Titta

UR Samtiden - Allas rätt till utbildning

UR Samtiden - Allas rätt till utbildning

Om UR Samtiden - Allas rätt till utbildning

Föreläsningar och samtal från konferensen "Allas rätt till utbildning" för yrkes- och studievägledare. Under konferensen behandlas frågor om vad som är viktigt för att kunna bistå på rätt sätt när elever ska göra studieval med hänsyn till medicinska aspekter, regelverk, diagnoser och studieekonomi. Inspelat den 20 april 2017 i Brygghuset i Stockholm. Arrangör: Lärarfortbildning AB.

Till första programmet

UR Samtiden - Allas rätt till utbildning : Studiemedel för allaDela
 1. Med studiestartsstödet ska arbetslösa
  utan gymnasiekompetens-

 2. -kunna komma i gång med sina studier
  utan att behöva låna pengar.

 3. CSN har en vision
  om att göra det möjligt att studera-

 4. -och vi ska berätta
  om den ekonomiska delen-

 5. -som man kan få möjlighet
  att få hjälp med när man studerar.

 6. Jag heter Marie, som sagt var,
  och jobbar som studiestödsutredare-

 7. -och informationsansvarig
  för Stockholmskontoret.

 8. Och med mig har jag...

 9. Karin Hurinsky heter jag, och jag
  är med i dag från Gävlekontoret.

 10. Jag är också studiestödsutredare, och
  informationsansvarig uppe i Gävle.

 11. Vi ska berätta lite om möjligheten
  till ekonomisk hjälp.

 12. Och som hon berättade
  så är ni ju en väldigt blandad skara.

 13. Det vi får göra är att prata lite
  om allt möjligt, helt enkelt.

 14. Dels studiehjälp för dem som är under
  tjugo år, i grundskola och gymnasium.

 15. Och sen om studiemedel
  för dem som är över tjugo år-

 16. -och läser
  på grundskole- och gymnasienivå.

 17. Sen tänkte vi prata om det nya
  som de presenterade i vårbudgeten.

 18. Studiestartsstödet.
  Och sen tänkte vi bara nämna lite-

 19. -om vilket stöd och vilken support
  vi har för er studievägledare-

 20. -så att ni kan få hjälp
  om det händer nåt.

 21. Vi börjar med studiehjälp
  för personer under tjugo.

 22. Studiehjälp kan man få från kvartalet
  efter att man fyller sexton år.

 23. Man har barnbidrag fram till dess,
  och om man studerar-

 24. -har man rätt att få studiehjälp.
  1 050 kr, samma som barnbidraget.

 25. Man har rätt att få det till det
  första halvåret när man fyller tjugo.

 26. Från vecka 27 det året man fyller
  tjugo tar studiemedlet över.

 27. Det gäller för dem som läser
  på grundskola eller gymnasienivå.

 28. Läser man på högskola eller uni-
  versitet är det studiemedel direkt.

 29. Det kan vara bra att skilja på det.
  Man behöver inte ansöka-

 30. -utan ni rapporterar till oss att de
  är i studier, att de läser på heltid.

 31. Då är det oftast automatiskt.
  Det finns väl några få undantag-

 32. -men annars går det med automatik.

 33. Studietakten är som sagt heltid.

 34. Man kan inte få studiehjälp om man
  läser t.ex. halvtid eller 75 procent.

 35. Det finns undantag.
  Om man har en sjukdom-

 36. -eller om man
  har en funktionsnedsättning-

 37. -och lägger ner
  så mycket tid som man kan-

 38. -men ändå inte kan läsa heltid-

 39. -så kan vi göra bedömningen
  att de ändå har heltidsstudier.

 40. Så det finns ett litet undantag:
  sjukdom eller funktionsnedsättning.

 41. Annars är det heltid som gäller
  för studietakten.

 42. Om man läser på Komvux och är under
  tjugo år gäller också heltidsstudier.

 43. Då är det en genomsnittsberäkning
  på tjugo poäng per vecka.

 44. Gör ni en studieplan,
  så räkna veckor och antal poäng.

 45. Minst tjugo poäng per vecka,
  så blir det heltid.

 46. Det rapporterar ni till oss.

 47. Läser de deltid
  rapporterar man ett "D".

 48. Då har man inte rätt
  till de 1 050 kronorna, helt enkelt.

 49. Man kan ju bli sjuk när man studerar,
  ungefär som när man arbetar.

 50. Är man sjuk har man rätt
  att behålla studiehjälpen.

 51. Ni rapporterar inte avbrott, för då
  tror ju vi att de har slutat studera.

 52. Då kanske vi drar in studiehjälpen.
  De har rätt att behålla den.

 53. Ni har rätt att kräva in läkarintyg
  om det gäller en längre period-

 54. -eller om det är upprepad frånvaro.

 55. Man kan tänka
  ungefär som när man arbetar själv.

 56. Men det är viktigt
  att ni inte rapporterar avbrott-

 57. -för då tolkar vi det
  som att de inte studerar alls.

 58. Den ogiltiga frånvaron
  brukar vara ett diskussionsämne.

 59. Ibland är vi på mässor
  med gymnasieungdomar-

 60. -och då är det oftast det de kommer
  och frågar oss om. Sin frånvaro.

 61. Grunden är att den ska uppgå
  till minst fyra timmar på en månad.

 62. Det ska vara ett mönster. Man ska se-

 63. -att det är en elev
  som kanske inte sköter sina studier.

 64. Vi vill helst att ni rapporterar in
  minst 30 dagar åt gången.

 65. Men det är okej efter femton dagar,
  om man ser ett mönster redan då.

 66. Gärna en längre period. Det ska vara
  upprepat, man ska se ett mönster.

 67. Och det ska vara minst fyra timmar.

 68. Ni skickar in ett frånvarounderlag
  till oss när det väl händer.

 69. Och så utgår vi från det, och så ser
  vi om vi ska dra in studiehjälpen.

 70. Man kan även söka lite annat när man
  läser på grundskola och gymnasium.

 71. Det är bland annat extra tillägg-

 72. -som är till för de elever
  som har inkomstsvaga hushåll.

 73. Vi tittar på elevens inkomst
  och på föräldrarnas inkomst.

 74. Har de en beskattningsbar inkomst?

 75. Vi ska inte räkna med bidrag
  eller såna delar-

 76. -utan bara den inkomst man skattar
  för. Om den är under 125 000-

 77. -så kan det vara så
  att de har rätt till ett tillägg-

 78. -för att förstärka sin ekonomi.

 79. Det varierar mellan 285 kr
  och 855 kr.

 80. Vi har tre intervall på olika
  inkomstnivåer som man går efter.

 81. Och det är i det läsåret man läser.
  Läser man då 2016-2017-

 82. -så är det från den 1 juli 2016
  till den 30 juni 2017-

 83. -som man ska uppskatta sin inkomst.

 84. Men den möjligheten finns.
  De kan söka extra på gymnasienivå.

 85. Sen finns det ju även inackorderings-
  tillägg. På kommunala skolor...

 86. ...är det hos kommunen
  man söker inackorderingstillägget.

 87. För fristående gymnasieskolor
  är det CSN. Så det är olika-

 88. -beroende på vilken skola man har.

 89. Det kan även
  vara olika regler gentemot skolan-

 90. -eller kommunen och oss, helt enkelt.

 91. Hos oss är det så att det ska vara
  minst två timmars resväg per dag-

 92. -för att man
  ska kunna få inackorderingstillägg.

 93. Det måste vara ett specifikt program
  som inte finns på hemorten.

 94. Eller en inriktning som inte finns.

 95. Man kan få
  mellan 1 100 och 2 350 kronor.

 96. Det beror på hur långt bort det är
  och på hyran.

 97. Men den möjligheten har man också.

 98. För fristående gymnasieskolor
  söker man hos CSN.

 99. För kommunala
  är det hos kommunen där man bor.

 100. Så det är lite skillnad där.
  Vi har även lärlingsersättning-

 101. -som är till för den
  som läser en lärlingsutbildning-

 102. -och har ett utbildningskontrakt.
  Då kan man få ersättning för resa-

 103. -och måltider
  när man har praktik på arbetsplatsen.

 104. Det är ju för att man oftast har
  gratis mat i skolan om man går där.

 105. Och det söker man också
  hos oss på CSN.

 106. Det viktiga är
  att de har ett utbildningskontrakt-

 107. -på lärlingsprogrammet.

 108. Läser man på gymnasiesärskola, så
  kan man inte söka lärlingsersättning-

 109. -även om man läser
  lärlingsprogrammet.

 110. Det gäller
  de vanliga gymnasieprogrammen.

 111. Det var det vi hade att säga om det.

 112. Nu ska vi prata om studiemedel
  för folk över tjugo år-

 113. -på gymnasie- och grundskolenivå.

 114. Till skillnad från studiehjälpen
  har vi ju även ett lån.

 115. Det finns både studiebidrag
  och studielån.

 116. Tar man båda så kan man få ungefär
  10 000 kr på en fyraveckorsperiod.

 117. Lånen ligger ungefär på 2 500,
  har jag för mig att det var.

 118. -Ja.
  -Bra.

 119. Om man har barn under arton år kan
  man få ett tilläggsbidrag för det.

 120. Det är lite olika beroende på
  hur många barn man har.

 121. 147 kr är det i alla fall -
  om man har ett barn - per vecka.

 122. Sen har vi även tilläggslån
  för dem som är 25 år eller äldre.

 123. Det kan man få om man har arbetat
  året innan man studerade-

 124. -och om man har kommit upp
  till en minimi-inkomst.

 125. Det är för att det
  ska bli lite mindre skillnad-

 126. -mellan att arbeta och studera.

 127. Man kan få ett extralån för att
  kompensera lite för mellanskillnaden.

 128. 2017 så var det...
  Jag ska titta i mina fuskpapper.

 129. 185 920 kronor skulle man ha tjänat.
  Börjar man studera i år-

 130. -så var det 2016 som man skulle
  ha tjänat de här 185 000 kronorna.

 131. Från 25 år och uppåt är det.

 132. Och det är ungefär 3 500 extra man
  kan låna på en fyraveckorsperiod.

 133. Sen har vi även merkostnadslånet.
  För Komvux eller vuxenutbildningar-

 134. -är det kanske oftast pendlingsresor.

 135. Man läser i Göteborg
  men bor i Kungsbacka, t.ex.

 136. Då kan man söka lån för det,
  om man behöver resa.

 137. Det kan även vara
  om man läser nån kurs på distans.

 138. Om det är obligatoriska träffar
  så kan man även få lån för resor-

 139. -och dubbelt boende
  när det är träffar.

 140. Sen finns det merkostnadslån
  för utlandsstudier.

 141. Undervisningsavgifter och extra lån
  för att det gäller utlandet.

 142. Men för Komvux och vuxenstudier
  är nog pendlingsresor det vanligaste-

 143. -när det gäller merkostnadslån.

 144. Vi har även en övre åldersgräns
  på studiemedlet, och det är 56 år.

 145. Fram till det att du fyller 56 går
  det bra att låna. Sen är det stopp.

 146. Sen får man studera efter egen
  förmåga och kraft - och egna pengar.

 147. Från det att man fyller 47
  har vi en lånetrappa.

 148. Det är nästa bild. Jag ska visa.

 149. Man har ett visst antal veckor
  som man kan få studiemedel för.

 150. Efter 47 år minskas den trappan lite-

 151. -så att man har rätt
  till färre veckor.

 152. Det är ju för att man har mindre tid
  kvar att betala, helt enkelt.

 153. Nu för tiden ska man helst vara
  slutbetald innan man går i pension.

 154. Studietakten skiljer sig också här.

 155. Här kan man få för 50 procent,
  75 procent och heltid.

 156. Här finns det olika varianter.

 157. Man kan inte få för lägre
  än 50 procent. Det är det minsta.

 158. Här har vi exempel
  på hur länge man kan få studiemedel.

 159. Högskola är alltid 240 veckor-

 160. -om man inte är 47,
  för då kan det minskas.

 161. Gymnasienivån
  varierar från 80 till 120 veckor.

 162. Det beror på
  vilken utbildningsnivå man är på.

 163. Har man slutfört
  en gymnasieutbildning tidigare-

 164. -så har man rätt till 80 veckor.
  Annars är det 120 veckor som gäller.

 165. Samma sak med grundskola.
  Har man slutfört grundskolan-

 166. -kan man få 40 veckor
  på grundskolenivå.

 167. Har man inte det
  så är det 80 veckor som gäller.

 168. Om ni anser
  att de behöver färdighetsträning-

 169. -kan de få tjugo veckor extra, och då
  blir det 100 veckor sammanlagt.

 170. Så det finns tre nivåer där,
  lite beroende på.

 171. Därför är det väldigt viktigt, om de
  ber om hjälp med sina ansökningar-

 172. -att man får rätt uppgifter
  om tidigare utbildning.

 173. Alltså att man svarar rätt från
  början på frågan om vad man har läst.

 174. Veckorna baseras ju
  på vad de svarar i ansökningarna.

 175. En annan skillnad är
  att man måste ansöka om studiemedel.

 176. Även om skolan
  rapporterar med automatik-

 177. -så förutsätter vi inte
  att folk vill ha studiemedel.

 178. Man kan ju söka både bidrag och lån,
  så folk måste ju få välja.

 179. Så en ansökan måste alltid göras.

 180. Vid ansökan
  ställer vi ju oftast krav.

 181. Första ansökan
  bukar oftast inte vara några problem.

 182. Men när de söker vidare ställer vi
  ju oftast krav på t.ex. resultaten-

 183. -för att vi
  ska bevilja studiemedel igen.

 184. I dagsläget så räknar vi ju poängen-

 185. -när de är betygsatta, kan man säga.

 186. I dag är det så att vi räknar kursen
  när den är betygsatt och klar.

 187. Är det en period på kursen-

 188. -så är det inga problem, för då
  får de ett betyg. Det som kan uppstå-

 189. -är när kursen är uppdelad
  i två delar, som i exemplet här.

 190. Då söker eleven den ena perioden,
  kurs ett av två.

 191. Sen när han söker för del två av två-

 192. -tänker vi att så länge betyget inte
  är satt så är han godkänd på 1:2.

 193. Och så får han studiemedel.

 194. Får han godkänt på del två
  är det inga problem.

 195. Då får han tillgodoräkna sig alla
  poäng i kursen - säg 100 poäng.

 196. Problemet uppstår
  om han får ett F i del två.

 197. Då får han inte ens
  tillgodoräkna sig poäng för del ett-

 198. -som kanske
  hade varit värd femtio poäng.

 199. Det kan ju ställa till problem
  för eleven med det här kravet-

 200. -att man får ligga
  max 200 poäng efter.

 201. Så det som händer
  är att från den 10 juni i år-

 202. -så kommer vi bara
  att räkna betygsatta kurser.

 203. Undantaget är orienteringskurser.

 204. Hoppas att de som jobbar på Komvux
  har hört detta.

 205. Där var det nån som nickade.
  Vad skönt.

 206. Fördelen här är ju för eleven-

 207. -som t.ex. Ture
  som läser en 200-poängskurs.

 208. Han klarar del ett och del två -
  jättebra. Sen får han F i del tre.

 209. I det gamla systemet fick han
  inte tillgodoräkna sig några poäng.

 210. Nu får han räkna med 140.

 211. Han har ju ändå läst och
  varit godkänd för att läsa vidare.

 212. Så det är väl en av anledningarna
  till att det ändras.

 213. Är kursen uppdelad så ska man
  betygsätta alla kursdelar.

 214. Och det gäller från den 10 juni 2017.

 215. Är kursen bara en period så är det
  inget konstigt. Det är som vanligt.

 216. Det som också är nytt från
  den 10 juni är att man måste intyga-

 217. -att eleven
  har påbörjat sina studier.

 218. Förut har det räckt
  med att lämna en studieförsäkran.

 219. När ni har skickat in antagnings-
  uppgifterna har vi börjat betala.

 220. Sen kanske eleven
  aldrig har börjat studera.

 221. Att man är antagen
  betyder kanske inte att man studerar.

 222. Därför har man bestämt att vi
  går på studieförsäkran från eleven-

 223. -och att ni registrerar
  att de har påbörjat studierna.

 224. Så det är jätteviktigt för dem som
  jobbar på Komvux och folkhögskola-

 225. -att skicka registreringar
  så fort som möjligt.

 226. Vi börjar inte betala
  förrän registreringen kommer in.

 227. Så börjar eleverna tjata efter den
  10 juni vet ni förmodligen varför.

 228. Sjukdom kan man ju även ha
  när man är över tjugo år.

 229. Det är också helt okej,
  tänkte jag säga.

 230. Det man ska tänka på
  är att inte anmäla avbrott.

 231. Då ser ju vi det
  som att de har slutat studera-

 232. -eller ändrat omfattning
  eller lite såna saker.

 233. Viktigt är att eleverna måste ringa
  Försäkringskassan när de blir sjuka.

 234. Det är Försäkringskassan
  som säger till oss-

 235. -om eleven
  får en godkänd sjukperiod eller inte.

 236. Är de godkända av Försäkringskassan
  får de behålla sitt studiemedel-

 237. -så länge ni inte gör avbrott
  eller nåt sånt.

 238. Och det är bara heltidssjukdomar,
  att man är sjuk på heltid-

 239. -som gäller i det här fallet. Om de
  är hemma för vård av sjukt barn-

 240. -så är det till CSN de ska ringa och
  anmäla, till skillnad från sjukdom.

 241. Men annars
  är det samma regler som gäller där.

 242. Man har rätt att behålla
  studiemedlet vid vård av barn.

 243. Vi kräver läkarintyg efter sju dagar.
  Samma regler som om du själv är sjuk.

 244. Det är en fördel för de studerande,
  om de t.ex. är sjuka i tre veckor-

 245. -om de anmäler det. Då tar vi bort
  veckor i resultatprövningen.

 246. De får behålla veckor
  som annars bara försvinner ut.

 247. Veckor som de inte har använt,
  och så tar veckorna slut.

 248. Om sjukskrivningen är lång
  kan vi även skriva av delar av lånet-

 249. -under sjukdelen.

 250. Av den anledningen är det viktigt
  att de anmäler att de är sjuka.

 251. Funktionshinder kan man ju ha,
  och samtidigt vilja studera.

 252. Är det så att man känner:
  "Ja, men jag studerar 75 procent."

 253. "Jag lägger ner all tid jag kan"-

 254. -"men jag orkar ändå bara 75 procent
  på grund av funktionshindret."

 255. Då kan man ändå
  söka studiemedel för 100 procent.

 256. Det kanske är det man vill studera,
  och den tiden man lägger ner-

 257. -men man klarar
  bara 75 procents takt.

 258. Då kan man söka
  för högre takt hos oss-

 259. -till skillnad från studiehjälpen där
  ni kan avgöra det, och sätta heltid.

 260. Här måste eleven själv söka.

 261. "Jag lägger ner heltid, men kan bara
  klara av 75 procents studier."

 262. Då måste vi ha nånting som styrker-

 263. -att de har en funktionsnedsättning
  eller liknande.

 264. Ni måste ha hjälpt dem
  i den mån det går-

 265. -med extratid på tentor,
  eller vad det nu är ni kan göra.

 266. Alltså kompensatoriska insatser.
  Och de måste skriva i sin ansökan-

 267. -hur mycket tid de lägger ner, så att
  vi ser att de lägger ner heltid-

 268. -även om de bara
  klarar av 75 procents studier.

 269. Då bedömer vi
  om de har rätt till fler veckor.

 270. Det man ska tänka på
  är att veckorna går.

 271. Som vi sa tidigare har man ju
  bara ett visst antal veckor.

 272. Det är det man ska tänka på.
  Om jag har 80 veckor-

 273. -och söker för heltid, tjugo veckor-

 274. -så är det tjugo veckor vi drar, och
  inte femton som motsvarar 75 procent.

 275. Så det är väl det man kan tänka på -
  att veckorna tickar på.

 276. -Och nu lämnar jag över till Karin.
  -Ja. Tack, Marie.

 277. Som sista delämne för dagen-

 278. -ska jag prata om studiestartsstöd.

 279. Jag gissar att ni känner till
  att det är nånting som kommer.

 280. Är det så? Ja. Härligt.

 281. Studiestartsstödet är väldigt nytt,
  ska jag säga till att börja med.

 282. Det är ännu inte helt beslutat-

 283. -så delar av det som jag nu nämner
  kan komma att ändras.

 284. Inget är helt klubbat.
  Det här ska gå igenom den 1 juli.

 285. Ha det med er i tanken.
  Men så som förslaget ser ut i dag...

 286. Det är det jag presenterar
  för er i dag.

 287. Det mesta kommer nog
  att vara sig likt.

 288. Studiestartsstödet
  är en del av kunskapslyftet.

 289. Då ska ni få en liten bild till det.
  Där.

 290. Kunskapslyftet är ju regeringens
  utbildningssatsning för vuxna.

 291. Målet är att Sverige
  ska ha EU:s lägsta arbetslöshet-

 292. -år 2020. Studiestartsstödet
  ska ge fler personer möjlighet-

 293. -att utbilda sig
  för att komma ut på arbetsmarknaden.

 294. I Sverige
  har vi brist på arbetskraft.

 295. Men för att få ett jobb krävs det
  ju ofta en gymnasieutbildning-

 296. -och det är nåt som många i Sverige
  saknar i dag.

 297. Med studiestartsstödet ska arbetslösa
  utan gymnasiekompetens-

 298. -kunna komma i gång med sina studier-

 299. -utan att behöva låna pengar.

 300. Tveksamhet till att ta studielån
  är ofta en orsak-

 301. -till att dessa personer
  håller sig borta från studier-

 302. -och inte vågar börja studera.

 303. Utbildning är den viktigaste nyckeln
  för att komma in på arbetsmarknaden.

 304. Med studiestartsstödet
  får arbetsförmedling och kommuner-

 305. -ett verktyg
  för att rekrytera de personer-

 306. -som har störst utbildningsbehov.

 307. Personer som annars inte skulle
  studera, som är rädda för studier.

 308. Det ska vara en startmotor för att
  komma i gång med studier på Komvux-

 309. -eller folkhögskola,
  för att läsa upp gymnasiekompetensen.

 310. Så vad är det?

 311. Det är ett bidrag
  på ca 8 500 kronor i månaden.

 312. Det betalas ut precis som studiemedel
  - en gång i månaden, den 25:e.

 313. Det är väldigt mycket som överens-
  stämmer med dagens studiemedel.

 314. Och det är tanken.
  Vissa saker är annorlunda-

 315. -men det mesta
  bygger lite grann på samma princip.

 316. Det är också tänkt att den studerande
  ska kunna få 50 veckor-

 317. -för studier
  på grundskole- eller gymnasienivå.

 318. Då blir det naturligtvis så att om
  jag studerar på 75 procent, deltid-

 319. -eller 50 procent, halvtid,
  så räcker ju veckorna lite längre.

 320. Och precis som med studiemedel kan
  personer som har vårdnaden om barn-

 321. -få tilläggsbidrag.
  Och det här bidraget, 8 500-

 322. -är ju något högre
  än aktivitetsstödet-

 323. -men det är lägre än det vanliga
  studiemedlet med bidrag och lån.

 324. Låg utbildning
  är en starkt bidragande orsak-

 325. -till att många
  går arbetslösa i Sverige i dag.

 326. Målgruppen är därför primärt de som
  har en kort tidigare utbildning.

 327. Det är det som är syftet
  med hela den här satsningen.

 328. Arbetslösa med kort utbildning,
  och såna som själva inte kan se-

 329. -den egna potentialen
  till att börja studera.

 330. Som inte ser studier
  som ett realistiskt alternativ.

 331. Som inte själva ens har det i tanken-

 332. -av olika orsaker, till exempel
  tidigare studieerfarenheter.

 333. Eller de som är skeptiska, negativa
  till att sitta still i en skolbänk.

 334. Och det är de som har ett bristande
  förtroende för den egna förmågan-

 335. -till att kunna studera igen,
  och som därför inte vill låna pengar.

 336. Man är rädd
  för att ännu en gång misslyckas-

 337. -och ännu en gång inte kunna betala
  tillbaka det man har lånat av CSN.

 338. Det är kommunerna
  som beslutar vilka personer-

 339. -som kommer att tillhöra
  den här målgruppen som jag nämner.

 340. Man har satt en åldersgräns:
  25-56 år.

 341. Studiemedel kan man få från tjugo år.
  Här är det 25.

 342. Arbetslösa ungdomar som är under 25-

 343. -har ju redan en möjlighet
  att få det högre bidraget-

 344. -om de studerar
  på grundskole- eller gymnasienivå-

 345. -för de kan skriva in sig
  via Arbetsförmedlingen.

 346. Och man vill inte
  göra det fördelaktigt för ungdomar-

 347. -att låta bli att studera klart
  på gymnasieskolan-

 348. -för att i stället
  få ett bidrag på det här sättet.

 349. I den här summan.
  Med hjälp av det här.

 350. Så därför
  har man höjt upp gränsen till 25 år.

 351. Och 56 är ju gränsen, och det
  är precis som med studiemedel i dag.

 352. Och det är för att det
  ska följa det regelverket-

 353. -i mångt och mycket.
  Så långt det går.

 354. Ja. Och...

 355. Hur ska då det här gå till?
  Hur ska man rekrytera?

 356. Var ska man hitta dessa människor,
  rent praktiskt?

 357. Allt är ju inte klart, som sagt var.
  Det kan man inte nog betona.

 358. Det skulle kunna se ut så här, från
  rekrytering till slutförd utbildning.

 359. Man tror att de som tillhör
  målgruppen ofta redan har en kontakt-

 360. -med en arbetsförmedlare och/eller
  en handläggare på kommunen.

 361. Den första informationen är tänkt
  att komma från dessa personer-

 362. -på arbetsförmedling
  och socialkontor.

 363. Det är där man fångar upp dem
  som är tänkta för studiestartsstödet.

 364. När det är dags
  att ansöka om studiestartsstöd-

 365. -ska personen själv vända sig
  till en studie- eller yrkesvägledare.

 366. Det är kommunen
  som prövar och beslutar-

 367. -om den här personen
  tillhör rätt målgrupp.

 368. Det är också hos kommunen som man får
  hjälp att ansöka om studiestartsstöd.

 369. Sen är det vi på CSN
  som prövar ansökan och fattar beslut.

 370. Arbetsförmedlingen och kommunerna
  ska samverka-

 371. -för att rekrytera rätt personer
  till studiestartsstödet.

 372. Det vill säga personer som annars
  inte skulle ha valt att studera.

 373. Från och med den 1 juli 2017 -
  i år, alltså-

 374. -är det tänkt
  att reglerna ska börja gälla.

 375. Då blir det rent tekniskt möjligt
  att göra en ansökan hos kommunerna.

 376. Det kommer då att ske elektroniskt,
  via datorn, till oss.

 377. Det är ju inte gratis, det här.
  Det finns en begränsad budget.

 378. Det är alltså ett begränsat anslag
  för studiestöd varje år.

 379. Varje kommuns tilldelning grundar sig
  på kommunens andel av arbetslösa-

 380. -i åldern 25-56, som saknar
  treårig gymnasieutbildning-

 381. -och är anmälda
  hos Arbetsförmedlingen.

 382. Medlen ska i stora drag
  fördelas med utgångspunkt-

 383. -i hur många i målgruppen
  som finns i respektive kommun.

 384. Det är vi på CSN
  som ska göra den fördelningen-

 385. -med hjälp av statistik
  från Arbetsförmedlingen.

 386. Det kan ju visa sig vara mycket svårt
  att rekrytera sökanden-

 387. -och antalet
  kommer då att bli betydligt lägre.

 388. Och om det är lätt
  att rekrytera sökanden-

 389. -så kan antalet
  komma att minska efter ett antal år-

 390. -eftersom målgruppen också minskar.

 391. Ja. Så ser det ut.

 392. Och då tänkte jag bara avsluta
  med en...

 393. En bild som visar
  var vi finns på CSN.

 394. Ni är välkomna att kontakta oss.

 395. Vi har en skoltelefon
  där ni direkt kan nå oss-

 396. -med telefontid 9-12.
  Vi skickar regelbundet ut nyhetsbrev.

 397. Och sen är det ett nytt namn
  till er ingång på CSN.se-

 398. -som jag hoppas
  att ni redan känner till.

 399. Och ni får jättegärna ställa frågor
  om det här nya stödet.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Studiemedel för alla

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Marie Holmberg och Karin Hurinský från Centrala studiestödsnämnden (CSN) presenterar nyheter om studieekonomiskt stöd. Den stora nyheten är studiestartsstödet som man hoppas ska nå ut till grupper som inte ser högre studier som ett realistiskt alternativ. Vi får en genomgång av vad man kan få ersättning för, alla bidrag och lån som finns att söka och regler kring dessa. Inspelat den 20 april 2017 i Brygghuset i Stockholm. Arrangör: Lärarfortbildning AB.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Skola och samhälle
Ämnesord:
Högskolepersonal, Högskolestuderande, Högskoleutbildning, Högskolor, Studiestöd, Undervisning, Utbildningspolitik
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Allas rätt till utbildning

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Allas rätt till utbildning

Medicinska aspekter på studie- och yrkesvägledning

Marina Jonsson och Marianne Parmsund från Centrum för arbets- och miljömedicin redogör för projektet "Hälsosam Yrkesdebut". De ger konkreta förslag på hur man kan arbeta med studie- och yrkesvägledning i skolan för elever med astma, allergier och andra sjukdomar. Eleverna ska få hjälp att välja yrke som passar hälsan de har. Inspelat den 20 april 2017 i Brygghuset i Stockholm. Arrangör: Lärarfortbildning AB.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Allas rätt till utbildning

Att leva och gå i skolan med en diagnos

Lars Andersson och Marianne Lättman-Masch föreläser om adhd och Aspergers syndrom med fokus på metoder och förhållningssätt. Lars utgår från sig själv, sina diagnoser och sitt arbete som adhd-coach och Marianne berättar om hur det är att leva med en man och ett barn med diagnoser. De ger tips på hur skolan, arbetskamrater och vänner kan hjälpa till genom struktur och tydlighet. Inspelat den 20 april 2017 i Brygghuset i Stockholm. Arrangör: Lärarfortbildning AB.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Allas rätt till utbildning

Fler vägar till högre studier?

Jörgen Tholin är docent i pedagogik och redogör för en utredning om nytt tillträdessystem till högskoleutbildning på grundnivå. Målet har varit att skapa ett öppnare och enklare system. I utredningen har man bland annat undersökt hur grundläggande behörighet ska kunna uppnås genom arbetslivserfarenhet. Inspelat den 20 april 2017 i Brygghuset i Stockholm. Arrangör: Lärarfortbildning AB.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Allas rätt till utbildning

Studiemedel för alla

Marie Holmberg och Karin Hurinský från Centrala studiestödsnämnden (CSN) presenterar nyheter om studieekonomiskt stöd. Den stora nyheten är studiestartsstödet som man hoppas ska nå ut till grupper som inte ser högre studier som ett realistiskt alternativ. Vi får en genomgång av vad man kan få ersättning för, alla bidrag och lån som finns att söka och regler kring dessa. Inspelat den 20 april 2017 i Brygghuset i Stockholm. Arrangör: Lärarfortbildning AB.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Barns rättigheter och skolans ansvar

Dags att prata om sexuella övergrepp mot barn

Hur ska skolan informera barn om våld och sexuella övergrepp? Psykolog och psykoterapeut Åsa Landberg föreläser om hur sådan information kan se ut. Hon har jobbat tillsammans med Brottsoffermyndigheten och Stiftelsen Allmänna Barnhuset, som även har gjort informationsfilmer om sexuella övergrepp. Inspelat den 2 maj 2016 på Clarion Hotel i Stockholm. Arrangör: Rektorsprogrammet, Stockholms universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Barns sexualitet gör vuxna osäkra

Är det okej att en tvååring onanerar på dagis? Förskolepedagoger efterlyser utbildning och ett gemensamt förhållningssätt. Och en pappa funderar på hur han ska göra för att inte hämma sin dotters sexuella utveckling. RFSU:s frågelåda vittnar om vuxnas funderingar och oro, säger sexualupplysare Maria Bergström.