Titta

UR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

UR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Om UR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Föreläsningar och samtal från den nationella dricksvattenkonferensen 2017. Frågor som tas upp är bland annat vattenbrist, vattenförsörjning samt kemiska och mikrobiologiska risker. Inspelat den 26-27 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Till första programmet

UR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017 : Ny avskiljande barriär vid Östersunds vattenverkDela
 1. Sammanlagt blev 27 000 magsjuka
  vid den där händelsen.

 2. Jag jobbar som projektledare
  för det här nya verket vi ska bygga.

 3. Till min hjälp
  har jag Helena från Sweco här-

 4. -som kommer att prata om membranen.

 5. Jag tänkte gå igenom en tillbakablick
  på vad som har hänt hos oss.

 6. Men det pågår en upphandling just nu-

 7. -så vi kan inte vara så detaljrika
  i våra svar på presentationen sen.

 8. Ni får ta till godo det vi gör.

 9. Hela den här resan började
  i november, den 26 november 2010.

 10. Då gick det ut ett
  viktigt meddelande till allmänheten-

 11. -om att dricksvattnet
  kunde vara förorenat.

 12. Det visade sig vara
  den här parasiten, Cryptosporidium-

 13. -som hade infekterat vattnet.

 14. Sammanlagt blev 27 000 magsjuka
  vid den där händelsen.

 15. Då blev det akut installation
  av en UV-anläggning, direkt.

 16. Redan den 23 december gick den in i
  provdrift och fick gå över julhelgen.

 17. Efter trettondagen
  började vi renspola ledningsnätet.

 18. Kokningspåbudet släpptes
  den 18 februari-

 19. -så sammanlagt blev det 85 dygns
  vattenkokning för abonnenterna.

 20. Sen blev det uppdrag
  från kommunfullmäktige-

 21. -att ta fram en sektorplan
  för VA-verksamheten.

 22. Projektgruppen bestod
  av åtta politiker-

 23. -fyra tjänstemän
  från olika förvaltningar-

 24. -och en projektledare
  från kommunledningsförvaltningen.

 25. Sektorplanen fastställdes
  i mars 2013.

 26. I den står det:

 27. Det var den enskilt viktigaste
  åtgärden som skulle genomföras.

 28. Och så lite fakta. Vi hörde mycket
  om växande städer redan i går.

 29. Östersund beräknas bli 70 000
  år 2040.

 30. Då ska det här vattenverket
  försörja 65 000 personer.

 31. I dag har vi 53 000 abonnenter.

 32. Dimensionerande kapaciteten kommer
  att bli 33 000 kubikmeter om dygnet-

 33. -och vi har en budget
  på 260 miljoner.

 34. Där ingår lite renovering
  av befintligt verk också.

 35. Nuvarande processen är
  att man tar råvatten från Storsjön.

 36. Vi tillsätter koldioxid och kalk
  för hårdhetshöjning.

 37. Sen tillsätter vi ozon, och så
  passerar det ett snabbsandfilter.

 38. Och så klorering, ner i en reservoar
  och ut via det nya UV-ljuset.

 39. Så det är bara
  inaktiverande barriärer.

 40. Och vi har en avskiljning av NOM
  på mellan 30 och 40 % i dag.

 41. Den nya processen kommer fortfarande
  att ta råvatten från Storsjön.

 42. Sandfiltret behåller vi.

 43. Sen kommer en NF-anläggning
  att ligga däremellan-

 44. -innan det går ner i lågreservoaren.

 45. Ozonanläggningen kommer att skrotas.

 46. Och så hårdhetshöjer vi med koldioxid
  och soda i stället för kalk.

 47. Och så blir det klorering, och så
  via UV-ljuset ut på nätet igen.

 48. Då har vi även
  en avskiljande barriär där.

 49. NOM-avskiljningen
  kommer att bli över 75 %.

 50. Målsättningen var att det skulle vara
  så kemikaliefritt som det går att få.

 51. Vi ville inte ha slambehandling på
  vatten- eller avloppsreningsverket-

 52. -utan rejekt
  skulle gå tillbaka till sjön.

 53. Och det skulle naturligtvis vara
  en effektiv desinfektion.

 54. Och vi skulle ha krav på kontinuerlig
  övervakning av integriteten.

 55. Helheten på membranen.

 56. Och det skulle vara så lite problem
  som möjligt med beläggning.

 57. Med andra ord
  skulle de vara backspolningsbara.

 58. Och det där blev ju...

 59. I september 2013 blev det en
  konsultupphandling och ett ramavtal-

 60. -för att få hjälp med teknisk
  expertis för hela ombyggnaden.

 61. Deras första uppdrag var
  att göra en teknisk beskrivning-

 62. -för upphandlingen av pilotförsöket.

 63. Vi körde ju ett helt år
  med olika filtertyper också.

 64. Parallellt med det där
  skulle de upprätta en systemhandling-

 65. -för ombyggnaden av nya vattenverket.

 66. Jag glömde att berätta projektnamnet.

 67. Det stod "HFNF 2020"
  på första bilden.

 68. Det betyder
  att det är hålfibernanofilter-

 69. -och att det ska vara klart år 2020.

 70. Där överlämnar jag till Helena, som
  får ta det praktiska med membranen.

 71. Helena Almqvist heter jag.
  Jag jobbar på Sweco i Göteborg.

 72. Jag, Thor Wahlberg och Björn Larsson
  på Sweco stöttar Östersunds kommun-

 73. -i den här upphandlingen.

 74. Eftersom den fortfarande pågår får vi
  vara lite noggranna med vad vi säger.

 75. Jag kommer att berätta om
  hur vi har ställt kraven.

 76. Det baseras bland annat
  på resultaten från pilotkörningarna.

 77. Hur långt man kan nå,
  vilka krav man kan ställa.

 78. Syftet med anläggningen är förbättrad
  mikrobiologisk barriärverkan.

 79. Nåt som man måste ange när man ska
  köpa utrustning för att rena vatten-

 80. -är förutsättningarna i råvattnet.

 81. Här är den mediana råvattenkvaliteten
  under försöken med pilotanläggningen-

 82. -och ett spann som är angivet
  under perioden.

 83. Ni som är vattenproducenter
  kan relatera till de här siffrorna.

 84. Jag ska fokusera på... Vi diskuterade
  det när vi skulle ställa kraven.

 85. Det är det här till höger:
  den avvikande kvaliteten.

 86. Naturligtvis ska anläggningen fungera
  inom normal kvalitet-

 87. -men var infaller ej normal kvalitet?

 88. Jag borde ha ringat in det, men om ni
  tittar på färgen så har vi beslutat-

 89. -att när färgtalen kryper upp mot 50,
  då...

 90. Under det ska anläggningen producera
  den kvalitet och mängd vi handlar.

 91. Men vi vet inte hur Storsjön
  kommer att uppföra sig i framtiden.

 92. Om man överdimensionerar anläggningen
  för att rena bort en ny färg-

 93. -så blir den dyrare.

 94. Det där är en jättesvår avvägning,
  men det var här vi landade nu.

 95. De funktionskrav som vi har ställt
  är naturligtvis produktionskapacitet-

 96. -vid icke avvikande kvalitet och sen
  vid avvikande råvattenkvalitet.

 97. Då kommer det att krävas
  ett större recirkulationsflöde-

 98. -för att klara om det är höga färgtal
  eller väldigt höga turbiditetstal.

 99. Då behöver man inte klara
  samma låga energinivå-

 100. -utan man tillåter
  en högre energiförbrukning.

 101. Vi ställer krav på permeatkvalitet
  och mikrobiologisk barriärverkan.

 102. Det känner ni igen
  från andra ultrafilteranläggningar.

 103. Men här med NOM-avskiljning
  på större eller lika med 75 %.

 104. Det har Conny redan varit inne på.

 105. Det är baserat på resultat
  från de pilotförsök som är gjorda.

 106. Vi ställer krav på att anläggningen
  har tillräckligt mycket redundans-

 107. -så att den klarar av driftavbrott
  och ändå kan producera vatten.

 108. Lite kort
  om resultat från pilotförsöken.

 109. Den i mitten är hålfibernanofiltren-

 110. -och till höger testade man
  UF med fällning.

 111. Där var det en god NOM-avskiljning.

 112. I försöken som gjordes här
  var man uppemot samma som HFNF:

 113. Runt 80 %
  med en färgreduktion på 95 %.

 114. Däremot kommer en mindre mängd vatten
  igenom en nanofilteranläggning.

 115. 75 % i förhållande till 90-95 %
  på en UF-anläggning.

 116. Med en god virusavskiljning.

 117. För dem som är lite nördar
  presenterar jag här-

 118. -de optimerade inställningarna
  på nanofilterkörningen.

 119. Man filtrerar i 1 1/2 timme
  och sen backspolar man i 40 sekunder.

 120. Man har ett flux på 20 liter
  per kvadratmeter och timme.

 121. Och man kör en sån här...

 122. CEFF är "chemical enhanced forward
  flush" - en slags kemisk rengöring.

 123. Det kör man var femtionde cykel.

 124. Till höger ser ni en graf
  med energiåtgång-

 125. -för cross flow-flödet
  man måste ha för nanofilter-

 126. -i förhållande
  till dead-end för ultrafilter.

 127. Med den optimala inställningen kan
  man ha en cross flow speed på 0,2.

 128. Men om till exempel färgtalen ökar
  ser ni hur energiåtgången ökar-

 129. -för då måste man pumpa mycket mer.

 130. En jättegrov jämförelse.

 131. För nanofiltren: lägre åtgång
  av kemikalier men högre energiåtgång.

 132. UF med kemfällning hade lägre energi-
  åtgång men högre kemikalieåtgång.

 133. Det här måste man ju ta hänsyn till.

 134. Men bägge pilotförsöken visar att
  man uppnår god dricksvattenkvalitet.

 135. Textning: Lena Edh
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Ny avskiljande barriär vid Östersunds vattenverk

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Conny Simonsson, Östersunds kommun, berättar om bakterieutbrottet 2010 och hur man jobbar med att säkra vattenkvaliteten. Helena Almqvist från Sweco i Göteborg redogör för arbetet med att stötta kommunen i upphandlingen av en ny avskiljande barriär vid vattenverket. Inspelat den 27 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Ämnen:
Teknik > Vatten och avlopp
Ämnesord:
Teknik, Teknisk hygien, Vattenförsörjning, Vattenrening
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Om Svenskt Vatten

Vad har spagetti med vattenrening att göra, och hur många varv runt jordklotet räcker ledningarna i det svenska vattennätet? Henrik Kant från Kretslopp och vatten i Göteborgs stad och Magnus Montelius från branschorganisationen Svenskt Vatten berättar. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Att säkra dricksvattenförsörjningen på lång sikt

Vad krävs för att säkra dricksvattenförsörjningen? Magnus Montelius från branschorganisationen Svenskt Vatten svarar på frågan genom att titta på statistik och analyser utifrån hållbarhetsindex. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Att säkra Gävles vattenförsörjning

Vilka utmaningar står man för i Gävle när det gäller att säkra vattenförsörjningen? Karolina Stenroth från Gästrike Vatten berättar om detta arbete, där man titt som tätt stöter på patrull i form av allt från dieselläckage till sjunkande grundvattennivåer. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Skellefteås framtida dricksvattenförsörjning

Står vattenförsörjning i vägen för kommuners strävan att växa? I Skellefteå vill man växa från 72000 till 80000 invånare till år 2030. Stefan Johansson, avdelningschef vid Vatten & Avfall i Skellefteå kommun, redogör för arbetet med att säkra dricksvattnet för dessa människor och regionens framtid. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Vad gör Livsmedelsverket och Nationella vattenkatastrofsgruppen?

Hur övar man inför en vattenkris? Christina Nordenstam från Livsmedelsverket berättar om vilka åtgärder och planer Livsmedelsverket och Nationella vattenkatastrofgruppen (VAKA) genomför för att förbereda kommuner på eventuella vattenkriser. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Att säkra dricksvattenförsörjningen i framtidens Linköping

Hur möter man en kommuns behov av att kunna växa? Helena Stavklint från Tekniska verken i Linköping berättar om hur man säkrat framtidens vattenförsörjning. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Kommunikation om vattenbrist

Hur kommunicerar man när människor måste spara på vatten? Tillgången till vatten är något som de flesta i Sverige tar för givet. Jenny Holmgren från Kalmar Vatten berättar om det arbete man gjorde när vattenbristen på Öland var akut 2016. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Hur kunde PFAS-skandalen i Ronneby hända?

Vem bär ansvaret när alla skyller på varandra? Johanna Alkan Olsson, lektor i miljövetenskap vid Lunds universitet, har tittat närmare på miljögiftskandalen i Ronneby. Hur många år medborgarna i Ronneby druckit förorenat vatten håller man fortfarande på att undersöka. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Norovirus i vatten - vad vet vi?

Elisabeth Hallin från Folkhälsomyndigheten berättar om hur det forskas för fullt för att ta fram sätt att kontrollera virus i vårt dricksvatten. Norovirus är viruset som orsakar det vi kallar vinterkräksjukan. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Reviderade dricksvattenföreskrifter

Agneta Tollin från Livsmedelsverket går grundligt igenom det förslag på revidering av dricksvattenföreskrifterna som Livsmedelsverket lägger fram våren 2017. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Riskbaserat beslutsstöd

Hur kan man bedöma vad som blir mest samhällsekonomiskt: kostnader för sjukskrivningar eller säkerhetshöjande åtgärder för vårt dricksvatten? Viktor Bergion från Chalmers berättar om ett forskningsprojekt för att ta fram ett beslutsstöd för denna fråga. Inspelat den 27 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Mikrobiologisk riskbedömning av dricksvattenförsörjning

Hur riskbedömer man mikrobakterier i ytvattnet? Thomas Pettersson från Chalmers går igenom QMRA-verktyget för att analysera mikrobiologiska risker i dricksvattenförsörjningen. Detta verktyg ger dricksvattenproducenter möjlighet att laborera med olika scenarier, allt ifrån det aktuella läget till att det värsta tänkbara händer. Inspelat den 2 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Risken för magsjuka vid problem med ledningsnätet

Kan man bli magsjuk av dricksvatten? Melle Säve Söderbergh från Livsmedelsverket presenterar resultat från en färsk studie om hur störningar på våra ledningsnät påverkar mikrobakteriella förekomster i dricksvattnet. Inspelat den 27 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Fantastiska membran - och hur man använder dem

Vad kan moderna membran filtrera bort ur vårt dricksvatten? Angelica Lidén från Lunds tekniska högskola och Sydvatten AB berättar om det senaste inom membrantekniken. Inspelat den 27 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Fällning över ultrafibermembran

Alexander Keucken från Vatten & Miljö i Väst AB berättar hur de stora vattenburna sjukdomsutbrotten i norra Sverige gav oväntad hjälp när ett forskarlag skulle kommunicera acceptabel risk inom dricksvattenförsörjning. Han förklarar hur ett ultrafibermembran är konstruerat och hur man har gått från ett forskningsprojekt till en fullskalig vattenreningsanläggning med ultrafibermembran. Inspelat den 27 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & teknik

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015

Vad är intelligens?

Ett panelsamtal om intelligens och svårigheterna att definiera vad intelligens är. Samtalet berör även hur vi påverkas av alla möten och interaktioner som vi gör dagligen i bland annat digitala medier. Medverkande: Margaret Boden, professor i kognitionsvetenskap, Barnara Grosz, professor i naturvetenskap, Edvard Moser, Nobelpristagare i medicin 2014, Helga Nowotny, professor och ledamot i Vetenskapsakademien. Moderator: Göran K Hansson. Inspelat på Svenska mässan, Göteborg, den 9 december 2015. Arrangör: Nobel Media.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Robotdagen 2015

Vem vill opereras av en robot?

Vilken roll har människan i framtidens vård och vilken ska robotens vara? Vilka känslor väcker en robot hos oss? Litar vi på roboten? Ett samtal om etik, mänsklighet och behov. Medverkande: Sara Ljungblad, doktor i människa-maskin interaktion, Simon Winter, interaktionsdesigner och doktor i kognitionsforskning och Clara Lindblom, äldre- och personalborgarråd. Moderatorer: Helle Klein och Patrik Hadenius. Inspelat den 9 oktober 2015 på Clarion Sign Hotell i Stockholm. Arrangörer: Institutet för framtidsstudier, Dagens Arbete och Forskning och framsteg.