Titta

UR Samtiden - Demensdagarna 2017

UR Samtiden - Demensdagarna 2017

Om UR Samtiden - Demensdagarna 2017

Föreläsningar om den senaste forskningen och handfasta tips på hur man tröstar, hjälper och agerar i olika situationer i mötet med personer med demens. Inspelat den 3 maj 2017 på Svenska Mässan, Göteborg. Arrangör: Svenska nätverket för demenskunskap.

Till första programmet

UR Samtiden - Demensdagarna 2017 : En demensstrategi för SverigeDela
 1. Det blir en fördubbling
  av 80-plussare fram till 2050.

 2. Jag har den stora förmånen att
  få introducera Frida och Christer.

 3. Precis som Karin berättade
  handlar det här om framtiden:

 4. Vår framtid, vårt lands framtid.

 5. Jag tror till och med
  att det handlar om världens framtid.

 6. Om vi tittar på
  hur det ser ut i världen i dag-

 7. -så vet vi
  att vi har 47 miljoner demenssjuka.

 8. Hur ser det ut i Europa?
  6,4 miljoner personer är demenssjuka.

 9. Danmark har ju startat en demensby.

 10. Men 6,4 miljoner personer...

 11. Danmark skulle kunna vara
  ett helt land med demenssjuka.

 12. Ungefär 1,4 miljoner
  insjuknar varje år i Europa.

 13. Hur ser det ut framöver?

 14. Jo, vi har en fin möjlighet att ta
  demensvård, omsorg och samhället-

 15. -en bra bit
  mot ett demensvänligt samhälle.

 16. Starten var 2010
  med våra riktlinjer.

 17. Vad gäller världen... 2012 lyfte
  Världshälsoorganisationen demens-

 18. -som
  en högprioriterad folkhälsofråga-

 19. -och året därpå, 2013, G8-länderna.
  De är nu G7.

 20. Demens sågs som ett huvudfokus
  när det gäller sjukvårdsfrågorna.

 21. Året därpå: Alzheimer Europe
  startade Glasgow-arbetet-

 22. -och sammanställde
  Glasgow-deklarationen.

 23. 26 medlemsländer skrev under på
  att alla länder behöver demensplaner-

 24. -och att det behövs
  en gemensam europeisk demensplan.

 25. 2015 sa OECD, en stor organisation
  som jobbar med ekonomisk utveckling-

 26. -att bättre demensvård
  och en framtida bot-

 27. -kräver "action" nu.

 28. 2016 fick vårt grannland Danmark
  sin demensplan, som det 26:e landet.

 29. Och samma år - 2016 -
  fick Frida Nobel det här uppdraget.

 30. Hon är ansvarig utredare
  och medicinskt sakkunnig.

 31. Du är geriatriker och har jobbat med
  utredningsfrågor för Socialstyrelsen.

 32. Du har
  ett djupt och brett engagemang.

 33. Och Christer Neleryd, sakkunnig
  när det gäller socialtjänst-

 34. -med många års arbete
  med de här frågorna.

 35. Du har varit chef
  för Socialstyrelsens äldreenhet.

 36. Och här i Skåne har du tittat på-

 37. -evidensbaserad praktik
  inom socialtjänst och sjukvård.

 38. Ni fick uppdraget att ta fram-

 39. -ett underlag
  för en bred nationell demensstrategi.

 40. Ska Sverige bli
  det 27:e landet i Europa?

 41. Ni får berätta hur ni har arbetat med
  att ta fram underlaget. Varsågoda!

 42. -Tack.
  -Tack.

 43. Hör ni mig?

 44. Vi börjar med några ord
  som har styrt oss och inspirerat oss-

 45. -under det knappa året som
  vi hittills har jobbat med det här.

 46. Allra först
  några rader av Tomas Tranströmer:

 47. "Skäms inte för att du är människa,
  var stolt!"

 48. "Inne i dig
  öppnar sig valv bakom valv oändligt."

 49. "Du blir aldrig färdig,
  och det är som det skall."

 50. Vi har ju i arbetet
  träffat väldigt många människor-

 51. -bland annat Anna,
  som vi kan kalla henne.

 52. Anna hade nyligen fått
  sin demensdiagnos-

 53. -och var ganska omtumlad över
  att det väckte så mycket känslor.

 54. Hon vågade inte berätta det för alla-

 55. -för hon märkte att vänner som hon
  hade berättat det för tog avstånd-

 56. -när de fick veta det här. De vände
  sig till hennes make i stället.

 57. Anna sa: "Det är omskakande,
  och det är som om jag inte finns."

 58. För oss har det här
  varit en ögonöppnare-

 59. -som har visat
  att det är inte "vi och de"-

 60. -utan det är vi alla som på nåt sätt
  drabbas av demenssjukdomar.

 61. Många av oss har anförvanter
  som har insjuknat-

 62. -och många av oss kommer att leva
  så länge att vi drabbas av demens.

 63. Det är vi - och inte de.

 64. Som Wilhelmina berättade,
  hur många finns det i världen i dag?

 65. Ni känner säkert till
  siffran 160 000.

 66. Så många har en demenssjukdom
  i Sverige i dag.

 67. Det säger sig självt: anhöriga,
  barn, barnbarn, föräldrar...

 68. Vi är jättemånga med en personlig och
  privat relation till demenssjukdom.

 69. Därför känns det viktigt och bra-

 70. -att regeringen har tagit
  det första steget-

 71. -genom att ge uppdraget
  att utreda och ta fram ett underlag-

 72. -för det fortsatta arbetet
  med en demensstrategi.

 73. Det vi ska berätta om i dag-

 74. -är dels vad uppdraget är
  och hur vi har arbetat-

 75. -och också
  vilka problemområden vi har sett.

 76. Det har vi berättat om
  ganska tidigt-

 77. -men ni är de första som får höra
  vilka de viktiga områdena är.

 78. Själva uppdraget som sådant
  består av två delar:

 79. Att ta fram ett samlat underlag-

 80. -för en bred nationell strategi
  om demenssjukdomar.

 81. Vi ska också ta fram ett underlag-

 82. -till en plan för prioriterade
  insatser fram till 2022.

 83. Det ligger också i vårt uppdrag.

 84. Uppdraget gavs till Socialstyrelsen
  under våren förra året.

 85. Vi kom på plats efter sommaren,
  så vi har inte haft lång tid-

 86. -och det är uppenbart att det är
  ett brett, stort och viktigt område.

 87. Vi ska titta på
  allt från förebyggande insatser-

 88. -till vård i livets slutskede,
  och ha en internationell utblick.

 89. WHO arbetar precis nu med
  en global plan för demenssjukdomar.

 90. Det är många lager och aspekter
  som vi har att upptäcka-

 91. -och förhålla oss till, och ta med.

 92. Det är ett brett uppdrag,
  som Frida sa.

 93. Vi har haft väldigt breda kontaktytor
  under den här tiden.

 94. Några syns här på bilderna.

 95. Vi har haft hearingar med
  patient- och anhörigorganisationer-

 96. -och yrkesorganisationer.

 97. Vi har träffat nordiska kollegor-

 98. -som har arbetat fram strategier för
  demensfrågor i andra nordiska länder.

 99. Vi har haft expertmöten med...

 100. ...de främsta forskarna inom olika
  områden som rör demenssjukdomar:

 101. Medicin, socialt arbete,
  arbetsrehabilitering-

 102. -omvårdnadsforskning och så vidare.

 103. Vi har haft tre olika möten
  med olika forskare.

 104. Vi har haft
  en internationell workshop-

 105. -om arbete, vård och omsorg
  för dementa i lokalsamhället.

 106. Och vi har haft fortlöpande kontakter
  med intresseorganisationer.

 107. SKL är en viktig samarbetspartner,
  liksom Svenskt Demenscentrum-

 108. -och kompetenscentrum för anhöriga-

 109. -Nordens välfärdscenter
  och en rad olika svenska myndigheter.

 110. Vi har gjort
  studiebesök ute i verksamheterna-

 111. -i kommuner och landsting.

 112. Här ser ni några
  som vi har gjort studiebesök hos.

 113. En gemensam nämnare har varit-

 114. -att det är verksamheter
  som ligger i framkant.

 115. Det är kommuner och landsting som
  har vågat ta ytterligare ett steg-

 116. -och som är lärande exempel för andra
  och även för oss i vårt arbete.

 117. Mycket av kartläggningen
  har vi gjort under hösten.

 118. Den genererade följdfrågor,
  som vi har arbetat med under våren.

 119. Ganska tidigt kunde vi ringa in
  de övergripande rubrikerna.

 120. Inom vilka områden ligger problemen?

 121. Vi kommer att gå igenom det nu-

 122. -de viktiga områden vi ser
  under respektive rubrik.

 123. Ibland är det nånting
  som går under fler rubriker.

 124. Vi börjar med samverkan,
  där är det inget nytt.

 125. Svårigheten är att vi har två system:
  hälso- och sjukvård och socialtjänst.

 126. Personer med demens
  behöver insatser från båda.

 127. Det är ett exempel.
  Vi återkommer till det.

 128. Kunskap och kompetens har lyfts som
  den allra mest prioriterade frågan-

 129. -i hela vår kartläggning.

 130. På alla möten vi har haft-

 131. -har det varit
  den absolut viktigaste frågan.

 132. Vi återkommer till det
  i samband med viktiga områden.

 133. Uppföljning och utvärdering
  är också viktigt.

 134. Vi behöver mäta vad vi gör
  för att se vad som har effekt.

 135. Även här finns det svårigheter i dag.

 136. Personal är ett eget område.

 137. Det sammanblandas ofta med kompetens-
  försörjning i en allmän diskussion.

 138. Men här finns ansvaret att planera
  personalen för befolkningens behov-

 139. -och också hur det ser ut i vardagen
  med personalkontinuitet och annat.

 140. Anhörig- och närståendefrågor
  är förstås oerhört viktiga.

 141. Det är ett eget område,
  men det går in i flera andra också.

 142. Samhälle.

 143. Wilhelmina nämnde kort utvecklingen
  till ett demensvänligt samhälle.

 144. Många av strategierna som är på plats
  i andra länder, och även WHO-

 145. -har som en stark ansats att arbeta
  för ett demensvänligt samhälle.

 146. Slutligen har vi området
  digitalisering och välfärdsteknik.

 147. Det går lite på tvären kan man säga.

 148. Vi står inför en utveckling
  av nya tekniska hjälpmedel.

 149. Redan i dag jobbar vi
  i en digitaliserad värld.

 150. Vad ger det för möjligheter? Vilka
  är hindren? Hänger regelverken med?

 151. Såna frågor ligger inom det här.

 152. -Vi tar en punkt i taget nu.
  -Ja, vi börjar med samverkan.

 153. Det är ett av de allvarliga exemplen
  på hur demensvården inte fungerar-

 154. -eller på brister i demensvården.

 155. När vi började titta på det sa vi:
  "Det finns ju demensteam överallt."

 156. Nästan alla kommuner har demensteam.

 157. Vi fick hjälp av Svenskt Demens-
  centrum att intervjua sjuksköterskor-

 158. -företrädesvis i olika kommuner.

 159. Det visade att spännvidden är enorm:

 160. Från små team i kommunerna-

 161. -med en sjuksköterska och
  en undersköterska - en Silviasyster-

 162. -till mångprofessionella team-

 163. -som griper över både
  kommunal- och landstingsverksamhet.

 164. Om man tittar närmare på det här-

 165. -ser man att 80 % av demensteamen
  är finansierade av enbart kommunerna.

 166. Deras verksamhet är inom
  den kommunala verksamheten. 82 %.

 167. Det innebär ju i och för sig-

 168. -att detta team förmodligen
  lyfter demensvården i den kommunen-

 169. -och det blir kanske lättare
  för landstinget-

 170. -att ha en ingång i kommunens
  demensverksamhet. Men det visar-

 171. -att ett organiserat samarbete mellan
  landsting och kommun ofta saknas.

 172. Det beror väl delvis
  på eländet med journalerna.

 173. Man kan inte gå in och titta
  i den andra myndighetens journaler-

 174. -vad som är skrivet där.

 175. Drömmen är en förändring
  på det området, naturligtvis.

 176. Vad innebär det här med
  bristande samverkan för patienten?

 177. För det första så innebär det-

 178. -att kvaliteten i omvårdnads-
  insatserna i kommunen blir sämre-

 179. -när man inte har
  ett mångprofessionellt team.

 180. Och det innebär minskade möjligheter
  till tidig upptäckt-

 181. -eftersom den kommunala äldreomsorg-
  ens personal är en viktig länk-

 182. -för att upptäcka demenssjukdomar.

 183. Sen innebär det också att det blir
  svårare att sätta in insatser tidigt.

 184. Tidiga insatser måste vara av både
  medicinsk och social karaktär.

 185. Det missar man ju i systemet.

 186. Vi som har varit med sen ädelreformen
  i början på 90-talet-

 187. -vet att samverkan var ett av målen
  med reformen. Det var över 25 år sen.

 188. Det här är inte acceptabelt.

 189. Sen kommer vi till punkten kompetens-

 190. -som verkligen är det som har lyfts
  allra tydligast, som jag sa förut.

 191. Det är många punkter
  - och två bilder.

 192. Det fundamentala är grundkompetensen:

 193. Grundutbildningen
  och vidareutbildningar.

 194. Det här gäller alla professioner inom
  verksamheterna och alla vårdnivåer.

 195. Det kan vara bemötandet hemma
  av hemtjänstpersonalen-

 196. -likaväl som hur man får hjälp
  när man kommer in på medicinakuten.

 197. Där finns det brister.

 198. Det är nånting
  som man behöver identifiera och visa.

 199. Det är ett enormt viktigt arbete.

 200. Forskning - självklart.
  Vi måste fortsätta att lära oss mer.

 201. Som professor Gottfries sa,
  nu kan vi mer - fast vi inte kan det.

 202. Det är självklart en viktig del
  att fortsätta det arbetet.

 203. Omvårdnadsforskning och
  forskning i socialt arbete för äldre-

 204. -är i sin linda
  och kräver kanske metodutveckling.

 205. Det är ju nånting som är väldigt
  viktigt, likaväl som nya läkemedel.

 206. När det gäller läkemedelsfrågan
  har vi ytterligare poängterat-

 207. -ett viktigt område för samverkan.

 208. Här är det flera aktörer: akademin,
  sjukvården och läkemedelsindustrin.

 209. Här har vi börjat diskutera hur
  man kan samverka i de här delarna.

 210. Myndigheter är också med i den delen.

 211. Det finns en hel del forskning inom
  "life science" som har den ansatsen.

 212. Och det finns en life science-
  samordnare just för de här frågorna-

 213. -för de är svåra men väldigt viktiga.

 214. Där ser vi att en del i en första
  samverkan kan vara att fundera på:

 215. Vilka parametrar behöver följas
  när det kommer nya läkemedel-

 216. -så att vi vet att de har effekt?

 217. Men vi har ju kvalitetsregister
  i dag, som har mycket bra grunddata.

 218. Så det är ett viktigt område.

 219. Sen har vi lite mer avgränsade,
  specifika områden.

 220. Vi pratar mycket om demensläkemedel
  och att alla inte får dem-

 221. -och alla får inte en utredning-

 222. -men det gäller också behandling med
  andra läkemedel när man har demens.

 223. Eller omvänt,
  att se att det rör sig om demens.

 224. Det här är jätteviktigt. Vi ser
  att om man har en demensdiagnos-

 225. -så får man inte
  lika genomtänkt somatisk behandling.

 226. Det är en del som är viktig att lyfta
  och som ibland hamnar i skymundan.

 227. En annan viktig fråga
  är personer med utrikes bakgrund.

 228. Allt fler är födda i ett annat land,
  med allt vad det innebär-

 229. -och med en demenssjukdom
  kan språket påverkas.

 230. Där finns många utmaningar, och det
  är nånting som är viktigt att lyfta.

 231. Jag vet inte om Christer
  vill säga nånting om utrikesfödda.

 232. Det är i alla fall en fråga
  som man har börjat fundera kring.

 233. Det finns ett testinstrument
  vid utredning som heter RUDAS-

 234. -som är med
  i de nya nationella riktlinjerna.

 235. Den sista föreläsningen
  i morgon handlar om det.

 236. Det pratas inte mycket om våld
  i nära relationer vid demenssjukdom.

 237. Demens innebär en fördubblad risk
  att bli utsatt för olika slags våld.

 238. Det är dubbelt så hög risk att bli
  utsatt för våld av omsorgspersonal-

 239. -jämfört med om man vårdas
  med somatiska diagnoser.

 240. I Sverige finns bra statistik på
  det här, och man jobbar med frågorna-

 241. -ur ett jämställdhetsperspektiv
  och ur ett medmänskligt perspektiv.

 242. Vi har koll på allt upp till
  79 års ålder, där tar vetskapen slut.

 243. Det är nåt som vi har identifierat.

 244. Ett annat område är undernäring.
  Det har varit aktuellt i medierna nu.

 245. Vi som sitter här vet att det är ett
  viktigt område man behöver jobba med.

 246. Ett annat område är fysisk aktivitet,
  där det pågår många studier nu.

 247. Överhuvudtaget att intervenera
  för riskfaktorer och fundera kring:

 248. Hur mycket kan man förebygga
  för demenssjuka?

 249. Hur mycket
  kan man förbättra livskvaliteten?

 250. Det finns mycket. Det är ett viktigt
  område inom kunskapsdelen.

 251. Vård i livets slutskede vid demens-
  sjukdom, där finns kunskapsbrister.

 252. Och slutligen, under det här stora
  kompetens- och kunskapskapitlet-

 253. -så har vi dagverksamheter,
  som finns i nästan alla kommuner.

 254. Men vilket innehåll har den? Och
  vilken kunskap har de som jobbar där?

 255. Det är också en del i kompetens-
  området som vi har identifierat.

 256. Uppföljning och utvärdering. Det kan
  tyckas lite förmätet att ta upp det.

 257. Professor Gottfries nämnde att
  svensk forskning ligger i framkant.

 258. Det gör även våra kvalitetsregister.

 259. Utländska kontakter som vi har haft
  har uttryckt sin beundran-

 260. -för de två kvalitetsregister
  som Sverige har på demensområdet.

 261. Vi kan inte betrakta uppföljning och
  utvärdering som ett problemområde-

 262. -utan mer som ett utvecklingsområde.

 263. Utvecklingen ligger väl däri-

 264. -att kvalitetsregistren,
  framför allt SveDem kanske-

 265. -måste bli bättre på...

 266. Kommunerna måste bli bättre på
  att använda kvalitetsregistren-

 267. -som verktyg för verksamhets-
  utveckling och kvalitetsutveckling.

 268. Det finns goda exempel, som vi
  hörde på en konferens häromdagen:

 269. Kommuner som använder uppgifter
  från SveDem för kvalitetsutveckling.

 270. Uppföljning inom socialtjänst
  brister eller saknas alltför ofta.

 271. Regelverket förhindrar kommunerna att
  samla in material för uppföljning.

 272. Det är lite tokigt, men så är det.

 273. Därför är det önskvärt att kommuner,
  vårdcentraler och sjukvårdsenheter-

 274. -använder kvalitetsregistren mer-

 275. -att de ansluter sig
  och rapporterar in.

 276. Drömmen är att kunna tanka över
  information från journaler.

 277. Vi är inte där i dag. Det är ju
  manuell inmatning det handlar om.

 278. Om vi går vidare
  till avsnittet med personal-

 279. -så är ju en stor del rekrytering-

 280. -till att jobba med äldre
  eller de här sjukdomarna.

 281. Vi här inne vet vilket fantastiskt,
  spännande och intressant jobb vi har-

 282. -och hur mycket detektivarbete
  och roliga problem man ställs inför.

 283. Det här är inte alltid
  det som syns utåt.

 284. Det här är jätteviktiga frågor:
  hur rekryterar vi till verksamheten?

 285. Här kommer frågor om arbetsvillkor
  och arbetsmiljö in också.

 286. När det gäller personalplanering-

 287. -så har kommuner och landsting
  ett ansvar att planera-

 288. -så att befolkningen har tillgång
  till den kompetens som behövs.

 289. Som exempel
  vill jag nämna specialistläkarna.

 290. Där har vi goda kunskaper
  om utvecklingen över ganska lång tid.

 291. Det finns i dag
  63 läkarspecialiteter.

 292. Inriktningarna som huvudsakligen
  har bäring på demensområdet-

 293. -är allmänmedicin,
  psykiatri och geriatrik.

 294. Vi följer antal läkare per invånare
  i samhället.

 295. Det har gjorts i nitton år nu.

 296. Det har blivit
  fler läkare per invånare-

 297. -men här mäter man huvuden
  och inte heltidstjänster.

 298. Det kan möjligen vara så
  att vi har fler deltidstjänster-

 299. -men annars har det blivit fler.

 300. Det här gäller nästan
  alla andra personalkategorier också.

 301. Jag tar upp läkarna, för där är det
  en tydlig uppdelning mellan nischer.

 302. Den genomsnittliga ökningen
  på specialistläkare i allmänhet-

 303. -är att det har gått upp cirka 35 %.

 304. Det är 35 % fler specialistläkare,
  men branscherna skiljer sig åt.

 305. Psykiatrin ligger på 40 %.

 306. Allmänmedicin
  ligger strax under 35 %.

 307. Geriatrik ligger i dagsläget på 21 %.

 308. Det är ett stort problem med tanke
  på den demografiska utvecklingen.

 309. Man kan jämföra, för att få en bild:

 310. Inom kardiologin
  har antalet läkare ökat med 150 %.

 311. Så det är en väldig diskrepans.

 312. På läkarsidan och sjuksköterskesidan,
  alltså legitimerad personal-

 313. -det ligger oftast under landstingens
  ansvar. De ska planera för behoven.

 314. Men det här gäller både landsting och
  kommuner, och det är jätteviktigt.

 315. De styrsystem som finns i dag
  räcker inte fullt ut-

 316. -om vi tittar
  på den demografiska kurvan.

 317. Det blir ju
  en fördubbling av 80-plussare-

 318. -från och med nu fram till 2050-

 319. -med allt det innebär, exempelvis
  flera olika sjukdomar samtidigt.

 320. Personalkontinuitet inom hemtjänst.
  Studier visar att det är viktigt.

 321. När man blir beviljad hemtjänst
  har man ganska stora vårdbehov-

 322. -och börjar komma en bit fram
  i sin demenssjukdom.

 323. Kommunikationen kan vara svår ändå-

 324. -och om man har flera personer att
  lära känna, är det nåt som försvårar.

 325. Ett viktigt område. Det lyfts ju
  av och till i mediedebatten.

 326. Det kan inte nog påpekas att
  för den här gruppen är det viktigt-

 327. -så de kan bibehålla sina kognitiva
  förmågor så länge som möjligt.

 328. Tillgång till tolkar
  har vi också lyft.

 329. Det gäller sjukvården generellt,
  för vi blir fler med annat modersmål-

 330. -och i och med demenssjukdomen
  kanske man glömmer sitt nya språk.

 331. Men framför allt
  också i utredningssituationen.

 332. Hur förmedlar man och hur tänker man
  i utredningen inför en diagnos?

 333. Här finns det ett behov av
  att det finns tolkar-

 334. -att tolkarna behärskar
  vad de arbetar med-

 335. -och att tolkanvändarna vet
  hur man använder en tolk.

 336. Det blir en extra utmaning
  i demenshänseende-

 337. -eftersom kommunikationen
  ofta kan vara svår på olika sätt.

 338. Anhöriga och närstående. Det finns ju
  stödverksamhet för anhöriga.

 339. Kommunerna
  är skyldiga att hålla sådana.

 340. Till olika stödinsatser för anhöriga
  kanske man ska räkna dagverksamheten-

 341. -som ger en möjlighet till avlösning
  för anhöriga som vårdar.

 342. Det allmänna intrycket vi har fått-

 343. -är att det här
  är lite fyrkantiga verksamheter.

 344. De ser ungefär ut på samma sätt.
  Stödinsatserna är generella-

 345. -men det är anhöriga till patienter
  med väldigt olika problem-

 346. -klienter med olika förutsättningar.

 347. I regel har man inte riktade insatser
  till anhöriga till demenssjuka-

 348. -vilket är en brist.

 349. Och stödverksamheter för anhöriga
  till yngre demenssjuka är sällsynta.

 350. Det finns på en del håll.

 351. Allting vi klagar på finns ju.
  Det finns lärande exempel-

 352. -även på detta område.

 353. Dagverksamheten är också fyrkantig.

 354. Man tycks satsa
  de resurser man har i kommunerna-

 355. -på ett sent skede i sjukdomen-

 356. -och det gäller
  både anhöriga och patienten själv.

 357. Vi skulle vilja
  att man försköt lite av resurserna-

 358. -och att stödet för anhöriga, och
  dagverksamheten, inriktade sig på-

 359. -dem som nyligen har fått en diagnos.

 360. Man kan förbättra livskvaliteten-

 361. -genom att sätta in insatser och
  ha en dialog med familjen redan då.

 362. Det sker i några kommuner,
  som borde vara ledstjärnor.

 363. Där behövs en förändring:

 364. Bättre flexibilitet och att
  man sätter in resurserna tidigare-

 365. -och har stödgrupper
  för anhöriga till dementa-

 366. -stödgrupper
  för anhöriga till yngre dementa.

 367. Kommunerna måste kanske
  arrangera det gemensamt.

 368. Och stödgrupper
  för anhöriga och dementa tillsammans.

 369. Vi efterfrågar ett lite bredare
  och lite mer flexibelt utbud.

 370. Vidare till samhälle.
  Där har vi bara en punkt:

 371. Den fortsatta utvecklingen
  mot ett demensvänligt samhälle.

 372. Svenskt Demenscentrum och
  Myndigheten för delaktighet ordnade-

 373. -konferensen
  "Det ska vara lätt att handla".

 374. Det är ett första steg, att börja
  samverka med livsmedelshandeln.

 375. Där kan det vara svårt
  när man har kognitiva svårigheter.

 376. Andra ställen är apotek, banker
  och kollektivtrafik.

 377. Många områden
  är lätta att identifiera redan nu.

 378. Det här är nånting
  som vi behöver fortsätta arbeta med-

 379. -för år 2050 kommer nästan dubbelt
  så många att ha demenssjukdom-

 380. -och de rör sig ute i samhället.

 381. Så här krävs fortsatt arbete-

 382. -först med de viktiga områdena, men
  vi kan också titta mer långsiktigt.

 383. Samhällsplanering.
  Hur bygger vi? Vad bygger vi?

 384. Hur kommer vardagen
  och det offentliga rummet att se ut?

 385. Och en större medvetenhet bland
  medborgare. Nåt slags kampanj behövs.

 386. Jag läste en artikel i
  en lokaltidning för några dagar sen.

 387. Det var en 85-årig man
  som hade "snattat" i en affär.

 388. Personalen hade då tillkallat polis.

 389. Mellan raderna kunde man läsa att
  85-åringen led av en demenssjukdom.

 390. Den kunskapen måste finnas hos alla.

 391. Man ska kunna känna igen en dement
  person som är ute i samhället.

 392. Svenskt Demenscentrum har tagit fram
  ett material för polis och väktare-

 393. -med sammanfattad kunskap.
  Vad gäller? Hur behöver man bemöta?

 394. Det finns många goda initiativ,
  och det här måste vi fortsätta med.

 395. Det är en förutsättning
  för framtidens samhälle.

 396. Den sista av punkterna
  som vi hade problemidentifierat:

 397. Digitalisering och välfärdsteknik.

 398. Här ser vi att det redan i dag
  finns en hel del tekniska hjälpmedel-

 399. -och fiffiga appar
  för att planera-

 400. -som inte kommer
  personer med demenssjukdom till del.

 401. Det är mer utvecklat
  för funktionshindrade.

 402. Man har olika infallsvinkel
  för hur man jobbar.

 403. Funktionshinderområdet har en lång
  tradition av att arbeta stödjande.

 404. Inom demensområdet är traditionen
  att kompensera för det man inte kan.

 405. Här ser vi
  en explosionsartad utveckling.

 406. I media ser vi de allra svåraste
  diskussionerna om tekniksidan-

 407. -nämligen säkerhetsdelarna:

 408. GPS-larm, nattkameror,
  trygghetskameror och sånt.

 409. Men ett viktigt område är tillgången
  till befintliga hjälpmedel-

 410. -och utvecklingen av det.

 411. De kan beviljas med biståndsbeslut
  eller förskrivas som hjälpmedel.

 412. Man kan också gå till Clas Ohlson
  och köpa prylar som underlättar.

 413. Det här växer-

 414. -så det är viktigt med ett system
  för att utvärdera produkterna-

 415. -eftersom de finns
  inom så många olika sfärer.

 416. Kommunerna
  har redan olika certifieringar-

 417. -för när man ska bevilja
  en sak som hjälpmedel.

 418. Det är en del,
  och vi var inne på samverkan.

 419. Där har vi utmaningarna
  med våra dokumentationssystem.

 420. Systemen ska kommunicera, utan att
  det kränker integritet och sekretess.

 421. Det hör också hemma
  i digitaliseringsfrågan.

 422. Det är de bilder vi har.
  Så om man ska sammanfatta det hela...

 423. Vi har berättat om viktiga områden
  inom alla de här problemområdena.

 424. Det är första gången vi berättar det.

 425. Ett stort tack, Frida och Christer.

 426. Ni har ett jätteuppdrag.

 427. Det här omfattar ju allt helt enkelt!

 428. Det berör inte bara hälso-
  och sjukvård och socialtjänst.

 429. Vi har förberett några frågor.

 430. Alla vet att det pågår en revidering
  av nationella riktlinjer i år.

 431. Vi hade ett avstamp 2010-

 432. -med den personcentrerade omsorgen
  som portalparagraf.

 433. Vad är det för skillnad mellan
  en demensplan och riktlinjerna?

 434. Vi brukar försöka illustrera det
  så här:

 435. Med riktlinjerna
  tar man den befintliga kunskapen-

 436. -och går igenom den
  och tittar på evidensläget.

 437. Hur starkt är evidensläget?

 438. Vad är väl känt att det ger effekter?
  Vad är viktigt?

 439. Det här finns i dag.

 440. Det är lite av kompetenskapitlet.

 441. Alla områdena vi har sett
  inryms inte där.

 442. Vi har i uppdrag
  att titta på en strategi-

 443. -som är övergripande
  för alla sektorer.

 444. Vi är i gränslandet - samhälls-
  planering, polis och väktare-

 445. -som inte är den rena sakkunskapen.
  Det är det som är skillnaden.

 446. Är demensplan och demensstrategi
  samma sak?

 447. Vi har tolkat det
  som att det är samma sak.

 448. Det spänner över hela samhället.

 449. Ni har träffat så många grupper
  över hela landet under det här året.

 450. Vad ser ni? Är det skillnader?

 451. Forskare vill ha forskningspengar.
  Vården vill utveckla verksamheterna.

 452. Det konstiga är att vi har fått
  så samstämmiga uppgifter-

 453. -från forskare, praktiker och folk vi
  har träffat i kommuner och landsting.

 454. De pekar på de här områdena-

 455. -så det har varit relativt
  lätt för oss-

 456. -att tidigt
  identifiera problemområdena.

 457. Samstämmighet om vad? Kan ni ta några
  punkter som man vill fokusera på?

 458. Återigen, det är kompetensfrågan.
  Det är det som alla lyfter.

 459. Vi har haft ledande forskare
  på våra expertmöten.

 460. Ett drygt trettiotal.
  Vi har haft tre möten.

 461. Det de lyfter, till och med före
  forskning, som de själva brinner för-

 462. -är att det viktigaste är grund-
  läggande kompetens om demenssjukdom-

 463. -för alla professioner
  på alla vårdnivåer.

 464. Det är det man har lyft överallt.

 465. Det ska vara klart den 1 juli, och ni
  ska lämna över det till regeringen.

 466. Hur ser ni fortsättningen? Vilken
  organisation tar det här vidare?

 467. Socialstyrelsen
  som jobbar med riktlinjefrågorna?

 468. Vet ni vad som händer sen?

 469. Det här är ju alltid viktigt.

 470. Det finns en massa kvalitetsregister,
  en massa riktlinjer och vårdprogram.

 471. Vi fick uppdraget
  att ta fram ett underlag.

 472. Uppgiften är
  att kartlägga underlaget-

 473. -men också att ge en plan för
  prioriterade insatser till 2022.

 474. Det här kommer vi att lämna till
  Socialdepartementet och regeringen.

 475. Då är det upp till nästa steg
  att bestämma:

 476. Hur går vi vidare? Hur formas
  en strategi utifrån vårt underlag?

 477. Nationella riktlinjer är
  en produkt som Socialstyrelsen har-

 478. -som är egeninitierad utifrån att
  man ser behovet av nya riktlinjer.

 479. Där är det en skillnad. Vi är ombedda
  att ta fram det här underlaget.

 480. Sen säger Socialdepartementet
  hur man vill gå vidare.

 481. Det här är brett,
  och det är väldigt många frågor-

 482. -och det är löpande frågor-

 483. -så nån form av fortsatt förvaltning
  ser vi ju ett behov av.

 484. De andra nordiska länderna,
  deras strategier är-

 485. -lite grann
  en mix av rätt så skarpa förslag.

 486. Inte bara förslag utan också beslut,
  tvingande beslut i vissa fall-

 487. -och allmänna utfästelser
  om verksamhetsutveckling och så.

 488. Som ni har hört här i vår dragning-

 489. -är det några områden
  som ligger långt efter-

 490. -vad som är rimligt
  att begära av vården.

 491. Alltså kompetensutveckling
  och samverkan.

 492. Vi ser gärna att det händer nåt
  de närmaste åren på de områdena.

 493. -Det är nödvändigt för verksamheten.
  -Vi håller med allesammans, tror jag.

 494. Utveckling, planer och strategier,
  vi har mycket av det i Sverige.

 495. Många länder har till exempel
  inga riktlinjer.

 496. De har inte demensteam
  och kunniga, utbildade personer.

 497. Här finns fler utbildade personer
  på en del ställen - än andra länder.

 498. Men allting kostar ju. Har ni haft
  nåt uppdrag att föreslå kostnader-

 499. -så att en demensplan
  kommer med en pengapåse?

 500. Danmark, som blev det 26:e landet
  att få en demensplan-

 501. -de fick 500 miljoner danska kronor.
  Det är helt otroligt!

 502. För att utveckla det här.
  Är det så mycket vi behöver?

 503. I vårt uppdrag ingår inte
  att säga vad det kostar.

 504. Vårt uppdrag
  är att samla sakkunskapen-

 505. -och säga vad som är viktigt och
  vad som är allra viktigast till 2022.

 506. Kostnadsfrågan har vi inte borrat i.

 507. Vi ska identifiera
  vad som behöver göras.

 508. Socialstyrelsens riktlinjer har
  alltid en hälsoekonomisk beräkning.

 509. Det ingår i processen
  hur man tar fram riktlinjerna.

 510. Det blir ett stöd för landstingen
  och kommunerna när de ska planera.

 511. Det har inte legat i vårt uppdrag.

 512. Det är nåt som kommer i nästa steg,
  när det blir politiska beslut-

 513. -om hur man går vidare
  med att formulera strategin.

 514. Även Norge och Finland har haft
  en pengapåse kopplad till...

 515. -Mer än så kan vi inte säga.
  -Karin, klockan är prick 10.45.07.

 516. Tack för att jag får vara med
  på Svenska demensdagarna.

 517. Det är en fantastisk årlig konferens.

 518. Heder till er
  som har skapat konferensen:

 519. Svenska nätverket för demenskunskap.
  Er vill jag applådera!

 520. Textning: Sirje Rundqvist Talva
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

En demensstrategi för Sverige

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att ta fram ett första underlag för en demensstrategi för Sverige. Här redogör Frida Nobel och Christer Neleryd för uppdragets innebörd, hur man arbetat med det, vilka problemområden man sett och vilka som är de viktiga fokusområdena. Moderator: Wilhelmina Hoffman. Inspelat den 3 maj 2017 på Svenska Mässan, Göteborg. Arrangör: Svenska nätverket för demenskunskap.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa > Sjukdomar och ohälsa
Ämnesord:
Allmän medicin, Demens, Demensvård, Medicin, Nervsystemet, Neurologi
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Demensdagarna 2017

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Demensdagarna 2017

Carl-Gerhard Gottfries - pionjär inom demensforskningen

Carl-Gerhard Gottfries är en viktig person inom svensk demensforskning. Här berättar han sin historia från 1960-talet till idag, om hur han började forska, om sina upptäckter, kollegorna och om andra intressanta personer inom demensforskningen. Inspelat den 3 maj 2017 på Svenska Mässan, Göteborg. Arrangör: Svenska nätverket för demenskunskap.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Demensdagarna 2017

En demensstrategi för Sverige

Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att ta fram ett första underlag för en demensstrategi för Sverige. Här redogör Frida Nobel och Christer Neleryd för uppdragets innebörd, hur man arbetat med det, vilka problemområden man sett och vilka som är de viktiga fokusområdena. Moderator: Wilhelmina Hoffman. Inspelat den 3 maj 2017 på Svenska Mässan, Göteborg. Arrangör: Svenska nätverket för demenskunskap.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Demensdagarna 2017

Att stärka jaget vid demenssjukdom

När en person får demens påverkas flertalet psykologiska funktioner, så kallade jagfunktioner. Psykologen Birgitta Ingridsdotter berättar här om jagstärkande och jagstödjande förhållningssätt vid demenssjukdom och ger exempel och handfasta tips och råd när det gäller inställning, agerande och bemötande. Inspelat den 3 maj 2017 på Svenska Mässan, Göteborg. Arrangör: Svenska nätverket för demenskunskap.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Demensdagarna 2017

Om tröst och demens

Vad är egentligen tröst? Hör det hemma inom demensvården? Tröstar vi andra som vi själva vill bli tröstade? Christèl Åberg har undersökt dessa frågor i sin magisteruppsats "Aldrig nånsin kan jag vara färdig", en intervjustudie med legitimerad personal i kommunal hälso- och sjukvård. Här presenterar hon uppsatsen, frågeställningarna och slutsatserna. Inspelat den 3 maj 2017 på Svenska Mässan, Göteborg. Arrangör: Svenska nätverket för demenskunskap.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Demensdagarna 2017

Kan vi förebygga demens?

Ingmar Skoog, professor i psykiatrisk epidemiologi, har studerat demens och riskfaktorer för Alzheimers sjukdom under trettio år. Bland annat leder han H70-studierna i Göteborg där man undersökt och följt upp äldre populationer sedan 1971. Här berättar han om sitt arbete och vad man ska tänka på om man vill försöka förebygga demenssjukdom. Inspelat den 3 maj 2017 på Svenska Mässan, Göteborg. Arrangör: Svenska nätverket för demenskunskap.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Unga vuxna-dagarna 2016

Förebyggande arbete mot unga vuxnas självmordshandlingar

Professor Danuta Wasserman forskar om ungdomars psykiska hälsa. Här berättar hon om riskfaktorer och skyddsfaktorer, om internationell forskning och förebyggande arbete för att förhindra självmord bland unga. 800 000 människor i världen dör varje år i självmord, det är fler än malaria, bröstcancer eller demens, säger Danuta. Inspelat den 29 Januari 2015 på Norra Latin, Stockholm. Arrangör: Andreas Murray & Maria Edlund, Krica AB.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Det pirrar i kroppen

Många med intellektuell funktionsnedsättning har liten eller ingen erfarenhet av sex vilket skapar osäkerhet vid intimitet. Samtidigt är omgivningen ofta överbeskyddande. Sexologen Lotta Löfgren Mårtensson talar om problemet.

Fråga oss