Titta

UR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

UR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

Om UR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

Sverige har det senaste decenniet tagit flera stora steg för att upprätthålla den stolta linneanska traditionen när det gäller att kartlägga den biologiska mångfalden. Mycket återstår att upptäcka och göra. Hur långt har vi egentligen kommit? Föreläsningar och samtal från Flora- och fauna-konferensen 2017. Inspelat den 5 april 2017 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken.

Till första programmet

UR Samtiden - Flora- och faunavård 2017 : Svenska malaisefälleprojektetDela
 1. Jag är fullständigt övertygad om-

 2. -att de ungdomar som upptäcker
  fascinationen med naturen-

 3. -aldrig skulle komma på tanken att
  elda upp bilar eller slå ner folk.

 4. För som Linné sa: Inget underverk
  är större än det minsta.

 5. Tack för inbjudan att presentera
  vårt malaisefälleprojekt-

 6. -eller SMTP, efter engelskans
  "Swedish Malaise Trap Project"-

 7. -som har gett oss världens
  största insektssamling på Öland.

 8. Så här ser alltså en malaisefälla ut.

 9. En tältliknande konstruktion
  som uppfanns av-

 10. -den svenska entomologen
  René Malaise på 30-talet.

 11. Den fungerar som så att en insekt
  som flyger in i fällans mittvägg-

 12. -börjar röra sig uppåt för att
  till slut hamna i burken högst upp.

 13. Målsättningen med SMTP är att göra
  en inventering av insektsfaunan-

 14. -och få material för
  morfologiska och molekylära studier-

 15. -av kanske främst
  dåligt kända grupper-

 16. -inom steklar och tvåvingar.

 17. Insamlingen gick till så att
  under tre års tid med start 2003-

 18. -sattes det upp 75 malaisefällor
  på 54 olika lokaler i landet-

 19. -på platser som Naturvårdsverket
  listat som särskilt artrika-

 20. -eller som vi av annan anledning
  visste var speciellt intressanta.

 21. Men en av de styrande faktorerna
  när vi valde platser-

 22. -var tillgången på
  en pålitlig person-

 23. -som kunde åta sig
  att sköta våra fällor-

 24. -i upp till tre års tid.

 25. Det blev närmare hundra personer
  som jobbade ideellt under tre år-

 26. -och de var ryggraden
  till hela projektet-

 27. -som utan deras insatser inte
  hade varit möjligt att genomföra.

 28. Fällskötarna blev ombedda
  att tömma fällorna-

 29. -ungefär en gång
  var fjortonde dag under säsong.

 30. Ett par gånger om året
  åkte vi sedan runt landet-

 31. -och samlade in materialet, som
  transporterades till Stockholm-

 32. -där det förvarades i källaren
  på Naturhistoriska riksmuseet.

 33. Det blev till slut
  drygt tvåtusen såna här burkar-

 34. -som innehåller
  tusentals insekter i varje.

 35. Och burkarna transporterades sen
  ner till Öland och station Linné-

 36. -där de har sorterats.

 37. Tar man ett prov ser det ut så här
  innan vi har börjat plocka i det.

 38. Vi sorterade på forskningsstationen
  i tre steg-

 39. -i lite drygt trehundra
  partitioner/grupper-

 40. -med en sorteringshastighet på
  en bestämning var tredje sekund.

 41. Hittills har ungefär femtio personer
  jobbat med sorteringen på Öland.

 42. Och glädjande nog är det nästan
  exakt lika många killar som tjejer-

 43. -som lockas till projektet.

 44. Ingen får dock
  börja arbeta med vårt material-

 45. -innan man har genomgått
  en introduktionskurs-

 46. -som innebär att efter en vecka-

 47. -kan man sortera alla Sveriges över
  30 000 insektsarter till ordning-

 48. -och det har gjort kursen och
  sorteringsarbetet väldigt populärt.

 49. Både populärt och meriterande.

 50. De allra flesta av de femtio
  studenter som har jobbat hos oss-

 51. -har fortsatt med
  högre studier eller forskning.

 52. När sorteringsarbetet är klart börjar
  vi skicka ut det bestämda materialet-

 53. -till taxonomer
  runtomkring i världen.

 54. Hittills har vi skickat ut insekter-

 55. -till 125 taxonomer
  runtomkring i världen.

 56. En bild säger mer
  än tusen ord, sägs det-

 57. -och här skulle jag vilja visa
  en filmsnutt-

 58. -som min f.d. student och nuvarande
  kollega Mareike Kiupel har gjort-

 59. -och som på ett utmärkt sätt-

 60. -fångar den så välkända SMTP-andan.

 61. Tillbaka till allvaret.

 62. Uppskattningsvis har vi samlat in
  ungefär 80 miljoner insekter-

 63. -och vårt material utgör därmed
  världens största insektssamling.

 64. Fyra femtedelar är nu sorterat
  i ett första sorteringssteg-

 65. -och räknar vi med all sortering och
  etikettering och vad det kan vara-

 66. -har vi gjort över en kvarts
  miljard hanteringar av insekter-

 67. -under de fjorton åren
  som projektet varit i gång.

 68. Vi har skickat ut mer än 300
  leveranser med över 600 000 insekter-

 69. -till 125 experter
  i 24 länder på fyra världsdelar.

 70. Och i den kvarts miljon rika-

 71. -exemplar av identifierade insekter
  till artnivå-

 72. -har det påträffats mer än
  tvåtusen nya arter för Sverige.

 73. Och mellan en tredjedel och hälften
  av dem är nya för vetenskapen.

 74. Vi tror att vi fått in mellan 50 och
  60 procent av den svenska artstocken.

 75. Och vi tror att vi kommer
  hitta ytterligare 3 000 arter-

 76. -när allt är uppsorterat.

 77. Det har publicerats
  drygt hundra vetenskapliga artiklar-

 78. -rapporter,
  avhandlingar, examensarbeten-

 79. -baserat på material
  från malaisefälleprojektet.

 80. Såna här resultat väcker ju intresse-

 81. -och nyfikenhet också
  utanför den förväntade sfären.

 82. Hittills har trehundra tidnings-
  artiklar publicerats om projektet-

 83. -och det är ett återkommande inslag
  i radio och tv-

 84. -både i Sverige och utomlands.

 85. Men är sånt här viktigt, då?
  Måste varenda prick ha ett namn?

 86. Vad är det för mening med
  att känna igen alla?

 87. En del är så små att de knappt syns,
  men de finns ändå.

 88. Eller som myggan i
  "Alice i underlandet" undrade:

 89. "Vad ska de ha namn för
  när de inte känns vid dem?"

 90. Och Alices svar löd: "De
  har nog inte användning för dem..."

 91. "...men jag gissar
  att de som ger dem namn har det."

 92. Och det är precis så det är.
  Linné var inne på samma spår.

 93. "Utan namn
  är kunskapen om tingen värdelösa."

 94. Linné var ju stor vän av ordning
  och försökte ordna upp naturen-

 95. -så att vi skulle få koll på
  vad som var där ute.

 96. Man kan jämföra hans arbete
  eller det som vi gör-

 97. -ett inventeringsprojekt
  likt malaisefälleprojektet-

 98. -med ett bibliotek.

 99. För vi måste ju hålla ordning och
  reda för att veta vad som finns-

 100. -annars riskerar vi
  att förlora kunskap och historia.

 101. Eller som före detta
  arbetsmarknadsminister-

 102. -och numera fjärilssamlande
  ölänningen Hasse Karlsson säger:

 103. "Alla säger numera att vi måste
  bevara mångfalden i naturen."

 104. "Men då måste vi veta vilka
  arter det är som utgör mångfalden."

 105. "Var de finns och vilka
  livsbetingelser de kräver."

 106. "Därför måste vi samla,
  sortera och artbestämma insekter."

 107. En annan vis ölänning är Anne Wilks,
  som har ritat den här teckningen-

 108. -som jag tycker är passande till
  sammanhanget och orden.

 109. "Utan spaning - ingen aning."

 110. Insekternas betydelse
  går att räkna på många sätt-

 111. -och på Smithsonian Institution
  har man helt enkelt räknat dem.

 112. Och man uppskattar att antalet
  insekter vid varje givet tillfälle-

 113. -är ungefär tio miljarder miljarder.

 114. Antalet människor är
  ungefär 7,5 miljard just nu.

 115. Räknar vi om det där så går det
  1,3 miljarder insekter per människa.

 116. 5,5 ton insekter på varje människa.

 117. Så det är klart att de har betydelse.

 118. Vad är det då för nytta
  med såna här inventeringar?

 119. Ingen påstår att jorden går under
  utan sån här forskning-

 120. -men den kan bidra till att planeten
  och dess invånare mår bättre.

 121. Det ökar och breddar
  förståelsen för naturen-

 122. -och som bonus
  kommer fler ut och rör på sig.

 123. Upprepas insamlingarna kan man
  konstatera om förändringar skett.

 124. Har några arter
  försvunnit eller tillkommit?

 125. Få organismgrupper svarar så snabbt
  på miljöförändringar som insekter-

 126. -och de bör givetvis vara en själv-
  klar indikator i klimatstudierna.

 127. Jag är fullständigt övertygad om-

 128. -att de ungdomar som upptäcker
  fascinationen med naturen-

 129. -aldrig skulle komma på tanken att
  elda upp bilar eller slå ner folk.

 130. För som Linné sa: Inget underverk
  är större än det minsta.

 131. Kunskap är aldrig tung. Den
  för med sig respekt och ödmjukhet.

 132. Okunskap är i alla lägen
  vår värsta fiende.

 133. Stort tack till alla trehundra
  personer som har hjälpt oss-

 134. -och ett speciellt tack till
  Artdatabanken och Artprojektet.

 135. Tack.

 136. Textning: Markus Svensson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Svenska malaisefälleprojektet

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Med 80 miljoner insamlade insekter mellan åren 2003 och 2006 i så kallade malaisefällor utgör den här samlingen världens största, berättar Dave Karlsson, projektledare och platschef för Station Linné på Öland. Här har 2 000 nya arter kunnat kartläggas. Minst hälften av de här arterna är nya också för vetenskapen. Inspelat den 5 april 2017 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken.

Ämnen:
Biologi > Djur och natur
Ämnesord:
Arter (biologi), Entomologi, Insekter, Naturvetenskap, Ryggradslösa djur, Zoologi
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

Du tror inte på det här, eller hur!?

Det svenska artprojektet är världsunikt i sitt slag med syfte att identifiera och beskriva Sveriges alla flercelliga organismer, berättar professor Per Alström från Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet. Carl von Linné kände till ungefär 1 500 arter av insekter i vår natur. Idag känner vi till över 27 000 insekter bara i Sverige. Inspelat den 5 april 2017 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

Svenska malaisefälleprojektet

Med 80 miljoner insamlade insekter mellan åren 2003 och 2006 i så kallade malaisefällor utgör den här samlingen världens största, berättar Dave Karlsson, projektledare och platschef för Station Linné på Öland. Här har 2 000 nya arter kunnat kartläggas. Minst hälften av de här arterna är nya också för vetenskapen. Inspelat den 5 april 2017 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

Forskning pågår om trådingar

År 2004 började forskaren Ellen Larsson intressera sig för trådingar, så kallade små och medelstora skivlingar. Då kände man till 88 vetenskapligt beskrivna arter i Sverige och Norden. Idag har den siffran stigit till 232 arter varav cirka 20 skivlingsarter är helt nya för vetenskapen. Här berättar Ellen Larsson om hur vi med ökad kunskap om trådingarna och deras utbredning och ekologi kan få ett bra grepp om deras betydelse för vårt ekosystem. Inspelat den 5 april 2017 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

Forskningsnytt om gallmyggor

Av jordens tio miljoner arter av insekter räknas över två miljoner höra till arten gallmygga, berättar forskaren och entomologen Mathias Jashhof som ägnat mer än 25 års forskning åt dessa myggor. Gallmyggor hör med andra ord till den största familjen bland insekterna, och de finns spridda över jordens alla hörn. Inspelat den 5 april 2017 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

De finns i Artfakta

Många syns inte men finns ändå i tjänsten Artfakta, berättar Artur Larsson som arbetar med att ta fram fakta och information om arter för publicering i Artfakta. Här finns till exempel namn på olika organismer, deras släktskap, viktiga kännetecken, bilder, deras utbredning, om de är rödlistade med mera. Den här typen av beskrivningar behöver vi för att effektivt kunna kommunicera med varandra och rapportera olika observationer i naturen, berättar han. Inspelat den 5 april 2017 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

Att skydda och tillgängliggöra naturen

Vi måste skydda naturen för att den ska kunna ta hand om oss. Detta budskap vill miljöminister Karolina Skog (MP) sprida till allmänheten. Välmående skogar, ängsmarker och sjöar bidrar både till ett samhälles utveckling och till människors välbefinnande, menar hon. Inspelat den 5 april 2017 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

Det norska artprojektet

Under 2017 har över 70 olika projekt i Norge arbetat med att dokumentera nya arter. Bara i år har man funnit 2 400 nya arter, berättar Ingrid Erthus Mathisen från den norska artdatabanken. Inspelat den 5 april 2017 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

Med blick för nakensnäckor

Kennet Lundin, docent och vetenskaplig intendent vid Göteborgs naturhistoriska museum, berättar om sitt arbete med att synliggöra den marina mångfalden vid den svenska västkusten. Det handlar både om att upptäcka nya arter och att skydda och bevara redan tidigare dokumenterade arter. Inspelat den 5 april 2017 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

Även för själva fruntimren

Mariette Manktelow, vice ordförande i Linnésällskapet, berättar om hur det var att vara kvinna och intresserad av botanik på 1700-talet och vad Carl von Linné hade för betydelse för kvinnornas botaniska intresse. Inspelat den 5 april 2017 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

Dna-baserad artbestämning i teori och praktik

Malin Strand, forskare och marin samordnare, har tillsammans med sin kollega Maria Kahlert testat dna-baserade metoder på marina bottenprover för att se om tekniken fungerar samt vad den faktiska kostnaden för den nya metoden blir i slutändan. Om vi tänker oss dna-baserade verktyg för framtida miljöövervakning kommer det att krävas en ny typ av organisation och möjligen en nationell infrastruktur, menar de. Inspelat den 5 april 2017 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

Arterna skönheten och hjärtats oro

Redan som 13-åring började Mikael Sörensson skriva upp och dokumentera olika arter utifrån de insektsböcker som fanns i föräldrarnas bokhylla. Intresset finns kvar, speciellt för mycket små skalbaggar och gamla insektsböcker, berättar Mikael Sörensson som är entomolog. Inspelat den 5 april 2017 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

Behovet av artfakta inom naturvården

Ett panelsamtal om hur artfakta egentligen används. Medverkande: Linda Strand, ordförande Sveriges entomologiska förening, Anders Haglund, växtekolog, och Karl Ingvarson, naturvårdare länsstyrelsen i Sörmland. Inspelat den 5 april 2017 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Tvärvetenskap i praktiken

Sensorer ger norhörningar en ny chans

På många ställen i världen pågår tjuvjakt av utrotningshotade djur, till exempel noshörningar och elefanter. Som en del i kampen för att rädda de hotade djuren har Fredrik Gustafsson, professor i sensorinformatik, och hans kollegor startat ett projekt i Kenya där man utnyttjar modern sensorteknik för att spåra tjuvjägarna. Här visar han hur man har använt tekniken och testat den på Kolmårdens djurpark. Inspelat den 11 november 2015 på Campus Norrköping. Arrangör: Linköpings universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Stålmannen, öppna upp!

Ett avgörande ögonblick i Gunillas liv var när älskaren sa "Gör med mig, vad du vill!" Efter det kunde hon, nu som subjekt, på allvar njuta av sin sexualitet. Jonas Liliequist, professor i historia vid Umeå universitet, berättar hur mannen som sexuell norm har förändrats.