Titta

UR Samtiden - Forskardagarna 2016

UR Samtiden - Forskardagarna 2016

Om UR Samtiden - Forskardagarna 2016

Föreläsningar på olika teman i syfte att inspirera och fånga ungdomars intresse för högre studier och ämnesval. Inspelat den 11-12 oktober 2016 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Forskardagarna 2016 : Vem skämtade man om på 1800-talet?Dela
 1. Under några få decennier
  runt sekelskiftet 1900-

 2. -utgjorde skämtpressen
  och skämtbilden-

 3. -en viktig röst
  i den offentliga debatten.

 4. Hej! Jag heter alltså Elisa Rossholm-

 5. -och jag disputerade i juni
  i ämnet konstvetenskap.

 6. Min avhandling heter
  "I väntan på hufvudpersonen".

 7. Det är en mängd bildanalyser
  eller studier av skämtbilder.

 8. Svenska skämtbilder
  från 1870 till 1900.

 9. Det är perioden
  då svensk skämtpress uppkom-

 10. -och fram till dess storhetstid.

 11. Under några få decennier
  runt sekelskiftet 1900-

 12. -utgjorde skämtpressen
  och skämtbilden-

 13. -en viktig röst
  i den offentliga debatten.

 14. De här tidningarna fanns
  i alla de stadens rum-

 15. -där människor och framför allt
  de borgerliga männen möttes.

 16. Det kunde vara väntrummet
  till rakstugan eller till läkaren-

 17. -kaféer, restauranger och så vidare.

 18. Tidningarna och bilderna kommenterade
  de dagsaktuella frågorna-

 19. -alltså de frågor som debatterades
  i de här rummen.

 20. En analys av skämtbilden är därför en
  analys av tid och rum, av en kultur.

 21. Men i det avseendet
  är det viktigt att komma ihåg-

 22. -att en avhandling hjälper till
  att måla bilden av en tid-

 23. -men jag lyfter fram de delar som
  tidningarna valde att lyfta fram.

 24. Och det är en analys där
  en tidsperiod filtreras genom humor.

 25. Det fanns två orsaker till
  att jag valde ämnet.

 26. Det första var bilderna. För mig
  börjar det alltid i materialet.

 27. Nåt fångar mig och gör att jag vill
  gå in i bilden och undersöka den.

 28. Det andra var
  att jag ville undersöka humorns roll.

 29. Vad betyder det för en avsändare
  och för en tänkt mottagare-

 30. -att ett meddelande
  förmedlas med humor?

 31. Vad gör det med en bild
  att den innehåller humor?

 32. Under arbetet har jag upptäckt andra
  värdefulla delar av forskningen-

 33. -till exempel
  hur bilderna fungerar som gåtor.

 34. När man avkodar dem upptäcker man
  saker om den här tiden-

 35. -som inte kan upptäckas
  genom annat material.

 36. Humorn har nåt speciellt-

 37. -som målar fram en kultur och en tid
  på ett nytt sätt.

 38. Fokus ligger på
  hur skämtbildernas karaktärer-

 39. -och på hur det som mottagaren skulle
  känna igen sig i, har konstruerats.

 40. En premiss för hela studien är
  att det måste finnas nåt i bilden-

 41. -som mottagaren ska känna igen sig i
  eller identifiera sig med.

 42. Det jag söker är nåt centralt-

 43. -men det kan också vara omarkerat,
  frånvarande eller osynligt.

 44. Genom analysen
  ska det här ogripbara fångas.

 45. Den figur som jag söker,
  kallar jag för "hufvudpersonen".

 46. Den primära och uppenbara
  mottagargruppen var borgerliga män.

 47. Deras behov skulle tillfredsställas
  och deras skratt skulle vinnas.

 48. Det betyder inte att det jag hittar-

 49. -är en enkel karikatyr
  av den borgerlige mannen.

 50. Den jag söker blir till genom att
  relatera till alla andra figurer.

 51. För att se honom måste jag titta
  på vilka grupper som skrattades åt-

 52. -och hur man skrattade åt dem.

 53. Det bilderna visade var det som
  sålde, det som mottagaren ville ha-

 54. -och hade ett behov av
  att syssla med.

 55. Den största delen av bilderna
  handlar om kvinnor.

 56. Kvinnokroppen och kvinnonaturen
  vändes och vreds på i det oändliga.

 57. Bilderna berättar
  om en syn på kvinnan-

 58. -inte i första hand om den verkliga
  kvinnan under den här tiden.

 59. Snarare om avsändaren
  och mottagargruppen-

 60. -och om mottagargruppens fixering vid
  att hela tiden tänka på kvinnor-

 61. -och försöka nå in
  till den äkta kvinnan.

 62. Bilder som säljer handlar inte
  i första hand om själva bildobjektet-

 63. -utan om den som har behov av
  att skratta åt en viss grupp.

 64. En väldigt viktig fråga
  för skämtpressen-

 65. -var debatten om könsroller,
  den så kallade sedlighetsdebatten.

 66. Debatten
  var både litterär och politisk.

 67. Huvudfrågan var om man skulle tillåta
  sex före äktenskapet.

 68. Både för män och kvinnor,
  bara för män eller för ingen av dem?

 69. Eftersom kvinnor inte fick ha sex
  så gick männen till prostituerade.

 70. En del tyckte att mannen
  måste få utlopp för sin sexualitet-

 71. -andra tyckte
  att han också borde hålla på sig.

 72. Vissa tyckte att även kvinnor
  borde få ha sex före äktenskapet.

 73. Då skulle man
  inte ha prostitutionsproblemet.

 74. I frågan ryms alla samhällsproblem
  som var kopplade till prostitution:

 75. Syfilisens spridning, sexualmoralisk
  syn på manligt och kvinnligt-

 76. -oro för överbefolkningen hos
  de fattiga invånarna, och så vidare.

 77. I debatten skilde man
  på medelklasskvinnans ärbara kropp-

 78. -och den som var kontrast till det,
  alltså den prostituerade kvinnan.

 79. Många bilder sysslar med svårigheten-

 80. -att skilja den ärbara
  från den sedeslösa-

 81. -och om vilket problem
  det var för männen.

 82. De kunde anmälas för ofredande
  om de gick fram till fel kropp.

 83. Den här bilden heter
  "Hvems är felet?"-

 84. -och publicerades i skämttidningen
  Kaspers första provnummer.

 85. Den fick stor plats
  jämfört med vad som var vanligt.

 86. Den sitter mitt på förstasidan
  och har fått mycket utrymme.

 87. Man kan gissa att den ansågs viktig
  eller var ett lockbete för köparen.

 88. Vi ser en kvinna som följs av en man-

 89. -ett motiv
  som upprepas otaliga gånger.

 90. Under bilden finns en vers om att han
  inte kan hjälpa att han följer efter-

 91. -och kanske gör värre saker ändå,
  eftersom hon är så vacker.

 92. Versen inleds så här:

 93. "Min sköna dam, ni orätt gör som
  klagar om ni förföljs i hack och häl"

 94. "Det bevisar blott att ni behagar och
  kallar drömmar fram i mannens själ"

 95. "Ert chic
  ska ovillkorligt honom locka"

 96. "Ty mannen är ett barn
  och ni en docka"

 97. Exemplet visar att en bild betyder
  en sak i sitt enskilda fall-

 98. -och nåt annat när man ser
  hur ofta ett motiv upprepas.

 99. Upprepningen berättar mycket mer
  om den tänkta mottagaren-

 100. -än om bildobjektet.

 101. Egentligen handlar bilden
  inte om kvinnan-

 102. -utan om den diffust tecknade mannen
  i bakgrunden.

 103. Eller, i bilderna av kvinnorna-

 104. -männen som kvinnan nedför trappan
  är på väg till-

 105. -eller män som kan luras av kvinnor
  som omformar sitt utseende-

 106. -eller den äkta mannen som riskerar
  att bedras, och så vidare.

 107. Det allt handlar om är att
  de andra karaktärernas handlingar-

 108. -påverkar mottagaren identifikations-
  figur, alltså "hufvudpersonen".

 109. Hans mål är att undslippa farorna.

 110. Jag tänkte visa ett exempel på
  hur bilderna kan liknas vid gåtor-

 111. -som vid avkodning
  berättar mycket om sin tid.

 112. Sexualitet var ett vanligt tema.
  Oftast handlar det om kvinnor-

 113. -men förvånansvärt många bilder
  visar homosexuella relationer-

 114. -mellan militärer och borgerliga män.

 115. "Två Herkuler vid skiljevägen"
  föreställer två män i samtal.

 116. I bilden finns tre platser markerade.

 117. Först Kungsträdgården vid
  Karl XIII:s staty, som de står vid-

 118. -Blanchs kafé,
  som var beläget i Kungsträdgården-

 119. -och Berns salong,
  som ligger i Berzelii park.

 120. De två platserna är markerade
  genom replikerna och riktningarna.

 121. Alla tre platser är viktiga
  för bildtolkningen.

 122. Kungsträdgården förekommer ofta
  i bilder om prostitution-

 123. -om sexuell omoral och om män
  som råkar gå fram till fel kropp.

 124. Men Kungsträdgården var kopplad till
  prostitution i verkliga samhället.

 125. Den står som den första platsen
  i en förteckning från 1880-talet-

 126. -över platser som var förbjudna
  för prostituerade.

 127. Man kan förstå att den innan förbudet
  var välbesökt av prostituerade.

 128. Men det var också en mötesplats,
  speciellt vid statyn-

 129. -för homosexuell prostitution
  mellan män.

 130. I synnerhet då soldater,
  som sålde sig till manliga kunder.

 131. Polisen gjorde ett grundligt
  detektivarbete på 1880-talet-

 132. -och då patrullerade man vid statyn
  och vid Berns salong-

 133. -för att avslöja manlig prostitution,
  speciellt soldatprostitutionen.

 134. Samtliga platser i bilden
  är platser för sexuella möten-

 135. -mellan män och kvinnor,
  men också mellan män.

 136. Den civilklädde mannen säger:

 137. "Rosbeckska musiken är präktig.
  Kom, så titta vi in till Blanch."

 138. Gustaf Rosbeck
  var Svea Livgardes musikdirektör-

 139. -och det är hans manskör
  som repliken åsyftar.

 140. Svea Livgardes hästgardister upprepas
  också i militärens uniform.

 141. Det var just
  bland Svea Livgardes hästgardister-

 142. -som soldatprostitution
  var som mest förekommande.

 143. Hans uniform är
  mycket mer åtsittande och avslöjande-

 144. -än de verkliga uniformerna.
  Han sexualiseras genom sina kläder.

 145. Soldatuniformen kunde i det verkliga
  samhället fungera som en signal-

 146. -att bäraren var till salu.

 147. Militären fortsätter dialogen:

 148. "Gossorkestern hos Berns vill jag
  höra än en gång. Låt oss gå dit."

 149. Valen - militärerna i Livgardet
  eller gosskören, män eller pojkar-

 150. -blir två typer av manlighet
  och valet mellan dem-

 151. -eller valet
  mellan manligt och kvinnligt.

 152. Mellan "Olymp" och "fépalats",
  som de nämner.

 153. Militären ber om att få sin önskan
  uppfylld, men den civilklädde styr.

 154. "Jag löser den gordiska knuten.
  Vi går först till det ena stället."

 155. Det passar väl in i skämtbildernas
  könsöverskridande militärer-

 156. -som kunde förföra
  både kvinnor och män.

 157. Precis som i nidbilderna av kvinnor-

 158. -är militären ett hot
  som måste avväpnas.

 159. Han hotar mannens manlighet
  på två sätt.

 160. Han kan förföra den borgerlige
  mannens kvinna-

 161. -men han kan också
  förföra mannen själv.

 162. När jag har studerat svensk skämtbild
  har jag hittat en återkommande figur.

 163. En diffust tecknad man
  med den borgerlige mannens attribut:

 164. Hatt, käpp, kostym.

 165. Han dyker upp i många bilder
  under perioden 1870-1890.

 166. Han blir tydlig
  just för att han är så diffus.

 167. Han skiljer sig
  från de andra figurerna.

 168. Den diffuse mannen
  är ett identifikationsobjekt-

 169. -som mottagaren
  skulle känna igen sig i.

 170. Det är en riskfri identifikation just
  för att han inte görs till åtlöje.

 171. Han betraktar komiken,
  men han är inte själv med i den.

 172. Samtidigt handlar scenerna om sånt
  som angick den verklige mottagaren.

 173. Han kan vara på väg fram till
  en kvinna som inte är till salu-

 174. -han kan bli bedragen av sin fru-

 175. -han kan attackeras av en lösdrivare.

 176. Det är också
  en skrämmande identifikation-

 177. -eftersom det handlar om problem
  som mottagaren kunde råka ut för.

 178. Ju mer den diffuse mannen uppträder,
  desto tydligare blir det-

 179. -att bilderna handlar om honom och om
  hur han formas av vad de andra gör.

 180. Ju mer det framträder, desto mer
  framträder själva karaktären.

 181. Efter att i två decennier har varit
  utsatt för hotet att bli synlig-

 182. -uppträder en precis likadan man-

 183. -men med skillnaden
  att han har konturer.

 184. Bilden i mitten
  illustrerar förändringen.

 185. Han är fortfarande en betraktare
  av scenen-

 186. -men eftersom han har fått konturer
  är han mer delaktig i scenen.

 187. Då är han också närmare
  att själv bli ett humorobjekt.

 188. Ännu en förändring sker
  när den borgerlige mannen-

 189. -går mot en karikatyr av sig själv.

 190. "Herr Stockholm"
  håller på att spricka-

 191. -av sin egen överdrift i identiteten.

 192. Som karikerad man
  är han verkligen synlig.

 193. Han har gått från att vara betraktare
  till att bli en som betraktas.

 194. Samtidigt är synliggörandet ett sätt
  att återigen bli osynlig.

 195. Greppet för att uppnå det
  är självironi-

 196. -ett ord som kom in i svenska språket
  under 1800-talets andra hälft.

 197. Det visar att mottagargruppen inte
  är rädd att skratta åt sig själv.

 198. Man skrattar åt övriga rollkaraktärer
  och han tål att skrattas åt.

 199. Men i självironin uppstår en distans
  som gör skrattandet ofarligt.

 200. Den figur som sen uppträder, ett
  grepp för att slippa bli utpekad-

 201. -kallar jag för stereotypen.
  Här visas ofta en karaktär-

 202. -som genom sina handlingar visar
  på svårigheten att vara människa.

 203. Han visas genom olika stereotyper,
  som en arbetare, en överklassman-

 204. -eller till och med djur eller barn.
  Olika typpersoner.

 205. Men de sammanförs i ett budskap
  som handlar om villkorens bojor.

 206. Den tänkta mottagaren
  kan känna igen sig-

 207. -men utan att bli utpekad eller
  själv peka ut en specifik grupp.

 208. Som en motsats till det temat står
  bilder med obundna rollkaraktärer.

 209. En man ställs inför ett val
  som kan te sig vardagligt-

 210. -men han väljer
  det mest oväntade alternativet-

 211. -och scenen slutar på ett oväntat
  och ofta absurt vis.

 212. Genom de här bilderna kunde man
  tillfälligt befria mottagaren-

 213. -från de villkor han levde under.

 214. På så sätt är bilderna
  två sidor av samma tema-

 215. -de mänskliga villkoren.

 216. De diffusa linjerna, självironin
  eller undvikande av utpekande-

 217. -ska ge den tänkta mottagaren
  skydd och distans-

 218. -men samtidigt spela upp scener
  som angick honom.

 219. Vare sig det handlade om att skilja
  tillåten från förbjuden kropp-

 220. -eller om allmänmänskliga villkor.

 221. Intrycket av "hufvudpersonens"
  konstruktion är tudelat.

 222. "Hufvudpersonens" väg berättar om
  manlig makt genom humoristiska grepp-

 223. -i relation till andra manligheter
  eller i relation till kvinnan.

 224. Studien kan fortsätta genom filmer,
  revyer, sketcher i tv-program-

 225. -till dagens mediala manliga komiker-

 226. -som i en bibehållen medial huvudroll
  ironiserar över sig själva-

 227. -sin obekväma maktposition,
  sin osäkra manlighet-

 228. -och tillvarons övriga figurer.

 229. På ett sätt är det en berättelse
  om den vita medelklassmannens makt.

 230. Men den andra sidan av berättelsen
  har med humorns effekt att göra.

 231. Den visar hur humor omkullkastar
  maktstrukturer och uppfattningar.

 232. Detta eftersom humor pekar tillbaka
  på mottagaren och på avsändaren-

 233. -och avslöjar rädslor
  och vänder på maktrelationer.

 234. Genom att visa på
  den här fixeringen med kvinnan-

 235. -så visar man en ångest och rädsla
  hos mottagaren snarare än makt.

 236. Resultaten har inte specifikt
  med den här perioden att göra.

 237. De är applicerbara i diskussionen
  om antisemitiska bilder på 30-talet-

 238. -eller i dagens debatt
  om Muhammedkarikatyrer.

 239. Vad säger de utsända bilderna om
  dess avsändare och tänkta mottagare?

 240. I debatten kring Muhammedkarikatyrer-

 241. -inte minst efter attacken
  mot Charlie Hebdo-

 242. -ställer vi alltför ofta frågan
  om vem man får skämta om-

 243. -i stället för vad behovet av skratt
  säger om avsändare och mottagare.

 244. Den här forskningen
  har hos mig väckt frågor-

 245. -om vem som tar sig rätten
  att skratta.

 246. Åt vem, varför,
  vad det gör med den som skrattas åt-

 247. -och vad det berättar
  om den som skrattar. Tack.

 248. Textning: Niclas Balinder
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Vem skämtade man om på 1800-talet?

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Konstvetaren Elisa Rossholm har undersökt skämtteckningens roll i den offentliga debatten för perioden 1870-1900 i svensk press. Denna period beskrivs som skämtteckningarnas uppkomst och storhetstid och utgjorde en viktig röst i den offentliga debatten. Inspelat den 12 oktober 2016 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Ämnen:
Historia > Nya tiden - Sverige och Norden > 1800-talet
Ämnesord:
1800-talet, Humor, Litteraturvetenskap, Politiska skämtteckningar, Presshistoria, Satir, Skämtteckningar
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Forskardagarna 2016

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forskardagarna 2016

Vem ska få uppehållstillstånd?

Daniel Hedlund är forskare i barn- och ungdomsvetenskap och talar här om de problem som handläggare och politiker ställs inför i frågor som rör migrationspolitisk och asyl. Hur uppfattas ensamkommande barn och deras trovärdighet? Hur argumenterar man i dessa frågor? Inspelat den 12 oktober 2016 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forskardagarna 2016

Engelska - universitetsvärldens nya latin?

Linus Salö, forskare vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, berättar om vilka möjligheter och farhågor som användningen av engelskan kan innebära. Långt in på 1800-talet var latin det akademiska språket, men idag är engelskan det som dominerar både undervisning och forskning. Nio av tio avhandlingar skrivs på engelska. Är detta bra eller dåligt? Inspelat den 12 oktober 2016 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forskardagarna 2016

Feminism och antirasism i Paris förorter

Socialantropologen Johanna Gullberg bosatte sig i en Parisförort för att studera tre feministiska och antirasistiska aktivistgrupper som arbetar i, eller i relation till, ekonomiskt och socialt marginaliserade förorter till Paris. Här berättar hon om sina studier. Inspelat den 12 oktober 2016 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forskardagarna 2016

Flyktens poesi

Litteraturvetaren Daniel Pedersen berättar om Nobelpristagaren Nelly Sachs författarskap och hur det förändrades då hon tvingades fly undan nazisterna i Tyskland - från ungdomens poesi till poesin som berör Förintelsen. Inspelat den 12 oktober 2016 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forskardagarna 2016

Grottor berättar om klimatförändringar

Grottor är en bra miljö för att bevara växter och föremål under lång tid. Genom att studera detta kan man få fram information om hur klimatförändringarna i världen har ändrats över tid, säger forskaren Meighan Boyd. Hon har analyserat droppstenar, så kallade stalagmiter, som berättar om förändringarna. Inspelat den 11 oktober 2016 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forskardagarna 2016

Historieskrivningen och kampen om makten

Historikern Margaretha Nordquist har studerat senmedeltida rimkrönikor, en genre som tillhör den medeltida historieskrivningen på vers. Här berättar hon om vilka problem det innebär att använda den typen av källor och vilken information man kan få ut av dem. Inspelat den 12 oktober 2016 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forskardagarna 2016

Människan och naturen påverkar varandra

Hur ska man uppnå hållbarhet i ett social-ekologiskt system? Emilie Lindkvist berättar om hur relationen mellan fiskare och fisk påverkar varandra i ett samhälle i Mexiko. Syftet med hennes studie är att försöka hitta en modell som bidrar till ett hållbart system. Inspelat den 12 oktober 2016 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forskardagarna 2016

Teknik som förbättrar studieresultaten

Tekniken och tekniska hjälpmedel är en stor del av vår vardagskommunikation, utbildning och karriär. Det är svårt att föreställa sig ett liv utan teknologi. Forskaren Nam Aghaee berättar här om hur teknik kan hjälpa till i studier och förbättra resultaten. Inspelat den 12 oktober 2016 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forskardagarna 2016

Jakten på magnetiska monopoler

Fysikforskaren Katarina Bendtz letar efter magnetiska monopoler. Det är hypotetiska partiklar med en isolerad laddning. Här berättar hon om sitt tillvägagångssätt i partikelfysiklaboratoriet CERN i Schweiz. Inspelat den 12 oktober 2016 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forskardagarna 2016

Malaria påverkar immunförsvaret

Forskaren Ioana Bujila berättar om svårigheterna med att hitta vaccin mot malaria. Det har forskats på malaria sedan 1960-talet, men trots detta finns det inget effektivt vaccin. Ur ett globalt perspektiv är malaria en av våra vanligaste sjukdomar, och årligen dör mer än 400 000 människor i sjukdomen. Inspelat den 11 oktober 2016 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forskardagarna 2016

När djurplågeri blev ett brott

Vad kan vi lära oss av samhällets syn på djur idag? Det har Per-Anders Svärd, forskare i statsvetenskap, försökt ta reda på genom att studera historien från den första svenska politiska debatten i mitten av 1800-talet till djurskyddsreformen 1944. Här talar han om hur det har påverkat synen på relationen djur-människa. Inspelat den 12 oktober 2016 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forskardagarna 2016

Platsens varumärke

Vad är syftet med en slogan eller logotyp för en plats? Är det att attrahera investerare, turister eller studenter, eller handlar det om något mer? Andrea Lucarelli är forskare i ekonomi och har undersökt platsvarumärkning - eller place branding - som används i Sverige och i hela välden. Det kan vara "I love NY" eller "Botkyrka - långt ifrån lagom". Men Lucarelli har även hittat en politisk konsekvens som han berättar om här. Inspelat den 12 oktober 2016 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forskardagarna 2016

Smaltången - unik för Östersjön

Ellen Schagerström berättar om smaltången som är unik för Östersjön. Den bildades ur blåstång för kanske så nyligen som för tusen år sedan och har samma funktion i havet som skogen har på land. Tången ger skydd, är en boplats och ger mat för småfisk. Inspelat den 11 oktober 2016 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forskardagarna 2016

Sockerarter skyddar växtceller

Jon Kapla berättar om hur sockermolekyler interagerar med cellmembran i växter för att skydda från skador och uttorkning. Med hjälp av datorsimulering har Kapla undersökt molekylära fenomen och processer som ett komplement till experimentella studier. Inspelat den 12 oktober 2016 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forskardagarna 2016

Barn med psykiskt sjuka föräldrar

Blir barn med föräldrar som har psykisk sjukdom själva sjuka? Annemi Skerfving berättar om sin forskning kring hur dessa barn har det under uppväxten. Finns det några skillnader för barnet om det är mamma eller pappa som har psykiska problem? På vilket sätt i så fall, och varför? Inspelat den 12 oktober 2016 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & historia

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Kvinnors makt i världshistorien

Separation

Amanda Foreman reser i Vietnam, Kina och Japan och undersöker värderingar och ideal inom konfucianismen och buddhismen. Hon tar upp maktförhållandet mellan kvinnor och män i olika samhällssystem och berättar om förhållandet mellan Yin och Yang. Det handlar om patriarkat, förtryck och underordning men också om kvinnliga ledare, banbrytande poesi och kvinnliga rebeller. Foreman berättar om systrarna Trung, som revolterade mot traditionella könsroller och kejsarinnan Wu Zetian, skapare av ett styrelseskick som grundas på individers kunskap och meriter.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Lars Johan och Wendela, två tidningspionjärer

Lars Johan Hierta startade Aftonbladet år 1830 och startade därmed en ny epok i svensk presshistoria. 1841 anställde han Wendela Hebbe, den första kvinnliga skribenten med fast anställning