Titta

UR Samtiden - Kvinnors styrkor och möjligheter

UR Samtiden - Kvinnors styrkor och möjligheter

Om UR Samtiden - Kvinnors styrkor och möjligheter

Seminarium med utgångspunkt i de fyra jämställdhetspolitiska målen: en jämn fördelning av makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet, jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet samt att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Hur långt har man nått med att uppfylla dessa mål? Inspelat den 8 mars 2017 på Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Kvinnors styrkor och möjligheter : Aldrig mera våldtäkt?Dela
 1. Våldtäktsbegreppet är ett begrepp
  med politisk sprängkraft.

 2. Ett begrepp
  med vilket man kan bedriva politik.

 3. Jag har valt rubriken "Aldrig mera
  våldtäkt" för det här föredraget.

 4. Det kommer nog framgå längre fram
  varför jag har gjort det.

 5. Jag kan nämna redan nu
  att det är hämtat från...

 6. ...en artikel i Feministiskt
  perspektiv av Gudrun Nordborg-

 7. -före detta chefen
  för Brottsoffermyndigheten.

 8. Den handlar om det nya förslaget
  till sexualbrottslagstiftning.

 9. Ni förstår vartåt det barkar.

 10. Jag ska börja med en annan rubrik,
  nämligen denna.

 11. "Välkommen
  till våldtäktslandet Sverige".

 12. En ledartext i Nerikes Allehanda,
  som kom för nån vecka sen.

 13. Som ni kanske har läst.
  Den har blivit väldigt viral.

 14. Den är väldigt spridd,
  den här texten.

 15. Så här inleds den: "Välkommen
  till världens våldtäktsland Sverige."

 16. "Vi toppar inte bara Europas lista
  över flest anmälda våldtäkter."

 17. "Av världens OECD-länder har bara
  Australien fler anmälda våldtäkter."

 18. Det skriver man här.
  Det är ju de facto sant.

 19. Man redogör också för vad det beror
  på, de olika förklaringsmodellerna-

 20. -som syns i forskningen.

 21. Varför den framför allt
  har blivit känd är ju för att-

 22. -den är en ironisk kommentar-

 23. -till den ofta uttalat rasistiska
  internationella diskussion-

 24. -som pågår just nu om Sverige-

 25. -och Sveriges höga antal anmälningar
  i våldtäktsfall.

 26. Där till exempel Donald Trump
  i olika sammanhang antyder-

 27. -att migrationen
  lett till fler våldtäkter i Sverige.

 28. Och där SD:s Jimmie Åkesson
  och Mattias Karlsson-

 29. -bekräftar det i en artikel i Wall
  Street Journal för nån vecka sen.

 30. De säger
  att Donald Trump har helt rätt.

 31. Migrationen har lett till
  en massvåldtäktssituation i Sverige.

 32. Ett annat exempel är Nigel Farage,
  UKIP-ledaren i Storbritannien.

 33. På sin Twitter skriver han "Malmö
  is the rape capital of Europe"-

 34. -"due to EU migrant policies."

 35. "Anyone who says
  there isn't a problem is lying."

 36. Det finns en pågående
  internationell diskussion-

 37. -där Sverige används
  som ett exempel på-

 38. -eller som ett argument
  mot flyktingmigration.

 39. Där Sveriges
  höga våldtäktsanmälningstal-

 40. -används som ett argument
  mot flyktingmigration.

 41. Hur blev det så?

 42. Att Sverige
  är ett dåligt exempel på våldtäkter.

 43. Att vi har mycket våldtäkter
  i Sverige.

 44. Det är ju så helt enkelt
  att Sverige faktiskt toppar-

 45. -Europas lista över antalet anmälda
  våldtäkter. Det är ett faktum.

 46. Vi har cirka 6 000 våldtäkter
  som polisanmäls varje år i Sverige.

 47. Det är en ökning med 300 % på tio år,
  en väldigt kraftig ökning.

 48. Som vi ser i Sverige.

 49. Det är självklart så
  att ett stort antal våldtäkter-

 50. -är nåt som är väldigt negativt.
  Det måste motverkas till varje pris.

 51. I synnerhet i ett land som gärna
  vill slänga sig med en självbild-

 52. -av att vara världens mest
  jämställda land, som Sverige gör.

 53. Eller åtminstone har gjort tidigare.

 54. Samtidigt måste man också förstå
  att de här anmälda...

 55. Att ett högt antal anmälda våldtäkter
  också i någon mån-

 56. -måste ses som en framgång.

 57. Att man har åstadkommit nånting
  i Sverige.

 58. Det är lite det som den här artikeln
  i Nerikes Allehanda pekar på.

 59. Det är inte så att bara för
  att vi har många anmälda våldtäkter-

 60. -så är det nödvändigtvis nåt dåligt.

 61. I den rasistiska diskussionen
  om anmälningar-

 62. -framställs det höga anmälningstalet
  som nåt negativt. De skriver så här:

 63. "Om det är det höga anmälningstalet
  som är dåligt"-

 64. -"kanske vi ska kolla hur de jobbar
  i Saudiarabien och Egypten"-

 65. -"för att se om vi kan få tips
  på hur vi sänker anmälningstalet."

 66. Bara för att man har låga tal
  är det inte så-

 67. -att man har få faktiska våldtäkter.
  Det säger sig självt.

 68. I själva verket
  sa den brittiska forskaren Liz Kelly-

 69. -redan 2009
  när man gjorde en stor jämförelse-

 70. -mellan sexualbrott
  i olika europeiska länder-

 71. -att Sverige helt enkelt
  befinner sig i en annan fas-

 72. -i synen på våldtäkt
  och sexuella övergrepp.

 73. Vi har kommit längre
  i hur vi ser på det-

 74. -hur vi definierar det och så vidare.

 75. Det är en viktig förklaring till att
  vi har de här höga anmälningstalen.

 76. Att Sverige befinner sig
  i en annan fas-

 77. -fick ju inte minst
  Julian Assange erfara-

 78. -när han anklagades för våldtäkt 2010
  i Sverige.

 79. När han då kallade Sverige
  för "feminismens Saudiarabien".

 80. Han beskrev hur han hamnat i
  ett getingbo av revolutionärfeminism.

 81. Nånting speciellt är det med Sverige-

 82. -och vårt sätt
  att förhålla oss till våldtäkt.

 83. Varför är det då så att vi har
  ett så högt antal anmälda våldtäkter?

 84. En viktig faktor
  som man måste berätta om-

 85. -är att det är svårt att få
  bra siffror på faktiska våldtäkter.

 86. Vad är anmälningar, åtal, fällande
  domar? Det är svårt att ha koll på.

 87. Det är dessutom svårt
  att jämföra olika länder.

 88. Vi kodar olika, vi rubricerar olika.

 89. Bortsett från det
  är en viktig förklaring helt enkelt-

 90. -att vi i Sverige har fått
  ett minskat tabu kring våldtäkt.

 91. Det är inte längre
  lika stigmatiserande-

 92. -att berätta om att man har utsatts
  för det. Kvinnor vågar berätta-

 93. -i större utsträckning än tidigare-

 94. -och i större utsträckning
  än i andra länder.

 95. Även om vi pratar om att polisanmälan
  och rättegången är en andra våldtäkt-

 96. -är det ändå så att kvinnor vågar
  berätta om det i större utsträckning.

 97. En annan förklaring
  är minskad tolerans...

 98. ...för att utsättas för sexuella
  övergrepp i jämförelse med tidigare-

 99. -och i jämförelse med andra länder.

 100. Vi har pratat så mycket om det här
  och synliggjort olika situationer-

 101. -av gråzoner
  där olika former av övergrepp sker-

 102. -att vi i mindre utsträckning,
  om man jämför internationellt-

 103. -tolererar att utsättas
  för sexuellt våld. Vi anmäler mer.

 104. Den viktigaste förklaringen
  är kanske ändå...

 105. ...att vi har vidgat
  våldtäktsbegreppet i lagstiftningen.

 106. Successivt från 60-talet
  och fram till i dag-

 107. -har fler och fler handlingar-

 108. -händelser, situationer
  och kategorier-

 109. -av utsatta grupper-

 110. -kommit att rymmas inom
  våldtäktsbegreppet i lagstiftningen.

 111. 1965 skedde den första
  stora förändringen i lagstiftningen:

 112. Våldtäkt inom äktenskapet
  kriminaliserades.

 113. Hustrur inkluderades i
  lagstiftningen. I våldtäktsbegreppet.

 114. 1984
  gjorde man lagtexten könsneutral.

 115. Det fick konsekvensen att även män
  som utsattes för våldtäkt-

 116. -rymdes inom det juridiska våldtäkts-
  begreppet. Ytterligare en utvidgning.

 117. Den viktigaste förklaringen
  till de senaste tio årens ökning-

 118. -har snarast att göra
  med den förändring som kom 2005-

 119. -när barn-

 120. -och personer som befann sig
  i så kallat hjälplöst tillstånd-

 121. -kom att rymmas
  inom våldtäktsdefinitionen.

 122. De fallen kategoriserades tidigare
  som sexuellt utnyttjande.

 123. Från 2005 kom de här situationerna
  att räknas som våldtäkt.

 124. Med hjälplöst tillstånd
  menades de som var medvetslösa.

 125. "Sömn, berusning, sjukdom,
  kroppsskada eller psykisk störning"-

 126. -som det står i lagtexten.

 127. I stället för att se våldtäktslandet
  Sverige som nåt negativt...

 128. ...som nåt man ska akta sig
  för att efterlikna-

 129. -kan man också se det som ett uttryck
  för att vi vågar prata om våldtäkt-

 130. -och göra nånting. Att vi har
  åstadkommit politiska förändringar-

 131. -vad gäller lagstiftningen och
  bemötandet av professionella grupper.

 132. Om vi vill se
  det höga anmälningstalet-

 133. -som en feministisk
  eller politisk framgång-

 134. -är det fortfarande så att vi har
  påfallande lågt antal fällande domar.

 135. Även i internationell jämförelse har
  vi väldigt lågt antal fällande domar.

 136. Trots anmälningstalen.

 137. Ungefär 150 fällande domar per år
  har vi i Sverige.

 138. Det anmärkningsvärda med det är-

 139. -att det är samma antal som 1965.

 140. Trots den här väldigt stora
  utvidgningen av våldtäktsbegreppet-

 141. -trots de massiva insatser som har
  gjorts för att få kvinnor att anmäla-

 142. -och trots att man har lyckats
  få kvinnor att anmäla-

 143. -har vi inte förändrats över huvud
  taget vad gäller fällande domar.

 144. Så det finns fortfarande
  en del saker att göra.

 145. Vad som är våldtäkt och vem som
  kan våldtas är ännu inte självklart.

 146. Det ser vi ju när vi får
  massiva debatter om våldtäkter.

 147. Så fort det blir en friande dom
  och så vidare.

 148. Vad man kan säga
  om feminismens arbete-

 149. -så har det handlat mycket om att
  hålla fast vid våldtäktsbegreppet.

 150. Att kräva att få äga
  våldtäktsbegreppet och definiera det-

 151. -utifrån de erfarenheter
  och de upplevelser som man har haft.

 152. Och att utvidga innebörden
  i våldtäktsbegreppet.

 153. Våldtäktsbegreppet har varit
  ett centralt politiskt verktyg.

 154. Ett verktyg med vilket
  man har bedrivit politisk kamp.

 155. Ett viktigt begrepp.

 156. På 70-talet handlade det om
  att använda våldtäktsbegreppet-

 157. -för att synliggöra att såna här
  övergrepp över huvud taget förekom.

 158. Att synliggöra
  att det var ett vanligt problem.

 159. Ett samhällsproblem, som samhället
  hade ansvar för att lösa.

 160. Men också ett krav på att ha
  ett sammanhållet våldtäktsbegrepp.

 161. Att olika situationer av våldtäkter
  skulle förstås som våldtäkt-

 162. -även i juridisk mening. På 90-
  och 00-talet har kampen fortsatt.

 163. Det har handlat om
  att man har velat vidga begreppet-

 164. -till att rymma fler erfarenheter
  av att utsättas för våldtäkt.

 165. Det har också handlat om
  krav på att skapa samstämmighet-

 166. -mellan vad som uppfattas som allmänt
  rättsmedvetande kring våldtäkt-

 167. -och juridikens definition.

 168. Man kan säga
  att politiseringen av våldtäkt-

 169. -den feministiska politiseringen-

 170. -tog sin början som en kritik
  av sexualliberalismen.

 171. Under den sexuella revolutionen på
  60-talet skulle lagen moderniseras-

 172. -för att möjliggöra
  att sexualiteten gjordes fri.

 173. Det saknades ett problemfokus
  i synen på sexualiteten.

 174. Lagstiftning var till för
  att möjliggöra människors sexualitet-

 175. -inte förhindra den.

 176. Därför handlade det mycket om
  avkriminalisering och inte tvärtom.

 177. Samtidigt i tid
  intresserade sig kriminologin-

 178. -och viktimologin,
  som var en ny vetenskap då-

 179. -för vad offret själv hade gjort-

 180. -för att utsättas för det här.

 181. Det gällde även offer för våldtäkt.

 182. Vilka handlingar hade offret gjort
  för att hamna i situationen?

 183. Man laborerade med...

 184. Ni vet, hade hon burit kjol?
  Tackat ja till lift?

 185. Hade man det,
  kunde man definiera de våldtäkterna-

 186. -som offerforcerade.

 187. Något som offret hade gjort
  hade lett fram till våldtäkten.

 188. Det perspektivet tog politikerna
  till sig vid den här tiden.

 189. När sexualbrottsutredningen
  kom -76...

 190. ...föreslog man en åtskillnad
  mellan "verkliga våldtäkter"...

 191. ...det vill säga fall där förövaren
  smög i nån buske och hoppade fram-

 192. -och förgrep sig på ett okänt offer,
  och de här andra fallen-

 193. -som var offerforcerade
  på olika sätt.

 194. Alltså fall där övergreppet
  var ett resultat av ett missförstånd-

 195. -där kvinnan hade sänt ut signaler
  som tydde på-

 196. -nånting visst
  som mannen hade feltolkat.

 197. Missförstånd gällande det sexuella
  spelets regler, som man pratade om.

 198. Man tänkte att våldtäktsbegreppet
  skulle sparas för verkliga fall.

 199. Man skulle använda
  begreppet "våldförande"-

 200. -för att prata om missförstånden. Man
  tänkte att det kunde leda till böter-

 201. -snarare än fängelse.

 202. Det var den här utredningen som fick
  kvinnorörelsen att intressera sig-

 203. -för våldtäktsfrågan i Sverige.
  Innan dess var inte våld...

 204. Så såg man inte på våld som en
  kvinnofråga. Det började man göra nu.

 205. Det som hände
  var att den svenska kvinnorörelsen-

 206. -som vid den här tiden var, och
  fortfarande är, en heterogen samling-

 207. -gick samman om ett upprop
  mot den här sexualbrottsutredningen.

 208. Det var framförallt
  våldtäktsbegreppet man utgick ifrån.

 209. Man krävde ett sammanhållet begrepp,
  utan uppdelning.

 210. En våldtäkt är en våldtäkt,
  menade man.

 211. Alla föreställningar om det sexuella
  spelets regler och offerforcering-

 212. -var bara ett uttryck för kvinnohat.

 213. "Män ska inte våldta kvinnor,
  vare sig i parker eller på soffan."

 214. "Män ska aldrig våldta kvinnor.
  Så enkelt är vårt budskap."

 215. Så skrev Maria-Pia Boëthius, som
  vid den här tiden var en frontfigur-

 216. -i den här kampen.

 217. Uppropet blev framgångsrikt.

 218. Det låg i tiden att börja ifrågasätta
  såna här perspektiv.

 219. Den här kritiken kom rätt i tiden.

 220. Utredningen lades på is,
  man tillsatte en ny utredning.

 221. Det blev inget av detta.

 222. Men lärdomen efter det här
  är att våldtäktsbegreppet-

 223. -är ett begrepp
  med politisk sprängkraft.

 224. Ett begrepp med vilket man
  kan bedriva politik väldigt tydligt.

 225. Det har inom den feministiska
  våldsforskningen blivit centralt-

 226. -att just arbeta för
  ett sammanhållet våldsperspektiv.

 227. Man har sett poängen med
  att se olika uttryck för våld-

 228. -som ett sammanhållet fenomen. Genom
  att göra det blir problemet stort.

 229. Ett stort problem finns det starkare
  incitament för att lösa än små.

 230. Det förstår man själv.

 231. Okej!

 232. På 90-talet och 00-talet,
  och även fortsättningsvis-

 233. -har våldtäktsdebatten
  i stor utsträckning handlat om-

 234. -att få tillträde
  till våldtäktsbegreppet.

 235. Att inrymmas i
  den juridiska våldtäktsdefinitionen.

 236. Som jag redan har sagt,
  fler offerkategorier-

 237. -var inte möjliga att våldta,
  utifrån den juridiska definitionen.

 238. Sovande personer, medvetslösa
  personer, barn, berusade personer.

 239. Det de utsattes för
  kunde inte definieras som våldtäkt-

 240. -i juridisk mening.
  De var tvungna att...

 241. Det åtalades för sexuellt utnyttjande
  i stället vid den här tiden.

 242. Från mitten av 90-talet
  och sen 2000-talet har vi haft-

 243. -flera stora, medialt uppmärksammade
  gruppvåldtäktsfall-

 244. -där offret
  har varit väldigt berusat-

 245. -och utsatts för grova övergrepp,
  våldtäkter av ett flertal förövare.

 246. Men där man inte
  har kunnat åtala för våldtäkt.

 247. Vi har Södertäljefallet,
  Rissnefallet, Tumba.

 248. Det fortsätter så med fler fall
  som väcker massmedial debatt.

 249. Många, många människor engagerar sig.

 250. Skapar olika organisationer
  som börjar jobba i de här frågorna.

 251. Just begreppet sexuellt utnyttjande
  har varit centralt i debatten.

 252. Det är det som väcker kritik,
  därför att...

 253. Det anses inte ligga i linje
  med det allmänna rättsmedvetandet-

 254. -att åtala för sexuellt övergrepp när
  alla tycker att det var en våldtäkt.

 255. Därför har de här åtalen fungerat
  som startpunkter för debatten.

 256. Så här sa journalisten Mia Lodalen
  om den så kallade Rissnevåldtäkten:

 257. "Vi är fruktansvärt upprörda
  över att lagarna är så snedvridna"-

 258. -"att våldtäkt inte kallas våldtäkt."

 259. Allmänheten vet att det är det,
  men det kallas inte det i juridiken.

 260. Våldtäktsbegreppet har varit centralt
  även fortsättningsvis.

 261. Även under 90-talet och 2000-talet
  så är våldtäktsbegreppet centralt.

 262. Det är också tydligt att våldtäkt
  är ett allmänt vedertaget begrepp-

 263. -som vi har starka bilder
  kring vad det är.

 264. Så här säger Claes Lernstedt på SvD
  i relation till Rissnefallet:

 265. "För att systemet ska respekteras,
  måste lagen"-

 266. -"någorlunda överensstämma
  med folkets värderingar."

 267. "Det gäller också begreppen. De ska
  förstås och godkännas av gemene man."

 268. Det är så man tänker lagstiftning.
  Den ska ligga nära-

 269. -det allmänna rättsmedvetandet
  för att vi ska vilja lyda lagen.

 270. Vi ska tycka att det är rätt att det
  här är kriminellt och det här inte.

 271. Ett citat från Expressen,
  också om Rissnefallet.

 272. "I juridisk mening är grovt sexuellt
  utnyttjande lika allvarligt."

 273. "Båda kan ge sex års fängelse.
  Men i dagligt tal"-

 274. -"ligger benämningarna
  ljusår från varandra."

 275. Det finns en föreställning om
  att allmänheten har en annan bild-

 276. -av vad en våldtäkt är.

 277. Sista exemplet kommer från Karolina
  Olsson, åklagare i Tumbamålet:

 278. "Eftersom våldtäkt i folkmun
  är att ha sex med nån som inte vill"-

 279. -"blir det knasigt att vi jurister
  rubricerar annorlunda."

 280. Återigen,
  vi har en allmän idé om våldtäkt.

 281. Att det är nåt
  som vi alla känner till vad det är.

 282. Det är tydligt att våldtäktsbegreppet
  är och har varit helt centralt-

 283. -som politiskt verktyg
  att driva feministisk kamp med.

 284. Det har också en stark koppling
  till folks rättsmedvetande.

 285. Det gör att man kan få med sig
  människor i en feministisk kamp.

 286. Då blir det intressant-

 287. -att fundera över sexualbrotts-
  utredningens förslag-

 288. -"Ett starkare skydd
  för den sexuella integriteten".

 289. Som är mest känd för förslaget
  att vi ska ha samtyckesrekvisit-

 290. -i stället för tvångsrekvisit.
  Det som inte är uppmärksammat-

 291. -är att man också föreslår
  att begreppet våldtäkt-

 292. -ska ersättas
  med begreppet sexuellt övergrepp.

 293. Våldtäktsbegreppet ska tas bort
  från lagtexten helt enkelt.

 294. Det finns goda skäl till det,
  det är inte taget ur luften.

 295. Argumentet är helt enkelt
  att redan från 2005-

 296. -så har det i praktiken upphört
  att krävas våld eller hot-

 297. -för att det ska räknas som våldtäkt.
  Det blir ännu tydligare nu-

 298. -att det inte krävs våld och hot.

 299. Då kan det uppfattas som missvisande
  att ha kvar begreppet våldtäkt-

 300. -som både innehåller ordalydelsen...
  Själva ordet innehåller ordet våld.

 301. Men också i vår föreställning
  om vad våldtäkt är, tänker man sig-

 302. -att vi har en stark idé om att
  det ingår fysiskt våld i begreppet.

 303. Det är argumentet.
  Många välkomnar det här förslaget.

 304. Man menar
  att våldtäktsbegreppet är förlegat-

 305. -det pekar på en förlegad syn
  på vad ett sexuellt övergrepp är.

 306. Vilka ingredienser det har.

 307. En förutsättning
  för en modern syn på sexualiteten-

 308. -för ett samtal
  om en jämställd sexualitet-

 309. -är att vi gör oss av med den typen
  av begrepp som har konnotationer-

 310. -till våld och så vidare.
  Vi måste ha ett helt nytt...

 311. Helt nya begrepp för det här, för
  att utveckla vår syn på sexualitet.

 312. Ändå är det intressant att fundera
  över, i ett feministiskt perspektiv-

 313. -vad det är som gör att förslaget
  har passerat lite i skymundan?

 314. Tänker man på
  den feministiska våldtäktshistorien-

 315. -var det här begreppet centralt
  för att åstadkomma det man har gjort.

 316. Varför väcks då inte
  starkare reaktioner-

 317. -när man föreslår att ta bort
  det här viktiga begreppet?

 318. Det är spännande. Jag har inte
  bestämt mig var jag står i frågan.

 319. Men det som får bli
  min sista poäng här-

 320. -är att innan man beslutar
  i den här frågan, den är på remiss...

 321. Innan man väljer hur man ska göra
  med det här begreppet-

 322. -måste vi påminna oss om
  att den feministiska kampen-

 323. -har handlat om rätten
  att få äga våldtäktsbegreppet.

 324. Att få definiera det.

 325. Att få fylla det med innehåll utifrån
  kvinnors erfarenheter av övergrepp.

 326. Vi ska vara medvetna om
  vad det skulle kunna innebära-

 327. -att ge upp det här politiskt
  och historiskt viktiga begreppet.

 328. Jag slutar där.

 329. Textning: Johannes Hansson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Aldrig mera våldtäkt?

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Varför har Sverige ett högt antal anmälda våldtäkter? Det förekommer en rad artiklar runt om i världen där Sverige utpekas som ett våldtäktsland på grund av den stora invandringen som skett nyligen, berättar etnologen Gabriella Nilsson. Hur blev det så här och hur stämmer de oroväckande siffrorna med verkligheten? Det är ju inte säkert att ett högt antal anmälda våldtäkter är dåligt, påpekar hon. Inspelat den 8 mars 2017 på Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.

Ämnen:
Samhällskunskap > Lag och rätt, Värdegrund > Genus och jämställdhet
Ämnesord:
Brott mot kvinnor, Brottslighet i massmedia, Juridik, Kriminalstatistik, Kriminologi, Polisväsen, Rättsvetenskap, Sexualbrott, Våldtäkt
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Kvinnors styrkor och möjligheter

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnors styrkor och möjligheter

Jämställdhetspolitik för inflytande

Partisekreteraren Maria Arnholm (L) vill hylla att Sverige kommit långt när det gäller jämställdhet. Om man visste att man skulle födas någonstans på jorden och fick välja så tror jag att många av oss skulle välja Sverige eller något av våra nordiska grannländer, menar hon. Dock får vi inte ta detta till intäkt för att sluta kämpa och engagera oss i kvinnofrågor, säger Maria Arnholm. Inspelat den 8 mars 2017 på Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnors styrkor och möjligheter

Varannan damernas

Blickar vi tillbaka historiskt så har Sverige velat bli bäst i klassen när det gäller jämställdhet, menar statsvetaren Lena Wängnerud. Utvecklingen började redan på 1970-talet. När Socialdemokraterna 1972 hade sin partikongress ägnade den dåvarande partiledaren Olof Palme hela sitt tal på kongressen åt jämställdhet. Det var en sensation på sin tid, berättar Lena Wängrerud. Här satte en tävlan mellan partierna igång och alla ville utmärka sig på jämställdhetens område vilket kom att gynna kvinnofrågorna. Inspelat den 8 mars 2017 på Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnors styrkor och möjligheter

Utbildningsvalets roll för könslönegapet

Ekonomiprofessor Anne Boschini vill råda kvinnor i karriären att dela föräldraledigheten med sin partner. Detta för att motverka den diskriminering som fortfarande finns på arbetsmarknaden. Andra råd är att arbeta mindre oavlönat och att söka sig till mansdominerade utbildningar med hög lön. Inspelat den 8 mars 2017 på Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnors styrkor och möjligheter

Det evigt kvinnliga

Unikt för Sverige när det gäller jämställdhet är hur män idag tar hand om sina barn. Det här skiljer stort jämfört med andra länder menar Maria Stanfors som är professor vid institutionen för ekonomisk historia i Lund. Det intressanta är att kvinnor i Sverige också lägger mycket tid med att vara med sina barn, vilket gör att vi kan se en stark tendens att prioritera barnen, vilket gäller oavsett utbildningsbakgrund, säger Maria Stanfors. Inspelat den 8 mars 2017 på Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnors styrkor och möjligheter

Mot mer jämställda livslöner

Lönestatistik visar att män idag har 16 procent högre livslön jämfört med kvinnor. I reda pengar gör det 2 800 000 kronor, vilket inte är några småsummor, påpekar ekonomen Lena Granqvist från SACO. Inspelat den 8 mars 2017 på Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnors styrkor och möjligheter

Aldrig mera våldtäkt?

Varför har Sverige ett högt antal anmälda våldtäkter? Det förekommer en rad artiklar runt om i världen där Sverige utpekas som ett våldtäktsland på grund av den stora invandringen som skett nyligen, berättar etnologen Gabriella Nilsson. Hur blev det så här och hur stämmer de oroväckande siffrorna med verkligheten? Det är ju inte säkert att ett högt antal anmälda våldtäkter är dåligt, påpekar hon. Inspelat den 8 mars 2017 på Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnors styrkor och möjligheter

Samtycke i lagstiftning och praktik

Elin Ferm och Sofie Andersson berättar de om organisationen "Fatta!" och vad den står för. Organisationen startades med syfte att motverka sexuellt våld och för samtycke, både i lagstiftningen men också i praktiken. Statistiken visar att var femte vuxen kvinna och var tjugonde man har utsatts för allvarligt sexuellt våld någon gång i livet. Inspelat den 8 mars 2017 på Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Mellanöstern och global politik

Från Osmanska rikets fall till idag

Per Jönsson är journalist och Mellanösternanalytiker på Utrikespolitiska institutet. Här berättar han om Osmanska rikets uppkomst och fall, vilka stater som kom att upprättas då riket föll och om deras utveckling under det senaste decenniet. Inspelat den 2 december 2015 på Utrikespolitiska institutet i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - rasism

Rasismens orsaker

Bildningsbyrån tar oss med på en resa till London, där vi tittar närmare på kolonialismens historia och det mänskliga psyket. Vi försöker ta reda på varför rasism i olika former uppstår. En del forskare menar att vi kan finna förklaringar i psykologiska mekanismer medan andra menar att det är viktigt att utforska orsakerna på ett politiskt plan.