Titta

UR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

UR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Om UR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Föreläsningar och samtal från den nationella dricksvattenkonferensen 2017. Frågor som tas upp är bland annat vattenbrist, vattenförsörjning samt kemiska och mikrobiologiska risker. Inspelat den 26-27 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Till första programmet

UR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017 : Fantastiska membran - och hur man använder demDela
 1. Vi kan få bort i stort sett allt
  med membranen.

 2. Frågan är
  vad vi är beredda att betala.

 3. Under andra världskriget
  användes membran-

 4. -för att hantera
  den fallerade infrastrukturen.

 5. De membranen var inte bra nog,
  eftersom det inte tog fart.

 6. Det beror mycket på materialen.

 7. Med nya material och ny teknik har vi
  nu en större bredd på membranen.

 8. Man kan, med polymerer och keramik,
  avgöra porstorlekarna-

 9. -på membranen.

 10. Därför indelas de nu
  i flera olika kategorier-

 11. -beroende på vad man får bort.
  Det beror på membranens täthet.

 12. Om vi utgår
  från dricksvattenproducenterna-

 13. -så hanterar de dagligen partiklar,
  mikroorganismer, organiskt material-

 14. -divalenta och monovalenta joner,
  och så klart vatten.

 15. Det första steget är det grövsta
  membranet i mikrofiltren.

 16. De har porstorlekar
  på 0,1-10 mikrometer.

 17. Det gör att det är ett mekaniskt
  filter, mer eller mindre.

 18. Vi får bort partiklarna,
  men resten har vi fortfarande kvar.

 19. Mikrofilter kan kombineras
  med en fällningskemikalie-

 20. -men då beror det mer på kemikalien
  än på membranet vad man får bort.

 21. Nästa steg är ultrafiltren,
  som vi fick se i går.

 22. De har en ganska
  bred bredd.

 23. Indelningarna överlappar varandra, så
  det beror på membranens egenskaper.

 24. De går från 10-100 nanometer
  i porstorlek.

 25. Det tar bort molekyler
  av storleken 1-500 kilodalton.

 26. Humussyror är ungefär 150 kilodalton
  och mindre-

 27. -så ultrafilter är sällan användbara
  för att få bort organiskt material.

 28. Å andra sidan...
  En porstorlek på 20 nanometer-

 29. -får bort
  nästan alla mikroorganismer.

 30. Norovirus, som vi har fått höra om
  i dag, är ungefär 38 nm i diameter.

 31. Så om du har ett membran som tar bort
  allt som är större än 20 nm-

 32. -får du bort det mesta av dem.

 33. Detta kan kombineras med fällnings-
  kemikalier för att ge förbättringar.

 34. Det kommer ni att få höra av nästa
  talare, som håller på att bygga det.

 35. Vill man slippa fällningskemikalier
  kan man använda nanofilter.

 36. Här är övergången mellan tätt ultra-
  filter och nanofilter varierande.

 37. Man brukar inte säga
  att nanofilter har porer.

 38. Det är ett material
  där vatten går igenom-

 39. -men som är i vägen för andra ämnen.

 40. Det som blir kvar är
  de divalenta jonerna-

 41. -vilket är en fördel
  i våra mjuka vatten i Sverige.

 42. En nackdel är att vissa av dem
  tar bort upp till 20 % av hårdheten.

 43. För andra kan det vara en fördel
  att få en extra avhärdningseffekt.

 44. Och så har vi omvänd osmos. Om vi
  måste återanvända vårt avloppsvatten-

 45. -eller när vi vill avsalta,
  så kan vi använda omvänd osmos.

 46. Det är fantastiskt-

 47. -för omvänd osmos kan vi använda för
  att få bara vatten, och inget annat.

 48. Om du avsaltar vatten med omvänd
  osmos får du bort 98 % av havssaltet-

 49. -och allt som är större,
  vilket är allt annat i vattnet.

 50. Men när vi tätar membranet
  behöver vi mer tryck-

 51. -vilket gör det mer energikrävande.

 52. För ultrafilter behövs normalt inte
  ens tryck på 1 bar-

 53. -för att trycka igenom vattnet. Med
  omvänd osmos kan vi behöva 100 bar.

 54. Kanske inte vid bräckt vatten,
  men om man avsaltar havsvatten.

 55. Nanofilter ligger kanske på 5 bar.

 56. När vi funderar på membrantjocklek-

 57. -ska vi också fundera på membrantyp.

 58. Det mest använda för dricksvatten
  är spirallindat membran.

 59. Det är stora membranark som har lagts
  ovanpå varandra med ett nät emellan-

 60. -och rullats ihop. Sen trycker man
  vattnet mellan de ihoprullade arken.

 61. Näten gör att det blir stabilt,
  så membranen klarar höga tryck.

 62. Det är ofta därför de används
  för avsaltning och omvänd osmos-

 63. -men också ofta för nanofilter.

 64. Däremot kan det fastna mycket i näten
  så man kan få problem med beläggning.

 65. Det kan vara organiskt material som
  fastnar i näten och på membranytan.

 66. Membranen kan inte backspolas.

 67. Man kan bara spola dem, och p.g.a.
  näten får man kanske inte bort allt.

 68. Däremot klarar de
  relativt höga flöden.

 69. Som alternativ finns hålfibermembran.

 70. Dem har vi sett exempel på.

 71. Det är långa fibrer. Vattnet går in i
  och sen ut genom fibrerna-

 72. -eller från utsidan av fibrerna och
  in för att sen sugas ut från insidan.

 73. En sån här
  har ungefär 10 000-15 000 fibrer.

 74. Den är ungefär så här tjock.

 75. De här fibrerna
  kan dessvärre gå sönder.

 76. Jag har sett det i mina försök.

 77. Det är lättare att upptäcka problem
  med de här, än med de spirallindade.

 78. Man kan testa integriteten, som man
  säger. Man kan se om det är sönder.

 79. Det är mycket svårare
  med de spirallindade.

 80. Det är en fördel
  att kunna kontrollera dem-

 81. -för i mina försök såg jag
  att om EN av fibrerna gick sönder-

 82. -så gick 2 % av vattnet i modulen
  genom den fibern.

 83. Så det är bra att hålla koll på
  att det är helt.

 84. Det här var inte ultrafilter, utan
  det var högre tryck, ungefär 3 bar.

 85. Det är bra att komma ihåg.

 86. De höga trycken kan tala emot
  nanofilter och bättre membran-

 87. -därför gjorde jag
  en förenklad livscykelanalys-

 88. -och kollade på klimatpåverkan
  från tre olika processer.

 89. Jag utgick
  från Ringsjöverkets data från 2015.

 90. Det var Nuvarande process,
  Hålfiber-UF och Hålfibernanofilter-

 91. -som vi kommer att få höra mer om,
  för Östersund kollar på dem.

 92. Genom att se hur mycket ekvivalenser
  av gram koldioxid som de släppte ut-

 93. -kunde vi se vilken klimatpåverkan
  mer energikrävande processer har.

 94. Vi börjar med tvättkemikalierna.
  Vi hade saltsyra-

 95. -natriumhypoklorit, och så...

 96. Ultrafiltren behöver tvättas mer
  än nanofiltren-

 97. -för i ultrafilteranläggningen
  används en fällningskemikalie-

 98. -som behöver tvättas bort.

 99. Kalk är väldigt påverkande
  på klimatet.

 100. Det kan undvikas, men vi behöver det.

 101. Man slapp fällningskemikalier
  med nanofiltret-

 102. -och minskade dosen
  fällningskemikalier med ultrafiltret.

 103. Med fällningskemikalien blir påverkan
  mycket större för nuvarande process.

 104. Om man lägger energin ovanpå det...
  Med Sveriges förnyelsebara energi-

 105. -är påverkan väldigt liten.
  Även om vi måste skaffa nya membran-

 106. -så har det ganska liten påverkan.

 107. Använd inte det här som argument
  för att välja nanofilter-

 108. -och ha inte som motargument-

 109. -att det skulle vara mindre
  miljövänligt.

 110. Om du nu undrar vilket membran som är
  bäst att välja, har jag inget svar.

 111. Vi är ingenjörer, och vi vet
  att om du söker en lösning-

 112. -så måste du ställa frågor.

 113. Du måste fråga dig
  vad du vill avskilja med din process.

 114. Vi har ju pratat om PFAS också.

 115. Täta nanofilter och omvänd osmos
  tar givetvis bort det-

 116. -men vi vet inte hur det är
  med grövre nanofilter än.

 117. Det hade jag
  väldigt gärna velat veta mer om.

 118. Det vill säkert ni också.

 119. Man måste också fundera på hur mycket
  man har av ämnen som ska avskiljas.

 120. Om man tar THC... Om du har ett verk
  med 50...nej, 5 mg/l THC-

 121. -räcker ett ultrafilter med fällning,
  för det halverar mängden.

 122. Då blir det 2,5 mg/l, och det räcker.

 123. Men om man har 10-12
  räcker inte hälften.

 124. Då behöver vi fundera på en bättre
  lösning, eller en kombinerad lösning.

 125. Sen kan det finnas olika behov
  av kemikalieanvändning.

 126. Det kan också påverka ditt beslut.

 127. Jag jobbade på Ringsjöverket,
  som har ett intressant problem.

 128. Om man använder nanofilter har man en
  cirkulationsström som behöver tömmas.

 129. Det blir höga THC-nivåer,
  så man måste släppa ut lite.

 130. Ringsjöverket ligger 10 mil från sjön
  så man kan inte putta tillbaka det.

 131. Att släppa ut det i Ringsjön,
  som är ett annat ekosystem-

 132. -är inte alls aktuellt.

 133. Det är ett intressant problem,
  som kan vara bra att ha i åtanke.

 134. Som jag också nämnde: Vill vi
  integritetstesta, och hur ofta?

 135. Det är också avgörande.
  Likaså kostnaden.

 136. Vi kan få bort allt med membranen.

 137. Frågan är
  vad vi är beredda att betala.

 138. Tack för mig!

 139. Textning: Maria Åhman
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Fantastiska membran - och hur man använder dem

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Vad kan moderna membran filtrera bort ur vårt dricksvatten? Angelica Lidén från Lunds tekniska högskola och Sydvatten AB berättar om det senaste inom membrantekniken. Inspelat den 27 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Ämnen:
Teknik > Vatten och avlopp
Ämnesord:
Dricksvatten, Teknik, Teknisk hygien, Vattenrening
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Om Svenskt Vatten

Vad har spagetti med vattenrening att göra, och hur många varv runt jordklotet räcker ledningarna i det svenska vattennätet? Henrik Kant från Kretslopp och vatten i Göteborgs stad och Magnus Montelius från branschorganisationen Svenskt Vatten berättar. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Att säkra dricksvattenförsörjningen på lång sikt

Vad krävs för att säkra dricksvattenförsörjningen? Magnus Montelius från branschorganisationen Svenskt Vatten svarar på frågan genom att titta på statistik och analyser utifrån hållbarhetsindex. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Att säkra Gävles vattenförsörjning

Vilka utmaningar står man för i Gävle när det gäller att säkra vattenförsörjningen? Karolina Stenroth från Gästrike Vatten berättar om detta arbete, där man titt som tätt stöter på patrull i form av allt från dieselläckage till sjunkande grundvattennivåer. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Skellefteås framtida dricksvattenförsörjning

Står vattenförsörjning i vägen för kommuners strävan att växa? I Skellefteå vill man växa från 72000 till 80000 invånare till år 2030. Stefan Johansson, avdelningschef vid Vatten & Avfall i Skellefteå kommun, redogör för arbetet med att säkra dricksvattnet för dessa människor och regionens framtid. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Vad gör Livsmedelsverket och Nationella vattenkatastrofsgruppen?

Hur övar man inför en vattenkris? Christina Nordenstam från Livsmedelsverket berättar om vilka åtgärder och planer Livsmedelsverket och Nationella vattenkatastrofgruppen (VAKA) genomför för att förbereda kommuner på eventuella vattenkriser. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Att säkra dricksvattenförsörjningen i framtidens Linköping

Hur möter man en kommuns behov av att kunna växa? Helena Stavklint från Tekniska verken i Linköping berättar om hur man säkrat framtidens vattenförsörjning. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Kommunikation om vattenbrist

Hur kommunicerar man när människor måste spara på vatten? Tillgången till vatten är något som de flesta i Sverige tar för givet. Jenny Holmgren från Kalmar Vatten berättar om det arbete man gjorde när vattenbristen på Öland var akut 2016. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Hur kunde PFAS-skandalen i Ronneby hända?

Vem bär ansvaret när alla skyller på varandra? Johanna Alkan Olsson, lektor i miljövetenskap vid Lunds universitet, har tittat närmare på miljögiftskandalen i Ronneby. Hur många år medborgarna i Ronneby druckit förorenat vatten håller man fortfarande på att undersöka. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Norovirus i vatten - vad vet vi?

Elisabeth Hallin från Folkhälsomyndigheten berättar om hur det forskas för fullt för att ta fram sätt att kontrollera virus i vårt dricksvatten. Norovirus är viruset som orsakar det vi kallar vinterkräksjukan. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Reviderade dricksvattenföreskrifter

Agneta Tollin från Livsmedelsverket går grundligt igenom det förslag på revidering av dricksvattenföreskrifterna som Livsmedelsverket lägger fram våren 2017. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Riskbaserat beslutsstöd

Hur kan man bedöma vad som blir mest samhällsekonomiskt: kostnader för sjukskrivningar eller säkerhetshöjande åtgärder för vårt dricksvatten? Viktor Bergion från Chalmers berättar om ett forskningsprojekt för att ta fram ett beslutsstöd för denna fråga. Inspelat den 27 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Mikrobiologisk riskbedömning av dricksvattenförsörjning

Hur riskbedömer man mikrobakterier i ytvattnet? Thomas Pettersson från Chalmers går igenom QMRA-verktyget för att analysera mikrobiologiska risker i dricksvattenförsörjningen. Detta verktyg ger dricksvattenproducenter möjlighet att laborera med olika scenarier, allt ifrån det aktuella läget till att det värsta tänkbara händer. Inspelat den 2 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Risken för magsjuka vid problem med ledningsnätet

Kan man bli magsjuk av dricksvatten? Melle Säve Söderbergh från Livsmedelsverket presenterar resultat från en färsk studie om hur störningar på våra ledningsnät påverkar mikrobakteriella förekomster i dricksvattnet. Inspelat den 27 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Fantastiska membran - och hur man använder dem

Vad kan moderna membran filtrera bort ur vårt dricksvatten? Angelica Lidén från Lunds tekniska högskola och Sydvatten AB berättar om det senaste inom membrantekniken. Inspelat den 27 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Fällning över ultrafibermembran

Alexander Keucken från Vatten & Miljö i Väst AB berättar hur de stora vattenburna sjukdomsutbrotten i norra Sverige gav oväntad hjälp när ett forskarlag skulle kommunicera acceptabel risk inom dricksvattenförsörjning. Han förklarar hur ett ultrafibermembran är konstruerat och hur man har gått från ett forskningsprojekt till en fullskalig vattenreningsanläggning med ultrafibermembran. Inspelat den 27 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & teknik

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Robotdagen 2015

Bortom robotfronten

Var befinner sig utvecklingen på robotfronten idag och var kommer den att vara imorgon? Vad är spekulationer och vad är faktisk vetenskap? Danica Kragic Jensfelt, professor i datalogi vid KTH och ledamot i Sveriges unga akademi, berättar om hur det har sett ut och i vilken riktning utvecklingen går framåt. Inspelat den 9 oktober 2015 på Clarion Sign Hotell i Stockholm. Arrangörer: Institutet för framtidsstudier, Dagens Arbete och Forskning och framsteg.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Robotdagen 2015

När roboten tar över

Kommer roboten att bli smartare än människan? Hur ska vi agera om en superintelligens tar över jorden? Är det ren science fiction eller ett tänkbart scenario? Anders Sandberg, forskare vid Future of Humanity Institute vid University of Oxford berättar om hur intelligenta robotarna kan bli. Moderatorer: Helle Klein och Patrik Hadenius. Inspelat den 9 oktober 2015 på Clarion Sign Hotell i Stockholm. Arrangörer: Institutet för framtidsstudier, Dagens Arbete och Forskning och framsteg.