Titta

UR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

UR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

Om UR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

Sverige har det senaste decenniet tagit flera stora steg för att upprätthålla den stolta linneanska traditionen när det gäller att kartlägga den biologiska mångfalden. Mycket återstår att upptäcka och göra. Hur långt har vi egentligen kommit? Föreläsningar och samtal från Flora- och fauna-konferensen 2017. Inspelat den 5 april 2017 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken.

Till första programmet

UR Samtiden - Flora- och faunavård 2017 : De finns i ArtfaktaDela
 1. För att få en snabb överblick-

 2. -finns de här verktygen och den här
  informationen på Artfakta i dag.

 3. Många syns inte men finns ändå
  och de finns i Artfakta.

 4. Jag heter Artur Larsson och jobbar
  med artinformation på Artdatabanken.

 5. Jag ska nu under en kvart presentera-

 6. -vilka verktyg och vilken
  artinformation vi kan erbjuda er.

 7. Våra kommunikatörer brukar säga att
  all information ska vara målanpassad-

 8. -så jag kollade
  vilka som är här i dag.

 9. Det finns studenter, pedagoger,
  markägare, tjänstemän-

 10. -entreprenörer, konsulter, rådgivare,
  reservatsförvaltare-

 11. -amatör- och proffsbiologer,
  politiker och andra beslutsfattare-

 12. -forskare, journalister och
  kommunikatörer. En homogen grupp...

 13. Vad kan ni rimligtvis ha gemensamt?

 14. Nu ska vi se om vi har en sån här.

 15. Vad har ni gemensamt? Det borde ni
  veta efter Pers föredrag.

 16. Ni har behov av
  en pålitlig och robust taxonomi.

 17. Det tänkte ni inte på.
  Vad är då detta?

 18. Det är organismernas
  namn och släktskap.

 19. Varför behöver man veta det?

 20. Man behöver kunna kommunicera med
  och förstå varandra.

 21. Vi har under många år-

 22. -försökt reda ut vilka organismer
  vi har i landet-

 23. -vad de ska heta
  och hur de är släkt med varandra.

 24. Det har vi sammanfattat
  i en databas som kallas Dyntaxa.

 25. Här finns även
  några tusen utländska arter.

 26. Här är ett exempel
  med ett faktablad över varglaven.

 27. Här finns svenskt namn,
  vetenskapligt namn, synonymer-

 28. -eventuellt felaktigt använda namn
  och ett släktträd.

 29. Men det är kanske inte den sidan
  ni är mest intresserade av.

 30. Ni vill veta
  vad man kan använda det till.

 31. Många av er använder det här redan
  i Artportalen-

 32. -när ni rapporterar era
  observationer.

 33. Eller ni kanske vill hämta
  information i Artportalen.

 34. Här är en utbredningskarta
  för varglav i Artportalen.

 35. Ni som rapporterar och ni som söker
  måste ju ha samma namn på saker.

 36. Den här portalen bygger på-

 37. -det man har normerat och bestämt
  i Dyntaxa.

 38. Inte bara människor behöver
  kommunicera utan även IT-system.

 39. De här är alltså sammanlänkade.

 40. All information ni rapporterar in här
  blir utbredningskartor.

 41. Man kan även rapportera in
  annan information-

 42. -som hur de lever och i vilka miljöer
  och så vidare.

 43. Inte bara forskare
  upptäcker nya arter i Sverige.

 44. I materialet i Artportalen
  kan ni ha rapporterat in-

 45. -en art som kan visa sig vara
  helt ny för Sverige.

 46. Vi hittar nya arter
  i det ni rapporterar in.

 47. Men om vi tar all information
  som finns i Artportalen-

 48. -och hämtar information
  från forskarna-

 49. -från miljöövervakning, från museer-

 50. -från malaisefälleprojektet
  och så vidare-

 51. -så försöker vi samla det på ett och
  samma ställe, som vi kallar Artfakta.

 52. Här är återigen ett exempel
  på varglav.

 53. Utbredningskartan från Artportalen
  kompletteras med andra uppgifter.

 54. Det finns kännetecken för arten.

 55. Det här började som en sajt
  för rödlistade arter.

 56. Numer har vi mycket mer
  än rödlistade arter där.

 57. Är den rödlistad hittar ni den här.

 58. Hot och åtgärder. Vad kan man göra?

 59. Bilder, namn och släktskap
  från Dyntaxa samlas i Artfakta.

 60. Det är det naturliga stället
  för information om våra organismer.

 61. Jag hinner inte berätta allt nu-

 62. -men det går bra att ställa frågor
  vid vår monter på nedervåningen.

 63. För att få en snabb överblick
  kan man säga att allt det här finns.

 64. De här verktygen och den här
  informationen hittas på Artfakta.

 65. Adressen är artfakta.se.

 66. "Nationalnyckeln" står det också.

 67. Vår ambition är att ta den
  information vi har publicerat-

 68. -i bokverket "Nationalnyckeln"
  och sprida även den här.

 69. Även all framtida information...
  Vi publicerar digitalt först.

 70. Vi har inte all den här informationen
  om alla 60 000 arter i Dyntaxa.

 71. Men det börjar bli en ansenlig mängd.

 72. I Artfakta har vi i dag snart 7 000
  arter ganska utförligt beskrivna.

 73. Lägg då till knappt 3 000 arter i
  nationalnycklarna som kommer hit-

 74. -och då är vi snart uppe i 10 000 av
  våra 60 000 arter, med utförlig info.

 75. Det är ganska bra jobbat.

 76. Ett exempel på vad man kan göra
  utöver att söka information...

 77. Man kan jämföra information
  med ett litet verktyg.

 78. Det här är en jämförelsevy
  över hoppspindlar.

 79. Ska man jämföra känneteckentexter-

 80. -kartor med arternas utbredning
  eller bara bilder?

 81. Det är en hjälp för er artbestämning.

 82. Men jag ska komma med en nyhet
  när det gäller artbestämning.

 83. Vi har ett nytt verktyg
  att komplettera det här med-

 84. -som vi avtäcker här i dag, som jag
  hoppas ni kommer att använda flitigt.

 85. Vi har släppt ett verktyg
  för artbestämning på nätet.

 86. Det ser ut så här.

 87. Det öppnas i dag och koms åt
  antingen via Artfakta...

 88. ...eller via länk på mobil
  eller dator - artnyckeln.se.

 89. I dag publicerar vi
  dessa fyra nycklar-

 90. -men vi jobbar hårt på att få till
  nya nycklar ganska snart.

 91. Det kommer löpande att läggas ut
  nya nycklar under året.

 92. Från vänster ser vi ett bisläkte
  som kallas smalbin.

 93. De har ansetts vara svåra
  att artbestämma-

 94. -delvis för att bestämningslitteratur
  på svenska har saknats.

 95. Nu är det möjligt.
  Det finns ungefär 30 arter.

 96. Lockespindlar. Ni kallar dem kanske
  "pappa långben" eller annat.

 97. Det finns många lokala namn-

 98. -men nu kan ni sätta rätt namn på dem
  med hjälp av nyckeln.

 99. Hoppspindlarna
  - små djur med stor charm.

 100. Häng på entomologiska föreningens
  faunaväktarkampanj i sommar.

 101. De informerar om det ute i foajén.

 102. Hjälp till att inventera
  och namnsätta våra hoppspindlar.

 103. Slutligen de vackra men giftiga
  bastardsvärmarna.

 104. Vi har haft
  faunaväktarkampanjen tidigare-

 105. -och det finns en särskild app
  för bastardsvärmarna-

 106. -men nu finns de samlade
  med de andra organismerna här.

 107. Gå in regelbundet
  och se vad som har publicerats.

 108. Börja använd nycklarna...

 109. ...och rapportera på Artportalen.

 110. Hur fungerar då nycklarna?
  Jo, det är ganska enkelt.

 111. Det som är svårt att skilja på nu
  blir svårt även i framtiden-

 112. -men själva verktyget
  ska inte vara tröskeln för er.

 113. Det ska vara lättanvänt.

 114. Ni väljer en karaktär,
  i det här fallet vingens utseende.

 115. Jag har valt det högra alternativet
  med svarta och röda vingar.

 116. Till höger ser ni en lista.

 117. Nyckeln föreslår vilka arter som
  uppfyller det kriteriet.

 118. Längst ner försvann en med gröna
  vingar. Då är sex arter kvar.

 119. Man väljer ytterligare en karaktär
  av de möjliga tillstånden-

 120. -och urvalet decimeras ännu mer-

 121. -så att ni ganska snart
  har en korrekt bestämd art kvar.

 122. Därifrån kan ni sen
  läsa mer om arten i Artfakta-

 123. -eller rapportera på Artportalen.

 124. Det bästa med den här nyckeln-

 125. -är att den funkar lika bra
  på padda och mobil.

 126. Nu kan ni ha med era favoritnycklar
  ut i fält i sommar-

 127. -och börja rapportera
  direkt på plats.

 128. Vi lägger ut fler nycklar.

 129. Vi har pågående projekt
  kring skalbaggar...

 130. ...skräddare, nakensnäckor,
  som ni får höra med om i dag...

 131. ...mossor...

 132. ...landmollusker och så vidare.

 133. Jag tror ni kommer att få länkar till
  många nya nycklar under sommaren.

 134. Jag läste en artikel
  av en stresspsykolog.

 135. För en bra återhämtning-

 136. -ska ni lämna mobilen hemma
  på helgen eller semestern.

 137. Den psykologen
  kan inte ha haft mer fel.

 138. Det är svårt att hitta
  ett bättre sätt för återhämtning-

 139. -än att gå ut i naturen.

 140. Ännu bättre blir det
  om man har med sig en nyckel-

 141. -så att man kan utforska naturens
  alla små delar och sätta namn på dem.

 142. Mitt tips till er är
  - Glöm inte mobilen i sommar.

 143. Tack för mig.

 144. Textning: Henrik Johansson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

De finns i Artfakta

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Många syns inte men finns ändå i tjänsten Artfakta, berättar Artur Larsson som arbetar med att ta fram fakta och information om arter för publicering i Artfakta. Här finns till exempel namn på olika organismer, deras släktskap, viktiga kännetecken, bilder, deras utbredning, om de är rödlistade med mera. Den här typen av beskrivningar behöver vi för att effektivt kunna kommunicera med varandra och rapportera olika observationer i naturen, berättar han. Inspelat den 5 april 2017 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken.

Ämnen:
Biologi > Djur och natur
Ämnesord:
Artdatabanken, Arter (biologi), Biologi, Miljöfrågor, Naturskydd, Naturvetenskap, Naturvård
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

Du tror inte på det här, eller hur!?

Det svenska artprojektet är världsunikt i sitt slag med syfte att identifiera och beskriva Sveriges alla flercelliga organismer, berättar professor Per Alström från Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet. Carl von Linné kände till ungefär 1 500 arter av insekter i vår natur. Idag känner vi till över 27 000 insekter bara i Sverige. Inspelat den 5 april 2017 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

Svenska malaisefälleprojektet

Med 80 miljoner insamlade insekter mellan åren 2003 och 2006 i så kallade malaisefällor utgör den här samlingen världens största, berättar Dave Karlsson, projektledare och platschef för Station Linné på Öland. Här har 2 000 nya arter kunnat kartläggas. Minst hälften av de här arterna är nya också för vetenskapen. Inspelat den 5 april 2017 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

Forskning pågår om trådingar

År 2004 började forskaren Ellen Larsson intressera sig för trådingar, så kallade små och medelstora skivlingar. Då kände man till 88 vetenskapligt beskrivna arter i Sverige och Norden. Idag har den siffran stigit till 232 arter varav cirka 20 skivlingsarter är helt nya för vetenskapen. Här berättar Ellen Larsson om hur vi med ökad kunskap om trådingarna och deras utbredning och ekologi kan få ett bra grepp om deras betydelse för vårt ekosystem. Inspelat den 5 april 2017 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

Forskningsnytt om gallmyggor

Av jordens tio miljoner arter av insekter räknas över två miljoner höra till arten gallmygga, berättar forskaren och entomologen Mathias Jashhof som ägnat mer än 25 års forskning åt dessa myggor. Gallmyggor hör med andra ord till den största familjen bland insekterna, och de finns spridda över jordens alla hörn. Inspelat den 5 april 2017 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

De finns i Artfakta

Många syns inte men finns ändå i tjänsten Artfakta, berättar Artur Larsson som arbetar med att ta fram fakta och information om arter för publicering i Artfakta. Här finns till exempel namn på olika organismer, deras släktskap, viktiga kännetecken, bilder, deras utbredning, om de är rödlistade med mera. Den här typen av beskrivningar behöver vi för att effektivt kunna kommunicera med varandra och rapportera olika observationer i naturen, berättar han. Inspelat den 5 april 2017 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

Att skydda och tillgängliggöra naturen

Vi måste skydda naturen för att den ska kunna ta hand om oss. Detta budskap vill miljöminister Karolina Skog (MP) sprida till allmänheten. Välmående skogar, ängsmarker och sjöar bidrar både till ett samhälles utveckling och till människors välbefinnande, menar hon. Inspelat den 5 april 2017 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

Det norska artprojektet

Under 2017 har över 70 olika projekt i Norge arbetat med att dokumentera nya arter. Bara i år har man funnit 2 400 nya arter, berättar Ingrid Erthus Mathisen från den norska artdatabanken. Inspelat den 5 april 2017 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

Med blick för nakensnäckor

Kennet Lundin, docent och vetenskaplig intendent vid Göteborgs naturhistoriska museum, berättar om sitt arbete med att synliggöra den marina mångfalden vid den svenska västkusten. Det handlar både om att upptäcka nya arter och att skydda och bevara redan tidigare dokumenterade arter. Inspelat den 5 april 2017 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

Även för själva fruntimren

Mariette Manktelow, vice ordförande i Linnésällskapet, berättar om hur det var att vara kvinna och intresserad av botanik på 1700-talet och vad Carl von Linné hade för betydelse för kvinnornas botaniska intresse. Inspelat den 5 april 2017 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

Dna-baserad artbestämning i teori och praktik

Malin Strand, forskare och marin samordnare, har tillsammans med sin kollega Maria Kahlert testat dna-baserade metoder på marina bottenprover för att se om tekniken fungerar samt vad den faktiska kostnaden för den nya metoden blir i slutändan. Om vi tänker oss dna-baserade verktyg för framtida miljöövervakning kommer det att krävas en ny typ av organisation och möjligen en nationell infrastruktur, menar de. Inspelat den 5 april 2017 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

Arterna skönheten och hjärtats oro

Redan som 13-åring började Mikael Sörensson skriva upp och dokumentera olika arter utifrån de insektsböcker som fanns i föräldrarnas bokhylla. Intresset finns kvar, speciellt för mycket små skalbaggar och gamla insektsböcker, berättar Mikael Sörensson som är entomolog. Inspelat den 5 april 2017 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

Behovet av artfakta inom naturvården

Ett panelsamtal om hur artfakta egentligen används. Medverkande: Linda Strand, ordförande Sveriges entomologiska förening, Anders Haglund, växtekolog, och Karl Ingvarson, naturvårdare länsstyrelsen i Sörmland. Inspelat den 5 april 2017 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Tvärvetenskap i praktiken

Tv-spel förbättrar hälsa hos patienter

Tiny Jaarsma, professor i omvårdnad vid Linköpings universitet, menar att alla människor borde spela tv-spel. Speciellt viktigt är det för hjärtsviktspatienter som har svårt att komma ut och motionera. En första studie på patienter med hjärtsvikt har visat positiva resultat. Patienterna får hjälp att komma igång och installera spelet och sedan stöttar vi dem i tre månader, berättar Tiny Jaarsma. Moderator: Sharon Jåma. Inspelat den 11 november 2015 på Campus Norrköping. Arrangör: Linköpings universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Samma gamla visa i sängen

Många ungdomar ser sex som kravfyllt och styrt av normer och regler. Vi möter Elsa som hade en tidig sexdebut samt Ehsan som fortfarande är oskuld. De berättar om längtan, förväntningar och press.