Titta

UR Samtiden - Fascinerande växter

UR Samtiden - Fascinerande växter

Om UR Samtiden - Fascinerande växter

Forskare från Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet berättar om sin forskning om växter. Inspelat den 8 mars 2017 på Umeå universitet. Arrangör: Sveriges lantbruksuniversitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Fascinerande växter : Trafiken i växtcellerDela
 1. Växtceller är, till skillnad
  från djurceller, omgivna av cellväggar.

 2. De här cellerna, omgivna av väggar
  och med små strukturer på insidan-

 3. -påminner mig alltid
  om gamla stadskartor.

 4. Jag heter Anirban och ska prata
  om trafiken inne i en växtcell.

 5. Växten vi arbetar med
  är en sådan här backtrav.

 6. Den växer och producerar frön snabbt,
  så det går snabbt att se resultaten.

 7. Växtens DNA har sekvenserats,
  vilket möjliggör genmodifiering.

 8. När växterna är unga är det lätt
  att se deras celler i ett mikroskop.

 9. Det uppskattar man som cellbiolog.

 10. Alla växter och djur
  består ju av celler.

 11. Om vi tittar på den här unga
  backtravens rötter i ett mikroskop-

 12. -ser vi att de består av små block.
  Varje block är en cell.

 13. Om vi tittar in i själva cellerna-

 14. -ser vi att de innehåller många
  små avdelningar med olika funktioner.

 15. Vi cellbiologer studerar
  hur en avdelnings funktion-

 16. -påverkar cellen och, i större skala,
  hur växten växer och utvecklas.

 17. Växtceller är, till skillnad
  från djurceller, omgivna av cellväggar.

 18. De här cellerna, omgivna av väggar
  och med små strukturer på insidan-

 19. -påminner mig alltid
  om gamla stadskartor.

 20. De består av en mur
  med byggnader på insidan.

 21. Städer har vägar och trafik som rör sig.

 22. Jag ska ju prata om trafik-

 23. -så vi förenklar stadens trafik
  och jämför den med en växtcell.

 24. Staden omges av en eller flera murar.

 25. I en växtcell finns det
  utöver cellväggen ännu ett lager.

 26. Det är plasmamembranet,
  som avskiljer cellen från omgivningen.

 27. En stad har ett stadshus,
  där besluten fattas-

 28. -och cellen har en cellkärna
  som innehåller arvsmassan.

 29. Staden har också fabriker,
  som producerar det som behövs.

 30. Celler har ett endoplasmanät
  och en golgiapparat-

 31. -som blandar proteiner, fetter
  och annat som behövs.

 32. Ur trafikperspektiv
  är transportnav viktiga för en stad.

 33. Där lastas material från fabrikerna
  i lastbilar och skickas ut i staden.

 34. Ibland ända till muren, och därifrån
  kommer tomma lastbilar tillbaka.

 35. I en cell motsvaras det
  av trans-golginätverket.

 36. Där förpackas allt som produceras
  i cellens fabriker-

 37. -och skickas till cellens delar,
  inklusive cellväggen.

 38. Material kommer även hit i retur.

 39. Den här avdelningen är så viktig
  att jag kommer att nämna den ofta.

 40. En annan viktig del av en stad
  är avfallssystemet.

 41. Det krävs att avfallet och arbetarna
  kan ta sig dit från transportnavet.

 42. I en cell motsvaras det av en vakuol.

 43. Den bryter ner överflödigt material
  i cellen.

 44. I vissa fall kan den också fungera
  som lagerlokal.

 45. Om vi tittar på de här avdelningarna,
  cellväggen och plasmamembranet-

 46. -så består de av fetter,
  som vi forskare kallar lipider.

 47. Sammansättningen av olika lipider-

 48. -varierar mellan olika avdelningar.

 49. Lagren innehåller dessutom
  olika proteiner.

 50. De varierar också,
  vilket ger avdelningarna dess egenart.

 51. När man pratar om trafik
  eller transportering av material-

 52. -så handlar det om de här strukturerna-

 53. -som består av lipider och proteiner.

 54. Paketen som innehåller det
  som transporteras kallas för vesiklar.

 55. En vesikel är en bubbla
  av lipider och proteiner.

 56. Den innehåller olika sorters laster.

 57. Det är paketen i celltrafiken.

 58. Eftersom all trafik
  genomförs av de här vesiklarna-

 59. -kallas det också vesikeltrafik.

 60. Hur kan vi då studera avdelningarna
  och transporten av material-

 61. -i en levande cell?

 62. När man joggar en vinterkväll-

 63. -tar man på sig en reflexväst
  eller en liten lampa för att synas.

 64. I cellbiologin har vi något liknande:
  fluorescerande märkning.

 65. I naturen finns det djur som producerar
  fluorescerande protein.

 66. När man lyser på dem
  ger proteinerna ifrån sig ljus.

 67. Det går att ta genen som producerar
  det fluorescerande proteinet-

 68. -och kombinera den med en gen
  som producerar växtprotein.

 69. När vi sätter in
  den här kombinerade genen i en växt-

 70. -så producerar den ett protein som
  har den fluorescerande märkningen.

 71. När man lyser på det,
  ger det ifrån sig ljus.

 72. Var i växten proteinet än är
  så kommer den avdelningen att lysa-

 73. -när man lyser på den.

 74. Då kan vi se det i ett mikroskop.

 75. Med hjälp av det här kan vi
  titta på alla avdelningar i en cell-

 76. -till exempel cellkärnan,
  endoplasmanätet, golgiapparaten-

 77. -det vi är intresserade av -
  trans-golginätverket-

 78. -plasmamembranet och vakuolen.

 79. Om vi lyckas märka ett protein
  som sitter på en vesikel-

 80. -kan vi se hur vesiklarna - trafiken -
  rör sig över tiden.

 81. Som ni ser
  är det liv och rörelse i cellen.

 82. Nu ska jag beskriva
  de olika stadierna i vesikeltrafiken.

 83. Jag tar leveransen från trans-
  golginätverket till plasmamembranet-

 84. -så kallad utsöndring - som exempel.

 85. När vi skickar ett paket
  tar vi först en kartong-

 86. -lägger i det vi vill skicka
  och stänger igen den.

 87. I cellen händer något liknande
  när membranen i avdelningen-

 88. -försöker att böja sig
  och börjar forma en vesikel.

 89. Det pågår forskning-

 90. -om hur den här raka strukturen
  böjs till en rund form.

 91. Man tror att vissa proteiner fäster sig
  vid membranet och försöker böja det.

 92. Andra proteiner kapar den böjda
  strukturen och förseglar den-

 93. -för att skapa en förseglad vesikel.

 94. Nu är vårt paket redo.

 95. De fraktas i regel på vägar
  eller med järnväg till mottagaren.

 96. I cellen finns det två sorters
  proteiner som utgör färdvägar.

 97. De kallas aktinfilament
  och mikrotubuli.

 98. Med hjälp av fluorescerande märkning
  kan man se färdvägarna.

 99. Man kan se att det är
  ett ganska tätt nätverk med vägar-

 100. -och att de är vältrafikerade.

 101. På järnvägar går det tåg
  som transporterar våra paket.

 102. I cellen finns det
  specialiserade motorproteiner-

 103. -som färdas på de här vägarna
  och bär på vesiklarna med cellens last.

 104. I den här filmen
  ska jag försöka visa en sådan väg.

 105. Aktinvägen är grön
  och vesiklarna är magentafärgade.

 106. På filmen ser ni att vesiklarna
  färdas från vänster till höger.

 107. Här rör sig vesiklarna längs vägen.

 108. Det här för oss till det sista stadiet:
  leveransen.

 109. När vi får ett paket
  börjar vi med att se efter-

 110. -så att adressen stämmer
  - att paketet är till oss-

 111. -innan vi öppnar kartongen.
  I cellen sker något liknande.

 112. Vesiklarna innehåller vissa proteiner-

 113. -som fungerar som adresslappar.

 114. De blir avlästa vid sitt mål -
  i det här fallet plasmamembranet.

 115. Adressproteinet
  och proteinet som identifierar det-

 116. -formar ett komplex,
  vilket kallas vesikeldockning.

 117. När det har inträffat smälter vesikeln
  samman med plasmamembranet.

 118. Som en följd av det
  börjar lasten utsöndras-

 119. -vesikeln blir en del av membranet
  och utsöndringsprocessen slutförs.

 120. Efter den här allmänna beskrivningen-

 121. -kommer jag nu
  till vår forskning om utsöndring.

 122. Vi inledde forskningen
  för att hitta de gener-

 123. -som ansvarar för att växten växer.

 124. Vi har hittat en gen vars genuttryck -
  proteinproduktionen-

 125. -ökar kraftigt när växten växer.

 126. Den genen är viktig
  för att växten ska växa.

 127. Fördelen med en backtrav är-

 128. -att man kan ge den en viss gen eller
  få den att sluta producera protein.

 129. Sådana växter kallar vi mutanter.

 130. När vi studerar mutanten som inte
  har en aktiv gen av det här slaget-

 131. -ser vi att den växer dåligt.

 132. Den växer sämre än den vanliga
  växten, som vi kallar modersorten.

 133. Både rotens tillväxt
  hos växter som stått i ljus-

 134. -och skottens tillväxt
  hos dem som stått i mörker-

 135. -minskar hos mutanten.

 136. Som en följd av det blir den här
  mutanten på sikt mycket mindre.

 137. När växten blir äldre
  blir den låg och buskig.

 138. Den påminde en av våra medarbetare
  om ett myrpiggsvin - en echidna-

 139. -så vi döpte genen till det.

 140. Mutantväxten som saknar
  echidna-protein växer sämre-

 141. -eftersom de individuella cellerna inte
  kan växa.

 142. Om vi tänker på stadskartorna igen så
  har vi en liten stad som inte kan växa.

 143. Det kan bero på olika defekter i staden.

 144. Fabrikerna kanske inte
  är tillräckligt bra-

 145. -eller så kan transporterna inte
  frakta det som produceras-

 146. -till stadsgränsen så att den kan växa.

 147. För att lista ut vilken avdelning
  som påverkas av echidna-proteinet-

 148. -gjorde vi en fluorescerande märkning
  i en växtcell.

 149. Proteinet finns i trans-golginätverket,
  cellens transportnav.

 150. Det tyder på att det är inblandat
  i transportprocessen.

 151. När vi jämförde
  transportnavets strukturer-

 152. -hos modersorten och mutanten-

 153. -visade sig strukturen vara skadad.

 154. Det innebär att transportfunktionen
  också kan vara skadad hos mutanten.

 155. Nu vet vi att den här avdelningen
  är involverad i leveransen-

 156. -av material till plasmamembranen
  och cellväggarna.

 157. Är det på något sätt skadat
  hos mutanten?

 158. Vi tittade på det.
  Här har vi ett plasmamembranprotein-

 159. -som har fluorescerande märkning
  och är grönt här.

 160. Jämför vi proteinnivån
  med den i modersorten-

 161. -ser vi att mutantens proteinnivå
  är låg.

 162. Vi kan också titta på cellväggen,
  och t.ex. det som kallas fröskal.

 163. Fröna producerar dem som skydd.

 164. Fröskalet visas med rött
  här i modersorten.

 165. Som vi ser saknas det helt
  hos mutanten.

 166. Mutanten lyckas inte
  leverera plasmamembranmaterial-

 167. -och cellväggskomponenter
  till cellens ytterkanter.

 168. Vi kan se hur det här händer över tid
  i en levande cell.

 169. Metoden kallas
  fluorescens efter ljusblekning.

 170. Det är ganska... Vi förenklar det.

 171. Om man har en flagga utomhus
  under sommaren-

 172. -så kommer färgerna att blekna.

 173. Den konstanta exponeringen för solljus
  gör så att färgerna bleks.

 174. Det här kallas ljusblekning-

 175. -och fluorescerande protein
  påverkas av det.

 176. Den här cellen producerar ett
  fluorescerande plasmamenbranprotein-

 177. -som är vitt här.

 178. Lyser man högintensivt ljus på det
  så förstörs fluorescensen.

 179. Som ni kan se här
  har fluorescensen försvunnit.

 180. Modertypen är här uppe och mutanten
  här nere. Den är borta hos båda.

 181. Men med tiden börjar cellen
  producera mer fluorescerande protein-

 182. -och leverera det
  till plasmamembranen via utsöndring.

 183. Som en följd av det
  kommer fluorescensen tillbaka.

 184. Ni kan se här att fluorescensen
  kommer tillbaka i modertypen-

 185. -men inte hos mutanten.
  Fluorescensen kommer inte tillbaka.

 186. Mutanten är alltså dålig på
  att leverera plasmamembranproteiner.

 187. Frågan är
  var proteinet som produceras hamnar.

 188. Om vi tittar på ett protein som
  normalt levereras till plasmamembran-

 189. -ser vi att det hos mutanten gör det
  i mycket lägre grad.

 190. Det hamnar i stället i vakuolen.

 191. Cellens last skickas till fel ställe-

 192. -när man tar bort ett visst protein.

 193. Det här är ett exempel på ett protein
  i transportnavet-

 194. -men vi vet att det finns flera
  hundra proteiner i den avdelningen.

 195. De måste samverka.

 196. Nu försöker vi identifiera
  echidnans kollegor och deras funktion.

 197. Vi försöker också
  studera transportnavet närmare.

 198. Det hanterar
  två sorters laster samtidigt.

 199. En går ut till cellväggen
  och en annan till vakuolen.

 200. Men vad står det på adresslappen
  på lasten som hamnar fel?

 201. Vilka arbetare läser adresserna,
  och hur fattar de sina beslut?

 202. Växtcellen måste förändra
  transportprocessen utifrån sina behov.

 203. När den måste växa mer skickar den ut
  fler laster för att expandera.

 204. När den däremot behöver lagra saker-

 205. -som när den måste lagra protein
  i vakuolen när fröna produceras-

 206. -används de färdvägarna mer.

 207. Som vi ser krävs det samarbete
  med transportnavet, arbetarna där-

 208. -och de olika proteiner som
  synkroniserar och reglerar processen-

 209. -för att växten
  ska fungera som den ska.

 210. Det är vad vi studerar för närvarande.

 211. Med det avslutar jag
  och tackar min chef Rishi Bhalerao-

 212. -för att jag får arbeta i hans labb-

 213. -och Johan, Kristoffer och Delphine
  från labbet.

 214. Deras arbete har lärt oss det vi vet
  om echidna och transportprocessen.

 215. Tack för uppmärksamheten.

 216. Tack så mycket.

 217. Har vi några frågor
  om transport i växter?

 218. Transport och trafik.

 219. Nej?

 220. Jag kan börja.

 221. Vad händer när något förändras
  i miljön runt växten?

 222. Är transportsystemet involverat i det?

 223. Växterna kan ju som bekant inte
  förflytta sig-

 224. -så de måste anpassa sig
  efter förändringar i omgivningen.

 225. Det sker även på cellbiologisk nivå
  - i trafiken.

 226. Ett bra exempel är svampangrepp.

 227. Svampen försöker att ta sig in
  genom cellväggen.

 228. Cellen vill förstärka väggen
  så att svampen inte kan ta sig in.

 229. Den omdirigerar utsöndringsprocessen
  fullständigt-

 230. -mot den del av väggen
  som svampen angriper.

 231. Den skickar dit mer material-

 232. -så att cellväggen blir starkare
  och svampen inte kan ta sig in.

 233. Det sker i många sammanhang.

 234. Membranen som jag beskrev
  är inte helt vattentäta.

 235. Precis som en mur har portar
  har membranen proteiner-

 236. -som släpper igenom vissa molekyler.

 237. Till exempel släpper vissa proteiner
  i plasmamembranen in järn.

 238. När det är järnbrist behöver växten
  fler sådana portar i plasmamembranen.

 239. Då skickar den dit mer protein.

 240. När det i stället
  kan bli för mycket järn i cellen-

 241. -tas delarna med proteinet
  bort från membranen-

 242. -och skickas till vakuolen
  för nedbrytning.

 243. Alla beståndsdelar i vesikeltrafiken
  samverkar-

 244. -så att växten kan anpassa sig
  efter sin miljö.

 245. Intressant.

 246. Någon?

 247. Är det någon som har en fråga?

 248. Nej.

 249. Då tycker jag att vi tackar.
  Tack så mycket.

 250. Översättning: Per Lundgren
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Trafiken i växtceller

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Hur ser det ut i en växt? Anirban Baral är forskare vid SLU och föreläser om hur växter ser ut inuti och om funktioner i en växtcell. Hur utbyter de olika delarna i växtcellen information med varandra? Inspelat den 8 mars 2017 på Umeå universitet. Arrangör: Sveriges lantbruksuniversitet.

Ämnen:
Biologi > Djur och natur > Växter
Ämnesord:
Botanik, Naturvetenskap, Växtanatomi, Växtceller, Växter, Växtmorfologi
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Fascinerande växter

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Fascinerande växter

Hur vet egentligen trädet att det är höst?

Hur mycket påverkar arv respektive miljö trädens samspel med årstiderna? Stefan Jansson är professor i botanik och förklarar varför det är viktigt för träden att fälla sina löv i god tid innan vintern. Vad ger trädet dess egenskaper? Inspelat den 8 mars 2017 på Umeå universitet. Arrangör: Sveriges lantbruksuniversitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Fascinerande växter

Hur växter bygger ledningar

Vissa växter har utvecklat ett slags rörsystem för att transportera vatten till olika delar av växten. Sacha Escamez är forskare i fysiologisk botanik och förklarar hur det fungerar. Han säger också att beskrivningen med rör är en förenkling och att det egentligen handlar om specialiserade celler i växten. Inspelat den 8 mars 2017 på Umeå universitet. Arrangör: Sveriges lantbruksuniversitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Fascinerande växter

Fotosyntesen och cellens energifabriker

Per Gardeström är professor vid Umeå universitet och föreläser om fotosyntesen och hur viktig den är för vår överlevnad. Han förklarar hur den fungerar i växten som med hjälp av solljus fixerar koldioxid. Han fokuserar på samarbetet mellan kloroplaster och mitokondrier som båda är delar av växtcellerna och viktiga för deras energiförsörjning. Inspelat den 8 mars 2017 på Umeå universitet. Arrangör: Sveriges lantbruksuniversitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Fascinerande växter

Trafiken i växtceller

Hur ser det ut i en växt? Anirban Baral är forskare vid SLU och föreläser om hur växter ser ut inuti och om funktioner i en växtcell. Hur utbyter de olika delarna i växtcellen information med varandra? Inspelat den 8 mars 2017 på Umeå universitet. Arrangör: Sveriges lantbruksuniversitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Fascinerande växter

Kemikalier för att dissekera växter

Siamsa Doyle är forskare vid SLU och studerar egenskaper i växters protein. Hon säger att allt som händer i en mänsklig kropp eller en växt är styrt av proteiner. Hon berättar om olika metoder för att blockera protein och om fördelarna med att göra det med hjälp av kemikalier. Inspelat den 8 mars 2017 på Umeå universitet. Arrangör: Sveriges lantbruksuniversitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Fascinerande växter

Symbiosen mellan svamp och träd

Judith Felten är forskare i cell- och molekylärbiologi vid SLU och föreläser om funktionen trädens rotsystem har. Rötterna behövs för att ta upp näring och vatten, men de tar också hjälp av svampar och bakterier. I utbyte får de socker från träden. Svampars interaktion med trädrötter kallas Mykorrhiza. Inspelat den 8 mars 2017 på Umeå universitet. Arrangör: Sveriges lantbruksuniversitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Fascinerande växter

Om växter och deras försvar

Benedicte Albrectsen är forskare i fysiologisk botanik och berättar om växters förmåga att försvara sig. Växter består av mat, men många blir ändå inte uppätna. Det beror på att växterna producerar gifter och osmakliga ämnen med hjälp av fenoler. Inspelat den 8 mars 2017 på Umeå universitet. Arrangör: Sveriges lantbruksuniversitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Fascinerande växter

Framtidens skogsgenetik

Varför är gamla fältförsök viktiga? Anders Fries är forskare i skogsgenetik och berättar om vad gamla fältförsök kan lära oss om bland annat vedegenskaper. Inspelat den 8 mars 2017 på Umeå universitet. Arrangör: Sveriges lantbruksuniversitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Unga vuxna-dagarna 2016

Affektfokuserat arbete med unga vuxna

Katja Bergsten, psykolog och psykoterapeut, beskriver här den Affektfokuserade arbetsmodellen som används i terapeutiska situationer. Affekter är våra grundläggande känsloreaktioner, bland annat ilska, sorg, glädje, rädsla och skam. När vi hamnar i affekt aktiveras kroppsliga reaktioner och vi mobiliserar för agerande. I terapin undersöks dessa känslor för att skapa förståelse kring problemen. Inspelat den 29 januari 2016 på Norra Latin, Stockholm. Arrangör: Andreas Murray & Maria Edlund, Krica och Sapu.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Vi njuter av varandra

Sex har aldrig varit så kul som nu, säger Dag och Niki. De har levt ihop i trettiofem år, men känner sig som tonåringar. Receptet är planering och lek. Terapeuten Charlotte Makbouls bästa bot mot olust är så kallad mindfulness. Luststörningar har blivit en diagnos och allt fler söker hjälp för det.