Titta

UR Samtiden - Språkseminarium i finska 2017

UR Samtiden - Språkseminarium i finska 2017

Om UR Samtiden - Språkseminarium i finska 2017

Ett seminarium om det finska språket i Sverige och i Finland, med fokus på aktuell språkforskning och språkpolitik. Inspelat den 24 mars 2017 på Finlandsinstitutet, Stockholm. Arrangör: Språkrådet.

Till första programmet

UR Samtiden - Språkseminarium i finska 2017 : Varför är det finska språket som det är?Dela
 1. 1800-talet är som en ny big bang-

 2. -för finskan som den är i dag:
  ett modernt samhällsspråk.

 3. Tanken på språket föddes då.

 4. Tack för inbjudan. Jag forskar i finska
  vid Helsingfors universitet-

 5. -och har undervisat vid
  Uppsala universitet i drygt tio år.

 6. Låt mig se... Jag hade även finska
  studenter, men de flesta var svenskar-

 7. -som ville lära sig
  vårt vackra språk som vuxna.

 8. Jag har skrivit den här boken
  som jag har med mig.

 9. Den ger en rätt översiktlig version
  av det finska språkets historia.

 10. Petra hade liksom ett förstoringsglas
  i sin presentation...

 11. Jag funderade på en lämplig jämförelse.

 12. Står vi på Titanics akter och ser på
  finskans historia? Förhoppningsvis inte.

 13. Vi ska se
  på det finska språkets historia-

 14. -under den närmaste dryga halvtimmen,
  vilket jag också gör i boken.

 15. I dag finns det sex anledningar...
  Ni förstår säkert-

 16. -att när ett språk utvecklas i små doser
  som nyss nämnda lagspråk-

 17. -så kommer finskans och dess olika
  variationers cirka 5 000-åriga historia-

 18. -inte att rymmas i sin helhet
  på min dryga halvtimme.

 19. Vi får istället kika in i dess olika
  faser genom små fönster.

 20. Och för att ni inte ska somna,
  dagen har ju varit lång-

 21. -så kanske ni får en bonus
  om ni lyssnar snällt.

 22. Första anledningen: Vi ser
  till hela tidsspannet och börjar...

 23. ...här, ungefär. Bilden är kanske inte
  bekant för finländare och svenskar.

 24. Den föreställer en stor flod i Finlands
  östra grannland, och den heter Volga.

 25. Finlands... Förlåt, det finska språkets
  ursprung... Det är ju helt olika saker.

 26. Det har diskuterats mycket. Forskarna
  är oense, och kunskapen är inte exakt.

 27. Vi vet inte exakt när man sa kala (fisk)
  för första gången.

 28. Om det var måndagen den 13 april
  eller någon annan dag.

 29. Tidsbegreppen
  är mycket diffusare än så.

 30. De flesta forskare
  anser ändå att finskan...

 31. Vad säger kameramännen
  om jag rör på mig nu?

 32. De anser att finskan härstammar
  från trakterna öster om Kazan.

 33. Alltså öster om Volga
  som gör en stor sväng här.

 34. Där anses protouraliskan,
  en föregångare till finskan, ha fötts.

 35. Likheterna är många, men olikheterna
  ännu fler vid det här skedet.

 36. Forskarnas tidsspann är mellan
  4 000 och 6 000 år tillbaka i tiden.

 37. Så länge sen.
  Några ord som man tagit upp-

 38. -men som inte direkt är tagna
  ur Volgasvängens lokaltidning-

 39. -utan de är rekonstruerade av forskare.
  Orden skulle ha kunnat se ut så här.

 40. Till exempel kalamuna och pesä
  tror man såg ut så redan då.

 41. Vi ser också några exempel på ord
  som jag inte ens vågar uttala.

 42. När vi går så långt tillbaka i tiden...

 43. ...finns mycket annat än ord
  som var annorlunda.

 44. Några grammatiska exempel...

 45. Grammatiken
  ändrar ju sig relativt långsamt.

 46. Under er livstid
  har den inte ändrat sig så mycket.

 47. Det har inte kommit
  några nya kasusformer i finskan.

 48. Men i protouraliskan
  fanns det bara sju kasusformer.

 49. Och ni vet att det i dag finns femton,
  så det har tillkommit några på vägen.

 50. Många företeelser
  som i dag känns högst väsentliga-

 51. -såsom stadieväxling, exempelvis
  tukka-tukanmatto-maton-

 52. -fanns inte då.

 53. Min egen favorit är dualis,
  som finns kvar i många samiska språk.

 54. I dag har vi ju bara singularis, minä
  kävelen, och pluralis, me kävelemme.

 55. Men då fanns det en form för
  när två personer gör något.

 56. Jag har ännu inte hittat någon kontext
  där dualis absolut skulle behövas-

 57. -men uppenbarligen
  behövdes formen i protouraliskan.

 58. Vi går över till nästa anledning,
  den andra anledningen.

 59. Som ni vet så stannade inte vi
  finsktalande eller det finska språket-

 60. -kvar bakom floden Volga.
  Jag har varit där och pratat finska-

 61. -men de flesta som bor där
  pratar inte finska.

 62. Området ser ut så här.
  Det är säkert bekant för er.

 63. Finskan och dess talare
  har vid något skedde flyttat.

 64. Förmodligen senast 1 000 år f.Kr.
  bodde vi kring det här området-

 65. -alltså främst
  söder och norr om Finska viken.

 66. Varför är den här tiden viktig
  för hur finskan är?

 67. Jo, för att vi vid den här tiden-

 68. -troligen har levt rätt fredligt med
  folk som talat många andra språk.

 69. I det finska ordförrådet är det många
  ord som lånats in under den här tiden-

 70. -och ungefär i det här området.
  Ni ser att det finns många ord-

 71. -som man inte kan lära sig enbart
  genom att man är ett stenkast från-

 72. -något otrevligt fiendegäng.

 73. Det måste ha varit fredliga relationer,
  möjligtvis handelsrelationer.

 74. Många ord tyder på blandäktenskap,
  till exempel-

 75. -sisartytärmorsian från balterna.

 76. Från germanska, som svenskan
  utvecklats ur, äiti, mitt favoritord.

 77. Relationerna är bra när man kan
  låna in 'mamma' från ett annat språk.

 78. Andelen urfinska ord vi känner till
  från den tiden är mycket stor.

 79. Finskans och svenskans urformer
  har levt i samma kultur.

 80. Liksom...lite som...
  Inga omvägar här, inte.

 81. Av germanerna har vi lånat över
  en fjärdedel av dåvarande ordförråd.

 82. Det den moderna finskan lånar från
  engelskan är bara en droppe i havet-

 83. -jämfört med detta, som omfattade
  mer än en fjärdedel av ordförrådet.

 84. Och givetvis har det hänt
  mycket i området även senare.

 85. Från slaverna öster om Finland
  har vi fått kristendomsord...

 86. ...och rätt långt senare
  så kallade bildningsord från svenskan.

 87. Till exempel rusina (russin),
  ett mycket viktigt ord för bildningen.

 88. Så grannsämjan bidrar till
  att finskan är som den är.

 89. Många av de här orden
  kan man inte ens tänka sig vara lånord.

 90. Men de är ändå annorlunda
  än ord från mer avlägsna släktspråk.

 91. Den tredje anledningen...

 92. ...ser ni här.
  Egentligen har finskan...

 93. ...delats upp i två varianter
  innan den ens har fötts.

 94. Tänk er dagens finska dialekter.
  De östra och västra är rätt olika.

 95. Bakgrunden till det ser ni här.
  I västra Finland talade man västdialekt.

 96. Tiden vi pratar om nu
  är strax efter Kristi födelse.

 97. Trots att Jesus inte hade något
  med finskans utveckling att göra - än.

 98. Hur som helst...

 99. I väst talade man västdialekt
  och i öst kring Ladoga östdialekt.

 100. Egentligen
  har det utvecklats två olika språk:

 101. Västfinska, senare tavastländska
  och sydvästdialekter, samt fornkarelska.

 102. Fornkarelskan har senare delats upp-

 103. -och återigen blivit "kompis"
  med den västra sidan.

 104. Alltså Finlands
  östdialekter, sydostdialekter-

 105. -och även skogsfinnarnas dialekter.

 106. De finska dialekternas historia
  handlar alltså om frigörelse.

 107. Det kanske har funnits två finska språk.
  Fornkarelskan har senare delats upp...

 108. Sladden drar ner mikrofonen.

 109. ...i dagens karelska,
  de ingermanländska dialekterna.

 110. Uppdelningen innebär att delar av dessa
  talare inte längre tillhör Finland.

 111. Försök själv att prata med en mask
  som ålar sig på ryggen.

 112. Tack, tack.

 113. Vi går vidare.

 114. Det här är första årtusendet.
  Man kan säga att fornkarelska...

 115. Tiderna är väldigt ungefärliga.
  Petri kan säkert precisera senare.

 116. Det nya närmandet mellan
  öst- och tavastländska dialekter-

 117. -sker mycket senare.

 118. Det har påverkats av
  Nöteborgsfreden på 1300-talet-

 119. -och kanske av den fjärde anledningen:
  skriftspråket - den största faktorn.

 120. Politiska, religiösa och andra utom-
  språkliga faktorer har bidragit till-

 121. -att öst- och västdialekterna
  anses som ett språk.

 122. Med en viss politik skulle Savolaxborna
  i princip kunna besluta-

 123. -att bilda en egen stat, och då skulle
  nog språket kallas något annat.

 124. De är ju rätt olika.

 125. Den fjärde anledningen till
  att finskan är som den är-

 126. -är att skriftspråket
  har sammansvetsat helheten.

 127. Det som är mycket annorlunda
  i många dialekter-

 128. -skrivs ändå på samma sätt
  i dagens skriftspråk.

 129. Skriftspråket påverkar
  även på annat sätt: den standardiserar-

 130. -men den skapar också
  en illusion av standardisering-

 131. -vilket man hänvisade till
  när man lanserade idén om finskheten.

 132. Och det är också
  den femte anledningen.

 133. Den största enskilda faktorn
  till finskans ställning-

 134. -och till varför den är som den är,
  det är ändå 1800-talets nationalism.

 135. Finland var inte längre
  en del av Sverige.

 136. Och alla politiska...
  faktorer som hade med det att göra.

 137. Vad hade ryssarna för intressen
  kring finskans och svenskans ställning?

 138. Vad var språkens inbördes relation
  i den nya kontexten?

 139. Svenskan var ju länge ett mycket
  viktigare och större språk i Finland-

 140. -men nationalismen
  väckte idén om finskheten.

 141. Om att vi kunde ha en speciell finsk
  natur och ett speciellt finskt folk.

 142. Och då behövdes ett språk till folket.
  Valet stod mellan svenska och finska-

 143. -och någonstans på vägen
  bestämde man-

 144. -att det ska vara ett folk och ett
  språk, och språket skulle vara finska.

 145. Problemet var att finskan inte var
  ett särskilt välutvecklat språk.

 146. Vi hade ett språk
  som fungerade bra i vardagen.

 147. I situationer folk normalt använder
  språk, i vanliga vardagsbestyr.

 148. Om jag får karikera:
  Ämnen som rörde Gud och Jesus-

 149. -hade finskan redan länge
  passat mycket bra för.

 150. Tack vare Agricola
  behärskade vi det religiösa språket.

 151. Och nyss hörde vi att lagspråket också
  har längre anor än från 1800-talet.

 152. Det var i stort sett allt.
  Men i ett civiliserat samhälle-

 153. -måste man ha ett myndighetsspråk
  redan på 1800-talet.

 154. Alla vetenskaper: naturvetenskap,
  matematik, biologi, språkvetenskap.

 155. Det saknades helt enkelt ord
  inom dessa områden.

 156. 1844 skriver Volmari Kilpinen
  i tidningen Suomi:

 157. "Alla språk är i början fattiga och
  fåordiga såsom de som talar det."

 158. "När språket är ett barn är det också
  barnsligt och har enkla uttryck."

 159. Det var läget i Finland.

 160. Själv skulle jag väl inte säga att allt
  som inte är vetenskap är barnsligt-

 161. -men så var det då.

 162. Den här typen av ord,
  som är skapade på 1800-talet-

 163. -fanns helt enkelt inte i finskan,
  bortsett från direktlånen från svenskan.

 164. På den här tiden ville man framhäva
  det finska och använda finska ord.

 165. Idén, med upphov på 1700-talet,
  blomstrade nu.

 166. Jag läser upp några ord
  om inte alla ser:

 167. Pääoma-osinko, en ekonomiterm,
  ulkonäkömonipuolinenravintola-

 168. -tiede och taide. Matematiktermer
  som yhteenlaskuvähennyslasku-

 169. -lasku och yhtä suuri kuin.
  Orden är från 1800-talet.

 170. Orden kom inte till
  genom en knapptryckning-

 171. -eller genom att Elias Lönnrot
  skrev i tidningen Suomi-

 172. -att vi från och med nu skriver så här.
  Det var liksom en öppen ordtävling.

 173. I min bok har jag
  skrivit om roliga förslag på ord-

 174. -som inte var menade att vara roliga då,
  men som är det i dag-

 175. -eftersom vi har bestämt oss
  för helt andra ord.

 176. Ett klassiskt exempel
  är kolmio (triangel)-

 177. -där det föreslogs bland annat
  kolmikulma och kolmikko.

 178. Och det finns ett tiotal förslag till.

 179. 1800-talet är som en ny big bang-

 180. -för finskan som den är i dag:
  ett modernt samhällsspråk.

 181. Tanken på språket föddes då,
  och därifrån kommer grundidén.

 182. Till exempel det att...

 183. Självständigheten
  kanske inte påverkade språkets struktur-

 184. -lika mycket som 1800-talet.

 185. Genom självständigheten har vi säkrat
  och etablerat användningsområdena.

 186. Alla myndigheter och andra instanser
  i ett modernt samhälle använder finska.

 187. Det kanske är något
  man kan ifrågasätta i dag.

 188. Används finska verkligen överallt,
  till exempel inom vetenskapen?

 189. Då har vi kommit fram
  till den sjätte anledningen-

 190. -till att det finska språket
  är som det är.

 191. Som ni mycket väl vet
  genomgick Finland...

 192. ...en språkförändring,
  där svenskspråkiga familjer-

 193. -adelsfamiljer och andra svenskar,
  bytte språk till finska.

 194. Och då var man tvungen att välja
  vilket slags språk man ska börja tala.

 195. Man bestämde sig för
  att börja tala skriftspråk-

 196. -som på 1800-talet hade blivit
  mångsidigare än på Agricolas tid.

 197. Jag ska visa ett exempel på det.

 198. Det är från en finsk film
  från 1900-talet.

 199. Vi vet givetvis inte om man
  verkligen pratade så här i Finland-

 200. -ens i finare kretsar på 1900-talet.
  Men vi vet att man inte gör det i dag.

 201. "Vad skall ni göra?" – "Jag vet inte.
  Jag går." – "Utan att tala med Lauri?"

 202. "Ja. Var inte orolig. Jag skall inte
  försöka få tillbaka honom. Farväl."

 203. Dagens filmer låter inte så här,
  och inte heller ett vardagligt samtal.

 204. Jag vet inte om ni pratar så här hemma-

 205. -men om jag hade svarat pojken i filmen
  hade det inte låtit så.

 206. Man får förmoda att talet var
  rätt skriftspråkligt vid den här tiden.

 207. Som om filmens...

 208. ...i våra öron
  till och med lite lustiga-

 209. -ordväxling har varit ganska nära
  sanningen, närmare än vi kanske tror.

 210. Vad har då hänt?
  Ni ska få ett skönlitterärt exempel.

 211. Det är taget från en ungdomsbok
  av Kari Hotakainen.

 212. Ni kommer att se
  att något har hänt med språket.

 213. "Late, 15 år, vaknade i sin lya
  och började kolla på tv."

 214. "Det är en sån där svart låda
  med knappar och en fjärr."

 215. "Trycker man på den får man fyra
  kanaler, eller sexton med parabol."

 216. "Late började stirra på apparaten,
  och snart dök det upp en donna."

 217. "Nån väderbrud med blinkande ögon."

 218. Texten är ur Kari Hotakainens bok
  "Näytän hyvältä ilman paitaa".

 219. Den kom ut år 2000.

 220. Det som egentligen hände i stor
  omfattning i den finska språkmiljön-

 221. -från och med 1970-talet-

 222. -var att det talade skriftspråket
  började trängas undan.

 223. Ofta säger man att lokalradions födelse
  på 1980-talet skulle ha föranlett-

 224. -en återkomst för talspråket, vilket
  kanske ledde till dagens dialektboom.

 225. Numera kan man i Finland
  ganska fritt prata sin egen dialekt.

 226. Även i offentliga sammanhang.

 227. Det är en lång process som pågick
  från 1970-talet till 1990-talets mitt.

 228. Och jag själv,
  som började som professionell talare-

 229. -först i slutet av 1990-talet,
  har aldrig lärt mig tala skriftspråk.

 230. Medan generationen före
  fick lära sig föreläsa på skriftspråk.

 231. Det finns bara en typ av tillfällen
  då jag pratar skriftspråk.

 232. Och det är
  när jag undervisar i finska utomlands.

 233. Tyvärr lär vi alltså utlänningar
  ett språk vi inte talar.

 234. Vilket givetvis
  kan tyckas aningen lustigt.

 235. Jag vet inte om ni märkt det,
  men jag vill påstå-

 236. -att det mer talspråkliga sättet
  har tagit över i offentliga sammanhang.

 237. Det är väl bara i kvällsnyheterna på tv
  eller när någon läser innantill-

 238. -som man kan förvänta sig
  rent skriftspråkligt tal.

 239. Jag vet inte riktigt
  hur lång tid jag har kvar-

 240. -men som en sammanfattning
  vill jag upprepa de sex anledningarna-

 241. -som är på generisk nivå:
  Det började vid Volga.

 242. När finskan kom till Finska viken
  och vi hade haft-

 243. -århundraden av sådan grannsämja
  att vi lånat ord av varandra-

 244. -i samband med handel eller familjeliv.

 245. Vi har första årtusendets uppdelning,
  som man fortfarande kan se-

 246. -på ett fantastiskt sätt i skillnaderna
  mellan öst- och västdialekter.

 247. Sen det västinfluerade skriftspråkets
  uppkomst. Därefter 1800-talet.

 248. Och till sist
  skriftspråkets uppgång och fall.

 249. Jag önskar att de unga
  åtminstone skulle skriva skriftspråk-

 250. -men även det börjar avta.

 251. I någon mån behärskar de ändå det.
  De gör faktiskt det.

 252. Jag läser studentuppsatser som censor,
  och de kan fortfarande skriftspråk.

 253. Men kanske inte så länge till.

 254. Men alla har väl aldrig kunnat skriva.
  Det kanske inte heller är nödvändigt.

 255. Jaha, orkar ni med bonusen?

 256. Jag vill ju inte uppta all er tid
  med mitt pratande.

 257. Bonusen är: Vad händer härnäst?
  Vart är finskan på väg?

 258. Några små profetior.
  Den första ska Henna strax tala mer om.

 259. Nya ord kommer även framöver
  från flera språk.

 260. Det i dag mest självklara området,
  eller språket, är...

 261. ...engelska. För tio år sen skrev jag
  boken "Mummonsuomi laajakaistalla".

 262. Vi samlade in nya ord från studenter,
  och bara ett av orden var från svenska.

 263. De övriga var bildade från finska
  eller inlånade från engelska.

 264. Och ordet från svenska
  var bara till hälften svenskt.

 265. Det var bastuface,
  som betyder rödansikte.

 266. Jag tycker det är ganska bra:
  "Han var en sån där bastuface."

 267. Ja...

 268. Men jag har inte hört det sen dess
  så det kanske är bäst...

 269. ...att inte använda det i Helsingfors.

 270. Många nyord är förstås sådana
  som kommer och går.

 271. Till skillnad från äldre lånord som äiti
  (mamma) som säkert består.

 272. Pitching-kilpailuexecutive-lippu,
  networking-tilaisuus från sajten Slush.

 273. Vi lånar självklart
  också från andra språk-

 274. -och vi vet inte
  vilka språk och länder som får uppgång.

 275. Gissningsvis kan det komma
  ord från arabiska eller kinesiska.

 276. Det kommer många ord från japanska,
  vilket man kanske inte tänker på.

 277. Det är globala lånord som finns
  i flera språk, till exempel sushi.

 278. Gillar man sushi känner man också till
  nigiri och kanske också sashimi.

 279. Man har länge frågat sig-

 280. -om invandrarspråken
  kommer att göra avtryck i finskan.

 281. Ett sådant avtryck är ordet wallah.
  Jag vet inte om det finns i svenskan.

 282. De betyder alltså 'jag svär'
  i ett slags performativt avseende.

 283. Jag har...
  Heini Lehtonen har forskat kring det.

 284. Det finns på webben för intresserade.

 285. Jag har själv lite på skoj frågat-

 286. -mina tonårsbarn
  om de använder eller har hört ordet.

 287. 16-åriga sonen kände till ordet, trots
  att han inte har invandrarbakgrund.

 288. Men själv skulle han inte använda det.

 289. Vi bor i Vanda, men i östra Helsingfors
  är det kanske i fullt bruk.

 290. Invandrarspråken kommer givetvis
  att bidra med mer och mer influenser.

 291. I Finland finns det en lång tradition
  av att skapa nya ord av befintliga ord-

 292. -genom sammansättningar
  och avledningar.

 293. Med över fem miljoner talare
  och med deras fantasi-

 294. -så kommer det inhemska ordmakeriet
  säkert också att utvecklas.

 295. Jag ska visa några exempel-

 296. -från ett samarbete med tidningen
  Kalle Anka kring ett språkrikedomstest.

 297. En av uppgifterna var att hitta på
  ett nytt ord för tabletti (surfplatta).

 298. Här ser vi några av förslagen.

 299. Några av dem
  skulle jag kunna tänka mig i finskan.

 300. Synd bara att de inte har ersatt
  tabletti, som har etablerat sig.

 301. Jag pratar alltså om Ipad och liknande.

 302. Hiplain eller hiplutin. Varför inte?

 303. Visst.

 304. Givetvis kan man säga att...

 305. De här orden finns på min blogg,
  som jag inte har skrivit i på några år-

 306. -men de finns alltså på webben
  på www.suomensuojelija.fi.

 307. Även grammatiken förändras
  men mycket långsamt. Vi har kanske...

 308. Det som händer är att man godkänner
  vissa talspråksformer i skriftspråket.

 309. Det kanske bidrar till att vi tror-

 310. -att grammatiken förändras
  snabbare än den gör.

 311. Exempelvis alkaa tekemään
  är en form som nyligen godkändes.

 312. I dag får man skriva så i skriftspråket.

 313. Många språkvetare förstår inte varför
  den över huvud taget var förbjuden.

 314. Vi har andra liknande fall,
  som jag ser det.

 315. Till exempel dubbelpassiv,
  som mött mycket motstånd: ei oltu tehty.

 316. Visst finns det två passivformer-

 317. -men vi tillåter ju flera
  negerande morfem i en nekande sats.

 318. Men det är inte godkänt än,
  men kanske...

 319. Det blev ju ett stort rabalder
  kring alkaa tekemään.

 320. Därför dröjer det säkert tio år innan
  Språknämnden godkänner något igen.

 321. Men då kan det vara dags för oltu tehty.

 322. Possessivsuffix,
  exempelvis minun suomen kieli-

 323. -när det egentligen heter
  minun suomen kieleni.

 324. Visst, det är på gång.

 325. Possessivsuffixet är inte på utdöende
  eller på väg att försvinna, men...

 326. Jäklar... Normalt är det ingen
  som ringer, men när man ska föreläsa...

 327. Det här kommer att godkännas,
  låt oss säga om tjugo år.

 328. Och me mennään.
  Det kommer också att godkännas.

 329. För skriftspråk och talspråk
  måste på något sätt...

 330. ...följa varandra. Givetvis finns det
  många olika slags talspråk-

 331. -och min synvinkel på dialektala drag
  i skriftspråket är kanske lite sydfinsk.

 332. Min sista profetia, nummer fyra...

 333. Skillnaderna mellan öst- och väst-
  dialekter håller inte på att försvinna.

 334. Tidigare
  var ju dialektgränserna så exakta-

 335. -att en forskare genom att lyssna
  kunde säga var någon kom ifrån.

 336. Ungefär från vilken socken.
  Det kanske inte är möjligt i dag.

 337. En ny tendens är att skillnaden
  mellan nord och syd växer-

 338. -och det bildas nya centralorter.

 339. Dialekten i Uleåborgsområdet
  är till exempel på uppgång.

 340. Tack, det var allt för mig.
  Mer information har ni på skärmen.

 341. Och jag svarar gärna på frågor.

 342. Översättning: Petri Knuutila
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Varför är det finska språket som det är?

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Lari Kotilainen ger en snabb historik över det finska språkets historia och går igenom sex orsaker till varför språket är som det är. Allt börjar vid floden Volga. 1800-talet var ett viktigt decennium för finskan då nationstanken skapade förutsättningar för användandet och utvecklandet av språket. Inspelat den 24 mars 2017 på Finlandsinstitutet, Stockholm. Arrangör: Språkrådet.

Ämnen:
Modersmål och minoritetsspråk > Finska
Ämnesord:
Finska språket, Språkvetenskap
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Språkseminarium i finska 2017

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Språkseminarium i finska 2017

Den sverigefinska litteraturens tillstånd

Satu Gröndahl ger tillbakablickar över den drygt 40-åriga sverigefinska litteraturen och hur den har utvecklats och förändrats. Det karakteristiska i minoritetslitteraturen är vem som får representera minoriteten och hur. Det är en litterär renässans där miljöerna i böckerna går från boendebaracker till Östermalm. Inspelat den 24 mars 2017 på Finlandsinstitutet, Stockholm. Arrangör: Språkrådet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Språkseminarium i finska 2017

Sverigefinskt vid Sveriges Radio

Från början var målgruppen för Sisuradios sändningar sommarturisterna från Finland. Radiojournalisten Jorma Ikäheimo blickar tillbaka och berättar om milstolpar och utmaningar i den sverigefinska verksamheten vid Sveriges Radio, som funnits i nästan sextio år. Inspelat den 24 mars 2017 på Finlandsinstitutet, Stockholm. Arrangör: Språkrådet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Språkseminarium i finska 2017

Skogsfinnars språk på 1600- och 1700-talet

Marja-Liisa Keinänen berättar om hur skogsfinnar och deras språk ansågs vara ett hot i Sverige på 1600- och 1700-talen. Makthavarna upplevde dem som envisa och motsträviga för att de inte lärde sina barn svenska och inte gick till svenska gudstjänster. Makthavarna såg svenskan som religionens och upplysningens språk och genomförde därför försvenskningskampanjer bland skogsfinnar. Inspelat den 24 mars 2017 på Finlandsinstitutet, Stockholm. Arrangör: Språkrådet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Språkseminarium i finska 2017

Finskt lagspråk under det svenska styret

Petri Lauerma går igenom hur lagtexterna på finska kom till. Ett sätt att översätta de svenska lagtexterna till finska under det svenska styret var genom att sätta ett i på slutet av de svenska orden. På det sättet fick man till exempel ord som civili och criminelli till lagtexterna. Han berättar också om de dåligt betalda översättarnas mödor med lagtexterna och deras otillräckliga kunskaper i det finska språket. Inspelat den 24 mars 2017 på Finlandsinstitutet, Stockholm. Arrangör: Språkrådet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Språkseminarium i finska 2017

Varför är det finska språket som det är?

Lari Kotilainen ger en snabb historik över det finska språkets historia och går igenom sex orsaker till varför språket är som det är. Allt börjar vid floden Volga. 1800-talet var ett viktigt decennium för finskan då nationstanken skapade förutsättningar för användandet och utvecklandet av språket. Inspelat den 24 mars 2017 på Finlandsinstitutet, Stockholm. Arrangör: Språkrådet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Språkseminarium i finska 2017

Gamla och nya nyord i finskan

Finska språket får hela tiden nya ord via sammansättningar, utlåningar och genom att härleda ord från andra språk. Henna Leskelä från Språkrådet ger en kort historik i de finska nyordens tillkomst från 1800-talet till idag. Inspelat den 24 mars 2017 på Finlandsinstitutet, Stockholm. Arrangör: Språkrådet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & modersmål och minoritetsspråk

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Språkseminarium i finska 2017

Skogsfinnars språk på 1600- och 1700-talet

Marja-Liisa Keinänen berättar om hur skogsfinnar och deras språk ansågs vara ett hot i Sverige på 1600- och 1700-talen. Makthavarna upplevde dem som envisa och motsträviga för att de inte lärde sina barn svenska och inte gick till svenska gudstjänster. Makthavarna såg svenskan som religionens och upplysningens språk och genomförde därför försvenskningskampanjer bland skogsfinnar. Inspelat den 24 mars 2017 på Finlandsinstitutet, Stockholm. Arrangör: Språkrådet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Språkseminarium i finska 2016

Förvaltning på klarspråk

Kanslispråk, byråkratspråk, förvaltningsspråk - språket som används på och av olika myndigheter har många namn och är inte alltid lätt att förstå. Ulla Tiililä, docent från Institutet för de inhemska språken i Helsingfors, går igenom grundpelarna för ett mottagarvänligt myndighetsspråk. Inspelat på Finlandsinstitutet, Stockholm, den 4 mars 2016. Arrangör: Språkrådet.