Titta

UR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

UR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Om UR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Föreläsningar och samtal från den nationella dricksvattenkonferensen 2017. Frågor som tas upp är bland annat vattenbrist, vattenförsörjning samt kemiska och mikrobiologiska risker. Inspelat den 26-27 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Till första programmet

UR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017 : Skellefteås framtida dricksvattenförsörjningDela
 1. Hur vi har tänkt jämföra projektet-

 2. -i ganska stora jordbruksområden
  där vi ska dra fram ledningar-

 3. -den kommunikationen
  kan man inte prata för lite om.

 4. Som många kommuner har Skellefteå en
  vision. Vi ska vara 80 000 år 2030.

 5. Vi marknadsför oss som en av Sveriges
  snabbast växande turistregioner.

 6. Skellefteå ligger i norra Sverige,
  till och med i norra Västerbotten-

 7. -på gränsen till Norrbotten.
  Nästa kommun uppåt är Piteå kommun.

 8. Det som är roligt den här årstiden-

 9. –är att vi snart går ifrån er
  med ljuset.

 10. Nu är det ljust i princip dygnet
  runt, och ännu ljusare ska det bli.

 11. Den här bilden är ganska bra och
  snygg. Ni längtar till Västerbotten.

 12. Den visar Skellefteå centralort
  och Skellefte älv.

 13. Den är tagen i helikopterperspektiv.

 14. 18 km nedströms i djupets riktning
  når man Bottenviken.

 15. Där är Skellefteå. Mitt föredrag
  kommer att handla om 15 km uppströms.

 16. Bilden tog jag med för att visa
  var vi har dagens vattenverk.

 17. Abborren, där vi nyttjar
  Skellefte älv som råvattenkälla.

 18. Men med tanke på vad Karolina
  var inne på om exploatering-

 19. -så är det ingen jättebra placering-

 20. -av kommunens största vattenverk.

 21. Av många olika skäl.

 22. Vi är på väg att exploatera mycket
  i Skellefteå också och förtäta.

 23. Om vi ska nå de 80 000 är vi tvungna.

 24. Bilden på Kulturhuset tog jag med för
  att visa hur Skellefteå konkurrerar-

 25. -om att vara Sveriges trästad nr 1.

 26. Skog har vi mycket av,
  och många framgångsrika företag.

 27. Det här huset är inte byggt, men det
  är en investering på en halv miljard.

 28. Det ska byggas i stort sett i trä.

 29. Vi har jobbat
  med bra dagvattenlösningar.

 30. Men i den här kontexten ska man se
  vad vår nämndsordförande har sagt-

 31. -att vi satsar hållbart i Skellefteå
  och vill säkra en bra framtid.

 32. För vi vill bli 80 000 år 2030.
  Vi är drygt 72 000 i dag.

 33. Det här är själva inramningen.

 34. Ett vattenprojekt
  är naturligtvis mycket teknik-

 35. -men det är lika viktigt
  för samhällets utveckling.

 36. Det här är en variant på samma bild
  som jag visade, fast 15 km uppströms.

 37. Det är det här området vi ska vara i.
  Åsformationen är den mörka linjen.

 38. Vi har haft sån tur att den
  bara är 15 km från centralorten.

 39. Sen har vi en älv
  som rinner rakt igenom.

 40. För att gå tillbaka till Karolina
  så gör vi det som ni är ute efter.

 41. Vi nyttjar i Medle och Klutmark
  där det är inducerat grundvatten.

 42. Längst till vänster i bilden
  lyfter vi vatten från Skellefte älv-

 43. -upp i åsformationen och tar upp det
  vid Selsforsens uttagsområde.

 44. Vi förstärker grundvattenbildningen.

 45. Sen har vi faktiskt ett befintligt
  vattenverk som heter Slind-

 46. -som försörjer
  västra delen av staden.

 47. Vi kommer att ha fyra uttagsområden
  som inte körs torrt nåt av dem.

 48. Vi har reservdriften ständigt i gång.
  Så är tanken.

 49. Om nån var med redan på 90-talet, så
  var det då det började i Skellefteå.

 50. Det här är Knikengropen som vi har
  döpt om till Medle uttagsområde.

 51. Då började provpumpningarna.

 52. Man lämnade in...
  Själv började jag 2004.

 53. I december 1998, 28 december 1998.

 54. Ni som minns vad som hände 1 januari
  1999 kan förstå varför.

 55. Då inträdde miljöbalken. Man var lite
  orolig för vad den skulle innebära.

 56. Det var kostnader och osäkerhet-

 57. -så man skyndade sig
  att lämna in en ansökan.

 58. Den gjordes om och kompletterades.
  Uttagsområden kom till och togs bort.

 59. Som vår jurist sa blev den till slut
  "juridiskt osmaklig".

 60. "Det är ingen idé
  att ni fortsätter med den där."

 61. Här har jag kommit med i bilden,
  hösten-vintern 2005-06.

 62. Då gör vi en rad utredningar och ber
  vår tekniska nämnd om tillåtelse-

 63. -att återkalla den ansökan som ligger
  inne och få lämna in en ny.

 64. Så blev också besluten.

 65. Vi arbetade vidare med de besluten
  och lämnade in en ny ansökan-

 66. -under tiden efter, 2008-2009.

 67. Den överprövades, men det meddelades
  aldrig prövningstillstånd.

 68. 2011 på hösten är vår vattendom klar.

 69. Vi förbereder och upphandlar konsult,
  och Ramböll anlitas.

 70. Det är ett stort jobb. Jag skrev
  "Ramböll Sverige" och det är sant.

 71. Det är många olika orter inblandade
  i det här arbetet.

 72. Från och med januari 2013
  arbetade Ramböll med oss-

 73. -i den första fasen, systemval.

 74. Nu kommer nåt intressant. De började
  ifrågasätta allt som var gjort innan-

 75. -och hittade en del bra frågor
  och funderingar.

 76. Hänsyn till klimatförändringar,
  halten organiskt innehåll i älven.

 77. Hur ska återinfiltrationen fungera?

 78. Det var meningen att vi skulle ta upp
  vatten ur åsen och återinfiltrera.

 79. Vattenverket vi hade skissat på var
  mycket enklare än det som ska byggas.

 80. Konsulten hade väldigt bra synpunkter
  som fick oss att tänka efter.

 81. Vi gav ett annat konsultföretag
  uppdraget att titta på det här.

 82. Men vi valde än en gång att göra om.

 83. 2011 hade vi och Östersund
  en tid innan-

 84. -överlevt fem månader
  av Cryptosporidium.

 85. Trycket på tjänstemän och politiker
  var stort. Vi hade fått en vattendom.

 86. Våra ekonomiska medel var beviljade.

 87. Vi hade en konsult och höll på
  att upphandla entreprenören.

 88. Jag hade anmält ärendet
  till tekniska nämnden.

 89. Då rev vi än en gång upp alltihop.

 90. Då får man inte bara ett uppdrag
  att titta på nån liten del.

 91. Då kommer hela det politiska trycket-

 92. -att titta på ursprungligt förslag,
  ett modifierat förslag-

 93. -och ytvatten kom upp igen
  som alternativ.

 94. Vi tittade på andra åsar.
  Nu började ifrågasättandet på allvar.

 95. "Vet ni överhuvudtaget
  vad ni håller på med?"

 96. Efter att ha genomlevt
  Cryptosporidium 2011-

 97. -var det ur askan i elden.

 98. Rönnskärsverken
  som är ett stort guldsmältverk-

 99. -tar 50 liter per sekund ungefär
  av kanske 200 liter.

 100. De är stora.

 101. Med Ramböll gjorde vi en risk-
  inventering och värderade risker.

 102. Kvarvarande risker utgjorde därefter
  input till en jämförelseanalys.

 103. Ni behöver inte läsa, men ju mörkare
  blått, desto bättre är alternativet.

 104. Av en ren slump har vi valt
  ett sånt alternativ, där i mitten.

 105. "Medle-alternativet" som det kallas.

 106. Medle-alternativet
  var illustrationen ni fick se.

 107. Det bygger på vattendomen.

 108. Men vi har utökat
  infiltrationsområdena-

 109. -och tagit bort återinfiltrationen-

 110. -och vi har
  ett mer avancerat vattenverk-

 111. -som tar höjd för klimatförändringar,
  brunifiering-

 112. -och järn- och manganhalter på helt
  andra nivåer än vad vi hade tänkt.

 113. Nästa kapitel: upphandling. Vi har
  delat in projektet i fyra faser.

 114. Systemval, detaljprojektering,
  genomförande och idrifttagning.

 115. Vi har valt att... Nu pratar jag
  mest om entreprenörsupphandlingen.

 116. Konsultupphandlingen
  var en variant på det här.

 117. Samarbetsformen är att arbeta i
  utökad samverkan eller partnering.

 118. Entreprenadformen är klassisk
  utförandeentreprenad utifrån AB 04.

 119. Ersättningsformen är löpande räkning,
  men de fick ange en fast del-

 120. -för sin tjänstemannaorganisation
  och vinst.

 121. Man räknade på en översiktlig ram-
  beskrivning utan färdiga handlingar.

 122. Varför då? Vi ville utse konsult
  och entreprenör tidigt-

 123. -för att få varje parts kunnande
  i utformningen.

 124. Konsulten är duktig
  på processkunnandet-

 125. -och entreprenören
  på projektgenomförandet.

 126. Produktionsanpassningar,
  smarta lösningar.

 127. De fick räkna
  på en övergripande systemhandling-

 128. -men de fick ange vissa skarpa delar.

 129. I fas 1 och fas 2 anlitade vi
  entreprenören som konsult på timtid.

 130. Sen kom en annan intressant bit.

 131. Vi hade ganska långa och många
  intervjuer med varje entreprenör.

 132. Det var nästan
  som när man rekryterar medarbetare.

 133. De fick beskriva organisation,
  samverkansförmåga, planering.

 134. Här har jag egentligen
  hittat på siffrorna.

 135. Jag visste att den skulle visas.

 136. Men den har en klar släktskap
  med verkligheten.

 137. Men inte exakt,
  och vi ska inte gå igenom den.

 138. Men om ni tycker
  att det var en flummig upphandling...

 139. I dag är vår budget 610 miljoner.
  Hur gick det i ett så tidigt skede?

 140. "Anbudslämnare B" får bästa
  utvärderingssumman.

 141. 40 miljoner.
  Det skulle vi kontraktera fast.

 142. De visste redan vad de skulle ha
  för sin tjänstemannaorganisation-

 143. -och för vinsten.
  Andra summor kontrakteras också.

 144. De tre raderna i slutet, mervärdet,
  är fiktiva avdragspris-

 145. -beroende på hur väl de beskrivit hur
  de vill genomföra arbetet.

 146. Några ord om vattenskyddsområde.

 147. Det Karolina sa om risksättningar-

 148. -är en variant på hur man bygger upp
  ett vattenskyddsområde.

 149. Om ni ser skalstocken,
  så är den en mil.

 150. Det blir så
  när det gäller rinnande vatten.

 151. Vi är till och med
  in i Norsjö kommun.

 152. Man kan ju inte ha
  ett vattenskyddsområde för...

 153. Först tänkte vi kalla det Skellefteå
  vattenförsörjningsvattenskyddsområde.

 154. Men när vi började arbeta
  insåg vi att hela Boliden kom med.

 155. Renström också. Det är två
  gruvsamhällen i Skellefteå kommun.

 156. Därför blev det Skelleftedalens
  vattenskyddsområde.

 157. Det här kan man prata länge om. Här
  har vi gjort ett riktigt bra jobb-

 158. -enligt alla hydrologiska principer-

 159. -och verkligen analyserat primära,
  sekundära och tertiära zoner-

 160. -och lyssnat in vid samrådsmöten.
  Måste det dras just så?

 161. Då har vi kanske kompletterat
  med provrör för att se rörelsen.

 162. Den lämnades in till Länsstyrelsen i
  Västerbotten strax efter årsskiftet.

 163. Vi får se vad som händer.

 164. Det blev inte aktuellt
  med några nya enskilda avlopp.

 165. Det inringade området
  hade enskilda avlopp.

 166. Inventeringen visade dåliga resultat.
  De uppfyllde inte miljökraven.

 167. På norra sidan av älven
  var det redan kommunalt VA.

 168. Det blev som ett paragraf 6-område.

 169. Vi fick kommunfullmäktige
  att inrätta ett VA-verksamhetsområde-

 170. -för dricksvatten och spillvatten.

 171. De mörka områdena har vår tekniska
  nämnd fått delegation att besluta om-

 172. -när så behövs.

 173. I allt vi har gjort
  som jag har redovisat-

 174. -både i omtag och när det gäller
  vattenskyddsområden-

 175. -och VA-verksamhetsområde,
  hur vi har tänkt genomföra projektet-

 176. -så är det stora jordbruksområden
  där vi ska dra fram ledningar.

 177. Den kommunikationen
  kan man inte prata för lite om.

 178. Ni som är kommunikatörer, sträck på
  er, för ni har en viktig uppgift.

 179. Med jämna mellanrum flera nämnder i
  rad anmälde jag en informationspunkt-

 180. -för att upplysa nämnden vad vi
  skulle lägga ut på vår hemsida-

 181. -märkt med "tjänstemannaförslag"
  för att inte kortsluta politikerna.

 182. Det är nästa risk,
  att säga att det är beslutat.

 183. Vi har kommunicerat så att de som
  berörs har kunnat läsa om förslag-

 184. -till vattenskyddsområde
  och VA-verksamhetsområde.

 185. Och jag måste säga-

 186. -att det har gjort
  att misstroendet som kan finnas-

 187. -mellan kommun och medborgare,
  det har inte varit stort.

 188. Det var nog större
  i början av projektet-

 189. -när vi inte var riktigt lika tydliga
  med vad vi ville-

 190. -och i vilken ordning
  vi skulle genomföra projektet.

 191. Här syns det inte,
  men det finns rubriker.

 192. Det här är ett utdrag från vår
  kommunala hemsida: politiska beslut,

 193. -dricksvatten och spillvatten
  i Klutmark, tidplan och händelser.

 194. Den här illustrationen finns med och
  mycket mer. Det var bara sidan ett.

 195. Jag sa till Gisela
  när jag planerade föredraget-

 196. -vilka inriktningar jag skulle välja,
  men det finns mycket mer att berätta.

 197. Man kunde ha ett parallellt föredrag
  med de här rubrikerna.

 198. Det var det jag menade. Jag hade
  kunnat välja "processutformning".

 199. Många här är intresserade av det-

 200. -men jag tog bort den enda bild
  jag hade med processchemat.

 201. Lite för säkerhet och sekretess.

 202. Men man kan behöva andra beslut.

 203. Hur blir det med min onyttigblivna
  spill- och dricksvattenanläggning?

 204. Ska de ersättas eller inte? Vilka
  regler ska gälla? Och så vidare.

 205. Vi har tittat
  på hur övriga Sverige har gjort.

 206. Man har politiskt ibland valt
  att göra det lite bättre.

 207. Man har inte valt avskrivningstid
  10 år, utan 15 år.

 208. Man har inte gått ner till 0 procent
  utan stannat på 25 procent.

 209. Rätt eller fel? Men nånstans ska du
  kunna genomföra projektet också.

 210. Man ska välja sina strider.

 211. För vi bökar
  i ett stort geografiskt område.

 212. Markförhandlingar, lednings-
  förrättningar har jag pratat om.

 213. Det finns mycket man kan prata mer
  om, men det får bli en annan gång.

 214. Jag nämnde 610 miljoner. Vi har
  en tanke om att sommaren 2019-

 215. -ska vi vara färdiga.
  Vi är i full gång.

 216. Avslutningsvis har jag några bilder
  som visar hur det ser ut.

 217. Just nu, kan man nästan säga.

 218. Ni som har så gröna gräsmattor,
  jag har värre bilder.

 219. Det här visar överföringsledningar.

 220. Vi är 15 km uppströms, och det ska gå
  dubbla ledningar till centralorten.

 221. Där splittras dem
  ner mot vattenverket Abborren.

 222. Det är hjärtat.
  Den andra går till en högreservoar.

 223. Vi är inte färdiga, men efter nästa
  vinter är ledningen nog färdig.

 224. Själva bygget
  gjuts och byggs för fullt.

 225. Det är 50-60 meter gånger 90 meter.

 226. Så det är en rejäl byggkloss
  som det arbetas med.

 227. Jag pratade om klimatförändringar.

 228. Vi märker av dem, vi också.

 229. Vintern kommer senare
  och är inte lika hård som förut.

 230. Det kan man tycka var gynnsamt-

 231. -för vi har inte haft mycket stopp
  vid kyla eller våldsamma stormar.

 232. Bygget har fått pågå på ett bra sätt.

 233. Men de var väl försedda
  för att ta sig genom isen.

 234. Det här skulle vara intressant att
  prata mer om: Det gäller att sponta.

 235. En råvattenpumpstation
  ska nästan vara nere i älven.

 236. Så det är en byggteknisk utmaning
  att få det där bra.

 237. Så här är det tänkt att det ska bli.

 238. Det är det bästa jag har i dag,
  en tredimensionell bild.

 239. Som sagt var, vi ger idéerna plats.
  Vi har plats för fler.

 240. Om ni nu känner för att bli en av dem
  som bidrar till 80 000.

 241. Tack ska ni ha.

 242. Textning: Erik Swahn
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Skellefteås framtida dricksvattenförsörjning

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Står vattenförsörjning i vägen för kommuners strävan att växa? I Skellefteå vill man växa från 72000 till 80000 invånare till år 2030. Stefan Johansson, avdelningschef vid Vatten & Avfall i Skellefteå kommun, redogör för arbetet med att säkra dricksvattnet för dessa människor och regionens framtid. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Ämnen:
Teknik > Vatten och avlopp
Ämnesord:
Dricksvatten, Teknik, Teknisk hygien, Vattenförsörjning
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Om Svenskt Vatten

Vad har spagetti med vattenrening att göra, och hur många varv runt jordklotet räcker ledningarna i det svenska vattennätet? Henrik Kant från Kretslopp och vatten i Göteborgs stad och Magnus Montelius från branschorganisationen Svenskt Vatten berättar. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Att säkra dricksvattenförsörjningen på lång sikt

Vad krävs för att säkra dricksvattenförsörjningen? Magnus Montelius från branschorganisationen Svenskt Vatten svarar på frågan genom att titta på statistik och analyser utifrån hållbarhetsindex. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Att säkra Gävles vattenförsörjning

Vilka utmaningar står man för i Gävle när det gäller att säkra vattenförsörjningen? Karolina Stenroth från Gästrike Vatten berättar om detta arbete, där man titt som tätt stöter på patrull i form av allt från dieselläckage till sjunkande grundvattennivåer. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Skellefteås framtida dricksvattenförsörjning

Står vattenförsörjning i vägen för kommuners strävan att växa? I Skellefteå vill man växa från 72000 till 80000 invånare till år 2030. Stefan Johansson, avdelningschef vid Vatten & Avfall i Skellefteå kommun, redogör för arbetet med att säkra dricksvattnet för dessa människor och regionens framtid. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Vad gör Livsmedelsverket och Nationella vattenkatastrofsgruppen?

Hur övar man inför en vattenkris? Christina Nordenstam från Livsmedelsverket berättar om vilka åtgärder och planer Livsmedelsverket och Nationella vattenkatastrofgruppen (VAKA) genomför för att förbereda kommuner på eventuella vattenkriser. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Att säkra dricksvattenförsörjningen i framtidens Linköping

Hur möter man en kommuns behov av att kunna växa? Helena Stavklint från Tekniska verken i Linköping berättar om hur man säkrat framtidens vattenförsörjning. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Kommunikation om vattenbrist

Hur kommunicerar man när människor måste spara på vatten? Tillgången till vatten är något som de flesta i Sverige tar för givet. Jenny Holmgren från Kalmar Vatten berättar om det arbete man gjorde när vattenbristen på Öland var akut 2016. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Hur kunde PFAS-skandalen i Ronneby hända?

Vem bär ansvaret när alla skyller på varandra? Johanna Alkan Olsson, lektor i miljövetenskap vid Lunds universitet, har tittat närmare på miljögiftskandalen i Ronneby. Hur många år medborgarna i Ronneby druckit förorenat vatten håller man fortfarande på att undersöka. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Norovirus i vatten - vad vet vi?

Elisabeth Hallin från Folkhälsomyndigheten berättar om hur det forskas för fullt för att ta fram sätt att kontrollera virus i vårt dricksvatten. Norovirus är viruset som orsakar det vi kallar vinterkräksjukan. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Reviderade dricksvattenföreskrifter

Agneta Tollin från Livsmedelsverket går grundligt igenom det förslag på revidering av dricksvattenföreskrifterna som Livsmedelsverket lägger fram våren 2017. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Riskbaserat beslutsstöd

Hur kan man bedöma vad som blir mest samhällsekonomiskt: kostnader för sjukskrivningar eller säkerhetshöjande åtgärder för vårt dricksvatten? Viktor Bergion från Chalmers berättar om ett forskningsprojekt för att ta fram ett beslutsstöd för denna fråga. Inspelat den 27 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Mikrobiologisk riskbedömning av dricksvattenförsörjning

Hur riskbedömer man mikrobakterier i ytvattnet? Thomas Pettersson från Chalmers går igenom QMRA-verktyget för att analysera mikrobiologiska risker i dricksvattenförsörjningen. Detta verktyg ger dricksvattenproducenter möjlighet att laborera med olika scenarier, allt ifrån det aktuella läget till att det värsta tänkbara händer. Inspelat den 2 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Risken för magsjuka vid problem med ledningsnätet

Kan man bli magsjuk av dricksvatten? Melle Säve Söderbergh från Livsmedelsverket presenterar resultat från en färsk studie om hur störningar på våra ledningsnät påverkar mikrobakteriella förekomster i dricksvattnet. Inspelat den 27 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Fantastiska membran - och hur man använder dem

Vad kan moderna membran filtrera bort ur vårt dricksvatten? Angelica Lidén från Lunds tekniska högskola och Sydvatten AB berättar om det senaste inom membrantekniken. Inspelat den 27 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Fällning över ultrafibermembran

Alexander Keucken från Vatten & Miljö i Väst AB berättar hur de stora vattenburna sjukdomsutbrotten i norra Sverige gav oväntad hjälp när ett forskarlag skulle kommunicera acceptabel risk inom dricksvattenförsörjning. Han förklarar hur ett ultrafibermembran är konstruerat och hur man har gått från ett forskningsprojekt till en fullskalig vattenreningsanläggning med ultrafibermembran. Inspelat den 27 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & teknik

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Robotdagen 2015

Vem vill opereras av en robot?

Vilken roll har människan i framtidens vård och vilken ska robotens vara? Vilka känslor väcker en robot hos oss? Litar vi på roboten? Ett samtal om etik, mänsklighet och behov. Medverkande: Sara Ljungblad, doktor i människa-maskin interaktion, Simon Winter, interaktionsdesigner och doktor i kognitionsforskning och Clara Lindblom, äldre- och personalborgarråd. Moderatorer: Helle Klein och Patrik Hadenius. Inspelat den 9 oktober 2015 på Clarion Sign Hotell i Stockholm. Arrangörer: Institutet för framtidsstudier, Dagens Arbete och Forskning och framsteg.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Varför slog Facebook men inte minidisc?

Sara Leckner forskar om medier och medieutveckling vid Institutionen för medieteknik och produktutveckling. Hon föreläser om tiden vi befinner oss i där nya medier uppstår hela tiden. För vissa är det spännande men för andra upplevs det som stressande. Men är medieutvecklingen verkligen så snabb och hur nya är de nya medierna egentligen? Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.