Titta

UR Samtiden - Språkseminarium i finska 2017

UR Samtiden - Språkseminarium i finska 2017

Om UR Samtiden - Språkseminarium i finska 2017

Ett seminarium om det finska språket i Sverige och i Finland, med fokus på aktuell språkforskning och språkpolitik. Inspelat den 24 mars 2017 på Finlandsinstitutet, Stockholm. Arrangör: Språkrådet.

Till första programmet

UR Samtiden - Språkseminarium i finska 2017 : Finskt lagspråk under det svenska styretDela
 1. "Hofrättsrådet" blev hofrätin raadi,
  alltså hovrättens råd.

 2. Ofta anpassades lånord till finskan med
  minimala ändringar, med "i" på slutet.

 3. Kul att vara här
  och kul att det är så många åhörare.

 4. Det arbete som gjorts i Sverige för att
  utveckla finskan hamnar ofta i skuggan-

 5. -av det som gjorts i Finland.

 6. Men tidigare
  var det lustigt nog delvis tvärtom.

 7. Då var Finland provins
  och Stockholm rikets huvudstad.

 8. Mycket av det arbete som gjorts här
  hade aldrig gjorts annars.

 9. En typisk sådan situation
  är skapandet av rätts- och lagspråket.

 10. Samhällsförändringarna i Sverige
  har dikterat det som gjorts i Finland.

 11. Lagarna skapades i Sverige,
  men tillämpades även i Finland-

 12. -och då behövdes
  också översättningar till finska.

 13. Till en början
  refererades kungens dekret och brev-

 14. -på finska vid olika slags ting-

 15. -men breven har i sin helhet översatts
  till finska redan från 1500-talet.

 16. Den äldsta bevarade handskriften är ett
  brev från Gustav Vasa till Savolaxborna-

 17. -där han lovar hjälp mot ryssarna
  men också beskattning för hjälpen.

 18. Följande bevarade lagtexter
  är från Johan III:s tid.

 19. Han kände till Finland väl eftersom
  han hållit hov i Åbo slott som hertig.

 20. Under hans regeringstid började man
  trycka lagtexter i Stockholm.

 21. Den äldsta bevarade trycksaken
  är kungens dekret-

 22. -med vilket man ville säkra undersåtars
  ersättning för transport och härbärge.

 23. Skriften är mycket liten,
  men inledningen är lite större:

 24. "Vi, Johan III, av Guds nåde Sveriges,
  Göters och Venders konung" osv.

 25. Hela lagtexter började
  översättas till finska på 1500-talet.

 26. Hör ni mig?

 27. Den äldsta hela lagtexten
  är kung Kristoffers landslags-

 28. -översättning till finska från 1580.

 29. Om upphovsmannen
  fanns det olika uppfattningar-

 30. -men man anser numera
  att det är Mårten.

 31. Han var präst
  i Stockholms finska församling.

 32. Hans handskrift finns
  på Kungliga biblioteket i Stockholm.

 33. Jag läser upp inledningen av förordet.

 34. Den är nog inte så lättläst
  så jag läser upp vad han skriver-

 35. -om Sverige
  och rättsväsendets tillkomst:

 36. "Swerikis Rike
  ær af hedne værld saman komith"

 37. -"af swea och gotha landh; swea kalladis
  nordan skogh och gotha sunnan scogh."

 38. "Twenne æra gotha j suerige,
  östgota oc wæsgotha."

 39. "Ey findz gota nampn j flerom landom
  fast standande wtan j swea Rike"-

 40. -"for thy ath aff them wt spreddis
  gota nampn j annor landh..."

 41. "Thetta Riket hauir i sik VII biscops
  döme oc XI laghmanz döme..."

 42. "Första ær erchebiscops dömit vpsalom,
  som hauer j sik eth laghmanz döme..."

 43. "Annat ær linköpungs biscops döme,
  som hauer j sik tw laghmanz döme..."

 44. "Tridia ær scara biscops döme,
  som hauer i sik tw laghmanz döme..."

 45. "Fierda ær strengenæs biscops döme,
  som haffuer i sik tw laghmanzdöme..."

 46. "Fæmpta ær westeraars biscops döme,
  som haffuer j sik tw laghmanz döme..."

 47. "Sietta ær wexio biscops döme, som
  hauer j sik tiiheredh laghmanz döme."

 48. Sen blir det intressant:
  "Siwnda ær aabo biscops döme"-

 49. -"som hauer j sik tw laghmanz döme,
  norfinna oc swderfinna."

 50. Och till sist berättar Mårten:

 51. "Yffuer alt swerike scal ey konungslik
  krona eller konnunger wara wtan een."

 52. "Han ægher styra oc raadha
  borgom oc landom"-

 53. -"oc allom konungslikom
  ræth oc ingældom, eensak sina hawa"-

 54. -"dwlga draap oc dana arff oc saköris
  bruth siin offuer alt swerike"-

 55. -"som lagh och rættir ær."

 56. Okej, jag ska försöka tala lite högre.

 57. Språkligt representerar översättningen
  ett tidigt finskt skriftspråk.

 58. Bara Agricola hade publicerat verk
  före Jacobus Finno-

 59. -som man först trodde hade
  översatt lagtexten, men inte långt före.

 60. Egentliga lagtexter
  har översatts nästintill ord för ord-

 61. -men översättaren har varit tvungen
  att skapa en hel del nyord.

 62. Överraskande många används ännu:
  kihlakunta, käräjät, lakimies-

 63. -lautamies, omistaja,
  perintö, saanto
  och syyllinen.

 64. Ordet kaari är ett bra exempel
  på ett ord med en ny betydelse-

 65. -där svenskans "balk"
  fått en ny juridisk mening.

 66. Men en sådan strategi
  har sina baksidor.

 67. Exempelvis verbet etsiä
  har fått många nya betydelser.

 68. Det inbegriper säkert
  både gammal och nyare svenska.

 69. Samma ord har översatts
  till många olika motsvarigheter.

 70. Ordet "klandra" kan ha
  många olika betydelser i en lagtext.

 71. Lagtexterna blev inte så exakta
  på det här sättet-

 72. -men på något sätt
  klarade man sig ändå.

 73. Mårtens översättning trycktes aldrig,
  och en otryckt text har sällan inverkan.

 74. Men på medeltiden
  kopierade man ofta handskrifter.

 75. Den här kopierades i flera exemplar
  och var underlag för nya översättningar.

 76. Ljungo Tomasson nyöversatte
  den i början av 1600-talet.

 77. Senare
  gjorde även Abraham Kollanius det.

 78. Men det är symptomatiskt
  att alla texter förblev handskrifter.

 79. Lagtexternas svenska utgåvor
  publicerades, även gamla lagar-

 80. -men trots begäran fanns det varken
  intresse eller pengar att trycka dem.

 81. Först på 1600-talet började man
  trycka lagarna här i Stockholm.

 82. Ni ser de allra äldsta lagverken
  publicerade på finska på 1640-talet.

 83. Titelbladen är inte på finska, eftersom
  det rör sig om tvåspråkiga utgåvor.

 84. Översättningarna gjordes på egen
  bekostnad av juristen Hartikka Speitz.

 85. Han föddes i Sääksmäki,
  studerade i Wittenberg, var domare-

 86. -men var lite besvärlig
  och fick därför en lägre tjänst.

 87. 1642 gav han ut en översättning
  av Gustav Vasas krigslagar.

 88. Syftet var att förbättra
  de finska soldaternas ställning.

 89. Han skriver...
  i förordet till sitt första verk-

 90. -efter dedikationen
  till greve Per Brahe:

 91. "Så sant som det är sagt,
  en oerhört stor last här i världen"-

 92. -"när en oskyldig person
  mot lag och rätt"-

 93. -"inför Gud
  ska utstå våld och orättvisa.

 94. "Förnuftsvidrigt verkar också det vara"-

 95. -"om undersåtar och tjänare
  först inte vet sin herres vilja"-

 96. -"att även krigsartiklar alltid i detta
  prisade och starka Guds rike Sverige"-

 97. -"i alla tider har stått på svenska."

 98. "För alla hedersamma
  och trogna soldater"-

 99. -"är det nämligen sorgligt om inte de
  trogna finska soldaterna förstår detta."

 100. Speitz skriver
  att han sett finska soldater avrättas-

 101. -bara för att de inte förstått reglerna
  på regementet eller på fritiden.

 102. Jag läser upp några utdrag
  ur Speitz översättningar:

 103. "Den som drar vapen inför en vakt
  på slottet skall dömas till döden."

 104. "Ingen ska på natten avfyra vapen
  om en enda fara inte föreligger."

 105. Alltså om faran inte är verklig.
  "Den som gör det får halsen avhuggen."

 106. "Om någon sover på sin vakt
  skall han skjutas till döds."

 107. Lagarna var alltså så stränga.

 108. Efter artiklarna översatte Speitz-

 109. -drottning Kristinas dekret
  om bergs- och gruvindustri.

 110. Därefter höll han på att råka illa ut
  då han i ett tvistemål blivit så osams-

 111. -med Åbo hovrätt
  och grovt kritiserat dess metoder-

 112. -att Åbo hovrätt såg sig tvungen
  att döma Speitz till döden för hädelse.

 113. Men som jurist visste Speitz
  hur man begärde nåd hos kungen.

 114. Ni ser ett utdrag ur Speitz
  tre sidor långa nådeansökan.

 115. Det ni säkert känner igen
  är vissa nyckelord i kapitäler:

 116. "Sanningen"
  och "exitus" som betyder dödsdom.

 117. Och som tur var...

 118. Som tur var
  biföll kungen hans nådeansökan.

 119. Han ändrade Speitz dödsdom
  till sex månaders fängelse.

 120. Speitz hamnade i fängelse i Tavastehus,
  där han fortsatte översätta lagtexter.

 121. Han satt troligen av endast några år
  av sin dom, men dog redan 1651.

 122. Så gick det till när man
  började trycka lagtexter på finska.

 123. Mitten av 1600-talet
  är en milstolpe även såtillvida-

 124. -att när samhällena utvecklades
  behövdes fler dekret-

 125. -men berörda myndigheter var inte
  beredda att finansiera översättningar.

 126. Per Brahes tid var viktig för Finland,
  och han lyckades ändra detta.

 127. Brahe bildade Åbo Akademi.

 128. Där var det några professorer som tog
  sig an översättningen av dekreten.

 129. Först Erik Justander,
  därefter Martin Milopeus.

 130. De var professorer i estetik,
  vilket orsakade terminologiska problem.

 131. Dekreten trycktes på universitetet tills
  biskop Gezelius grundade eget tryckeri.

 132. Översättarna var domkapitlets notarier,
  alltså professionella personer.

 133. Gezelius skaffade också finansiering
  till den tidigare nämnda-

 134. -översättningen och tryckningen
  av 1686 års kyrkolag.

 135. Henrik Florinus verk
  "Kirkkolaki ja ordninki"-

 136. -var den första hela lagtext
  som översattes till finska.

 137. Efter Johan Gezelius död
  tog sonen över.

 138. Under det stora nordiska kriget
  stiftades färre lagar-

 139. -då kungen var på fälttåg.
  Det trycktes mindre och mindre i Åbo.

 140. Bara krigsberättelser och böndagsplakat
  tills ryssarna intog Åbo 1713.

 141. De högsta ämbetsmännen
  flydde till Sverige.

 142. Gezelius lyckas flytta hit tryckeriet,
  men säljer det strax därefter.

 143. Men händelsen är viktig såtillvida...

 144. ...att det fredsarbete som följde...

 145. Målningen är från Kungsholmen 1725.
  Tio år senare...

 146. Verken översätts faktiskt
  till finska redan då-

 147. -om än tillfälligt av prästerna
  i Stockholms finska församling.

 148. Men man var inte nöjda med kvaliteten.

 149. Därför ansökte man
  hos riksdagen om att tillsätta-

 150. -ett eget ämbete för översättning
  av dekreten, vilket beviljades.

 151. Men lönen blev av någon anledning
  bara hälften av det-

 152. -som betalades för ryska översättningar.

 153. Det vållade ständiga problem.

 154. Ämbetet placerades i kanslikollegiet-

 155. -som skötte förvaltningsärenden
  och var dokumentmyndighet.

 156. Ämbetsmannens uppgift var att se till
  att dekreten blev korrekt översatta-

 157. -och att de skickades till alla kyrkor
  i Finland för uppläsning och arkivering.

 158. Den första innehavaren av ämbetet
  var Johan Mathesius.

 159. Han var son till en präst i Pyhäjoki.
  Årtalen ni ser är åren i tjänst.

 160. Han kände även till
  de svenska förhållandena.

 161. Under stora ofreden studerade han här
  och arbetade på Kungliga biblioteket.

 162. Han började utöva
  sitt ämbete målmedvetet-

 163. -med några grundlagar, som dock aldrig
  publicerades på grund av penningbrist.

 164. Han hamnade snart i politiska intriger
  i och med Gyllenstiernas landsförräderi.

 165. Han blev fängslad
  och dömdes till fängelse och utvisning.

 166. I praktiken skyddsförvarades han i två
  år, men karriären i Sverige var över.

 167. Han blev länssekreterare och lagman
  i Österbotten och dog respekterad.

 168. Nu hade kanslikollegerna ett problem:
  att snabbt hitta en finsk översättare.

 169. Sex personer sökte tjänsten,
  varav fem var födda i Finland-

 170. -och hade jobbat med uppgifter
  som kräver kunskaper i finska.

 171. Men fokus hamnade på den sjätte
  sökanden Kristoffer Adrian Rosenmüller.

 172. Antagligen för
  att han var den enda adliga.

 173. Hans far var kapten
  och hade stupat under stora ofreden.

 174. Familjen var av tysk adelssläkt.
  Han hade studerat i Åbo-

 175. -men kom tidigt till Sverige
  som hovrättsauskultant.

 176. Enligt urvalsnämnden är denna finska
  adelsman skicklig, men så fattig-

 177. -att han förtjänar medlidande.

 178. Så trots att Rosenmüller
  inte hade några förtjänster-

 179. -fick han chansen att visa sina
  färdigheter i ett översättningsprov.

 180. Enligt domkapitlets bedömare
  var han en skicklig translator-

 181. -och därmed utnämndes han 1741.

 182. Hittills allt bra.
  Men snart framgick det-

 183. -att Rosenmüller inte kunde tillräckligt
  bra finska för att klara uppdraget.

 184. Och han trivdes inte i Stockholm
  efter att han ärvt land i Kalmar.

 185. Han lät vikarier göra alla sina jobb,
  vilket var normal praxis på den tiden.

 186. Men även dessa diskuterades,
  framför allt-

 187. -när han ville anställa en ölbryggare
  som knappt gått på universitetet.

 188. Det väckte diskussion om vilket slags
  person man kunde ha som översättare.

 189. Hjälpredorna som gjorde allt jobb
  började givetvis-

 190. -själva sukta efter ämbetet, men
  Rosenmüller lyckades ha det i nio år.

 191. Uppdraget gick till Samuel Salin,
  även han son till en kyrkoherde.

 192. Så gick det till då. Han hade studerat
  i Åbo och hade tydliga förtjänster.

 193. Han hade hjälpt Juslenius
  att korrekturläsa en ordbok-

 194. -bokförläggare Melker
  att granska en psalmbok-

 195. -och tjänstgjort i Åbo hovrätt
  före åren i kanslikollegiet.

 196. Han hade också översatt
  en del av Rosenmüllers arbeten-

 197. -såsom regeringsformen 1720
  och riksdagsordningen 1723-

 198. -som båda publicerades på 1740-talet.

 199. Lagtexterna bestod ofta
  av många lånord från latin och franska.

 200. Som översättare ville Salin
  ersätta dem med finska ord eller fraser.

 201. "Hofrättsrådet" blev hofrätin raadi,
  alltså hovrättens råd.

 202. Ofta anpassades lånord till finskan med
  minimala ändringar, med "i" på slutet-

 203. -såsom det framgår av exemplen med
  förklaringar av remissiekspeditioni-

 204. -siviiliammunitio och kriminelli.
  Ibland är förklaringarna längre-

 205. -som i latinexemplet in logo,
  "där brottet har skett".

 206. I dag är termen "brottsplats".

 207. Regelrätta nyord eller första
  förekomster finns det inte många av.

 208. Pajula tycker sig hitta några sådana,
  men jämfört med Raimo Jussilas-

 209. -listor med första förekomster
  har orden varit i bruk tidigare.

 210. Under sina sista år stödde sig Salin-

 211. -på Forsséns översättning av Sveriges
  rikes lag 1759, granskad av Palin.

 212. Salin var hyfsad som översättare,
  men hans strategi-

 213. -som förespråkade
  kompletterande ord och fraser-

 214. -gjorde texterna
  onödigt långa och klumpiga.

 215. Trots det uppskattades hans arbete
  och han fick till slut upp lönen-

 216. -på nivå med andra översättares löner,
  men löneförhöjningen var personlig.

 217. Strax efter begärde han
  att bli pensionerad mot halva lönen.

 218. Han fick pension tack vare sina meriter-

 219. -och hans efterföljare fick återigen
  framhärda med halva lönen.

 220. Nästa översättare var turligt nog
  rikemansson, David Heintzius.

 221. Hans far var kyrkoherde i Sysmä
  och kallades "Plåtmikko"-

 222. -för att hans motto i ämbetet var:
  "Rätt eller fel, pengarna håvar jag in."

 223. Han hade samlat på sig en förmögenhet
  som säkert även sonen hade glädje av.

 224. Heintzius tog ganska lätt på studierna.

 225. Han hade studerat i Åbo och Uppsala,
  men hade ingen examen.

 226. Han var ingen vidare översättare, men
  såg till att processen blev snabbare-

 227. -då man satte vaktmästaren att hämta
  den svenska texten från tryckeriet.

 228. Tidigare tvingades man vänta på texten
  på grund av byråkratin-

 229. -vilket kanske också säger något
  om den finska översättarens ställning.

 230. Som sina föregångare använde han
  många lånord, ibland utan förklaring.

 231. Man kan säga att hans översättningar
  stundtals bara kom halvvägs.

 232. Följande är ett dekret från Storå
  som handlar om lantmätarens plikter.

 233. (Lånorden som förekommer är
  direktöörinskaalankedinkompassin)-

 234. -(diagonaalinafskärningen,
  figuren, uträkningenbeskrivningen)-

 235. -(stationin, konnektionin, punktien,
  graderingen, transporteringen.)

 236. Dessa ord ingår i ett betygsprotokoll.

 237. Överraskande och kanske av misstag
  gör han en förnyelse.

 238. I den äldre finskan skrev man
  k-ljud med "c" vid bakre vokaler.

 239. Heintzius är bland de första
  som börjar använda "k" även här.

 240. I vissa samtida dekret tryckta i Åbo
  används också "k"-

 241. -men han är en av de första
  som använder det här skrivsättet.

 242. Men Heintzius trivdes inte så länge
  i det underbetalda jobbet.

 243. Han återvände till Finland
  till sin fars herrgård i Artsjö.

 244. Hans efterträdare blev Abraham Lind-

 245. -som är den enda tidiga finska dekret-
  översättaren i historieböckerna.

 246. Namnet väckte uppmärksamhet
  hos Språkinstitutet.

 247. I språknämnden satt nämligen
  nyhetsuppläsaren Arvi Lind-

 248. -känd för sitt intresse för språkfrågor.

 249. Frågan var om de var släkt. Det var de
  inte,men en förfader var Abrahams bror.

 250. Inte så nära släkt, alltså,
  men språkintresset var gemensamt.

 251. Lind var född i Lammi, son till
  en kaplan, studerat i Åbo och Uppsala.

 252. Han hade haft samma uppgifter tidigare.
  Liksom Salin var han målmedveten.

 253. Det blev mer och mer arbete
  eftersom dekreten ökade i antal.

 254. Statsrådets bonderepresentanter
  begärde dessutom översättningar-

 255. -av sina klagomål,
  som de kunde ha hjälp av.

 256. För detta arbete begärde Lind
  både löneförhöjning och arbetsrum-

 257. -men kanslikollegiet ansåg att Lind ska
  ta ut separat arvode för sådana jobb.

 258. Han fick pengar till arbetsrum,
  men hela summan gick till hyran.

 259. Utan löneförhöjning försökte Lind lösa
  uppgifterna så ekonomiskt som möjligt.

 260. Han borde ha använt tryckerierna som
  hade ensamrätt att trycka finska dekret-

 261. -men för att spara pengar började han
  konkurrensutsätta tryckerierna-

 262. -och valde till slut
  Carlboms boktryckeri i Stockholm.

 263. Martti Rapola konstaterade
  att Linds finska dekret-

 264. -är de första beläggen för att den gamla
  finskans "tz" började skrivas "ts".

 265. Den nya stavningen etablerades då.

 266. Förnyelserna syns även i översättningen
  av "Millers bibliska historia" 1774.

 267. Det var ett extra arbete
  för att tjäna pengar.

 268. Ändringen kan ha skett
  av tryckeritekniska skäl-

 269. -men ts-stavningen spreds,
  till exempel i Garanders sagor.

 270. Garander gick över till "ts"
  i enlighet Linds råd.

 271. Det är därför
  Lind nämns i historieböckerna.

 272. Lösningarna gav extra inkomster åt Lind,
  men han blev oense med kanslikollegiet-

 273. -om vad som ingick i hans arbete
  och vad som var externt.

 274. Våren 1774 ansökte Lind om samma lön
  som den ryska översättaren-

 275. -eftersom en stor del av lönen
  gick till att avlöna en assistent.

 276. Lind påpekade diplomatiskt att hans
  arbete inte begränsas till översättning.

 277. Han måste även ta hand om
  finska gästers ärenden och förmåner.

 278. Därför fick Lind ett eget arbetsrum.

 279. Och att vikten av ett så synligt uppdrag
  borde även märkas i lönen.

 280. Rikskontoret medgav
  att Linds ekonomi var eländig.

 281. Men enligt 1773 års löneförordning
  var en löneförhöjning juridiskt omöjlig.

 282. Men när Salin till slut dog 1779-

 283. -fick Lind äntligen
  en del av hans gamla lön.

 284. Mer anmärkningsvärt var
  att i 1779 års tjänstemannaförordning-

 285. -blev den finska översättarens ämbete
  permanent, vilket det inte varit förut.

 286. Och lönen blev också lite högre.

 287. Men Lind själv-

 288. -hann inte njuta länge av det här
  eftersom han fick lungsot.

 289. Han begärde avsked i november 1885
  och dog månaden efter.

 290. Till Linds 25-åriga karriärs förtjänster
  hör att han permanentade ämbetet-

 291. -och höjde dess lön.

 292. Linds språkliga meriter var ortografiska
  och han hade några första förekomster.

 293. Men meningsbyggnaden
  följde den svenska i alltför stor grad.

 294. Till Linds efterträdare valdes Henrik
  Gummer, ursprungligen Gummerus.

 295. Han föddes och studerade i Åbo.
  Han hade arbetat på kanslikollegiet.

 296. Han skrev lika krånglig finska
  som sin företrädare, men även...

 297. ...ortografin började vackla.
  Här ser ni ett typiskt tryckt dekret.

 298. "Ett nådigt dekret
  om försäljning av kronhus, till arv..."

 299. I rubriken med en kunglig adress
  står det Ruotsi med "ts".

 300. Men längre ner-

 301. -står det Ruotzi med "tz"
  enligt det gamla sättet.

 302. Rapola konstaterar att "tz" kommer
  tillbaka tillfälligt efter Linds död.

 303. Jag har tittat på dekreten
  i den mån de finns på Kotus bibliotek.

 304. Och "tz" används även mycket senare-

 305. -så även ortografin
  börjar återigen vackla.

 306. Sina övriga administrativa uppgifter
  skötte Gummer som tidigare.

 307. Framför allt hade han kontakt med
  Porthan och andra professorer i Åbo-

 308. -vilka han försåg
  med gamla lagöversättningar.

 309. Man började forska i dessa
  i slutet av 1700-talet.

 310. Gummer dog 1803
  av en okänd sjukdom.

 311. Valet av efterträdare blev ett problem
  eftersom kanslikollegiet var upplöst.

 312. Först i februari nästa år utnämnde
  kungen en person som hette...

 313. ...Henrik Forshäll.

 314. Han var född i Lohjo
  som son till en lärare.

 315. Han hade studerat juridik,
  varit sekreterare hos sjötullen.

 316. Men som ni ser på årtalen-

 317. -hann Forshäll av begripliga skäl
  inte inneha ämbetet så länge.

 318. Redan 1808 fick han uppdraget
  att översätta ett dekret där det stod:

 319. "Rysslands armé har den 21 februari
  fientligt gått över den finska gränsen"-

 320. -"vilket meddelats
  kunglig majestät via telegraf."

 321. Förmodligen den första förekomsten
  av telegrafi i finskan.

 322. Ni som har läst gammal finska...
  Här skrivs sotajoucko med "ck"-

 323. -och tjedoksi med "je".

 324. Ni kanske känner igen det.
  Kopplingen kanske inte är så tydlig-

 325. -till finskans utveckling över lag.

 326. Men sen följer egentligen
  en liten komisk episod.

 327. Senare under 1808
  kom det i Stockholm ut en ny utgåva-

 328. -av den år 1759 till finska översatta
  Sveriges rikes lag.

 329. Att ge ut den här boken
  hade nämligen...

 330. ...varit ett önskemål
  vid flera tillfällen-

 331. -men man hade aldrig pengar
  för att ge ut den.

 332. Och när pengarna fanns
  hade man förlorat Finland.

 333. Jag kan tänka mig att den revisor-

 334. -som upptäckte detta
  inte var så glad åt det hela.

 335. Nyutgåvan gavs ut
  av Matthias Calonius.

 336. Han var professor vid Åbo universitet
  och en av sin tids främsta...

 337. ...jurister i Norden. Han var ett tag
  ledamot i högsta domstolen i Sverige.

 338. Han förnyade inte lagspråket mer än
  att han förnyade ortografin en aning.

 339. Han justerade fraser och ordförråd, men
  inte alltid åt senare etablerat håll.

 340. Han hade något emot...

 341. Han gillade till exempel inte ordet
  omaisuus, utan försökte ersätta det-

 342. -med äldre, otydligare varianter.

 343. Men översättningen som kom ut 1808-

 344. -blir den sista lagöversättningen
  under det svenska styret...

 345. ...som lämnat spår efter sig.

 346. När Finland 1809
  blir en del av det ryska kejsardömet-

 347. -upphör dekretöversättningen.

 348. Vad som hände Henrik Forshäll vet jag
  inte, om han omplaceras eller sägs upp.

 349. Men han dör redan 1810
  och blir således-

 350. -den sista officiella finska
  översättaren under det svenska styret.

 351. Därmed upphör traditionen
  med finska lagöversättare i Stockholm-

 352. -som började redan på 1580-talet
  när Mårten översatte landslagen.

 353. Denna institutionaliserade tradition-

 354. -som från och med 1735
  ingick i kanslikollegiet-

 355. -inbegrep många dekretöversättare
  som stressade och underbetalda-

 356. -säkert gjorde sitt bästa
  och skötte många praktiska göromål-

 357. -vid sidan av sina ordinarie uppgifter.

 358. Arbetet med utvecklingen av lagspråket
  flyttades till Finland.

 359. Men de svenska lagarna
  gällde även i storfurstendömet Finland.

 360. Översättningen av dekret organiserades
  på nästan samma sätt som i Stockholm.

 361. Här fanns kanslikollegiet
  där översättaren hade sitt ämbete.

 362. I Finland, som var en autonom del
  av ryska kejsardömet-

 363. -fanns en senat
  där man inrättade en översättartjänst-

 364. -som innehades av ett flertal personer.

 365. De är rätt många
  och deras namn är kända.

 366. Jag har själv skrivit om deras
  förehavanden i ett par kortare artiklar.

 367. När jag hade färdigställt presentationen
  insåg jag...

 368. ...att jag inte vet något om
  vad som hände i Stockholm-

 369. -efter att riksgränsen ändrades.

 370. Den finska populationen
  måste ju ha ökat-

 371. -eftersom många tjänstemän
  flydde till Sverige.

 372. Men det som händer i Sverige
  försvinner liksom.

 373. Åtminstone som intresseområde
  för finska forskare.

 374. Intresset kommer egentligen tillbaka
  först på 1900-talet.

 375. Å andra sidan står det klart
  att allt det som har hänt här...

 376. ...inte har försvunnit ur arkiven,
  utan det har lagrats på samma ställe-

 377. -som det arbete
  som gjordes under det svenska styret.

 378. Så allt material finns på Riksarkivets
  Mariebergsfilial i Stockholm.

 379. Men jag är rädd för att ingen
  efter Martti Rapola på 1920-talet-

 380. -har tittat i arkiven,
  åtminstone bland språkforskare.

 381. Men om det tidiga juridiska arbetet
  som gjordes under det svenska styret-

 382. -intresserar någon, så går det bra
  att besöka Kotus webbplats.

 383. På kaino.kotus.fi/aineistot/ finns
  Mårtens översättning av landslagen-

 384. -och många dekrettexter
  från 1700- och 1800-talet-

 385. -som jag nämnt i presentationen.

 386. Och här ser ni några
  av mina viktigaste källor.

 387. Den som bäst presenterar översättarna
  är kanske Einar V. Juvas artikel.

 388. I de essäer jag själv har skrivit
  för Kielikello och Kieliviesti-

 389. -har jag försökt
  att dra lite paralleller-

 390. -med skriftspråkets allmänna utveckling.

 391. Och utvecklingsjämförelsen
  sträcker sig till 1800-talet.

 392. Tack.

 393. Översättning: Petri Knuutila
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Finskt lagspråk under det svenska styret

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Petri Lauerma går igenom hur lagtexterna på finska kom till. Ett sätt att översätta de svenska lagtexterna till finska under det svenska styret var genom att sätta ett i på slutet av de svenska orden. På det sättet fick man till exempel ord som civili och criminelli till lagtexterna. Han berättar också om de dåligt betalda översättarnas mödor med lagtexterna och deras otillräckliga kunskaper i det finska språket. Inspelat den 24 mars 2017 på Finlandsinstitutet, Stockholm. Arrangör: Språkrådet.

Ämnen:
Modersmål och minoritetsspråk > Finska
Ämnesord:
Finska språket, Språkhistoria, Språkvetenskap
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Språkseminarium i finska 2017

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Språkseminarium i finska 2017

Den sverigefinska litteraturens tillstånd

Satu Gröndahl ger tillbakablickar över den drygt 40-åriga sverigefinska litteraturen och hur den har utvecklats och förändrats. Det karakteristiska i minoritetslitteraturen är vem som får representera minoriteten och hur. Det är en litterär renässans där miljöerna i böckerna går från boendebaracker till Östermalm. Inspelat den 24 mars 2017 på Finlandsinstitutet, Stockholm. Arrangör: Språkrådet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Språkseminarium i finska 2017

Sverigefinskt vid Sveriges Radio

Från början var målgruppen för Sisuradios sändningar sommarturisterna från Finland. Radiojournalisten Jorma Ikäheimo blickar tillbaka och berättar om milstolpar och utmaningar i den sverigefinska verksamheten vid Sveriges Radio, som funnits i nästan sextio år. Inspelat den 24 mars 2017 på Finlandsinstitutet, Stockholm. Arrangör: Språkrådet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Språkseminarium i finska 2017

Skogsfinnars språk på 1600- och 1700-talet

Marja-Liisa Keinänen berättar om hur skogsfinnar och deras språk ansågs vara ett hot i Sverige på 1600- och 1700-talen. Makthavarna upplevde dem som envisa och motsträviga för att de inte lärde sina barn svenska och inte gick till svenska gudstjänster. Makthavarna såg svenskan som religionens och upplysningens språk och genomförde därför försvenskningskampanjer bland skogsfinnar. Inspelat den 24 mars 2017 på Finlandsinstitutet, Stockholm. Arrangör: Språkrådet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Språkseminarium i finska 2017

Finskt lagspråk under det svenska styret

Petri Lauerma går igenom hur lagtexterna på finska kom till. Ett sätt att översätta de svenska lagtexterna till finska under det svenska styret var genom att sätta ett i på slutet av de svenska orden. På det sättet fick man till exempel ord som civili och criminelli till lagtexterna. Han berättar också om de dåligt betalda översättarnas mödor med lagtexterna och deras otillräckliga kunskaper i det finska språket. Inspelat den 24 mars 2017 på Finlandsinstitutet, Stockholm. Arrangör: Språkrådet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Språkseminarium i finska 2017

Varför är det finska språket som det är?

Lari Kotilainen ger en snabb historik över det finska språkets historia och går igenom sex orsaker till varför språket är som det är. Allt börjar vid floden Volga. 1800-talet var ett viktigt decennium för finskan då nationstanken skapade förutsättningar för användandet och utvecklandet av språket. Inspelat den 24 mars 2017 på Finlandsinstitutet, Stockholm. Arrangör: Språkrådet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Språkseminarium i finska 2017

Gamla och nya nyord i finskan

Finska språket får hela tiden nya ord via sammansättningar, utlåningar och genom att härleda ord från andra språk. Henna Leskelä från Språkrådet ger en kort historik i de finska nyordens tillkomst från 1800-talet till idag. Inspelat den 24 mars 2017 på Finlandsinstitutet, Stockholm. Arrangör: Språkrådet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & modersmål och minoritetsspråk

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Samiska veckan 2016

Samiskt lexikon på nätet

Trond Trosterud, forskare på universitetet i Tromsö, berättar om utvecklingen av universitetets online-lexikon och vilken information man kan utläsa av användningen. För majoritetsspråket går det att bara klicka på ett ord i en text och få det översatt, men för samiskan är det inte så lätt. Chansen att stöta på ett ord i dess grundform är liten. Trond Trosterud berättar om lösningen på problemet. Inspelat på Umeå universitet den 10 mars 2016. Arrangörer: Umeå universitet och SLU.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Samiska veckan 2016

Digital sameskola

Forskaren Torkel Rasmussen från Sámi allaskuvla i Norge menar att vi står inför århundradets största utmaning i det samiska språkarbetet. Han föreslår ett samarbetsprojekt mellan sameting, språkteknologer, lingvister, pedagoger och skolägare för att den samiska utbildningen inte ska halka efter. Rasmussen har arbetat med medier under lång tid och konstaterat att digitaliseringen inte har förstört journalistiken, utan tvärtom stärkt den. Detsamma gäller undervisningen, menar han. Digitalisering förstör inte samiskundervisningen, utan stärker den. Inspelat på Umeå universitet den 10 mars 2016. Arrangörer: Umeå universitet och SLU.