Titta

UR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

UR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Om UR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Föreläsningar och samtal från den nationella dricksvattenkonferensen 2017. Frågor som tas upp är bland annat vattenbrist, vattenförsörjning samt kemiska och mikrobiologiska risker. Inspelat den 26-27 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Till första programmet

UR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017 : Att säkra Gävles vattenförsörjningDela
 1. Ända sen vi började utnyttja den här
  vattentäkten, alltså sen 90-talet-

 2. -har vi haft
  sjunkande grundvattennivåer.

 3. I Gävle vill vi säkra
  vattenförsörjningen.

 4. Det betyder att vi vill säkra
  att vi har en utmärkt kvalitet-

 5. -en tillräcklig kvantitet,
  och en långsiktig hållbarhet.

 6. Vilka är "vi"? Gästrike Vatten är ett
  kommunalt bolag som bildades 2008.

 7. Vi ansvarar för VA-verksamheten
  i fyra kommuner, snart fem.

 8. Det är Gävle kommun,
  Hofors, Ockelbo och Älvkarleby-

 9. -och snart även Östhammars kommun.

 10. Vi är ca 100 anställda.

 11. Vi ansvarar för drift och utveckling
  av vatten- och avloppstjänster.

 12. Jag ska fokusera på Gävle.

 13. I Gävle tar vi vårt dricksvatten från
  grundvattentäkten Gävle-Valboåsen.

 14. Den sträcker sig genom Gävle stad.

 15. På den nedre bilden
  markerar det blåa åsen.

 16. Pilarna visar flödesriktningen.
  Störst flöde kommer söderifrån-

 17. -men ett litet flöde kommer
  norrifrån. Vi har två vattenverk.

 18. Sätraverket är det största, och det
  distribuerar till det röda området.

 19. Valbo vattenverk
  förser det gröna området.

 20. De här två vattenverken kan inte
  ersätta varandra fullt ut-

 21. -även om de har en koppling
  på distributionsnätet.

 22. Det är viktigt att känna till att
  det här är Gävles enda vattentäkt.

 23. Så om nånting skulle hända,
  och vattentäkten slås ut-

 24. -står Gävle utan
  dricksvattenförsörjning.

 25. Gävle-Valboåsens geologi är speciell.
  Det är ett öppet grundvattenmagasin.

 26. Det betyder att det inte
  är överlagrat med tätare markskikt-

 27. -utan en förorening
  har stor möjlighet-

 28. -att gå ner till grundvattnet. Det är
  mycket grovt material i åskärnan-

 29. -vilket ger
  snabba transporthastigheter.

 30. Sen har det skett omlagring
  vid flera tillfällen-

 31. -där lagerföljderna har kastats om.

 32. Det gör att det är svårt
  att göra utredningar.

 33. Det behöver inte vara likadant på två
  ställen precis bredvid varandra.

 34. Som sagt, åsen sträcker sig
  genom bebyggt område.

 35. Det betyder
  att vi har väldigt många risker.

 36. Om vi börjar söderifrån
  så har vi Rörbergs flygplats.

 37. Det är främst ett övningsområde
  som används av räddningstjänsten.

 38. Dock inte med brandsläckarskum.

 39. Flera vägar passerar längsmed åsen.

 40. Vi har E16 som går längsmed åsen.

 41. E4 korsar den.

 42. Vi har större järnvägar.

 43. Det betyder att vi har mycket trafik
  i närheten. Vi har trafikplatser.

 44. På järnvägen
  transporteras farligt gods.

 45. Till exempel landas flygbränsle
  till Arlanda i Gävle hamn-

 46. -och transporteras på järnvägen
  över åsen, ner till Arlanda.

 47. Det finns industriområden på åsen.
  Några stycken är utpekade här.

 48. Det är blandade verksamheter,
  t.ex. träimpregneringsföretag.

 49. Det finns bensinstationer.

 50. Utöver de här sakerna
  är också exploateringstrycket hårt.

 51. Man vill fortsätta bygga
  där man har byggt.

 52. Utöver de här
  ständigt pågående sakerna-

 53. -har vi också hela tiden risken
  för olyckor, när det händer saker.

 54. Eftersom geologin är speciell-

 55. -och risken för föroreningar
  är överhängande-

 56. -så arbetar Gästrike Vatten tätt
  tillsammans med räddningstjänsten.

 57. Vi har ett väldigt bra samarbete.

 58. En kärndel är sårbarhetskartorna
  som vi har tagit fram.

 59. Det är en sammanvägning av
  hur jordlagerföljderna ser ut-

 60. -och vilket flöde det är
  i grundvattenmagasinet under.

 61. Det blir olika riskklassning
  beroende på hur det ser ut.

 62. I den mörkröda zonen,
  som kan vara lite svår att se-

 63. -har vi vissa rutiner. Ifall det sker
  en olycka med ett större utsläpp-

 64. -så är rutinen att räddningstjänsten
  ringer direkt till Gästrike Vatten.

 65. Vi åker ut
  och bistår räddningstjänsten-

 66. -och hjälper till med riskbedömning
  på plats.

 67. Det här är ett samarbete
  som vi har testat många gånger.

 68. Det hjälper oss att vara snabba,
  för snabbhet krävs när nåt händer.

 69. Exempel på några händelser
  de senaste åren...

 70. På kvällen
  söndagen den 14 september 2014...

 71. Det var den dagen
  som vi hade riksdagsval.

 72. Då gick en transportbil
  med vindkraftsutrustning av vägen.

 73. Det skedde 400 meter
  från våra huvuduttagsbrunnar.

 74. Lastbilen var nytankad,
  och tanken var hel-

 75. -men locket till tanken på den här
  typen av lastbil sitter inte fast.

 76. När lastbilen la sig ner
  ramlade locket av-

 77. -och tusen liter diesel rann ut
  på vägen och ner i diket.

 78. Vi var snabbt på plats, och såg
  att man var tvungen att göra nåt.

 79. Vi började gräva
  för att försöka få bort föroreningen.

 80. Grävningen startades inom två timmar
  efter att lastbilen hade kört av.

 81. Tiden som följde...

 82. Hela veckan efter arbetade vi
  med flera olika åtgärder-

 83. -för att förhindra att föroreningen
  skulle nå uttagsbrunnarna.

 84. Vi installerade rör för att kunna se
  om föroreningen nått grundvattnet.

 85. Vi grävde en schaktbrunn som skulle
  dra till sig en eventuell förorening.

 86. Vi installerade tre övervaknings-
  brunnar närmare uttagsbrunnarna.

 87. Intaget på dem sitter på samma nivå i
  vattenmagasinet som uttagsbrunnarna.

 88. Det var för att kunna provta, men
  också ha möjlighet att spärrpumpa.

 89. Vi provtog givetvis-

 90. -och provtagningen fick fortgå
  i ungefär 1 1/2 år efter olyckan.

 91. Vi kunde se att vi hade en förorening
  som nådde grundvattnet-

 92. -trots de snabba åtgärderna i början.

 93. Vi såg en spridning i vattenmagasinet
  i riktning mot uttagsbrunnarna.

 94. Framför allt vid större nederbörd
  såg vi att föroreningen rörde på sig.

 95. Den kom dock aldrig hela vägen-

 96. -så efter 1 1/2 år avskrev vi risken.

 97. Framgångsfaktorerna här...

 98. Det gick bra dels för att det hände
  på det ställe där det hände.

 99. Det var norr om vårt uttagsområde.

 100. Hade det varit söder om det, hade det
  varit en helt annan historia.

 101. Sen hade vi hjälp. Vi kunde snabbt få
  geohydrologisk expertkompetenshjälp-

 102. -genom konsulter
  som hjälpte oss direkt.

 103. Vi hade också stöd och mandat
  från kommunen-

 104. -att göra det som krävdes.

 105. Det här var...

 106. Vi hade också, inom vår organisation-

 107. -en väl inarbetad krisorganisation.

 108. Det gjorde att de flesta kände sig
  trygga, och vi kunde jobba effektivt.

 109. Ungefär ett år senare
  var det dags igen.

 110. Då började det brinna
  i en garagelänga-

 111. -där motorentusiaster höll till.

 112. Det här var bara 60 meter
  från vår största uttagsbrunn.

 113. De omedelbara åtgärderna var att...

 114. När vi kom dit sa vi till räddnings-
  tjänsten att det var känsligt.

 115. Då begränsade räddningstjänsten
  släckvattenmängden.

 116. De fokuserade inte på släckning, utan
  på att branden inte skulle spridas.

 117. Vi stängde givetvis den här brunnen
  och fördelade om vårt uttag.

 118. Det vi lärde oss var att...

 119. De första proverna som vi tog
  i en uttagsbrunn ca 300 meter bort-

 120. -togs efter 12 timmar.
  Det skulle bli ett referensprov-

 121. -så att vi sen kunde se
  förhöjda halter.

 122. Men det var inget referensprov.

 123. Vi hade förhöjda halter. Dock var det
  inga mängder som var skadliga-

 124. -men vi såg en påverkan efter bara
  12 timmar. Det är extremt snabbt.

 125. Den här typen av händelse visar också
  en annan typ av svårighet.

 126. Först är skedet akut. En förorening
  är på väg ner i grundvattnet.

 127. Sen tar man prover
  för att se hur farligt det är.

 128. Men sen har vi en brandskadad byggnad
  med saker kvar i.

 129. Det finns en risk kvar.
  Om det inte regnar är det ingen fara-

 130. -men det är en risk
  som behöver tas om hand.

 131. Problemet är att processen är
  långsam. Många är inblandade.

 132. Polisen, fastighetsägare,
  försäkringsbolag, miljökontor-

 133. -byggavdelningen för rivningslov,
  och så vidare.

 134. Det är en väldigt långsam process.

 135. Samtidigt står vi här med vatten-
  täkten och känner: "Ta bort det."

 136. Det Gästrike Vatten försökte göra här
  var att samordna-

 137. -och försöka få allt att gå smidigt.

 138. Jag tror att det tog ungefär
  tre veckor tills området var sanerat.

 139. Det var tre veckor utan nederbörd.

 140. Den andra stora frågan
  som vi brottas med är vattenbrist.

 141. Det är ett väldigt hett ämne
  i resten av Sverige också.

 142. Ända sen vi började utnyttja den här
  vattentäkten så som vi gör i dag-

 143. -vilket var i början på 90-talet, har
  vi haft sjunkande grundvattennivåer.

 144. Det är det ni kan ana
  på den översta grafen.

 145. De här sjunkande nivåerna beror på
  att vi har en minskad...

 146. Vi har en tät kontakt
  med Gavleån och åsen-

 147. -så det har varit en stor inströmning
  av vatten från Gavleån in i åsen-

 148. -men inströmningen har minskat.

 149. Men vi har även exploateringstrycket.
  Vi hårdgör mer ytor-

 150. -och därigenom minskar man
  den naturliga grundvattenbildningen.

 151. Vi har varit medvetna om det här
  ett tag-

 152. -och vi gör flera åtgärder för att
  fortsätta ha tillräckligt med vatten.

 153. En av dem är
  en membranfilteranläggning-

 154. -som vi har byggt och arbetat med
  sen 2012.

 155. Den tar upp vatten från Gavleån,
  renar det genom membranfiltrering-

 156. -och sen infiltrerar vi vattnet
  för att öka grundvattennivåerna-

 157. -så att vi kan fortsätta utnyttja
  vattentäkten.

 158. Anledningen till att vi renar
  ytvattnet innan vi infiltrerar det-

 159. -det är för att den naturliga
  infiltrationen från Gavleån-

 160. -skapar kvalitetsproblem i magasinet.

 161. Vi har höga... Det kan bli
  höga halter organiskt material-

 162. -men också problem med andra
  kemiska processer, t.ex. mangan.

 163. För att inte spä på det här, valde vi
  att det skulle ske kontrollerat-

 164. -och utan att riskera grundvatten-
  magasinets kvalitet långsiktigt.

 165. I samband med det här arbetet-

 166. -har vi även ett stort provtagnings-
  och kontrollprogram för åsen.

 167. Vi tar prover i grundvattenrör
  längsmed hela åsen.

 168. Det här är för att kunna se
  förändringar och vad som händer-

 169. -dels när vi infiltrerar
  renat vatten-

 170. -men också när vi tillfälligtvis
  har infiltrerat orenat membranvatten.

 171. Faktum är
  att man ser effekter ganska tydligt.

 172. Det här är en åtgärd vi arbetar med-

 173. -för att Gävle ska fortsätta ha
  en tillräcklig kvantitet...

 174. ...vatten att göra dricksvatten av.

 175. Ensam kommer den dock inte att hjälpa
  till, eftersom Gävle växer-

 176. -så vi arbetar också
  med kompletterande vattentäkter.

 177. Den här kartan kommer
  från vår vattenförsörjningsplan-

 178. -där vi har tittat på var,
  omkring Gävle, det är möjligt-

 179. -att ta ut större mängder vatten.

 180. Det finns inte så många ställen-

 181. -om man tittar på närhet
  och tillräcklig kvalitet.

 182. Vi har Storsjön, som ni ser i kanten-

 183. -men det är en övergödd sjö
  med tveksam kvalitet.

 184. Vi har havet, så klart, men...

 185. Vi kanske hamnar där så småningom.

 186. Den som är identifierad
  som mest intressant är...

 187. ...Uppsalaåsen.
  Den nordligaste delen.

 188. Det är det som är blåmarkerat längst
  bort. Där går åsen längsmed Dalälven-

 189. -vilket gör att det finns möjlighet
  att kunna göra stora uttag-

 190. -och även komplettera med konstgjord
  grundvattenbildning.

 191. Vi tittar på om det kan vara
  en kompletterande vattentäkt-

 192. -men det här är i Älvkarleby kommun,
  så här krävs samverkan.

 193. Vi driver det här som en utredning
  med gemensam vattenförsörjning.

 194. Det andra...
  problemet med att Gävle växer-

 195. -det är att dricksvattenförsörjningen
  och exploateringen måste samexistera.

 196. Många exploateringar
  och infrastruktursatsningar planeras-

 197. -på vår ås.

 198. Det här är en bit av åsen. Det är
  ett urval av olika planer som finns.

 199. Det röda området som ligger underst
  är själva grundvattenmagasinet.

 200. Det här är detaljplaner för förändrad
  verksamhet eller bostadsbyggande.

 201. Det är de gula områdena.

 202. Den streckade är en planering
  av ny järnvägssträckning.

 203. Om man tittar på en av de här
  kanske det inte är nåt problem-

 204. -när man konstaterar:

 205. "Vi kanske minskar grundvatten-
  bildningen i området med 5 %."

 206. Men när man lägger ut allihop,
  så är det inte bara 5 % längre.

 207. Det här är en ganska komplex bild
  att få ihop.

 208. Det kan kännas okej.
  "Det är ju så lite med bara den här."

 209. Vi måste se helheten. Det är inte
  bara den här, utan många olika.

 210. Det är en väldigt komplex fråga. Ska
  man säga nej i varje enskilt fall?

 211. Det behövs en övergripande strategi.

 212. Gävle kommun och Gästrike Vatten
  arbetar gemensamt på en strategi-

 213. -för hur man skulle kunna hantera
  de här frågorna.

 214. Den går ut på att man klassificerar
  olika områden på åsen-

 215. -utifrån geologi och hur betydande
  grundvattenmagasinet är-

 216. -och därigenom får stöd i
  vilka verksamheter man kan tänka sig-

 217. -och vad som måste göras
  i de olika områdena.

 218. Då har vi t.ex. kärnområdet.
  Där är själva huvudmagasinet.

 219. 100 % av nederbörden här kommer
  grundvattenmagasinet till godo.

 220. Här kanske det är så
  att man borde säga nej till allting-

 221. -om man vill att vi fortsatt ska ha
  en bra kvantitet.

 222. Det är inte realistiskt fullt ut, men
  det är samhällsviktiga verksamheter.

 223. Och det är dem som man kanske måste
  väga mot varandra.

 224. De gråa områdena kan man klassificera
  som utredningsområden.

 225. Här är tillrinningen stor.
  Vi vet inte exakt var gränsen går.

 226. Om man ska göra nåt måste man utreda,
  för att se vilken påverkan det blir.

 227. Det här är ett exempel på ett verktyg
  som vi tror skulle kunna hjälpa till.

 228. Det kan låta
  som om Gävle har mycket utmaningar-

 229. -men vi tror att många av er
  som sitter här känner igen er-

 230. -i många delar.

 231. De här utmaningarna är generella för
  dricksvattenförsörjningen i Sverige.

 232. Tack så mycket!

 233. Textning: Maria Åhman
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Att säkra Gävles vattenförsörjning

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Vilka utmaningar står man för i Gävle när det gäller att säkra vattenförsörjningen? Karolina Stenroth från Gästrike Vatten berättar om detta arbete, där man titt som tätt stöter på patrull i form av allt från dieselläckage till sjunkande grundvattennivåer. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Ämnen:
Teknik > Vatten och avlopp
Ämnesord:
Teknik, Teknisk hygien, Vattenförsörjning
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Om Svenskt Vatten

Vad har spagetti med vattenrening att göra, och hur många varv runt jordklotet räcker ledningarna i det svenska vattennätet? Henrik Kant från Kretslopp och vatten i Göteborgs stad och Magnus Montelius från branschorganisationen Svenskt Vatten berättar. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Att säkra dricksvattenförsörjningen på lång sikt

Vad krävs för att säkra dricksvattenförsörjningen? Magnus Montelius från branschorganisationen Svenskt Vatten svarar på frågan genom att titta på statistik och analyser utifrån hållbarhetsindex. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Att säkra Gävles vattenförsörjning

Vilka utmaningar står man för i Gävle när det gäller att säkra vattenförsörjningen? Karolina Stenroth från Gästrike Vatten berättar om detta arbete, där man titt som tätt stöter på patrull i form av allt från dieselläckage till sjunkande grundvattennivåer. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Skellefteås framtida dricksvattenförsörjning

Står vattenförsörjning i vägen för kommuners strävan att växa? I Skellefteå vill man växa från 72000 till 80000 invånare till år 2030. Stefan Johansson, avdelningschef vid Vatten & Avfall i Skellefteå kommun, redogör för arbetet med att säkra dricksvattnet för dessa människor och regionens framtid. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Vad gör Livsmedelsverket och Nationella vattenkatastrofsgruppen?

Hur övar man inför en vattenkris? Christina Nordenstam från Livsmedelsverket berättar om vilka åtgärder och planer Livsmedelsverket och Nationella vattenkatastrofgruppen (VAKA) genomför för att förbereda kommuner på eventuella vattenkriser. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Att säkra dricksvattenförsörjningen i framtidens Linköping

Hur möter man en kommuns behov av att kunna växa? Helena Stavklint från Tekniska verken i Linköping berättar om hur man säkrat framtidens vattenförsörjning. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Kommunikation om vattenbrist

Hur kommunicerar man när människor måste spara på vatten? Tillgången till vatten är något som de flesta i Sverige tar för givet. Jenny Holmgren från Kalmar Vatten berättar om det arbete man gjorde när vattenbristen på Öland var akut 2016. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Hur kunde PFAS-skandalen i Ronneby hända?

Vem bär ansvaret när alla skyller på varandra? Johanna Alkan Olsson, lektor i miljövetenskap vid Lunds universitet, har tittat närmare på miljögiftskandalen i Ronneby. Hur många år medborgarna i Ronneby druckit förorenat vatten håller man fortfarande på att undersöka. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Norovirus i vatten - vad vet vi?

Elisabeth Hallin från Folkhälsomyndigheten berättar om hur det forskas för fullt för att ta fram sätt att kontrollera virus i vårt dricksvatten. Norovirus är viruset som orsakar det vi kallar vinterkräksjukan. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Reviderade dricksvattenföreskrifter

Agneta Tollin från Livsmedelsverket går grundligt igenom det förslag på revidering av dricksvattenföreskrifterna som Livsmedelsverket lägger fram våren 2017. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Riskbaserat beslutsstöd

Hur kan man bedöma vad som blir mest samhällsekonomiskt: kostnader för sjukskrivningar eller säkerhetshöjande åtgärder för vårt dricksvatten? Viktor Bergion från Chalmers berättar om ett forskningsprojekt för att ta fram ett beslutsstöd för denna fråga. Inspelat den 27 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Mikrobiologisk riskbedömning av dricksvattenförsörjning

Hur riskbedömer man mikrobakterier i ytvattnet? Thomas Pettersson från Chalmers går igenom QMRA-verktyget för att analysera mikrobiologiska risker i dricksvattenförsörjningen. Detta verktyg ger dricksvattenproducenter möjlighet att laborera med olika scenarier, allt ifrån det aktuella läget till att det värsta tänkbara händer. Inspelat den 2 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Risken för magsjuka vid problem med ledningsnätet

Kan man bli magsjuk av dricksvatten? Melle Säve Söderbergh från Livsmedelsverket presenterar resultat från en färsk studie om hur störningar på våra ledningsnät påverkar mikrobakteriella förekomster i dricksvattnet. Inspelat den 27 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Fantastiska membran - och hur man använder dem

Vad kan moderna membran filtrera bort ur vårt dricksvatten? Angelica Lidén från Lunds tekniska högskola och Sydvatten AB berättar om det senaste inom membrantekniken. Inspelat den 27 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Fällning över ultrafibermembran

Alexander Keucken från Vatten & Miljö i Väst AB berättar hur de stora vattenburna sjukdomsutbrotten i norra Sverige gav oväntad hjälp när ett forskarlag skulle kommunicera acceptabel risk inom dricksvattenförsörjning. Han förklarar hur ett ultrafibermembran är konstruerat och hur man har gått från ett forskningsprojekt till en fullskalig vattenreningsanläggning med ultrafibermembran. Inspelat den 27 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & teknik

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Robotdagen 2015

Bortom robotfronten

Var befinner sig utvecklingen på robotfronten idag och var kommer den att vara imorgon? Vad är spekulationer och vad är faktisk vetenskap? Danica Kragic Jensfelt, professor i datalogi vid KTH och ledamot i Sveriges unga akademi, berättar om hur det har sett ut och i vilken riktning utvecklingen går framåt. Inspelat den 9 oktober 2015 på Clarion Sign Hotell i Stockholm. Arrangörer: Institutet för framtidsstudier, Dagens Arbete och Forskning och framsteg.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015

Framtidens intelligens

Framtidsforskaren Ray Kurzweil talar om vilka möjligheter den mänskliga hjärnan har att förutse framtiden och hur det kommer att påverka vår biologiska intelligens och den artificiella intelligensen. Inspelat på Svenska mässan, Göteborg, den 9 december 2015. Arrangör: Nobel Media.