Titta

UR Samtiden - Fascinerande växter

UR Samtiden - Fascinerande växter

Om UR Samtiden - Fascinerande växter

Forskare från Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet berättar om sin forskning om växter. Inspelat den 8 mars 2017 på Umeå universitet. Arrangör: Sveriges lantbruksuniversitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Fascinerande växter : Fotosyntesen och cellens energifabrikerDela
 1. Det här blev då... Under årmiljonerna
  utvecklades de här cellerna-

 2. -och blev flercelliga organismer-

 3. -som sen har utvecklats under
  de senaste 500-600 miljoner åren.

 4. Fotosyntes är ett samarbete
  mellan cellens energifabriker.

 5. Innan jag börjar
  vill jag tacka två doktorander-

 6. -som har gjort illustrationerna -
  Bastiaan Brouwer-

 7. -och framför allt Daria Chrobok.

 8. Det här är dagens huvudaktörer:
  kloroplaster och mitokondrier.

 9. Här är de representerade
  av Barbaklor och Barbamito.

 10. Det som de har gemensamt-

 11. -är att de är cellens energifabriker.

 12. Båda kan göra kemisk energi.

 13. Kloroplasten omvandlar ljusenergi
  till kemisk energi.

 14. Som en konsekvens av det
  bildar den också socker.

 15. Det syns inte så bra,
  men det är sockerbitar där nere.

 16. Sen kan mitokondrierna
  använda sockret och bryta ner det.

 17. I den processen
  utvinns kemisk energi-

 18. -som cellen kan använda
  till nyttiga reaktioner.

 19. Det upplägg jag har
  för presentationen...

 20. Först ska jag översiktligt
  presentera fotosyntesen-

 21. -alltså vad kloroplasten gör.

 22. Sen ska jag förklara hur kloroplaster
  och mitokondrier har uppkommit-

 23. -och hur de kan samarbeta.
  För att visa det ska jag...

 24. Jag ska visa ett enkelt experiment
  som vi har gjort.

 25. Men förklaringen är komplicerad-

 26. -så då får jag gå igenom fotosyntesen
  lite mer i detalj, som avslutning.

 27. Slutsatsen är att samarbete krävs
  för en optimal fotosyntes-

 28. -som man kan anta
  utifrån titeln på föredraget.

 29. Vi kan börja med att säga
  att fotosyntesen är det bästa vi har.

 30. Utan den skulle vi inte existera.

 31. Även om vi äter vegetabilier-

 32. -eller om vi äter
  nån som har ätit vegetabilier-

 33. -är vi ändå fotosyntesprodukter,
  kan man säga, indirekt.

 34. Fotosyntesen är
  absolut viktig för vår överlevnad.

 35. Hur fungerar den då?

 36. Om vi tar en växt,
  som vi hörde här...

 37. Vi har koldioxid... Nehej.

 38. Koldioxid och vatten
  ger socker och syre.

 39. Var sker då det här? Jo...

 40. Vatten kommer från marken
  och koldioxid kommer från luften.

 41. Med hjälp av solens energi-

 42. -omvandlas koldioxid och vatten
  till socker.

 43. I den processen blir syre
  en biprodukt som blir över-

 44. -och som naturligtvis
  är nyttig för oss.

 45. Men så här enkelt är det ju inte.
  Stefan var inne på det här.

 46. Växterna behöver även näringsämnen.
  NPK ger vi ju till gräsmattan.

 47. Jag säger inget mer om det-

 48. -utan jag koncentrerar mig på
  koldioxid och vatten.

 49. Fotosyntesen sker i bladen-

 50. -i de gröna delarna av växten.
  Som det visas här...

 51. Längst ut på bladet finns det
  ett skyddande lager på båda sidor-

 52. -med de fotosyntetiserande cellerna
  i mitten.

 53. Sen finns det porer
  där koldioxiden kan komma in.

 54. Det är i de gröna cellerna
  som fotosyntesen finns.

 55. Här finns kloroplaster, mitokondrier
  och allt annat som syns på bilden.

 56. Kloroplasten,
  som är representerad av Barbaklor-

 57. -är den som står för fotosyntesen.

 58. Den omvandlar koldioxid och vatten
  till socker och syre.

 59. Sen har vi en annan process,
  som vi kallar för respiration.

 60. Sockret bryts ner och vi får ut
  kemisk energi från reaktionen.

 61. Slutprodukterna blir vatten och
  koldioxid, precis som när vi andas.

 62. Den delen är det mitokondrierna
  som står för.

 63. Det är deras jobb.

 64. Om man tittar på de här reaktionerna,
  som är varandras motsatser...

 65. Man skulle kunna tro
  att de konkurrerar med varandra-

 66. -att kloroplasterna och
  mitokondrierna motverkar varandra.

 67. Men så är det inte,
  vilket jag ska komma fram till.

 68. Men först vill jag säga nåt
  om kloroplaster och mitokondrier-

 69. -och hur de har uppkommit.

 70. För väldigt länge sen,
  två miljarder år sen ungefär-

 71. -tvåtusen miljoner år sen,
  fanns det en ursprunglig cell...

 72. Det här är en cellkärna.
  Den levde på att käka bakterier.

 73. Den inneslöt bakterierna
  i ett membran och bröt ner dem-

 74. -och fick på så sätt
  energi och byggstenar-

 75. -till sin överlevnad.

 76. Nån gång för länge sen fick de här...

 77. Matspjälkningen fungerade inte
  riktigt som den skulle-

 78. -utan de här bakterierna blev kvar-

 79. -och kom i symbios med cellen.

 80. Till slut utvecklades de till
  en integrerad del av cellen.

 81. I ursprunget hade båda-

 82. -sina egna genetiska uppsättningar.

 83. Under årmiljonerna har de flesta
  generna från mitokondrierna-

 84. -flyttats över till cellkärnan.

 85. Nutidens mitokondrier
  har bara några tiotal gener kvar.

 86. Men de har fortfarande några stycken.
  Så uppkom mitokondrierna.

 87. Sen i nästa steg...
  Den här cellen fortsatte käka-

 88. -olika små bakterier,
  och då även fotosyntetiska bakterier.

 89. Det illustreras här
  längst till höger.

 90. Den bröt ner de här
  och fick sina byggstenar.

 91. Även här
  blev det fel på matspjälkningen.

 92. Den blev kvar som en del av cellen
  och utvecklades till en kloroplast.

 93. De flesta gener
  fördes över till cellkärnan.

 94. Nutidens kloroplaster
  har uppåt ett hundratal gener kvar.

 95. Resten har
  förts över till cellkärnan.

 96. Det här blev då... Under årmiljonerna
  utvecklades de här cellerna-

 97. -och blev flercelliga organismer-

 98. -som sen har utvecklats under
  de senaste 500-600 miljoner åren.

 99. De med bara mitokondrier
  blev svampar eller djur-

 100. -medan de med kloroplaster
  blev växter och alger.

 101. Det är organellernas ursprung.

 102. I cellen har vi
  både kloroplaster och mitokondrier.

 103. De kan producera kemisk energi,
  men hur fördelas arbetet?

 104. Den frågan ska jag försöka besvara.
  En del av frågan är enkel.

 105. I mörkret måste mitokondrierna jobba,
  för kloroplasten drivs av ljusenergi.

 106. Utan ljusenergi kan inte
  kloroplasten göra kemisk energi.

 107. Både i mörker
  och i växtens rötter och blommor-

 108. -är det mitokondrierna som får göra
  kemisk energi tillgänglig för cellen.

 109. Men vad gör
  mitokondrier och kloroplaster...

 110. Vad gör mitokondrier när kloroplaster
  håller på med fotosyntes?

 111. Får mitokondrierna vila
  när kloroplasten är aktiv-

 112. -eller hjälps båda åt-

 113. -för att få det
  att fungera så bra som möjligt?

 114. Vi har gjort ett enkelt experiment,
  som jag ska beskriva.

 115. Det ser ut så här.

 116. Vi har helt enkelt en cell
  som vi belyser.

 117. När vi belyser en cell startar
  fotosyntesen och syrgas produceras.

 118. Syrgas är ganska enkelt att mäta.

 119. Det här är syrgasen och tiden.

 120. Om vi har cellen i mörker,
  och vid tiden 0 slår på ljus-

 121. -ser vi att inom nån minut
  kommer fotosyntesen i gång.

 122. Inom några minuter har vi en
  stabil hastighet av syreproduktion-

 123. -när allt fungerar bra.

 124. Sen kan vi tillsätta
  en inhibitor till mitokondrierna.

 125. Oligomycin är nåt som gör-

 126. -att processen
  där mitokondrier gör kemisk energi-

 127. -inte fungerar som den ska.

 128. Om vi tittar på samma experiment där-

 129. -tar det betydligt längre tid
  för fotosyntesen att komma i gång-

 130. -och den maximala hastigheten
  är betydligt lägre-

 131. -när vi har inhiberat mitokondrierna.

 132. En tolkning av experimentet är-

 133. -att kloroplasterna och fotosyntesen
  inte blir glada-

 134. -om mitokondrierna inte hjälper till.

 135. Oligomycin fungerar som
  ett sömnpiller för mitokondrierna.

 136. Då fungerar inte fotosyntesen
  som den ska.

 137. För att fotosyntesen
  ska fungera optimalt-

 138. -behöver kloroplaster
  och mitokondrier hjälpas åt.

 139. Men hur går det till?
  För att svara på det-

 140. -behöver jag gå igenom fotosyntesen
  lite mer i detalj.

 141. Vi börjar med
  vattenspjälkningen i fotosyntesen.

 142. Det här är vattenmolekyler.

 143. När solljuset spjälkar det här blir
  det protoner över. Det är de vita.

 144. Elektroner håller ihop atomerna.
  Det blir även elektroner över.

 145. Det här sker
  i membransystemet i kloroplasterna-

 146. -det vi kallar för tylakoider.

 147. Protonerna och elektronerna
  som produceras-

 148. -är de som används
  för att driva koldioxidfixeringen.

 149. I koldioxidfixeringen har vi
  koldioxid, som kommer från luften.

 150. Den kopplas ihop med en
  femkolsmolekyl. De svarta är kolen.

 151. Vi kopplar in ett kol till
  på det andra kolet här.

 152. En bindning bryts, och vi får
  två identiska trekolsmolekyler.

 153. För att processen ska fortsätta
  måste vi återskapa femkolsmolekylen.

 154. Annars finns det inget
  att haka ny koldioxid på.

 155. Det är det viktigaste -
  att återskapa femkolsmolekylen.

 156. Till det får vi
  kemisk energi från protonerna.

 157. Vi behöver också elektroner
  för att få det att fungera.

 158. För att det ska fungera bra måste...

 159. Hur mycket elektroner och kemisk
  energi som finns måste vara i balans.

 160. Det måste finnas
  lagom mycket av båda.

 161. Kloroplasterna har en viss förmåga-

 162. -att balansera tillgången på
  kemisk energi och elektroner-

 163. -men inte
  så att det räcker i alla lägen.

 164. Om det blir obalans i tillgången på
  kemisk energi och elektroner-

 165. -fungerar inte fotosyntesen lika bra.

 166. Kloroplasten blir inte glad
  och inte cellen heller-

 167. -för då finns det inget överskott för
  att driva alla cellulära processer.

 168. Obalansen kan gå åt båda håll-

 169. -att det är för mycket elektroner
  eller för lite elektroner.

 170. Om vi nu tittar på det här
  och tar in mitokondrierna...

 171. I respirationen,
  som jag visade tidigare-

 172. -använder mitokondrierna
  de reducerade föreningarna.

 173. -som är socker-

 174. -antingen glukos eller sukros-

 175. -en disackarid, som är den vanligaste
  transportformen i växterna.

 176. Men när mitokondrierna bryter ner det
  fås elektroner-

 177. -för att göra kemisk energi.

 178. I det här fallet behöver inte
  elektronerna komma från nedbrytning-

 179. -av de här reducerade föreningarna.

 180. De kan också ta överskottselektroner
  från fotosyntesen.

 181. Om den gör det kommer det att...

 182. Vi får tillbaka den här balansen
  mellan elektroner-

 183. -och kemisk energi.

 184. Kloroplasten blir glad igen och vi
  får ett överskott från fotosyntesen-

 185. -som kan användas
  för alla andra processer-

 186. -och transporteras till
  alla andra delar av växten.

 187. På så sätt får vi fotosyntesen
  att fungera optimalt.

 188. Hela cellen och hela växten-

 189. -är beroende av
  en effektiv fotosyntes.

 190. Jag hoppas att jag har
  kastat lite ljus över fotosyntesen.

 191. Som avslutning vill jag säga...

 192. Alla behöver hjälpas åt,
  och det gäller även för fotosyntesen.

 193. Tack så mycket.

 194. Tack. Det är så sant -
  vi behöver alla hjälpas åt.

 195. Har vi några frågor?

 196. Där har vi en.

 197. Kan mitokondrier användas som
  biologiska bränsleceller-

 198. -som man kan köra på socker?

 199. Det är det som händer i våra celler.

 200. Vi har dem som bränsleceller
  som drivs av socker.

 201. Det är så de icke-fotosyntetiserande
  cellerna fungerar.

 202. På det viset är de energifabriken-

 203. -för alla högre celler.

 204. Har nån mer en fråga?

 205. Du har ju hållit på med den här
  forskningen länge, sen 70-, 80-talet.

 206. Jag förstod varför
  när du visade alla detaljer.

 207. Vad är utmaningen när man forskar-

 208. -om kloroplaster och mitokondrier
  och deras samarbete?

 209. Metabolismen är ju
  väldigt komplicerad.

 210. Det finns en massa vägar
  som den kan gå.

 211. Vissa delar sker i kloroplasterna,
  andra i mitokondrierna-

 212. -och andra sker i cytoplasman.

 213. Det är svårt
  att veta vad som sker var.

 214. Det finns så många alternativa vägar-

 215. -och vi måste lista ut
  vilken som används.

 216. Det är enkelt att hitta vilken
  kapacitet som finns för olika saker-

 217. -men att komma fram till vad som
  verkligen används är svårare.

 218. -Det är det som är utmaningen.
  -Jag förstår.

 219. Har vi inga fler frågor?

 220. -Då tackar vi Per.
  -Tack.

 221. Textning: Helena Lagerholm
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Fotosyntesen och cellens energifabriker

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Per Gardeström är professor vid Umeå universitet och föreläser om fotosyntesen och hur viktig den är för vår överlevnad. Han förklarar hur den fungerar i växten som med hjälp av solljus fixerar koldioxid. Han fokuserar på samarbetet mellan kloroplaster och mitokondrier som båda är delar av växtcellerna och viktiga för deras energiförsörjning. Inspelat den 8 mars 2017 på Umeå universitet. Arrangör: Sveriges lantbruksuniversitet.

Ämnen:
Biologi > Djur och natur > Växter, Kemi > Kemiska processer i naturen > Fotosyntes och förbränning
Ämnesord:
Botanik, Fotosyntesen, Naturvetenskap, Växter, Växtfysiologi
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Fascinerande växter

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Fascinerande växter

Hur vet egentligen trädet att det är höst?

Hur mycket påverkar arv respektive miljö trädens samspel med årstiderna? Stefan Jansson är professor i botanik och förklarar varför det är viktigt för träden att fälla sina löv i god tid innan vintern. Vad ger trädet dess egenskaper? Inspelat den 8 mars 2017 på Umeå universitet. Arrangör: Sveriges lantbruksuniversitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Fascinerande växter

Hur växter bygger ledningar

Vissa växter har utvecklat ett slags rörsystem för att transportera vatten till olika delar av växten. Sacha Escamez är forskare i fysiologisk botanik och förklarar hur det fungerar. Han säger också att beskrivningen med rör är en förenkling och att det egentligen handlar om specialiserade celler i växten. Inspelat den 8 mars 2017 på Umeå universitet. Arrangör: Sveriges lantbruksuniversitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Fascinerande växter

Fotosyntesen och cellens energifabriker

Per Gardeström är professor vid Umeå universitet och föreläser om fotosyntesen och hur viktig den är för vår överlevnad. Han förklarar hur den fungerar i växten som med hjälp av solljus fixerar koldioxid. Han fokuserar på samarbetet mellan kloroplaster och mitokondrier som båda är delar av växtcellerna och viktiga för deras energiförsörjning. Inspelat den 8 mars 2017 på Umeå universitet. Arrangör: Sveriges lantbruksuniversitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Fascinerande växter

Trafiken i växtceller

Hur ser det ut i en växt? Anirban Baral är forskare vid SLU och föreläser om hur växter ser ut inuti och om funktioner i en växtcell. Hur utbyter de olika delarna i växtcellen information med varandra? Inspelat den 8 mars 2017 på Umeå universitet. Arrangör: Sveriges lantbruksuniversitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Fascinerande växter

Kemikalier för att dissekera växter

Siamsa Doyle är forskare vid SLU och studerar egenskaper i växters protein. Hon säger att allt som händer i en mänsklig kropp eller en växt är styrt av proteiner. Hon berättar om olika metoder för att blockera protein och om fördelarna med att göra det med hjälp av kemikalier. Inspelat den 8 mars 2017 på Umeå universitet. Arrangör: Sveriges lantbruksuniversitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Fascinerande växter

Symbiosen mellan svamp och träd

Judith Felten är forskare i cell- och molekylärbiologi vid SLU och föreläser om funktionen trädens rotsystem har. Rötterna behövs för att ta upp näring och vatten, men de tar också hjälp av svampar och bakterier. I utbyte får de socker från träden. Svampars interaktion med trädrötter kallas Mykorrhiza. Inspelat den 8 mars 2017 på Umeå universitet. Arrangör: Sveriges lantbruksuniversitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Fascinerande växter

Om växter och deras försvar

Benedicte Albrectsen är forskare i fysiologisk botanik och berättar om växters förmåga att försvara sig. Växter består av mat, men många blir ändå inte uppätna. Det beror på att växterna producerar gifter och osmakliga ämnen med hjälp av fenoler. Inspelat den 8 mars 2017 på Umeå universitet. Arrangör: Sveriges lantbruksuniversitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Fascinerande växter

Framtidens skogsgenetik

Varför är gamla fältförsök viktiga? Anders Fries är forskare i skogsgenetik och berättar om vad gamla fältförsök kan lära oss om bland annat vedegenskaper. Inspelat den 8 mars 2017 på Umeå universitet. Arrangör: Sveriges lantbruksuniversitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Unga vuxna-dagarna 2016

Unga vuxna och unga vuxnas identitetsutveckling

Björn Wrangsjö, docent i barn- och ungdomspsykiatri, konstaterar att psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem. Han har studerat två grupper med stora likheter och skillnader. Unga som tillbringar nästan all tid vid datorn och på nätet och unga som ansluter sig till islamistiska rörelser. Här försöker Björn ge en beskrivning av deras livsläge och vad deras sökande går ut på. Föreläsningen avslutas med en frågestund tillsammans med Folkhälsominister Gabriel Wikström och moderator Maria Edlund. Inspelat den 29 januari 2016 på Norra Latin, Stockholm. Arrangör: Andreas Murray & Maria Edlund, Krica och Sapu.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Vad behöver man egentligen veta?

Det finns högstadieelever som tror att barn kläcks ur ägg. Andra experimenterar med avancerat sex på webben. Klarar skolans sex- och samlevnadsundervisning av att tillgodose ungdomars enormt skiftande behov av kunskap och vägledning?