Titta

UR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

UR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

Om UR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

Sverige har det senaste decenniet tagit flera stora steg för att upprätthålla den stolta linneanska traditionen när det gäller att kartlägga den biologiska mångfalden. Mycket återstår att upptäcka och göra. Hur långt har vi egentligen kommit? Föreläsningar och samtal från Flora- och fauna-konferensen 2017. Inspelat den 5 april 2017 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken.

Till första programmet

UR Samtiden - Flora- och faunavård 2017 : Forskningsnytt om gallmyggorDela
 1. Gallmyggetaxonomer
  har en stor kunskapslucka att fylla.

 2. Om det finns andra djur än människor
  som kan anses styra världen-

 3. -så är det insekterna,
  och inom insekterna tvåvingarna-

 4. -och inom tvåvingarna Cecidomyiidae-

 5. -det vill säga gallmyggorna.

 6. Det här är en slutsats från en studie
  av den kanadensiska insektsfaunan-

 7. -utförd av en kanadensisk expert
  på DNA-streckkodning, Paul Hebert.

 8. Studien antydde att världsfaunan
  kan bestå av 10 miljoner insektsarter-

 9. -och nästan 2 miljoner gallmyggearter.

 10. Om det är sant, så finns det fler olika
  gallmyggor på jorden än skalbaggar-

 11. -eller fler gallmyggearter
  än djur som finns beskrivna i dag.

 12. Jag vill nämna
  att Hebert inte är nån flugexpert-

 13. -så det är osannolikt att han bara
  vill göra reklam för sin favoritinsekt.

 14. Det finns andra bevis
  för gallmyggediversiteten-

 15. -i en studie som kommer ut senare i år.

 16. I en liten bit molnskog i Costa Rica-

 17. -har experter på tvåvingar hittat
  över 4 200 olika flugarter-

 18. -av vilka en femtedel, 812 arter,
  var gallmyggor.

 19. På andra plats kom Phoridae,
  puckelflugor, med 404 arter.

 20. Gallmyggor och puckelflugor är-

 21. -de artrikaste familjerna
  bland tvåvingarna även i Sverige.

 22. För experter på gallmyggefamiljen-

 23. -är antalet arter i världen
  omöjligt att uppskatta.

 24. Det är ett tecken på
  att majoriteten av gallmyggearterna-

 25. -fortfarande är helt okända.

 26. Vår samlade okunskap om denna
  mångfald blir kanske lättare att förstå-

 27. -om vi jämför det
  med andra tvåvingade djur - fåglarna-

 28. -som är mer populära
  och en mer utforskad grupp.

 29. Försök föreställa er
  att de enda fågelarterna vi känner till-

 30. -är en andart, två rovfåglar-

 31. -en vadare och tre finkar.

 32. Alla andra fåglar är okända
  och väntar på att bli upptäckta.

 33. Så ser situationen ut för gallmyggor.

 34. Gallmyggetaxonomer
  har en stor kunskapslucka att fylla.

 35. Luckan mellan de 1,8 miljoner arter
  som uppskattningsvis existerar-

 36. -och de 6 200 arter
  som är beskrivna och namngivna.

 37. Vad gäller vår forskning
  så tog det oss över tjugo år-

 38. -att identifiera
  och beskriva 400 nya arter-

 39. -på bara ett fåtal platser i världen-

 40. -så uppgiften vi står inför
  är verkligen gigantisk.

 41. Om ni blickar inåt
  och frågar er själva vad ni vet-

 42. -om myggorna som styr världen-

 43. -är det kanske inte mer än jag visste
  i början av min karriär för 25 år sen.

 44. Vi friskar upp kunskapen tillsammans
  och tar en promenad till Fiby urskog-

 45. -som ligger
  ett par kilometer väster om oss.

 46. Gallmyggor
  är bara 1-2 millimeter stora-

 47. -så de är för små
  för att synas på den här bilden.

 48. Ni får lita på mig
  när jag säger att varje gul prick-

 49. -utgör ett antal gallmyggor,
  antingen vuxna eller larver.

 50. Vi ser att de finns nästan överallt
  och förekommer i stora mängder.

 51. Larverna är antingen växtätare-

 52. -som lever i blåsliknande knölar på
  kärlväxter, så kallade gallbildningar-

 53. -eller svampätare eller predatorer.

 54. Vuxna myggor
  driver med vinden som aeroplankton.

 55. Svampätarna är
  min taxonomiska specialitet-

 56. -så från och med nu
  tänkte jag fokusera på dem.

 57. För att vi ska kunna studera myggorna
  samlar vi in dem-

 58. -med olika
  entomologiska standardmetoder-

 59. -där den mest effektiva
  är malaisefällan.

 60. Vinden blåser in
  de små myggorna i fällan-

 61. -vilken fungerar som ett fisknät.

 62. De fångas i en behållare med alkohol.

 63. En enda fälla kan fånga tusentals
  gallmyggor på bara några veckor.

 64. I laboratoriet sorteras hanarna ut-

 65. -och placeras i ett mikroskop
  när de har dissekerats i två delar.

 66. Den ena delen är kroppen,
  och den andra är genitalierna.

 67. Sen studeras
  de två delarnas morfologi-

 68. -vid 400 gångers förstoring
  med hjälp av ett ljusmikroskop.

 69. Då får vi de diagnostiska egenskaper
  som krävs för att besvara huvudfrågan:

 70. Vilken art är det?

 71. Med andra ord
  är små detaljer i hanens genitalier-

 72. -de viktigaste egenskaperna
  vid särskiljning av snarlika arter.

 73. För att se vilka egenskaper
  som är diagnostiska för en art-

 74. -brukar man ofta konsultera
  identifieringsnycklar i litteraturen-

 75. -eller jämföra exemplaren
  med exemplar i museisamlingar.

 76. I vårt arbete med gallmyggor
  vill vi skapa identifieringsverktyg-

 77. -såsom de två böcker
  vi gav ut 2009 och 2013.

 78. Svampätande gallmyggors
  favoritplatser i Sverige-

 79. -visade sig vara skogar
  som inte har avverkats på länge.

 80. På första plats kom Fiby urskog-

 81. -med 150 funna arter,
  varav 15 var nyupptäckta.

 82. På andra plats kom
  Grytsjön naturreservat i Småland-

 83. -med totalt 124 arter,
  varav 11 var nyupptäckta.

 84. Som jämförelse
  är en prydlig, monoton tallodling-

 85. -en lämplig livsmiljö
  för omkring 10 arter.

 86. I jämförelse med tropikerna
  är siffrorna dock blygsamma.

 87. I Zurqui, molnskogen i Costa Rica
  som jag nämnde tidigare-

 88. -hittade vi 314 arter,
  varav 307 var nyupptäckta.

 89. Tack vare intensiva studier har vi nu-

 90. -fler kända svampätande
  gallmyggearter i Sverige-

 91. -än i nåt annat land i världen.

 92. Vi började med 120 arter 2003-

 93. -och kom upp i 590 arter 2017.

 94. Det är en ökning med 470 arter,
  eller nästan 400 procent-

 95. -och nästan hälften av dem, 227 arter-

 96. -visade sig vara helt nyupptäckta.

 97. Just nu förekommer 40 procent av
  de kända svampätande gallmyggorna-

 98. -i Sverige, men detta avspeglar
  dock inte biogeografiska mönster.

 99. Det visar bara
  hur lite vi vet om världsfaunan-

 100. -och hur givande
  nationella förteckningar kan vara.

 101. Det är ingen överdrift
  att säga att Svenska artprojektet-

 102. -är en stöttepelare
  i dagens globala gallmyggeforskning.

 103. "Global gallmyggeforskning"
  kan låta som ett mäktigt forskarteam-

 104. -men faktum är att om alla forskare
  skulle åka ut på en insamlingsresa-

 105. -så hade det räckt med en minibuss.

 106. Det är oroväckande att bara fyra
  av de åtta taxonomiska experterna-

 107. -har uppsikt över världsfaunan,
  och tre av dem är nästan åttio år.

 108. Dessutom arbetar nästan ingen
  i exempelvis Asien eller Afrika.

 109. Till följd av detta
  har vi ingen möjlighet-

 110. -att hantera frågor om artskydd.

 111. I Sverige har många gallmyggor
  bara hittats på en eller två platser-

 112. -men vi saknar kunskapen som krävs
  för att förstå vad det faktiskt betyder.

 113. Men ansvaret vilar ändå på oss
  att bevara en rik gallmyggefauna.

 114. Eftersom gallmyggor
  är beroende av vissa värdarter-

 115. -som svampar, kärlväxter och leddjur,
  så säger det sig självt-

 116. -att ett villkor för gallmyggediversitet
  är hälsosamma värdpopulationer.

 117. En annan observation är
  att urskogar och öppna ängar-

 118. -kan försörja en enorm artdensitet-

 119. -så stora områden
  med såna miljöer bör skyddas.

 120. Sist men inte minst
  måste vi lära oss mer om gallmyggor-

 121. -för att kunna skydda arterna-

 122. -så fler förteckningar och forskning
  om sällsynta arter borde initieras.

 123. Gallmyggor har levt på vår planet
  i 150 miljoner år-

 124. -så ur deras perspektiv
  är vi människor nykomlingar.

 125. Deras stora ögon
  lär fortsätta observera oss-

 126. -både när vi lyckas
  och när vi misslyckas. Tack.

 127. Översättning: Malin Kärnebro
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Forskningsnytt om gallmyggor

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Av jordens tio miljoner arter av insekter räknas över två miljoner höra till arten gallmygga, berättar forskaren och entomologen Mathias Jashhof som ägnat mer än 25 års forskning åt dessa myggor. Gallmyggor hör med andra ord till den största familjen bland insekterna, och de finns spridda över jordens alla hörn. Inspelat den 5 april 2017 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken.

Ämnen:
Biologi > Djur och natur
Ämnesord:
Gallmyggor, Insekter, Naturvetenskap, Ryggradslösa djur, Zoologi
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

Du tror inte på det här, eller hur!?

Det svenska artprojektet är världsunikt i sitt slag med syfte att identifiera och beskriva Sveriges alla flercelliga organismer, berättar professor Per Alström från Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet. Carl von Linné kände till ungefär 1 500 arter av insekter i vår natur. Idag känner vi till över 27 000 insekter bara i Sverige. Inspelat den 5 april 2017 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

Svenska malaisefälleprojektet

Med 80 miljoner insamlade insekter mellan åren 2003 och 2006 i så kallade malaisefällor utgör den här samlingen världens största, berättar Dave Karlsson, projektledare och platschef för Station Linné på Öland. Här har 2 000 nya arter kunnat kartläggas. Minst hälften av de här arterna är nya också för vetenskapen. Inspelat den 5 april 2017 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

Forskning pågår om trådingar

År 2004 började forskaren Ellen Larsson intressera sig för trådingar, så kallade små och medelstora skivlingar. Då kände man till 88 vetenskapligt beskrivna arter i Sverige och Norden. Idag har den siffran stigit till 232 arter varav cirka 20 skivlingsarter är helt nya för vetenskapen. Här berättar Ellen Larsson om hur vi med ökad kunskap om trådingarna och deras utbredning och ekologi kan få ett bra grepp om deras betydelse för vårt ekosystem. Inspelat den 5 april 2017 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

Forskningsnytt om gallmyggor

Av jordens tio miljoner arter av insekter räknas över två miljoner höra till arten gallmygga, berättar forskaren och entomologen Mathias Jashhof som ägnat mer än 25 års forskning åt dessa myggor. Gallmyggor hör med andra ord till den största familjen bland insekterna, och de finns spridda över jordens alla hörn. Inspelat den 5 april 2017 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

De finns i Artfakta

Många syns inte men finns ändå i tjänsten Artfakta, berättar Artur Larsson som arbetar med att ta fram fakta och information om arter för publicering i Artfakta. Här finns till exempel namn på olika organismer, deras släktskap, viktiga kännetecken, bilder, deras utbredning, om de är rödlistade med mera. Den här typen av beskrivningar behöver vi för att effektivt kunna kommunicera med varandra och rapportera olika observationer i naturen, berättar han. Inspelat den 5 april 2017 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

Att skydda och tillgängliggöra naturen

Vi måste skydda naturen för att den ska kunna ta hand om oss. Detta budskap vill miljöminister Karolina Skog (MP) sprida till allmänheten. Välmående skogar, ängsmarker och sjöar bidrar både till ett samhälles utveckling och till människors välbefinnande, menar hon. Inspelat den 5 april 2017 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

Det norska artprojektet

Under 2017 har över 70 olika projekt i Norge arbetat med att dokumentera nya arter. Bara i år har man funnit 2 400 nya arter, berättar Ingrid Erthus Mathisen från den norska artdatabanken. Inspelat den 5 april 2017 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

Med blick för nakensnäckor

Kennet Lundin, docent och vetenskaplig intendent vid Göteborgs naturhistoriska museum, berättar om sitt arbete med att synliggöra den marina mångfalden vid den svenska västkusten. Det handlar både om att upptäcka nya arter och att skydda och bevara redan tidigare dokumenterade arter. Inspelat den 5 april 2017 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

Även för själva fruntimren

Mariette Manktelow, vice ordförande i Linnésällskapet, berättar om hur det var att vara kvinna och intresserad av botanik på 1700-talet och vad Carl von Linné hade för betydelse för kvinnornas botaniska intresse. Inspelat den 5 april 2017 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

Dna-baserad artbestämning i teori och praktik

Malin Strand, forskare och marin samordnare, har tillsammans med sin kollega Maria Kahlert testat dna-baserade metoder på marina bottenprover för att se om tekniken fungerar samt vad den faktiska kostnaden för den nya metoden blir i slutändan. Om vi tänker oss dna-baserade verktyg för framtida miljöövervakning kommer det att krävas en ny typ av organisation och möjligen en nationell infrastruktur, menar de. Inspelat den 5 april 2017 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

Arterna skönheten och hjärtats oro

Redan som 13-åring började Mikael Sörensson skriva upp och dokumentera olika arter utifrån de insektsböcker som fanns i föräldrarnas bokhylla. Intresset finns kvar, speciellt för mycket små skalbaggar och gamla insektsböcker, berättar Mikael Sörensson som är entomolog. Inspelat den 5 april 2017 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

Behovet av artfakta inom naturvården

Ett panelsamtal om hur artfakta egentligen används. Medverkande: Linda Strand, ordförande Sveriges entomologiska förening, Anders Haglund, växtekolog, och Karl Ingvarson, naturvårdare länsstyrelsen i Sörmland. Inspelat den 5 april 2017 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Tvärvetenskap i praktiken

Individanpassad vård för missbrukare

Markus Heilig, professor i psykiatri vid Linköpings universitet, har länge forskat om vården i samband med missbruk. Han menar att trots att vi idag har stor kunskap om beroendesjukdomar så får de som drabbas nästan aldrig modern behandling för sitt missbruk av sjukvården. All medicinsk kompetens som finns utnyttjas inte. Moderator: Sharon Jåma. Inspelat den 11 november 2015 på Campus Norrköping. Arrangör: Linköpings universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Den magiska handen

Oxytocin kallas ibland för kärlekshormonet. Det frisätts vid mjuk beröring och får oss att njuta. Anna Jönsson, sexibilitycoach, berättar om frigörande tantramassage och professor Kerstin Uvnäs Moberg om oxytocinets betydelse för sexlusten.