Titta

Lärlabbet

Lärlabbet

Om Lärlabbet

Säsong 3. För lärare, med lärare, av lärare. Tanken med serien är att den ska bidra till reflektion och handlingskraft hos pedagoger kring lärandeprocesser och visa att det ständigt finns möjligheter till yrkesutveckling.

Till första programmet

Lärlabbet : Förhållningssätt och bemötandeDela
 1. Att bygga relationer till elever är
  viktigt. Ibland kan det vara svårt.

 2. Lärare förhåller sig till
  alla elevers olika behov.

 3. Du är ansvarig för deras utveckling
  i det sociala och i deras lärande.

 4. Jag misstänker att ni har bra koll på
  vad vi ska göra nu.

 5. Men vi går igenom det i alla fall.
  Eller hur?

 6. När jag kommer in,
  vilken energi har jag?

 7. Vad har jag för förväntan på
  vart vi är på väg nånstans?

 8. Vi utgår från att varje barn har
  styrkor. Kan vi förmedla det för dem-

 9. -har de möjlighet att pröva sig fram
  när det gäller sociala interaktioner.

 10. Det vi vuxna kan göra på skolgården
  är att hjälpa barn att umgås.

 11. Var inte för påträngande, utan ha enkla
  strategier för att få dem att umgås.

 12. Låt barnen sköta arbetet.
  Det är de duktiga på.

 13. Nej, nej, nej. Det är ingen fara.
  Ta paddor och gå in.

 14. När jag kommer in,
  vilken energi har jag?

 15. Vad har jag för förväntan på
  vart vi är på väg nånstans?

 16. Kommer jag in och ser solen eller
  kommer jag in och ser nånting annat?

 17. Det påverkar oerhört. En så liten,
  banal sak som ett leende-

 18. -som inte ska vara påklistrat,
  beskriver väl vad det handlar om.

 19. Jobba med positivitet,
  jobba med positiv förstärkning.

 20. Ha en positiv energi
  och en positiv förväntan.

 21. Det handlar inte om
  att man inte ser svårigheter-

 22. -utan det är ditt synsätt.

 23. Jag misstänker att ni har bra koll på
  vad vi ska göra.

 24. Men vi går igenom det i alla fall.

 25. I många klasser har vi elever
  som har diagnoser.

 26. Eller inte har diagnoser
  som kanske borde ha en diagnos.

 27. Eller kanske inte borde ha en diagnos
  men som är i en problematik.

 28. Där försöker jag vara noga med
  att det inte är jag själv-

 29. -som har lösningarna på detta eller
  insikten i hur det ska hanteras.

 30. Utan där är nätverket
  och kompetenser runt omkring viktigt.

 31. Jag trodde att det här var
  tjock aluminiumtråd.

 32. Vet du vad?
  Det där är faktiskt också aluminium.

 33. Men ni har ett aluminiumnät här
  som har börjat gå i bitar.

 34. Det är en ständig självreflektion.
  Hur går jag in i situationerna?

 35. Ha det medvetet hela tiden.

 36. Vi säger att vi har en elev
  som dagen har blivit helt fel för.

 37. Känslorna stiger
  och eleven hamnar i affekt.

 38. Då gäller det att jag som pedagog...
  Jag är en människa.

 39. Eleven är en människa.
  När två människor möts uppstår saker.

 40. När känslorna stiger
  är det lätt att jag går in fel.

 41. Då har man det att jobba med
  resten av dagen.

 42. Så att medvetandegöra det här...

 43. Kanske t.o.m. visualisera det
  som jag har gjort med ett rött kort-

 44. -då vet jag hur jag ska göra.
  "Okej, då går jag in lugnt här."

 45. "Vi pratar inte om det nu. Vi
  bekräftar att det känns som det gör."

 46. "Vi kanske pratar sen." Då är det
  skönt att ha lärare att bolla med.

 47. Då kan man efter lektionen
  prata om det.

 48. Jag kan be t.ex. min kollega
  att titta på hur jag gör.

 49. Fångar jag upp, missar jag
  eller kör jag över nån elev?

 50. Att kunna ta det löpande
  i verksamheten.

 51. Att vara fler i klassrummet
  är kanske t.o.m. avgörande-

 52. -för att kunna jobba optimalt
  med det här.

 53. Inga öron i vägen.

 54. Hjälp era klasskamrater
  att vara beredda.

 55. Det som är svårt i vår vardag
  är att stanna upp-

 56. -ta sig tid och förstå att det är
  viktigt att ta det samtalet-

 57. -och att ta stunden och prata.
  Och lyssna på eleven.

 58. -Du sa inte kör.
  -Kör!

 59. Det kan se ut på så många olika sätt.

 60. Där kommer vår flexibilitet in
  och hur vi kan hitta olika lösningar-

 61. -så att eleverna kan delta-

 62. -men ändå på sina villkor också
  så klart.

 63. Man jobbar i det lilla, men vissa
  elever jobbar också i klass-

 64. -och går ut emot klass. Man behöver
  lite större sammanhang ibland också-

 65. -just för den sociala biten.
  Då kan man göra på så många sätt.

 66. Det viktiga är att man känner sina
  elever, förmågor och svagheter-

 67. -så att man kan gå in på rätt arena.

 68. Om det är den sociala gemenskapen
  eller vad det nu handlar om.

 69. Att vi har nån kartläggning klar-

 70. -så att vi känner till förmågorna
  och styrkorna.

 71. -Det är viktigt.
  -Även när barnen ska komma in...

 72. ...är vi noga med
  var vi placerat barnen i klassrummet-

 73. -så att de vet att de har sin plats,
  är trygga och vet var de ska sitta.

 74. Om de ska göra grupparbete,
  att de vet var de ska sitta.

 75. Att man hela tiden har en plan.
  Man går inte bara in och sätter sig.

 76. Utan man vet vem den är trygg med och
  planerar i detalj kring de barnen.

 77. Jag skulle vilja lyfta det
  utanför oss pedagoger.

 78. Att försöka ta hjälp av så många
  som möjligt så att man inte är själv.

 79. Samarbeta och ta hjälp.

 80. För det finns oftast
  många kontaktytor.

 81. Fortsätt nätverka hela tiden.

 82. Att träna sin förmåga att interagera-

 83. -är ofta nyckeln till en fungerande
  skolgång. Det här kan vara svårt.

 84. Nora arbetar med social färdighets-
  träning hos unga med autism.

 85. Hon har skrivit en avhandling
  baserad på sina erfarenheter.

 86. Du har skrivit en avhandling
  om social färdighetsträning-

 87. -för högfunktionella med autism.
  Berätta lite.

 88. Ja, det handlar om KONTAKT,
  som är ett manualbaserat program-

 89. -som fokuserar på
  social färdighetsträning-

 90. -för barn med autismspektrum-
  tillstånd. Barn med autism-

 91. -ska träna på att öka sin förmåga
  i sociala situationer-

 92. -och öka förmågan att förstå
  icke-verbal och verbal kommunikation.

 93. T.ex. ansiktsuttryck, och
  att kunna se kroppsspråkssignalerna.

 94. Också förmågan att hantera problem.

 95. De ska hitta alternativa sätt
  att hantera dem.

 96. Förutom att vi gör gruppövningar
  enligt manualen-

 97. -utgår vi också ifrån
  varje individs behov.

 98. Vi hjälper dem
  att sätta egna målsättningar.

 99. De tränar på det
  genom hemuppgifterna som vi ger dem.

 100. Men hur kan kunskap om social
  färdighet hjälpa barn med autism?

 101. Egentligen handlar det om förmågan
  att kunna samarbeta i grupp.

 102. T.ex. att kunna interagera med andra.
  Att sätta sig in i andras perspektiv.

 103. Genom en kartläggning kan man hjälpa
  barnet att förstå sig själv.

 104. Men också
  att förstå vad andra tänkte.

 105. Lite att sätta sig in i
  andras perspektiv också.

 106. Det hjälper dem att känna sig bättre
  och få bättre självförtroende-

 107. -och träna på att prova på mer än
  att uppfatta att de inte kan nånting.

 108. I KONTAKT utgår vi ifrån
  att varje barn har styrkor.

 109. Framför allt personer med
  autismspektrumtillstånd.

 110. Man har hittat i forskning
  att 15 % av den här populationen-

 111. -har exceptionella begåvningar.

 112. Det vi genomsyrar i KONTAKT är-

 113. -att upptäcka dessa och hjälpa dem
  att hitta sina egna styrkor.

 114. Att kunna hantera konfliktsituationer
  och att kunna identifiera-

 115. -och förebygga dessa.
  Är matsalen problemet?

 116. Är det på morgonen
  när man ska gå upp?

 117. Har det varit problem med
  att ta på sig kläderna?

 118. Vi försöker öka deras vokabulär
  när det gäller känslorepertoaren.

 119. Att kunna uttrycka sina känslor
  på ett mer nyanserat sätt-

 120. -än bara "jag inte tycker om det här"
  eller "jag är arg".

 121. Det kan vara "jag är besviken". Det
  är många grader. "Jag är rasande."

 122. Den typen av olika begrepp
  försöker vi hjälpa dem att utveckla.

 123. Beskriver man sina känslor lättare,
  hanteras konflikter lättare.

 124. Vad såg ni? Fungerade det?
  Vilka resultat fick ni fram?

 125. Ja, det visade sig att deltagarna
  som har tagit del av behandlingen-

 126. -hade bättre social kommunikation.

 127. Alltså att känna igen ansiktsuttryck
  och icke-verbal kommunikation.

 128. Också att kunna uttrycka sig själv.

 129. Också motivation
  till social interaktion.

 130. Och sen anpassningsförmåga
  i sociala situationer.

 131. Och så har vi gjort
  en kvalitativ studie.

 132. -Vad fick ni för resultat där?
  -Positiva.

 133. Vi trodde att de som hade lägre
  resultat i den kvantitativa delen-

 134. -kanske skulle belysa
  att de inte var så nöjda.

 135. Men det visade sig att både de
  som vi kallar för högrespondenter-

 136. -de med goda resultat,
  och de som hade mindre-

 137. -hade positiv erfarenhet av
  att vara i KONTAKT.

 138. Att komma till KONTAKT-grupperna har
  inneburit ett stort framsteg för dem.

 139. Vi har hört nån tonåring som sagt:
  "Här känner jag mig trygg."

 140. "Den bästa plats
  där jag kan vara mig själv."

 141. Kan vi förmedla det till dem, har de
  möjlighet att vara öppnare för-

 142. -nya erfarenheter och pröva sig fram
  när det gäller sociala interaktioner.

 143. Så som jag ser det här med
  social tillgänglighet, det är ju...

 144. Det är vår demokratiska värdegrund
  egentligen.

 145. Det är en rättighet våra elever har
  och ges...

 146. Att göra skolan som är påtvingad
  tillgänglig i den mån jag kan.

 147. Du har rätt
  att få vara social på ditt sätt.

 148. Det kanske är att jag är social
  en timme om dagen.

 149. Det kanske är att jag får vara med
  tjugo minuter på rasten med nån.

 150. Att det är att få vara social på ett
  sätt så att jag orkar med tillvaron.

 151. Ska jag vara i en klass hela dagen
  och komma hem och vara slutkörd-

 152. -är det inte social tillgänglighet,
  utan barnet ska orka med sin vardag.

 153. Man måste göra miljön
  socialt tillgänglig-

 154. -så att man kan vara med.

 155. Att man vet t.ex.
  vad man gör i det här rummet.

 156. Eller vad vi gör...
  Att man kanske har bilder på...

 157. -Att det är begripligt.
  -Ja. Så att man kan vara med.

 158. En bra sak i förlängningen
  är elevens självkänsla.

 159. Om vi vänder på
  att det inte finns en tillgänglighet-

 160. -då tappar vi elevens självkänsla.

 161. Då har vi en miljö som är nedbrytande
  och knäckande för eleven.

 162. Så blir faktiskt konsekvensen
  om man inte får till det.

 163. Då gäller det att se till
  att barnet orkar den nivån.

 164. Om jag bara orkar vara social
  tio minuter per dag, är det så.

 165. Skolan i dag är ofta
  hela långa dagar.

 166. Därför försöker man hitta avbrott.

 167. "Nu kanske jag får rita i fem minuter
  för att hämta mig själv och andas"-

 168. -"så att jag sen orkar."
  Alla orkar kanske inte gå på rast.

 169. Vi har haft elever som fått sitta
  inne för att orka med lektionerna.

 170. Den orkar inte vara social
  varenda rast och leka hela tiden-

 171. -utan man får hitta ett lugn.

 172. Det kanske är social tillgänglighet
  att få välja. Jag vill vara inne-

 173. -för att det mår jag bäst utav.

 174. Det kanske inte är att vara med
  och umgås.

 175. Det är väl
  hur hela miljön är uppbyggd.

 176. Så att den blir socialt tillgänglig
  för alla.

 177. Det är ett mått också på
  hur miljön är. Är den tillgänglig?

 178. Det är den inte alltid.
  Det kan vara på många olika sätt.

 179. Är den tillgänglig för
  en som har allergi t.ex.?

 180. Om det luktar en massa parfym
  eller annat-

 181. -som den kan bli allergisk mot,
  då är miljön inte tillgänglig.

 182. Eller höga ljud för en annan,
  eller helt obegripligt...

 183. Om det finns skyltar med bara text
  t.ex.-

 184. -och man har svårigheter med läsning-

 185. -då är den inte socialt tillgänglig
  heller.

 186. Social tillgänglighet i klassrummet
  är ofta att man försöker anpassa-

 187. -så att man sitter bredvid nån
  som man funkar väl med.

 188. Att man har en plan. "De fixar inte
  att sitta bredvid varandra."

 189. Dem sätter man långt från varandra.
  Eller: "De får mycket gjort."

 190. "De kanske pratar,
  men det funkar för dem."

 191. Barnen som har de här svårigheterna
  vill så gärna bara vara med.

 192. Då kanske den eleven pratar bort
  en halvtimme-

 193. -men kanske jobbar dubbelt så fort.
  Man tittar på vad man är ute efter.

 194. Ska den vara tyst och sitta på
  sin plats eller jobba och trivas?

 195. Man har olika mål med eleven
  olika tider.

 196. Då får du in samspelet i den sociala
  tillgängligheten i klassrummet-

 197. -och att man tänker på hur man sätter
  samman grupperna eller eleverna.

 198. Då har man ju den biten. Det är en
  del i den sociala tillgängligheten.

 199. Den största utmaningen
  med de här barnen är att finna tiden-

 200. -att skapa en relation med dem så att
  man vet hur man ska bemöta eleven.

 201. Man ska inte bara vara lågaffektiv.

 202. Man ska också prata med
  ett positivt tonläge.

 203. Eleven kanske inte tycker om
  att jag står jättenära dig.

 204. Det kan vara små saker som för den
  här eleven betyder allt i världen.

 205. Och att hitta alla de sakerna...

 206. Också i planeringsarbetet...
  Man har så många ingångar i det.

 207. Man har styrdokument och... Att få in
  de bitarna och pussla ihop det-

 208. -och få göra det i lugn och ro.

 209. Jag heter Connie Kasari
  och är lektor på UCLA.

 210. "Remaking Recess" är ett ingripande
  som namngavs av vuxna med autism-

 211. -som berättade för oss om hur de
  upplevde skolrasterna som barn.

 212. Vi måste göra om rasterna.
  För de var inte så lyckade för dem.

 213. Många barn som hade fått tidig hjälp
  med sina sociala färdigheter-

 214. -misslyckades fullständigt i skolan.

 215. De behövde nåt mer för att kunna
  umgås med neurotypiska jämnåriga.

 216. Det är vettigt, men det är förvånande
  hur lite vuxna gör i barnens miljö.

 217. Om vuxna märker, reagerar på det
  och ingriper när det är lämpligt-

 218. -hjälper det dessa barn
  att umgås med jämnåriga.

 219. De flesta barn går i skolan
  för att träffa sina vänner.

 220. De är inte lika motiverade
  att göra ett prov eller en matteuppgift.

 221. Men de vill träffa sina vänner.

 222. Rasten är den tidsperiod
  som är ostrukturerad.

 223. De brukar få hänga med sina vänner.
  Man lär sig mycket på rasterna.

 224. Då skapar vi relationer
  och lär oss att samsas.

 225. Barn med autism är som andra barn.

 226. Lärare har en viktig roll i skolan.

 227. De kan hjälpa barn på många sätt
  att umgås med varandra.

 228. Vi har lärt lärare nåt så enkelt-

 229. -som att barnen vet
  vilka de ska leka med på skolgården.

 230. När de ställer upp sig i klassrummet
  innan de går ut på rast-

 231. -ställer läraren den enkla frågan:
  "Har alla nån att leka med?"

 232. Vi har haft stor framgång-

 233. -med att neurotypiska barn hjälper
  oss att hjälpa barn med autism-

 234. -eller andra sociala svårigheter.

 235. I en studie valde vi ut
  tre neurotypiska barn i ett klassrum-

 236. -som skulle hjälpa barn
  att leka med varandra.

 237. Vi hade alltid fler barn
  än vi kunde ta in i den här studien.

 238. Lärare och elevassistenter på skol-
  gården kan hjälpa barn på andra sätt.

 239. De kan se till att miljön
  har tillräckligt med aktiviteter-

 240. -som många olika barn
  kan syssla med.

 241. Vissa barn tycker om
  att spela fotboll eller basket.

 242. Men vissa barn har
  motoriska svårigheter-

 243. -och föredrar kanske sällskapsspel.

 244. Vi har haft barn som har haft
  Pokémon-klubbar och origami-klubbar.

 245. Det är bra när barnet med autism
  har en färdighet som förs in i klubben.

 246. Efter "Remaking Recess"-projektet,
  som bara varade i sex-åtta veckor-

 247. -umgicks barnen bättre med varandra.

 248. Fler neurotypiska barn angav barn
  med autism som en del av sin grupp.

 249. Barnet med autism angav också
  fler barn som sina vänner.

 250. Det som skolpersonal ska ta med sig
  är att de kan göra stor skillnad.

 251. Barn med autism har ett behov av
  att umgås med andra barn.

 252. Det vi vuxna kan göra på skolgården
  är att hjälpa barn att umgås.

 253. Var inte för påträngande, men ha enkla
  strategier för att få dem att umgås.

 254. Låt barnen sköta arbetet.
  Det är de duktiga på.

 255. Nu när vi har gått på
  att vi är 4-6-lärare-

 256. -fick jag 60 elever
  som jag inte haft tidigare.

 257. När jag går i korridorer, möter jag
  oftast elever från årskurs 1-3.

 258. Jag brukar säga: "Hur går det?"

 259. Att man börjar redan
  att möta de små barnen.

 260. För då säger de i korridoren:
  "Hej, vad kul att du är här!"

 261. Att man börjar där. Det har jag
  lite gratis nu när jag tog 4-6.

 262. Jag har stannat dem i korridoren
  tidigare år och pratat med dem.

 263. Då har man kunnat skapa
  en positiv kontakt med barnen.

 264. Man behöver inte säga "ta upp jackan"
  utan: "Vilken snygg tröja du har."

 265. Och ge kommentarer som de växer av.

 266. Det är en enorm vinst i
  att kunna vara på en skola ett tag.

 267. Att man kan tidigt bygga relationer.

 268. Jag är helt ny här.
  Jag har jobbat en termin.

 269. Hur bygger man relationer då?
  Hur går det till?

 270. Men det är lite samma sak.
  Att passa på i stunden och samtala-

 271. -och vara intresserad, ta dem
  på allvar och lyssna på eleverna.

 272. Det är inga konstigheter. Jag gillar
  det du beskrev utanför klassrummet.

 273. Du pratar om korridorerna. Man möts.

 274. Det är också ett synsätt.
  Skolans elever är allas elever.

 275. Så det mötet sker ju hela tiden.
  Att nätverka med eleverna-

 276. -är att söka kontakt, vara där,
  samtala och byta tankar och idéer.

 277. När barnet känner att det är nåt
  som är svårt att få ut-

 278. -kan man kanske vänta tio minuter
  och gå tillbaka och prata med barnet.

 279. Eller är det bättre att en annan
  pedagog försöker prata med barnet?

 280. Om det är nåt i klassrummet, kan det
  vara jättesvårt att prata med barnet.

 281. Då kan det vara bra
  att vänta en stund-

 282. -försöka smita ut med barnet eller
  att det får göra nåt med nån kompis.

 283. Eller att kompisen försöker.
  "Du, vad var det som hände?"

 284. Att man tar stöd av andra elever
  som man vet att den funkar med.

 285. För ofta står man själv
  i klassrummet.

 286. "Hur löser jag den här situationen
  när barnet låst sig?"

 287. Många gånger kan barnen vara verbala
  och uttrycka direkt:

 288. "Jag hatar den ungen." Den har ibland
  lätt att sätta ord på sina känslor.

 289. Så det är från individ till individ.

 290. Man funkar olika med olika personer.

 291. Eleverna funkar olika med olika
  personer i en sån situation också.

 292. Men jag tror att det bästa är att man
  väntar ut och tar det lite senare.

 293. Vi känner också igen-

 294. -att det kommer in en elev
  och smäller igen dörren.

 295. Vad är det då som avgör om man ska få
  en fungerande...lösning är fel ord.

 296. Men att man kan ta det på ett sätt
  som leder till nåt bra. Vad gör-

 297. -att man kan leda situationen vidare?

 298. Då kan jag känna att relationen med
  eleverna... Man känner varandra-

 299. -och har en fungerande kommunikation
  beroende på vem eleven är.

 300. Det kan vara allt ifrån att eleven
  kan visa hur arg man är...

 301. "Jag är arg fem på skalan av tio."
  Och där går gränsen.

 302. Då vet vi. "Då går vi i väg
  och är arg färdigt först."

 303. -Men man måste ju känna varandra.
  -Ja.

 304. Jag tänker också
  att det här arbetet innan det sker...

 305. Det förebyggande arbetet, som vi har
  varit inne ganska mycket på.

 306. Vi hade väl här i våras
  skolpsykolog, skolsköterska-

 307. -och specialpedagog från elevhälsan
  hos oss.

 308. Och att man ska jobba förebyggande.

 309. Det tycker jag känns jättebra.
  Innan det händer.

 310. Samtidigt har vi hela tiden pratat
  i kollegiet om att vara lågaffektiva.

 311. När barnet är argt,
  hjälper det inte att skrika.

 312. Då är det: "Nu tar vi det lugnt."
  Och att man skyddar de andra barnen-

 313. -för ett barn
  som drämmer igen dörrar.

 314. Då är det viktigt med:
  "Nu tar vi det lugnt."

 315. Att man försöker få situationen lugn
  och inte stressar upp sig själv.

 316. Backa och avleda.
  Och vara lågaffektiv.

 317. Det funkar bäst.

 318. Samtalet fortsätter
  på Utmelandsskolan.

 319. Dela med er av era tankar och idéer
  i sociala medier.

 320. Vill ni se mer så finns det
  på urskola.se. Hej då!

 321. Textning: Jussi Walles
  www.btistudios.com

 322. Översättning: Jussi Walles
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Förhållningssätt och bemötande

Avsnitt 20 av 22

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Tema: Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). För elever med NPF-diagnoser är det sociala samspelet i skolan en viktig tillgänglighetsfaktor. Vilka strategier kan man som lärare använda i det dagliga arbetet i klassrummet, och hur lägger man grunden för goda relationer? För Stefan Swén på Utmelandsskolan i Mora bygger den sociala tillgängligheten på hur han som lärare bemöter varje elev i klassrummet. Med kollegorna Marit Björn och Carina Sandgren Gustafsson samtalar han om hur man skapar tillhörighet för alla, också för de elever som delar sin skoldag mellan liten grupp och större klass.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Didaktik och metod, Pedagogiska frågor > Specialpedagogik > Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Ämnesord:
Elever med särskilda behov, Inkluderande utbildning, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i Lärlabbet

Säsong 1
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Se mobbning

Avsnitt 1 av 17

Att jobba framgångsrikt mot mobbning är svårt. En metod som fungerar på en skola, fungerar inte nödvändigtvis på en annan. Många konflikter i skolan startar på rasten. På Håstaskolan i Hudiksvall lyckas man minska mobbningen med hjälp av gemensamma rastaktiviteter. Vi träffar skolans rektor Hege Arola.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Samverkan

Avsnitt 2 av 17

Tema: mobbning. Ofta börjar mobbning på skolan och fortsätter sedan på fritiden. Men ibland är det tvärtom, konflikter som börjar efter skoltid följer med in i klassrummet nästa dag. Vilket ansvar har skolan för hur eleverna mår och vad de gör på sin fritid? Hur kan skolan samarbeta med föräldrar, föreningar eller andra delar av samhället för att förebygga mobbning efter skoltid?

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Nätmobbning

Avsnitt 3 av 17

Konflikter som uppstår i skolan fortsätter ofta ute på nätet. Hur ska skolan jobba med mobbningen som sker på nätet? Och är det verkligen skolans ansvar? Vi besöker Drottning Blankas gymnasium i Stockholm där rektor Norma Aznar har bestämt att de måste ta tag i nätmobbningen. De använder bland annat en app där eleverna när som helst på dygnet kan anmäla vad de ser eller råkar ut för.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Skolmiljö

Avsnitt 4 av 17

Tema: mobbning. Hur mycket påverkar skolmiljön mobbningen? Och hur kan man jobba med skolmiljön för att motverka mobbning? Vi besöker nya Raketskolan i Kiruna, en skola arkitektritad för att förebygga mobbning och utanförskap. En som lockades av den här miljön och arbetet på skolan är läraren Maria Isaksson.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Normer

Avsnitt 5 av 17

Tema: mobbning. Normer och värderingar sätts tidigt i livet. Hur kan skolan jobba med normer och värderingar för att förhindra mobbning? Det pedagogiska arbetet på förskolan Rörmokaren går ut på att jobba normkritiskt - mot utanförskap och mobbning. Vi träffar förskolläraren Camilla Liljedahl.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ansvar

Avsnitt 6 av 17

Tema: mobbning. Hur ser ansvaret ut när mobbning är ett faktum? Har eleverna något ansvar? Vi besöker Östergårdsskolan i Halmstad, där man jobbar med kamratstödjare. Det innebär att några elever bland annat ska hålla koll och rapportera till vuxna om de ser att någon blir mobbad. Metoden har varit omdiskuterad och en del menar att det är fel att lägga ansvaret på eleverna. Samtidigt sker ofta mobbning när skolpersonal inte är närvarande. Anna Wälivaara som är lärare på skolan tycker att kamratstödjare, som en del i ett större antimobbningsarbete, fungerar bra.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Teknikstöd

Avsnitt 7 av 17

Tema: specialpedagogik. Teknikstöd i form av datorer, surfplattor och mobiler används ofta i skolmiljön. Om elever och lärare ökar kunskapen och medvetenheten kring den nya tekniken, lyckas barn i behov av särskilt stöd mycket bättre, säger specialpedagog Ulrika Jonson, Vallaskolan i Södertälje.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Inkluderande pedagogik

Avsnitt 8 av 17

Tema: specialpedagogik. Hur kan skolor lyckas med inkludering? På Rannebergsskolan i Angered har man anställt inkluderingspedagogen Lena Ekstrand. Hennes uppgift är att få alla att känna sig inkluderade.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Flerspråkighet

Avsnitt 9 av 17

Tema: specialpedagogik. Den enskilt svåraste uppgiften för specialpedagogen Anna Hansson på Angereds gymnasium är att kunna utläsa om en nyanländ elev med annat modersmål än svenska har en språkstörning eller av andra skäl inte har den språkprogression man kan förvänta sig i en viss ålder. För att kunna göra en fullständig kartläggning måste det finnas personer på skolan med pedagogisk bakgrund som talar elevernas språk, menar Anna Hansson. Det är en av lösningarna på Angereds gymnasium.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Tidigt stöd

Avsnitt 10 av 17

Tema: specialpedagogik. Hur arbetar bra skolor och lärare för att i tid upptäcka och ge rätt stöd? Vissa forskare menar att Finlands framgångsrika skola bland annat beror på att eleverna redan från tidig skolålder får det stöd de har behov av. Ungefär 20 % av Finlands skolelever har någon gång fått extra stöd för någon typ av skolsvårighet. Prorektor Annika Lassus och specialpedagog Lilian Vestergren på Övningsskolan i Vasa i Finland menar att det är extra viktigt att lägga mycket resurser tidigt på terminen.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Elevens förståelse

Avsnitt 11 av 17

Tema: betyg och bedömning. Malin Carlsson är lärare i årskurs F-3 på Lindblomskolan i Hultsfred. Tillsammans med eleverna har hon utvecklat en PP-vägg. Det är en plansch där det tydligt anges vad man måste kunna inom ett visst ämne för att uppnå målen. Eleverna kan utgå från PP-väggen när de själva ska bedöma hur långt de har kommit i sitt eget lärande. Malin menar att det är viktigt att eleverna redan från början får vara med och bestämma hur de ska uppnå målen.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Olika bedömningsunderlag

Avsnitt 12 av 17

Tema: betyg och bedömning. Det finns fler former av underlag än det skriftliga. Muntlig redovisning, grupparbeten, filmproduktion, blogg, podd och så vidare. Hur bedömer du som lärare dessa underlag? Hur mycket frirum har lärare i ett myndighetsutövande fält? Vi träffar Camilla Askebäck Diaz som är lärare i matematik, NO och förstelärare i digitala verktyg på Södermalmsskolan i Stockholm. För henne är det en självklarhet att bedömningen även sker i de digitala verktygen. Hon berättar hur hon jobbar med det.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Att erövra yrket

Avsnitt 15 av 17

Tema: lärarprofessionen. Lärlabbet besöker Knutbyskolan och Christina Maelan. Hon är förstelärare och handledare till lärarstudenter som ska omsätta teori till praktik. Lyhördhet och respekt är två av de allra viktigaste komponenterna för att bli en bra lärare, säger Christina och hennes lärarstudent Georgios Varitmadis håller med. Studiogäster följer upp med samtal.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Den lärande läraren

Avsnitt 16 av 17

Tema: lärarprofessionen. Modersmålsläraren Tülay Gürgüns arbetsvecka ser ut som sina kollegors, men till skillnad från de flesta andra lärare ägnar hon nästan all sin fritid åt att ta in information från den digitala världen. På sin blogg samlar hon allt som kan vara intressant för pedagoger i form av övningar och pedagogiska spel. Tülay tycker att hela synsättet på hur lärare kan fortbildas inom det här området måste förändras. Studiogäster följer upp med samtal.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 2
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Mottagandet

Avsnitt 1 av 29

Tema: nyanlända elever. På onsdagar kommer nyanlända barn och ungdomar till mottagningsenheten Välkomsten i Helsingborg. Det brukar bli fullt av liv och lite rörigt när alla samlas. Personalen tar reda på vilka olika språkgrupper alla tillhör och därefter påbörjas kartläggningen. Sedan en tid tillbaka har personalen använt sig av en modell som går i linje med de direktiv Skolverket kommer ut med i början av januari 2016. "Det bästa med att göra kartläggning här istället för på skolorna är likvärdigheten, vi erbjuder ju en samlad kompetens som kanske inte alla skolor har", säger Jenny Bladh, pedagogisk utvecklingskonsult på Välkomsten. Reportaget följs upp med samtal i studion med gäster.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Inkludering

Avsnitt 2 av 29

Tema: nyanlända elever. Eftersom alla elever har olika bakgrund och förutsättningar att lära sig det svenska språket kan det för vissa ta väldigt lång tid att slussas in i det "normala". Därför är det viktigt att nyanlända elever parallellt med lektionerna i svenska får samma undervisning som de andra eleverna på skolan. Den här synen blev utgångspunkten för ett omtalat projekt i Navets språkklass i Örebro. "Det har fungerat positivt, både socialiserings - och resultatmässigt", menar läraren Suzanne Gynnhammar. Reportaget följs upp med samtal i studion med gäster.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Lärandet

Avsnitt 4 av 29

Tema: nyanlända elever. Vad har nyanlända för kunskaper med sig till skolan och hur kan de kunskaperna omsättas i nya kunskaper? De nyanlända elever som har Åsa Sebelius som lärare utvecklar sitt språk genom genrepedagogik. Eleverna får ämnneskunskapen med sig om de förstår i vilka sammanhang och strukturer språket finns. Enligt modellen som Åsa arbetar med kan språket vara argumenterande, berättande, återgivande eller instruerande. Reportaget följs upp med samtal i studion med gäster.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Samverkan

Avsnitt 5 av 29

Tema: nyanlända elever. Tack vare envishet och en stark vilja kunde de nyanlända lärarna till slut få praktikplatser på Mariedalsskolan i Vänersborg. Nu när en termin har gått konstaterar rektor Christina Hjern att det har varit ett väldigt lyckat projekt. - Det är oerhört viktigt för dem att starta ett liv här och det är oerhört viktigt för oss med många nyanlända elever att få lärare med deras kompetens, säger hon. Med avstamp i reportaget samtalar inbjudna studiogäster kring vikten av samverkan.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Digitalisering och demokrati

Avsnitt 6 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Vad innebär en digitaliserad skola i praktiken? Vad måste lärarna kunna och vilka möjligheter finns? Läraren Ylva Pettersson har varit drivande i Katedralskolan i Skaras digitalisering. Hon anser att det viktigaste är att man som lärare vågar släppa taget och lär sig att knyta färdighet till rätt digitalt verktyg. Idag kan Ylva konstatera att hennes elevers klassrum har utvidgats. Ett exempel på detta är att återkopplingen kan komma från människor de inte känner.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Datalogiskt tänkande

Avsnitt 7 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Vad är datalogiskt tänkande och hur kan det läras ut? Maria Franzén på Högåsskolan i Knivsta är bildläraren som lär eleverna att programmera minirobotar. Hon menar att eleverna tränar många olika förmågor som matematik, logiskt och kritiskt tänkande, tal, bild och samhällskunskap när de programmerar.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Källkritik

Avsnitt 8 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Vi besöker Murgårdsskolan i Sandviken som arbetar med källkritik i alla ämnen. Vet eleverna hur informationsvägarna fungerar på internet? Eftersom vi möts av så mycket information är det en demokratifråga att elever lär sig finna, värdera och analysera information kritiskt. En lärarpanel följer upp i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Eleven som producent

Avsnitt 9 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Helena von Malortie är slöjd- och bildlärare på Mosaikskolan i Malmö. Där går nyanlända elever från årskurs 7 till 9. Hennes elever får presentera sina kreativa arbeten genom att dokumentera dem digitalt på Ipads. När filmerna visas för andra klasser blir eleverna väldigt stolta och extra motiverade att göra ett bra arbete. En lärarpanel följer upp med samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Digital didaktik

Avsnitt 10 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Varför är lärarens kompetens i medie- och informationskunnighet, MIK, så viktig? Lärlabbet tar upp det digitala perspektivet på lärarrollen och de möjligheter som IT ger. Hur, när och i vilka syften väljer lärare digitala verktyg? Det finns en uppsjö av verktyg att välja mellan när en lärare designar sin undervisning. Vilka krav ställer det på lärarna? Lärlabbet besöker Tobias Ruthenberg på Lärarhögskolan i Borås som undervisar lärare och bibliotekarier i MIK. Skolan satsar även på att integrera MIK-undervisning i grundutbildningen för lärarstudenter.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Estetikens kraft

Avsnitt 11 av 29

Tema: estetik och lärande. I skolan har de estetiska ämnena samma självständiga roll som andra ämnen. Men de stöder också annat lärande och tränar barnen i betydelsefulla framtidskompetenser som kreativitet, analysförmåga, skapande, förmåga att förstå, tolka, uttrycka och kommunicera. Lärlabbet besöker Hortlaxskolan i Piteå där eleverna i årskurs 7-9 fördjupar sig i både manuella och digitala tekniker med bildläraren Stefan Holmgren. Till skillnad från på många andra håll har man också kvar kurser i fritt skapande. Bild är kommunikation, och målet med lärprocessen är att väcka elevernas fantasi och kreativa potential.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Estetiska lärprocesser

Avsnitt 12 av 29

Tema: estetik och lärande. Vi besöker Svedala där alla kommunens förskolebarn får upptäcka sina röster och sin musikalitet med sångpedagogen Elinor Fryklund. Det handlar om att ge barnen tillgång till den egna rösten och om sång på barnens villkor. Sedan sångundervisningen infördes på förskolan har man som bonus fått se hur bland annat barnens språkliga utveckling tar stora kliv framåt, berättar förskolechefen Anette Lindh.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Estetik för alla

Avsnitt 13 av 29

Tema: estetik och lärande. Vi besöker Sannarpsgymnasiet i Halmstad där dramapedagogen Malin Norlings elever går på särskolans individuella program. Funkisar kallar hon sina skådespelare, som alla har olika intellektuella och fysiska funktionsnedsättningar. Med dramapedagogiken som redskap undersöker de både sin egen identitet och samspelet med andra människor. Lärarpanelen följer upp med samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Elevhälsans betydelse

Avsnitt 14 av 29

Tema: elevhälsa. Elevhälsan är en avgörande faktor för att eleverna ska nå kunskapsmålen. Det anser man på Ekbackens skola i Fellingsbro. Verksamhetsutvecklare Åsa Jönsson berättar om skolans vision för varje elev: rätt till maximal kunskapsutveckling, rätt att känna trygghet på skolan och rätt till skolro. För att lyckas arbetar lärarna tätt ihop med elevhälsan. Reportaget följs upp av samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ökad psykisk hälsa

Avsnitt 15 av 29

Tema: elevhälsa. Hur uppnår man ökad psykisk hälsa i skolans värld? På Rotskärsskolan i Älvkarleby ses eleverna som sakkunniga i arbetet med elevhälsa. De vet var bristerna och problemen finns och blir delaktiga i det förebyggande arbetet för bättre fysisk och psykisk skolmiljö. Skolchef GunnMari Nordström berättar om hur vuxna och elever arbetar tillsammans med att förebygga stress, kränkningar och psykisk ohälsa. Reportaget följs upp av samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Pedagogik och särskilt stöd

Avsnitt 16 av 29

Tema: elevhälsa. Vi besöker Friggaskolan i Östersund där man arbetar aktivt för att förekomma diagnoser och remisser. I kommunen har den gemensamma elevhälsan sökt olika sätt att förebygga koncentrations- och beteendesvårigheter i klassrummet. Skolpsykolog Niklas Fröst berättar hur kommunens skolpsykologer och pedagoger jobbar tillsammans. Eleverna får stöd att hitta strategier för sitt lärande. Reportaget följs upp av samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 3
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Steget till ordinarie klass

Avsnitt 1 av 22

Tema: nyanlända och sen då? Innan många nyanlända svenskar kan delta i skolans ordinarie undervisning går de i en förberedelseklass. Forskning visar att det är viktigt hur övergången mellan förberedelseklassen och ordinarie undervisning sker. Skolinspektionen menar att få skolor har ett pedagogiskt välfungerande system för att vägleda nyanlända elever till ordinarie undervisning. Vi tittar närmare på hur man kan välkomna nyanlända svenskar in i skolans ordinarie undervisning.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Vara trygg och höra till

Avsnitt 2 av 22

Tema: nyanlända och sen då? Nyanlända elever kan uppleva otrygghet när de går från en förberedelseklass till ordinarie undervisning. Känslan kan bero på olika saker som en rädsla för mobbning eller utfrysning. Forskning har visat på att extra stöttning i undervisningen och psykosocialt stöd ökar nyanlända elevers möjligheter att lyckas i skolan. Vi ser närmare på vad psykosocialt stöd innebär och hur pedagoger kan ge nyanlända svenskar trygghet i skolan.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Att utveckla kunskaperna

Avsnitt 3 av 22

Tema: nyanlända och sen då? Hur stöttar man bäst eleverna i undervisningen så att de inte förlorar kunskap i de andra ämnena för att de inte kan svenska? I gymnasiet Lindesskolan möter vi Agneta Guhrén och hennes kolleger. För att öka motivationen bland nyanlända elever har skolan skapat en individanpassad modell för skolarbetet. En av grundbultarna i den är att eleverna i enskilda ämnen kan gå vidare till nästa steg oavsett när på läsåret de blir klara.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hitta till forskningen

Avsnitt 4 av 22

Tema: forskning i klassrummet. Hur kan lärare hitta forskning som de kan använda i klassrummet? Vad finns det för arenor där de kan ta del av den forskning som finns? Vad finns det för arenor där forskare och lärare kan mötas? I Skåne driver en grupp forskarutbildade lärare producentkooperativet VIS, Vetenskap i skolan, för att göra ny forskning lättillgänglig för lärare ute i kommunernas skolor.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Teori i praktiken

Avsnitt 5 av 22

Tema: forskning i klassrummet. Hur kan man som lärare göra sin undervisning bättre med hjälp av forskning? På Globala gymnasiet i Stockholm är många gymnasielärare forskarutbildade. Tillsammans har dessa gymnasielärare börjat erbjuda grundskolelärare fortbildning i ämnesdidaktik. På seminarieträffar diskuterar lärarna olika teoretiska begrepp. Grundskolelärarna kan sedan utifrån diskussionerna skapa praktiskt undervisningsmaterial.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ett forskande förhållningssätt

Avsnitt 6 av 22

Tema: forskning i klassrummet. Hur kan lärare använda ett forskande förhållningssätt i vardagen? De flesta lärare har ett forskande förhållningssätt till sin undervisning. De omprövar sin undervisning, utvärderar lektioner och tar med sig resultaten till kommande undervisningstillfällen. Samma forskande förhållningssätt kan användas utanför undervisningen. Det innebär att man, enskilt eller tillsammans med kollegor, systematiskt utvärderar och omprövar vardagshändelser.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Lärande för hållbar utveckling

Avsnitt 7 av 22

Tema: hållbar utveckling. Förutsättningar för lärande för hållbar utveckling (LHU) är delaktighet, reflektion och olika perspektiv. Men vad är LHU? Hur får man in de globala målen i skolans vardag på olika stadier och på både lektioner och raster? Vi följer arbetet under en dag på förskolan Tomtebogårdsskolan i Umeå. Gäster i studion: förskolelärare Christine Jokijärvi, lågstadielärare Martin Holmgren och Mari Winter, lärare åk 6.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hållbart i alla ämnen

Avsnitt 8 av 22

Tema: hållbar utveckling. Förutsättningar för lärande för hållbar utveckling (LHU) är delaktighet, reflektion och olika perspektiv. Hur kan skolan arbeta ämnesövergripande inom LHU? Hur kan lärande om hållbar utveckling se ut i olika skolämnen? Vi följer arbetet under en dag på Skarpatorpsskolan i Skarpnäck. Gäster i studion: lärarna Gunni Karlsson, Mia Möller och Maria Hansson från Skarpatorpsskolan.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hållbara initiativ

Avsnitt 9 av 22

Tema: hållbar utveckling. Hur kan skolan främja hållbara elevinitiativ? I skolans styrdokument står att skolan dels ska ge eleverna handlingskompetens och dels bidra till en hållbar samhällsutveckling. Hur kan detta ske i praktiken? Vi besöker Johannebergsskolan Elyseum som arbetar med hållbar utveckling i kombination med entreprenöriellt lärande. Gäster i studion: grundskolelektor Ingela Bursjöö, försteläraren Cecilia Lind och läraren Sandra Löfberg.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hjärnan och inlärning

Avsnitt 10 av 22

Det är genom vårt sinnessystem som vi uppfattar och tolkar vår omvärld. Skolan kan genom auditiva, motoriska och visuella hjälpmedel få eleverna att lära sig effektivare. Vi besöker Örnässkolan i Luleå där lärarna arbetar med tester för att förbättra elevernas inlärning och minne. Gäster i studion är lärarna Anna Sandsten, Hans Törnkvist och Maria Nygård.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hjärnan och motivationen

Avsnitt 11 av 22

Skolan motiverar eleverna med yttre medel som beröm och betyg. Om man som lärare också kommer åt att aktivera elevernas inre motivation stöder man dem till att tro mer på sig själva och bli mer självgående. Den vägen lär de sig också mer, säger Mattias Dahlberg på Spångholmsskolan i Bara. Gäster i studion är lärarna Fredrik Berggren, Linda Sonesson och Mattias Dahlberg.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hjärnans kondition

Avsnitt 12 av 22

Kan man träna sin hjärna att bli smartare? På Kattegattgymnasiet i Halmstad har lärarna undersökt frågan. Gymnasiet började med ett system med hjärngym för att minska elevernas skolstress och ge bättre förutsättningar för inlärning. Tester visar att unga människors hjärnor förstärks av fysisk aktivitet - de blir mer koncentrerade, minns bättre, tål stress och blir mer kreativa.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Källkritisk förmåga

Avsnitt 13 av 22

Eric Haraldsson är bibliotekarie på Ringsbergskolan i Växjö. Han är lika ofta tillsammans med lärarna i klassrummen som han är i biblioteket. Målet är att ge eleverna redskap att bli kritiska mediekonsumenter. Källkritiken behöver vara integrerad i undervisningen, menar Eric. "Jag är det ifrågasättande filtret som kompletterar lärarnas ämneskompetens."

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Programmering

Avsnitt 14 av 22

Alla behöver inte bli programmerare, men alla behöver veta vad kodning är och hur det används. På Helenelundsskolan i Sollentuna har programmering en självklar plats i teknikundervisningen. Läraren Emma Forsberg vill att eleverna både ska träna problemlösning och förstå grunderna i programmering. Hon menar att det alltid finns en människa bakom allt en dator kan göra.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Digital undervisning

Avsnitt 15 av 22

På Alviksskolan i Luleå har några lärare byggt upp en digital miljö där man kan arbeta ämnesövergripande. De kallar konceptet "Storyfication". Eleverna tar sig an olika uppdrag med stort engagemang. Katarina Eriksson säger att de digitala verktygen bidrar till variation i undervisningen men att det är den pedagogiska idén som styr.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 4
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Fritidshem - målstyrt lärande

Avsnitt 1 av 9

Undervisningen på fritidshem ska stimulera utveckling och lärande, står det i läroplanen. Men vad är det för undervisning som ska ske på fritidshemmet? Och hur ska lärandet gå till när man också ska ge utrymme för lek, vila och mellanmål? Vi besöker fritidshemmet på Vedevågsskolan i Lindesberg. Här har man tagit fasta på att lärandet ska vara upplevelsebaserat. Barnen lär sig programmera med hjälp av roboten Blue, och lyssnar till högläsning under mellanmålet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Fritidshem - samverkan med skolan

Avsnitt 2 av 9

När fritidshem och skola samverkar kan det höja skolresultaten och minska personalens arbetsbelastning. På Töjnaskolan utanför Stockholm är fritidshemspersonalen med och håller i lektionerna tillsammans med lärarna. Man har även delat på mentorskapet för eleverna. Fritidshemspersonalen Björn och Jimmy menar att samverkan med lärarna har gett dem högre yrkesstolthet och status på skolan, samtidigt som lärarna på skolan känner att de fått en avlastning i undervisningen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Fritidshem - leken

Avsnitt 3 av 9

Leken är central i fritidshemsverksamheten. På Sköndalsskolans fritidsklubb tyckte man att leken bland barnen hade stannat av. Därför började man jobba med aktioner, ett sätt att initiera lek och utnyttja klubbens material och lokaler på nya sätt. Personalen har märkt att deras lekfrämjande åtgärder lett till att eleverna utvecklats, och att självkänslan har stärkts hos många av barnen. De menar att leken främjar det sociala samspelet och gör att färre barn hamnar utanför.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Fritidshem - sociala relationer

Avsnitt 4 av 9

För några år sen tog Runnerydsskolan i Nässjö emot ett stort antal nyanlända elever. Kulturella skillnader och språkliga svårigheter ledde till missförstånd och konflikter mellan barnen. Därför tog fritidshemmet hjälp av språkstödjare, som också har hjälpt till i kontakterna med elevernas föräldrar, och på många sätt fungerat som en bro mellan hemlandet och Sverige. Vi får även möta barnpsykologen Ross W Greene som pratar om utagerande barn. Greene menar att det är genom att fokusera på barnens problem istället för deras beteende som man bäst hjälper dem.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Föräldrasamverkan - goda relationer

Avsnitt 5 av 9

Hur skapar man en bra samverkan mellan förälder och skola? Kan informationsmöten vara till fördel för vårdnadshavare? Vi följer Freinetskolan Hugin i Norrtälje i deras process att arbeta för att få bättre närhet till föräldrar och elever genom att tydliggöra arbetssättet. Det har påvisat bättre resultat bland elever och en mer gynnsam relation till vårdnadshavare.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Föräldrasamverkan - när det brister

Avsnitt 6 av 9

På Södermalmsskolan i Stockholm mötte personalen dagligen ifrågasättande från vårdnadshavare om skolarbetet. Rektor Nina Jonsson tog tag i problemet och i dag är situationen en annan. I programmet berättar hon hur hon ser på gränsdragning för vad vårdnadshavare kan ifrågasätta och hur de arbetar med dialog.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

SYV - hela skolans ansvar

Avsnitt 7 av 9

Hur kan du som lärare arbeta med studie- och yrkesvägledning (SYV) i alla ämnen? På Frillesåsskolan i Kungsbacka arbetar lärarna utifrån SYV-modellen "Modell på två ben". Lärlabbet förklarar vad detta innebär och vilka möjligheter det ger eleverna. Genom att få in studie- och yrkesvägledning i undervisningen kan ämneskunskaper tränas mer och ge bättre insikt i vad det finns för yrkesval att göra.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Vägledning för nyanlända

Avsnitt 8 av 9

Nyanlända ungdomar behöver extra mycket information om det svenska samhället och om vilka yrken som finns i Sverige. Lärlabbet besöker S:t Eskils gymnasium i Eskilstuna där lärare har skapat ett nytt ämne som de kallar för AMO (arbets- och samhällsorientering) för att bättre kunna möta elevernas behov. Ämnet är till för nyanlända elever som inte kommer in på ett nationellt gymnasieprogram. Här får de lära sig mer om alternativa utbildningsvägar och får hjälp att hitta tillbaka till studiemotivationen. Vi träffar även Åsa Sundelin som har skrivit en avhandling om studie- och yrkesvägledning för unga i migration.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Valkompetens

Avsnitt 9 av 9

Valkompetens och karriärkompetens är begrepp som används allt mer. Men varför är de viktiga och hur kan man jobba med dem på ett konstruktivt sätt? Studie- och yrkesvägledaren Sara Nordström samarbetar med högstadieläraren Mait Ingvarsson på Arenaskolan i Timrå. Tillsammans skapar de förutsättningar för eleverna att förstå hur de kan göra aktiva och medvetna val. Och Anki Erixon, lärare årskurs tre, berättar hur hon arbetar med ämnet. Dessutom får vi ta del av forskning på området studie- och yrkesvägledning och hur kultur påverkar våra val.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 5
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Normkritisk vägledning

Avsnitt 1 av 10

I läroplanen står att lärare ska ge eleverna en undervisning som gör att de inte begränsas av traditionella föreställningar om kön, kulturell eller social bakgrund i sina framtida studie- och yrkesval. Vid Farsta grundskola har man ett särskilt fokus på normkritik i studie- och yrkesvägledningen, och man börjar redan i förskoleklass. "Vi vill att eleverna ska kunna utgå från sig själva, vilka de är, inte vad andra tycker eller hur samhället ser ut", säger studie- och yrkesvägledaren Volkan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - hela skolans ansvar

Avsnitt 2 av 10

Enligt läroplanen ska sex och samlevnadsundervisningen vara ämnesintegrerad. Men det är få skolor som tar ett helhetsgrepp om frågorna. Så hur gör man för att sex och samlevnad ska bli hela skolans ansvar? På Angeredsgymnasiet i Göteborg har man under flera år haft ett särskilt fokus på den här undervisningen. Ett sex och samlevnadsteam, bestående av sju personer från elevhälsan och lärarlagen, håller ett tretimmarspass för skolans samtliga klasser. Det ger baskunskaper som övriga lärare sedan ska komplettera i sin ämnesundervisning.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - religion och kulturskillnader

Avsnitt 3 av 10

Enligt Skolinspektionen känner sig många lärare osäkra när de undervisar nyanlända elever i sex och samlevnad. Hur kan man skapa en undervisning i ämnet som funkar för alla, oavsett kulturell och religiös bakgrund? På Södertörns gymnasium utanför Stockholm har nästan alla elever utländsk bakgrund. Många är uppväxta med andra normer kring sex och samlevnad än de som är vanliga i Sverige. Att få en förståelse för detta är avgörande när man undervisar i ämnet, menar Esra Önge som är biologilärare på skolan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - normer och hbtq

Avsnitt 4 av 10

Normer och hbtq är en viktig del av sex och samlevnadsundervisningen. Men enligt Skolinspektionen finns det en kompetensbrist hos lärarna inom området. Vad krävs för att skapa bra undervisning i ämnet? Västra skolan i Falun är hbtq-certifierad och har under flera år haft ett särskilt fokus på hbtq och normer i undervisningen. Ann Fagerberg Embretsén är kurator på skolan och har återkommande undervisning för skolans åttor och nior om normer och hur de påverkar oss.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Övergrepp, trakasserier och samtycke

Avsnitt 5 av 10

Att tala om kränkningar och övergrepp är en viktig del i sex och samlevnadsundervisningen. Men hur undervisar man om ett så komplext och laddat ämne? Och hur ska man agera om en elev blivit utsatt för ett övergrepp? På Gunnesboskolan i Lund intensifierades arbetet med de här frågorna efter att elever på skolan våldtagit en annan elev. Vi följer läraren Jenny Lindblad Persson som bland annat diskuterar samtyckeslagen med sin klass. Bengt Söderström, handläggare på stiftelsen Allmänna Barnhuset, har varit med och tagit fram en handledning för skolpersonal om sexuella övergrepp.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex på nätet - porr, kränkningar och källkritik

Avsnitt 6 av 10

Dagens unga lever en stor del av sina liv på nätet. Att diskutera nätvanor är därför en viktig del av sex- och samlevnadsundervisningen. Men hur undervisar man om porr, gromning och att ha sex på nätet? Och hur kan man peka på riskerna utan att det blir skräckpropaganda? På Västra Stenhagenskolan i Uppsala har man ett särskilt fokus på att diskutera värdegrundsgrundsfrågor kopplat till elevernas digitala liv. Och Johnny Lindqvist som är föreläsare och expert på ungas nätvanor menar att det är viktigt att frågorna om värdegrund och sex och samlevnad även innefattar den digitala arenan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad för lågstadiet

Avsnitt 7 av 10

Att undervisa om sex och samlevnad i lågstadiet kan kännas svårt och känsligt. Vad ska man ta upp och vad ska man undvika? Och hur pratar man om själva sexet med så unga elever? Hilda Rofors är F-3-lärare på Uggleskolan i Lund. Där har man satsat särskilt på att utveckla sex och samlevnadsundervisningen för lågstadiet. Om de här frågorna kommer in tidigt får eleverna en stadigare grund att stå på när de formar sina värderingar, säger Hilda. Chris Castle på Unesco menar att en tidig undervisning också gör det lättare för barnen att hävda sina egna och andras rättigheter.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad i särskolan

Avsnitt 8 av 10

Sex och samlevnad handlar mycket om att tolka känslor, signaler och sociala koder. Sådant kan vara extra svårt för vissa särskoleelever. Hur kan man då skapa en bra undervisning för särskolan? I Sockerbruksskolan, en grundsärskola i Oxie utanför Malmö, undervisar Anette Rosengren en liten grupp elever mellan 9 och 14 år. Skolan har tagit fram ett gemensamt undervisningsmaterial, som sedan individanpassas. Anette jobbar mycket med bilder, men att ge och ta emot massage är också en del av undervisningen. Att eleverna ska använda flera sinnen är en viktig del av skolans pedagogik.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - elevinflytande

Avsnitt 9 av 10

Elevinflytande är en framgångsfaktor i sex- och samlevnadsundervisningen enligt Skolinspektionen. Man får fler perspektiv och motivationen ökar. Hur kan man då jobba med elevinflytande för att lyfta ämnet? På Tullbroskolan i Falkenberg ska åttorna just inleda ett projektarbete. Metoden, som har åtta steg och inleds med en inspirationsfas, innebär att elevernas egna intressen styr och att lärarna fungerar mer som handledare. "Arbetssättet gör att eleverna får bättre självförtroende och vågar framföra och stå för sina åsikter", säger Jennie Johansson som undervisar klassen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - relationer

Avsnitt 10 av 10

Relationer är det område inom sex och samlevnad som flest unga vill veta mer om. Men hur undervisar man om något så brett och komplext? I Angeredsgymnasiet gör lärarna egna filmer för att konkretisera ämnet. Det är ofta scener där relationer ställs på sin spets. Efteråt diskuterar eleverna och ibland har man också olika övningar för att få igång reflektioner. Filmerna är en del i skolans särskilda satsning på sex och samlevnad. Navet i arbetet är ett ambulerande sex och samlevnadsteam som håller i undervisningen för alla klasser. Charlotte Persson är samordnare. "Det viktigaste är att få eleverna att tänka själva", säger hon.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Lärlabbet

SYV - hela skolans ansvar

Hur kan du som lärare arbeta med studie- och yrkesvägledning (SYV) i alla ämnen? På Frillesåsskolan i Kungsbacka arbetar lärarna utifrån SYV-modellen "Modell på två ben". Lärlabbet förklarar vad detta innebär och vilka möjligheter det ger eleverna. Genom att få in studie- och yrkesvägledning i undervisningen kan ämneskunskaper tränas mer och ge bättre insikt i vad det finns för yrkesval att göra.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Åter till Lövgärdet

Våren 2015 gjorde vi ett program om situationen på Lövgärdesskolan i Göteborg. Skolinspektionen riktade skarp kritik mot skolan efter att de fått in ovanligt många anmälningar om våld, hot och otrygghet bland eleverna. Men områdeschefen i stadsdelen menade att man var på väg att komma till rätta med problemen. Under hösten har ännu fler anmälningar kommit in till Skolinspektionen som konstaterar att skolan inte har tagit kontroll över situationen. Vi återvänder till Lövgärdet.