att forska på.

 200. Särskilt eftersom höns är så påhittiga.

 201. Man kan störa höns eller stressa dem
  eller låta dem svälta.

 202. Man kan ta ett ägg, låta det kläckas
  under en lampa-

 203. -och det blir ett glatt djur
  utan sina föräldrar.

 204. Då tar man bort uppfostranseffekten.

 205. I Pers studie
  utsattes vissa hönor för stress-

 206. -genom att de inte visste
  när de skulle få mat.

 207. Hönorna åt på ett stressat sätt
  och så fort de kunde.

 208. De tog äggen, försåg ungarna
  med mycket mat-

 209. -och ungarna visade samma stressade
  ätbeteende trots att de alltid haft mat.

 210. De hade aldrig sett föräldrarna
  bete sig så, så nåt hade de ärvt.

 211. En annan duktig forskare i Linköping
  är Anita Öst.

 212. I fjol publicerade hon en artikel om
  flugor som fick global uppmärksamhet.

 213. Flugor är fantastiska.

 214. De är billiga, ingen blir arg
  för att man jobbar med flugor-

 215. -och de fortplantar sig fort.

 216. För människor är tre generationer
  hundra år. För flugor är det sex veckor.

 217. Hon märkte att när hon tog hanar
  och antingen svälte dem-

 218. -eller gav dem sockerrik kost-

 219. -så blev deras barn och barnbarn
  benägna till övervikt.

 220. Dessutom kunde hon visa att effekten
  berodde på epigenetiska enzymer.

 221. Det skedde alltså genom epigenetiken.

 222. Anita försöker nu se
  om effekten syns på mänsklig sperma.

 223. Hon har frivilliga studenter som går
  på sockerrik kost och donerar sperma.

 224. Hon ska leta efter effekter på sperman
  som kan förklara det.

 225. Det kan bli en intressant studie-

 226. -som kanske visar att föräldrars
  övervikt påverkar risken för övervikt-

 227. -oavsett uppväxt. Men vi är långt
  från att bevisa det hos människor.

 228. Det här kan vara den mest
  uppmärksammade studien-

 229. -av alla studier om epigenetik och arv.

 230. Den här stackars musen fick nåt
  att lukta på från körsbärsblommor.

 231. Samtidigt fick han
  en liten elchock i foten.

 232. Det gjordes om och om igen.

 233. Sen fick han de här ungarna.

 234. När de kände samma lukt
  hoppade de till.

 235. Ungarna hade aldrig fått elchocker
  och hade ingen anledning att bli rädda-

 236. -men de blev mycket rädda av lukten.

 237. Till och med ungarnas ungar
  reagerade när de kände lukten.

 238. Dessutom visade studien förändringar
  i sperman för en viss receptor i nosen-

 239. -som känner av lukten
  hos de här mössen.

 240. Men det är en av tusentals studier.
  De flesta studier har inte hittat nåt.

 241. Så vi är långt från att veta
  om vår epigenetik kan ärvas vidare.

 242. Vi ska lämna arv och tala om
  epigenetik och våra sjukdomar-

 243. -i stället för epigenetiska förändringar
  som påverkar risker hos våra barn.

 244. Epigenetik och sjukdom, alltså.

 245. Det här är en vanlig bild för mig,
  säkert inte för er.

 246. Den vänstra visar brösttumörer
  hos hundratals kvinnor.

 247. Varje rad, om ni tittar noga, är en gen.

 248. Om genen är metylerad är den röd,
  annars är den blå.

 249. Det vi ser hos tumörerna
  är att metyleringsmönstren är olika.

 250. Det var ett skäl till uppmärksamheten
  kring epigenetik och sjukdomar.

 251. En av få gemensamma egenskaper
  hos all cancer är förändrad metylering.

 252. Det, tillsammans med det
  att vi kan förändra metylering-

 253. -väckte hopp om att det kunde ge
  en behandling.

 254. När det gäller cancer, utan att gå in
  för mycket på detaljerna:

 255. Promotorer är delarna av dna:t alldeles
  före generna. De är som tändningslås.

 256. Vid cancer har många promotorer
  blivit avstängda av epigenetiken.

 257. Genen som ska vara påslagen
  är avstängd för att den är metylerad.

 258. Ofta är det viktiga gener
  för att stoppa cancerbildning.

 259. Tumörhämmande gener.

 260. När generna stängs av får cancern
  lättare att dela sig aggressivt.

 261. De här TET-generna
  är viktiga enzymer i kroppen.

 262. De kan lägga till och ta bort
  metylering från vårt dna.

 263. De är bland de mest muterade generna
  hos alla cancerformer.

 264. Särskilt för T-cell-cancer, blodcancer.

 265. Att vi ser förändrad metylering vid
  cancer och att de generna muteras-

 266. -tyder på att epigenetiken är en
  viktig process när det gäller cancer.

 267. Men i en studie jag gjorde med en
  kollega i Edinburgh innan jag kom hit-

 268. -upptäckte vi nåt oroväckande.

 269. Om man tar en frisk bröstcell
  och har två gener-

 270. -där en är påslagen och en avstängd-

 271. -och andra gener inte är påslagna
  men inte metylerade - de bara vilar-

 272. -där såg vi att nästan alla gener som
  metyleras vid cancer inte var påslagna.

 273. De hade inte stängts av epigenetiskt.
  Epigenetiken verkar ändras vid cancer.

 274. Men vi vet ännu inte hur den hjälper
  cancern att bli mer aggressiv.

 275. Det är ett vanligt problem
  i epigenetiken:

 276. Att skilja en konsekvens av sjukdomen
  från en orsak.

 277. Är epigenetiken ändrad
  för att det är en cancercell-

 278. -eller fick epigenetiken den
  att bli en cancercell?

 279. Vi går tillbaka till den här viktiga
  bilden som publicerades för 15 år sen-

 280. -och som visar ökningen av astma,
  diabetes typ 1, multipel skleros-

 281. -och det här kan också ses
  hos många andra sjukdomar-

 282. -bland annat astma, eksem,
  hösnuva och allergi.

 283. Allergi och särskilt hösnuva
  är nåt jag har studerat särskilt.

 284. Allergi har ökat nåt enormt.

 285. En förklaring
  är den så kallade hygienhypotesen.

 286. Den säger att under uppväxten
  ska vi krypa runt i smutsen-

 287. -och få baciller på oss,
  för då tränas immunförsvaret-

 288. -så att det blir bättre och bättre.

 289. Men ju renare land man bor i,
  där barn skyddas mot olika baciller-

 290. -desto fler allergier blir det.

 291. Tanken är att barn inte utsätts
  för tillräckligt mycket när de är små-

 292. -och blir känsligare för många saker
  när de blir äldre.

 293. Jag blev förälder för fem år sen
  i Storbritannien, och då fick vi höra:

 294. "Håll barnet borta från jordnötter
  första året. Det är för farligt."

 295. Men i Israel äter alla barn jordnöts-
  produkter från sex månaders ålder.

 296. Det är den första mat de får.

 297. Och Israel har minst jordnötsallergiker
  i hela världen.

 298. När en stor studie visade det för två år
  sen ändrades den brittiska riktlinjen.

 299. Nu ska man ge jordnötter till barnen
  så tidigt som möjligt. Mycket förändras.

 300. Tidig exponering för antigener
  som pollen, jordnötter eller katthår-

 301. -hjälper oss att stärka immunförsvaret
  så vi inte får allergier senare i livet.

 302. Men det förklarar inte allt.

 303. Om man tar enäggstvillingar-

 304. -med exakt samma dna-sekvens-

 305. -och de växer upp i samma hus, får
  samma bröstmjölk, går i samma skola-

 306. -då får sällan båda allergi. Om båda
  får allergi är det vid olika tidpunkter.

 307. Så det kan inte helt förklara det här.

 308. Det ligger nåt i hygienhypotesen,
  men det är fortfarande en hypotes-

 309. -för den har inte bevisats än. Vad mer
  kan förklara ökningen av allergier?

 310. Kan det vara att förändringar i miljön
  påverkar epigenetik och immunförsvar-

 311. -så att vi får fler immunsjukdomar?

 312. Autoimmunsjukdomar
  som diabetes och RA-

 313. -är som en allergi mot en själv.

 314. Immunförsvaret ser den egna kroppen
  som ett hot-

 315. -och man får ledinflammation
  eller multipel skleros i nervsystemet.

 316. Som sagt kan vi inte förklara allt
  med genetik och hygienhypotesen.

 317. Kan vår förändrade miljö
  påverka epigenetiken?

 318. Hösnuva är ett perfekt exempel
  för en epigenetiker att studera.

 319. Varför? Det har så tydliga symtom.
  Det går att säga när nån har hösnuva.

 320. Man kan göra enkla pricktest, och man
  har bara symtom under del av året.

 321. Därför kan man testa samma person
  under och utanför pollensäsongen-

 322. -med och utan symtom.

 323. Vi vet orsaken: pollen.
  Så vi kan ta celler från en patient-

 324. -och lägga dem i en skål med pollen
  och se vad som händer.

 325. Det är lätt att få blodceller.
  Folk ger gärna av sitt blod.

 326. Det är svårare att få celler
  från hjärnan eller levern.

 327. Och som sagt kan vi ta blodceller från
  en allergisk person, lägga dit pollen-

 328. -och se på cellernas reaktion
  på molekylnivå.

 329. Det här är viktigt: Det finns många
  diskordanta enäggstvillingar-

 330. -från samma ägg, men där bara en
  har allergi. De är bra att titta på.

 331. Skillnaden mellan dem kan förklara de
  icke-genetiska orsakerna till allergin.

 332. Det märkliga med allergi och hösnuva
  är att det kan botas.

 333. Det gör man med specifik immunterapi
  som i princip är att ge dem pollen.

 334. Man ger en liten dos av det de är
  allergiska mot om och om igen-

 335. -och plötsligt är de inte allergiska.
  Det ger visst stöd för hygienhypotesen.

 336. Linköpings allergiklinik
  är världsledande-

 337. -på att pröva och förverkliga
  dessa nya tekniker.

 338. T-celler är avgörande
  för immunförsvaret.

 339. De är små vita blodkroppar
  som letar efter hot.

 340. "Är detta jag?
  Är det en bakterie eller parasit?"

 341. Om det är nåt farligt anropas hela
  immunsystemet för att döda det.

 342. Utan T-celler dör vi. Hiv och aids
  verkar genom att döda T-celler.

 343. Om man inte har några T-celler
  kan man dö av en vanlig förkylning.

 344. Vid allergi ser våra T-celler av nån
  anledning pollen från gräs eller björk-

 345. -och tror att det är en parasit
  som ska anfallas.

 346. Därav inflammationen i näsan
  och sjukdomskänslan.

 347. Immunförsvaret gör allt för att utplåna
  det som det tror är ett hot mot hälsan.

 348. Allergi är en lindrig sjukdom för de
  flesta och det finns receptfri medicin-

 349. -men många med allergier
  och hösnuva lider nåt enormt av det-

 350. -och det ger kraftigt
  sämre livskvalitet.

 351. För vissa är allergi en mycket allvarlig
  sjukdom, även här i Sverige.

 352. Så att förstå det
  och hitta bättre behandlingar-

 353. -och studera epigenetikens roll
  är ett viktigt forskningsfält.

 354. Alla har sett släktträd förut.
  Det här är ett släktträd.

 355. Men vi tittar inte
  på syskon och barn.

 356. Vi tittar på metyleringen
  av hela genomet för T-celler-

 357. -hos icke-allergiker i blått
  och allergiker i rött.

 358. Vi jämför hela genmetyleringen
  för personer med och utan allergi-

 359. -och de flesta som inte har det
  är lika varandra-

 360. -och de flesta som har det
  är lika varandra.

 361. Den forskningen gjordes i Linköping
  och visade för första gången-

 362. -att epigenetiken
  hos patienter med allergi-

 363. -skiljer sig från icke-allergiker.
  Epigenetiken är förändrad.

 364. Det säger inte att det orsakar
  sjukdomen, bara att den är förändrad.

 365. Här är en annan statistisk metod som
  visar hur tydligt vi kan skilja dem åt-

 366. -med undantag för den här personen
  i kontrollgruppen-

 367. -som verkar har ett allergi-liknande
  metyleringsmönster i cellerna.

 368. Dessutom såg vi att symtomen
  under pollensäsongen-

 369. -var starkt kopplade till metyleringen.

 370. "Huvudkomponent 1"
  syftar på metyleringen i cellerna.

 371. Vi ser att metyleringsmönstren hängde
  samman med graden av symtom.

 372. Det är en ännu starkare indikation-

 373. -på att epigenetiken kan spela roll
  för sjukdomens kliniska uttryck.

 374. Allergi är inte den enda sjukdomen
  där man sett förändrad metylering.

 375. De senaste 5 åren har vi sett förändrad
  metylering vid alla de här sjukdomarna.

 376. Diabetes, multipel skleros, astma,
  lupus, eksem, laktosintolerans.

 377. Men vi vet ännu inte om förändringarna
  orsakas av eller orsakar sjukdomen.

 378. Så det jag och mina kolleger ska syssla
  med under de kommande 10-30 åren-

 379. -är att försöka svara på frågan
  huruvida det vi ser är ett resultat-

 380. -eller om det är en orsak.

 381. Men epigenetiken
  har väckt hopp hos många-

 382. -om att kontrollera vårt genetiska öde.

 383. Men ekonomen Adam Smith som
  också gick på University of Edinburgh-

 384. -sa att "vetenskapen är bra på att bota
  entusiasmens och vidskepelsens gift".

 385. Så tro inte på det folk säljer
  om epigenetik.

 386. Det vi vet nu om epigenetik är
  att det är viktigt, men vi vet inte hur.

 387. Men vi ska fortsätta forska och försöka
  förstå dess roll för hälsa och sjukdom-

 388. -så att vi kan hitta bra läkemedel.

 389. Jag hoppas att jag har kunnat väcka
  ett visst intresse för epigenetik-

 390. -för ni kommer att höra ordet
  allt oftare i nyheterna-

 391. -på Kunskapskanalen och SVT, för det
  läggs mycket pengar på forskningen.

 392. Tack så mycket för att ni lyssnade.

 393. Översättning: Erik Swahn
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Kan epigenetik förklara varför vanliga sjukdomar ökar?

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Sjukdomar som allergi, astma och reumatism blir allt vanligare. Kanske kan epigenetik ge viktiga svar, menar Linköpingsforskaren Colm Nestor. Här berättar han om detta forskningsfält som har revolutionerat vår förståelse för hur cellerna läser vårt dna. Inspelat den 20 oktober 2016 på Linköpings universitet. Arrangör: Linköpings universitet.

Ämnen:
Biologi > Genetik och genteknik
Ämnesord:
Biologi, Epigenetik, Genetik, Genetiska sjukdomar, Humangenetik, Medicin, Naturvetenskap
Utbildningsnivå:
Högskola

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

Satoshi Omura, medicin

Professor Satoshi Omura är en av tre Nobelpristagare i medicin 2015. När han lyckades isolera speciella bakterier från jordprover la han grunden till läkemedlet Avermectin som är en effektiv parasitdödare. Medicinen kan användas mot parasitsjukdomarna flodblindhet och elefantiasis. Inspelat den 7 december 2015 i Aula Medica, Karolinska institutet i Solna. Arrangör: Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Lustjakten

Numera konsumerar även kvinnorna pornografi. Varför tittar så många på porr? Vad är det som lockar och vad gör porren med oss? Forskaren Maria Larsson säger att tillgängligheten ökat. Nu kan vem som helst titta på porr, när som helst. Samtal med porrskådespelerskan Johanna Jussinniemi. Samt med Carl Michael Edenborg, förläggare och författare av pornografisk litteratur.