Titta

Lärlabbet

Lärlabbet : Förhållningssätt och bemötandeDela
 1. Att bygga relationer till elever är
  viktigt. Ibland kan det vara svårt.

 2. Lärare förhåller sig till
  alla elevers olika behov.

 3. Du är ansvarig för deras utveckling
  i det sociala och i deras lärande.

 4. Jag misstänker att ni har bra koll på
  vad vi ska göra nu.

 5. Men vi går igenom det i alla fall.
  Eller hur?

 6. När jag kommer in,
  vilken energi har jag?

 7. Vad har jag för förväntan på
  vart vi är på väg nånstans?

 8. Vi utgår från att varje barn har
  styrkor. Kan vi förmedla det för dem-

 9. -har de möjlighet att pröva sig fram
  när det gäller sociala interaktioner.

 10. Det vi vuxna kan göra på skolgården
  är att hjälpa barn att umgås.

 11. Var inte för påträngande, utan ha enkla
  strategier för att få dem att umgås.

 12. Låt barnen sköta arbetet.
  Det är de duktiga på.

 13. Nej, nej, nej. Det är ingen fara.
  Ta paddor och gå in.

 14. När jag kommer in,
  vilken energi har jag?

 15. Vad har jag för förväntan på
  vart vi är på väg nånstans?

 16. Kommer jag in och ser solen eller
  kommer jag in och ser nånting annat?

 17. Det påverkar oerhört. En så liten,
  banal sak som ett leende-

 18. -som inte ska vara påklistrat,
  beskriver väl vad det handlar om.

 19. Jobba med positivitet,
  jobba med positiv förstärkning.

 20. Ha en positiv energi
  och en positiv förväntan.

 21. Det handlar inte om
  att man inte ser svårigheter-

 22. -utan det är ditt synsätt.

 23. Jag misstänker att ni har bra koll på
  vad vi ska göra.

 24. Men vi går igenom det i alla fall.

 25. I många klasser har vi elever
  som har diagnoser.

 26. Eller inte har diagnoser
  som kanske borde ha en diagnos.

 27. Eller kanske inte borde ha en diagnos
  men som är i en problematik.

 28. Där försöker jag vara noga med
  att det inte är jag själv-

 29. -som har lösningarna på detta eller
  insikten i hur det ska hanteras.

 30. Utan där är nätverket
  och kompetenser runt omkring viktigt.

 31. Jag trodde att det här var
  tjock aluminiumtråd.

 32. Vet du vad?
  Det där är faktiskt också aluminium.

 33. Men ni har ett aluminiumnät här
  som har börjat gå i bitar.

 34. Det är en ständig självreflektion.
  Hur går jag in i situationerna?

 35. Ha det medvetet hela tiden.

 36. Vi säger att vi har en elev
  som dagen har blivit helt fel för.

 37. Känslorna stiger
  och eleven hamnar i affekt.

 38. Då gäller det att jag som pedagog...
  Jag är en människa.

 39. Eleven är en människa.
  När två människor möts uppstår saker.

 40. När känslorna stiger
  är det lätt att jag går in fel.

 41. Då har man det att jobba med
  resten av dagen.

 42. Så att medvetandegöra det här...

 43. Kanske t.o.m. visualisera det
  som jag har gjort med ett rött kort-

 44. -då vet jag hur jag ska göra.
  "Okej, då går jag in lugnt här."

 45. "Vi pratar inte om det nu. Vi
  bekräftar att det känns som det gör."

 46. "Vi kanske pratar sen." Då är det
  skönt att ha lärare att bolla med.

 47. Då kan man efter lektionen
  prata om det.

 48. Jag kan be t.ex. min kollega
  att titta på hur jag gör.

 49. Fångar jag upp, missar jag
  eller kör jag över nån elev?

 50. Att kunna ta det löpande
  i verksamheten.

 51. Att vara fler i klassrummet
  är kanske t.o.m. avgörande-

 52. -för att kunna jobba optimalt
  med det här.

 53. Inga öron i vägen.

 54. Hjälp era klasskamrater
  att vara beredda.

 55. Det som är svårt i vår vardag
  är att stanna upp-

 56. -ta sig tid och förstå att det är
  viktigt att ta det samtalet-

 57. -och att ta stunden och prata.
  Och lyssna på eleven.

 58. -Du sa inte kör.
  -Kör!

 59. Det kan se ut på så många olika sätt.

 60. Där kommer vår flexibilitet in
  och hur vi kan hitta olika lösningar-

 61. -så att eleverna kan delta-

 62. -men ändå på sina villkor också
  så klart.

 63. Man jobbar i det lilla, men vissa
  elever jobbar också i klass-

 64. -och går ut emot klass. Man behöver
  lite större sammanhang ibland också-

 65. -just för den sociala biten.
  Då kan man göra på så många sätt.

 66. Det viktiga är att man känner sina
  elever, förmågor och svagheter-

 67. -så att man kan gå in på rätt arena.

 68. Om det är den sociala gemenskapen
  eller vad det nu handlar om.

 69. Att vi har nån kartläggning klar-

 70. -så att vi känner till förmågorna
  och styrkorna.

 71. -Det är viktigt.
  -Även när barnen ska komma in...

 72. ...är vi noga med
  var vi placerat barnen i klassrummet-

 73. -så att de vet att de har sin plats,
  är trygga och vet var de ska sitta.

 74. Om de ska göra grupparbete,
  att de vet var de ska sitta.

 75. Att man hela tiden har en plan.
  Man går inte bara in och sätter sig.

 76. Utan man vet vem den är trygg med och
  planerar i detalj kring de barnen.

 77. Jag skulle vilja lyfta det
  utanför oss pedagoger.

 78. Att försöka ta hjälp av så många
  som möjligt så att man inte är själv.

 79. Samarbeta och ta hjälp.

 80. För det finns oftast
  många kontaktytor.

 81. Fortsätt nätverka hela tiden.

 82. Att träna sin förmåga att interagera-

 83. -är ofta nyckeln till en fungerande
  skolgång. Det här kan vara svårt.

 84. Nora arbetar med social färdighets-
  träning hos unga med autism.

 85. Hon har skrivit en avhandling
  baserad på sina erfarenheter.

 86. Du har skrivit en avhandling
  om social färdighetsträning-

 87. -för högfunktionella med autism.
  Berätta lite.

 88. Ja, det handlar om KONTAKT,
  som är ett manualbaserat program-

 89. -som fokuserar på
  social färdighetsträning-

 90. -för barn med autismspektrum-
  tillstånd. Barn med autism-

 91. -ska träna på att öka sin förmåga
  i sociala situationer-

 92. -och öka förmågan att förstå
  icke-verbal och verbal kommunikation.

 93. T.ex. ansiktsuttryck, och
  att kunna se kroppsspråkssignalerna.

 94. Också förmågan att hantera problem.

 95. De ska hitta alternativa sätt
  att hantera dem.

 96. Förutom att vi gör gruppövningar
  enligt manualen-

 97. -utgår vi också ifrån
  varje individs behov.

 98. Vi hjälper dem
  att sätta egna målsättningar.

 99. De tränar på det
  genom hemuppgifterna som vi ger dem.

 100. Men hur kan kunskap om social
  färdighet hjälpa barn med autism?

 101. Egentligen handlar det om förmågan
  att kunna samarbeta i grupp.

 102. T.ex. att kunna interagera med andra.
  Att sätta sig in i andras perspektiv.

 103. Genom en kartläggning kan man hjälpa
  barnet att förstå sig själv.

 104. Men också
  att förstå vad andra tänkte.

 105. Lite att sätta sig in i
  andras perspektiv också.

 106. Det hjälper dem att känna sig bättre
  och få bättre självförtroende-

 107. -och träna på att prova på mer än
  att uppfatta att de inte kan nånting.

 108. I KONTAKT utgår vi ifrån
  att varje barn har styrkor.

 109. Framför allt personer med
  autismspektrumtillstånd.

 110. Man har hittat i forskning
  att 15 % av den här populationen-

 111. -har exceptionella begåvningar.

 112. Det vi genomsyrar i KONTAKT är-

 113. -att upptäcka dessa och hjälpa dem
  att hitta sina egna styrkor.

 114. Att kunna hantera konfliktsituationer
  och att kunna identifiera-

 115. -och förebygga dessa.
  Är matsalen problemet?

 116. Är det på morgonen
  när man ska gå upp?

 117. Har det varit problem med
  att ta på sig kläderna?

 118. Vi försöker öka deras vokabulär
  när det gäller känslorepertoaren.

 119. Att kunna uttrycka sina känslor
  på ett mer nyanserat sätt-

 120. -än bara "jag inte tycker om det här"
  eller "jag är arg".

 121. Det kan vara "jag är besviken". Det
  är många grader. "Jag är rasande."

 122. Den typen av olika begrepp
  försöker vi hjälpa dem att utveckla.

 123. Beskriver man sina känslor lättare,
  hanteras konflikter lättare.

 124. Vad såg ni? Fungerade det?
  Vilka resultat fick ni fram?

 125. Ja, det visade sig att deltagarna
  som har tagit del av behandlingen-

 126. -hade bättre social kommunikation.

 127. Alltså att känna igen ansiktsuttryck
  och icke-verbal kommunikation.

 128. Också att kunna uttrycka sig själv.

 129. Också motivation
  till social interaktion.

 130. Och sen anpassningsförmåga
  i sociala situationer.

 131. Och så har vi gjort
  en kvalitativ studie.

 132. -Vad fick ni för resultat där?
  -Positiva.

 133. Vi trodde att de som hade lägre
  resultat i den kvantitativa delen-

 134. -kanske skulle belysa
  att de inte var så nöjda.

 135. Men det visade sig att både de
  som vi kallar för högrespondenter-

 136. -de med goda resultat,
  och de som hade mindre-

 137. -hade positiv erfarenhet av
  att vara i KONTAKT.

 138. Att komma till KONTAKT-grupperna har
  inneburit ett stort framsteg för dem.

 139. Vi har hört nån tonåring som sagt:
  "Här känner jag mig trygg."

 140. "Den bästa plats
  där jag kan vara mig själv."

 141. Kan vi förmedla det till dem, har de
  möjlighet att vara öppnare för-

 142. -nya erfarenheter och pröva sig fram
  när det gäller sociala interaktioner.

 143. Så som jag ser det här med
  social tillgänglighet, det är ju...

 144. Det är vår demokratiska värdegrund
  egentligen.

 145. Det är en rättighet våra elever har
  och ges...

 146. Att göra skolan som är påtvingad
  tillgänglig i den mån jag kan.

 147. Du har rätt
  att få vara social på ditt sätt.

 148. Det kanske är att jag är social
  en timme om dagen.

 149. Det kanske är att jag får vara med
  tjugo minuter på rasten med nån.

 150. Att det är att få vara social på ett
  sätt så att jag orkar med tillvaron.

 151. Ska jag vara i en klass hela dagen
  och komma hem och vara slutkörd-

 152. -är det inte social tillgänglighet,
  utan barnet ska orka med sin vardag.

 153. Man måste göra miljön
  socialt tillgänglig-

 154. -så att man kan vara med.

 155. Att man vet t.ex.
  vad man gör i det här rummet.

 156. Eller vad vi gör...
  Att man kanske har bilder på...

 157. -Att det är begripligt.
  -Ja. Så att man kan vara med.

 158. En bra sak i förlängningen
  är elevens självkänsla.

 159. Om vi vänder på
  att det inte finns en tillgänglighet-

 160. -då tappar vi elevens självkänsla.

 161. Då har vi en miljö som är nedbrytande
  och knäckande för eleven.

 162. Så blir faktiskt konsekvensen
  om man inte får till det.

 163. Då gäller det att se till
  att barnet orkar den nivån.

 164. Om jag bara orkar vara social
  tio minuter per dag, är det så.

 165. Skolan i dag är ofta
  hela långa dagar.

 166. Därför försöker man hitta avbrott.

 167. "Nu kanske jag får rita i fem minuter
  för att hämta mig själv och andas"-

 168. -"så att jag sen orkar."
  Alla orkar kanske inte gå på rast.

 169. Vi har haft elever som fått sitta
  inne för att orka med lektionerna.

 170. Den orkar inte vara social
  varenda rast och leka hela tiden-

 171. -utan man får hitta ett lugn.

 172. Det kanske är social tillgänglighet
  att få välja. Jag vill vara inne-

 173. -för att det mår jag bäst utav.

 174. Det kanske inte är att vara med
  och umgås.

 175. Det är väl
  hur hela miljön är uppbyggd.

 176. Så att den blir socialt tillgänglig
  för alla.

 177. Det är ett mått också på
  hur miljön är. Är den tillgänglig?

 178. Det är den inte alltid.
  Det kan vara på många olika sätt.

 179. Är den tillgänglig för
  en som har allergi t.ex.?

 180. Om det luktar en massa parfym
  eller annat-

 181. -som den kan bli allergisk mot,
  då är miljön inte tillgänglig.

 182. Eller höga ljud för en annan,
  eller helt obegripligt...

 183. Om det finns skyltar med bara text
  t.ex.-

 184. -och man har svårigheter med läsning-

 185. -då är den inte socialt tillgänglig
  heller.

 186. Social tillgänglighet i klassrummet
  är ofta att man försöker anpassa-

 187. -så att man sitter bredvid nån
  som man funkar väl med.

 188. Att man har en plan. "De fixar inte
  att sitta bredvid varandra."

 189. Dem sätter man långt från varandra.
  Eller: "De får mycket gjort."

 190. "De kanske pratar,
  men det funkar för dem."

 191. Barnen som har de här svårigheterna
  vill så gärna bara vara med.

 192. Då kanske den eleven pratar bort
  en halvtimme-

 193. -men kanske jobbar dubbelt så fort.
  Man tittar på vad man är ute efter.

 194. Ska den vara tyst och sitta på
  sin plats eller jobba och trivas?

 195. Man har olika mål med eleven
  olika tider.

 196. Då får du in samspelet i den sociala
  tillgängligheten i klassrummet-

 197. -och att man tänker på hur man sätter
  samman grupperna eller eleverna.

 198. Då har man ju den biten. Det är en
  del i den sociala tillgängligheten.

 199. Den största utmaningen
  med de här barnen är att finna tiden-

 200. -att skapa en relation med dem så att
  man vet hur man ska bemöta eleven.

 201. Man ska inte bara vara lågaffektiv.

 202. Man ska också prata med
  ett positivt tonläge.

 203. Eleven kanske inte tycker om
  att jag står jättenära dig.

 204. Det kan vara små saker som för den
  här eleven betyder allt i världen.

 205. Och att hitta alla de sakerna...

 206. Också i planeringsarbetet...
  Man har så många ingångar i det.

 207. Man har styrdokument och... Att få in
  de bitarna och pussla ihop det-

 208. -och få göra det i lugn och ro.

 209. Jag heter Connie Kasari
  och är lektor på UCLA.

 210. "Remaking Recess" är ett ingripande
  som namngavs av vuxna med autism-

 211. -som berättade för oss om hur de
  upplevde skolrasterna som barn.

 212. Vi måste göra om rasterna.
  För de var inte så lyckade för dem.

 213. Många barn som hade fått tidig hjälp
  med sina sociala färdigheter-

 214. -misslyckades fullständigt i skolan.

 215. De behövde nåt mer för att kunna
  umgås med neurotypiska jämnåriga.

 216. Det är vettigt, men det är förvånande
  hur lite vuxna gör i barnens miljö.

 217. Om vuxna märker, reagerar på det
  och ingriper när det är lämpligt-

 218. -hjälper det dessa barn
  att umgås med jämnåriga.

 219. De flesta barn går i skolan
  för att träffa sina vänner.

 220. De är inte lika motiverade
  att göra ett prov eller en matteuppgift.

 221. Men de vill träffa sina vänner.

 222. Rasten är den tidsperiod
  som är ostrukturerad.

 223. De brukar få hänga med sina vänner.
  Man lär sig mycket på rasterna.

 224. Då skapar vi relationer
  och lär oss att samsas.

 225. Barn med autism är som andra barn.

 226. Lärare har en viktig roll i skolan.

 227. De kan hjälpa barn på många sätt
  att umgås med varandra.

 228. Vi har lärt lärare nåt så enkelt-

 229. -som att barnen vet
  vilka de ska leka med på skolgården.

 230. När de ställer upp sig i klassrummet
  innan de går ut på rast-

 231. -ställer läraren den enkla frågan:
  "Har alla nån att leka med?"

 232. Vi har haft stor framgång-

 233. -med att neurotypiska barn hjälper
  oss att hjälpa barn med autism-

 234. -eller andra sociala svårigheter.

 235. I en studie valde vi ut
  tre neurotypiska barn i ett klassrum-

 236. -som skulle hjälpa barn
  att leka med varandra.

 237. Vi hade alltid fler barn
  än vi kunde ta in i den här studien.

 238. Lärare och elevassistenter på skol-
  gården kan hjälpa barn på andra sätt.

 239. De kan se till att miljön
  har tillräckligt med aktiviteter-

 240. -som många olika barn
  kan syssla med.

 241. Vissa barn tycker om
  att spela fotboll eller basket.

 242. Men vissa barn har
  motoriska svårigheter-

 243. -och föredrar kanske sällskapsspel.

 244. Vi har haft barn som har haft
  Pokémon-klubbar och origami-klubbar.

 245. Det är bra när barnet med autism
  har en färdighet som förs in i klubben.

 246. Efter "Remaking Recess"-projektet,
  som bara varade i sex-åtta veckor-

 247. -umgicks barnen bättre med varandra.

 248. Fler neurotypiska barn angav barn
  med autism som en del av sin grupp.

 249. Barnet med autism angav också
  fler barn som sina vänner.

 250. Det som skolpersonal ska ta med sig
  är att de kan göra stor skillnad.

 251. Barn med autism har ett behov av
  att umgås med andra barn.

 252. Det vi vuxna kan göra på skolgården
  är att hjälpa barn att umgås.

 253. Var inte för påträngande, men ha enkla
  strategier för att få dem att umgås.

 254. Låt barnen sköta arbetet.
  Det är de duktiga på.

 255. Nu när vi har gått på
  att vi är 4-6-lärare-

 256. -fick jag 60 elever
  som jag inte haft tidigare.

 257. När jag går i korridorer, möter jag
  oftast elever från årskurs 1-3.

 258. Jag brukar säga: "Hur går det?"

 259. Att man börjar redan
  att möta de små barnen.

 260. För då säger de i korridoren:
  "Hej, vad kul att du är här!"

 261. Att man börjar där. Det har jag
  lite gratis nu när jag tog 4-6.

 262. Jag har stannat dem i korridoren
  tidigare år och pratat med dem.

 263. Då har man kunnat skapa
  en positiv kontakt med barnen.

 264. Man behöver inte säga "ta upp jackan"
  utan: "Vilken snygg tröja du har."

 265. Och ge kommentarer som de växer av.

 266. Det är en enorm vinst i
  att kunna vara på en skola ett tag.

 267. Att man kan tidigt bygga relationer.

 268. Jag är helt ny här.
  Jag har jobbat en termin.

 269. Hur bygger man relationer då?
  Hur går det till?

 270. Men det är lite samma sak.
  Att passa på i stunden och samtala-

 271. -och vara intresserad, ta dem
  på allvar och lyssna på eleverna.

 272. Det är inga konstigheter. Jag gillar
  det du beskrev utanför klassrummet.

 273. Du pratar om korridorerna. Man möts.

 274. Det är också ett synsätt.
  Skolans elever är allas elever.

 275. Så det mötet sker ju hela tiden.
  Att nätverka med eleverna-

 276. -är att söka kontakt, vara där,
  samtala och byta tankar och idéer.

 277. När barnet känner att det är nåt
  som är svårt att få ut-

 278. -kan man kanske vänta tio minuter
  och gå tillbaka och prata med barnet.

 279. Eller är det bättre att en annan
  pedagog försöker prata med barnet?

 280. Om det är nåt i klassrummet, kan det
  vara jättesvårt att prata med barnet.

 281. Då kan det vara bra
  att vänta en stund-

 282. -försöka smita ut med barnet eller
  att det får göra nåt med nån kompis.

 283. Eller att kompisen försöker.
  "Du, vad var det som hände?"

 284. Att man tar stöd av andra elever
  som man vet att den funkar med.

 285. För ofta står man själv
  i klassrummet.

 286. "Hur löser jag den här situationen
  när barnet låst sig?"

 287. Många gånger kan barnen vara verbala
  och uttrycka direkt:

 288. "Jag hatar den ungen." Den har ibland
  lätt att sätta ord på sina känslor.

 289. Så det är från individ till individ.

 290. Man funkar olika med olika personer.

 291. Eleverna funkar olika med olika
  personer i en sån situation också.

 292. Men jag tror att det bästa är att man
  väntar ut och tar det lite senare.

 293. Vi känner också igen-

 294. -att det kommer in en elev
  och smäller igen dörren.

 295. Vad är det då som avgör om man ska få
  en fungerande...lösning är fel ord.

 296. Men att man kan ta det på ett sätt
  som leder till nåt bra. Vad gör-

 297. -att man kan leda situationen vidare?

 298. Då kan jag känna att relationen med
  eleverna... Man känner varandra-

 299. -och har en fungerande kommunikation
  beroende på vem eleven är.

 300. Det kan vara allt ifrån att eleven
  kan visa hur arg man är...

 301. "Jag är arg fem på skalan av tio."
  Och där går gränsen.

 302. Då vet vi. "Då går vi i väg
  och är arg färdigt först."

 303. -Men man måste ju känna varandra.
  -Ja.

 304. Jag tänker också
  att det här arbetet innan det sker...

 305. Det förebyggande arbetet, som vi har
  varit inne ganska mycket på.

 306. Vi hade väl här i våras
  skolpsykolog, skolsköterska-

 307. -och specialpedagog från elevhälsan
  hos oss.

 308. Och att man ska jobba förebyggande.

 309. Det tycker jag känns jättebra.
  Innan det händer.

 310. Samtidigt har vi hela tiden pratat
  i kollegiet om att vara lågaffektiva.

 311. När barnet är argt,
  hjälper det inte att skrika.

 312. Då är det: "Nu tar vi det lugnt."
  Och att man skyddar de andra barnen-

 313. -för ett barn
  som drämmer igen dörrar.

 314. Då är det viktigt med:
  "Nu tar vi det lugnt."

 315. Att man försöker få situationen lugn
  och inte stressar upp sig själv.

 316. Backa och avleda.
  Och vara lågaffektiv.

 317. Det funkar bäst.

 318. Samtalet fortsätter
  på Utmelandsskolan.

 319. Dela med er av era tankar och idéer
  i sociala medier.

 320. Vill ni se mer så finns det
  på urskola.se. Hej då!

 321. Textning: Jussi Walles
  www.btistudios.com

 322. Översättning: Jussi Walles
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Förhållningssätt och bemötande

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Tema: Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). För elever med NPF-diagnoser är det sociala samspelet i skolan en viktig tillgänglighetsfaktor. Vilka strategier kan man som lärare använda i det dagliga arbetet i klassrummet, och hur lägger man grunden för goda relationer? För Stefan Swén på Utmelandsskolan i Mora bygger den sociala tillgängligheten på hur han som lärare bemöter varje elev i klassrummet. Med kollegorna Marit Björn och Carina Sandgren Gustafsson samtalar han om hur man skapar tillhörighet för alla, också för de elever som delar sin skoldag mellan liten grupp och större klass.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Didaktik och metod, Pedagogiska frågor > Specialpedagogik > Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Ämnesord:
Elever med särskilda behov, Inkluderande utbildning, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Lärlabbet

Lärarens arbetsmiljö

Vad kan man göra för att skapa ett gott arbetsklimat? På Visättraskolan i Huddinge trivs personalen och arbetar kvar länge. Rektor Semira Vikström berättar om hur de lyckats så bra och om sitt mål att få all personal att dra åt samma håll. Det är viktigt att alla medarbetare känner sig engagerade och sedda, och att det finns en tillåtande anda där man hjälper varandra. Reportaget följs upp av samtal i studion.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Vad är en lämplig lärare?

Att lämplighetspröva de som vill bli lärare har varit ett återkommande förslag från olika politiska håll. Förespråkarna menar att ett sådant test skulle stärka läraryrkets status och sålla bort direkt olämpliga kandidater. Nu ska lämplighetsprövning testas skarpt inför höstens antagning till lärarutbildningen på Linnéuniversitetet i Växjö och Högskolan i Jönköping. Vad är det som anses känneteckna en lämplig lärare och går det verkligen att avgöra i ett test vem som håller måttet och inte?

Fråga oss