Titta

UR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

UR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Om UR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Föreläsningar och samtal från den nationella dricksvattenkonferensen 2017. Frågor som tas upp är bland annat vattenbrist, vattenförsörjning samt kemiska och mikrobiologiska risker. Inspelat den 26-27 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Till första programmet

UR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017 : Mikrobiologisk riskbedömning av dricksvattenförsörjningDela
 1. I USA har USEPA satt ett värde på-

 2. -att årligen
  får högst en konsument per 10 000-

 3. -bli infekterad av dricksvatten.

 4. Vi har hört mycket i dag
  om risker och riskanalyser.

 5. Vi hörde från Livsmedelsverkets sida-

 6. -att det blir mer fokus på risk-
  analyser, faroanalyser och så vidare.

 7. I dag ska jag prata
  om mikrobiell riskanalys-

 8. -eller riskbedömning
  av drickvattenförsörjningen.

 9. QMRA - Quantitative microbial
  risk assessment-

 10. -som vi använder oss av.

 11. Jag ska prata om ett verktyg
  som har funnits ett tag-

 12. -som vi har uppdaterat och som nu
  finns tillgängligt för alla er här.

 13. Jag kommer till det.

 14. Inom DRICKS, som är forskningscenter
  här på Chalmers-

 15. -och jobbar
  med dricksvattenforskning-

 16. -finansierat av Svenskt Vatten,
  bland annat - en viktig finansiär...

 17. Vi har jobbat med det här
  under lång tid.

 18. Vi pratar om och jobbar med
  alla typer av risker.

 19. Det kan handla om vattenbrist,
  alltså kvantitativa risker-

 20. -kemiska risker, kemiska utsläpp
  i vattentäkter och så vidare...

 21. I ledningsnät också.

 22. Det jag fokuserar på i min present-
  ation är mikrobiologiska utsläpp.

 23. Hur kan vi kvantifiera
  de här kvalitetsriskerna?

 24. Vilka hälsomässiga risker
  är inblandade här?

 25. "QMRA-analys" står det här i rött.

 26. Det är en kvantifiering av hälso-
  risken. Sen finns det andra verktyg:

 27. MBA - mikrobiell barriäranalys,
  som är lite mer kvalitativ-

 28. -där man tittar på
  mikrobiologisk barriärhöjd.

 29. Men jag ska fokusera på QMRA
  och beskriva lite vad det är-

 30. -hur man kan använda det och
  hur ni kan komma åt detta verktyg-

 31. -på ett smidigt sätt.

 32. På den här bilden ser vi
  två vattenförsörjningssystem.

 33. Vi har ett ytvattensystem
  och ett grundvattensystem.

 34. Risker eller faror
  finns ju precis överallt.

 35. Från källan till tappkranen
  till konsumenten-

 36. -i ett grundvattensystem
  likväl som i ett ytvattensystem.

 37. Verktyget jag ska visa i dag
  fokuserar på ytvattensystemen.

 38. Man har ett ytvatten som kan
  bli förorenat av patogener, främst-

 39. -som kan orsaka en infektion.

 40. Ni mäter ju alltid E. coli, och
  koliforma bakterier är indikatorer-

 41. -på vilken risknivå
  det kan röra sig om.

 42. Att det finns E. coli betyder inte
  att det finns patogener-

 43. -men risken för patogener är högre
  vid hög halt av fekala indikatorer.

 44. Patogenerna är det vi fokuserar på.

 45. De patogener som oftast nämns
  i dricksvattensammanhang är dessa.

 46. Jag har en lite större förstoring
  på norovirus än vi såg tidigare.

 47. Det är bilder jag hittat på nätet.

 48. Det här är de vi främst diskuterar-

 49. -och jobbar med i QMRA-sammanhang.

 50. Om vi då tittar på principerna här.

 51. Hur jobbar man med QMRA?

 52. Som vi nämnde måste man ha patogener
  som kommer in i systemet.

 53. Det här är
  ett ytvattenbaserat verktyg.

 54. Då handlar det om att patogenerna
  kommer ut i råvattentäkten.

 55. Vi har hört i dag
  om olika sätt de kan komma ut på.

 56. Man tar reda på
  vilken halt vi har i vår vattentäkt.

 57. Det är ju inte så lätt
  att ta reda på.

 58. Många gånger när man vill veta:
  har vi nåt cryptosporidium?

 59. Då är det noll eller inte detekter-
  bart, ofta tack vare låga halter.

 60. Så det är svårt att få en bild av
  vilka halter man har i vattentäkten.

 61. Då får man många gånger
  göra uppskattningar-

 62. -eller använda gamla data eller data
  från annat håll där man mätt mycket.

 63. I Göta älv
  har det mätts väldigt mycket.

 64. De värden som ligger till grund
  för det här programmet-

 65. -är baserat på
  mätningarna i Göta älv.

 66. Patogenförekomsten ska man ange i det
  här verktyget. Jag visar det mer sen.

 67. Det ni ser här är en gammal modell-

 68. -som användes
  när vi tog fram det här verktyget.

 69. Det har kommit en nyare
  som jag ska visa strax.

 70. När det finns i råvattnet, hur mycket
  avskiljs i respektive beredningssteg?

 71. Man får lägga in sina olika
  beredningssteg i den här modellen.

 72. Man klickar på en knapp som säger
  "Ja, jag har det här processteget".

 73. Sen gör man olika val
  och räknar fram en avklingning-

 74. -eller en reduktion av patogenhalten-

 75. -som man räknar i log 10-reduktion.

 76. När man har matat in detta,
  så kommer man till nästa steg:

 77. Hur mycket vatten konsumerar
  våra dricksvattenkonsumenter?

 78. Hur mycket får vi i oss per dag?
  Om man vet det kan man mata in detta.

 79. Annars får man ta några studier
  och använda sig av dem.

 80. Det finns i verktyget,
  som man kan välja.

 81. Slutligen kommer vi
  till ett dos-responssamband-

 82. -där den aktuella patogenhalten
  i det renade vattnet-

 83. -som är väldigt låg,
  kopplad till en modell-

 84. -med halter och infektionsrisk,
  kan man säga...

 85. Man räknar fram en infektionsnivå,
  alltså andel infekterade konsumenter-

 86. -i sitt system.

 87. Man får en andel här.
  Det är principen.

 88. Och det här QMRA-verktyget, då.

 89. Det första, som jag visade en bild
  på, togs fram och lanserades 2009.

 90. Det var i ett
  Svenskt Vatten-utvecklingsprojekt.

 91. Det uppdaterades sen, för det fanns
  en del fel, men det blev inte så bra.

 92. Det blev aldrig publikt,
  så 2009 års modell har funnits länge.

 93. Många av er som har kört QMRA
  i era verk eller via konsulter-

 94. -har säkerligen använt
  just den här från 2009.

 95. 2013 kände Svenskt Vatten
  att vi måste göra nåt åt detta.

 96. Vi hade en konsult på andra sidan
  jorden som var väldigt duktig-

 97. -men tidsskillnaden gjorde det svårt
  att jobba aktivt med verktyget.

 98. Då fick vi inom DRICKS uppdraget
  att både förvalta verktyget-

 99. -och också vidareutveckla
  och fixa det som inte fungerar bra-

 100. -och även ta fram exempel och inform-
  ation om hur man kan använda detta.

 101. 2014 bildade vi en användargrupp-

 102. -som består av forskare, konsulter
  och vattenproducenter-

 103. -som jobbar aktivt
  med QMRA-verktyget-

 104. -för att ta fram en grund för vad
  vi behöver jobba med och förbättra.

 105. Den första fasen
  av det här projektet-

 106. -med att vidareutveckla verktyget
  blev klar förra året.

 107. Sen har vi jobbat med en rapport.

 108. Den är helt färdig,
  och den lanserar vi faktiskt i dag.

 109. Man kan gå in på DRICKS hemsida...
  Jag kommer tillbaks till det.

 110. Ni kan titta på alltihop
  och även ladda ner verktyget.

 111. Rapporten ser ut så här, och finns
  snart på Svenskt Vattens hemsida.

 112. Om vi går till DRICKS hemsida
  så ser det ut så här.

 113. Längst ner i rullistan står det QMRA.

 114. Om ni klickar på den
  kommer ni till den här sidan-

 115. -som heter "QMRA-verktyget".

 116. Där finns en liten beskrivning-

 117. -och sen ser man
  att det finns verktyg-

 118. -i lite olika former.

 119. De finns som nedladdningsbar fil,
  som man kan ladda ner.

 120. Man får installera en programvara
  som heter Analytica.

 121. Det är bara att ladda ner, installera
  och sen öppnar man filen här.

 122. Nästa steg här är QMRA-verktyget-

 123. -via Analytica Cloud Player.

 124. Den finns online, uppstartad och klar
  när man kommer dit.

 125. Man behöver inte installera nåt.

 126. Man kan från vilken plattform
  som helst klicka där-

 127. -och komma
  till den här player-versionen.

 128. Då matar man in informationen
  jag nämnde tidigare, på samma sätt.

 129. Det är den smidigare delen.

 130. På nästa
  står det "orienterande text".

 131. Det är en beskrivning av QMRA-

 132. -och hur man ska använda det,
  alltså vad principen med det är.

 133. Man får en förståelse
  för hur man kan använda verktyget.

 134. Nästa är en PDF-fil
  - ett handledande exempel.

 135. Det här exemplet
  är gjort som en tutorial.

 136. Man kör steg för steg
  och matar in som exemplet visar.

 137. Man får en uppfattning
  om hur man kan använda verktyget.

 138. Sen mot slutet räknar man fram
  vilken infektionsgrad-

 139. -eller risk för infektion
  det är för våra konsumenter.

 140. Längst ner
  finns den här SVU-rapporten också.

 141. Den kan ni också ladda ner.

 142. Tanken är att vi tillhandahåller
  ett verktyg på DRICKS hemsida.

 143. Vi ska se till att det fungerar
  så bra som möjligt.

 144. Det kan alltid bli fel i programm-
  eringar, så det kan finnas buggar.

 145. Då vill vi väldigt gärna att ni
  rapporterar det till oss på DRICKS.

 146. Det finns en mejladress:
  qmra@chalmers.se.

 147. Den kan ändras något,
  men den kommer att finnas där.

 148. Gå in och klicka, så kommer
  synpunkterna eller frågorna till oss.

 149. Då tar vi hand om dem på bästa sätt.

 150. Jag tänkte visa lite mer
  från QMRA-verktyget-

 151. -och främst då den här webbversionen
  som finns tillgänglig.

 152. Om man klickar på den här länken
  kommer man till den sidan-

 153. -som Analytica, det här verktyget,
  eller plattformen, tillhandahåller.

 154. Det ni ser här är verktyget.

 155. Om man tittar på de olika flikarna
  på vänstersidan...

 156. Det första som kommer upp
  är startsidan-

 157. -och råvattenkvalitetsdata
  som ska matas in.

 158. Vilka patogenförekomster
  har vi i vår vattentäkt?

 159. Vad tror vi att vi har,
  eller vad antar vi att vi har?

 160. Verktyget är bra
  för att man kan använda sig av-

 161. -de troliga data
  man har för sin råvattentäkt-

 162. -funktionen av sina beredningssteg-

 163. -och räkna ut
  vilken årlig infektionsrisk man har.

 164. Det är bra att veta,
  men det är osäkerhet i indatan.

 165. Man får inte lita på att det stämmer.

 166. Vi föreslår
  att man tänker ett steg till:

 167. Vad kan hända?
  Vilka scenarier kan vi spela upp?

 168. Har vi nån stor avloppsledning
  som går nånstans?

 169. Finns det nåt stort bräddavlopp?
  Finns andra fekala påverkansrisker-

 170. -i vår vattentäkt? Vad skulle hända
  om det värsta händer?

 171. Vilka halter kan vi få? Hur länge
  kan halterna finnas i råvattnet?

 172. Om vi inte kan växla till en annan
  vattentäkt måste vi använda vattnet.

 173. Då kan man spela upp scenarier
  och räkna ut risken.

 174. Jag kommer till detta strax.

 175. Här matar man in sina patogenhalter
  som man vill studera.

 176. Det finns många att välja på,
  och man väljer de man vill studera.

 177. Annars sätter man "noll".

 178. Nästa steg är att klicka sig
  lite längre ner i flikarna här.

 179. Då kommer man
  till beredningsprocesserna.

 180. Det är alla de
  som är inramade i den röda ramen.

 181. Det finns olika processer
  som är de vanligaste.

 182. Det finns extra
  som man kan lägga till också-

 183. -som ni ser här:
  Additional treatment barriers.

 184. Där kan man mata in, om man har
  nån speciell som inte är så vanlig.

 185. Man matar in
  den avskiljningseffektivitet man har-

 186. -eller inaktiveringsgrad man har
  för desinfektionen.

 187. Inaktivering räknar man fram.

 188. Man går igenom alla de här
  processerna man har i sitt verk.

 189. Man kan följa exemplet som finns på
  hemsidan om man vill se hur man gör.

 190. Nästa är
  det här med vattenkonsumtionen.

 191. Det är svårt
  att ha en exakt uppfattning-

 192. -om hur mycket
  våra konsumenter dricker dagligen.

 193. Det finns en del studier på det,
  men inte så väldigt färska.

 194. Den som finns tillgänglig här
  är från 2006. Den är defaultvärdet.

 195. Har man bättre information lägger man
  in det man har för sitt eget system.

 196. Det var exponeringsdelen här.

 197. Nästa är riskkarakteriseringen
  eller infektionsrisken.

 198. Där kan man, som ni ser här,
  klicka på lite olika knappar.

 199. De som är lite lila-aktiga.

 200. De nedersta här,
  den längst till vänster-

 201. -räknar ut
  vilken infektionsrisk vi har per dag-

 202. -givet de inmatade värdena. Alltså
  vad är infektionsrisken per dag?

 203. På nästa knapp, i mitten där, kan man
  räkna ut den årliga infektionsrisken.

 204. Alltså hur stor del av befolkningen
  kan bli infekterad av patogenerna?

 205. Det finns ju inga såna lagstadgade
  värden för infektionsrisk.

 206. Vad är en acceptabel risk?

 207. Det finns inget i lag,
  i Sverige i alla fall, angivet där.

 208. I USA har USEPA satt ett värde på-

 209. -att årligen
  får högst en konsument per 10 000-

 210. -bli infekterad av dricksvatten.

 211. Där har man sagt
  att så mycket är okej, men inte mer.

 212. Om upp till en per 10 000
  blir infekterad så är det okej.

 213. Det kan man jämföra här
  när man har matat in sina data-

 214. -och klickar på den här
  "annual infection"-knappen i mitten.

 215. Då får man ett värde
  på hur stor risk man har...

 216. ...för sitt system.

 217. Man kan också klicka på den vänstra
  för den dagliga...

 218. Men det är inga självklarheter
  vilka värden man ska använda.

 219. Det finns förslag på det, som ni
  kan läsa mer om senare i exemplen.

 220. Det kommer att komma mer.

 221. Så här långt har vi jobbat,
  men det pågår mer arbete inom detta.

 222. Det här var ytvattenverk,
  som det här verktyget visar-

 223. -men vi jobbar med mer än så.

 224. Även konstgjord infiltration som
  är en modul vi kan använda oss av-

 225. -som håller på att tas fram. Den är
  inte långt borta. Den syns snart där.

 226. Enskilda dricksvattenbrunnar
  i koppling till enskilda avlopp-

 227. -har vi tagit fram.
  Den är i princip klar.

 228. Den kommer också
  att finnas tillgänglig på hemsidan-

 229. -mycket till för miljö- och
  hälsoskyddsmyndigheterna lokalt.

 230. Den har testats i flera kommuner
  med gott resultat.

 231. Den kommer att bli tillgänglig.

 232. En råvattenkvalitetsmodul är under
  arbete, och kommer vad det lider-

 233. -där man får mer information
  om de mätningar som gjorts i Sverige.

 234. Anonymiserat, men med exempel på de
  halter vi kan tänka oss att mata in.

 235. På distributionssidan håller vi på
  i ett doktorandprojekt-

 236. -att ta fram en modul som nog kommer
  att bli tillgänglig inom ett par år-

 237. -där man kan titta separat på sitt
  distributionssystem när nåt sker:

 238. Inträngning av markvatten
  och så vidare.

 239. Man kan räkna ut
  vilka risker det finns med det.

 240. Reservoarer, händelser i dem,
  och så vidare.

 241. Vi tar också fram en användarmanual
  som är mer tydlig än de här exemplen-

 242. -där man går igenom processerna,
  och också fler handledande exempel.

 243. Om vi summerar ihop detta
  kan vi säga-

 244. -att det här verktyget
  som togs fram 2009-

 245. -är uppdaterat och finns tillgängligt
  för er - ytvattenmodellen.

 246. Den finns tillgänglig
  på vår webbsida som ni ser där.

 247. Den ska finnas tillgänglig som PDF.
  Ni kan gå in och titta där.

 248. Vi tar fram fler moduler, användar-
  manual och handledande exempel.

 249. Om ni har frågor
  är vi väldigt nyfikna på dem. Tack.

 250. Textning: Frida Jorlin
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Mikrobiologisk riskbedömning av dricksvattenförsörjning

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Hur riskbedömer man mikrobakterier i ytvattnet? Thomas Pettersson från Chalmers går igenom QMRA-verktyget för att analysera mikrobiologiska risker i dricksvattenförsörjningen. Detta verktyg ger dricksvattenproducenter möjlighet att laborera med olika scenarier, allt ifrån det aktuella läget till att det värsta tänkbara händer. Inspelat den 2 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Ämnen:
Teknik > Vatten och avlopp
Ämnesord:
Dricksvatten, Kemi, Mikrobiologi, Naturvetenskap, Oorganisk kemi, Vattenförsörjning
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Om Svenskt Vatten

Vad har spagetti med vattenrening att göra, och hur många varv runt jordklotet räcker ledningarna i det svenska vattennätet? Henrik Kant från Kretslopp och vatten i Göteborgs stad och Magnus Montelius från branschorganisationen Svenskt Vatten berättar. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Att säkra dricksvattenförsörjningen på lång sikt

Vad krävs för att säkra dricksvattenförsörjningen? Magnus Montelius från branschorganisationen Svenskt Vatten svarar på frågan genom att titta på statistik och analyser utifrån hållbarhetsindex. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Att säkra Gävles vattenförsörjning

Vilka utmaningar står man för i Gävle när det gäller att säkra vattenförsörjningen? Karolina Stenroth från Gästrike Vatten berättar om detta arbete, där man titt som tätt stöter på patrull i form av allt från dieselläckage till sjunkande grundvattennivåer. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Skellefteås framtida dricksvattenförsörjning

Står vattenförsörjning i vägen för kommuners strävan att växa? I Skellefteå vill man växa från 72000 till 80000 invånare till år 2030. Stefan Johansson, avdelningschef vid Vatten & Avfall i Skellefteå kommun, redogör för arbetet med att säkra dricksvattnet för dessa människor och regionens framtid. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Vad gör Livsmedelsverket och Nationella vattenkatastrofsgruppen?

Hur övar man inför en vattenkris? Christina Nordenstam från Livsmedelsverket berättar om vilka åtgärder och planer Livsmedelsverket och Nationella vattenkatastrofgruppen (VAKA) genomför för att förbereda kommuner på eventuella vattenkriser. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Att säkra dricksvattenförsörjningen i framtidens Linköping

Hur möter man en kommuns behov av att kunna växa? Helena Stavklint från Tekniska verken i Linköping berättar om hur man säkrat framtidens vattenförsörjning. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Kommunikation om vattenbrist

Hur kommunicerar man när människor måste spara på vatten? Tillgången till vatten är något som de flesta i Sverige tar för givet. Jenny Holmgren från Kalmar Vatten berättar om det arbete man gjorde när vattenbristen på Öland var akut 2016. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Hur kunde PFAS-skandalen i Ronneby hända?

Vem bär ansvaret när alla skyller på varandra? Johanna Alkan Olsson, lektor i miljövetenskap vid Lunds universitet, har tittat närmare på miljögiftskandalen i Ronneby. Hur många år medborgarna i Ronneby druckit förorenat vatten håller man fortfarande på att undersöka. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Norovirus i vatten - vad vet vi?

Elisabeth Hallin från Folkhälsomyndigheten berättar om hur det forskas för fullt för att ta fram sätt att kontrollera virus i vårt dricksvatten. Norovirus är viruset som orsakar det vi kallar vinterkräksjukan. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Reviderade dricksvattenföreskrifter

Agneta Tollin från Livsmedelsverket går grundligt igenom det förslag på revidering av dricksvattenföreskrifterna som Livsmedelsverket lägger fram våren 2017. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Riskbaserat beslutsstöd

Hur kan man bedöma vad som blir mest samhällsekonomiskt: kostnader för sjukskrivningar eller säkerhetshöjande åtgärder för vårt dricksvatten? Viktor Bergion från Chalmers berättar om ett forskningsprojekt för att ta fram ett beslutsstöd för denna fråga. Inspelat den 27 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Mikrobiologisk riskbedömning av dricksvattenförsörjning

Hur riskbedömer man mikrobakterier i ytvattnet? Thomas Pettersson från Chalmers går igenom QMRA-verktyget för att analysera mikrobiologiska risker i dricksvattenförsörjningen. Detta verktyg ger dricksvattenproducenter möjlighet att laborera med olika scenarier, allt ifrån det aktuella läget till att det värsta tänkbara händer. Inspelat den 2 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Risken för magsjuka vid problem med ledningsnätet

Kan man bli magsjuk av dricksvatten? Melle Säve Söderbergh från Livsmedelsverket presenterar resultat från en färsk studie om hur störningar på våra ledningsnät påverkar mikrobakteriella förekomster i dricksvattnet. Inspelat den 27 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Fantastiska membran - och hur man använder dem

Vad kan moderna membran filtrera bort ur vårt dricksvatten? Angelica Lidén från Lunds tekniska högskola och Sydvatten AB berättar om det senaste inom membrantekniken. Inspelat den 27 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Fällning över ultrafibermembran

Alexander Keucken från Vatten & Miljö i Väst AB berättar hur de stora vattenburna sjukdomsutbrotten i norra Sverige gav oväntad hjälp när ett forskarlag skulle kommunicera acceptabel risk inom dricksvattenförsörjning. Han förklarar hur ett ultrafibermembran är konstruerat och hur man har gått från ett forskningsprojekt till en fullskalig vattenreningsanläggning med ultrafibermembran. Inspelat den 27 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & teknik

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015

Intelligens i ljuset av konst och vetenskap

En viktig grundpelare inom artificiell intelligens är att känna igen mönster i världen runt omkring oss, säger Max Tegmark, professor i fysik och kosmologi. Här leder han ett samtal om intelligens, konst och vetenskap tillsammans med konstnären Olafur Eliasson och Nobelpristagaren May-Britt Moser. Frågor som panelen försöker besvara är hur vetenskapen kan inspirera konsten och hur och konsten kan inspirera vetenskapen. Inspelat på Svenska mässan, Göteborg, den 9 december 2015. Arrangör: Nobel Media.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015

Hur förändras världen av artificiell intelligens?

När artificiell intelligens diskuteras handlar det nästan alltid om innovationer och tekniska framsteg. I detta panelsamtal ligger fokus istället på hur människor som lever i botten av pyramiden påverkas. Medverkande: Joel Mokyr, professor i ekonomisk historia, Cynthia Breazeal, professor i datavetenskap, Michael Levitt, professor i strukturell biologi, och Dzulkifli Abdul Razak, International Association of Universities. Moderator: Leila Janah. Inspelat på Svenska mässan, Göteborg, den 9 december 2015. Arrangör: Nobel Media.