Titta

UR Samtiden - Demensdagarna 2017

UR Samtiden - Demensdagarna 2017

Om UR Samtiden - Demensdagarna 2017

Föreläsningar om den senaste forskningen och handfasta tips på hur man tröstar, hjälper och agerar i olika situationer i mötet med personer med demens. Inspelat den 3 maj 2017 på Svenska Mässan, Göteborg. Arrangör: Svenska nätverket för demenskunskap.

Till första programmet

UR Samtiden - Demensdagarna 2017 : Kan vi förebygga demens?Dela
 1. Orsaken till den här åldersspecifika
  minskningen av demenssjukdomar-

 2. -är omgivningsfaktorer.
  Gener är överskattade.

 3. Jag, Ingmar Skoog, är föreståndare-

 4. -för Centrum för åldrande och hälsa,
  AgeCap, i Göteborg-

 5. -och professor
  i psykiatrisk epidemiologi.

 6. Jag ska prata om
  att förebygga demens.

 7. När jag började forska om demens
  för 30 år sen-

 8. -trodde ingen
  att det kunde förebyggas.

 9. I dag är det kanske det bästa vi
  kan göra. Frågan är när vi ska börja.

 10. Jag ska nämna några saker om AgeCap,
  så att ni vet varifrån jag kommer.

 11. Det startades för 4 år sen, med stöd
  från Forte och Göteborgs universitet.

 12. Målet är att studera och möjliggöra
  äldre personers kapabilitet.

 13. Kapabilitet är vår möjlighet
  att nå mål-

 14. -och göra saker
  som vi upplever som värdefulla.

 15. Demens påverkar ju kapabiliteten
  ganska mycket.

 16. Vi tittar på tre olika nivåer.

 17. Dels på det vi doktorer
  ofta tittar på - mikronivå.

 18. Psykisk och fysisk hälsa,
  intellektuell förmåga, gener o.s.v.

 19. Vi tittar på omgivningen: samhälle,
  arbetsplats, socialt nätverk.

 20. Vad man har för stöd hemma.
  Familj och vänner.

 21. Dessutom tittar vi på makronivå:
  samhället och politiska beslut.

 22. En äldre persons möjlighet
  att klara sin kapabilitet-

 23. -påverkas av politiska beslut.

 24. Vi tittar på
  hur politiska beslut påverkar-

 25. -och sådant som åldersdiskriminering.

 26. Det är en massa olika grupper med.

 27. Vi har sexton fakulteter -
  allt från designforskare-

 28. -till journalister, historiker
  och folk från socialt arbete-

 29. -till neurokemister
  och molekylärbiologer.

 30. De ska samarbeta för det här.

 31. Vill ni veta mer om AgeCap
  så heter vår hemsida agecap.gu.se.

 32. Jag ska prata mest om
  befolkningsundersökningar i Göteborg-

 33. -och vad vi har hittat
  när det gäller att förebygga demens.

 34. H70-studien startades 1971
  av Alvar Svanborg.

 35. Vi började undersöka folk
  som var födda 1901 vid 70 års ålder.

 36. Sen följde man dem resten av livet.

 37. Sen har vi tittat
  på andra födelsegrupper.

 38. De senaste, rock'n'roll-generationen,
  har blivit sjuttio.

 39. De föddes 1944, och
  vi avslutade precis en undersökning.

 40. Vi följer dem
  på samma sätt som i övrigt.

 41. Det här är normalbefolkningar.

 42. De valdes utifrån födelsedagar och
  representerar befolkningen i stort.

 43. Vi har också en studie som heter H85-

 44. -där vi tog in fler människor.

 45. Jag gjorde min avhandling på
  de här födda 1901 vid 85 års ålder.

 46. Vi avslutar precis en undersökning
  på 85-åringar födda 1930.

 47. Vi har också kvinnoundersökningen
  i Göteborg.

 48. Den startade 1968.
  Nästan 1 500 kvinnor undersöktes.

 49. De var mellan 38 och 60 år, och vi
  har följt dem vid olika tillfällen.

 50. Nu håller vi på och avslutar
  en uppföljning efter 49 år.

 51. Vi har följt samma kvinnor -
  det kanske är 300 kvar-

 52. -i nästan ett halvt sekel.

 53. Vi kan se faktorer i medelåldern
  som har betydelse för demens.

 54. Vi har en studie på 95-åringar
  med mer än tusen personer.

 55. Dem följer vi över tid,
  men det pratar jag inte om i dag.

 56. De går igenom mängder
  med undersökningar-

 57. -från könsroller, personlighet
  och sociala faktorer-

 58. -till genetik
  och magnetkameraundersökningar.

 59. Vi gör lumbalpunktioner -
  ryggvätskeprov - och tar blodprover-

 60. -mycket för att vi ska
  lära oss mer om demenssjukdomar.

 61. En av våra filosofier är
  att hjärnan inte är av sig själv.

 62. Kroppen påverkar hjärnan,
  men hjärnan påverkar också kroppen.

 63. Det påverkar var i världen vi lever.
  De här sakerna påverkar varandra.

 64. Det är det vi försöker titta på
  med så här breda studier.

 65. Vi tittar på olika grejor.

 66. Åldrandet i allmänhet
  och tidstrender.

 67. Jag kommer prata om demenssjukdomar,
  men också tidstrender.

 68. Vi tittar också på psykiska sjukdomar
  och annat som är åldrande-relaterat.

 69. Demensundersökningarna
  är en del av en större helhet.

 70. Bakgrunden är att överlevnaden ökar
  i hela världen.

 71. Det här är siffror
  från Förenta nationerna - WHO.

 72. Personer över 65 år kommer att öka-

 73. -från 600 miljoner till 1,5 miljard
  på ungefär 35 år.

 74. Personerna över 80 år, där vi har
  de flesta med demens, kommer öka-

 75. -från 120 miljoner
  till bortåt 400 miljoner i världen.

 76. Den stora utvecklingen
  är i utvecklingsländerna:

 77. Låg- och medelinkomstländer där barn-
  och infektionssjukdomar var vanliga.

 78. Där blir den stora utmaningen
  kroniska sjukdomar - främst demens.

 79. Världen åldras alltså överallt.

 80. Medellivslängden i Europa beräknas
  vid nästa sekelskifte vara 100 år.

 81. 25 % av alla svenskar är över 60 år.

 82. Befolkningsutvecklingsexperter säger
  att den första 200-åringen är född.

 83. Det tror inte jag på. Vi har fler och
  fler 100-åringar men få över 110 år.

 84. Den äldsta personen i världen dog
  för ungefär två veckor sen.

 85. Hon var 117 år.
  Det var den sista från 1800-talet.

 86. Det är svårt att tänka sig en
  200-åring. Tänk er in i situationen:

 87. En 200-åring i dag skulle nästan
  ha varit med om Napoleon-krigen.

 88. Tänk er det.

 89. 1968 hade vi hundra personer
  som var över 100 år.

 90. Nu har vi tvåtusen.
  Det är en enorm utveckling.

 91. Kungen orkar inte längre
  skriva brev till alla.

 92. Även USA:s president har slutat,
  så det är inte bara vår kung.

 93. För första gången är vi fler
  över 65 år än under 5 år i världen.

 94. 2020 kommer vi ha fler
  över 65 år än under 16 år.

 95. Det är en enorm historisk förändring.

 96. Man räknar med att antalet med demens
  kommer öka från 40 miljoner-

 97. -till 130 miljoner -
  140 miljoner enligt vissa.

 98. Vi kommer ha tre gånger så många
  med demenssjukdomar inom 35 år.

 99. Hittills har alla prognoser
  underskattat det här.

 100. Innan jag börjar tala om riskfaktorer
  ska jag säga några saker.

 101. Populationsstudier
  görs inte på ett labb.

 102. På ett labb, där allt är kontrollerat
  och rent från allt annat-

 103. -leder A alltid till B. I den
  verkliga världen gör det inte det.

 104. Det finns annat som påverkar.

 105. Man kanske käkar spagetti,
  som gör att A blir helt ofarligt.

 106. Det kan variera
  mellan olika saker i livet.

 107. Vanliga sjukdomar
  har många risk- och skyddsfaktorer-

 108. -som samverkar på ett komplicerat
  sätt som man inte kan se på ett labb.

 109. En faktor avgör inte.
  Jag brukar prata om livets lotteri.

 110. Ofta när man hittar något
  så frågar journalisterna:

 111. "Är det det här
  som orsakar alzheimer?"

 112. Det är inte en sak
  som orsakar vanliga sjukdomar.

 113. Vanliga sjukdomar, som alzheimer,
  orsakas av en massa saker.

 114. Vi har livets lotteri.

 115. Säg att ni har 500 vinstlotter
  och 500 nitlotter.

 116. Ni börjar röka och får 100 nitlotter.
  Ni käkar sallad - 20 vinstlotter.

 117. Ni motionerar och får 30 vinstlotter.

 118. Ni kanske börjar supa och
  får tio nitlotter till och så vidare.

 119. Ni tränar upp hjärnan
  och får lite vinstlotter.

 120. Men i slutet är det ändå så
  att när ni ska dra livets lott-

 121. -kan ni dra en nitlott
  trots att ni gjort allt rätt-

 122. -eller en vinstlott
  trots att ni gjort allt dåligt.

 123. Det är ett lotteri. Man kan inte
  skuldbelägga dem som gör fel.

 124. Den stora delen som orsakar sjukdomar
  vet vi inte alltid vad det är-

 125. -men vi kanske kan påverka risken.

 126. Minskar vi något kanske vi minskar
  vår risk med 10 % eller 20 %.

 127. Om alla människor gjorde det kanske
  all demens skulle minska med 20 %.

 128. Det är enormt för samhället,
  men kanske inte för var och en.

 129. Vi kan göra valet.
  Hur stor risk vill vi ha själva?

 130. Vi kan påverka vår risk,
  men inte skydda oss helt.

 131. En annan sak är "Koka pasta i La Paz"
  - en artikel jag läste.

 132. Den visade på att om
  ni försöker koka pasta i La Paz...

 133. Hur många har gjort det?

 134. Ingen.

 135. Pastan där blir helt annorlunda
  än i Italien.

 136. Man är på mycket högre höjd.

 137. Så är det också med olika sjukdomar.

 138. På ett ställe påverkar vissa faktorer
  saker på ett sätt-

 139. -men i ett annat område
  påverkar de på ett annat sätt.

 140. Olika resultat på två ställen
  behöver inte vara fel.

 141. Det kan vara olika på olika ställen.

 142. Där har vi kaosteorin i fysiken.

 143. Den har en del betydelse.

 144. Kaosteorin...
  En meteorolog skulle förutse vädret.

 145. Med naturens grundlagar
  borde man kunna göra det perfekt-

 146. -men han lyckades inte.

 147. Det är inte världens enklaste,
  trots att man borde kunna göra det.

 148. Det visade sig vara
  så mycket annat som påverkar.

 149. Vädret kan inte förutses
  p.g.a. allt man inte kan räkna in.

 150. Naturlagarna funkar inte
  helt perfekt.

 151. En annan grej han gjorde
  var en datasimulering-

 152. -för att se
  hur vädret skulle kunna bli.

 153. En gång fick han helt annorlunda
  resultat och kom inte på varför.

 154. Det visade sig
  att han brukade ha femton decimaler.

 155. En gång råkade han använda fjorton
  och fick ett helt annat resultat.

 156. Väldigt små grejor
  kan få stor betydelse.

 157. Man pratar om fjärilen i Mexiko som
  orsakar en tornado i Filippinerna.

 158. Man sätter i gång något,
  och så rör det på sig.

 159. Så är det också med sjukdomar
  som alzheimer.

 160. Det är många saker som påverkar.

 161. Om vi ser på orsaken till alzheimer-

 162. -så är det
  en neurodegenerativ sjukdom.

 163. Försök säga det tjugo gånger i rad
  i kväll på festen.

 164. Det innebär
  att hjärnceller förtvinar och dör.

 165. Det här kan till och med jag se:
  senila plack och neurofibriller.

 166. Det ser man massor i mikroskop
  på hjärnor med alzheimer.

 167. Ska vi se på orsaken så finns det
  massor med saker som påverkar oss.

 168. Livet är farligt.

 169. Som sjukdom hade det varit världens
  farligaste - alla dör till slut.

 170. Massor med farliga saker
  händer hela tiden.

 171. Vi kan göra något dumt
  men ha ett skydd.

 172. Processen kan gå långt in,
  men vi har något skydd här inne.

 173. En dominant genetisk form gör att man
  får äggviteämnet amyloid i hjärnan.

 174. Hälften av barnen till någon med den
  formen får alzheimer i 55-årsåldern-

 175. -men det är bara en halv procent
  av alla med demens.

 176. De flesta
  får mer sporadisk alzheimer-

 177. -och då är det massor med processer,
  som för alla folksjukdomar.

 178. När börjar då Alzheimers sjukdom?

 179. Ser vi på symtomen
  så har vi vetat i åratal-

 180. -att alzheimer
  oftast börjar med en minnesstörning.

 181. När vi testar folk i stora studier
  kan vi se-

 182. -att på gruppnivå är de ofta sämre
  på minnestester och sådant.

 183. De som får sjukdomen tio år senare.

 184. Vi kan inte sätta någon diagnos,
  men grupperna skiljer sig åt.

 185. Sen kan man få svårt att hitta.

 186. När det ger svårigheter med dagliga
  aktiviteter och social förmåga-

 187. -kallar vi det demens.
  Så de här symtomen fortsätter...

 188. De börjar mycket tidigare.

 189. Den här bilden ska beskriva
  de patologiska processerna som sker.

 190. Den här ska man visa på konferenser.

 191. Man visar att man hänger med
  i utvecklingen.

 192. Teorin säger
  att det första som kanske sker-

 193. -är förändringar i ryggvätskeprov.

 194. Man gör en LP och ser lägre nivåer av
  beta-amyloid - det här äggviteämnet-

 195. -kanske femton, tjugo år
  innan man får demenssjukdomen.

 196. Sen får man förändringar
  i äggviteämnet i PET-undersökningar.

 197. Man gör avbildningar av amyloid
  i hjärnan.

 198. Sen ser man tau-proteinet,
  som har med nervnedbrytning att göra.

 199. Det kommer kanske tio år efter
  att man ser amyloidämnet i hjärnan.

 200. Här ser man förändringar
  med magnetkamera och liknande.

 201. Man ser förtvining av nervceller -
  atrofi.

 202. Sen börjar man få symtom-

 203. -kanske fem, tio år
  innan man kan säga att det är demens.

 204. De första förändringarna sker
  kanske 20-25 år innan man blir sjuk.

 205. Vi har tittat på det här
  i våra befolkningsundersökningar.

 206. Här har vi undersökt
  622 helt normala personer-

 207. -med cerebrospinalvätska -
  ryggvätskeprov.

 208. 27,5 % av dem som inte hade demens-

 209. -hade sjukliga förändringar i hjärnan
  - ungefär en fjärdedel.

 210. Vi fick ungefär samma siffra
  med 70-åringar.

 211. Lägger vi till saker som ämnet tau-

 212. -har uppåt 40 % av normala 70-åringar
  sjukliga förändringar.

 213. De flesta får aldrig demens.

 214. Det här är en av de stora grejorna:
  Vad gör att en del får demens?

 215. Det här har börjat hända
  med sjukdomar.

 216. När jag började som läkare för 30-35
  år sen var man sjuk när man var sjuk.

 217. I dag sätter man ofta
  så tidiga diagnoser-

 218. -att folk inte påverkas av sjukdomen,
  men man kan säga att de har den.

 219. I dag är man inte alltid sjuk
  när man har en sjukdom. Så är det.

 220. Här är kvinnoundersökningen.
  1998 gjorde vi ryggvätskeprov-

 221. -och sen följde vi folk
  fram till 2010.

 222. Vi kunde se hur det såg ut.

 223. Det här beta-amyloid 1-42 var lägre-

 224. -ända upp till arton år
  innan man fick sin demens.

 225. Det här ämnet tau,
  som har med nervnedbrytning att göra-

 226. -var bara stört
  ungefär åtta år innan.

 227. Man ser förändringar uppåt arton år
  innan man får demens.

 228. Vi såg också... De var ungefär 70 år
  när studien började.

 229. Här är nedre hälften.
  De röda prickarna är alzheimer.

 230. Nästan ingen som hade höga värden,
  som här-

 231. -fick alzheimer
  mellan sjuttio och nittio års ålder.

 232. Något verkar vara skyddande
  med höga värden.

 233. Några fick vaskulär demens
  efter femton år.

 234. Man kunde nästan säga:
  "Följ inte reglerna."

 235. "Ni kan röka, supa och äta fet mat
  utan att få alzheimer."

 236. Man dör i hjärtinfarkt i stället,
  men det är en annan sak.

 237. Kan man då förebygga demens?

 238. Kan man stoppa den tidiga processen
  med livsstilsförändringar?

 239. Vilka riskfaktorer finns?
  Det är som tvålen i badkaret.

 240. Så fort vi lär oss något har folk
  ändrats så att nya studier behövs.

 241. Jag säger i alla fall så
  när jag vill ha mer pengar i anslag.

 242. Kan då alzheimer förebyggas? De sista
  20 åren har vi lärt oss rätt mycket-

 243. -om olika riskfaktorer
  för Alzheimers sjukdom.

 244. En sak är att kärlsjukdomar
  verkar öka risken för alzheimer.

 245. För 20 år sen trodde man inte det.
  I dag är nog de flesta eniga.

 246. Först att upptäckas
  var högt blodtryck 1996.

 247. Vi i H70-studierna var först.

 248. Vi tittade på folk som blev dementa
  vid mellan 79 och 85 år.

 249. När de var dementa
  hade de lägre tryck-

 250. -men vi kunde gå tillbaka
  till när de var 70 år.

 251. Då hade personer med alzheimer
  högre blodtryck.

 252. Men åren innan sjönk blodtrycket,
  och det visades sen i flera studier.

 253. Ofta när någon upptäcker något tittar
  andra på det och kan bekräfta det.

 254. I kvinnoundersökningen låg
  de med demens något högre i tryck.

 255. Inte jättemycket, men under livet
  blir den sammanlagda effekten stor.

 256. Sen sjönk blodtrycket
  innan man fick demens.

 257. Är det farligt
  att behandla högt blodtryck?

 258. När jag var medicinstudent
  och ung läkare sa man-

 259. -att man ska vara försiktig med att
  behandla gamla med högt blodtryck.

 260. "Utan högt blodtryck
  kan man få demens."

 261. "Sänker man det
  får hjärnan för lite blod."

 262. Men i princip
  stöder inga studier det här.

 263. Man kan se att folk som är
  behandlade för sitt höga blodtryck-

 264. -har minskad, eller i alla fall inte
  ökad, risk för demens.

 265. Medelålders kvinnor med
  högt blodtryck som inte behandlades-

 266. -hade demens som äldre -
  inte de som behandlades.

 267. Man hittade en liknande sak i en
  studie på Hawaii - precis samma sak.

 268. Behandling skyddade
  mot att få demens sen.

 269. Högt blodtryck ökar risken
  för slaganfall, vitsubstansskador-

 270. -och demens över huvud taget.

 271. I kvinnoundersökningen såg vi
  att hade man slaganfall-

 272. -så hade man en ökad risk för demens.

 273. Man hade en ökad risk för demens
  i upp till 15 år efteråt.

 274. Vi såg också en ökad risk för demens
  även innan slaganfallet.

 275. En stroke eller ett slaganfall-

 276. -är ett tecken
  på kärlsjukdom i hjärnan.

 277. Demensrisken var nog ökad
  före slaganfall-

 278. -eftersom man hade byggt upp
  så mycket kärlsjukdom i hjärnan.

 279. Sen har vi vitsubstansskada,
  eller småkärlssjuka.

 280. När man ser på en hjärna
  när någon har dött...

 281. Det mörka är myelin - vit substans-

 282. -och det ljusa är tecken
  på kärlsjukdom som har förstört den.

 283. Den vita substansen
  binder in nervcellerna-

 284. -och gör att ledningarna funkar.
  Det är som med elektricitet.

 285. Har in ingen ledning runt
  så går det långsammare.

 286. Det andra man ser i hjärnan hos folk
  med det här är kärlförändringar.

 287. Man har hyalinos -
  en förändring i de små kärlen-

 288. -som går från hjärnhinnan
  ner till de här områdena i hjärnan.

 289. Det anses orsaka högt blodtryck,
  och det är den stora riskfaktorn.

 290. På datortomografi
  syns det som mörka områden-

 291. -och på magnetkamera
  är det ljusa områden.

 292. Det här är jättevanligt.

 293. Det ses på 50-100 % med magnetkamera,
  beroende på var man sätter gränsen-

 294. -och på 55-70 % av alla äldre
  som gör datortomografi.

 295. Det är väldigt vanligt.
  Ofta hör man att det är ett bifynd.

 296. Vitsubstansskador
  är inte särskilt kul.

 297. Man har en ökad risk för demens,
  depression, mild kognitiv svikt-

 298. -funktions- och gångstörningar,
  urininkontinens-

 299. -att hjärnan förtvinar
  och slaganfall.

 300. Det är en markör
  för ganska dåliga grejor.

 301. Ändå jobbar ingen på behandlingar.
  Vi vet inte vad vi ska göra.

 302. I H70-studierna följde vi folk
  med vitsubstansskador i tio år.

 303. De hade en fyra gånger ökad risk
  för depression och demenssjukdom.

 304. Det här bör man titta närmare på.

 305. Man har sett att högt kolesterol
  ökar risken för demens.

 306. Diabetes mellitus. Det forskas mycket
  om diabetes och alzheimer.

 307. Åderförkalkning i allmänhet är
  kopplat till det här, och övervikt.

 308. Det här är ovanligt i Sverige.
  Bilderna är från USA-

 309. -där de har väldigt tjocka människor.
  De har stort intresse för det här.

 310. Övervikt är ett BMI
  på över 25 kg per m2.

 311. Vet ni hur många kvadratmeter ni är?

 312. Ingen?

 313. Har ni aldrig varit på krogen
  och fått den frågan?

 314. Ta reda på det. Själv är jag 3,097.

 315. Fetma är mer än 30,
  och 25 är övervikt.

 316. Jag har i dag 26,6 i BMI,
  så ser ni ungefär vad det innebär.

 317. Mer än 50 % av alla vuxna i Europa
  har övervikt.

 318. Vi hittade i H70-studierna
  att övervikt, eller BMI...

 319. För varje ökning med 1 kg/m2-

 320. -så ökade risken för att få demens
  och framför allt alzheimer-

 321. -mellan 79 och 88 års ålder.
  Vi var först med att hitta det.

 322. Jag befann mig i USA
  och slog på tv:n.

 323. Förstanyheten på CNN
  var en studie från Göteborg.

 324. "Oj!"

 325. Intresset är stort i USA för
  övervikt, så det var en jättenyhet.

 326. Annat skyddar:
  fysisk träning och bra lungfunktion.

 327. I kvinnoundersökningen var
  uppmätt lungfunktion 1974 och 1982...

 328. Ju sämre lungfunktion man hade-

 329. -ju större risk hade man
  för demens och alzheimer.

 330. Ju bättre lungfunktion,
  ju mindre risk.

 331. I en studie tittade vi på
  arbetskapacitet med ergometercykel.

 332. Jämför vi med dem med medel:
  De som hade hög arbetskapacitet-

 333. -hade 90 % mindre risk för demens
  tjugo, trettio år senare.

 334. Det var tre gånger ökad risk
  för dem i den nedre tredjedelen.

 335. Intellektuell aktivitet.

 336. Vi har sett att både intellektuell
  och fysisk aktivitet-

 337. -minskar risken för demens
  med ungefär 50 %.

 338. Alzheimer minskade främst
  av intellektuell aktivitet-

 339. -och för vaskulär var fysisk
  aktivitet viktigt - som förväntat.

 340. För alzheimer var det framför allt
  kulturell aktivitet som slog in.

 341. Läser ni böcker och går på opera
  eller sjunger i kör så är det bra.

 342. Eller om ni är på en föreläsning.

 343. Er risk för demens minskar med 0,01 %
  efter den här föreläsningen.

 344. B12- och homocysteinvärden
  är kopplade till demens-

 345. -men vi mätte det här 1968.

 346. Sen tar det 22 år
  innan man ser någon effekt.

 347. Man måste följa upp väldigt länge
  för att se sådant.

 348. Ni kan ju tänka er en studie
  för att se om saker har effekt.

 349. Man måste göra studierna i 20-25 år
  för att kunna se något.

 350. Vi har sett
  att stress påverkar demensrisken.

 351. Här är medelålders kvinnor
  i kvinnoundersökningen.

 352. Man fick frågan om man var stressad
  i samband med arbete, familj och så.

 353. Vi kunde se
  att 1968, 1974 och 1980...

 354. De som var stressade i samband med
  det här hade ökad risk för demens.

 355. Man hade ungefär två gånger ökad risk
  om man hade det vid alla tillfällen.

 356. Stress verkar öka risken för demens
  tjugo, trettio år senare.

 357. Antagligen för att kortisonnivåerna
  i blodet ökar.

 358. Kanske inte jättemycket,
  men det kan påverka hjärnan.

 359. Vi såg på negativa livshändelser,
  som att förlora föräldrar före 16 år-

 360. -skilja sig
  och olika negativa händelser.

 361. För folk som blev dementa
  mellan sjuttio och sjuttionio-

 362. -var den starkaste effekten händelser
  under de första 15 åren i livet.

 363. Hur vi tar hand om våra barn
  har en väldigt stor betydelse.

 364. Sen har vi tittat
  på neurotisk personlighet.

 365. Det är en tendens att uppleva
  negativa emotionella tillstånd.

 366. Ångest, ilska, avundsjuka, skuld,
  nedstämdhet.

 367. Man har svårt att hantera stress och
  ser vanliga situationer som jobbiga.

 368. Det de hade svarat...

 369. Vi gjorde den skala.
  Den är från 0 till 40.

 370. För varje poäng
  ökade risken för alzheimer med 4 %.

 371. Vi undersökte 1968
  och tittade på demens fram till 2005.

 372. Sådant här kan hända
  när man är forskare:

 373. Vi publicerade det här i USA,
  och Time Magazine ringde mig.

 374. De sa: "Är det sant att svartsjuka
  ökar risken för demens?"

 375. Jag tänkte: "Har vi hittat det?"

 376. Man vill ju gärna vara med i Time,
  så jag höll god min.

 377. Jag tittade på saker
  och undrade varifrån de fått det.

 378. Vi hade inget om svartsjuka,
  men på Wikipedia stod det-

 379. -att folk med neuroticism
  ofta är svartsjuka.

 380. Tidskriften hade kollat på Wikipedia
  och gick ut med det där:

 381. "Enligt forskare
  ökar svartsjuka demensrisken."

 382. Det här blev en världsnyhet,
  och ni kan ju tänka er.

 383. Ni har varit otrogna,
  och er partner kommer på er.

 384. Då kan man svara:
  "Sluta! Du kan få alzheimer!"

 385. Det var väldigt häftigt.
  Det är nog inte så, men ändå.

 386. Sen har vi en ny grej på engelska.
  Vi såg i kvinnoundersökningen-

 387. -att depression under livet
  tycks öka risken för demens.

 388. Framför allt om man fått den
  innan man var 20 år.

 389. Det är alltså femtio, sextio år
  innan man får sjukdomen.

 390. Sent i livet ser vi också
  en ökad risk kopplad till...

 391. Depression ökar risken
  även efter 70 år.

 392. Det kan vara ett tidigt symtom.

 393. Den stora grejen är:

 394. Är depressionen en del av demensen
  eller är den orsaken?

 395. Det här ger stöd
  till någon sorts orsakssamband.

 396. Diet är viktigt.
  Jag återkommer till det.

 397. Man har sett
  att rödvin ska vara skyddande.

 398. Stor alkoholförbrukning är farligt.

 399. Vi såg i kvinnoundersökningen
  att vin...

 400. Drack man vin så skyddade det
  mot demens senare i livet-

 401. -medan starksprit ökade risken.

 402. Fynd i olika studier när det gäller
  demens och hjärt-kärlsjukdom-

 403. -och att det är något med rödvin...

 404. Det är nog ganska starka fynd.
  Det kommer i så många olika kulturer.

 405. Hade det varit morötter-

 406. -så hade Läkarförbundet sagt
  att man ska äta mer morötter.

 407. Det är lite svårt med vin - att
  dricka för mycket kan vara farligt.

 408. Men något ligger det nog där.

 409. Jag går över till tvålen i badkaret.

 410. När vi tror att vi har lärt oss något
  om en befolkning-

 411. -har den förändrats så mycket
  att vi måste börja om.

 412. Men samtidigt: Ser man förändringar
  mellan 1971 och 2000-

 413. -så visar det att man kan förändra
  något - allt är inte satt i sten.

 414. Nya riskfaktorer kan dyka upp.

 415. Vi vet inte vad mobiltelefoner,
  datorer och datorspel betyder.

 416. Därför behöver vi hela tiden lära oss
  vad som har betydelse.

 417. Vi har funderat mycket.

 418. I H70-studien kan vi jämföra
  hur olika generationer påverkas.

 419. Här kan vi se att
  de som är födda 1901 i våra studier-

 420. -hade en helt annan livsbana
  än dem som är födda 1944.

 421. De som föddes 1901
  föddes i ett jordbrukarsamhälle-

 422. -i ett av Europas fattigare länder.

 423. Vi hade svält och bröduppror
  i Göteborg 1915.

 424. En europeisk rapport tog upp områdena
  som hade sämst livsomständigheter.

 425. Istanbul, Göteborg och Stockholm
  var värst i Europa.

 426. Vi hade slum.
  Vasastan var ett slumområde-

 427. -där det var ungefär som i en favela
  i Brasilien.

 428. Det har förstås påverkat. De flesta
  hade bara gått sex års grundskola.

 429. De flesta började jobba i
  14-årsåldern. Man hade tyngre jobb.

 430. Första semesterveckan kom 1938
  - vi fick två veckors semester.

 431. De hade jobbat åtta timmar
  sex dagar i veckan.

 432. Lediga lördagar
  kom i slutet av 60-talet.

 433. I början av 50-talet
  fick vi halva lördagen ledig.

 434. De första vi undersökte-

 435. -har i princip levt liv som
  i utvecklingsländer jämfört med 1944.

 436. Det är många andra saker. Penicillin
  började användas på 40-talet.

 437. Man fick inte behandling
  för sina infektioner.

 438. Högt blodtryck -
  det lägre, diastoliska blodtrycket-

 439. -började behandlas på 60-talet.

 440. På 90-talet började man behandla
  systoliskt blodtryck - det övre.

 441. Jag har en svensk lärobok i medicin
  från 1992.

 442. De säger: "Systoliskt blodtryck ska
  bara behandlas om det är över 220."

 443. Det var 1992.

 444. Kolesterolbehandling kom på 90-talet.
  Det här har förstås påverkat.

 445. Olika generationer har levt
  i princip helt olika liv.

 446. Den första gruppen, född 1901,
  var i 25-årsåldern när radion kom.

 447. De som föddes 1930 var i 25-årsåldern
  när tv:n blev populär.

 448. Det är hisnande att titta
  på de historiska förändringarna.

 449. Föda och diet har förändrats.
  Arbetsförhållanden.

 450. Mödravård och barnavård infördes
  i mitten av 20-talet i Göteborg.

 451. Allt det har haft betydelse
  under hela livet.

 452. Nu har rock'n'roll-generationen
  blivit gammal.

 453. Tittar vi på H70-studierna
  så ska jag prata om förändringarna-

 454. -hos äldre i dag jämfört med förut.

 455. Tidstrender visar
  möjligheten att förändra.

 456. En dramatisk sak
  är förändringen av utbildning.

 457. Ungefär 16 % av män och kvinnor
  födda 1901 - 70-åringar 1971-

 458. -hade mer än sex års grundskola.

 459. Av dem som föddes 1944-

 460. -har 80-90 %
  mer än nio års grundskola.

 461. Ökningen av dem på universitet
  är enorm.

 462. Det har betydelse för demens,
  eftersom utbildningsnivå påverkar.

 463. Vi pratar om att 70 är det nya 50
  och att 70 är det nya 20.

 464. "70 är det nya 50" handlar om-

 465. -att en 70-åring i dag
  är som en 50-åring fysiskt - minst.

 466. I den senaste gruppen
  kommer vi ner mot fyrtiofem.

 467. Andelen 70-åringar som kände sig
  friska var två tredjedelar 1971.

 468. Nu känner sig 90 % friska.

 469. Ser vi på
  psykologiska testresultat...

 470. Vi använder tester från 70-talet, så
  de är bättre för dem som föddes 1901.

 471. Man är nu bättre på i princip allt.

 472. På vissa tester
  är de som är födda 1930 50 % bättre.

 473. På dagliga aktiviteter kan vi se-

 474. -att 40 % hade behov av hjälp med
  instrumentella, dagliga aktiviteter.

 475. Det är nere i 17 %
  2005 bland 75-åringar.

 476. ADL-beroendet har gått ner
  från ungefär var femte till 4 %.

 477. En rejäl förändring på kort tid.

 478. Lungfunktionen har ökat ungefär
  20 % hos män och 10 % hos kvinnor.

 479. Den har betydelse
  för demensutveckling.

 480. Andelen med mycket låg fysisk
  fritidsaktivitet har gått ner enormt.

 481. Folk är mer fysiskt aktiva i dag.

 482. Jämför vi fysisk aktivitet
  mellan 2000 och 2014...

 483. Att gå uppför en pall
  var män rätt bra på förut.

 484. Nu har det ökat från 40 till 90 %
  hos kvinnor på bara femton år.

 485. Kvinnor och män närmar sig varandra
  för rätt många förmågor.

 486. Träning mer än tre timmar per vecka-

 487. -har ökat från 4 till 42 % hos män
  och från 2 till 30 % hos kvinnor.

 488. Man tränar mycket mer, och
  fysisk fritidsaktivitet är nyttigt.

 489. Men var inte
  de hårda jobben förr bra?

 490. Då håller man på åtta timmar
  om dagen, och då bryts man ner.

 491. Fritidsaktiviteter håller ofta
  på i någon timme, och inte varje dag.

 492. Åldrandet är inte jämlikt.

 493. Långsam gånghastighet
  är ett tecken på åldrande.

 494. Alla grupper blir bättre,
  utom kvinnor med låg utbildning.

 495. Åldrandet är inte rättvist.

 496. Är man låg...

 497. Med dålig ekonomi och låg utbildning
  får man ett sämre åldrande.

 498. Som rik och välutbildad får man ett
  bättre åldrande med lägre demensrisk.

 499. Skillnaderna ökar med åldern.

 500. Det är en stor grej när man pratar
  om pensionsålderns betydelse.

 501. Förändringar i vaskulära sjukdomar
  och riskfaktorer-

 502. -är viktigt för demens.

 503. Någon hjärt-kärlsjukdom har minskat
  hos både män och kvinnor-

 504. -men på 70-talet var
  hjärt-kärlsjukdom hos äldre kvinnor-

 505. -vanligare än hos äldre män.

 506. I medelåldern var det vanligare
  hos män, i äldre grupper hos kvinnor.

 507. Nu är det vanligare hos äldre män.

 508. Man kan se att minskningen har
  varit större hos kvinnor än hos män.

 509. Andelen som har haft slaganfall
  har ökat.

 510. De som har insjuknat i stroke
  och slaganfall har minskat.

 511. Däremot överlever många fler
  tack vare bättre behandling-

 512. -och att man är lite mer robust.

 513. Sjukdomar som diabetes, övervikt
  och fetma-

 514. -ökar hos både medelålders grupper
  och äldre.

 515. Högt blodtryck
  och kolesterol minskar.

 516. Det här syns i hela västvärlden,
  även bland medelålders personer.

 517. Men se på medelblodtrycket.

 518. Jag pratade om hur farligt
  högt blodtryck är.

 519. På 70-talet hade män
  i genomsnitt 160 över 95-

 520. -och kvinnor 173 över 88
  i medelblodtryck.

 521. Det var riktigt högt. Nu är det
  140 över 80 hos både män och kvinnor.

 522. Nedgången är så stor att vi ofta inte
  får ner blodtrycket vid behandling.

 523. Det förklaras inte bara av läkemedel,
  utan också livsstilsförändringar-

 524. -som annan mat och mer motion.

 525. Det visar hur livsstilen
  kan påverka något väldigt stort.

 526. Jag sa att 70 är det nya 20.
  Bakgrunden till det är ett feltryck.

 527. Jag skulle föreläsa i Almedalen
  om "70 är det nya 50".

 528. På väg dit upptäckte jag
  att rubriken var "70 är det nya 20".

 529. Jag fick ju hitta på något,
  så att det stämde.

 530. Jag började tänka, och
  det stämmer faktiskt med våra fynd.

 531. En 70-åring på 70-talet-

 532. -var glad över en bra pension
  och en hyfsad bostad.

 533. I dag ska man hinna med allt
  som man inte hann med förut.

 534. Ungefär som en 20-åring ska hinna med
  allt innan man skaffar familj-

 535. -ska en 65-70-åring hinna allt
  innan man blir för gammal.

 536. Man ska resa, klättra i Himalaya, åka
  buss i Afrika, gå på universitet...

 537. Allt det man inte hunnit med innan.

 538. Men vi inte förändras inte så mycket.

 539. Jag gillar den här bilden
  på Paul McCartney.

 540. Där är han 20 år
  och spelar i Stockholm.

 541. Här är han drygt 70 år
  och spelar i Stockholm.

 542. Han ser lite äldre ut,
  men det är samma uttryck.

 543. Vi förändras inte så mycket.
  Vi tappar inte intressen.

 544. Jag läste i Amelia eller Tara
  om de nya 65-åringarna.

 545. "De går till och med
  och ser Bruce Springsteen."

 546. Det är inte så konstigt.
  Springsteen är 67 eller 68 år.

 547. Det är mer konstigt att mina barn
  följer med än att jag går på det.

 548. Det finns någon bild av
  att äldre bara gillar 30-talsmusik-

 549. -och har kläder från 30-talet.

 550. Oavsett när man är född så byter man
  kläder och smak när man blir gammal.

 551. Men så är det ju inte.
  Vi behåller vår smak.

 552. "Utlandsresa senaste året."

 553. Ungefär 20 % av 70-åringarna
  på 70-talet hade åkt utomlands.

 554. Då var det ofta Stenabåten
  till Danmark.

 555. Här har 70 % åkt utomlands
  senaste året.

 556. 25 % var utomlands i mer än en månad.

 557. Och då är det inte Danmark.

 558. Det är minst Europa,
  eller till andra kontinenter.

 559. Det stöder det jag sa.

 560. 70-åringarna som kör bil
  har ökat enormt.

 561. Det var 26 och 3 % här.
  Här är det 86 och 63 %.

 562. Bilen är viktig när vi blir gamla,
  för att vi ska komma ut.

 563. Personligheten är förändrad.
  75-åringar nu är mer utåtriktade.

 564. Man är mer tävlingsinriktad.
  Kvinnor närmar sig män.

 565. Man har större behov
  av nära relationer.

 566. Man är mindre ordningsam.
  Några dammkorn i hörnen gör inget.

 567. När såg ni en mattpiska senast?
  När jag var liten fanns de överallt.

 568. Man hörde folk piska mattor.
  Det har jag inte gjort på 15-20 år.

 569. Det här är intressant.

 570. Kvinnor 2005 hade mindre skuldkänslor
  och mer aggressiv framtoning än 1975.

 571. Inför en presskonferens
  sa vår medierådgivare:

 572. "Vad du än gör,
  kommentera inte det där."

 573. "Aggressiv" innebär
  att man tar för sig lite mer.

 574. På testerna är män
  fortfarande mer aggressiva-

 575. -men kvinnor närmar sig.
  Man tar för sig lite mer.

 576. Män och kvinnor blir mer lika.
  Det här var 75-åringar.

 577. Men hos 70-åringar -
  jag nämnde ju neuroticism-

 578. -är både män och kvinnor mindre
  neurotiska - kvinnorna mycket mindre.

 579. Har ni märkt det,
  ni som har varit med ett tag?

 580. Depression är vanligt - 10 %. Det är
  vanligare än demens efter sextiofem.

 581. Ungefär 66 % av alla kvinnor har
  depression någon gång under livet.

 582. Hos 70-åringar är äldre personer
  faktiskt mindre deprimerade än förr.

 583. Sen 1992 har vi sett förekomsten
  gå ner hos kvinnor och män.

 584. Det beror på vår undersökning.

 585. Man hör att folk är mer deprimerade,
  men då gör man registerstudier.

 586. De säger bara att vi är
  mer uppmärksamma på depression i dag.

 587. När jag började var läkare inte så
  uppmärksamma på psykiska sjukdomar.

 588. I dag är det mycket mer, och det är
  inte för att jag började med medicin.

 589. Alkoholvanorna. Riskdrickandet
  har ökat enormt bland äldre.

 590. En halv procent av kvinnorna
  på 70-talet riskdrack.

 591. I dag är det 24 %.

 592. 20 % av männen, 45 % av kvinnorna.

 593. Riskdrickande är att dricka
  mer än 100 gram alkohol i veckan-

 594. -vilket motsvarar 100 cl vin.

 595. Vi vet inte vad risken är,
  men vi tittar på det nu.

 596. Rökning har minskat hos män men ökat
  rejält hos kvinnor sett över livet.

 597. Det ser vi på lungcancer,
  som ökar hos kvinnor.

 598. Sen... Nu ska vi se.

 599. Vi har blivit mindre känsliga
  för olika sjukdomar.

 600. Man tittade på ett sårbarhetsindex.
  Forskare i Kanada såg på 70 grejor-

 601. -från sociala faktorer
  till olika sjukdomar.

 602. De slog ihop allt, delade det på 70
  och fick ett index.

 603. Man kunde se på överlevnad
  under 25 år.

 604. Till och med överlevnaden
  mellan nittio och nittiofem-

 605. -kunde prediceras av ens index.

 606. Det här visar på vikten
  av en helhetsbedömning av patienter.

 607. Det räcker inte med hjärtinfarkter.
  Man måste titta på social omgivning.

 608. Hos folk födda 1930 hade det
  en effekt, men inte alls lika mycket.

 609. Med samma sårbarhetsindex
  hade man ungefär samma dödlighet.

 610. Betyder ökad överlevnad
  en friskare befolkning-

 611. -eller överlever fler
  med sjukdomar och riskfaktorer?

 612. Blir vi friskare eller sjukare?

 613. Svaret är ja.

 614. Vi blir friskare med sjukdomarna.
  Vi har fler, för vi överlever.

 615. Vi är friskare med dem,
  för vi är mer robusta i dag.

 616. Det finns också bättre behandlingar.

 617. Vad händer då med
  demenssjukdomarna?

 618. Här har vi en kognitiv reserv.

 619. Med högre utbildning
  kan vi ha en större reserv.

 620. Man får en större och bättre hjärna
  av bättre näringstillförsel.

 621. Man kan ha mer bindningar mellan
  nervtrådar på grund av utbildning-

 622. -och man har större reserver,
  så om man får alzheimer...

 623. Många har ju förändringar
  av alzheimertyp och är helt friska.

 624. En orsak kan vara en reserv som gör-

 625. -att det krävs mer förändringar och
  större hjärnskador för att ge symtom.

 626. Vi såg att man har blivit bättre
  på olika tester.

 627. Vi såg på psykologiska testresultat
  för 70-åringar födda 1901...

 628. Vi följde dem under fem år och såg
  att om man hade lägre värden-

 629. -på de här intellektuella testerna-

 630. -var demensrisken större
  fem år senare.

 631. Men när vi tittade på 70-åringar
  födda 1930 kunde vi inte se det.

 632. En förklaring kan vara
  att man hade en större reserv.

 633. Sen tittade vi på 85-åringar
  födda 1901 och 1923 och 1924.

 634. Andelen som hade hög utbildning
  hade ökat betydligt.

 635. Förekomsten av demens gick ner
  från 30 till 24 %.

 636. Det här ser man i hela västvärlden.

 637. Det verkar som om
  den åldersspecifika demensen minskar.

 638. Bland 85-åringar...

 639. Vid 70 år har ungefär 1 % demens.
  Vid åttiofem är det kanske 25-30 %.

 640. Efter nittio är det 50 %.

 641. När vi tittar på åldern
  så minskar det.

 642. Trots minskningen
  kommer vi få fler med demens.

 643. Kanske mindre än vi trott,
  eftersom det här minskar.

 644. Men eftersom folk lever till högre
  ålder får vi högre demensförekomst.

 645. Den lägre förekomsten
  berodde delvis på högre utbildning.

 646. Höjd utbildningsnivå kan vara det
  bästa för att förebygga sjukdomar.

 647. Man ser på både demens och hjärt-
  kärlsjukdomar att det har betydelse.

 648. Hade förekomsten av stroke minskat?
  Den var faktiskt fördubblad.

 649. Man överlever mer
  och har bättre behandlingar.

 650. Vi hittade att oddsen
  för att få demens vid stroke-

 651. -hade minskat från 4,3 till 1,8.
  Det var också en orsak till-

 652. -att man hade mindre demenssjukdomar
  i den senare gruppen.

 653. Det beror antagligen på behandling,
  men också på större motståndskraft.

 654. Äldre grupper har fått
  en större kognitiv och fysisk reserv.

 655. Man har högre utbildning
  och är mindre sårbar för olika saker.

 656. Det är hälsoparadoxen: Man har fler
  sjukdomar men är friskare med dem.

 657. Så här stora förändringar visar vad
  vi kan göra vad gäller förebyggande.

 658. Hur ska vi förebygga demens?

 659. Det som är bra för hjärtat
  är bra för hjärnan.

 660. Man ska sluta röka,
  upptäcka och behandla högt blodtryck-

 661. -kolesterol, diabetes
  och hjärtflimmer.

 662. Hur många av er har
  kollat blodtrycket det senaste året?

 663. Ungefär två tredjedelar.
  Jag räcker inte upp handen.

 664. Jag har ändå anställda sköterskor
  som undersöker folk.

 665. Så svårt det är att få folk
  att göra det. Ni var ovanligt bra.

 666. Annars brukar sjukvårdspersonal
  vara väldigt mycket sämre.

 667. Hur många har kollat sitt kolesterol?

 668. Det var ungefär en tredjedel.

 669. Här har vi en
  som ser väldigt entusiastisk ut.

 670. Problemet är att få folk
  att göra det. Vi vet att det är så.

 671. Diet, motionera, god lungfunktion.
  Undvik övervikt.

 672. Behandla sjukdomar tidigt.
  Håll huvudet aktivt.

 673. Minska stress. Se till att sova bra.
  Ät rätt.

 674. Man ska äta grönsaker. Fisk.

 675. Man brukar prata om fet fisk -
  lax, tonfisk eller kallvattenfisk.

 676. Gröna bladgrönsaker är viktiga.
  Saker som innehåller omega-3.

 677. Undvik socker och fet mat.
  De gamla vanliga råden.

 678. Bra fritidsaktiviteter,
  att stimulera sin hjärna-

 679. -socialt nätverk, medelhavsdiet,
  rödvin...

 680. Vi hade fynd på hög
  sexuell aktivitet, men det höll inte.

 681. Jag har kvar det,
  för folk blir så glada.

 682. De tre sista kan ju bli att
  man skriver ut en resa till Mallorca.

 683. Vi ska kolla på det.

 684. Det här är hur man förebygger demens,
  och det är vad doktorer jämt säger.

 685. Det är samma saker för alzheimer,
  hjärt-kärlsjukdomar och cancer.

 686. Men när ska man börja förebygga
  om det börjar 25 år innan symtomen?

 687. En del av de förebyggande sakerna
  kanske sätter fart på-

 688. -eller minskar farten
  på olika riskfaktorer.

 689. En del kanske minskar farten
  på processen och en del sätter fart.

 690. För att stoppa det hela
  måste man vara i gång tidigt-

 691. -men när vi tittar på förebyggande-

 692. -så brukar det ha effekt
  när man än sätter i gång.

 693. Det är aldrig för sent
  att börja göra saker.

 694. Är blodtryck relaterat
  till alzheimer i medelåldern?

 695. Man tittade på folk som hade dött
  i hjärtinfarkt, och en tredjedel-

 696. -hade tecken på Alzheimers sju...
  Hade alzheimerförändringar.

 697. Folk med alzheimer hade 34
  förändringar per kvadratmillimeter-

 698. -men det fanns även fler förändringar
  hos folk med högt blodtryck.

 699. Det kan börja väldigt tidigt.

 700. Tidiga kärlsjukdomar
  kan ha betydelse.

 701. Det kan bero på dåligt blodflöde,
  vilket ökar produktionen av amyloid.

 702. Skador i blod-hjärnbarriären
  kan göra att det kommer in gifter.

 703. Det senaste man diskuterar är dåligt
  utflöde av farliga ämnen i hjärnan.

 704. Det kan förklara varför
  hjärt-kärlsjukdomar har betydelse.

 705. Man tror att vi under sömnen
  blir av med en del av det här.

 706. Det kan vara lite förklaringar.

 707. Om man ska ta lite slutsatser...

 708. Det kanske är lite svårt
  att komma i håg allt.

 709. Det finns många orsaker till
  alzheimer, som alla stora sjukdomar.

 710. Riskfaktorerna uppträder under hela
  livet - också före 15 års ålder.

 711. Riskfaktorer i dag
  kanske inte är det i morgon.

 712. Vi kanske har tagit bort dem,
  men det kan dyka upp nya saker.

 713. Det här kan variera
  mellan geografiska områden.

 714. Vaskulära riskfaktorer är viktiga
  vid både alzheimer och demens.

 715. Det jag tycker vi ser i dag är att
  behandling och prevention är möjligt.

 716. Orsaken till att vi ser
  den här åldersspecifika minskningen-

 717. -är omgivningsfaktorer.
  Gener är överskattade.

 718. Även om vi har
  en genetisk riskfaktor, som ApoE4-

 719. -så kan vi påverka risken.

 720. Fler studier visar
  att man kan påverka sin egen risk-

 721. -genom att motionera
  och göra nyttiga saker.

 722. Generna är överskattade, och
  det finns många skyddande faktorer.

 723. Det är svårt att göra en studie
  på det här.

 724. Man ska börja i medelåldern
  och följa 10 000 personer i 40 år.

 725. Det funkar inte praktiskt
  och blir dyrt.

 726. Man får lita på det vi hittar-

 727. -men befolkningsundersökningar
  och epidemiologiska studier-

 728. -brukar faktiskt få rätt.

 729. Det var epidemiologin som upptäckte
  rökningens skadliga effekter.

 730. På 40-talet tyckte vissa läkare
  att rökning var bra för lungsjuka.

 731. Man hostade upp allt.

 732. Sen upptäckte sir Richard Doll,
  som aldrig fick Nobelpriset-

 733. -att rökning var farligt-

 734. -kanske den viktigaste medicinska
  saken vi hittade under 1900-talet.

 735. Förebyggande och prevention tar
  fyrtio, femtio år för att slå igenom.

 736. Rökningens inverkan
  upptäcktes på 50-talet-

 737. -men först på 90-talet
  förbjöd man rökning på restauranger.

 738. Man fick röka på Sahlgrenska fram
  till 1992, även inne hos patienten.

 739. Det känns helt omöjligt i dag.

 740. Det tar lång tid, och därför
  har förebyggande dåligt rykte.

 741. Man får inte igenom sådant här
  på fem år - det tar lång tid.

 742. Sjukdomsprocessen börjar 20-30 år
  före symtomdebuten.

 743. Vi måste lära oss mer,
  och det forskar man om nu.

 744. Vad händer innan vi får sjukdomen?

 745. Prevention måste starta tidigt,
  men det är aldrig för sent.

 746. Populationsstudier med
  lång uppföljning hjälper oss en bit.

 747. Vi behöver alltid nya studier,
  eftersom allt förändras.

 748. Men det stora budskapet: Vi kan
  göra något åt det och förebygga.

 749. Här är en bild på några
  i min forskargrupp-

 750. -och här är namn på hela gänget.

 751. En del är faktiskt här.

 752. Det var vad jag skulle säga.
  Tack för att ni orkade lyssna.

 753. Textning: Per Lundgren
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Kan vi förebygga demens?

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Ingmar Skoog, professor i psykiatrisk epidemiologi, har studerat demens och riskfaktorer för Alzheimers sjukdom under trettio år. Bland annat leder han H70-studierna i Göteborg där man undersökt och följt upp äldre populationer sedan 1971. Här berättar han om sitt arbete och vad man ska tänka på om man vill försöka förebygga demenssjukdom. Inspelat den 3 maj 2017 på Svenska Mässan, Göteborg. Arrangör: Svenska nätverket för demenskunskap.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa > Sjukdomar och ohälsa
Ämnesord:
Allmän medicin, Demens, Medicin, Nervsystemet, Neurologi
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Demensdagarna 2017

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Demensdagarna 2017

Carl-Gerhard Gottfries - pionjär inom demensforskningen

Carl-Gerhard Gottfries är en viktig person inom svensk demensforskning. Här berättar han sin historia från 1960-talet till idag, om hur han började forska, om sina upptäckter, kollegorna och om andra intressanta personer inom demensforskningen. Inspelat den 3 maj 2017 på Svenska Mässan, Göteborg. Arrangör: Svenska nätverket för demenskunskap.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Demensdagarna 2017

En demensstrategi för Sverige

Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att ta fram ett första underlag för en demensstrategi för Sverige. Här redogör Frida Nobel och Christer Neleryd för uppdragets innebörd, hur man arbetat med det, vilka problemområden man sett och vilka som är de viktiga fokusområdena. Moderator: Wilhelmina Hoffman. Inspelat den 3 maj 2017 på Svenska Mässan, Göteborg. Arrangör: Svenska nätverket för demenskunskap.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Demensdagarna 2017

Att stärka jaget vid demenssjukdom

När en person får demens påverkas flertalet psykologiska funktioner, så kallade jagfunktioner. Psykologen Birgitta Ingridsdotter berättar här om jagstärkande och jagstödjande förhållningssätt vid demenssjukdom och ger exempel och handfasta tips och råd när det gäller inställning, agerande och bemötande. Inspelat den 3 maj 2017 på Svenska Mässan, Göteborg. Arrangör: Svenska nätverket för demenskunskap.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Demensdagarna 2017

Om tröst och demens

Vad är egentligen tröst? Hör det hemma inom demensvården? Tröstar vi andra som vi själva vill bli tröstade? Christèl Åberg har undersökt dessa frågor i sin magisteruppsats "Aldrig nånsin kan jag vara färdig", en intervjustudie med legitimerad personal i kommunal hälso- och sjukvård. Här presenterar hon uppsatsen, frågeställningarna och slutsatserna. Inspelat den 3 maj 2017 på Svenska Mässan, Göteborg. Arrangör: Svenska nätverket för demenskunskap.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Demensdagarna 2017

Kan vi förebygga demens?

Ingmar Skoog, professor i psykiatrisk epidemiologi, har studerat demens och riskfaktorer för Alzheimers sjukdom under trettio år. Bland annat leder han H70-studierna i Göteborg där man undersökt och följt upp äldre populationer sedan 1971. Här berättar han om sitt arbete och vad man ska tänka på om man vill försöka förebygga demenssjukdom. Inspelat den 3 maj 2017 på Svenska Mässan, Göteborg. Arrangör: Svenska nätverket för demenskunskap.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - 100 astronauter på svensk jord

Första kvinnliga kosmonauten på rymdstationen

Elena Serova är den första kvinnliga kosmonauten att besöka internationella rymdstationen ISS. Hon berättar om sin senaste halvårslånga rymdexpedition och alla experiment som gjordes där. Elena Serova studerade till exempel hur det mänskliga hjärtat påverkas i viktlöst tillstånd. Hon pratar också om den miljöforskning som kan bedrivas från rymden. Inspelat den 21 september 2015 i Konserthuset, Stockholm. Arrangör: KTH.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

G-punkten - finns den?

För en del är den en gynekologisk myt, andra ser dess existens som bevisad. Rönen kring g-punkten delar både forskarvärlden och kvinnor i allmänhet. Ännu idag kommer nya teser fram.

Fråga oss